Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.379 din 02.04.2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 08 aprilie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.288 din 2 aprilie 2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În anul 2014, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 20.000 mii lei. 2. În normele tehnice, la articolul 10 punctul 2, literele f) şi g) se abrogă. 3. În normele tehnice, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a), 2b), 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. 4. Anexa nr. 1 la normele tehnice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 5. După anexa nr. 1 la normele tehnice, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 6. După anexa nr. 3 la normele tehnice, se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4. Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează AP-IMA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele tehnice) STRUCTURA AP-IMA I. Activităţi:

tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutane.II. Criterii de eligibilitate:

bolnavi cu infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.III. Indicatori de evaluare: 1. Indicatori fizici:

numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin intervenţii coronariene percutane/an;

numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin implantare de stent;

evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal (anexa 1a) la normele tehnice - Formular raportare lunară).2. Indicatori de eficienţă:

cost mediu/pacient tratat (anexa nr. 4 la normele tehnice);

execuţia bugetului aprobat pentru AP-IMA (anexa nr. 5 la normele tehnice).IV. Criterii de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IMA şi nominalizarea unităţilor: 1. Criterii de eligibilitate a unităţilor care derulează AP-IMA a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutante; b)experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an; c)dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe); d)prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate); e)secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană.2. Unităţi care derulează AP-IMA: a)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti; b)Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c)Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d)Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; g)Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; h)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca; i)Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iaşi; j)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea; k)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; l)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; m)Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare; n)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila; o)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti.V. Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA se propune de către Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii. VI. Pentru anul 2014, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiţia fondurilor şi a numărului de cazuri pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele: lei -

Unităţi care derulează AP-IMA Cazuri 2014 Cost mediu Sume alocate 2014
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 120 4.000 480.000
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare 120 4.000 480.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 140 4.000 560.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila 50 4.000 200.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti 50 4.000 200.000
Subtotal autorităţi ale administraţiei publice locale 480 4.000 1.920.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 250 4.000 1.000.000
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti 580 4.000 2.320.000
Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca 450 4.000 1.800.000
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 325 4.000 1.300.000
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 325 4.000 1.300.000
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iaşi 580 4.000 2.320.000
Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 580 4.000 2.320.000
Subtotal transferuri 4.250 4.000 17.000.000
Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti 220 4.000 880.000
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti 50 4.000 200.000
Subtotal DSP 270 4.000 1.080.000
TOTAL: 5.000 4.000 20.000.000

VII. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-IMA: 1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice; 2. ac puncţie femurală; 3. ac puncţie radială; 4. set puncţie arteră femurală; 5. set puncţie arteră radială; 6. Manifold; 7. seringă luer lock; 8. kit tuburi presiune; 9. perfuzor fluide fără cameră; 10. kit recipiente pentru angiografie; 11. lamă bisturiu 12. ac cu aţă permanentă; 13. portac; 14. extensii pentru cateter; 15. seringi pentru injectomat 50 ml; 16. seringi 20 ml; 17. seringi 10 ml; 18. seringi 5 ml; 19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic; 20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie; 21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie; 22. cateter diagnostic pentru angiografie; 23. cateter ghid pentru angioplastie; 24. valvă hemostatică pentru angioplastie; 25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator); 26. introductor pentru arc ghid angioplastie; 27. torquer pentru arc ghid angioplastie; 28. balon angioplastie; 29. balon angioplastie tip cutting; 30. balon angioplastie tip angio-sculpt; 31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES); 32. stent metalic (BMS); 33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului; 34. dispozitiv de protecţie distală; 35. microcateter pentru angioplastie; 36. arc ghid angioplastie; 37. balon contrapulsaţie; 38. snare wire; 39. ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve“; 40. sondă pentru ecografie intravasculară; 41. dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică; 42. tornous; 43. compact-discuri pentru stocare media; 44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT; 45. măşti protecţie faţă; 46. mănuşi chirurgicale; 47. dispozitiv de compresie externă arteră radială; 48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală; 49. sondă de stimulare temporară; 50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală; 51. cateter venos central cu 3 căi; 52. cateter Swan-Ganz; 53. introductor cateter Swan-Ganz; 54. balon de contrapulsaţie intraaortică; 55. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive. ANEXA Nr. 2[Anexa nr. 1a) la normele tehnice] FORMULAR raportare lunară Unitatea sanitară ........ ................ ................ ..........

Nr. crt. CNP Localitatea de domiciliu Secţia de provenienţă

Lista beneficiarilor AP-IMA Luna/anul .............. Manager, Coordonator local, ............... ........ ........ .......... ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la normele tehnice) MACHETA DE RAPORTARE a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice Unitatea ........ ........ .......... Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut Raportare pentru trimestrul .............. Nr. ............. din ..............

AP-IMA Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat Finanţare primită de la începutul anului (lei) Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei) Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei) Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei) Suma rămasă neutilizată de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5–11
1. Numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut trataţi prin intervenţii coronariene percutane
2. Numărul de pacienţi trataţi prin implantare de stent

Managerul unităţii care derulează AP-IMA*, ........ ................ .......... Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*, ........ ................ ............. Coordonatorul AP-IMA, ........ ................ .......... Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ........ ........... Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ............... * Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare. ** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013, cu modificările şi completările ulterioare. NOTĂ: Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune. Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 5 la normele tehnice) MACHETA DE RAPORTARE a execuţiei bugetare pentru AP-IMA Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut Unitatea care derulează AP-IMA*/Direcţia de sănătate publică** Raportare pentru*** ........ ................ ........ .............. Execuţia bugetară

Nr. crt. Titlul bugetar Buget de stat Venituri proprii
Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei) Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Total, din care:
1.1 Bunuri şi servicii, din care:
1.1.1 Bunuri şi servicii AAPL
1.1.2 Bunuri şi servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate. Managerul unităţii sanitare care derulează AP-IMA*, ........ ................ .......... Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*, ........ ................ ............. Coordonatorul local*, ........ ................ .......... Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ........ ........... Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**, ........ ................ ............... * Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, cu modificările şi completările ulterioare. ** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013, cu modificările şi completările ulterioare. *** Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 379/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu