Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 407 din 29 noiembrie 2004

privind aprobarea Normelor pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din  2 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele mentionate la art. 1 intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia controlul calitatii din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                   Presedintele Comisiei Nationale pentru
                     Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro

    ANEXA 1

                                  NORME
pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare

    CAP. 1
    Generalitati

    Art. 1
    Normele privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare stabilesc modalitatea de clasificare a structurilor, sistemelor si componentelor in functie de importanta pentru securitate nucleara si riscul radiologic, in 4 clase distincte.
    Art. 2
    Cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si realizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare, prevazute in normele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), trebuie indeplinite in totalitate de organizatiile responsabile care fabrica structuri, sisteme si componente incadrate in clasa 1 de securitate nucleara sau realizeaza servicii destinate acestora.
    Art. 3
    Normele privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii, care se aplica la fabricarea structurilor, sistemelor si componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, in functie de importanta lor pentru securitatea nucleara.

    CAP. 2
    Scop

    Art. 4
    (1) Prezentele norme sunt emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
    a) detalierea criteriilor specifice pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii in activitatile de fabricare a structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare sau realizarea serviciilor destinate acestora;
    b) stabilirea cerintelor minime necesare prevazute in normele privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de realizare a structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare sau de executie a serviciilor destinate acestora, pentru fiecare dintre cele 4 clase de aplicare gradata.
    (2) Prezentele norme fac parte din normele privind sistemele de management al calitatii aplicate instalatiilor nucleare.

    CAP. 3
    Domeniu de aplicare

    Art. 5
    (1) Prezentele norme se aplica de catre organizatiile responsabile pentru stabilirea:
    a) claselor de aplicare gradata a cerintelor normelor de management al calitatii;
    b) cerintelor minime necesare prevazute in normele de management al calitatii pentru fiecare din cele 4 clase de aplicare gradata.
    (2) Prezentele norme se aplica numai pentru activitatile definite de normele specifice privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare.

    CAP. 4
    Definitii

    Art. 6
    Definitiile din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si din normele privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare se aplica si prezentelor norme.

    CAP. 5
    Metodologie de stabilire a claselor si cerintelor de aplicare gradata a elementelor sistemelor de management al calitatii

    SECTIUNEA I
    Generalitati

    Art. 7
    (1) Organizatiile responsabile pentru proiectarea structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare trebuie sa le clasifice din punct de vedere al importantei acestora pentru securitatea nucleara a instalatiei nucleare.
    (2) Clasificarea stabilita din punct de vedere al securitatii nucleare pentru o structura, sistem si componenta nu implica automat incadrarea in aceeasi clasa a subcomponentelor acestora.
    (3) Organizatiile responsabile pentru fabricarea structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare sunt obligate sa stabileasca, prin compartimente de specialitate sau prin organizatii responsabile pentru proiectare, subcomponentele care indeplinesc functie de securitate in cadrul structurii, sistemului sau componentei pe care le fabrica.
    Art. 8
    (1) Organizatiile responsabile pentru proiectarea structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare sunt obligate sa stabileasca clase de aplicare gradata de la 1 la 4 a cerintelor de management al calitatii utilizat la realizarea acestora, utilizand metodologia descrisa in prezentele norme.
    (2) Clasa 1 de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii impune respectarea tuturor cerintelor prevazute in normele specifice pentru activitati de fabricatie in domeniul nuclear, in timp ce clasa 4 de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii impune un set de cerinte minime stabilite conform prezentelor norme, care, implementate, asigura increderea necesara ca structurile, sistemele si componentele indeplinesc cerintele tehnice si functionale stabilite prin documentatia de proiectare.
    Art. 9
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii la fabricarea structurilor, sistemelor si componentelor se stabileste luandu-se in considerare doua componente distincte, si anume:
    a) o componenta fixa continand factori de natura tehnica si de securitate nucleara, respectiv factorii (1), (2), (4) si (5) din sectiunea a II-a;
    b) o componenta variabila continand factori ce depind de tehnologiile de fabricatie, maturitatea proiectelor si experienta furnizorilor de produse, respectiv factorul (3) din sectiunea a II-a.
    Art. 10
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii se consemneaza in documentatia de proiectare a structurilor, sistemelor si componentelor si reprezinta componenta fixa calculata de proiectant.
    Art. 11
    Atunci cand apar tehnologii/solutii de proiectare noi sau furnizorii produc structuri, sisteme sau componente solicitate pentru prima data, organizatiile responsabile cu aprovizionarea utilizeaza, pe langa componenta fixa, si componenta variabila pentru a impune cerintele suplimentare necesare la procurarea acestora.
    Art. 12
    Modificarea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii, inscrisa in documentatia de proiectare, reprezinta o modificare de proiect si se efectueaza in conformitate cu normele privind sistemele de management al calitatii aplicabile activitatilor de proiectare a instalatiilor nucleare.

    SECTIUNEA a II-a
    Factori utilizati la stabilirea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii

    Art. 13
    Factorul (1) - Securitate nucleara - se refera la cerintele de functionare impuse structurii, sistemului sau componentei pentru a indeplini functia de securitate impusa sistemului din care face parte. La stabilirea acestui factor se vor lua in considerare:
    a) probabilitatea aparitiei unor defectiuni in timpul utilizarii structurii, sistemului sau componentei in instalatia nucleara si consecintele asupra indeplinirii functiei de securitate atribuite;
    b) cerintele impuse pentru functionarea structurii, sistemului sau componentei in conditii deosebite de mediu, temperatura ridicata sau scazuta, umiditate ridicata sau campuri mari de radiatii, precum si in conditiile de seism impuse prin proiect.
    Art. 14
    Factorul (2) - Complexitatea procesului de proiectare - se refera in principal la definirea dificultatilor de elaborare a documentatiei de proiectare a structurii, sistemului sau componentei, complexitatea elaborarii proiectului, analizelor si dezvoltarii lui, incluzand, dupa caz, analiza proiectului, analize de eforturi/tensiuni si analize seismice.
    Art. 15
    Factorul (3) - Maturitatea proiectului/fabricatiei - se refera la proiecte existente verificate in practica si imbunatatite ca urmare a informatiilor primite de la utilizatori privind comportarea in functionare a structurilor, sistemelor sau componentelor. De asemenea, acest factor tine cont si de experienta pe care o are producatorul pentru realizarea acestora in baza unui proiect existent.
    Art. 16
    Factorul (4) - Complexitatea procesului de fabricatie - defineste complexitatea procesului de executie a structurii, sistemului sau componentelor. De asemenea, factorul defineste dificultatile de realizare si verificare a caracteristicilor definite prin specificatii de proiectare.
    Art. 17
    Factorul (5) - Eficienta economica - se refera la probabilitatea de aparitie a unor defecte si la consecintele economice ale acestora. Efectele economice se calculeaza tinandu-se cont de urmarile unei functionari defectuoase, responsabilitatile juridice, garantiile, pierderile economice datorate nefunctionabilitatii structurii, sistemului sau componentei.
    Art. 18
    In tabelul nr. 1 este prevazut punctajul acordat fiecaruia dintre factorii definiti la art. 13 - 17, pe baza caruia, prin calcul descris la sectiunea a III-a, se stabileste clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii in activitatile de fabricare.

    TABELUL Nr. 1

    Punctajul acordat fiecarui factor care contribuie la stabilirea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in activitatea de fabricare

________________________________________________________________________________
                       Factorii de evaluare                            Punctajul
                                                                       acordat
________________________________________________________________________________
 (1) Securitate nucleara
 - Produsul nu indeplineste functie de securitate in cadrul
   sistemului, dar sistemul are functie de securitate                      0
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 4 de
   securitate fara a avea cerinte EQ si/sau seism                         10
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 4 de
   securitate si are cerinte de calificare la mediu si/sau seism          20
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 3 de
   securitate fara a avea cerinte de calificare la mediu si/sau seism     25
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 3 de
   securitate si are cerinte de calificare la mediu si/sau seism          30
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 2 de
   securitate fara a avea cerinte de calificare la mediu sau seism        35
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 2 de
   securitate si are cerinte de calificare la mediu si/sau seism          40
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 1 de
   securitate fara a avea cerinte de calificare la mediu sau seism        50
 - Produsul indeplineste functie de securitate pe un sistem clasa 1 de
   securitate si are cerinte de calificare la mediu si/sau seism          60

 (2) Complexitatea procesului de proiectare
 - Efortul de proiectare este minim si simplu                              0
 - Efortul de proiectare este simplu, dar implica multiple discipline      4
 - Proiectul se realizeaza printr-o combinare de elemente pentru care
   exista proiecte verificate in practica, pentru aceeasi utilizare
   implicand multiple discipline si verificari complexe                    8
 - Proiectul implica cerinte de verificare complexe si necesitatea
   validarilor independente, utilizandu-se softuri speciale pentru
   realizare                                                              10

 (3) Maturitatea proiectului fabricatiei
 - Proiectul este pentru un produs de catalog sau proiecte de serie
   verificate in practica si care se afla in productia curenta a
   fabricantului                                                           0
 - Modificarea unui proiect verificat in practica pentru o alta
   utilizare de catre fabricantul initial al produsului                    4
 - Proiectul este verificat in practica, dar produsul este prima oara
   fabricat de furnizor                                                    8
 - Proiectul este pentru un produs nou, pus in practica pentru prima
   oara                                                                   10

 (4) Complexitatea procesului de fabricatie
 - Produsul nu are caracteristici critice sau conditionate reciproc,
   iar fabricarea lor necesita doar cateva procese simple,
   tehnologiile de fabricatie fiind comune in industrie                    0
 - Produsul are caracteristici relativ usor de realizat, iar
   fabricarea necesita un numar semnificativ de procese simple             4
 - Produsul are cateva caracteristici critice in limite de toleranta
   stranse, iar fabricarea lor necesita cateva procese complexe            6
 - Produsul are un numar semnificativ de caracteristici critice in
   limite de toleranta stranse, iar fabricarea lor necesita un numar
   semnificativ de procese si tehnologii complexe                          8
 - Produsul are un numar mare de caracteristici critice cu tolerante
   mici si conditionate reciproc, iar fabricarea lor necesita un numar
   mare de procese si tehnologii complexe si calificarea ridicata a
   personalului de executie                                               10

 (5) Eficienta economica
 - Orice defect aparut in exploatare conduce la dificultati si
   cheltuieli suplimentare neglijabile                                     0
 - Orice defect aparut in exploatare ingreuneaza exploatarea si
   conduce la cheltuieli suplimentare intr-o masura limitata               4
 - Orice defect aparut in exploatare ingreuneaza activitatile de
   exploatare si conduce la cheltuieli suplimentare mari                   6
 - Orice defect aparut in exploatare ingreuneaza exploatarea si
   conduce la cheltuieli suplimentare intr-o masura importanta             8
 - Orice defect aparut in exploatare conduce la nefunctionarea
   instalatiei si la cheltuieli suplimentare extrem de mari (incluzand
   cheltuielile de indepartare a consecintelor)                           10
________________________________________________________________________________

    SECTIUNEA a III-a
    Calculul clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii pentru activitatea de fabricare

    Art. 19
    (1) In functie de criteriile prevazute in tabelul nr. 1 se stabileste punctajul pentru fiecare factor. Punctajul stabilit pentru fiecare factor se insumeaza. In functie de intervalele prevazute in tabelul nr. 2, pentru suma astfel obtinuta se stabileste clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii.
    (2) In cazul in care suma obtinuta este mai mica decat 10, componenta/subcomponenta se va considera de cea mai buna calitate comerciala si se va procura de la furnizorii care au implementate sisteme de management al calitatii dezvoltate in baza standardelor privind sistemele de management al calitatii recunoscute international.
    (3) Pentru materialele sau produsele utilizate in procesul de fabricatie, dar care nu intra in componenta produsului final sau nu au importanta functionala pentru produs, nu se impun cerinte specifice pentru sistemul de management al calitatii la procurarea de pe piata libera.
    Art. 20
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii, care trebuie inscrisa in documentatia de proiectare pentru structuri, sisteme si componente, se obtine prin metodologia prevazuta la art. 19, dupa insumarea punctajelor stabilite pentru factorii (1), (2), (4) si (5).

    TABELUL Nr. 2

    Selectarea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii

    ________________________________
    Suma obtinuta  Clasa de aplicare
    ________________________________
      71 - 100          Clasa 1
      41 - 70           Clasa 2
      21 - 40           Clasa 3
      10 - 20           Clasa 4
    ________________________________

    Art. 21
    (1) Pentru sistemele, structurile si componentele pentru care s-a stabilit in documentatia de proiectare clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile art. 20, organizatia responsabila pentru aprovizionarea acestora este obligata sa analizeze suplimentar si contributia factorului (3) - Maturitatea proiectului/fabricatiei la calculul clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii.
    (2) Clasa de aplicare a cerintelor sistemului de management al calitatii in cazul aprovizionarii structurilor, sistemelor si componentelor se stabileste dupa urmatoarea formula:

    Suma obtinuta = A + [(B - A) x 0,75] + C,

    in care:
    A - valoarea minima din coloana "Suma obtinuta" a tabelului nr. 2, corespunzatoare clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii stabilite in documentatia de proiectare pentru structura, sistemul sau componenta pentru care se efectueaza calculul;
    B - valoarea maxima din coloana "Suma obtinuta" a tabelului nr. 2, corespunzatoare clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii stabilite in documentatia de proiectare pentru structura, sistemul sau componenta pentru care se efectueaza calculul;
    C - valoarea punctelor obtinute ca urmare a evaluarii factorului (3) - Maturitatea proiectului/fabricatiei.
    In functie de suma obtinuta prin aceasta formula se stabileste clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii din tabelul nr. 2, valabile pentru procurarea structurii, sistemului sau componentei respective.
    Art. 22
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii inscrisa in documentatia de proiectare a structurilor, sistemelor si componentelor reprezinta cerinta minima pe care organizatiile responsabile cu aprovizionarea acestora sunt obligate sa o inscrie in documentele de aprovizionare.
    Art. 23
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii aplicat subcomponentelor din cadrul structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare se stabileste utilizandu-se metodologia prezentata la art. 19 - 22, clasa obtinuta fiind cel mult egala sau mai mica decat cea a structurii, sistemului ori componentei din care face parte.

    CAP. 6
    Calculul clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii pentru serviciile destinate structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare

    Art. 24
    Clasa de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii pentru realizarea serviciilor destinate structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare se calculeaza de catre organizatiile responsabile care contracteaza realizarea acestor servicii utilizand metodologia prezentata la art. 19, cu deosebirea ca punctajul se stabileste in functie de criteriile factorilor prevazuti in tabelul nr. 3.
    Art. 25
    Factorii utilizati pentru calculul clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii pentru realizarea serviciilor destinate structurilor, sistemelor si componentelor instalatiilor nucleare au aceeasi semnificatie ca cei prezentati la art. 13 - 17, cu urmatoarele precizari:
    a) factorul (2) - Complexitatea procesului de proiectare - nu se aplica in cazul serviciilor, cu exceptia cazurilor in care sunt proiecte specifice pentru realizarea serviciului cu indicarea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii;
    b) factorul (3) - Maturitatea proiectului/fabricatiei - este inlocuit cu factorul - Maturitatea tehnologiilor utilizate - care se refera la experienta pe care o are furnizorul serviciului in domeniul de activitate specificat;
    c) factorul (4) - Complexitatea procesului de fabricatie - este inlocuit cu factorul - Complexitatea activitatilor de executie - care se refera la tehnologiile si calificarea necesare indeplinirii serviciului.

    TABELUL Nr. 3

    Punctajul acordat fiecarui factor care contribuie la stabilirea clasei de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii la realizarea serviciilor

________________________________________________________________________________
                         Factorii de evaluare                          Punctajul
                                                                       acordat
________________________________________________________________________________
 (1) Securitatea nucleara
 Rezultatele serviciului destinat unei structuri, sistem sau
 componente:
 - nu au influenta asupra indeplinirii functiei specifice a acestora,
   indiferent de clasa de securitate atribuita acestora                   10
 - de clasa 4 de securitate nucleara au influenta asupra indeplinirii
   cerintelor de securitate nucleara sau contribuie la luarea
   deciziilor referitoare la aspectele de securitate nucleara             30
 - de clasa 3 de securitate nucleara au influenta asupra indeplinirii
   cerintelor de securitate nucleara sau contribuie la luarea
   deciziilor referitoare la aspectele de securitate nucleara             40
 - de clasa 2 de securitate nucleara au influenta asupra indeplinirii
   cerintelor de securitate nucleara sau contribuie la luarea
   deciziilor referitoare la aspectele de securitate nucleara             50
 - de clasa 1 de securitate nucleara au influenta asupra indeplinirii
   cerintelor de securitate nucleara sau contribuie la luarea
   deciziilor referitoare la aspectele de securitate nucleara             60

 (2) Maturitatea tehnologiilor utilizate
 Tehnologiile utilizate pentru executia serviciilor destinate
 structurilor, sistemelor sau componentelor sunt:
 - standard si nu trebuie omologate sau validate, iar organizatia ce
   le executa are o experienta de minimum 5 ani in domeniu si le
   executa curent                                                          0
 - standard, dar sunt necesare autorizari/certificari specifice, iar
   organizatia ce le executa are o experienta de minimum 5 ani in
   domeniu si le executa curent, fara a fi existat retrageri sau
   pierderi ale autorizatiei                                               5
 - standard, dar sunt necesare autorizari/certificari specifice, iar
   organizatia ce le executa are o experienta sub 5 ani in domeniu si
   nu exista date privind performanta in domeniu                          10
 - nestandard, neconventionale, special concepute pentru o anumita
   activitate si sunt necesare autorizari/certificari specifice
   activitatilor de executie, iar organizatia ce le executa are o
   experienta de minimum 5 ani in domeniu si le executa curent            15
 - nestandard, neconventionale, special concepute pentru o anumita
   activitate si sunt necesare autorizari/certificari specifice
   activitatilor de executie, iar organizatia ce le executa are o
   experienta sub 5 ani in domeniu, dar nu exista date privind
   performanta in domeniu                                                 20

 (3) Complexitatea activitatilor de executie
 - executia serviciului solicita un numar relativ mic de persoane
   fara calificari deosebite si un numar relativ restrans de
   activitati simple, fara a fi necesare coordonari/planificari
   complexe sau documentarea activitatilor                                 0
 - executia serviciului necesita utilizarea de echipamente complexe si
   calificari speciale pentru manuirea acestora, iar rezultatul
   serviciului depinde de calitatea acestora                               5
 - executia serviciului se poate face numai in baza unor pregatiri si
   planificari temeinice bine documentate, iar rezultatele trebuie
   verificate si confirmate independent                                   10

 (4) Eficienta economica
 - rezultatele serviciului nu influenteaza operabilitatea structurii,
   sistemului sau componentelor si nu pot conduce la pierderi
   economice                                                               0
 - rezultatele serviciului sunt utilizate in analize si decizii
   privind exploatarea structurilor, sistemelor si componentelor ale
   caror defectari pot conduce la pierderi de productie                    5
 - rezultatele serviciilor efectuate asupra structurilor, sistemelor
   si componentelor influenteaza calitatea acestora si pot conduce la
   pierderi importante economice                                          10
________________________________________________________________________________

    CAP. 7
    Stabilirea cerintelor pentru aplicare gradata

    Art. 26
    In functie de clasa de aplicare gradata stabilita de organizatia responsabila pentru procurarea structurii, sistemului sau componentei, organizatia responsabila pentru fabricarea acesteia sau realizarea serviciului trebuie sa implementeze cerintele sistemului de management al calitatii, prevazute in tabelul cuprins in anexa la prezentele norme.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 27
    Prezentele norme intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 28
    Pentru documentatiile de proiectare a sistemelor, structurilor si componentelor instalatiilor nucleare realizate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme, categoriile de asigurare a calitatii, stabilite in acestea pe baza normelor CNCAN specifice abrogate, se echivaleaza cu clasele de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii, valabile pentru activitatile de fabricare a structurilor, sistemelor si componentelor.
    Art. 29
    Pentru proiectele sistemelor, structurilor si componentelor instalatiei nucleare existente la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, prevederile acestora privind stabilirea clasei de aplicare a cerintelor sistemului de management al calitatii se aplica pentru:
    a) modificarile de proiectare, atunci cand componentele din sistem sunt afectate de modificari;
    b) documentatia de proiectare in care nu sunt stabilite categorii de asigurare a calitatii pentru structuri, sisteme si componente in conformitate cu normele CNCAN specifice abrogate.
    Art. 30
    Detinatorii instalatiilor nucleare pot aplica alta metodologie de clasificare a structurilor, sistemelor si componentelor in functie de importanta pentru securitatea nucleara decat cea prevazuta in normele privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii, aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, numai cu aprobarea CNCAN. In acest caz, detinatorii instalatiilor nucleare trebuie sa transmita in prealabil la CNCAN un document care sa justifice si sa detalieze corespondenta dintre clasificarea utilizata si cea din normele mentionate.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    ELEMENTELE SPECIFICE ALE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII APLICABILE PENTRU FIECARE CLASA DE APLICARE CONFORM NORMELOR PRIVIND CERINTELE SPECIFICE PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALITATII APLICATE ACTIVITATILOR DE FABRICARE A PRODUSELOR SI DE FURNIZARE A SERVICIILOR DESTINATE INSTALATIILOR NUCLEARE

 ______________________________________________________________________________
| Normele privind cerintele specifice|               |                         |
| pentru sistemele de management al  |               |                         |
| calitatii aplicate activitatilor de| Clasa de      |      Comentarii         |
| fabricare a produselor si de       | aplicare      |                         |
| furnizare a serviciilor destinate  | gradata       |                         |
| instalatiilor nucleare             |               |                         |
|____________________________________|_______________|_________________________|
|Capitol|             Cerinta        | I| II| III| IV|                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   I   | GENERALITATI               | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Scop                       | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Domeniu de aplicabilitate  | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Definitii                  | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Aplicare                   | X| X |  X | X |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   II  | SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  | X| X |  X | X |                         |
|       | CALITATII                  |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA I                | X| X |  X | X |                         |
|       | Cerinte generale           |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA II               | X| X |  X | X |                         |
|       | CERINTE REFERITOARE LA     |  |   |    |   |                         |
|       | DOCUMENTATIE               |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Generalitati             | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Manualul calitatii       | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Controlul documentelor   | X| X |  X | X*| * Se solicita numai     |
|       |                            |  |   |    |   | procedurile privind     |
|       |                            |  |   |    |   | controlul documentelor, |
|       |                            |  |   |    |   | auditul, controlul      |
|       |                            |  |   |    |   | neconformitatilor,      |
|       |                            |  |   |    |   | actiunile corective,    |
|       |                            |  |   |    |   | preventive si           |
|       |                            |  |   |    |   | imbunatatirea, controlul|
|       |                            |  |   |    |   | inregistrarilor, planul |
|       |                            |  |   |    |   | calitatii si procesele  |
|       |                            |  |   |    |   | speciale                |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Controlul inregistrarilor| X| X |  X*| X |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   III | RESPONSABILITATEA          | X| X |  X | X |                         |
|       | MANAGEMENTULUI             |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Angajamentul managementului| X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Orientare catre client     | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | Politica in domeniul       | X| X |  X | X |                         |
|       | calitatii                  |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA I - PLANIFICAREA | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | Obiectivele calitatii      | X| X |  X | X*| * mai putin art. 24     |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA II -             | X| X |  X | X |                         |
|       | RESPONSABILITATE,          |  |   |    |   |                         |
|       | AUTORITATE SI COMUNICARE   |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | Responsabilitate si        | X| X |  X | X |                         |
|       | autoritate                 |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | Reprezentantul conducerii  | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | Comunicarea interna        | X| X |  X*| X*| * mai putin art. 36     |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   III | SECTIUNEA III - ANALIZA    | X| X |  X | X |                         |
|       | EFECTUATA DE MANAGEMENT    |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Generalitati             | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Datele de intrare ale    | X| X |  X*|X*| * mai putin art. 39;    |
|       |   analizei                 |  |   |    |   | * mai putin art. 38,   |
|       |                            |  |   |    |   | pct. e) si 39           |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Datele de iesire ale     | X| X*|  X*| X*| * mai putin art. 40     |
|       |   analizei                 |  |   |    |   | pct. b) si referirea la |
|       |                            |  |   |    |   | inregistrari de la      |
|       |                            |  |   |    |   | art. 41                 |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   IV  | MANAGEMENTUL RESURSELOR    | X| X |  X | X |                         |
|       | SECTIUNEA I - Asigurarea   |  |   |    |   |                         |
|       | resurselor                 |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA II - RESURSE     | X| X |  X | X |                         |
|       | UMANE                      |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Generalitati             | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Competenta,              | X| X |  X | X |                         |
|       |   constientizare, instruire|  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA III -            | X| X |  X | X |                         |
|       | INFRASTRUCTURA             |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA IV - MEDIU DE    | X| X |  X | X |                         |
|       | LUCRU                      |  |   |    |   |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   V   | SECTIUNEA I - REALIZAREA   | X| X |  X | X |                         |
|       | PRODUSULUI                 |  |   |    |   |                         |
|       | PLANIFICAREA REALIZARII    |  |   |    |   |                         |
|       | PRODUSULUI                 |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA II - PROCESE     | X| X |  X | X |                         |
|       | REFERITOARE LA RELATIA CU  |  |   |    |   |                         |
|       | CLIENTUL                   |  |   |    |   |                         |
|       | Determinarea cerintelor    |  |   |    |   |                         |
|       | referitoare la produs      |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | - Analiza cerintelor       | X| X |  X | X |                         |
|       |   referitoare la produs    |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | - Comunicarea cu clientul  | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA III - PROIECTARE | X| X |  X | X |                         |
|       | SI CERCETARE-DEZVOLTARE    |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA IV -             | X| X |  X | X |                         |
|       | APROVIZIONARE              |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA V - PRODUCTIE SI | X| X |  X | X*| * mai putin art. 57,    |
|       | ASIGURAREA SERVICE-ULUI    |  |   |    |   | aliniat 1               |
|       | - Controlul productiei si  |  |   |    |   |                         |
|       |   al furnizarii service    |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Validarea proceselor     | X| X |  X | X |                         |
|       |   pentru indeplinirea      |  |   |    |   |                         |
|       |   cerintelor in realizarea |  |   |    |   |                         |
|       |   produselor si            |  |   |    |   |                         |
|       |   serviceului              |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Identificare si          | X| X |  X | X |                         |
|       |   trasabilitate            |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Proprietatea clientului  | X| X |  X | X |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA VI - CONTROLUL   | X| X |  X | X |                         |
|       | DISPOZITIVELOR DE MASURARE |  |   |    |   |                         |
|       | SI MONITORIZARE            |  |   |    |   |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|   VI  | MASURARE, ANALIZA SI       | X| X |  X | X |                         |
|       | IMBUNATATIRE - SECTIUNEA I |  |   |    |   |                         |
|       | - GENERALITATI             |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA II - MONITORIZARE| X| X |  X | X |                         |
|       | SI MASURARE                |  |   |    |   |                         |
|       | - Satisfactia clientului   |  |   |    |   |                         |
|       |____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | - Auditul intern           | X| X |  X | X*| * nu va include audituri|
|       |                            |  |   |    |   | externe                 |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Monitorizarea si         | X| X |  X | X |                         |
|       |   masurarea proceselor     |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Monitorizarea si         | X| X |  X | X |                         |
|       |   masurarea produsului     |  |   |    |   |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA III - CONTROLUL  | X| X |  X*| X*| * mai putin art. 84     |
|       | PRODUSULUI NECONFORM       |  |   |    |   |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA IV - ANALIZA     | X| X |  X | X |                         |
|       | DATELOR                    |  |   |    |   |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|
|       | SECTIUNEA V - IMBUNATATIRE | X| X |  X*| X*| * mai putin art. 92     |
|       |                            |  |   |    |   | aliniat 2               |
|       | - Imbunatatirea continua   |  |   |    |   |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       | - Actiune corectiva        | X| X |  X | X |                         |
|       |                            |__|___|____|___|_________________________|
|       |   Actiune preventiva       | X| X |  X | X |                         |
|_______|____________________________|__|___|____|___|_________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 407/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 407 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu