Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 382/868/230 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 382 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 868 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 230 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 30 septembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                 Ministrul agriculturii, padurilor
                 si dezvoltarii rurale,
                 Ilie Sarbu

                 Ministrul sanatatii,
                 Ovidiu Brinzan

                 Presedintele Autoritatii Nationale
                 pentru Protectia Consumatorilor,
                 Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                   NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea tomatelor in conserva pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestea nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentate corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica tomatelor in conserva preparate in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Tomate in conserva este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din tomate intregi sau divizate, conform descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta norma, conservate intr-un mediu fluid, descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, in care se pot adauga diferite ingrediente, descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, sau conservate fara lichid, introduse in ambalaje care se inchid ermetic, supuse unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime "tomate";
    b) caracteristica "nedepelate" pentru definirea produselor la care nu a fost indepartata pielita;
    c) denumirea mediului in care sunt conservate, de exemplu "pasta de tomate", "piure de tomate" etc.;
    d) denumirea formei sub care se prezinta tomatele: "intregi", "cuburi" etc.;
    e) denumirea plantei aromatice sau a ingredientului vegetal ce confera produsului caracteristica speciala, spre exemplu: "cu adaos de ...", sau "cu ...", unde spatiul liber se completeaza cu: "plante aromatizante", "condimente", "ceapa" etc.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Tomate in conserva", definit si descris prin prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea tomatelor in conserva, definita si descrisa in anexa nr. 1 la prezenta norma, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Lichidul sau mediul in care sunt conservate tomatele in conserva, definit si descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, se prepara din tomate si trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate la fabricarea tomatelor in conserva, definite si descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 10
    Spatiile in care se fabrica tomatele in conserva, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Produsul finit "Tomate in conserva" trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 4, respectiv in anexa nr. 5 la prezenta norma. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme nu trebuie sa depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea tomatelor in conserva, care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma "a se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru tomatele in conserva care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul tomatelor in conserva trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de tomate in conserva trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                  MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele trebuie sa fie proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, avand caracteristicile fructului Lycopersicum esculentum P. Mill din varietatile rosu sau rosu intens si formele sferica, semisferica sau ovoida.
    2. Tomatele in conserva se fabrica in mod curent din tomate depelate carora li s-au indepartat pedunculii, calicele si miezul fibros, daca textura si dimensiunile acestuia pot afecta calitatea produsului finit. Cand produsul se fabrica din tomate nedepelate, in denumirea produsului trebuie mentionat termenul "nedepelate".
    3. Tomatele in conserva se pot fabrica in urmatoarea gama sortimentala:
    a) intregi - contin numai tomate intregi in variantele "nedepelate" sau "depelate";
    b) intregi si bucati;
    c) cuburi;
    d) felii;
    e) sferturi;
    f) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus si sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile referitoare la calitate si la siguranta alimentara cuprinse in prezenta norma.

    ANEXA 2
    la norma

                  MEDIUL DE CONSERVARE. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele in conserva pot fi preparate dupa cum urmeaza:
    a) simple - tomate simple, dozate in recipient impreuna cu un lichid de completare;
    b) tasate - fara adaos de lichid;
    c) condimentate, gatite sau asezonate - tomate cu ingrediente vegetale, cum ar fi ceapa, ardeii, telina, fara a depasi insa 10% m/m din produs.
    2. Lichidele in care se conserva tomatele pot fi:
    a) suc de tomate - neconcentrat, nediluat, obtinut din tomate ajunse la maturitate - intre 5% si 8% s.u.;
    b) suc filtrat - rezultat ca produs secundar prin presarea miezului, cojilor si bucatilor de pulpa rezultate de la prelucrarea tomatelor - minimum 8% s.u.;
    c) piure sau pulpa de tomate - concentrat din tomate avand intre 8% s.u. si 24% s.u.;
    d) pasta de tomate - concentrat din tomate avand peste 24% s.u.
    3. Sucul sau lichidul de conservare dintr-un recipient nu trebuie sa prezinte mai mult de 50% campuri microscopice pozitive la determinarea continutului in filamente de mucegai din total.

    ANEXA 3
    la norma

                       INGREDIENTE ADMISE. LIMITE MAXIME

________________________________________________________________________________
                 Ingredientul                                Limita admisa
________________________________________________________________________________
Tomate                                             Conform anexei nr. 5 la norma
Suc de tomate, suc filtrat de tomate, pasta de     Conform anexei nr. 5 la norma
tomate, piure sau pulpa de tomate
Sare, zahar invertit, dextroza, sirop de glucoza,  Stabilita prin tehnologia de
sirop deshidratat de glucoza                       fabricatie

Produse vegetale naturale, cum ar fi ceapa,        Maximum 10% m/m din produs
ardeii, telina
Plante aromatice, esente din plante aromatice,     Stabilita prin tehnologia de
condimente                                         fabricatie

Aditivi alimentari:
a) Agenti acidifianti: acid acetic - E 260,        a) Stabilita prin tehnologia
acid citric - E 330, acid lactic - E 270,             de fabricatie
acid malic - E 296, acid L-tartric - E 334

b) Agenti de intarire: clorura de calciu - E 509,  b) Stabilita prin tehnologia
citrat de calciu - E 333, lactat de calciu - E 327    de fabricatie

________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la norma

                           CERINTE ORGANOLEPTICE

________________________________________________________________________________
    Denumirea                            Criteriul de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul exterior al    Curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu prezinte fisuri,
recipientului           sa nu prezinte pete de rugina la exteriorul sau in
                        interiorul recipientelor ori pelicula de lac desprinsa
                        de pe interiorul cutiei, cu eticheta curata, vizibil
                        imprimata cu toate elementele de identificare, lipita
                        simetric in planul recipientului; la cutiile metalice se
                        admit usoare deformari la corp dar nu la falt
Aspectul continutului:
1. Culoare              1. Caracteristica tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele si aditivii alimentari utilizati.
                        Decolorarile sau brunificarile anormale sunt considerate
                        defecte.
2. Gust si miros        2. Caracteristice tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele utilizate; nu se admit gust si miros
                        straine (de fermentat, de mucegai etc.)
3. Corpuri straine      3. In continutul produselor nu se admite prezenta
                        materiilor prime vegetale straine (frunze, pedunculi,
                        calice etc.) si fragmentelor cu textura dura si
                        fibroasa.
4. Uniformitatea        4. Minimum 80% (m/m) tomate intregi sau aproape intregi
unitatilor (la          (din masa neta fara lichid)
produsele cu tomate
intregi)
5. Defecte admise:
a) malformatii ale      5.a) Maximum 3,5 cm^2 per kilogram de produs finit
culorii sau texturii    (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
tomatelor (valoare
medie)
b) prezenta pielitelor  5.b) Maximum 15 cm^2 per kilogram de produs finit
in cazul tomatelor      (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
depelate
c) lipsa pielitei in    5.c) Maximum 30 cm^2 per kilogram de produs finit
cazul tomatelor         (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
nedepelate
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    O proba de tomate in conserva care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata necorespunzatoare.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" - Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 5
    la norma

                         CERINTE FIZICO-CHIMICE

________________________________________________________________________________
Denumirea caracteristicii     Conditiile de           Metodele de analiza
                              admisibilitate
________________________________________________________________________________
Continutul de tomate          Minimum 50%     Calculata ca procent din masa
raportat la masa neta sau la  (m/m)           volumului de apa distilata
masa neta fara lichid                         continuta de recipientul complet
                                              umplut si inchis, masurata la
                                              temperatura de 20 grade C
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis       Minimum 90%     Calculata ca procent din volumul
pentru un recipient cu                        de apa distilata continuta de
produs                                        recipientul complet umplut si
                                              inchis, masurat la temperatura de
                                              20 grade C
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    1. Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera necorespunzator.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate"   Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius.
    2. La verificarea prin metoda continutului minim de fructe din recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta (50%), cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 382/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 382 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu