Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3587 din 22.04.2013

privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 29 aprilie 2013SmartCity1

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013,având în vedere Nota nr. 29.521 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2013 - sesiune specială,în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18-31 mai 2013, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2013. Articolul 3Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 18-31 mai 2013, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4(1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare după cum urmează:

Vasile Dumitrescu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

Anca Mihaela Dobrinescu, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.
(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.
Articolul 5Sesiunea specială de bacalaureat 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2013, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile şi pentru anul 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 şi prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012. Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie
ANEXA Nr. 1 CALENDARUL sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18-31 mai 2013

18-19 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen
20-21 mai 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
22-23 mai 2013 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
24-25 mai 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
27 mai 2013 Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă
28 mai 2013 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă
29 mai 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - proba scrisă
30 mai 2013 Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă
Afişarea rezultatelor până la ora 18
Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)
31 mai 2013 Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale

ANEXA Nr. 2LISTA NOMINALĂ a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială, 18-31 mai 2013

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Unitatea de învăţământ/Localitatea Judeţul Olimpiada/ Concursul
0 1 2 3 4 5
1. PRUNĂ N. MIHAI GRIGORE XII/2013 Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu“, Baia Mare Maramureş Chimie
2. COROAMĂ S. I. TEODORA XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Botoşani Botoşani Chimie
3. IEŞANU C. C. MARA IOANA XII/2013 Colegiul Naţional „Roman Vodă“, Roman Neamţ Chimie
4. POPESCU I. MIHAI VIOREL XII/2013 Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“, Craiova Dolj Chimie
5. MURGOCI C. ADRIAN XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Bucureşti Bucureşti Chimie
6. BRATEI A. ALEXANDRU-ADRIAN XII/2013 Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Constanţa Constanţa Chimie
7. BOBU L. ANDREEA XII/2013 Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Chimie
8. CORBU S. MARIA CRISTINA XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Bucureşti Bucureşti Chimie
9. CONDURACHE P. A. ILIE-ANDREI XII/2013 Liceul Teoretic, „Ovidius“, Constanţa Constanţa Chimie
10. BOLUNDUŢ V. ALEXANDRU-CRISTIAN XII/2013 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu“, Cluj-Napoca Cluj Biologie
11. JURJ I. I. IULIAN-GRAŢIAN XII/2013 Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“, Alba Iulia Alba Biologie
12. DIMULESCU H.I. CRISTIANA XII/2013 Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“, Craiova Dolj Biologie
13. CORDOŞ M. D. MIHAI ADRIAN XII/2013 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“, Cluj-Napoca Cluj Biologie
14. POPA S. CĂTĂLIN XII/2013 Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci“, Măcin Tulcea Biologie
15. CIUREA G. MIRUNA-IOANA XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Ploieşti Prahova Biologie
16. NIŢULESCU C. ADINA CORNELIA XII/2013 Colegiul Naţional „C. Diaconovici Loga“, Timişoara Timiş Biologie
17. BRATU I. IONUŢ FLAVIUS XII/2013 Colegiul Naţional „Unirea“, Focşani Vrancea Biologie
0 1 2 3 4 5
18. NIŢU-PREDA T. IONELA XII/2013 Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat“, Alexandria Teleorman Biologie
19. TOMENCO V. TRAIAN XII/2013 Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu“, Bucureşti Bucureşti Geografie
20. CONSTANTINESCU PETRU XII/2013 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“, Bucureşti Bucureşti Matematică
21. BARBU MIHAI FLORIN XII/2013 Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Matematică
22. MÂNDRILĂ CLAUDIU XII/2013 Colegiul Naţional „Constantin Carabella“, Târgovişte Dâmboviţa Matematică
23. GHEORGHE L. DAN ANDREI XII/2013 Colegiul Naţional „Zinca Golescu“, Piteşti Argeş Matematică
24. MIHAILESCU C. MARIA ELENA XII/2013 Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, Ploieşti Prahova Matematică
25. PASNICU MIHAI ROBERT XII/2013 Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Matematică
26. TOMA FLORINA XII/2013 Colegiul Naţional Iaşi Iaşi Matematică
27. GAVRILĂ VLAD ALEXANDRU XII/2013 Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Informatică
28. POPA MIHAI XII/2013 Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“, Craiova Dolj Informatică
29. VORONEANU RADU ŞTEFAN XII/2013 Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“, Ploieşti Prahova Informatică
30. DUŞMANU MIHAI ALEXANDRU XII/2013 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“, Bucureşti Bucureşti Informatică
31. POPESCU SILVIU-EMIL XII/2013 Colegiul Naţional „Grigore Moisil“, Bucureşti Bucureşti Informatică
32. ANTONOV IRAIDA XII/2013 Liceul Teoretic „Grigore Moisil“, Tulcea Tulcea Limba rusă maternă
33. IVANOV ALLA XII/2013 Colegiul Naţional „Costache Negruzzi“, Iaşi Iaşi Limba rusă maternă
34. SAVIN VICTOR MARIAN XII/2013 Liceul Teoretic „Grigore Moisil“, Tulcea Tulcea Limba rusă maternă
35. EVTEI TAISIA XII/2013 Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Constanţa Constanţa Limba rusă maternă
36. IVANOV NEONILA XII/2013 Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu“, Brăila Brăila Limba rusă modernă
37. MOLDOVAN VICTOR XII/2013 Colegiul Economic Administrativ, Iaşi Iaşi Limba rusă modernă
38. FURNICĂ MIHAELA XII/2013 Colegiul Naţional „Edmond Nicolau“, Brăila Brăila Limba rusă modernă
39. ANDRONIC DAN CRISTIAN XII/2013 Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Fizică
40. BLEAHU ANDREI IOAN XII/2013 Colegiul Naţional „Grigore Moisil“, Oneşti Bacău Fizică
41. DUMITRU SEBASTIAN FLORIN XII/2013 Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti Bucureşti Fizică
42. KIS ALEX MIHAI XII/2013 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“, Bucureşti Bucureşti Fizică
43. POP DAN IONUŢ XII/2013 Colegiul Naţional „Silvania“, Zalău Sălaj Fizică
44. POPESCU MIHAI-RADU XII/2013 Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Constanţa Constanţa Fizică
45. IGELSKY ELENA MANUELA XII/2013 Colegiul Naţional „Decebal“, Deva Hunedoara Admitere Austria
46. DAWOUD ABDULLAH XII/2013 Colegiul National „I. L. Caragiale“, Bucureşti Bucureşti Arte marţiale ju-jitsu
47. BAHNEANU C. COSMIN GABRIEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Argeş Atletism
0 1 2 3 4 5
48. BISCA H. CLAUDIU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter“, Buzău Buzău Atletism
49. BUDIN M. DANIEL MIHAI ROBERT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Slatina Olt Atletism
50. BUNEA F. ANCA MARIA XII/2013 Colegiul Tehnic „Mediensis“, Mediaş Sibiu Atletism
51. CHIFOR M. VALENTIN XII/2013 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Atletism
52. CODREANU G. STEFAN ALEXANDRU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter“, Buzău Buzău Atletism
53. COJOCARU V. ALEXANDRU GABRIEL XII/2013 Colegiul Naţional „Octav Onicescu“, Bucureşti Bucureşti Atletism
54. COSMA I. MIHAI CATALIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Atletism
55. DRAGOMIR I. ADRIAN IONUT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Argeş Atletism
56. GLISCA V. CORNEL CONSTANTIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Slatina Olt Atletism
57. GLISCA V. MARIAN CRISTINEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Slatina Olt Atletism
58. LOGHIN M. DANA ELENA XII/2013 Colegiul Tehnic „Mediensis“, Mediaş Sibiu Atletism
59. MOTOGNA I. BOGDAN IONUTZ XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa Bistriţa-Năsăud Atletism
60. NICHITUS P. PAVEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Slatina Olt Atletism
61. PETRESCU V. MIHAI VALENTIN XII/2013 Colegiul Naţional „Octav Onicescu“, Bucureşti Bucureşti Atletism
62. PISTOL I. IONELA- DENISA XII/2013 Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna“, Roşu/Chiajna Ilfov Atletism
63. PITIGOI I. IOAN XII/2013 Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Atletism
64. RAZOR H. BIANCA DENISA XII/2013 Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“, Cluj-Napoca Cluj Atletism
65. ROMAS G. MIHAI IULIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Suceava Suceava Atletism
66. SIMIUC P. LENUTA PETRONELA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Bacău Bacău Atletism
67. STANCIU M. CRISTIAN XII/2013 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Atletism
68. TERPEZAN S. ALEXANDRU XII/2013 Colegiul Naţional „Octav Onicescu“, Bucureşti Bucureşti Atletism
69. STOENESCU F. FLORENTIN XII/2013 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Atletism
70. BARBUT N. ANDREI IONUT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Banatul“, Timişoara Timiş Atletism
71. BLENCHE M. MARIUS MARIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Banatul“, Timişoara Timiş Atletism
72. DUMITRACHE I. COSMIN ILIE XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Banatul“, Timişoara Timiş Atletism
73. CIULEI G. SAVINELA VIOLETA XII/2013 Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci“, Macin Tulcea Atletism
74. COJAN I. IONEL IRINEL AUGUSTIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Argeş Atletism
75. MUREŞAN L. SEBASTIAN LUCIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca Cluj Atletism
76. LAZAR MARIO XII/2013 Colegiul Naţional „George Bariţiu“, Cluj-Napoca Cluj Baschet
77. TINCU VLAD LAURENTIU XII/2013 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu“, Sibiu Sibiu Baschet
78. PAUN GEORGIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timişoara Timiş Baschet
79. DAMIAN ANDREI XII/2013 Colegiul Naţional „Carol I“, Craiova Dolj Baschet
80. POPOVICI VLAD XII/2013 Colegiul Naţional Iaşi Iaşi Baschet
0 1 2 3 4 5
81. DASCALESCU FLORIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Baschet
82. DRAGUSANU MIHAI XII/2013 Colegiul Naţional „Aprily Lajos“, Braşov Braşov Baschet
83. DUMITRACHE ALEXANDRA-MARIA XII/2013 Colegiul Naţional „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Baschet
84. GRIGORE ANA XII/2013 Colegiul Naţional „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Baschet
85. LACHE VANESA XII/2013 Colegiul Naţional „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Baschet
86. ARDELEAN DORA XII/2013 Liceul „Grigore Moisil“, Timişoara Timiş Baschet
87. ENE VLADUT ANDREI XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Ploieşti Prahova Baschet
88. DRAGHICIU PETRUTA GABRIELA XII/2013 Colegiul Economic, Buzău Buzău Box
89. RIZOIU DAVID MIHAI XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Bacău Bacău Box
90. PARASCHIVEANU CATALIN IULIAN XII/2013 Grup Şcolar „Letea“, Bacău Bacău Box
91. HIRCESCU ALEXANDRU XII/2013 Liceul „Anghel Saligni“, Bucureşti Bacău Box
92. MACHEDON ALEXANDRU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Bacău Bacău Box
93. ALECU SILVIU GABRIEL XII/2013 Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti Prahova Box
94. CIOBANU GEORGE CLAUDIU XII/2013 Grup Şcolar Tehnologic „Ion Barbu“, Giurgiu Giurgiu Box
95. GURAU ANDREI DANIEL XII/2013 Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti Prahova Box
96. POPESCU GEORGIAN XII/2013 Liceul „Toma Socolescu“, Ploieşti Prahova Box
97. STOICA ROMEO CRISTIAN XII/2013 Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti Prahova Box
98. PARASCHIV BOGDAN MARIUS XII/2013 Liceul „Anghel Saligny“, Ploieşti Prahova Box
99. BUICIAC PAVEL-IULIAN XII/2013 Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu“, Năvodari Constanţa Canotaj
100. MARDARE ALEXANDRU VASILICA XII/2013 Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu“, Năvodari Constanţa Canotaj
101. OPREA LAURA XII/2013 Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu“, Năvodari Constanţa Canotaj
102. MARIUC DUMITRU PAVEL-VIOREL XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
103. ANICULESEI NECULAI XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
104. ALBU DENISA MARIA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
105. BERINDEI MIHAELA TEODORA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
106. CUCU GIORGIANA MADALINA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
107. BEJINARIU VIVIANA IULIANA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canotaj
108. IVANICIUC ANA MARINELA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Botoşani Botoşani Canotaj
109. OMANIA MARTA XII/2013 Colegiul „Vasile Lovinescu“, Fălticeni Suceava Canotaj
110. TOLESCU MARIUS ALEXANDRU XII/2013 Colegiul „Vasile Lovinescu“, Fălticeni Suceava Canotaj
111. GHICA MARIUS ANDREI XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Suceava Suceava Canotaj
112. BUZNEAN FLORIN XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
113. MIHALESCU GHEORGHE XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
114. BALAU RAZVAN XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
115. VRANCEANU IOANA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
116. SIMION ANA MARIA IULIANA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
0 1 2 3 4 5
117. TATARU ANDREEA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
118. BUZNEAN FLORENTINA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
119. PROPST MIHAITA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
120. COLCEAG LAURENTIU MARIAN XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Canotaj
121. CILIP ARPAD XII/2013 Liceul Tehnologic „Ioanes Kajoni“, Miercurea-Ciuc Harghita Ciclism
122. TEREBESI ISTVAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert“, Târgu Mureş Mureş Ciclism
123. CEAUSESCU CRISTIAN ALEXANDRU XII/2013 Liceul Teoretic „Jean Monet“, Bucureşti Bucureşti Călărie
124. IONITA BIANCA MIHAELA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Botoşani Botoşani Haltere
125. AANEI ANDREEA XII/2013 Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu“, Botoşani Botoşani Haltere
126. DOROFTEI EMANUEL XII/2013 Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci“, Oneşti Bacău Haltere
127. LEPSA IRINA LACRAMIOARA XII/2013 Liceul Particular „Octav Onicescu“, Bucureşti Bucureşti Haltere
128. DUMITRACHE MARIANA GEORGIANA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, Constanţa Constanţa Haltere
129. BILEGAN TEODOR VALENTIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Arad Arad Haltere
130. CROITORU FLORIN IONUT XII/2013 Liceul Tehnologic Forestier, Bistriţa Bistriţa-Năsăud Haltere
131. PRICOPI DANA ANDREEA XII/2013 Colegiul National „Nicolae Titulescu“, Braşov Braşov Handbal
132. CARJAN ROXANA DIANA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
133. CONSTANTINESCU MARIA CLAUDIA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Caracal Olt Handbal
134. STOICA ALINA XII/2013 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Caracal Olt Handbal
135. POPA LAURA PETRUTA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
136. CIOCA ANGELA XII/2013 Colegiul Tehnic Media, Bucureşti Bucureşti Handbal
137. ZAMFIRESCU MARIA MADALINA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
138. SAFTA NICOLETA FILOFTEIA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
139. CHIRILA MADALINA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Roman Neamţ Handbal
140. INCULET ANA MARIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Handbal
141. SERBAN ELENA XII/2013 Colegiul Naţional „Octavian Onicescu“, Bucureşti Bucureşti Handbal
142. DEDU DENISA STEFANIA XII/2013 Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu“, Braşov Braşov Handbal
143. PERIANU GABRIELA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Brăila Brăila Handbal
144. AGAPE GIORGIANA VICTORIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Handbal
145. ORSINSCHI ALEXANDRA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Handbal
146. CONACHI MADALINA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Handbal
147. ENACHE CRISTINA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Roman Neamţ Handbal
148. BONEA MARIA MADALINA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
149. BOIAN CRISTINA DIANA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
150. ANDRITA CRISTINA ALEXANDRA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
0 1 2 3 4 5
151. PRUNDARU IOANA XII/2013 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Vâlcea Handbal
152. CHIPERI FLORIN XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
153. NISTOR IONITA IONUT XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
154. BUDUI ALEXANDRU XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
155. MACOVEI ADRIAN TEODOR XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
156. MILITARU ROBERT XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
157. SINCELEAN VLAD XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
158. ROTARU ADRIAN XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
159. FRANGULEA SILVIU XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
160. BALAN DANIEL XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
161. MIHAILESCU ADRIAN XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
162. SZASZ ANDRASZ XII/2013 Colegiul Naţional „M. Eliade“, Sighişoara Mureş Handbal
163. UNGUREANU NICOLAE XII/2013 Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu“, Ploieşti Prahova Handbal
164. BURLACU GABRIEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Suceava Suceava Handbal
165. SOMLEA RAMON XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca Cluj Handbal
166. NEGRU NICUSOR XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Vuia“, Reşiţa Caraş-Severin Handbal
167. BOBEICA DANIEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Bacău Bacău Handbal
168. IANCU IONUT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Constanţa Constanţa Handbal
169. BARDOCZ T. RICHARD XII/2013 Liceul Teoretic „Marton Aron“, Miercurea-Ciuc Harghita Judo
170. FERARIU S. FLORIS ALEX XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Judo
171. PANAITE M. GHEORGHITA ADRIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Judo
172. ONOFREI I. RAZVAN NICUSOR XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Ploieşti Prahova Judo
173. PANA HORIA XII/2013 Colegiul Naţional „Nichita Stănescu“, Ploieşti Prahova Judo
174. DANES S. FLORIN XII/2013 Liceul Tehnologic „1 Mai“, Ploieşti Prahova Judo
175. CANE CATALIN XII/2013 Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek“, Ploieşti Prahova Judo
176. NEGUT M. MARIAN XII/2013 Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna“, Roşu/Chiajna Ilfov Judo
177. POP M. DENIS XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare Maramureş Judo
178. SILAGHI ANTONIA XII/2013 Colegiul Naţional „Cetate Deva“ Hunedoara Judo
179. BOB ELENA XII/2013 Colegiul Naţional „Cetate Deva“ Hunedoara Judo
180. BIRZA IOANA XII/2013 Colegiul Naţional „Cetate Deva“ Hunedoara Judo
181. MASNITA RODICA XII/2013 Colegiul Naţional „Cetate Deva“ Hunedoara Judo
182. LIOVEANU LAVINIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Piteşti Argeş Judo
183. FLORIAN ALEXANDRA LARISA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul“, Oradea Bihor Judo
184. PODELENCZKI LORENA ALEXANDRU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul“, Oradea Bihor Judo
185. FLORIAN ANDREEA GEANINA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul“, Oradea Bihor Judo
186. PANTEA IOANA MADALINA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul“, Oradea Bihor Judo
187. POP CRISTIAN MIRCEA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul“, Oradea Bihor Judo
188. GAVRILEI GHEORGHE XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canoe
189. VIDROIU ROBERT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Piteşti Argeş Canoe
0 1 2 3 4 5
190. CIRES SILVIU CALIN XII/2013 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Snagov Ilfov Caiac
191. DUGALIE IONUT SORIN XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
192. MOROSAN OCTAVIAN XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
193. SIRBU IONUT COSMIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, Constanţa Constanţa Caiac
194. SENTIANOSI ADRIAN DORIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv CSS Baia Mare Maramureş Caiac
195. DIN ALEXANDRU GEORGE XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Piteşti Argeş Canoe
196. GHITULESCU ION MIHAITA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Piteşti Argeş Canoe
197. PASARIUC ALINA MIHAELA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Canoe
198. MICUTARI SANZIANA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
199. CAMINESCU FLORENTINA XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
200. MARANCEA MIHAI XII/2013 Liceul Tehnic Dierna, Orşova Mehedinţi Canoe
201. NICA ALEXANDRU XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
202. CIOBAN GELU MARIUS XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
203. RAMOR VASILE ALEXANDRU XII/2013 Liceul Teoretic „Traian Lalescu“, Orşova Mehedinţi Caiac
204. COSTIN MARIUS VIOREL XII/2013 Grupul Şcolar Agricol, Mărăcineni Argeş Caiac
205. PURCAR BOGDAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca Cluj Karate WKC
206. TRAJ ROBERT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca Cluj Karate WKC
207. TUNYOGI CSABA XII/2013 Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania“, Cluj-Napoca Cluj Karate WKC
208. ZEZEANU ANDREEA XII/2013 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Kempo
209. PRICOB SIMONA XII/2013 Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva“ Hunedoara Lupte
210. PELIANCA ANDREEA XII/2013 Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva“ Hunedoara Lupte
211. GAVRILIUC LAURA XII/2013 Liceul „Dimitrie Leonida“, Petroşani Hunedoara Lupte
212. MACOVEI DENISA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu“, Craiova Dolj Lupte
213. RADU ALIN XII/2013 Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna“, Roşu/Chiajna Ilfov Lupte
214. POPESCU ANDREI RAZVAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Argeş Lupte
215. BREBAN IULIAN XII/2013 Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă“, Siret Suceava Lupte
216. DUDAU ANDREI VASILE XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamţ Neamţ Lupte
217. GRAJDEAN IULIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, Constanţa Constanţa Lupte
218. DAVID DOBRE XII/2013 Liceul Tehnologic, Jimbolia Timiş Lupte
219. MUMJIEV MARIUS IONUT XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu“, Craiova Dolj Lupte
220. BADEA GEORGE GABRIEL XII/2013 Liceul „Anghel Saligni“, Bucureşti Bucureşti Lupte
221. CRETU FLORIN XII/2013 Grup Şcolar de Industrie Mică şi Servicii, Sighetu Marmaţiei Maramureş Lupte
222. CRISTEA MARIAN XII/2013 Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu“, Braşov Braşov Lupte
223. GHERGHISAN NICU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Tulcea Tulcea Lupte
224. MIZGACIU RADU XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Argeş Lupte
225. MOLDOVAN DARIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare Satu Mare Lupte
226. FILIP ANDREI XII/2013 Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu“, Braşov Braşov Motocros
227. AIACOBOAE MARA ELENA XII/2013 Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“, Bacău Bacău Nataţie şi pentatlon modern, sărituri în apă
228. GOROGHIS LOREDAN MADALIN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare Maramureş Orientare
0 1 2 3 4 5
229. BLEJDEA ALEXANDRU MARINEL XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu“, Craiova Dolj Orientare
230. OPREA ALEXANDRU VLAD XII/2013 Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu“, Ploieşti Prahova Patinaj viteză
231. TATULESCU BOGDAN ALEXANDRU XII/2013 Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu“, Braşov Braşov Patinaj viteză
232. IONESCU VLAD XII/2013 Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă“, Braşov Braşov Patinaj artistic
233. SARA TIMEA XII/2013 Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac“, Gheorgheni Harghita Schi fond
234. FERENCZ KATALIN XII/2013 Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac“, Gheorgheni Harghita Schi fond
235. SALMAN DIANA MARIA XII/2013 Liceul Teoretic, Zărneşti Braşov Biatlon
236. GIRBACEA TUDOR XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Braşov Braşov Biatlon
237. CRITURLEA ALEXANDRU XII/2013 Liceul Tehnologic Malaxa, Zărneşti Braşov Biatlon
238. GIURGI-STEFES DANIEL XII/2013 Liceul Teoretic „J. Honterus“, Braşov Braşov Biatlon
239. UNGUREANU MARIUS PETRU XII/2013 Liceul Teoretic „I. Luca“, Vatra Dornei Suceava Biatlon
240. TIMIŞ ŞCHIOPU LIVIU XII/2013 Liceul Teoretic „V. Deac“, Vatra Dornei Suceava Schi fond
241. TUDORAN CLAUDIU STEFAN XII/2013 Colegiul Naţional „N. Titulescu“, Braşov Braşov Schi alpin
242. PUIU RUXANDRA XII/2013 Colegiul Naţional „Gh. Şincai“, Baia Mare Maramureş Schi alpin
243. GAVRIL GEANINA FLORENTINA XII/2013 Colegiul Naţional „Waldorf“, Iaşi Iaşi Scrimă
244. SIRBU DRAGOS SEBASTIAN XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Scrimă
245. TEODOSIU IULIAN ROBERT XII/2013 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, Slobozia Ialomiţa Scrimă
246. AMZA MARIO XII/2013 Liceul Teoretic „Ioan Petrus“ Otopeni-Ilfov Ilfov Snooker
247. BARNET DANIEL EMANUEL XII/2013 Colegiul Naţional „G. Coşbuc“, Bistriţa Bistriţa-Năsăud Taekwondo WTF
248. LESAN BIANCA NICOLETA XII/2013 Colegiul Tehnic Info-El, Bistriţa Bistriţa-Năsăud Taekwondo WTF
249. ISTRATE ROXANA ANA MARIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter“, Buzău Buzău Tenis de masă
250. SULEA TUDOR CRISTIAN XII/2013 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“, Bucureşti Bucureşti Tenis
251. FIFEA CATALIN XII/2013 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti Bucureşti Tenis
252. SZEKELY ANDRAS XII/2013 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“, Bucureşti Bucureşti Tenis
253. GORONGEA CAMELIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Tir cu arcul
254. PETRTILĂ MARIA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iaşi Tir cu arcul
255. PRICOP LUCIAN XII/2013 Liceul Tehnologic şi Economic „Virgil Madgearu“, Iaşi Iaşi Tir cu arcul
256. ARADOAIE ERONIM MARCEL XII/2013 Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna“, Roşu/Chiajna Ilfov Box
257. ATOMEI ANCUŢA XII/2013 Liceul cu Program Sportiv, Botoşani Botoşani Box
258. IABLONCSIK MILOSLAVA DARIA XII/2013 Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu“, Oradea Bihor Admitere Austria
259. CONSTANTINESCU DIANA XII/2013 Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, Bucureşti Bucureşti Admitere Germania
260. CONSTANTINESCU MĂDĂLINA-ANDREEA XII/2013 Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, Bucureşti Bucureşti Admitere Austria
261. MANOLACHE SABINA ANA MARIA XII/2013 Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, Bucureşti Bucureşti Admitere Olanda
262. ZDRALEA MARIA ELISABETA XII/2013 Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, Bucureşti Bucureşti Admitere Olanda


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3587/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3587 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3587/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu