Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 378 din 19 decembrie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 11-2003, editia 1, "Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 bis  din 11 februarie 2004


SmartCity3


    *) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 378/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 11 februarie 2004 si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, si avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 11-2003, editia 1, "Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul economiei si comertului,
                             Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
             Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
                                  - ISCIR -

________________________________________________________________________________
                      - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
________________________________________________________________________________

                              PRESCRIPTIE TEHNICA

                                 PT CR 11-2003

                           AUTORIZAREA PERSONALULUI
                  CARE EFECTUEAZA EXAMINARI NEDISTRUCTIVE LA
         INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE SI LA INSTALATII DE RIDICAT

            COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
            RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

                                  - ISCIR -

                             - EDITIE OFICIALA -

________________________________________________________________________________
  Indicativ: PT CR 11-2003                                            Editia 1
________________________________________________________________________________

    1. GENERALITATI

    1.1 Scop
    Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la examinarile nedistructive.
    Prezenta prescriptie tehnica stabileste modul de autorizare de catre ISCIR a personalului care executa examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat supuse regimului de supraveghere tehnica conform prevederilor prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR.
    Autoritatea tehnica care asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei si Comertului avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si siguranta in functionare a instalatiilor, echipamentelor si aparatelor supuse regimului de supraveghere tehnica.

    1.2 Domeniu de aplicare
    Prezenta prescriptie tehnica stabileste modul de autorizare de catre ISCIR a personalului care executa examinari nedistructive la echipamente ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001.
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
    Prezenta prescriptie tehnica contine cerinte din SR EN 473 si reglementari specifice activitatii ISCIR.

    1.3 Referinte normative
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale
    1.3.1 Legi si hotarari
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii
    - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 375/2002 si republicata in 2002
    1.3.2 Documente de referinta
    SNT - TC - 1A - Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing - Recommended Practice
    ISO 9712 Non-destructive testing  - Qualification and certification of personnel
    SR EN 473/2000 Calificarea si certificarea personalului pentru examinari nedistructive (END)

    2. METODE DE AUTORIZARE

    2.1  Metodele si specialitatile de examinare nedistructiva pentru care se elibereaza autorizatii sunt conform tabelului 1.

    Tabel 1

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Metoda de     |      Simbolul      |     Specialitatea de examinare    |
|crt.|examinare     |____________________|            nedistructiva          |
|    |nedistructiva |Pentru |Pentru      |                                   |
|    |              |metoda |specialitate|                                   |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  1 | Radiatii     |  RT   |     X      | Examinari cu radiatii X           |
|    | penetrante   |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |   gamma    | Examinari cu radiatii gamma       |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  2 | Ultrasunete  |  UT   |     g      | Masuratori de grosimi cu          |
|    |              |       |            | ultrasunete                       |
|    |              |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |     t      | Examinari cu ultrasunete la table |
|    |              |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |     s      | Examinari cu ultrasunete la       |
|    |              |       |            | imbinari sudate                   |
|    |              |       |            | (cap la cap si in colt)           |
|    |              |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |     l      | Examinari cu ultrasunete la       |
|    |              |       |            | profiluri laminate                |
|    |              |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |     f      | Examinari cu ultrasunete la piese |
|    |              |       |            | forjate                           |
|    |              |       |____________|___________________________________|
|    |              |       |     tv     | Examinari cu ultrasunete la tevi  |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  3 | Particule    |  MT   |     -      | Examinari cu particule magnetice, |
|    | magnetice    |       |            | cu contrast de culoare si         |
|    |              |       |            | fluorescente, la imbinari sudate  |
|    |              |       |            | si materiale (table, tevi,        |
|    |              |       |            | forjate, turnate)                 |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  4 | Lichide      |  PT   |     -      | Examinari cu lichide penetrante,  |
|    | penetrante   |       |            | cu contrast de culoare si         |
|    |              |       |            | fluorescente, la imbinari sudate  |
|    |              |       |            | si materiale (table, tevi,        |
|    |              |       |            | forjate, turnate)                 |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  5 | Curenti      |  ET   |     -      | Examinari prin curenti turbionari |
|    | turbionari   |       |            |                                   |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|
|  6 | Verificarea  |  LT   |     -      | Verificarea etanseitatii prin     |
|    | etanseitatii |       |            | metoda spectrometriei de masa     |
|____|______________|_______|____________|___________________________________|

    In cazul in care autorizatia se elibereaza pentru toate specialitatile unei metode, in autorizatie se va trece doar simbolul metodei.
    In cazul in care autorizatia este valabila numai pentru anumite specialitati dintr-o metoda, in autorizatie se va trece simbolul metodei urmat de simbolul specialitatilor, in paranteza.

    2.2 In cazul in care autorizarea se va face pentru personal care va lucra pe o instalatie automata de examinari nedistructive, in autorizatie se va trece litera A inaintea metodei.

    3. NIVELURI DE AUTORIZARE

    3.1 Personalul care executa examinari nedistructive va fi instruit si autorizat in functie de studii, pregatire profesionala si aptitudini pe trei niveluri de autorizare, astfel:
    a) Nivelul 1 de autorizare cuprinde personalul care executa examinari nedistructive sub indrumarea si supravegherea personalului autorizat de nivel 2 sau 3;
    b) Nivelul 2 de autorizare cuprinde personalul care pe langa lucrarile ce intra in competenta personalului de nivel 1 trebuie sa cunoasca domeniul si limitele metodei de examinare nedistructiva pentru care este autorizat si sa aiba cunostinte corespunzatoare competentelor prevazute in tabelul 2 pentru acest nivel;
    c) Nivelul 3 de autorizare cuprinde personalul care pe langa cunostintele si lucrarile ce intra in competenta personalului de nivel 1 si 2 trebuie sa cunoasca si cerintele corespunzatoare competentelor prevazute in tabelul 2.

    Tabelul 2

 ______________________________________________________________________________
| Nivelul |                   Competente si cunostinte                         |
|_________|____________________________________________________________________|
|    1    |- pune in functiune si etaloneaza echipamente de examinare          |
|         |  nedistructiva pentru care este autorizat;                         |
|         |- stapaneste cunostinte teoretice si practice pentru metoda in care |
|         |  este autorizat;                                                   |
|         |- efectueaza examinari nedistructive, in conformitate cu procedurile|
|         |  de lucru, manualul de calitate al laboratorului etc. si           |
|         |  inregistreaza rezultatele obtinute;                               |
|         |- cunoaste si aplica prevederile manualului de calitate al          |
|         |  laboratorului in care lucreaza;                                   |
|         |- cunoaste si aplica normele de protectia muncii specifice          |
|         |  domeniului pentru care este autorizat;                            |
|         |- nu are dreptul sa elibereze documente privind interpretarea       |
|         |  rezultatelor obtinute la examinari nedistructive                  |
|_________|____________________________________________________________________|
|    2    |- interpreteaza rezultatele examinarilor nedistructive in           |
|         |  conformitate cu procedurile de lucru, manualul de calitate al     |
|         |  laboratorului etc. si semneaza buletinele de examinare            |
|         |  nedistructiva emise;                                              |
|         |- cunoaste limitele metodei pentru care este autorizat;             |
|         |- organizeaza activitatea de examinare nedistructiva in cadrul      |
|         |  laboratorului;                                                    |
|         |- indruma, supravegheaza si verifica activitatea personalului din   |
|         |  subordine si a personalului in curs de autorizare si instruire;   |
|         |- intocmeste procedurile de lucru, care vor fi cuprinse in manualul |
|         |  de calitate, pe metoda si specialitatea pentru care este          |
|         |  autorizat, dar numai daca pentru intocmirea lor exista Prescriptii|
|         |  tehnice - Colectia ISCIR in domeniu;                              |
|         |- elaboreaza manualul de calitate a laboratorului, in cazul in care |
|         |  este numit sef de laborator;                                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|    3    |- alege, stabileste si recomanda metodele si procedeele adecvate de |
|         |  examinare nedistructiva;                                          |
|         |- elaboreaza proceduri de lucru pentru metodele in care este        |
|         |  autorizat dar care nu sunt cuprinse in Prescriptiile tehnice -    |
|         |  Colectia ISCIR;                                                   |
|         |- evalueaza, atesta si compara rezultatele examinarilor             |
|         |  nedistructive, cu luare de decizii asupra imbunatatirii           |
|         |  activitatii in domeniul examinarilor respective;                  |
|         |- cunoaste date despre fabricatia si tehnologia produselor;         |
|         |- cunoaste metode complementare de examinare nedistructiva fata de  |
|         |  metoda pe care este autorizat;                                    |
|         |- indruma, supravegheaza si verifica activitatea personalului de    |
|         |  nivel 2, precum si a personalului in curs de autorizare si        |
|         |  instruire;                                                        |
|_________|____________________________________________________________________|

    3.2 Personalul aflat in procesul de pregatire in vederea autorizarii va fi numit personal in curs de instruire; acest personal va efectua examinari nedistructive numai impreuna cu personalul autorizat de nivel 1, 2, 3.
    3.3 Pentru admiterea la examenul de autorizare personalului in curs de instruire i se va elibera o adeverinta de practica conform anexei 3.

    4. CONDITII DE AUTORIZARE

    4.1 Autorizarea personalului care va executa examinari nedistructive se va face pe baza unui examen sustinut in fata comisiei de examinare mentionate la punctul 6.2 din prezenta prescriptie tehnica.

    4.2 La examenul de autorizare pentru nivelul 1 sau 2 se pot prezenta persoane care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au varsta minima de 18 ani;
    b) au absolvit invatamantul obligatoriu cu durata prevazuta de lege la data absolvirii (7, 8, 10 clase) pentru nivelul 1 si minim scoala profesionala sau liceul pentru nivelul 2;
    c) indeplinesc conditiile de sanatate necesare pentru a putea efectua examinari nedistructive in metoda pentru care urmeaza a fi autorizat si prezinta in acest sens un aviz medical cu mentiunea "apt pentru a efectua examinari nedistructive in metoda ..." (metodele sunt cele specificate in tabelul 1); vor fi admise sa lucreze in domeniul examinarilor nedistructive persoanele care in urma examinarii medicale au indeplinit urmatoarele insusiri fizice:
    - acuitatea vizuala naturala sau corectata buna in asa fel incat persoana respectiva sa poata citi literele nr. 1 de pe tabloul Jaeger la o distanta de minim 30 cm;
    - sa distinga si sa diferentieze contrastul dintre culorile folosite in metoda de examinare nedistructiva pentru care urmeaza a fi autorizat;
    - abilitate in a percepe teste tip mozaic (Ortho - Rather) cu punerea in evidenta a cel putin opt placute de acest tip sau similare;
    - de la caz la caz se pot cere si alte cerinte, ca de exemplu capacitatea de a lucra la inaltime, capacitatea de efort fizic sau examenele medicale cerute de CNCAN pentru cei care lucreaza in domeniul radiatii penetrante.
    d) - au absolvit un curs de autorizare avizat de ISCIR si au pregatirea practica prevazuta in tabelul 5 in specialitatea sau specialitatile in care urmeaza sa sustina examenul ISCIR
    sau
    - au un certificat de calificare ca operator in control nedistructiv pentru nivelul 1 sau 2 emis de un organism de certificare desemnat si:
        - fac dovada ca programul de instruire teoretica este la nivelul celui din anexa 1 din prezenta prescriptie tehnica;
        - fac dovada ca au pregatirea practica minima necesara conform tabelului 5.
    In cazul in care programul de instruire teoretica este sub nivelul prevazut in prezenta prescriptie tehnica, acesta se poate completa prin cursuri de instruire teoretica.
    4.2.1 Personalul care va solicita examen de autorizare ISCIR in metoda UT nivel 1 sau 2, specialitatea table (t), teava (t), laminate (l) sau forjate (f), va sustine in mod obligatoriu examen si pentru specialitatea grosimi (g).
    Personalul care va solicita examen de autorizare ISCIR in domeniul UT, nivelul 1 sau 2, specialitatea suduri (s), va sustine in mod obligatoriu examen si pentru specialitatile grosimi (g) si table (t).

    4.3 La examenul de autorizare pentru nivelul 3 se pot prezenta persoane care indeplinesc, pe langa conditiile de la punctul 4.2, paragrafele b, c, d, urmatoarele:
    a) au absolvit minim o scoala profesionala sau liceul si au exercitat activitate ca personal autorizat de nivel 2 in conformitate de tabelul 3;
    b) au un nivel de cunostinte corespunzator cel putin prevederilor din anexa 2.
    4.3.1 La examenul de autorizare pentru nivelul 3 se pot prezenta, fara a fi necesara absolvirea unui curs avizat de ISCIR, persoanele care au titlul de doctor (obtinut la un institut de invatamant superior universitar acreditat) in examinari nedistructive.

    Tabelul 3

 ___________________________________________________________________________
|Practica in domeniu ca|                                                    |
|personal autorizat de |            Forma de invatamant absolvita           |
|        nivel 2       |                                                    |
|        - ani -       |                                                    |
|______________________|____________________________________________________|
|          2           |- institut de invatamant superior universitar tehnic|
|______________________|____________________________________________________|
|          4           |- institut de invatamant postliceal tehnic          |
|                      |- scoala de maistri                                 |
|______________________|____________________________________________________|
|          8           |- liceu, scoala profesionala                        |
|______________________|____________________________________________________|

    4.3.2 La examenul de autorizare ISCIR nivelul 3 se poate prezenta si personal care au obtinut un certificat conform cu SR EN 473 sau ISO 9712 nivelul 3, cu conditia respectarii cerintelor de la punctul 4.2, paragrafele a, b, c si a vechimii pe nivelul 2 ISCIR, conform tabelului 3.
    4.3.3 Personalul care va solicita examen de autorizare ISCIR nivelul 3 va sustine examenul pe intreaga metoda prevazuta in tabelul 1.

    4.4 Fiecare candidat care se prezinta la examenele de autorizare, prelungire sau extindere, va avea un dosar cu urmatoarele acte personale:
    - actul de identitate in copie;
    - certificatul medical din care sa rezulte ca este apt sa execute examinari nedistructive pentru metoda in care solicita autorizarea (conf. pct. 4.2 c);
    - copie dupa diploma de studii;
    - adeverinta din care sa rezulte stagiul de practica in domeniu, eliberata de agentul economic la care a activat conform modelului din anexa 3.
    - certificat de absolvire a cursului avizat de ISCIR in vederea autorizarii sau certificat de calificare eliberat de organismul de certificare desemnat;
    - copie dupa permisul de exercitare CNCAN atunci cand se cere autorizare pentru metoda radiatii penetrante;
    - copie dupa certificatul de casatorie sau divort (unde este cazul);
    - fotografie color marimea 3 x 4 cm.

    4.5 Dupa sustinerea examenului ISCIR de autorizare, prelungire sau extindere, dosarul va ramane in posesia agentului economic de unde provine titularului autorizatiei si va fi prezentat comisiei de autorizare la fiecare examen ce se va sustine in viitor, impreuna cu documentele ce necesita reactualizarea.

    5. SCOLARIZARE, PREGATIRE SI PRACTICA

    5.1 Organizarea cursurilor in vederea autorizarii personalului de examinari nedistructive se poate face numai de catre agenti economici autorizati de CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor).
    5.2 Organizarea cursurilor se face pentru una sau mai multe din metodele si specialitatile mentionate la punctul 2.1.
    5.3 Cursurile in vederea autorizarii se pot desfasura numai dupa obtinerea de catre agentul economic organizator a avizului de deschidere a cursului de la ISCIR-INSPECT Inspectia Teritoriala de care apartine si care are personal cuprins in "Comisia de autorizare ISCIR pe tara in examinari nedistructive".
    5.4 Agentul economic care solicita avizul pentru organizarea cursului in vederea autorizarii va prezenta, cu minim 15 zile inainte de data de incepere a cursului, la unitatile ISCIR-INSPECT mentionate la punctul 5.3, urmatoarele:
    - copie dupa autorizatia eliberata de CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor);
    - copie dupa statutul agentului economic;
    - cerere in vederea obtinerii avizului, din care sa reiasa metoda si specialitatea pentru care se deschide cursul, nivelul, perioada, programul cursului si locul de desfasurare al acestuia;
    - tabelul cu aparatele si accesoriile folosite pe toata perioada de desfasurare a cursului pentru aplicatiile practice;
    - tabelul cu lectorii care vor sustine cursul;
    - programa analitica;
    - tabelul cu personalul care urmeaza sa fie scolarizat (numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, agentul economic de la care provine candidatul, studii absolvite);
    - copie dupa autorizatia de functionare CNCAN a unitatii nucleare unde se desfasoara activitatile practice (numai pentru cursurile de autorizare in domeniul radiatii penetrante);
    - avizul CNCAN pentru cursurile de autorizare in domeniul radiatii penetrante (in cazul in care cursantii sustin examen CNCAN pentru permise de exercitare).
    5.5 Numarul minim de ore recomandat pentru cursurile in vederea autorizarii functie de studii, pentru personalul de nivel 1 sau 2, va fi conform tabelului 4.

    Tabelul 4

 ______________________________________________________________________________
|     Numarul minim de ore teoretice cat si pentru aplicatiile practice        |
|     de laborator necesar cursurilor in vederea autorizarii, pe metoda        |
|______________________________________________________________________________|
|     RT     |      UT     |      PT     |     MT     |     ET     |     LT    |
|____________|_____________|_____________|____________|____________|___________|
|Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel|Nivel| Nivel|Nivel|Nivel|Nivel|
|  1  |   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |   2 |   1  |  2  |  1  |  2  |
|_____|______|______|______|______|______|______|_____|______|_____|_____|_____|
| 40  |  80  |  40  |  80  |  16  |  24  |  16  |  24 |  40  |  40 |  40 |  80 |
|_____|______|______|______|______|______|______|_____|______|_____|_____|_____|

    a) Orele din tabel cuprind atat cursurile teoretice cat si aplicatiile practice de laborator.
    b) Accesul direct pe nivel 2 necesita cumularea orelor indicate pentru nivelul 1 si 2.
    c) In cazul organizarii cursurilor numai pentru specialitatea UTg din cadrul metodei ultrasunete, numarul minim de ore atat teoretice cat si pentru aplicatiile practice de laborator va fi de 0,25 din numarul de ore prevazut in tabelul 4.
    d) Se admite o reducere cu 50% a numarului total de ore pentru candidatii care au absolvit un institut superior universitar tehnic.
    5.6 Cursurile in vederea autorizarii se vor desfasura pe baza programelor analitice stabilite de cei care le organizeaza in concordanta cu programa orientativa din anexa 1. De la caz la caz, in functie de specificul lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate de personalul respectiv, programele analitice vor fi completate si dezvoltate corespunzator, de catre cei care organizeaza cursurile.
    Asigurarea bunei desfasurari a cursului revine in exclusivitate unitatii organizatoare.
    5.7 Cursurile teoretice in vederea autorizarii vor fi predate de personal tehnic de specialitate, absolvent al unui institut de invatamant superior.
    5.8 Orele de aplicatii practice din cadrul cursului, se vor efectua numai sub indrumarea personalului tehnic de specialitate autorizat ISCIR minim nivelul 2, in metoda si specialitatea respectiva.
    5.9 Numarul cursantilor dintr-o clasa se stabileste corelat cu necesitatile si conditiile unei bune functionari, avandu-se in vedere dotarea tehnica si spatiul afectat scolarizarii.
    5.10 La terminarea cursurilor in vederea autorizarii, candidatii vor sustine un examen de absolvire teoretic si practic.
    5.11 Dupa sustinerea examenului de absolvire, unitatea organizatoare a cursului in vederea autorizarii, va elibera fiecarui absolvent un certificat, in care se vor trece in mod obligatoriu urmatoarele:
    - numele si prenumele;
    - numarul avizului ISCIR;
    - numarul avizului CNCAN (atunci cand este necesar);
    - metoda si specialitatea pe care s-a efectuat scolarizarea;
    - nivelul;
    - nota obtinuta la examenul de absolvire;
    - perioada in care s-a efectuat cursul;
    - data absolvirii.
    5.12 Personalul scolarizat, se poate prezenta la examenul de autorizare ISCIR dupa indeplinirea perioadei de practica din tabelul 5.

    Tabelul 5

 ______________________________________________________________________________
| Stagiul minim de practica in vederea autorizarii, in luni, pentru metodele si|
|                                  nivelele:                                   |
|______________________________________________________________________________|
|     RT     |      UT     |      PT     |     MT     |     ET     |     LT    |
|____________|_____________|_____________|____________|____________|___________|
|Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel| Nivel|Nivel| Nivel|Nivel|Nivel|Nivel|
|  1  |   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |   2 |   1  |  2  |  1  |  2  |
|_____|______|______|______|______|______|______|_____|______|_____|_____|_____|
|  6  |   9  |   6  |   9  |   1  |   3  |   1  |   3 |   3  |  9  |  3  | 12  |
|_____|______|______|______|______|______|______|_____|______|_____|_____|_____|

    Stagiul de practica pe metoda, pentru personalul ce se autorizeaza direct la nivelul 2, corespunde stagiului de practica necesar pentru nivelul 1 si stagiului de practica pentru nivelul 2 cumulate.
    5.13 Stagiul de practica se poate efectua fie in cadrul laboratorului de examinari nedistructive autorizat ISCIR al agentului economic de la care provine personalul scolarizat, fie in alte laboratoare care detin autorizatie ISCIR conform prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, pe metoda si specialitatea pe care urmeaza sa se sustina examenul, dupa care se va elibera o adeverinta in conformitate cu modelul din anexa 3.

    6. EXAMINAREA PENTRU AUTORIZARE ISCIR

    6.1 In vederea autorizarii de catre ISCIR, candidatii vor sustine un examen, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, care va consta dintr-o proba teoretica (scris si oral) si o proba practica.
    6.2 Examinarea candidatilor la autorizare se va face de catre o comisie de examen compusa din minim 2 inspectori din "Comisia de autorizare ISCIR pe tara in examinari nedistructive", nominalizati de Inspectorul de Stat Sef.
    6.3 Agentul economic care solicita autorizarea personalului de examinari nedistructive are urmatoarele obligatii:
    - sa anunte ISCIR-INSPECT Inspectia Teritoriala de la pct. 6.2. printr-o cerere scrisa, in care se va specifica numarul candidatilor la examen, numele si prenumele acestora, metodele, specialitatile si nivelul pe care acestia vor sustine examenul;
    - anexat la cerere se vor depune in copie procedurile de examinari nedistructive revizia conform Manualului de Asigurarea Calitatii, avizate de ISCIR, pentru metoda si specialitatea pentru care se solicita autorizarea;
    - sa puna la dispozitia comisiei de examen dosarele candidatilor mentionate la punctul 4.4;
    - sa ia toate masurile necesare pentru ca la data stabilita examenul sa se desfasoare in bune conditii.
    6.4 Pentru obiectivele nucleare, agentul economic va depune pe langa documentele prevazute la pct. 6.3, o cerere la ISCIR-INSPECT.
    6.5 Data examenului va fi stabilita de catre ISCIR-INSPECT IT de comun acord cu agentul economic care solicita examinarea, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data depunerii cererii de examinare.
    6.6 Inainte de inceperea examenului, comisia de examinare va verifica daca au fost indeplinite prevederile punctelor 4.2. si 4.4.
    6.7 Pentru sustinerea probei teoretice scrise, comisia va selecta intrebari pe baza de chestionar, care sa acopere tematica metodei sau metodelor de examinare nedistructiva pentru care candidatul urmeaza sa fie autorizat. Intrebarile vor fi din Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, standardele aplicabile metodelor pentru care se solicita autorizarea, procedurile de lucru avizate ISCIR etc.
    6.8 Numarul minim de intrebari pentru probele scrise, pentru nivelul 1 si 2 va fi conform tabelului 6.
    6.9 Timpul rezervat probei scrise va fi anuntat de catre comisie candidatului la inceputul probei, in functie de numarul de intrebari (1 - 2 minute/intrebare).

    Tabelul 6

 ______________________________________________________________________________
| Nivelul de | * Numarul minim de intrebari pentru probele scrise in domeniul: |
| autorizare |_________________________________________________________________|
|            |    RT    |    UT    |    PT    |    MT    |    ET    |    LT    |
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|     1      |   40/20  |   40/20  |   30/20  |   30/20  |   40/20  |   30/20  |
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|     2      |   40/20  |   40/20  |   30/20  |   30/20  |   40/20  |   30/20  |
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
    * Cifra de la numarator reprezinta numarul de intrebari generale, iar cea de la numitor numarul de intrebari specifice.

    6.10 La proba teoretica orala candidatul examinat va comenta si justifica raspunsurile date la intrebarile de la proba scrisa. In cazul in care candidatul nu poate justifica raspunsurile corecte la proba scrisa sau raspunsurile date sunt incorecte la mai mult de 20% din numarul raspunsurilor corecte, candidatul va fi declarat respins la examenul de autorizare.
    6.11 Proba practica se va desfasura pe aparatura ce exista in cadrul laboratorului de examinari nedistructive de unde provine candidatul. La aceasta proba candidatul va demonstra in fata comisiei ca are cunostinte privind utilizarea echipamentului de examinare nedistructiva in conformitate cu instructiunile de folosire ale fabricantului, procedurile de lucru, Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR si standardele aplicabile metodei in care se va autoriza.
    6.12 La proba practica candidatul trebuie sa obtina minim 80% din totalul informatiilor ce se obtin la o examinare corecta a pieselor sau epruvetelor alese de comisie.
    6.13 Pentru promovarea examenului teoretic (scris si oral) si practic candidatul trebuie sa obtina un procentaj de cel putin 80% . Nota finala se va realiza ca medie aritmetica a procentajelor obtinute la proba teoretica (scris), proba teoretica (oral) si cea practic astfel:

    Nota finala = 0,25 x n_ts + 0,25 x n_to + 0,50 x n_p

    unde
    n_ts = nota de la examenul teoretic scris (intrebari generale + intrebari specifice)
    n_to = nota de la examenul teoretic oral (intrebari generale + intrebari specifice)
    n_p = nota de la examenul practic

    6.14 Pentru autorizarea pe nivel 3 candidatii vor sustine:
    a) Examen de baza care trebuie sa evalueze cunostintele candidatului in privinta subiectelor de baza conform tabelului 7.

    Tabelul 7

 _________________________________________________________________________
| Partea |                Subiect                    | Numar de intrebari |
|________|___________________________________________|____________________|
|   A1   | Cunostinte in studiul materialelor si     |         25         |
|        | tehnologia proceselor                     |                    |
|________|___________________________________________|____________________|
|   A2   | Cunoasterea sistemului de autorizare      |         10         |
|        | bazat pe prezenta prescriptie             |                    |
|________|___________________________________________|____________________|
|   B    | Cunoasterea generala a cel putin 2 metode | 15 pentru fiecare  |
|        | in afara celei pentru care se solicita    | metoda             |
|        | autorizarea.                              |                    |
|________|___________________________________________|____________________|

    b) Examen referitor la metoda principala, care evalueaza cunoasterea de catre candidat a subiectelor privind metoda principala conform tabelului 8:

    Tabelul 8

 _________________________________________________________________________
| Partea |                Subiect                    | Numar de intrebari |
|________|___________________________________________|____________________|
|   C1   | Cunostinte de nivel 3 relativ la metoda   |         30         |
|        | de examinare aplicata                     |                    |
|________|___________________________________________|____________________|
|   C2   | Aplicarea metodei de examinare            |         20         |
|        | nedistructiva. Pentru acest examen poate  |                    |
|        | fi autorizata consultarea standardelor si |                    |
|        | specificatiilor.                          |                    |
|________|___________________________________________|____________________|
|   C3   | Redactarea uneia sau mai multor proceduri |          -         |
|        | de examinare nedistructiva. Standardele   |                    |
|        | aplicabile trebuie puse la dispozitia     |                    |
|        | candidatului.                             |                    |
|________|___________________________________________|____________________|

    6.15 Notarea examenului de autorizare pentru nivelul 3.
    Notarea examenului de baza si a celui referitor la metoda principala trebuie efectuata separat. Pentru a fi admis, candidatul trebuie sa promoveze ambele examene. Calculul se face astfel:
    a) examen de baza:

    N_B = 0,5 x n_a + 0,5 x n_b

    unde:
    n_a este nota pentru partea A1 + A2 (conform tabelului 7)
    n_b este nota pentru partea B (conform tabelului 7)

    b) examen referitor la metoda principala:

    N_C = (n_C1 + n_C2 + n_C3)/3

    unde:
    n_C1 este nota pentru partea C1 (conform tabelului 8)
    n_C2 este nota pentru partea C2 (conform tabelului 8)
    n_C3 este nota pentru partea C3 (conform tabelului 8)

    Pentru a promova examenul de autorizare candidatul trebuie sa obtina o nota de cel putin 80% la fiecare din parti.
    6.16 Candidatii declarati respinsi se pot prezenta la un nou examen de autorizare, la termenul stabilit de comisie, dar nu mai devreme de 1 luna. Candidatul va sustine examenul numai la proba la care a fost declarat respins. In caz de respingere si la acest examen, candidatul va putea sustine un nou examen de autorizare dupa 3 luni. Rezultatele examenului de autorizare vor fi inscrise intr-un proces-verbal care va purta un numar dat de catre ISCIR-INSPECT IT (anexa 4 sau anexa 5).

    7. EMITEREA SI VALABILITATEA AUTORIZATIEI

    7.1 Personalului admis la examenul de autorizare i se elibereaza de catre ISCIR-INSPECT Inspectia Teritoriala care a avut membri in comisia de examinare, o autorizatie tip, conform modelului din anexa 6.
    7.2 ISCIR-INSPECT IT Unitatea emitenta va transmite trimestrial centralizatorul autorizatiilor emise la ISCIR-INSPECT.
    7.3 Autorizatia eliberata de ISCIR este valabila numai pentru agentul economic care a solicitat examenul de autorizare.
    In cazul in care un agent economic autorizat conform Prescriptiilor tehnice CR 5 angajeaza, conform prevederilor legale, o persoana autorizata ISCIR, agentul economic va solicita ISCIR-INSPECT IT autorizarea persoanei respective conform pct. 6 din prezenta prescriptie tehnica.
    7.4 Termenul de valabilitate al autorizatiei este de doi ani de la data sustinerii examenului de autorizare, prelungire sau extindere.
    7.5 Persoanele autorizate au obligatia ca anual sa se prezinte la examinarea medicala vizuala prevazuta la punctul 4.2 aliniatul c, pentru a verifica daca sunt apte sa efectueze examinari nedistructive in specialitatea respectiva. Rezultatul examenului medical se va anexa la dosarul de autorizare descris la punctul 4.4, in caz contrar autorizatia isi pierde valabilitatea.

    8. PRELUNGIREA SI EXTINDEREA AUTORIZATIEI

    8.1 Prelungirea valabilitatii autorizatiei se va face de catre ISCIR-INSPECT Inspectia Teritoriala in baza prezentelor prescriptii tehnice, agentul economic care solicita prelungirea sau extinderea autorizatiilor respectand urmatoarele cerinte:
    - sa anunte ISCIR-INSPECT, printr-o cerere scrisa, cu 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei, in care se va specifica numarul candidatilor la examen, numele si prenumele acestora, metodele, specialitatile si nivelul pe care acestia vor sustine examenul;
    - sa puna la dispozitia comisiei de examen dosarele candidatilor mentionate la punctul 4.4;
    - sa ia toate masurile necesare pentru ca la data stabilita examenul sa se desfasoare in bune conditii.
    8.2 Pentru obiectivele nucleare, agentul economic va respecta prevederile pct. 6.4.
    8.3 Rezultatele examenului de prelungire se vor consemna in procesul-verbal (anexa 4 sau anexa 5), dupa care se va emite autorizatia (anexa 6), daca candidatul este admis. Se considera extindere de autorizatie trecerea de la un nivel la altul, promovarea examenului de autorizare si pentru o alta metoda sau specialitate decat cea avuta anterior.
    8.4 Extinderea autorizatiei se va face de catre ISCIR in baza prezentelor prescriptii tehnice, respectandu-se aceeasi metodologie ca la autorizarea initiala.
    8.5 Rezultatele examenului de extindere a autorizatiei se vor consemna in procesul-verbal (anexa 4 sau anexa 5) dupa care se va emite autorizatia (anexa 6), daca candidatul este admis.
    8.6 In urma examenelor de prelungire si/sau extindere personalului declarat admis i se va elibera o autorizatie conform anexei 6.
    8.7 Orice modificare, adaugire sau stersatura in autorizatie, atrage dupa sine anularea acesteia.

    9. DISPOZITII FINALE

    9.1 Personalul autorizat conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice este obligat sa poarte permanent, in timpul efectuarii examinarilor nedistructive, autorizatia asupra sa. Lipsa autorizatiei la verificarile efectuate de catre ISCIR se considera ca folosire de personal neautorizat si se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    9.2 Personalul autorizat, care are o intrerupere a activitatii pe metoda/specialitatea pentru care a fost autorizat mai mare de 6 luni, va sustine un examen de autorizare conform pct. 6 din prezenta prescriptie.
    9.3 In cazul pierderii autorizatiei, persoanele in cauza pot obtine o noua autorizatie de la ISCIR-INSPECT - unitatea emitenta, in baza unei cereri scrise din partea agentului economic de la care provin, cu conditia publicarii pierderii acesteia conform dispozitiilor legale in vigoare.
    9.4 In cazul deteriorarii autorizatiei, persoanele in cauza pot obtine o noua autorizatie de la ISCIR-INSPECT - unitatea emitenta, in baza unei cereri scrise din partea agentului economic de la care provin, in conditiile predarii acesteia la ISCIR-INSPECT - unitatea emitenta.
    9.5 Organele de verificare ISCIR au dreptul de a controla modul cum sunt efectuate examinarile nedistructive. Daca in urma verificarilor efectuate se constata abateri grave (falsuri, rea-vointa etc.) in executarea examinarilor nedistructive, se vor lua masurile prevazute de normele legale in vigoare, precum si retragerea definitiva a autorizatiei celor in culpa. Nerespectarea prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR de catre persoanele autorizate sau folosirea de personal neautorizat de catre agentii economici, va fi sanctionata conform legii in vigoare.
    9.6 Autorizatiile retrase definitiv vor fi trimise de catre ISCIR - unitatea care a aplicat masura, unitatii emitente.
    9.7 Persoanele care sunt in curs de scolarizare in vederea autorizarii sau care au absolvit aceste cursuri inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice si care nu au fost examinate in vederea autorizarii, vor fi examinate conform Prescriptiei tehnice CR 11-2000, Colectia ISCIR, pana la data de 31.12.2004.
    9.8 In termen de 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, ISCIR va elabora o culegere de teste grila de baza in vederea pregatirii si sustinerii examenului de autorizare.
    Aceasta culegere de teste va fi pusa la dispozitia celor interesati.
    9.9 La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea urmatoarea prescriptie tehnica:
    - CR 11-2000 "Prescriptiile tehnice pentru autorizarea personalului care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si instalatii de ridicat", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 254/2000.
    9.10 Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    9.11 Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.
    9.12 Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.
    9.13 Trimiterile facute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative etc. se refera la editiile in vigoare.
    9.14 Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
    9.15 Toate autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.

    ANEXA 1

          PROGRAMA MINIMA PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DE EXAMINARI
                     NEDISTRUCTIVE DE NIVEL 1 SI 2

    A) RADIATII PENETRANTE

    1. Introducere
    a) Radiografia industriala;
    b) Relatia dintre radiatia penetranta si radiografie;
    c) Spectrul electromagnetic;
    d) Puterea de penetrare si calitatea razelor X si gamma;
    e) Tubul de raze X;
    f) Sursele de radiatii penetrante.
    2. Principiile de baza ale radiografiei
    a) Principiile geometrie de expunere;
    b) Ecrane radiografice;
    c) Casete radiografice;
    d) Compozitia filmelor radiografice industriale;
    e) Interactiunea dintre radiatia penetranta si materie (absorbtie, difuzie, ionizare).
    3. Radiografia
    a) Formarea imaginii latente pe film;
    b) Neclaritatea filmului;
    c) Calculul timpului de expunere;
    d) Clase si tipuri de filme radiografice;
    e) Alegerea filmelor radiografice in functie de scop.
    4. Calitatea imaginii radiografice
    a) Sensibilitatea radiografica;
    b) Contrastul radiografie;
    c) Contrastul filmului;
    d) Granulatia filmului;
    e) Efectul ecranelor radiografice;
    f) Indicatori de calitatea imaginii radiografice;
    g) Penetrometre;
    h) Neclaritatea geometrica;
    i) Distanta sursa - piesa.
    5. Manipularea filmelor, incarcarea in casete, procesare
    a) Camera obscura;
    b) Verificarea camerei obscure;
    c) Procesarea manuala a filmelor radiografice;
    d) Procesarea automata a filmelor radiografice;
    e) Cauzele obtinerii unor radiografii nesatisfacatoare in urma procesarii filmelor;
    f) Reguli generale de manipulare si depozitare a filmelor radiografice.
    6. Tehnici de expunere radiografica
    a) Expunerea printr-un singur perete;
    b) Expunerea prin doi pereti;
    c) Expunerea panoramica;
    d) Expunerea cu film multiplu;
    e) Alegerea numarului de expuneri;
    f) Plasarea indicatorilor de calitate si a penetrometrelor;
    g) Alegerea surselor de radiatii X sau gamma in functie de scop.
    7. Cauzele aparitiei defectelor in materiale
    a) Tipuri de defecte in imbinari sudate;
    b) Tipuri de defecte in materiale forjate, laminate, turnate;
    c) Orientarea discontinuitatilor si limitele metodei.
    8. Interpretarea filmelor radiografice
    a) Conditii cu privire la negatoscop si la camera de interpretare;
    b) Identificarea radiografiilor;
    c) Masurarea densitatii de innegrire;
    d) Modul de prezentare al diferitelor discontinuitati pe imaginea radiografica;
    e) Prevederi tehnice ISCIR cu privire la criteriile de acceptare a discontinuitatilor din materiale;
    f) Buletinul de examinare.
    9. Radioprotectie*
    a) Detectarea radiatiilor;
    b) Efectele biologice ale radiatiilor penetrante;
    c) Unitati de masura;
    d) Doze maxime admise si supravegherea dozimetrica;
    e) Accesul in zonele de expunere;
    f) Depozitarea si miscarea surselor si a materialelor radioactive.
    10. Principii fundamentale ale protectiei contra radiatiilor*
    a) Utilizarea echipamentelor de protectie;
    b) Masuri in caz de accident nuclear;
    c) Legislatia CNCAN cu privire la protectia contra radiatiilor.
    11. Standarde si norme in vigoare cu privire la examinarea cu radiatii penetrante.
    12. Norme de tehnica securitatii muncii.
    13. Aplicatii practice de laborator.
------------
    * Aceste capitole se pot dezvolta in functie de recomandarile CNCAN.

    B) ULTRASUNETE

    1. Introducere
    a) Proprietatile fundamentale ale sunetului;
    b) Frecventa;
    c) Viteza de propagare in diferite medii;
    d) Vibratii ultrasonore;
    e) Aplicatii ale vibratiilor ultrasonore;
    f) Lungimea de unda.
    2. Principiile propagarii undelor ultrasonore
    a) Moduri de vibratie;
    b) Impedanta acustica;
    c) Reflexia;
    d) Refractia;
    e) Difractie, dispersie, atenuare;
    f) Campul apropiat si campul indepartat.
    3. Generarea undelor ultrasonore
    a) Piezoelectricitatea si materiale piezoelectrice;
    b) Constructia traductorilor ultrasonori;
    c) Caracteristicile traductorilor ultrasonori;
    d) Relatia dintre frecventa si grosimea materialului piezoelectric;
    e) Caracteristicile fasciculului ultrasonic.
    4. Tipuri de echipamente pentru examinarea ultrasonica si recomandari privind utilizarea
    a) Descrierea metodei cu impuls reflectat;
    b) Echipamente cu citire directa;
    c) Echipamente in prezentare A-scan;
    d) Echipamente in prezentare B-scan;
    e) Sisteme automate si semiautomate de examinare ultrasonica;
    f) Descrierea circuitului bazei de timp;
    g) Descrierea circuitul generatorului de impuls si amplificatorului;
    h) Descrierea modurilor de vizualizare pe tipuri de ecrane;
    i) Aparate de examinare cu inregistrare a datelor.
    5. Functionarea, verificarea, reglarea si etalonarea aparatelor si echipamentelor de examinare nedistructiva cu ultrasunete
    a) Etaloane, blocuri de etaloane, blocuri de referinta - utilizarea lor;
    b) Modul de verificare al traductoarelor ultrasonice;
    c) Modul de verificare, etalonare si calibrare al aparatelor de examinare nedistructiva cu ultrasunete.
    6. Metode de examinare nedistructiva cu ultrasunete
    a) Alegerea traductorilor ultrasonici;
    b) Alegerea parametrilor de lucru;
    c) Alegerea mediilor de cuplare;
    d) Examinarea prin contact cu incidenta normala, inclinata; unde de suprafata; unde Lamb; prin transmisie;
    e) Examinarea in imersie cu incidenta normala, inclinata; prin transmisie;
    f) Localizarea discontinuitatilor;
    g) Aprecierea marimii discontinuitatilor;
    h) Factori ce influenteaza examinarea cu ultrasunete.
    7. Cauzele aparitiei defectelor in materiale
    a) Tipuri de defecte in imbinari sudate;
    b) Tipuri de defecte in materiale forjate, laminate, turnate, tevi;
    c) Orientarea discontinuitatilor si limitele metodei.
    8. Interpretare
    a) Dimensiuni, forma geometrica si localizarea discontinuitatilor in raport cu suprafata de pe care se face examinarea;
    b) Prevederi tehnice ISCIR cu privire la criteriile de acceptare a discontinuitatilor din materiale;
    c) Buletine de examinare ultrasonica.
    9. Standarde, norme si prescriptii tehnice ISCIR in vigoare, cu privire la examinarea cu ultrasunete.
    10. Norme de tehnica securitatii muncii.
    11. Aplicatii practice de laborator.

    C) LICHIDE PENETRANTE

    1. Introducere
    a) Scopul examinarii cu lichide penetrante;
    b) Principiile fundamentale ale metodei;
    c) Tipuri de lichide penetrante existente;
    d) Avantajele si dezavantajele metodei.
    2. Echipamente pentru examinarea cu lichide penetrante
    a) Dispozitive si accesorii;
    b) Iluminarea naturala si ultravioleta;
    c) Proprietatile diverselor tipuri de lichide penetrante.
    3. Examinarea cu lichide penetrante
    a) Tipuri de discontinuitati puse in evidenta de metoda;
    b) Alegerea tipurilor de lichide penetrante in functie de conditiile de examinare si de piesele sau materialele ce urmeaza a fi examinate;
    c) Testarea lichidelor penetrante;
    d) Conditii de observare a suprafetelor examinate;
    e) Pregatirea produselor supuse examinarii;
    f) Modul de aplicare al penetrantului;
    g) Indepartarea excesului de penetrant;
    h) Modul de aplicare al developantului;
    i) Examinarea si spalarea finala.
    4. Indicatii obtinute la examinarea cu lichide penetrante
    a) Semnificatiile indicatiilor;
    b) Momentul aparitiei indicatiilor si persistenta lor;
    c) Factori care influenteaza aparitia indicatiilor;
    d) Indicatii false;
    e) Prescriptiile tehnice ISCIR cu privire la criteriile de acceptare a indicatiilor aparute in urma examinarilor cu lichide penetrante.
    5. Standarde si norme in vigoare, cu privire la examinarea cu lichide penetrante.
    6. Norme de tehnica securitatii muncii.
    7. Aplicatii practice de laborator.

    D) PARTICULE MAGNETICE

    1. Introducere
    a) Scopul examinarii cu particule magnetice;
    b) Principiile fundamentale ale metodei;
    c) Materiale influentate de campul magnetic;
    d) Teoria magnetismului - polii magnetici;
    e) Tipuri de particule magnetice existente;
    f) Avantajele si dezavantajele metodei.
    2. Proprietatile campurilor magnetice
    a) Magneti sub forma de bara;
    b) Magneti inelari.
    3. Magnetizarea prin curent electric
    a) Campul circular - campul creat de un conductor liniar, regula mainii drepte, tehnici adecvate diverselor forme geometrice ale pieselor examinate;
    b) Campul longitudinal - campul creat de o bobina, sensul si intensitatea campului intr-o bobina, discontinuitati detectate cu ajutorul campului longitudinal.
    4. Echipamente pentru examinarea cu particule magnetice
    a) Considerente cu privire la alegerea echipamentelor;
    b) Tipuri de curenti de magnetizare;
    c) Echipamente de examinare manuala;
    d) Echipamente fixe, automate si semiautomate;
    e) Dispozitive si accesorii;
    f) Verificarea echipamentelor de magnetizare.
    5. Examinarea cu particule magnetice
    a) Tipuri de discontinuitati puse in evidenta de metoda;
    b) Alegerea tipurilor de particule magnetice in functie de conditiile de examinare si de piesele sau materialele ce urmeaza a fi examinate;
    c) Conditii de observare a suprafetelor examinate - lumina naturala si ultravioleta;
    d) Pregatirea produselor supuse examinarii;
    e) Ordinea operatiilor;
    f) Valoarea densitatii fluxului magnetic;
    g) Magnetismul remanent;
    h) Scopul demagnetizarii;
    i) Tehnici de demagnetizare.
    6. Indicatii obtinute la examinarea cu particule magnetice
    a) Semnificatiile indicatiilor;
    b) Factori care influenteaza aparitia indicatiilor;
    c) Indicatii false;
    d) Prescriptiile tehnice ISCIR cu privire la criteriile de acceptare a indicatiilor aparute in urma examinarilor cu particule magnetice.
    7. Standarde si norme in vigoare, cu privire la examinarea cu particule magnetice.
    8. Norme de tehnica securitatii muncii.
    9. Aplicatii practice de laborator.

    E) CURENTI TURBIONARI

    1. Introducere
    a) Principii de baza ale examinarii cu curenti turbionari;
    b) Avantajele si dezavantajele metodei.
    2. Teoria curentilor turbionari
    a) Generarea curentilor turbionari;
    b) Efectul campurilor create de curentii turbionari;
    c) Proprietatile curentilor turbionari.
    3. Tipuri de bobine
    a) Bobine exterioare (simple, duble), bobine interioare, bobine de suprafata;
    b) Avantaje si limite ale tipurilor de bobine;
    c) Factori care influenteaza alegerea tipului de bobina - natura si forma produsului examinat;
    d) Factori care influenteaza impedanta bobinei - conductibilitatea, permeabilitatea, omogenitatea produsului examinat;
    e) Factorul de umplere.
    4. Aparatura
    a) Generatori cu frecventa fixa sau reglabila;
    b) Punti de masura si echilibrare;
    c) Amplificatori;
    d) Discriminatori de faza;
    e) Circuite de compensare a distantei bobina - produs;
    f) Filtre de frecventa;
    g) Alegerea frecventei de testare si a traductorilor;
    h) Raportul semnal/zgomot;
    i) Metode de imbunatatire al raportului semnal/zgomot;
    j) Viteza de raspuns;
    k) Efectul Skin;
    l) Componenta inductiva si rezistiva.
    5. Examinarea
    a) Tipuri de discontinuitati si posibilitatea localizarii lor;
    b) Viteza optima de examinare;
    c) Examinarea produselor semifabricate - bare, tuburi, fire, determinarea grosimii.
    6. Standarde si norme in vigoare, cu privire la metoda de examinare.
    7. Norme de tehnica securitatii muncii.
    8. Aplicatii practice de laborator.

    F) VERIFICAREA ETANSEITATII

    1. Introducere
    a) Principii de baza ale metodei;
    b) Avantajele si dezavantajele metodei.
    2. Teoria testelor de verificare a etanseitatii
    a) Terminologie;
    b) Unitati fizice in verificarea etanseitatii;
    c) Principii fizice in verificarea etanseitatii;
    d) Proprietatile fluidelor;
    e) Caracteristicile debitelor;
    f) Fundamentele vidului;
    g) Legile si proprietatile gazelor.
    3. Tehnici pentru verificarea etanseitatii
    a) Tehnica cu bule;
    b) Tehnica ultrasonica;
    c) Tehnica presiunii;
    d) Tehnica gazului trasor;
    e) Tehnica spectrometriei de masa;
    f) Sensibilitatea diferitelor tehnici.
    4. Sisteme si echipamente in functie de tehnica aplicata
    a) Constructie si utilizare;
    b) Acuratete si precizie;
    c) Calibrarea echipamentelor.
    5. Criterii de acceptare respingere.
    6. Standarde si norme in vigoare, cu privire la verificarea etanseitatii.
    7. Norme de tehnica securitatii muncii in functie de tehnica de examinare.
    8. Aplicatii practice de laborator.

    ANEXA 2

    CERINTE MINIME DE CUNOSTINTE PENTRU PERSONALUL DE EXAMINARI NEDISTRUCTIVE CE SOLICITA EXAMINAREA IN VEDEREA AUTORIZARII PENTRU NIVELUL 3

    A) RADIATII PENETRANTE
    1. Tematica pentru nivelele 1 si 2 din anexa 1 cu aprofundarea urmatoarelor subiecte:
    - elemente si principii ale examinarii nedistructive industriale cu radiatii penetrante;
    - cunostinte teoretice si practice care sa permita stabilirea celei mai adecvate tehnici de examinare industriala cu radiatii penetrante;
    - aptitudini generale pentru interpretarea si compararea diverselor coduri, standarde, prescriptii tehnice si specificatii cu privire la examinarea cu radiatii penetrante.
    2. Cunostinte teoretice de minim nivelul 2 cu privire la o metoda complementara.
    3. Cunostinte generale cu privire la posibilitatile si limitele celorlalte metode de examinare nedistructiva.
    4. Principii fundamentale ale fabricatiei si tehnologiei produselor.
    5. Prelucrarea materiilor prime.
    6. Procese metalurgice; produse metalice de baza; producerea semifabricatelor si a lingourilor.
    7. Procedee de turnare.
    8. Cunostinte generale de tratamente termice.
    9. Sudarea materialelor.
    10. Placarea.
    11. Proprietatile fizico-mecanice ale materialelor.
    12. Prelucrari prin deformare plastica la rece si la cald.
    13. Finisarea suprafetelor si protectia contra coroziunii.

    B) ULTRASUNETE
    Aceeasi tematica ca la examinarea cu radiatii penetrante cu observatia ca la punctul 1 se va inlocui cuvantul "radiatii penetrante" prin cuvantul "ultrasunete".

    C) LICHIDE PENETRANTE
    Aceeasi tematica ca la examinarea cu radiatii penetrante cu observatia ca la punctul 1 se va inlocui cuvantul "radiatii penetrante" prin cuvintele "lichide penetrante".

    D) PARTICULE MAGNETICE
    Aceeasi tematica ca la examinarea cu radiatii penetrante cu observatia ca la punctul 1 se va inlocui cuvantul "radiatii penetrante" prin cuvintele "particule magnetice".

    E) CURENTI TURBIONARI
    Aceeasi tematica ca la examinarea cu radiatii penetrante cu observatia ca la punctul 1 se va inlocui cuvantul "radiatii penetrante" prin cuvintele "curenti turbionari".

    F) VERIFICAREA ETANSEITATII
    Aceeasi tematica ca la examinarea cu radiatii penetrante cu observatia ca la punctul 1 se va inlocui cuvantul "radiatii penetrante" prin cuvintele "verificarea etanseitatii".

    ANEXA 3

    Agentul economic ..................
    Localitatea .......................                 nr. ..................
    Telefon/Fax .......................
    Data ..............................

                                  ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca dl (dna) ................................... nascut la data de ................... in localitatea .......................... judetul .................... angajat la ......................... a efectuat in cadrul laboratorului nostru examinari nedistructive in urmatoarele metode si specialitati ......................................... pe urmatoarea aparatura:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Examinarile s-au efectuat in perioada de la ............... la ............ totalizand ..... (luni sau ani).
    In acest timp dl (dna)................................................... a depus interes in insusirea deprinderilor practice, putandu-se prezenta la examenul de autorizare/prelungire/extindere.

                                DIRECTOR
                 (numele, prenumele, semnatura si stampila)

    ANEXA 4

    Institutia ____________________
    Localitatea ___________________
    Str. _______________ nr._______                 ISCIR
    Telefon ________ Fax __________

                PROCES-VERBAL nr. __________ din _______________
cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare in examinari nedistructive nivel 1 si 2 a urmatorilor candidati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Media (%)/rezultat
    B - Nr. autorizatie
    C - Autorizatie valabila pana la:
 ______________________________________________________________________________
|N |Numele si|Cod     |Locul   |   Rezultatele    | A |   Autorizatia    |B |C |
|r.|prenumele|numeric |nasterii|   obtinute la    |   |   se elibereaza  |  |  |
|  |         |personal|        |   examinarea     |   |   pentru         |  |  |
|c |         | (CNP)  |        |       (%)        |   |                  |  |  |
|r |         |        |        |__________________|___|__________________|  |  |
|t.|         |        |        |scris|oral|practic|   |Specialitate|Nivel|  |  |
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|
|__|_________|________|________|_____|____|_______|___|____________|_____|__|__|

    Dosarele candidatilor de mai sus au fost verificate de catre comisie si gasite complete si impreuna cu lucrarea scrisa si un exemplar din Procesul-verbal au ramas in unitatea organizatoare a examenului de autorizare.

      COMISIA DE AUTORIZARE            IMPUTERNICITUL AGENTULUI ECONOMIC

    ANEXA 5

    Institutia ____________________
    Localitatea ___________________
    Str. _______________ nr._______             ISCIR
    Telefon ________ Fax __________

              PROCES-VERBAL nr. __________ din _______________
cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare in examinari nedistructive nivel 3 a urmatorilor candidati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Rezultate I/II
    B - Nr. autorizatie
    C - Autorizatie valabila pana la:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Cod     |Locul   |Rezultatele obtinute| A |Autorizatia  | B |C |
|crt.|prenumele|numeric |nasterii|la examinarea       |   |se elibereaza|   |  |
|    |         |personal|        |       (%)          |   |pentru       |   |  |
|    |         | (CNP)  |        |____________________|___|_____________|   |  |
|    |         |        |        | Examen | Examen    |   |Specialitate |   |  |
|    |         |        |        | de baza| metoda    |   |             |   |  |
|    |         |        |        |        | principala|   |             |   |  |
|    |         |        |        |    I   |     II    |   |             |   |  |
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|
|____|_________|________|________|________|___________|___|_____________|___|__|

    Dosarele candidatilor de mai sus au fost verificate de catre comisie si gasite complete si impreuna cu lucrarea scrisa si un exemplar din procesul-verbal au ramas in unitatea organizatoare a examenului de autorizare.

      COMISIA DE AUTORIZARE            IMPUTERNICITUL AGENTULUI ECONOMIC

    ANEXA 6

                          MODELUL AUTORIZATIEI ISCIR

 ______________________________________________________________________________
|     _             AUTORIZATIE PENTRU      | In baza rezultatelor examenului  |
|   /   \         EXAMINARI NEDISTRUCTIVE   | de autorizare/prelungire/        |
|  |ISCIR|              Nr. ...........     | extindere, consemnate in         |
|   \ _ /                                   | procesul-verbal nr. ............ |
|  ________                                 | din data de ............... se   |
| |        | Numele _______________________ | autorizeaza posesorul prezentei  |
| |        | Prenumele ____________________ | autorizatii sa execute examinari |
| |        | CNP __________________________ | nedistructive pentru:            |
| |  FOTO  | Locul nasterii _______________ | nivelul   metoda   specialitatea |
| |        | Agentul economic _____________ | .......   ......   ............. |
| |        |                                | .......   ......   ............. |
| |        | ISCIR-INSPECT Unitatea emitenta| .......   ......   ............. |
| |________|    .........................   | .......   ......   ............. |
|                (semnatura si stampila)    |                                  |
|                                           |   Delegatul ISCIR care a facut   |
| Data eliberarii ..........                |  parte din comisia de examinare  |
| Data expirarii ...........                |  ..............................  |
|                                           |      (semnatura si stampila)     |
|                                           |                                  |
|                                           | Prezenta autorizatie este        |
|                                           | eliberata in conformitate cu     |
|                                           | prevederile prescriptiei tehnice |
|                                           | PT CR 11, Colectia ISCIR.        |
|                                           | Standard de referinta: ......... |
|___________________________________________|__________________________________|

                   FATA                                    VERSO

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 378/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 378 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu