Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.379 din 02.04.2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 08 aprilie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.288 din 2 aprilie 2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În anul 2014, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 20.000 mii lei. 2. În normele tehnice, la articolul 10 punctul 2, literele f) şi g) se abrogă. 3. În normele tehnice, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a), 2b), 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. 4. Anexa nr. 1 la normele tehnice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 5. După anexa nr. 1 la normele tehnice, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 6. După anexa nr. 3 la normele tehnice, se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4. Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează AP-IMA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele tehnice) STRUCTURA AP-IMA I. Activităţi:

tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutane.II. Criterii de eligibilitate:

bolnavi cu infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.III. Indicatori de evaluare: 1. Indicatori fizici:

numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin intervenţii coronariene percutane/an;

numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin implantare de stent;

evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal (anexa 1a) la normele tehnice - Formular raportare lunară).2. Indicatori de eficienţă:

cost mediu/pacient tratat (anexa nr. 4 la normele tehnice);

execuţia bugetului aprobat pentru AP-IMA (anexa nr. 5 la normele tehnice).IV. Criterii de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IMA şi nominalizarea unităţilor: 1. Criterii de eligibilitate a unităţilor care derulează AP-IMA a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutante; b)experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an; c)dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe); d)prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate); e)secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană.2. Unităţi care derulează AP-IMA: a)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti; b)Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c)Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d)Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; g)Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; h)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca; i)Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iaşi; j)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea; k)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; l)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; m)Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare; n)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila; o)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti.V. Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA se propune de către Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii. VI. Pentru anul 2014, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiţia fondurilor şi a numărului de cazuri pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele: lei -

Unităţi care derulează AP-IMA Cazuri 2014 Cost mediu Sume alocate 2014
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 120 4.000 480.000
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare 120 4.000 480.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 140 4.000 560.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila 50 4.000 200.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti 50 4.000 200.000
Subtotal autorităţi ale administraţiei publice locale 480 4.000 1.920.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 250 4.000 1.000.000
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca 450 4.000 1.800.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 325 4.000 1.300.000
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 325 4.000 1.300.000
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iaşi 580 4.000 2.320.000
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 580 4.000 2.320.000
Subtotal transferuri 4.250 4.000 17.000.000
Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti 220 4.000 880.000
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti 50 4.000 200.000
Subtotal DSP 270 4.000 1.080.000
TOTAL: 5.000 4.000 20.000.000

VII. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-IMA: 1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice; 2. ac puncţie femurală; 3. ac puncţie radială; 4. set puncţie arteră femurală; 5. set puncţie arteră radială; 6. Manifold; 7. seringă luer lock; 8. kit tuburi presiune; 9. perfuzor fluide fără cameră; 10. kit recipiente pentru angiografie; 11. lamă bisturiu 12. ac cu aţă permanentă; 13. portac; 14. extensii pentru cateter; 15. seringi pentru injectomat 50 ml; 16. seringi 20 ml; 17. seringi 10 ml; 18. seringi 5 ml; 19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic; 20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie; 21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie; 22. cateter diagnostic pentru angiografie; 23. cateter ghid pentru angioplastie; 24. valvă hemostatică pentru angioplastie; 25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator); 26. introductor pentru arc ghid angioplastie; 27. torquer pentru arc ghid angioplastie; 28. balon angioplastie; 29. balon angioplastie tip cutting; 30. balon angioplastie tip angio-sculpt; 31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES); 32. stent metalic (BMS); 33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului; 34. dispozitiv de protecţie distală; 35. microcateter pentru angioplastie; 36. arc ghid angioplastie; 37. balon contrapulsaţie; 38. snare wire; 39. ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve“; 40. sondă pentru ecografie intravasculară; 41. dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică; 42. tornous; 43. compact-discuri pentru stocare media; 44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT; 45. măşti protecţie faţă; 46. mănuşi chirurgicale; 47. dispozitiv de compresie externă arteră radială; 48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală; 49. sondă de stimulare temporară; 50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală; 51. cateter venos central cu 3 căi; 52. cateter Swan-Ganz; 53. introductor cateter Swan-Ganz; 54. balon de contrapulsaţie intraaortică; 55. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive. ANEXA Nr. 2[Anexa nr. 1a) la normele tehnice] FORMULAR raportare lunară Unitatea sanitară ........ ................ ................ ..........

Nr. crt. CNP Localitatea de domiciliu Secţia de provenienţă

Lista beneficiarilor AP-IMA Luna/anul .............. Manager, Coordonator local, ............... ........ ........ .......... ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la normele tehnice) MACHETA DE RAPORTARE a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice Unitatea ........ ........ .......... Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut Raportare pentru trimestrul .............. Nr. ............. din ..............

AP-IMA Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat Finanţare primită de la începutul anului (lei) Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei) Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei) Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei) Suma rămasă neutilizată de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5–11
1. Numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut trataţi prin intervenţii coronariene percutane
2. Numărul de pacienţi trataţi prin implantare de stent

Managerul unităţii care derulează AP-IMA*, ........ ................ .......... Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*, ........ ................ ............. Coordonatorul AP-IMA, ........ ................ .......... Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ........ ........... Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ............... * Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare. ** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013, cu modificările şi completările ulterioare. NOTĂ: Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune. Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 5 la normele tehnice) MACHETA DE RAPORTARE a execuţiei bugetare pentru AP-IMA Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut Unitatea care derulează AP-IMA*/Direcţia de sănătate publică** Raportare pentru*** ........ ................ ........ .............. Execuţia bugetară

Nr. crt. Titlul bugetar Buget de stat Venituri proprii
Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei) Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Total, din care:
1.1 Bunuri şi servicii, din care:
1.1.1 Bunuri şi servicii AAPL
1.1.2 Bunuri şi servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate. Managerul unităţii sanitare care derulează AP-IMA*, ........ ................ .......... Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*, ........ ................ ............. Coordonatorul local*, ........ ................ .......... Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ........ ........... Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ............... * Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare. ** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013, cu modificările şi completările ulterioare. *** Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 379/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu