E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 336 din 15 decembrie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 11-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 bis  din 29 ianuarie 2004


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 336/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004 si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
    avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT C 11-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul economiei si comertului,
                              Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

        Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
                   sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
                                 - ISCIR -

________________________________________________________________________________
                  - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
________________________________________________________________________________

                           PRESCRIPTIE TEHNICA

                              PTC 11-2003

             CERINTE TEHNICE PRIVIND SISTEMELE DE AUTOMATIZARE
                      AFERENTE CENTRALELOR TERMICE

          COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
          RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

                                 - ISCIR -

                           - EDITIE OFICIALA -

________________________________________________________________________________
    Indicativ: PT C 11-2003                                      Editia 1
________________________________________________________________________________

    1. GENERALITATI

    1.1 Scop
    Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la sisteme de automatizare care asigura protectia, comanda, reglarea si supravegherea in functionare a echipamentelor si instalatiilor tehnologice din centralele termice.
    Prezenta prescriptie tehnica contine cerintele minime privind proiectarea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice si se adreseaza agentilor economici autorizati de ISCIR-INSPECT si utilizatorilor acestor sisteme, fara a interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata si/sau exploatarea cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe automatizate din centralele termice, care respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 752/2002, avand in acest sens marcajul de conformitate CE/CS.
    Autoritatea tehnica care asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei si Comertului, avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si sigurantei in functionare pentru instalatiile si echipamentele tehnologice sub presiune in categoria carora se integreaza si cazanele si echipamentele anexe automatizate din centralele termice.

    1.2 Domeniu de aplicare
    Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica la proiectarea, montarea, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice care echipeaza:
    - cazanele de abur;
    - cazanele de apa fierbinte;
    - cazanele de apa calda;
    - instalatiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare/iesire ale cazanelor.
    Prin sistem de automatizare in cadrul prezentei prescriptii tehnice, se intelege ansamblul de elemente (aparate, mecanisme, dispozitive, organe de executie, inclusiv legaturile dintre ele), care echipeaza cazanele si instalatiile termomecanice anexe din centralele termice in scopul realizarii automate sau semiautomate a unor functiuni de reglare, protectie, comanda, masurare si semnalizare in cadrul proceselor care se desfasoara in centralele termice in limitele circuitelor tehnologice de apa, abur, aer, combustibil si gaze de ardere.
    Prevederile referitoare la proiectare se aplica la:
    - realizarea sistemelor de automatizare care integreaza sisteme individuale ale cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice;
    - modernizarea sistemelor de automatizare ale cazanelor si instalatiilor anexe din centralele termice aflate in exploatare;
    - automatizarea cazanelor aflate in exploatare si care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare;
    - reinstalarea cazanelor automatizate intr-o noua centrala termica;
    - repararea sistemelor de automatizare ale cazanelor si echipamentelor anexe din centralele termice.
    Prevederile referitoare la montare se aplica sistemelor de automatizare livrate separat, pe componente, care, conform proiectului de executie, se asambleaza la locul de functionare, de catre o unitate de montare, alta decat unitatea constructoare a echipamentelor tehnologice supravegheate si controlate in functionare de aceste sisteme.

    1.3 Exceptari
    1.3.1 Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la proiectare si montare nu sunt aplicabile in cazul in care proiectarea si montarea sistemului de automatizare se executa de catre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic si care urmeaza sa aplice marcajul de conformitate CS sau CE.
    1.3.2 Sunt exceptate integral de la prevederile prezentei prescriptii tehnice:
    a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apa calda reglementate de PT A 1;
    b) sistemele de automatizare ale instalatiilor si echipamentelor tehnologice din domeniul nuclear, reglementate de prescriptiile tehnice specifice, Colectia ISCIR.

    1.4 Referinte normative
    1.4.1 Legi si hotarari
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Legea nr. 440/2002 (care aproba cu unele modificari Ordonanta Guvernului nr. 95/1999) privind asigurarea calitatii la lucrarile de montaj si punere in functiune a dotarilor industriale
    - Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii
    - Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
    - Hotararea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos
    - Hotararea Guvernului nr. 1.337/2001 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
    - Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse si servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului"
    - Hotararea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor, republicata in 1997
    - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, aprobata prin Legea nr. 11/1994
    - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002
    1.4.2 Standarde
    Standardele aplicabile, in vigoare la data elaborarii prezentei prescriptiei tehnice, sunt mentionate in anexa A.

    1.5 Termeni si definitii
    Sensul termenilor si definitiile mentionate in continuare se aplica in contextul prezentei prescriptii tehnice referitor la sistemele de automatizare si componentele acestora, la echipamentele tehnologice din centralele termice deservite de aceste sisteme de automatizare si la activitatile asociate realizarii, punerii in functiune si exploatarii acestora.
    1.5.1 activitate de instalare - caz particular al activitatii de montare definita la pct. 1.5.3 care se aplica sistemelor de automatizare integrate in constructia cazanelor si echipamentelor tehnologice livrate monobloc si consta din lucrari de recuplare a componentelor sistemului pentru refacerea acestuia la locul de instalare a echipamentului, in cazul in care componentele au fost demontate, pentru a fi protejate in timpul transportului.
    1.5.2 activitate de modernizare - ansamblu de activitati de modificare si/sau extindere a functiilor unui sistem de automatizare in scopul maririi gradului de eficienta si de siguranta in functionare, realizate prin inlocuirea si/sau adaugarea de noi elemente in sistem, conform unui proiect avizat.
    1.5.3 activitate de montare - totalitatea operatiunilor de asamblare, pozitionare, fixare si cuplare a componentelor unui sistem de automatizare si a legaturilor electrice, pneumatice, hidraulice si mecanice dintre acestea executate la locul de functionare a echipamentelor tehnologice deservite de sistem, in conformitate cu prevederile proiectului.
    1.5.4 activitate de punere in functiune - ansamblu de lucrari de specialitate de verificare, reglare, configurare a parametrilor interni, activare, incercare a componentelor individuale si a sistemului in ansamblu in conditii reale de utilizare impreuna cu echipamentul tehnologic deservit, menite sa confirme functionarea la parametri de siguranta si performanta proiectati.
    1.5.5 activitate de reparare - ansamblu de lucrari si operatii specializate de refacere sau corectare a circuitelor de semnal uzate, de inlocuire integrala si remontare a componentelor si elementelor de legatura dintre acestea deteriorate in scopul readucerii sistemului in starea de functionare proiectata, in conditii de siguranta.
    1.5.6 aparat local - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv si functional, montat direct pe un circuit tehnologic, care indeplineste functia de masurare a unui parametru din proces si emite un semnal informational echivalent cu valoarea parametrului masurat (de exemplu: traductor, manometre, termometru, detector, analizor etc.).
    1.5.7 aparat de panou - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv si functional, montat in panourile de automatizare locale sau din camera de comanda care indeplineste functia de prelucrare a semnalelor informationale din sistem. Aparatele de panou pe care se vizualizeaza semnalul se numesc indicatoare si inregistratoare de panou.
    1.5.8 aparatura - ansamblu de aparate locale si de panou din componenta unui sistem de automatizare care asigura supravegherea, comanda si controlul echipamentului tehnologic.
    1.5.9 autocontrol - modalitate de control permanent a componentelor unui aparat dintr-o bucla de protectie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigura detectarea defectarii componentelor vitale si emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de avarie emis de aparat atunci cand parametrul supravegheat din proces atinge valoarea critica.
    1.5.10 avarie - eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor tehnologice aferente si pericliteaza functionarea acestuia in conditii de securitate.
    1.5.11 bucla de protectie - parte a sistemului de automatizare formata dintr-un ansamblu de elemente compatibile grupate functional care asigura supravegherea permanenta a evolutiei unui parametru din proces si determina declansarea echipamentului tehnologic in cazul in care parametrul supravegheat atinge valoarea critica. Buclele de protectie poarta denumirea parametrului supravegheat si sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiasi parametru.
    Termen echivalent: circuit/canal de protectie.
    1.5.12 bucla de reglare - parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente compatibile grupate functional prin intermediul careia se realizeaza o functie de reglare automata in limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamentului tehnologic. Buclele de reglare automata poarta denumirea parametrului pe care il regleaza.
    1.5.13 circuit de masurare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare si legaturile dintre acestea care au scopul sesizarii permanente, transformarii in semnale informationale, transmiterii si afisarii valorilor unui parametru din proces la un panou de automatizare local sau din camera de comanda.
    1.5.14 circuit de semnalizare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare care au scopul de a avertiza operatorul prin mijloace optice si/sau acustice despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri supravegheate a valorilor parametrilor procesului.
    1.5.15 componenta vitala (a unui aparat) - element/piesa componenta a aparatului care, prin defectare poate determina emiterea unui semnal fals de confirmare a normalitatii parametrului supravegheat.
    1.5.16 controler - dispozitiv/circuit complex si logica aferenta pentru actionarea automata a unor elemente de executie din sistemul de automatizare.
    1.5.17 declansare (oprire) normala - ansamblu de operatii automate care opresc din functiune echipamentul tehnologic supravegheat si il conduc spre o stare sigura a tuturor circuitelor sale, repornirea putandu-se face automat.
    1.5.18 declansare (oprire) prin protectie - declansarea totala a echipamentului tehnologic comandata automat de un circuit de protectie sau manual de catre operator in caz de pericol care, dupa indepartarea cauzei care a determinat-o, necesita pentru repornire interventia manuala a operatorului.
    1.5.19 echipament tehnologic (instalatie tehnologica) - ansamblu termomecanic de agregate si utilaje, unitar constructiv - functional, din centralele termice in limitele caruia se desfasoara procesele de stocare, producere sau transformare ale apei, aburului, combustibilului, aerului, si gazelor de ardere si care poate fi condus si supravegheat in functionare de un sistem de automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de apa fierbinte, cazane de apa calda, degazoare, supraincalzitoare independente, economizoare independente, statii de tratare si conditionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere).
    1.5.20 element de executie - componenta a sistemului de automatizare, aferenta unei bucle de reglare a unui circuit de comanda sau a unui circuit de protectie, careia i se aplica la intrare un semnal de comanda si actioneaza asupra procesului tehnologic in scopul modificarii valorii parametrului reglat sau in scopul preintampinarii unei avarii.
    Termen echivalent: organ de executie.
    1.5.21 functie de protectie - sarcina indeplinita de o bucla de protectie, sinonim cu "protectie".
    1.5.22 instrumentatie - termen care defineste in ansamblu totalitatea aparatelor locale, de panou, organele de executie si legaturile functionale dintre acestea in cadrul sistemului de automatizare atunci cand acesta este prezentat in planurile de ansamblu ale unui proiect de automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate).
    1.5.23 intretinere - ansamblu de activitati de verificare tehnica periodica, interventii si mici reparatii executate in scopul mentinerii componentelor sistemului in stare de buna functionare. Aceasta operatie se executa de catre personal de intretinere autorizat.
    1.5.24 marimea reglata a unei bucle - marime (parametru tehnologic) de iesire a procesului in cadrul caruia actioneaza bucla.
    1.5.25 operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de automatizare) - ansamblu de actiuni (receptionarea informatiilor si darea comenzilor) executate de operatorul echipamentului tehnologic prin intermediul terminalelor sistemului de automatizare (afisaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane, tastaturi si manete de comanda). Aceasta operatie se executa de catre fochist.
    1.5.26 prestator de specialitate - persoana juridica autorizata de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de servicii/activitati specializate la sistemele de automatizare si componentele acestora.
    1.5.27 proces - ansamblu de transformari care au loc intr-un cazan sau in alt echipament tehnologic din centrala termica caracterizat prin una sau mai multe marimi masurate, pentru care se realizeaza o automatizare.
    1.5.28 program de verificare a functiilor sistemului de automatizare - ansamblu de incercari, specificate intr-o procedura elaborata de proiectantul sistemului de automatizare, care se executa la punerea in functiune si cu ocazia verificarilor periodice, in scopul evaluarii capacitatii de functionare in conditii de siguranta a sistemului de automatizare si a echipamentului tehnologic supravegheat.
    1.5.29 protectie - functie a sistemului de automatizare care se exercita in situatie de preavarie sau de avarie.
    1.5.30 regim stabilizat - situatie in care se gaseste un proces atunci cand marimile de perturbatie raman constante si regimul tranzitoriu a incetat.
    1.5.31 regim tranzitoriu - situatie in care se gaseste un proces atunci cand intr-un interval de timp de observatie, marimea de iesire manifesta modificari in raport cu valoarea sau variatia prestabilita a acesteia.
    1.5.32 reglare - refacerea starii unui sistem tehnic ale carui marimi s-au modificat fata de conditiile initiale sau realizarea valorilor marimilor unui sistem tehnic care trebuie sa ramana constante in timpul functionarii sistemului.
    1.5.33 regulator - aparat sau ansamblu de aparate care coordoneaza automat efectuarea unui proces de reglare. In cazul in care toate elementele specifice din componenta unei bucle de reglare sunt reunite intr-un singur dispozitiv complex, acesta se numeste regulator direct (de exemplu: supape de siguranta, regulatoare mecanice de combustibili fluizi, regulatoare de nivel cu plutitor).
    1.5.34 semnal de protectie - semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de protectie care determina declansarea prin protectie a echipamentului tehnologic.
    1.5.35 semnal LIPSA FLACARA - semnal de protectie caracteristic cazanelor cu instalatii de ardere proprii si care este emis de supraveghetorul de flacara in cazul disparitiei flacarii la arzatorul supravegheat in cazul intreruperii tensiunii de alimentare sau a defectarii supraveghetorului.
    1.5.36 semnalizare de avarie - semnalizare a situatiei de avarie.
    1.5.37 semnalizare preventiva - semnalizare a situatiilor in care parametrii supravegheati depasesc limitele domeniilor de functionare normala.
    1.5.38 semnalizare selectiva - caracteristica a sistemelor de semnalizare care permite identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectiva.
    1.5.39 service - ansamblu de activitati de specialitate pentru corectarea anomaliilor de functionare a componentelor sistemului. Atunci cand se efectueaza preventiv este service de intretinere, iar atunci cand se efectueaza ca urmare a aparitiei unor deteriorari si defecte ale componentelor care au determinat scoaterea totala din functiune a sistemului, activitatea este de tipul service de reparare. Lucrarile se efectueaza la fata locului sau in laboratoare/ateliere specializate, in conformitate cu manualele de service ale producatorilor componentelor.
    1.5.40 sistem - structura ierarhizata care cuprinde aparate, organe de executie, legaturile fizice dintre acestea si logica aferenta pentru realizarea unei anumite functii. In raport cu functia indeplinita sistemul poate fi de protectie, de comanda, de semnalizare, de reglare. Fiecare sistem, in structura sa ierarhizata include alte sisteme care vor fi denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formeaza sistemul de automatizare al echipamentului si din acest punct de vedere pot fi denumite subsisteme.
    1.5.41 situatie de avarie - situatie in care unul sau mai multe elemente ale echipamentului tehnologic au fost avariate sau sunt in pericol de a fi avariat.
    1.5.42 supraveghere si deservire a sistemului de automatizare - ansamblu de actiuni si lucrari de intretinere curenta si verificari periodice pentru mentinerea componentelor in stare buna de functionare.
    1.5.43 supraveghetor de flacara - aparat care sesizeaza existenta flacarii unui arzator si care in cazul disparitiei flacarii emite semnalul LIPSA FLACARA.
    1.5.44 verificare tehnica periodica (VTP) - activitate desfasurata la intervale prestabilite care cuprinde ansamblul de operatii si incercari specifice menite sa constate starea de functionare a sistemului. Verificarea periodica a functionarii corecte a componentelor individuale din sistemele de protectie in timpul exploatarii echipamentelor se poate face manual sau automat.

    1.6 Abrevieri
    ASI   - Automatit de supraveghere si intretinere a sistemelor de
            automatizare din centralele termice
    CT    - Centrala termica
    PIF   - Punere in functiune
    P&I   - Procese si Instrumentatia aferenta
    RSL   - Responsabil cu supravegherea lucrarilor
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    RTAC  - Responsabil tehnic cu avizarea conforma a proiectelor
    RTV   - Responsabil tehnic cu verificarea proiectelor

    2. CERINTE ESENTIALE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE

    2.1 Cerinte referitoare la functiile sistemului de automatizare
    Nivelul de dotare al centralelor termice si al echipamentelor individuale cu sisteme de automatizare precum si functiile pe care acestea le vor indeplini se stabilesc de catre proiectant.
    Stabilirea functiilor sistemului de automatizare trebuie sa tina seama de caracteristicile constructive si functionale ale fiecarui tip de cazan, de cerintele utilizatorului precum si de conditiile minime prevazute in prezenta prescriptie tehnica, dupa cum urmeaza:
    - pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu sa se prevada un sistem de semnalizare preventiva si de avarie;
    - pentru toate tipurile de cazane care functioneaza cu depresiune in focar este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;
    - pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazosi sau lichizi este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de ardere;
    - pentru toate tipurile de cazane echipate cu doua sau mai multe arzatoare consumatoare de combustibili lichizi sau gazosi este obligatoriu ca sistemul de protectie aferent instalatiei de ardere sa fie prevazut cu un organ general de blocarea combustibilului, suplimentar si independent de robinetele de inchidere rapida ale fiecarui arzator;
    - pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de alimentare cu apa;
    - pentru cazanele de abur cu tambur care au un debit nominal Dn >/= 10 t/h este obligatoriu sa se prevada un sistem de reglare automata a nivelului;
    - pentru toate tipurile de cazane de abur cu strabatere fortata este obligatoriu sa se prevada un sistem de reglare automata a alimentarii cu apa;
    - pentru cazanele de apa fierbinte se vor prevedea obligatoriu circuite de protectie specializate care sa determine declansarea cazanului in urmatoarele situatii:
        - cresterea temperaturii apei la iesirea din cazan, pana la 20 grade C sub temperatura de saturatie corespunzatoare valorii minime a presiunii apei la iesirea din cazan;
        - scaderea presiunii apei la iesirea din cazan pana la presiunea de saturatie corespunzatoare unei temperaturi cu 10 grade C peste valoarea maxima a temperaturii apei la iesirea din cazan (daca debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);
        - pentru toate cazanele de apa fierbinte si de apa calda, scaderea debitului de apa la intrarea in cazan sub limita care asigura o circulatie suficienta a apei prin cazan.
    Sistemele de automatizare trebuie sa realizeze, pentru fiecare echipament in parte, functiile pentru care au fost proiectate asigurand pornirea, supravegherea si reglarea automata a functionarii, protectia si oprirea in conditii de siguranta a cazanelor de abur, de apa fierbinte, de apa calda si a celorlalte instalatii termomecanice anexe din centralele termice pe care le deservesc.
    Principalele functii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de apa fierbinte si de apa calda sunt:
    - de comanda,
    - de reglare,
    - de protectie,
    - de semnalizare,
    - de monitorizare a parametrilor functionali.
    Fiecarei functii ii sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate functional in cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la randul lor sisteme cu o structura si logica proprie care trebuie sa satisfaca cerintele de siguranta specifice.
    2.1.1 Cerinte pentru sistemele de comanda
    Sistemele de comanda trebuie sa aiba individualizate circuitele/canalele de comanda activate manual sau automat care trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii generale:
    a) sa fie concepute in concordanta cu buclele de reglare si cu subsistemele de protectie;
    b) sa asigure realizarea functiunilor proprii care le revin la pornirea si oprirea echipamentului tehnologic, sau in timpul functionarii acestuia; programele de pornire/oprire care se deruleaza secvential sau automat fac parte din sistemul de comanda;
    c) sa dispuna de organe de manevrare (butoane, manete etc.) usor de actionat, amplasate rational in raport cu pozitia normala de lucru a operatorului;
    d) sistemele de comanda a caror actiune este echivalenta partial sau integral cu functiile unei bucle de reglare sau de protectie trebuie proiectate astfel incat actiunea lor sa nu se suprapuna cu cea a comenzilor automate de reglare sau de protectie echivalente.
    2.1.2 Cerinte pentru buclele de reglare
    Buclele de reglare trebuie concepute pentru a fi compatibile si integrate in sistemul de reglare a echipamentului. Fiecare bucla de reglare trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii generale:
    a) elementele componente ale buclei sa fie conectate functional intr-un circuit inchis care sa contina cel putin: un regulator, un traductor de reactie si un organ de executie;
    b) functia regulatorului trebuie sa poata fi preluata de operatorul uman in regimul de functionare "manual";
    c) evolutia parametrului reglat trebuie sa poata fi vizualizata si inregistrata;
    d) sa asigure realizarea functiilor proprii care ii revin in timpul functionarii cazanului;
    e) sa nu impiedice derularea programelor de pornire si de oprire ale cazanului si sa indeplineasca functiile proprii care ii revin in cadrul acestor programe;
    f) sa asigure calitatea reglarii in conditii normale de exploatare a cazanului;
    g) sa fie concepute in concordanta cu celelalte subsisteme ale sistemului de automatizare al cazanului, precum si cu elementele de echipare (organe de executie, dispozitive de siguranta, aparate de masurare etc.).
    2.1.3 Cerinte pentru sistemele de protectie automata
    Fiecare circuit de protectie/canal de protectie din cadrul sistemului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii generale:
    a) sa asigure realizarea functiilor proprii care ii revin in timpul functionarii cazanului;
    b) sa nu impiedice derularea programelor de pornire/oprire si sa indeplineasca functiile care ii revin in cadrul acestor programe;
    c) sa fie conceput in concordanta cu buclele de reglare;
    d) sa fie realizat cu scheme care sa utilizeze contacte care se deschid atunci cand parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormala privind functionarea in siguranta;
    e) sa fie compatibil cu celelalte circuite de protectie din ansamblul care formeaza sistemul de protectie al echipamentului tehnologic (cazan);
    f) sistemul de protectie trebuie sa asigure, independent de functiile de reglare automata ale sistemului de automatizare, unitatea functionala a tuturor circuitelor/canalelor de protectie, care, in situatie de avarie, conduc cazanul spre o stare sigura a tuturor circuitelor sale tehnologice.
    2.1.4 Cerinte pentru sistemul de semnalizare
    Sistemul de semnalizare trebuie sa asigure atentionarea operatorului prin semnalizarea preventiva acustica si optica a unor situatii de preavarie, precum si semnalizarea de avarie in cazul in care parametrii critici ai procesului ating valorile de protectie, si anume:
    a) circuitele de semnalizare (alarmare optica si acustica) trebuie sa utilizeze scheme cu contacte care se deschid in situatii anormale ale valorilor parametrilor supravegheati;
    b) pentru toate situatiile prevazute sa declanseze cazanul prin protectie, se vor prevedea praguri de prealarmare (semnalizare preventiva) care vor preceda intrarea in starea de avarie, atunci cand cazanul este declansat prin protectie;
    c) setarile circuitelor de semnalizare preventiva trebuie sa fie diferite de setarile de protectie ale aceluiasi parametru supravegheat si sa ofere o marja suficienta pentru intreprinderea unor actiuni corective astfel incat atingerea pragului de avarie sa poata fi evitata;
    d) sa aiba elemente de avertizare optica si acustica (lampi de semnalizare vizibile si hupe sau sunerii cu nivel sonor corespunzator) usor si clar perceptibile de catre operator;
    e) circuitele de prealarmare sa fie absolut separate fata de cele de declansare prin protectie atat din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cat si din punct de vedere al elementelor constitutive (senzor primar - releu final de activare a alarmei).
    2.1.5 Cerinte pentru sistemul de monitorizare a parametrilor functionali
    Sistemul de automatizare trebuie prevazut cu un numar minim de aparate indicatoare locale, de panou si de aparate inregistratoare care pot fi incluse, dupa caz, in circuitele buclelor de reglare si/sau in circuitele de semnalizare.
    Aparatele de masurare, de afisare si de inregistrare a valorilor parametrilor trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte generale:
    a) sa aiba exactitatea de masurare si comportarea dinamica corespunzatoare cerintelor buclei de reglare sau subsistemului de protectie care regleaza/supravegheaza acelasi parametru;
    b) sa aiba domeniul de masurare compatibil cu limitele de variatie ale parametrilor monitorizati;
    c) sa afiseze vizibil si direct valorile, fara a necesita calcule suplimentare si interpretari pentru evaluarea valorii reale a parametrului masurat;
    d) sa nu fie influentate de variatiile sau de intreruperea alimentarii cu energie auxiliara in afara limitelor permise de satisfacerea cerintelor de siguranta in functionare a echipamentului monitorizat;
    e) sa poata fi verificate in timpul functionarii echipamentului monitorizat fara a perturba functionarea acestuia.

    2.2 Cerinte referitoare la siguranta efectuarii manevrelor in timpul functionarii
    Sistemul de automatizare trebuie sa permita efectuarea fara risc, in timpul functionarii echipamentului tehnologic, a urmatoarelor manevre/interventii:
    a) trecerea buclelor de reglare de pe "automat" pe "manual" si invers;
    b) modificarea setarilor si reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;
    c) verificarea functionarii circuitelor de protectie;
    d) verificarea circuitelor de semnalizare optica si acustica;
    e) verificarea cursei elementelor de executie;
    f) verificarea detectoarelor de flacara;
    g) verificarea exactitatii indicatiilor aparatelor de masurare.

    2.3 Cerinte pentru componentele sistemelor de automatizare
    Componentele sistemului (aparate locale si de panou, organe de executie si conexiunile dintre acestea) trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii minime:
    a) sa fie rezistente la solicitari mecanice, termice si chimice, care apar in conditii de exploatare;
    b) sa corespunda conditiilor tehnice prevazute de standardele si normativele din domeniu, aplicabile fiecarei categorii de elemente de automatizare;
    c) sa fie omologate/certificate, verificate si garantate de catre producatori din punct de vedere al performantelor si a durabilitatii;
    d) sa fie garantate de catre producator ca sunt corespunzatoare pentru utilizarea in sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apa fierbinte/calda si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, daca sunt folosite in subsistemele de protectie;
    e) componentele prevazute cu posibilitati de modificare a caracteristicilor de lucru (configurarea si reglarea parametrilor interni) vor avea sisteme de asigurare impotriva dereglarii accidentale si a accesului personalului neautorizat, in masura in care aceste componente nu sunt integrate intr-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;
    f) organele de executie, aparatele de masurare locale sau regulatoarele directe care utilizeaza drept sursa de energie si/sau semnal informational combustibilul trebuie sa fie etanse si asigurate impotriva scurgerii accidentale a combustibilului in mediul ambiant sau in focarele cazanelor, in cazul defectarii acestora. Aceste componente nu pot fi montate in circuitele tehnologice decat cu posibilitatea izolarii lor sigure in cazul necesitatii demontarii pentru interventii.

    2.4 Cerinte speciale pentru centrale termice fara supraveghere permanenta
    Modul de supraveghere in functionare, permanent sau periodic, se stabileste de catre proiectantul centralei termice tinand seama de caracteristicile constructiv-functionale ale cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centrala termica, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, si va fi precizat in documentatia transmisa la ISCIR-INSPECT IT pentru obtinerea avizului de instalare obligatoriu.
    Regimul de supraveghere nepermanenta in functionare poate fi stabilit doar la cazanele pentru care constructorul declara ca au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionarea fara supraveghere permanenta.
    Cerintele minime pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centralele termice la care se poate stabili regimul de functionare fara supraveghere permanenta sunt specificate in anexa B.

    3. PROIECTAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

    3.1 Cerinte generale
    Alegerea solutiilor tehnice de automatizare, de selectare a componentelor si de implementare a sistemului apartine exclusiv proiectantului care isi asuma responsabilitatea adoptarii lor. Solutiile tehnice adoptate de proiectant nu sunt restrictionate de prevederile din prezenta prescriptie tehnica.
    Sistemul de automatizare trebuie proiectat in conformitate cu cerintele temei de proiectare elaborata de proiectantii centralei termice si ai echipamentelor tehnologice individuale din cadrul acesteia.
    Prin solutiile adoptate in proiect, sistemul de automatizare trebuie sa respecte urmatoarele cerinte generale:
    - sa fie specific echipamentelor tehnologice pe care le deserveste;
    - sa elimine sau sa reduca pericolele in functionarea echipamentului tehnologic;
    - sa optimizeze performantele de functionare;
    - sa furnizeze operatorului uman informatii precise si in timp real privind starea echipamentului tehnologic controlat automat si despre pericolele reziduale impotriva carora nu are capacitatea de a actiona automat;
    - sa elimine pericolele datorate actionarii eronate a comenzilor disponibile la indemana operatorului.

    3.2 Cerinte referitoare la documentatia tehnica de insotire
    Documentatia tehnica de insotire si identificare a sistemului de automatizare, elaborata de proiectant, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    - schema/plan de ansamblu in care se figureaza toate circuitele tehnologice cu amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comanda de la distanta, reglare automata, protectie, semnalizare si masurare, precum si legaturile functionale dintre acestea, P&I (schema proceselor tehnologice cu instrumentatia aferenta);
    - descrierea generala a principiilor de automatizare adoptate;
    - descrierea functionarii fiecarui subsistem (de comanda, de reglare, de semnalizare, de protectie, de masurare, de monitorizare a parametrilor de functionare ai echipamentului tehnologic etc.);
    - schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, de protectie, de comanda la distanta si de semnalizare;
    - schemele desfasurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;
    - proceduri detaliate de instalare, de punere in functiune, de incercare si service pentru sistemul de automatizare in ansamblu si pentru fiecare subsistem al sau. Se vor preciza verificarile care trebuie sa fie efectuate periodic si se va indica perioada maxima la care se vor verifica;
    - documentatiile tehnice de identificare ale elementelor componente ale sistemului de automatizare;
    - programul de testare a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare; acesta trebuie sa fie efectuat obligatoriu la prima punere in functiune si apoi periodic.

    NOTA:
    Explicatiile care descriu functionarea sistemului si procedurile de punere in functiune, exploatare si service trebuie sa fie astfel elaborate incat sa fie clare, precise si suficient de detaliate incat sa poata constitui material didactic/suport de curs pentru instruirea/specializarea personalului de operare.

    3.3 Cerinte referitoare la avizarea conforma
    Proiectele sistemelor de automatizare se vor elabora de catre unitati de proiectare specializate in astfel de lucrari. Proiectele devin aplicabile numai daca sunt avizate conform de catre ISCIR-INSPECT sau, in baza unei imputerniciri scrise, de catre personalul propriu al unitatii de proiectare autorizata de catre ISCIR-INSPECT (conform anexei C, pct. C.10).

    4. MONTAREA/INSTALAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INTRETINEREA/SERVICE SI REPARAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

    4.1 Conditii generale
    Conditia de baza pe care trebuie sa o respecte montarea/instalarea, punerea in functiune, intretinerea/service si repararea sistemelor de automatizare care deservesc cazanele si echipamentele tehnologice anexe din centralele termice este asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol pe toata durata prevazuta pentru utilizare, in conditiile tehnice prevazute de documentatia tehnica de insotire. Agentii economici care efectueaza operatii de montare/instalare, punere in functiune, intretinere/service si reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru astfel de lucrari. Intretinerea curenta a sistemelor de automatizare se va face de catre personal autorizat (ASI) de ISCIR-INSPECT IT.
    Montarea si punerea in functiune in cazul reutilizarii echipamentelor vechi dotate cu sisteme de automatizare (care au fost in functiune) se poate face numai in cazul in care:
    - s-au efectuat examinari, verificari si investigatii tehnice in vederea evaluarii starii tehnice a acestora, de catre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrari la sisteme de automatizare, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    - rezultatele examinarilor au fost prezentate spre analiza la ISCIR-INSPECT IT, impreuna cu documentatia atasata la cererea pentru obtinerea avizului de instalare obligatoriu al echipamentului tehnologic deservit si au fost avizate.
    Pentru echipamentele vechi dotate cu sistemele de automatizare din import, programul de examinari, verificari si investigatii tehnice va fi supus avizarii la ISCIR-INSPECT inainte de efectuarea importului.
    Verificarea conformitatii lucrarilor de montare, reparare si punere in functiune a sistemelor de automatizare se face de catre ISCIR-INSPECT IT cu ocazia verificarilor pentru autorizarea de functionare a cazanelor si echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice.
    Montarea/instalarea, punerea in functiune, repararea si service-ul sistemelor de automatizare pentru echipamentele tehnologice se poate face si de catre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, daca aceasta dispune de mijloace tehnico-materiale adecvate si de personal tehnic de specialitate pregatit in acest scop.

    4.2 Conditii referitoare la montarea sistemelor de automatizare
    Lucrarile se pot efectua de agenti economici de specialitate autorizati de ISCIR-INSPECT, de constructorul echipamentului sau de catre agentul economic care efectueaza montarea echipamentului tehnologic (daca acestia dispun de mijloace tehnico-materiale corespunzatoare si de personal tehnic de specialitate pregatit in acest scop), dupa cum este prevazut in proiectul echipamentului tehnologic.
    Lucrarile se executa obligatoriu conform proiectelor sistemelor de automatizare si instructiunilor special destinate lucrarilor de montare/instalare.
    Lucrarile se finalizeaza obligatoriu cu declaratia de conformitate (conform anexei F) privind lucrarile executate si cu incercarile de punere in functiune a sistemului.
    La executarea lucrarilor de montare instalare/reparare a sistemelor de automatizare se vor asigura realizarea urmatoarelor:
    - toate elementele sistemului (aparate de panou, traductoare, servomotoare, indicatoare locale etc.) vor fi identificate unic printr-un simbol si un numar care sa se regaseasca in documentatia de proiectare; la locurile de montare din instalatie aparatele si elementele sistemului vor avea atasate permanent un mijloc de identificare indestructibil pe care sa fie inscriptionat simbolul si numarul elementului respectiv si indicatii referitoare la termenele scadente pentru verificare;
    - capetele cablurilor de legatura dintre diferitele elemente ale sistemului vor fi etichetate si inscriptionate; acelasi lucru se va face pentru conductele de impuls si pentru conductele de aer instrumental;
    - clemele de conexiune, terminalele si toate conductoarele individuale ale circuitelor electrice ale sistemului din panourile si pupitrele de comanda din cutiile de conexiuni locale si din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie identificate si inscriptionate cu simboluri care trebuie sa se regaseasca in planurile din documentatia de proiectare;
    - la amplasarea panourilor in camera de comanda si local se vor asigura distantele minime fata de elementele constructiei si masurile de protectie impotriva agresivitatii mediului, conform indicatiilor din documentatia de proiectare si standardelor si normativelor tehnice aplicabile;
    - se va asigura iluminatul corespunzator atat pentru frontul si interiorul panourilor de control cat si pentru aparatele locale;
    - se va verifica stabilitatea si modul de fixare a componentelor montate;
    - se vor efectua incercari de presiune hidraulica si/sau pneumatica la circuitele de impuls si de aer instrumental;
    - se va verifica legarea la centura de impamantare a componentelor sistemului;
    - se va verifica continuitatea circuitelor de comanda, de masurare, de protectie si de semnalizare;
    - se va efectua rodajul motoarelor si organelor de executie;
    - in urma verificarilor efectuate si a rezultatelor consemnate se va emite declaratia de conformitate a montarii, conform modelului din anexa F.

    4.3 Conditii referitoare la punerea in functiune a sistemului de automatizare
    Punerea in functiune a sistemelor de automatizare se executa de personal de specialitate din cadrul agentilor economici autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT pentru montare/instalare, punere in functiune si service la sisteme de automatizare.
    In cazul in care dispun de personal de specialitate si mijloace tehnico-materiale adecvate, punerea in functiune poate fi efectuata si de catre:
    - proiectantul sistemului de automatizare;
    - constructorul echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare;
    - agentii economici specializati in exploatarea si intretinerea echipamentelor de automatizare de la cazane si instalatii termomecanice anexe din centralele termice.
    Punerea in functiune a sistemului de automatizare se face inaintea punerii in functiune a echipamentului tehnologic pe care trebuie sa-l supravegheze in functionare, inclusiv la pornire, si incepe cu alimentarea cu energie electrica si aer instrumental si se finalizeaza atunci cand sistemul preia conducerea si supravegherea automata a echipamentului tehnologic care a ajuns la parametrii de functionare normala.
    Operatiile principale care se vor efectua la punerea in functiune sunt urmatoarele:
    - verificarea montarii componentelor si verificarea buletinelor de verificare metrologica a aparatelor de masurare locale si de panou; este interzisa punerea in functiune a sistemelor de automatizare echipate cu aparatura de masurare a parametrilor tehnologici cu verificarea metrologica expirata;
    - verificari la rece ale circuitelor sistemului (continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectarii echipamentelor);
    - alimentarea sistemului cu energie electrica si cu aer instrumental;
    - verificarea functionarii aparatelor de masurare directa (locale) a parametrilor, traductoarelor si a celorlalte elemente care asigura transmiterea la distanta a valorilor parametrilor controlati;
    - verificarea telecomenzilor si functionarea corecta a organelor de executie;
    - programarea controlerelor/regulatoarelor;
    - setarea dispozitivelor de protectie si verificarea actiunii acestora prin simularea conditiilor de avarie;
    - verificarea functionarii circuitelor de semnalizare preventiva si de protectie;
    - pornirea echipamentului tehnologic;
    - verificarea derularii corecte a programelor secventiale de pornire;
    - configurarea si ajustarea parametrilor de functionare ai buclelor de reglare;
    - resetarea/reglarea fina a setarilor, la cald, a dispozitivelor din circuitele de protectie;
    - derularea programului de verificare a functiilor sistemului de automatizare stabilit de proiectant;
    - verificarea functionarii buclelor de reglare in conditii reale (reglarea fina a parametrilor de functionare ai buclelor de reglare, si, dupa caz, reconfigurarea regulatoarelor);
    - verificarea comutarii buclelor de reglare de pe "regim manual" pe "regim automat" si invers;
    - urmarirea functionarii sistemului in timpul incercarii de 72 de ore;
    - verificarea functionarii tuturor protectiilor in conditii reale, prin simularea (conform prevederilor programelor de incercare a protectiilor din proiect) situatiilor limita care sa determine interventia protectiilor automate; valorile la care protectiile lucreaza, pentru fiecare parametru supravegheat din proces, se vor consemna in raportul de PIF;
    - incheierea procesului-verbal/raportului de punere in functiune care se ataseaza la declaratia de conformitate, intocmita conform modelului din anexa G.

    4.4 Conditii referitoare la lucrarile de service/intretinere si reparare
    Lucrarile de service/intretinere si reparare la sistemele de automatizare ale cazanelor si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice se executa numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
    4.4.1 Conditii pentru lucrarile de reparare
    Lucrarile de reparare sunt destinate readucerii la starea de buna functionare a sistemelor de automatizare atunci cand componentele acestora si/sau legaturile dintre ele sunt uzate sau deteriorate si pot determina scoaterea din functiune a sistemului. Aceste lucrari pot fi executate si in conditiile in care gradul de uzura al sistemului, desi nu determina oprirea din functiune a echipamentului supravegheat, nu mai prezinta siguranta in functionare si impune preluarea de catre operator a exploatarii echipamentului in regim de conducere exclusiv "manual".
    In cazul cazanelor, daca sistemul de automatizare nu mai poate indeplini conditiile minime specificate la pct. 2.1, cazanul trebuie oprit din functiune si repararea sistemului de automatizare este obligatorie.
    Reparatiile sistemelor de automatizare se executa in conditiile opririi din functiune a instalatiei tehnologice deservite de sistemul de automatizare si trebuie sa respecte aceleasi conditii impuse la montarea/instalarea initiala a sistemului de automatizare (a se vedea pct. 4.2).
    Lucrarile de modernizare a sistemelor de automatizare (rezultat al schimbarii instalatiei de ardere, a schimbarii solutiei de automatizare sau de extindere a celei existente, al inlocuirii unor componente cu altele mai performante etc.) sunt considerate, de asemenea, lucrari de reparare si trebuie sa satisfaca aceleasi conditii minime impuse efectuarii lucrarilor de reparare.
    Conditiile minime care trebuie sa fie respectate la efectuarea lucrarilor de reparare a sistemelor de automatizare sunt:
    - sa existe un proiect de reparare avizat de ISCIR-INSPECT ale carui prevederi trebuie sa fie respectate integral la executarea lucrarilor;
    - sa se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrarile de inlocuire a cablurilor, conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de masurare, conductelor de aer instrumental etc.;
    - sa se utilizeze numai tipurile de aparate (locale sau de panou) si organele de executie specificate in proiect si garantate de producator cu certificate de tip, pentru inlocuirea celor deteriorate;
    - sa se efectueze incercari si verificari similare cu cele de la montarea initiala a sistemului pentru dovedirea conformitatii lucrarilor executate;
    - sa se intocmeasca declaratia de conformitate prin care reparatorul sa-si asume responsabilitatea corectitudinii lucrarilor executate (conform modelului din anexa F);
    - proiectul de reparatie al instalatiei de automatizare impreuna cu documentatia de reparatie se vor atasa la cartea cazanului/echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare supus lucrarilor de reparare.
    Lucrarile executate in cadrul reparatiilor planificate sau neplanificate se verifica de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre responsabilul cu verificarea lucrarilor (RSL) al reparatorului si responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al detinatorului, autorizati de ISCIR-INSPECT IT si imputerniciti in acest scop.
    Lucrarile executate in cadrul reparatiilor sistemelor de automatizare de la cazane, care se verifica de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sunt urmatoarele:
    - inlocuirea dispozitivelor de protectie;
    - schimbarea amplasarii prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguranta;
    - executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi si refacerea sau remedierea celor existente pentru amplasarea traductoarelor, aparatelor de masurare directe etc.;
    - inlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalatiilor de ardere si inlocuirea sistemelor de protectie cu unele diferite functional fata de cele prevazute in proiectul initial, sau dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme;
    - executarea de reparatii la sisteme de automatizare ca urmare a realizarii prevederilor rapoartelor de examinari si investigatii tehnice avizate de ISCIR-INSPECT (examinarile si investigatiile in vederea evaluarii starii termice a sistemelor de automatizare se efectueaza in situatiile prevazute la pct. 4.1 paragraful 2).
    4.4.2 Conditii referitoare la lucrarile de service/intretinere
    Lucrarile de service/intretinere sunt destinate corectarii functionarii unor componente individuale ale sistemului, refacerii exactitatii de masurare a aparatelor locale, inlaturarii defectelor de transmisie a semnalelor in sistem si inlocuirii pieselor de uzura sau a consumabilelor, nonconformitati care nu determina scoaterea din functiune a sistemului dar scad gradul de incredere in sistem datorita abaterilor constatate fata de conditiile initiale de la punerea in functiune. Lucrarile de service/intretinere se pot executa si cu instalatia tehnologica deservita de sistem in functiune. Lucrarile de service/intretinere presupun existenta unui personal specializat in depanarea tuturor tipurilor de aparate din componenta sistemului, cunoasterea si respectarea prevederilor manualelor de service ale respectivelor aparate si, dupa caz, dotarea cu laboratoare specializate.
    Lucrarile de service/intretinere se executa de catre personalul de specialitate al agentilor economici autorizati pentru lucrari de montare/instalare sau al constructorului echipamentului tehnologic echipat cu sistemul de automatizare respectiv. Lucrarile se executa in conformitate cu manualele de service elaborate de producatorii componentelor din sistem la care se intervine in timpul service-lui/intretinerii. Lucrarile se verifica de catre RSL al agentului economic autorizat si sunt confirmate si acceptate de beneficiarul/utilizatorul echipamentului automatizat.
    Anumite lucrari de service/intretinere (intretinere curenta, inlocuire consumabile, schimbare piese de uzura, refacerea unor conexiuni slabite, precum si alte lucrari similare la elementele sistemelor de automatizare) se vor executa de catre unitatea detinatoare, pe baza documentatiei elaborate de proiectantul sistemului de automatizare sau de furnizorul elementelor respective, cu personal instruit, specializat in acest scop si autorizat individual ca ASI, conform anexei E.

    4.5 Cerinte referitoare la autorizarea prestatorilor de specialitate
    Cerintele pe care trebuie sa le satisfaca agentii economici sunt specificate, pentru fiecare domeniu de autorizare in parte, in anexele C si D. Autorizarea agentilor economici conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice se va efectua pentru urmatoarele activitati:
    A - elaborare si avizare de proiecte (in domeniul precizat la pct. 1.2);
    B - executare lucrari de montare/instalare, PIF, service/intretinere si reparare;
    C - efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice in vederea evaluarii starii tehnice a sistemelor si componentelor acestora (pentru situatiile specificate la pct. 4.1 paragraful 2).
    Autorizarea individuala a personalului pentru executarea lucrarilor de supraveghere si intretinere operativa a sistemelor din centralele termice in timpul exploatarii acestora se face in conformitate cu prevederile anexei E.

    5. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

    Proiectantul centralei termice stabileste necesarul de personal de exploatare/operare si intretinere (fochisti si automatisti) a echipamentelor din centrala termica. Daca se prevede si personal pentru supravegherea si intretinerea operativa a sistemelor de automatizare, acest personal va fi autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, in conformitate cu prevederile anexei E.
    Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde urmatoarele activitati:
    a) operarea sistemului: se face de catre operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;
    b) supravegherea si intretinerea operativa: se face de catre personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT);
    b) verificarile tehnice periodice: se efectueaza de catre:
    - operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic;
    - ASI sau de catre agentii economici autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT, la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale sistemului de automatizare;
    - ISCIR-INSPECT IT, la autorizarea de functionare (la prima punere in functiune si la termenele scadente).
    Detinatorul/utilizatorul final este responsabil de intretinerea operativa a sistemului de automatizare aferent centralei termice aflate in exploatare, fie prin personal propriu, automatist de supraveghere si intretinere operativa (ASI) autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, sau prin incheierea unor contracte de service/intretinere cu agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
    Exploatarea sistemelor de automatizare se va face cu respectarea instructiunilor de punere in functiune, operare, service/intretinere proprii sistemului, precum si recomandarilor constructorului echipamentului tehnologic deservit de sistem.
    Operatiile efectuate la verificarile tehnice periodice si rezultatele acestora se vor inscrie in registrul-jurnal al centralei termice si/sau in registrele de urmarire a exploatarii proprii fiecarui echipament.

    6. DISPOZITII FINALE

    6.1 In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii, unitatile de proiectare, respectiv unitatile autorizate pentru activitatile specificate la pct. 4.5 (A, B si C), cu avizul unitatilor detinatoare, dupa caz, vor putea stabili, pe proprie raspundere, solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta in functionare a echipamentelor si instalatiilor deservite de sistemele de automatizare si care sa excluda pericolul de accidente.
    Unitatile care au stabilit aceste solutii le vor supune avizarii principalilor factori interesati (proiectant, beneficiar si, dupa caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspectia de stat pentru protectia muncii, unitati de cercetare, proiectare, de invatamant superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.
    6.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice atrage dupa sine, in conditiile prevazute de lege, sanctiuni contraventionale, mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate.
    6.3 Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.
    6.4 Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.
    6.5 Toate autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.
    6.6 Trimiterile facute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative etc. se refera la editiile in vigoare.
    6.7 La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea urmatoarele prescriptii tehnice:
    - C 38 - 83 "Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur", aprobata prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 117/1983;
    - C 39 - 83 "Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare pentru arzatoarele cu functionare independenta de combustibil lichid si de gaze combustibile", aprobata prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 86/1983.

    ANEXA A

                                   Standarde

    SR EN 88 + A1:1998,  Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizeaza
                         combustibili gazosi pentru presiuni in amonte mai mici
                         sau egale cu 200 mbar
    SR EN 125 + A1:1998, Dispozitive de supraveghere a flacarii pentru aparate
                         care utilizeaza combustibili gazosi. Dispozitive
                         termoelectrice de securitate la aprindere si la
                         stingere
    SR EN 126:2000,      Robinete multifunctionale pentru aparate care
                         utilizeaza combustibili gazosi
    SR EN 161 + A1:1998, Robinete de inchidere automate pentru arzatoare cu gaz
                         si aparate cu gaz
    SR EN 60529:1995,    Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
    SR 1826:1994,        Cazane de abur. Racorduri cu flansa pentru indicatoare
                         de nivel. Prescriptii de alegere si montaj
    SR 2605:1994,        Cazane de abur. Parametri principali. Vocabular
    SR 3127:1994,        Cazane de abur. Placa indicatoare de nivel minim.
                         Conditii tehnice de calitate
    SR 3614:1994,        Cazane de abur. Dispozitiv de siguranta pentru
                         suprapresiune pana la 0,07 MPa. Conditii tehnice
                         generale de calitate
    STAS 297/1 - 88,     Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice
                         generale
    STAS 297/2 - 92,     Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari
    STAS 996 - 91,       Regulatoare de presiune cu actionare directa pentru
                         gaze. Conditii tehnice generale de calitate
    STAS 2764 - 86,      Cazane de abur, apa fierbinte si apa calda. Debite,
                         presiuni si temperaturi nominale
    STAS 2802 - 64,      Cazane de abur. Incercare la presiune la rece
    STAS 3572 - 77,      Cazane de abur si apa fierbinte. Parti componente.
                         Terminologie
    STAS 7070 - 74,      Instalatii de automatizare. Reguli pentru intocmirea
                         documentatiei tehnice desenate

    ANEXA A (continuare)

    STAS 7313 - 82,      Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea
                         duritatii, alcalinitatii si aciditatii
    STAS 7688 - 84,      Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea
                         oxigenului dizolvat
    STAS 7722 - 84,      Apa si abur din instalatiile de cazane. Determinarea
                         conductivitatii electrice
    STAS 8196 - 82,      Aparate si mijloace de automatizare. Convertoare
                         pneumatice. Conditii tehnice generale
    STAS 8197 - 82,      Aparate si mijloace de automatizare. Convertoare
                         electropneumatice. Conditii tehnice generale
    STAS 8199 - 91,      Mijloace de automatizare. Regulatoare fara energie
                         auxiliara. Conditii generale de calitate
    STAS 8276 - 77,      Aparate si mijloace de automatizare. Marimi electrice
                         de intrare si iesire continue, unificate. Limite de
                         variatie
    STAS 8278 - 84,      Mijloace de automatizare. Regulatoare unificate
                         pneumatice de uz general
    STAS 8294 - 69,      Mijloace de automatizare. Traductoare electronice de
                         presiune diferentiala. Conditii generale
    STAS 8556 - 70,      Elemente analogice electrice si electronice pentru
                         instalatii de automatizare. Reguli pentru verificarea
                         calitatii
    STAS 8564 - 70,      Mijloace de automatizare. Fiabilitate. Conditii
                         generale
    STAS 8742 - 79,      Fiabilitatea mijloacelor de automatizare a aparatului
                         de joasa tensiune. Prescriptii
    STAS 8842 - 79       Aparate si mijloace de automatizare. Aerul pentru
                         alimentarea mijloacelor pneumatice de automatizare.
                         Conditii tehnice generale de calitate

    ANEXA A (sfarsit)

    STAS 8878 - 72,      Mijloace de automatizare. Traductoare electrice pentru
                         masurarea temperaturii. Clasificare si parametri
                         principali
    STAS 9673/2 - 87,    Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
                         Lampi tubulare. Dimensiuni si caracteristici principale
    STAS 9673/4 - 87,    Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
                         Lampi tronconice. Dimensiuni si caracteristici
                         principale
    STAS 9673/5 - 87,    Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
                         Lampi miniatura. Dimensiuni si caracteristici
                         principale
    STAS 11761 - 89,     Aparate si mijloace de automatizare. Armaturi
                         electromagnetice. Tipuri, diametre nominale si presiuni
                         nominale
    STAS 12765 - 89,     Aparate si mijloace de automatizare. Ventile
                         electromagnetice. Conditii tehnice generale de calitate

    ANEXA B

    Cerinte speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fara supraveghere permanenta

    B.1 Prevederi generale

    Autorizarea functionarii unei centrale termice dotata cu cazane de abur si/sau de apa fierbinte, in regim de supraveghere nepermanenta se poate face daca proiectantul centralei stabileste acest regim de supraveghere in functionare si daca sunt indeplinite cumulativ conditiile minime din prezenta anexa, suplimentar fata de cele specificate la pct. 2.1 pentru sistemele de automatizare.
    Pentru centralele termice dotate cu cazane de apa calda, regimul de supraveghere in functionare se stabileste de catre proiectantul centralei care prevede prin proiect si conditiile suplimentare pentru sistemele de automatizare.
    Cazanele care pot fi incadrate in categoria "fara supraveghere permanenta in functionare" (simbol S1-Sp) sunt cazanele de abur de maxim 10 t/h, 16 bar si, respectiv, cazanele de apa fierbinte de maxim 5 Gcal/h care sunt destinate sa functioneze in regim preponderent continuu si cu o sarcina relativ constanta. Nu se pot autoriza pentru acest regim de functionare decat cazanele consumatoare de combustibil gazos sau lichid.
    In functie de intervalele de timp maxime dupa care este obligatoriu ca operatorul sa fie prezent in centrala termica pentru efectuarea verificarilor instalatiei (24 sau 72 de ore), regimurile de functionare fara supraveghere permanenta sunt S1-Sp - 24 si respectiv S1-Sp - 72.
    Intr-o centrala termica pot functiona maxim 3 cazane in regim de supraveghere nepermanenta (termen echivalent: supraveghere periodica).
    Regimul de supraveghere periodica nu impune prezenta permanenta a operatorului (fochistului) in sala cazanelor in timpul functionarii acestora daca sunt indeplinite urmatoarele conditii generale:
    - sistemul de automatizare al centralei si sistemele de automatizare individuale ale cazanelor satisfac cerintele suplimentare minime specificate la pct. B.2 ... B.7 si toate componentele din circuitele de protectie sunt certificate si garantate de producatori pentru utilizare la cazane fara supraveghere permanenta in functionare;
    - sistemul de automatizare este astfel proiectat incat opreste functionarea cazanelor, automat, in conditii de siguranta, daca verificarile nu sunt efectuate efectiv de operator pana cel tarziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau 72 de ore;
    - in unitatea detinatoare a centralei termice exista un panou de telesemnalizare permanenta a starii principalelor circuite tehnologice ale cazanelor in functiune, amplasat intr-o camera de comanda centrala sau intr-o camera de garda a unitatii detinatoare;
    - in orice moment, atunci cand cazanele sunt in functiune, este disponibila in unitatea detinatoare a centralei termice o persoana competenta care sa raspunda la alarmele transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare si sa ia masurile minime care se impun inainte de a chema operatorii autorizati;
    - operatorii sunt fochisti si ASI autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT.

    B.2 Cerinte referitoare la supravegherea functionarii sistemelor de automatizare

    Verificarea periodica (la 24 sau 72 de ore) a sistemelor la fata locului, in centrala termica, se poate efectua cu personal de supraveghere si operare specializat si autorizat de ISCIR-INSPECT (fochisti si ASI), angajat permanent al detinatorului/utilizatorului centralei termice respective sau prin incredintarea supravegherii periodice unor agenti economici specializati in exploatarea unor astfel de centrale, care isi pot asuma legal responsabilitatea exploatarii si care dispun de personal de exploatare si supraveghere autorizat de ISCIR-INSPECT.

    ANEXA B (continuare)

    Agentii economici specializati in exploatarea centralelor termice autorizate sa functioneze fara supraveghere permanenta pot fi unitati autorizate de ISCIR-INSPECT pentru executarea de activitati la cazane si echipamente din centralele termice (proiectare, montare/instalare, punere in functiune, service/intretinere, reparare) care au organizate corespunzator compartimente de exploatare a centralelor termice si dispun de:
    - personal propriu de exploatare autorizat de ISCIR-INSPECT (fochisti si ASI) in numar suficient si care au autorizatii corespunzatoare categoriei/tipurilor de echipamente din centralele termice preluate in exploatare;
    - dotari cu mijloace tehnico-materiale corespunzatoare desfasurarii activitatilor de exploatare a centralelor termice;
    - mijloace corespunzatoare de comunicare si de deplasare a personalului de exploatare pentru interventie operativa la centralele preluate in exploatare;
    - proceduri specifice de derulare a acestui tip de activitate avizate de proiectantii centralelor preluate in exploatare.
    Agentii economici care deruleaza astfel de activitati vor transmite la ISCIR-INSPECT IT lista centralelor preluate in exploatare. Verificarea capabilitatii acestora se va face cu ocazia autorizarii de functionare a centralelor respective de catre ISCIR-INSPECT IT. In cazul constatarii neindeplinirii conditiilor minime de mai sus, detinatorul centralei nu poate primi acceptul de functionare fara asigurarea personalului de exploatare propriu.
    Periodic (maxim la 24 sau la 72 de ore, in functie de regimul de supraveghere periodica aprobat) si la pornirile de la rece, operatorul/fochistul autorizat va fi prezent in sala cazanelor unde va efectua verificari ale circuitelor tehnologice si ale tuturor componentelor sistemului de conducere automata a cazanelor si echipamentelor tehnologice anexe, confirmand starea de buna functionare a acestora prin resetarea sistemului automat. In cazul depistarii unor anomalii in functionarea sistemului de automatizare si in functie de gravitatea acestora, operatorul autorizat va prelua conducerea proceselor in regim manual sau va intrerupe in siguranta functionarea instalatiilor.

    B.3 Cerinte referitoare la documentatia tehnica de insotire

    Suplimentar, fata de conditiile referitoare la documentatia de insotire specificate la pct. 3.2, documentatia tehnica de insotire a sistemului de automatizare va cuprinde:
    - proiectul de automatizare al centralei termice;
    - specificatii tehnice si documente de garantie pentru elementele sistemelor de automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a functionarii;
    - pentru componentele care fac parte din buclele de protectie automata se vor prezenta documentele de atestare a acestora ca sunt adecvate utilizarii la cazane cu functionare fara supraveghere permanenta (certificate de garantare a incadrarii aparatelor in categoria "cu grad ridicat de siguranta la defect" = "fail safe");
    - program/procedura de incercare tehnica periodica la fiecare 24, respectiv 72 de ore, a componentelor sistemului.

    B.4 Cerinte referitoare la dotarea suplimentara a sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor

    Sistemul va fi prevazut cu circuite specializate de transmitere la distanta (la un panou de telesemnalizare amplasat intr-o camera de comanda centrala sau camera de garda) a alarmelor si semnalizarilor preventive care necesita interventia operatorului uman.
    Daca sistemul de automatizare este dotat cu controler digital acesta va fi cu rezerva automata 100% .
    Aparatele locale din circuitele de protectie vor fi dublate astfel ca circuitele sa functioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din doua).

    ANEXA B (continuare)

    B.4.1 Cerinte privind dotarea suplimentara a cazanelor de abur
    Fiecare cazan de abur fara supraveghere permanenta va fi dotat cel putin cu urmatoarele:
    - bucla de reglare automata a alimentarii cu apa (bucla de nivel);
    - doua dispozitive de protectie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de autocontrol periodic care vor fi integrate in circuitul de protectie de nivel;
    - un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic, si posibilitatea emiterii unui semnal de alarma care sa fie transmis la panoul de telesemnalizare;
    - bucla de reglare automata a sarcinii;
    - un circuit de protectie activat de doi senzori de presiune de tipul "presostat" care sa declanseze cazanul in cazul in care valoarea maxima admisa a presiunii de lucru a cazanului este depasita; supapele mecanice de siguranta ale cazanului vor interveni ca regulatoare directe de presiune, inaintea cresterii presiunii aburului la valoarea de setare a presostatelor de protectie, acestea din urma oprind focul numai in cazul in care presiunea creste in continuare si dupa ce supapele de siguranta mecanice se deschid;
    - supraveghetoare de flacara prevazute cu autocontrol intrinsec;
    - la cazanele de abur cu circulatie fortata, suplimentar fata de bucla de reglare a alimentarii cu apa, cu un circuit de protectie suplimentar dotat cu doi senzori care sa actioneze interconectati (unu din doi) si sa sisteze alimentarea cu combustibil a arzatoarelor daca debitul de circulatie prin cazan scade sub limita minima stabilita pentru functionarea in siguranta;
    - la cazanele de abur cu supraincalzitor trebuie sa se prevada o bucla de reglare automata a temperaturii de supraincalzire daca temperaturile posibil de realizat sunt mai mari decat temperatura de supraincalzire stabilita prin proiect; in aceste cazuri sistemul de automatizare trebuie sa cuprinda suplimentar un circuit de protectie, activat de un senzor de temperatura care determina, in cazul depasirii temperaturii maxime de supraincalzire a aburului, oprirea alimentarii focarului; circuitul de protectie poate lipsi, fiind inlocuit de un inregistrator continuu a temperaturii, daca prin proiectul cazanului se garanteaza siguranta la solicitari termice de durata a elementelor mecanice aflate in circuitul tehnologic al aburului supraincalzit;
    - la cazanele la care prin proiect este necesara mentinerea nivelului maxim al apei in cazan sub o anumita limita in toate regimurile de functionare, sistemul de automatizare va cuprinde obligatoriu un circuit de protectie pentru nivelul maxim; un singur sesizor este suficient pentru acest circuit; actiunea circuitului de protectie poate fi deschiderea controlata a unui robinet de "golire rapida" si nu neaparat declansarea cazanului;
    - dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;
    - bucla de reglare automata a purjei continue;
    - bucla de reglare automata a purjei periodice;
    - sistem de inregistrare automata a parametrilor si evenimentelor in timpul functionarii.

    B.4.2 Conditii privind dotarea suplimentara a cazanelor de apa fierbinte
    Fiecare cazan de apa fierbinte fara supraveghere permanenta va fi dotat cu:
    - bucla de reglare automata a sarcinii;
    - doua dispozitive de protectie limitatoare de temperatura maxima, independente, cu program de autocontrol periodic;
    - circuite de protectie cu senzori dublati pentru presiunea minima si maxima a apei la intrarea, respectiv iesirea din cazan;

    ANEXA B (continuare)

    - un dispozitiv de protectie limitator de debit minim de circulatie prin cazan cu program de autocontrol periodic si cu alarma transmisa in sistemul de telesemnalizare;
    - bucla de reglare a presiunii minime in instalatie prin activarea pompelor de adaos;
    - supraveghetoare de flacara cu autocontrol intrinsec;
    - un sistem de inregistrare automata a parametrilor si evenimentelor in timpul functionarii.

     B.5 Cerinte suplimentare pentru sistemul de automatizare al centralei termice (automatizarea echipamentelor tehnologice anexe)

    Functionarea unui cazan nu este independenta de echipamentele termomecanice anexe din centrala termica. Aceasta impune conditii suplimentare pentru sistemele de automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului, pentru regimurile de functionare fara supraveghere permanenta.

    B.5.1 Cerinte referitoare la controlul apei de alimentare
    In cazul cazanelor care functioneaza cu condens recuperat din procese tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice va cuprinde dispozitive specializate de sesizare a impurificarii apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substante organice sau impuritati mecanice. Sistemul va avea ca iesire un semnal de semnalizare acustica si optica transmis la panoul de telesemnalizari la depasirea pragului admisibil de impuritati in apa de alimentare.
    Sistemul de automatizare al centralei trebuie prevazut cu dispozitiv de protectie limitator de conductivitate a condensului recuperat si cu sistem de evacuare automata a condensului necorespunzator.

    B.5.2 Cerinte referitoare la sistemul de automatizare al degazoarelor termice
    Daca in circuitul de alimentare cu apa al cazanelor exista un echipament pentru degazarea termica, acesta trebuie prevazut cu un sistem de automatizare care sa cuprinda cel putin bucle de reglare automata a presiunii, nivelului si temperaturii. In cazul unui degazor termochimic bucla de reglare a presiunii poate lipsi.

    B.5.3 Cerinte referitoare la sistemul de automatizare al instalatiei de alimentare cu combustibil din centrala termica
    Sistemul de alimentare cu combustibil al centralei termice va cuprinde cel putin buclele automate de reglare a nivelului in rezervoarele de combustibil lichid, a presiunii si temperaturii (la combustibili lichizi), in scopul mentinerii acestor parametri constanti in inelul de combustibil al centralei si la intrarea in rampele instalatiilor de ardere de la fiecare cazan.

    B.5.4 Cerinte referitoare la sistemul de control al atmosferei din centrala termica
    Indiferent de sursa de aer de ardere, pentru cazanele care functioneaza in centrala termica vor fi prevazute sesizoare pentru detectarea scaparilor de gaze combustibile si de gaze de ardere in incinta centralei. Sistemul de automatizare in care se integreaza aceste sesizoare va transmite semnale de alarma optice si acustice la panoul central de telesemnalizare. In cazuri stabilite prin proiect se va comanda automat si oprirea focului la cazane.

    ANEXA B (continuare)

    B.5.5 Cerinte referitoare la supravegherea surselor de energie auxiliara necesare functionarii sistemului de automatizare
    Alimentarea cu energie electrica a sistemului de automatizare de la cazane trebuie sa fie realizata de la doua surse independente cu posibilitatea de anclansare automata a rezervei, fara perturbarea functionarii sistemului, in cazul intreruperii uneia dintre acestea.
    In cazuri speciale, prevazute prin proiect, in care oprirea in siguranta a cazanului necesita actionarea electrica a unor organe de executie pentru o perioada de timp determinata, se va prevedea si o sursa auxiliara de avarie (de tipul generator Diesel) si conditiile de verificare periodica a disponibilitatii functionale a acesteia.
    Starea surselor de alimentare cu energie electrica va fi telesemnalizata la panoul din camera de comanda/camera de garda unde sunt transmise si celelalte semnalizari referitoare la functionarea cazanelor.
    In cazul sistemelor de automatizare care au organe de executie actionate si cu aer comprimat, instalatia de alimentare cu aer instrumental va fi prevazuta cu propriile bucle de reglare si starea de functionare a acestora va fi monitorizata la tabloul de telesemnalizari.

    B.6 Oprirea manuala in situatii de pericol

    Sistemul trebuie prevazut cu "intreruptoare de avarie locale", amplasate langa agregatele care trebuie oprite imediat, in situatii de pericol. De asemenea, sistemul trebuie prevazut cu cel putin un intreruptor de avarie local, amplasat intr-un loc vizibil marcat, de la care se poate intrerupe ferm alimentarea cu combustibil a instalatiei de ardere a cazanelor.

    B.7 Cerinte referitoare la modul de efectuare a exploatarii centralelor fara supraveghere permanenta

    Regimul de functionare fara supraveghere permanenta se caracterizeaza prin faptul ca prezenta operatorului/fochistului in sala cazanelor nu este obligatorie in tot timpul functionarii cazanelor si instalatiilor din centrala.
    Sistemele de automatizare trebuie sa fie proiectate si realizate astfel incat sa preia conducerea/supravegherea instalatiilor in perioadele in care prezenta operatorului/fochistului autorizat nu este obligatorie in sala cazanelor (24 sau 72 de ore). Conducerea este preluata de buclele de reglare automata, iar supravegherea de catre sistemele de protectie si programele de autocontrol al componentelor.

    B.7.1 Cerinte pentru derularea programelor de autocontrol
    Prin proiectare programele de autocontrol a componentelor nu trebuie sa impiedice posibilitatea verificarii manuale in orice moment a nivostatelor, termostatelor, presostatelor, limitatoarelor de debit din circuitele de protectie.
    Programele de autocontrol trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime:
    - intervalele de timp intre incercarile de autocontrol nu vor fi mai mari de 6 ore;
    - ocolirea (scoaterea din starea activa) a unui dispozitiv de protectie (toate dispozitivele sunt dublate) este permisa pentru incercare timp de maxim 3 min. dar ocolirea simultana a doua dispozitive de protectie nu va depasi 30 s; exceptie fac detectoarele de flacara al caror autotest nu poate depasi 1 s;
    - daca secventa de incercare are rezultat negativ, chiar daca marimea supravegheata din proces este in limite normale, se va comanda declansarea cazanului;

    ANEXA B (continuare)

    - partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol care nu este incercata, trebuie sa fie garantata cu certificate de tip "fail safe", de catre producator;
    - pentru circuitele de protectie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe de sesizare a marimii supravegheate din proces, dispozitivul unic va fi verificat prin incercari de functionare electrice care trebuie sa fie efectuate automat la fiecare 2 min. si 30 s.

    B.7.2 Cerinte referitoare la obligatiile detinatorului si ale personalului de operare
    Detinatorul/utilizatorul final este responsabil de asigurarea exploatarii cazanelor si a instalatiilor din centrala termica in conditii de siguranta. Autorizarea de functionare a centralelor termice fara supraveghere permanenta nu absolva detinatorul de obligatia de a asigura personal autorizat pentru exploatarea si intretinerea echipamentelor din centrala. Se permite doar ca operatorul autorizat sa nu fie prezent permanent in sala cazanelor in timpul functionarii acestora. Personalul de operare va efectua supravegherea sistemului in conditiile descrise la pct. B.2. Indiferent de regimul de supraveghere aprobat (Sp - 24 sau Sp - 72), operatorul autorizat/fochistul va fi prezent in centrala termica in timpul procesului de pornire de la rece a cazanelor. Procesul de pornire de la rece se considera incheiat atunci cand cazanul intra in regim de functionare stabilizat.
    Repornirile automate in procesul de reglare a sarcinii "tot-nimic" nu sunt considerate porniri de la rece si nu necesita prezenta obligatorie a operatorului in sala cazanelor.
    Dupa oprirea cazanului, comandata de o protectie, sistemul trebuie sa se blocheze si repornirea trebuie sa se poata face numai dupa resetarea circuitului de protectie de catre operatorul uman si numai in prezenta acestuia in centrala termica. In astfel de cazuri, repornirea este echivalenta cu pornirea de la "rece".
    Prevederea unui circuit de comanda automata a pornirilor si opririlor cazanului in functie de o programare orara este interzisa.
    In timpul functionarii in regim fara supraveghere permanenta operatorul de serviciu sau o persoana competenta (a se vedea si pct. B.1) desemnata, trebuie sa asigure permanenta la tabloul de telesemnalizare din camera de garda (de comanda).
    In timpul functionarii cazanelor autorizate sa functioneze fara supraveghere permanenta in regim Sp - 24, sau Sp - 72, operatorul de serviciu va verifica la fata locului, in sala cazanelor, cel putin la sfarsitul unui interval de 24 sau 72 de ore, starea instalatiilor tehnologice si a elementelor sistemului de automatizare, va citi si descarca memoria dispozitivului de inregistrare a evenimentelor si parametrilor de functionare ai cazanului din perioada anterioara de functionare si va reseta sistemul pentru o noua perioada de functionare fara supraveghere permanenta.
    Pentru orice anomalie, constatata la citirea inregistrarilor sau la verificarea pe teren a starii componentelor sistemului de automatizare, se va solicita, dupa caz, interventia personalului autorizat (ASI). Daca anomaliile constatate nu se pot remedia si nu se poate prelua conducerea manuala a instalatiilor, acestea vor fi oprite in siguranta din functiune si se va solicita interventia unor agenti economici de specialitate autorizati in domeniul lucrarilor la sisteme de automatizare (montare/PIF/service/intretinere si reparare).

    B.7.3 Cerinte referitoare la inregistrarea automata a parametrilor si evenimentelor
    Sistemele de automatizare ale centralelor termice echipate cu cazane fara supraveghere permanenta vor fi prevazute cu dispozitive si programe aferente pentru inregistrarea automata a evenimentelor si valorilor parametrilor din circuitele tehnologice supravegheate, precum si a orelor de functionare in regim exclusiv automat pentru fiecare echipament in parte.

    ANEXA B (sfarsit)

    Informatiile stocate trebuie sa fie verificate si, dupa caz, transferate in sistemul de arhivare al datelor de urmarire a functionarii cazanului (echivalentul registrului de urmarire a functionarii centralei termice in cazul regimului de supraveghere permanenta) la sfarsitul fiecarui interval de functionare fara prezenta fochistului in sala cazanelor. Confirmarea efectuarii acestei operatiuni trebuie facuta automat de sistemul de automatizare in momentul resetarii comandate de catre operatorul uman.
    Daca resetarea nu se face cel tarziu la expirarea timpului aprobat pentru functionarea fara supraveghere permanenta, sistemul se blocheaza si intrerupe in siguranta functionarea in continuare a instalatiilor din centrala termica fara supraveghere permanenta. Resetarea nu poate fi validata automat de catre sistem daca verificarile necesare la fata locului nu s-au efectuat (recunoasterea efectuarii verificarilor de catre sistem se proiecteaza in cadrul logicii de functionare a sistemului de inregistrare care trebuie sa contorizeze timpul de functionare fara supraveghere permanenta si sa identifice verificarile efectuate).
    Datele stocate de catre sistemul de inregistrare trebuie sa poata fi apelate in orice moment.

    ANEXA C

    Autorizarea agentilor economici pentru proiectarea sistemelor de automatizare din centralele termice

    C.1 Proiectele de realizare, instalare, montare si/sau reparare, de modernizare a sistemelor de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare specializati. Proiectele respective devin aplicabile doar daca sunt avizate de catre ISCIR-INSPECT sau de catre agenti economici de proiectare autorizati conform prevederilor prezentei anexe. Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR. Documentatiile tehnice/programele pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare in continuare si evaluarea duratei de functionare remanente a sistemelor de automatizare de la echipamente vechi se elaboreaza numai de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prezentei anexe.

    C.2 In vederea autorizarii, unitatile de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare care elaboreaza proiecte pentru sisteme de automatizare din centralele termice vor inainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisa insotita de o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de proiectare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii acesteia.

    C.3 Agentii economici, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa numeasca, prin decizie interna, personal tehnic de specialitate in numar necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, semnand proiectele in acest sens;
    c) sa adopte solutii tehnice care sa permita functionarea sistemelor de automatizare si a echipamentelor tehnologice supravegheate de acestea in conditii de siguranta, sa prevada in documentatia tehnica incercarile care trebuie sa fie efectuate de unitatea montatoare si reparatoare la locul de functionare, precum si de catre cei care exploateaza si intretin sistemul pentru verificarea realizarii corecte a functiilor sistemului, raspunzand de alegerea acestora si de respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    d) sa elaboreze in cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I), schemele de principiu ale buclelor de reglare, de masurare si de comanda, schemele desfasurate ale circuitelor de protectie si de semnalizare, instructiunile de exploatare si verificare periodica cu principalele date tehnice care sa permita verificarea parametrilor de functionare in siguranta a sistemului de automatizare si ai echipamentului tehnologic deservit, pentru emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;
    e) sa elaboreze instructiuni tehnice si programe detaliate pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea sistemelor de automatizare, si componentelor acestora care sa serveasca si pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie si verificare;
    f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea proiectelor elaborate, prezentand in acest sens proiectul verificat de personalul de specialitate mentionat la lit. b);
    g) sa numeasca prin decizie interna, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de terti, in conditiile precizate de prezenta anexa;

    ANEXA C (continuare)

    h) sa solicite la ISCIR-INSPECT imputernicire pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate de catre personalul propriu sau de catre terti;
    i) sa avizeze conform proiectele pentru care primesc imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT si sa tina evidenta acestora intr-un registru, conform modelului de la pct. C.8.2.

    C.4 Personal tehnic de specialitate pentru verificare proiecte

    Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice;
    - sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu al sistemului si pe schemele de identificare reprezentative ale buclelor de reglare, de protectie, de comanda, de semnalizare si de masurare ale sistemului, in conformitate cu prevederile prezentei anexe.

    C.5 Personal tehnic de specialitate pentru avizare conforma

    C.5.1 Personalul tehnic de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma a proiectelor trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, din care cel putin 2 ani in proiectare sau 5 ani in activitati de montare, punere in functiune, exploatare sisteme de automatizare industriale.

    C.5.2 Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa avizeze conform proiectele pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT;
    - sa dovedeasca avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe plansele reprezentative ale documentatiei de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, precizand si numarul de exemplare avizate;
    - sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

    C.6 Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de elaborare a proiectelor de montare si/sau reparare

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicita autorizarea pentru elaborarea proiectelor sistemelor de automatizare. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) statutul agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic care sa cuprinda domeniul pentru care se solicita autorizarea, cu specificarea tipului de sistem de automatizare si a parametrilor admisi (debit abur, putere termica, volum maxim, presiune maxima, temperatura maxima, fluide) si a caracteristicilor functionale ale cazanelor si echipamentelor tehnologice din centrala termica deservite de sistem;

    ANEXA C (continuare)

    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de proiectare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);
    g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate, cu: numele si prenumele, pregatirea teoretica, vechimea in specialitate si cea in domeniul specificat;
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului de la pct. C.9;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata;
    k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicita autorizarea.

    ANEXA C (continuare)

    C.7 Model de autorizatie de proiectare

    ANTET ISCIR-INSPECT

    Nr. ...... din ...........

                        AUTORIZATIE DE PROIECTARE
           (Conform procesului-verbal nr. ...... din ..........)

    1. Agentul economic:

                                  (Denumirea)
                                    (adresa)
                            (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:

    Proiectarea, verificarea si avizarea conforma a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice, elaborarea programelor de examinari, verificari si investigatii tehnice a sistemelor de automatizare, conform prevederilor prescriptiei tehnice PT C 11, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri:

    3. Personal autorizat pentru avizarea conforma a proiectelor:

                         (numele personalului autorizat)

    4. Mentiuni:

    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ............ (maxim 2 ani)

    INSPECTOR DE STAT SEF,                INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,

    ......................                ............................

                                           Inspector de specialitate,
                                          ............................

    ANEXA C (continuare)

    C.8 Model de registru pentru avizari conforme si cerinte referitoare la efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice
    C.8.1 Model de registru pentru avizari conforme proiecte

    REGISTRU DE AVIZARI CONFORME PROIECTE DE _________________________

 ______________________________________________________________________________
|N|  Nr.  | Denumirea | Tipul sistemului de           |Beneficiar|Nr. si data  |
|r|proiect|proiectului| automatizare si parametri de  |          |adresei de   |
| |       |           | lucru ai echipamentelor       |          |imputernicire|
|c|       |           | tehnologice din CT            |          |pt. AVIZARE  |
|r|       |           |_______________________________|          |CONFORMA     |
|t|       |           |Tip   |Pmax.|Debit,|Tmax.|Fluid|          |             |
| |       |           |sistem|     |Volum |     |de   |          |             |
| |       |           |      |     |      |     |lucru|          |             |
|_|_______|___________|______|_____|______|_____|_____|__________|_____________|
|1|   2   |     3     |  4   |  5  |  6   |  7  |  8  |    9     |      10     |
|_|_______|___________|______|_____|______|_____|_____|__________|_____________|
| |       |           |      |     |      |     |     |          |             |
| |       |           |      |     |      |     |     |          |             |
|_|_______|___________|______|_____|______|_____|_____|__________|_____________|

 ___________________________________________________________________
|   VERIFICAT conform   |        AVIZAT CONFORM        | OBSERVATII |
|       PT ISCIR        |                              |            |
|_______________________|______________________________|            |
| Numele si | Semnatura | Numele si | Semnatura | Data |            |
| prenumele |           | prenumele |           |      |            |
|___________|___________|___________|___________|______|____________|
|    11     |    12     |    13     |    14     |  15  |     16     |
|___________|___________|___________|___________|______|____________|
|           |           |           |           |      |            |
|           |           |           |           |      |            |
|___________|___________|___________|___________|______|____________|

    C.8.2 Cerinte referitoare la efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice
    Pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare in continuare si evaluarea duratei de functionare remanente a sistemelor de automatizare pot fi admisi numai agenti economici (unitati) de proiectare care poseda autorizatie de proiectare eliberata de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei anexe (a se vedea modelul de la pct. C.7), corespunzatoare domeniului de echipamente automatizate si tipului de sisteme de automatizare la care se executa lucrarile de examinari, verificari si investigatii tehnice.
    Suplimentar, fata de conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca acesti agenti economici pentru autorizarea de a proiecta si aviza proiecte de automatizare, pentru fiecare lucrare de examinari, verificari si investigatii tehnice executata trebuie:
    a) sa numeasca, prin decizie interna, un responsabil pentru lucrarea respectiva, din cei autorizati pentru avizarea proiectelor, care sa avizeze programele de examinari, verificari si investigatii intocmite, inainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
    b) sa reconstituie proiectul sistemului de automatizare supus investigatiilor tehnice pe baza proiectului initial sau pe baza relevarii atunci cand proiectul initial nu mai este disponibil;
    c) sa elaboreze programul de examinari, incercari, investigatii si studiile specifice scopului urmarit si sa le transmita pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
    d) sa asigure, sub proprie responsabilitate derularea efectiva a programului de examinari, verificari si investigatii tehnice avizat de ISCIR-INSPECT, folosind personal autorizat si mijloacele tehnice de masurare si control corespunzatoare;
    e) sa intocmeasca raportul final al lucrarilor de examinari, verificari si investigatii tehnice care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a sistemului de automatizare, care va fi avizat de responsabilul desemnat si va fi prezentat la ISCIR-INSPECT;

    ANEXA C (continuare)

    f) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea sistemului atunci cand sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obtinute in urma evaluarii starii tehnice si/sau studiului efectuat.

    C.9 Model de decizie interna pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR-INSPECT

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                                    DECIZIE
                          Nr. ........ din ...........

    Unitatea ................. reprezentata prin .............................. manager (director),
    Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune, prin care unitatile de proiectare, montatoare si/sau reparatoare precum si cele care detin aceste instalatii, sunt obligate sa numeasca personal tehnic (ingineri si tehnicieni de specialitate), in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT, in vederea aplicarii masurilor prevazute de prescriptiile tehnice,

                                   DECIDE:

    1. Domnul (Doamna) .................... de specialitate .................... avand functia de ............................................. incepand cu data de .......... se numeste* ................................. in cadrul unitatii, urmand a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
    2. Responsabilul* .......................................... este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului* .................................... va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de ........................, care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea legislatiei in vigoare si a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
    4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
    5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ......... din .......... si devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT.

    MANAGER,                                           OFICIU JURIDIC
    (Numele, prenumele,                                (Numele, prenumele
    semnatura si stampila)                             si semnatura)
------------
    * Se completeaza, dupa caz: - Responsabil cu avizarea conforma a proiectelor (RACP);
                                - Responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL).

     ANEXA C (continuare)

    C.10 Avizarea proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane de abur, de apa fierbinte, de apa calda si pentru echipamente tehnologice anexe din centralele termice

    C.10.1 Avizarea conforma a proiectelor, in vederea montarii sistemului in centrala termica si a derularii procedurilor de autorizare de functionare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, se face de catre ISCIR-INSPECT sau, prin imputernicire scrisa, de catre agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT pentru proiectare.
    C.10.2 Avizarea conforma a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazanele vechi "second hand" (care nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 752/2002), care se procura din import exclusiv pentru uzul propriu al agentilor economici importatori, se va face de catre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, numai pe baza unui raport de examinare si investigatii tehnice favorabil, rezultat in urma efectuarii lucrarilor respective la sistemul de automatizare al echipamentului tehnologic respectiv de catre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT in acest sens.
    Examinarile si investigatiile tehnice se vor face in baza unui program de examinari si investigatii prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT inaintea inceperii lucrarilor respective. Examinarile si investigatiile tehnice se pot efectua si de catre agentul economic care executa acelasi tip de lucrari asupra echipamentului tehnologic (cazan de abur, de apa fierbinte/calda) deservit de sistemul de automatizare, cu conditia ca acesta sa faca dovada ca dispune de mijloacele materiale adecvate si de personal tehnic de specialitate competent.
    Personal de specialitate competent: personalul care are cunostinte practice, teoretice si experienta necesara in domeniul tipului de sistem de automatizare pentru care efectueaza examinarile si investigatiile tehnice incat poate depista defectele si anomaliile in functionarea componentelor sistemului pe care le verifica. Scopul examinarilor si investigatiilor tehnice este de a evalua gradul in care acestea pot indeplini in continuare corect functiile care le sunt alocate in cadrul sistemului. In caz de necesitate, personalul de specialitate competent poate indica si initia actiuni corective.
    Reproiectarea sistemului de automatizare se poate face numai de catre agenti economici de specialitate autorizati, iar proiectul trebuie sa fie avizat conform prevederilor prezentei anexe, pentru a deveni aplicabil.
    C.10.3 Confirmarea avizarii proiectului se face prin aplicarea insemnelor:
    a) in cazul in care avizarea se face de catre ISCIR-INSPECT:
 _____________________________________________________
|                      AVIZAT                         |
|               ORGAN ISCIR-INSPECT                   |
| Unitatea ISCIR            Numele .................. |
| .................         Prenumele ............... |
| Data ............         Semnatura ............... |
|                                                     |
| Nr. de inregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: |
| ...............................                     |
|_____________________________________________________|

    ANEXA C (sfarsit)

    b) in cazul in care avizarea se face de catre unitatile de proiectare autorizate si imputernicite in scris de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectului respectiv:
 _____________________________________________________
|                      AVIZAT                         |
| UNITATE AUTORIZATA de ISCIR-INSPECT                 |
|                                                     |
| Denumirea unitatii ................................ |
| Nr. autorizatiei .................................. |
| Nr. imputernicirii       Numele ................... |
| .....................    Prenumele ................ |
| Data ................    Semnatura ................ |
| Nr. de inregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: |
| ........................                            |
|_____________________________________________________|

    C.10.4 Verificarea si inregistrarea proiectelor
    Verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta cu prevederile prezentei prescriptii tehnice se efectueaza, preliminar avizarii, de catre unitatile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.
    Confirmarea verificarii se va face prin aplicarea insemnului:
 _________________________________________________
|         VERIFICAT - Corespunde PT C 11          |
|            UNITATE AUTORIZATA de                |
|                ISCIR-INSPECT                    |
|                                                 |
| Denumirea unitatii ...........................  |
| Nr. autorizatiei .............................  |
|                     Numele ...................  |
|                     Prenumele ................  |
|Data ...........     Semnatura ................  |
|_________________________________________________|

    Imputernicirea de avizare a proiectelor se obtine de la ISCIR-INSPECT in baza unei solicitari scrise la care se ataseaza urmatoarele:
    - documentatia de identificare a proiectului pentru a carui avizare se solicita imputernicirea;
    aceasta va cuprinde cel putin urmatoarele:
        - memoriu tehnic;
        - desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I);
        - schemele de principiu a functiilor de automatizare;
    - copie de pe autorizatia detinuta;
    - numele persoanei din cadrul unitatii care a efectuat verificarea proiectului;
    - propunerea privind persoana autorizata din cadrul unitatii care va efectua avizarea.
    Nu toate proiectele pentru care se acorda imputernicirea de avizare vor primi si un numar de inregistrare (proiectele de reparatii si de reinstalare, care nu modifica esential principiul sistemului de automatizare, nu se inregistreaza la ISCIR-INSPECT).

    ANEXA D

    Autorizarea agentilor economici pentru efectuarea lucrarilor de specialitate la sisteme de automatizare din centrale termice (montare/instalare, PIF, service/reparare)

    D.1 In vederea acordarii autorizatiei de a executa lucrari de montare, punere in functiune, service-reparare la sistemele automate ale cazanelor si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi are sediul, o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii acesteia.
    D.2 Agentii economici autorizati au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa execute lucrarile in conformitate cu proiectul sistemului de automatizare respectiv, cu prevederile standardelor si ale normativelor tehnice aplicabile tipului de lucrari de specialitate executate la sisteme de automatizare, cu prevederile propriului Sistem de Management al Calitatii si cu cele din prezenta anexa, raspunzand de aplicarea corespunzatoare a acestora pe toata durata prevazuta pentru utilizarea instalatiei;
    b) agentii economici montatori trebuie sa verifice inainte de inceperea montarii sistemului de automatizare, a carui asamblare se efectueaza la locul de functionare, corespondenta subansamblurilor primite de la furnizor cu documentatia tehnica de proiectare;
    c) sa se asigure, inainte de inceperea lucrarilor de montare sau reparare, ca documentatia/proiectul sunt avizate conform prevederilor prezentei anexe;
    d) sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare, pentru elementele sudate ale sistemului de automatizare, tehnologii de executie si de examinare avand la baza proceduri de sudare omologate;
    f) sa foloseasca la lucrarile specifice numai personal calificat;
    g) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, si standardele specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;
    i) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrari pentru care au fost autorizati; registrele vor fi numerotate, vizate si sigilate de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul;
    j) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv;
    k) sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitatii, a procedurilor de verificare a calitatii, de control si incercari specifice si prin aplicarea acestora;
    l) sa numeasca personal tehnic propriu pentru verificarea lucrarilor care fac obiectul autorizarii (RSL), tehnicieni de specialitate, in raport cu tipul si complexitatea sistemelor de automatizare la care efectueaza lucrarile, care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul;
    m) sa faca dovada dotarilor tehnice specifice domeniului de autorizare.

    ANEXA D (continuare)

    D.3 Responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL)
    Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montarii si/sau repararii, punerii in functiune si service-lui la sistemele de automatizare are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte acte normative in domeniu;
    - sa verifice introducerea in executie numai a proiectelor avizate conform de catre ISCIR-INSPECT sau de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
    - sa verifice introducerea in executie a materialelor si executia pe faze de lucru si la terminarea lucrarilor, din punct de vedere al respectarii prevederilor din documentatia de executie si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si sa supuna la incercari sistemul de automatizare si componentele acestuia;
    - sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, precum si dispozitiile obligatorii;
    - sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;
    - sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

    D.4 Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de a executa lucrari de montare, punere in functiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare, punere in functiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane si echipamente tehnologice anexe din centrale termice. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de montare/service/reparare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
    - felul lucrarilor (montare, punere in functiune, service/reparare);
    - domeniul autorizatiei (sisteme de automatizare pneumatice, electronice analogice, digitale sau combinatii ale acestora), cu precizarea parametrilor admisi pentru cazanele si echipamentele tehnologice din centralele termice controlate si supravegheate automat in functionare de aceste sisteme de automatizare (debit abur, presiune, debit caloric, temperatura, volum maxim, presiune maxima, temperatura minima/maxima, fluide), a caracteristicilor functionale si a regimului de supraveghere impus operatorului (supraveghere permanenta sau supraveghere periodica);
    - tipurile si caracteristicile functional-constructive ale principalelor componente ale sistemelor de automatizare pentru care se executa lucrarile;
    - descrierea tipurilor principale de operatii/activitati din cadrul categoriei de lucrari pentru care se solicita autorizarea;

    ANEXA D (continuare)

    - procedurile operationale/instructiunile de lucru utilizate la efectuarea principalelor activitati din cadrul lucrarilor pentru care se solicita autorizarea;
    - pentru lucrarile de montare sau reparare a sistemelor de automatizare, care necesita executarea de suduri la montarea diafragmelor de masurare pentru abur sau apa fierbinte la traseele de impuls ale traductoarelor de presiune, la montarea armaturilor de nivel, la montarea tecilor de protectie pentru traductoarele de temperatura pe circuite tehnologice sub presiune si altele similare, se vor prezenta procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite in executia lucrarilor respective;
    - mijloacele de control corespunzatoare verificarii conformitatii lucrarilor executate, la sistemele de automatizare;
    - natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici;
    f) procedurile generale de sistem privind modul de desfasurare a activitatii de montare, punere in functiune si/sau service/reparare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului de montare, punere in functiune si service/reparare a sistemelor de automatizare care controleaza si supravegheaza automat cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice etc.);
    g) lista cuprinzand numele, pregatirea de baza si vechimea in specialitate a personalului tehnic propriu, numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrarilor (RSL) si, dupa caz, ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa C;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata.

    NOTE:
    La memoriul tehnic (lit. e) se vor atasa documente care vor cuprinde urmatoarele:
    a) dotarea cu utilaje de executie a lucrarilor de montare si/sau reparare, scule, dispozitive si aparatura specializata pentru punerea in functiune si service, pe care unitatea le detine;
    b) dotarea cu dispozitive si aparatura specializata pentru masurarea si verificarea conformitatii lucrarilor executate (dispozitive si aparate pentru masurarea semnalelor pneumatice, electrice, electronice si digitale vehiculate in sistem, pentru masurarea timpilor, temperaturilor, presiunilor etc.);
    c) dupa caz, lista sudorilor autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, din cadrul unitatii;
    d) pentru activitatile de punere in functiune si service, dotarea cu mijloace corespunzatoare pentru efectuarea verificarilor si reglarea componentelor sistemului din circuitele de masurare presiuni, temperaturi, debite etc.;
    g) dotarea cu standuri pentru incercari si verificari: la presiune hidraulica, la presiune pneumatica, ale dispozitivelor de masurare si executie din circuitele de siguranta (armaturi de nivel, presostate, traductoare, organe de executie, regulatoare directe etc.), inclusiv dotarea cu aparatura de masurare si verificare a acestora;
    h) lista referitoare la lucrarile efectuate in colaborare cu alti agenti economici (care va cuprinde: lucrarile cuprinse in contractul de colaborare si felul in care acestea se realizeaza, denumirea agentului economic cu care se efectueaza colaborarea etc.).

    ANEXA D (sfarsit)

    D.5 Model de autorizatie pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare

    ANTET ISCIR-INSPECT IT
    Nr. ......... din ................

                                AUTORIZATIE
     (Conform procesului-verbal nr. ......... din .............)

    1. Agentul economic:

                              (Denumirea)
                                (adresa)
                        (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:

    Montare, punere in functiune, service/reparare, executarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor tehnice in vederea evaluarii starii tehnice la sisteme de automatizare ale cazanelor si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice supuse prevederilor prescriptiei tehnice PT C 11, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri:

    3. Personal autorizat:
    a) Responsabil cu supravegherea lucrarilor: (numele personalului autorizat)
    b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)

    4. Mentiuni:

    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT emitenta. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ........... (maxim 2 ani)

    INSPECTOR SEF,                         Sef Serviciu (Birou),

    .............                          ....................

                                         Inspector de specialitate,

                                            ...................

    ANEXA E

    Autorizarea personalului de supraveghere si intretinere operativa a sistemelor de automatizare din centralele termice (ASI)

    E.1 Generalitati
    Personalul autorizat, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, pentru supravegherea si intretinerea operativa a sistemelor de automatizare care echipeaza cazane de abur, de apa fierbinte sau de apa calda si instalatii termomecanice anexe din centralele termice poarta denumirea de "AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE SI INTRETINERE" (ASI).
    E.1.1 Obligatiile si responsabilitatile ASI
    Automatistul pentru supraveghere si intretinere asigura si raspunde de buna functionare a componentelor sistemelor de protectie-automatizare care echipeaza cazanele de abur, de apa fierbinte/calda si instalatiile tehnologice anexe aflate in exploatare in centralele termice prin urmatoarele activitati:
    - supraveghere in functionare a sistemelor de automatizare care echipeaza cazanele si anexele termomecanice din centralele termice;
    - intretinere curenta (inlocuire consumabile, inlocuire piese de uzura si de schimb, mici reparatii, refacerea reglajelor si a setarilor aparatelor) la elementele de comanda, monitorizare, executie si protectie automata din componenta sistemelor;
    - executa si raspunde de verificarile periodice ale sistemului si de prezentarea aparatelor de masurare la verificarea metrologica la termenele scadente.

    E.2 Conditii de autorizare
    Pentru a fi inscrisi la cursul de instruire in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT IT, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
    - au absolvit invatamantul obligatoriu;
    - sunt calificati in domeniul automatizarilor industriale sau intr-un domeniu inrudit;
    - sunt apti din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii pentru care solicita autorizarea si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru prestarea activitatii operative de automatist pentru supraveghere si intretinere sisteme de automatizare la cazane si echipamente tehnologice din centrale termice".

    E.3 Organizarea cursurilor de instruire
    E.3.1 Cursurile de instruire in vederea autorizarii personalului de exploatare pot fi organizate de ISCIR-INSPECT IT sau de unitati de specialitate care solicita acest lucru.
    In vederea autorizarii personalului de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unitati de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de specializare (teoretica si practica).
    ISCIR-INSPECT IT sau alte unitati de specialitate care organizeaza cursuri de specializare trebuie sa fie autorizate conform legislatiei in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.
    Unitatile de specialitate care solicita deschiderea unui curs pentru specializarea personalului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa faca dovada ca au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare si sunt autorizate conform legislatiei in vigoare;
    - sa dispuna de instructori de specialitate (lectori calificati);

    ANEXA E (continuare)

    - sa dispuna de mijloace didactice adecvate scopului;
    - sa faca dovada posibilitatii efectuarii pregatirii teoretice si practice a cursantilor.
    E.3.2 Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni si maistri de specialitate sau de specialitati inrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care indeplinesc criteriile de experienta profesionala in domeniul exploatarii instalatiilor si cunosc prevederile prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR.
    E.3.3 Avizarea deschiderii cursurilor de instruire
    E.3.3.1 Deschiderea cursurilor va fi avizata de ISCIR-INSPECT IT. In acest scop, unitatea care organizeaza aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT cererea insotita de documentatia tehnica, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea (deschiderea) cursurilor. Documentatia tehnica se va intocmi in doua exemplare si va cuprinde:
    a) programa analitica dezvoltata pe lectii si desfasurata sub forma de orar, care va cuprinde:
    - obiectul (tema) lectiilor (teorie si practica);
    - numarul de ore (teorie si practica);
    - data, ora si locul desfasurarii lectiilor cu precizarea lectorului/instructorului;
    b) suportul de curs, respectiv documentatia de referinta pentru programa analitica, care se va pune la dispozitia cursantilor;
    c) tabelul cuprinzand numele si prenumele lectorilor, pregatirea profesionala, functia si locul de munca (dupa caz);
    d) tabelul cu numele si prenumele, ziua, luna si anul nasterii, seria si numarul actului de identitate sau CNP, pregatirea scolara si calificarea profesionala ale cursantilor;
    e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor si ale supraveghetorului de practica, precum si tipul instalatiei si orarul de efectuare a stagiului de practica;
    f) dosarele personale ale candidatilor (intr-un singur exemplar), intocmite de organizatorul cursului de specializare, care trebuie sa contina:
    - copie de pe actul de identitate;
    - copie de pe actul de absolvire a invatamantului obligatoriu (prevazut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul) si copie de pe certificatul de casatorie, daca este cazul;
    - copie de pe actul de calificare in domeniul automatizarilor industriale sau in alt domeniu inrudit;
    - adeverinta medicala (prevazuta la pct. E.2).
    Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decat dupa obtinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT.
    E.3.3.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului si, dupa caz, va elibera avizul de deschidere conform modelului de la pct. E.12.
    E.3.3.3 Se pot efectua modificari ulterioare in documentatia care a stat la baza avizarii cursului numai in intervalul celor 15 zile mentionate la pct. E.3.3.1, la solicitarea scrisa si motivata a organizatorului cursului si numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.
    E.3.3.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificari privind modul cum se desfasoara cursurile de specializare, luand masuri corespunzatoare, dupa caz.

    ANEXA E (continuare)

    E.3.3.5 Dupa absolvirea cursului de instruire, participantilor li se vor elibera adeverinte de absolvire, conform modelului de la pct. E.8 si adeverinte de practica, conform modelului de la pct. E.9.
    E.3.3.6 Candidatii care au studii superioare, cei care au absolvit liceul industrial de specialitate in domeniul automatizarilor sau intr-un domeniu inrudit si au diploma de bacalaureat, maistrii si absolventii scolilor profesionale in domeniul automatizarilor, care au prestat activitatea de automatist de intretinere sau o activitate echivalenta in centrale termoelectrice o perioada de peste 1 an, sau in centrale termice o perioada de 2 ani, se pot prezenta la examenul de autorizare fara sa fie necesara absolvirea unui curs de specializare, conditiile privind practica putand fi echivalate, de la caz la caz, in functie de vechimea si continuitatea in activitate.

    E.4 Categorii de autorizare
    Categoria de autorizare depinde de tipul si complexitatea sistemelor de automatizare si de tipul cazanelor pe care aceste sisteme de automatizare le controleaza

    Tabelul E.1 - Categorii de autorizare pentru ASI

 _____________________________________________________________________________
|Clasa|Tipul        |tipul controlerelor          |Debit cazan     |Grupa de  |
|     |sistemului de|_____________________________|(t/h sau Gcal/h)|autorizare|
|     |automatizare |tipul regulatoarelor         |                |          |
|     |             |_____________________________|                |          |
|     |             |tipul elementelor de executie|                |          |
|     |             |_____________________________|                |          |
|     |             |tipul aparatelor locale si de|                |          |
|     |             |panou                        |                |          |
|_____|_____________|_____________________________|________________|__________|
|     |programatoare electromecanice/scheme logice|< 10 t/h;       |          |
|     |cu relee electrice                         |</= 5 Gcal/h    |    I     |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|     |regulatoare electronice                    |10 - 100 t/h    |          |
|     |analogice/regulatoare pneumatice           |inclusiv        |          |
|     |                                           |peste 5 Gcal/h  |          |
|  1  |___________________________________________|                |    II    |
|     |elemente de executie                       |                |          |
|     |mecanice/electrice/pneumatice              |                |          |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|     |mecanice/electrice/electronice analogice   |peste 100 t/h   |          |
|     |                                           |orice debit     |    III   |
|_____|___________________________________________|________________|__________|
|     |electronice analogice/automate programabile|< 10 t/h;       |          |
|     |___________________________________________|</= 5 Gcal/h    |          |
|     |regulatoare electronice                    |                |    I     |
|     |analogice/digitale/regulatoare pneumatice  |                |          |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|  2  |servomotoare                               |10 - 100 t/h    |          |
|     |electronice/electrice/pneumatice           |inclusiv        |    II    |
|     |                                           |peste 5 Gcal/h  |          |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|     |electronice analogice/afisaje digitale     |peste 100 t/h   |          |
|     |                                           |orice debit     |    III   |
|_____|___________________________________________|________________|__________|
|     |automate                                   |< 10 t/h;       |          |
|     |programabile/microprocesoare/calculatoare  |</= 5 Gcal/h    |          |
|     |de proces                                  |                |    I     |
|     |___________________________________________|                |          |
|     |regulatoare digitale/electronice analogice |                |          |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|  3  |servomotoare electronice/actionari cu      |10 - 100 t/h    |          |
|     |convertizoare de frecventa/pneumatice      |inclusiv        |    II    |
|     |                                           |peste 5 Gcal/h  |          |
|     |___________________________________________|________________|__________|
|     |display/electronice analogice/afisaje      |peste 100 t/h   |          |
|     |digitale LCD                               |orice debit     |    III   |
|_____|___________________________________________|________________|__________|

    ANEXA E (continuare)

    E.5 Programa analitica pentru cursul de pregatire in vederea autorizarii ASI (Grupa I)

 ______________________________________________________________________________
|             I. Partea teoretica si practica               |Numarul orelor de |
|                                                           |     predare      |
|                                                           |__________________|
|                                                           |Teoretica|Practica|
|___________________________________________________________|_________|________|
|1) Notiuni generale referitoare la echipamentele           |         |        |
|tehnologice din centralele termice automatizate            |    2    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|Marimi fizice caracteristice domeniului instalatiilor      |         |        |
|tehnologice din centralele termice:                        |    2    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Unitati de masura; sisteme de unitati de masura si       |         |        |
|transformari ale unitatilor de masura;                     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Notiuni despre caldura;                                  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Aburul si proprietatile sale;                            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Notiuni de teorie a arderii; combustibili; calculul      |         |        |
|arderii.                                                   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|2) Cazane de abur si de apa fierbinte                      |    2    |   2    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Date generale; clasificarea cazanelor                    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu      |         |        |
|sisteme de automatizare complexe (pentru a caror           |         |        |
|supraveghere si intretinere operativa urmeaza a fi         |         |        |
|autorizati candidatii)                                     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|3) Combustibili si arderea                                 |    2    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Clasificarea si proprietatile combustibililor            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Arderea; procesul de ardere al combustibililor.          |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|4) Regimul chimic al cazanelor de abur si de apa fierbinte |    1    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Notiuni privind balanta apa-abur intr-o instalatie de    |         |        |
|cazane                                                     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii de calitate a apei de alimentare si din cazan   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|5) Sisteme de automatizare specifice cazanelor de abur     |    4    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Cerinte esentiale; prevederile Hotararii Guvernului nr.  |         |        |
|752/2002                                                   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Prezentare generala a criteriilor de alegere a solutiilor|         |        |
|de proiectare a sistemelor de automatizare                 |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- functiile de baza ale sistemelor de automatizare de la   |         |        |
|cazane                                                     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|6) Bucle de reglare; structura si conditii generale        |    8    |   4    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Perturbatii-tip; perturbatii normale de functionare      |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Marimi caracteristice proceselor controlate de buclele   |         |        |
|de reglare                                                 |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucla de reglare a sarcinii cazanelor                    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucle de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu     |         |        |
|tambur (bucla de nivel); bucle de nivel cu 1, 2 si 3       |         |        |
|semnale                                                    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucla de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu     |         |        |
|strabatere fortata                                         |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucla de reglare a supraincalzirii aburului              |         |        |
|(bucla de supraincalzire)                                  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucla de reglare a depresiunii in focar                  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Bucle de reglare specifice cazanelor de apa fierbinte si |         |        |
|de apa calda                                               |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|

    ANEXA E (continuare)

 ______________________________________________________________________________
|             I. Partea teoretica si practica               |Numarul orelor de |
|                                                           |     predare      |
|                                                           |__________________|
|                                                           |Teoretica|Practica|
|___________________________________________________________|_________|________|
|7) Subsisteme de protectie automata                        |    8    |   4    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii generale pentru sistemele de protectie ale      |         |        |
|cazanelor                                                  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de alimentare|         |        |
|cu apa a cazanelor cu tambur                               |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de alimentare|         |        |
|cu apa a cazanelor cu strabatere fortata                   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de vaporizare|         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de           |         |        |
|supraincalzire a aburului                                  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de evacuare a|         |        |
|gazelor de ardere                                          |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Subsistemul de protectie aferent procesului de ardere    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii pentru subsistemul de protectie al instalatiilor|         |        |
|de ardere cu combustibil gazos                             |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii pentru subsistemul de protectie al instalatiilor|         |        |
|de ardere cu combustibil lichid                            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii pentru aprinderea in siguranta a arzatoarelor   |         |        |
|instalatiei de ardere                                      |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|8) Subsistemul de semnalizare                              |    2    |   2    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii generale                                        |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii pentru realizarea circuitelor de semnalizare    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|9) Nivelul de dotare cu sisteme de automatizare a cazanelor|         |        |
|si echipamentelor termomecanice anexe din centralele       |    2    |   -    |
|termice                                                    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Dotari obligatorii                                       |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Conditii si dotari speciale pentru sistemele de          |         |        |
|automatizare ale cazanelor si echipamentelor tehnologice   |         |        |
|anexe din centralele termice fara supraveghere permanenta  |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|10) Cerinte pentru componentele sistemelor de automatizare |         |        |
|din centralele termice                                     |    6    |   4    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Componente pentru culegerea informatiilor din procesul   |         |        |
|tehnologic                                                 |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Componente pentru transmisia informatiilor in sistemul de|         |        |
|automatizare                                               |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Componente pentru prelucrarea datelor culese din         |         |        |
|sistemele de automatizare; prelucrarea semnalelor          |         |        |
|informationale                                             |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Elemente/organe de executie in sistemele de automatizari |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Panouri si pupitre de comanda                            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|11) Punerea in functiune a sistemelor de automatizare      |    4    |   4    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificari preliminare punerii in functiune              |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Configurarea si setarea parametrilor interni ai          |         |        |
|controlerelor/regulatoarelor                               |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|

    ANEXA E (continuare)

 ______________________________________________________________________________
|             I. Partea teoretica si practica               |Numarul orelor de |
|                                                           |     predare      |
|                                                           |__________________|
|                                                           |Teoretica|Practica|
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Modurile de reglare recomandate pentru diferiti parametri|         |        |
|ai fluxurilor tehnologice ale cazanului si echipamentelor  |         |        |
|tehnologice anexe din centrala termica                     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea si setarea controlerelor digitale            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea si setarea alarmelor/semnalizarilor          |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea si setarea parametrilor de functionare de la |         |        |
|statiile de control                                        |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Programarea controlerelor                                |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea si punerea in functiune a inregistratoarelor |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea si punerea in functiune a aparatelor         |         |        |
|indicatoare                                                |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea functionarii protectiilor la cald            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|12) Exploatarea/intretinerea curenta a sistemelor de       |         |        |
|automatizare                                               |    4    |   8    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Atributiile personalului de supraveghere si intretinere  |         |        |
|curenta (ASI)                                              |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Supravegherea in functionare; telesemnalizarea           |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|13) Verificari periodice ale sistemului de automatizare    |    2    |   4    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificari efectuate de personalul de exploatare,        |         |        |
|supraveghere si intretinere operativa                      |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificari efectuate de personalul agentilor economici   |         |        |
|autorizati pentru lucrari de montare/instalare, punere in  |         |        |
|functiune si reparare/service la sisteme de automatizare   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificari efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT           |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|- Verificarea functionarii sistemelor de automatizare din  |         |        |
|centralele termice fara supraveghere permanenta            |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|14) Avarii la instalatii de cazane si rolul sistemelor de  |         |        |
|automatizare in prevenirea si evitarea/diminuarea acestora |    2    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|15) Tehnica securitatii muncii                             |    1    |   1    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|16) Legislatie, prescriptii tehnice, regulamente,          |         |        |
|instructiuni                                               |    4    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|

    Recapitulatie:
    I  Partea teoretica ......................... 56 ore
       Partea practica .......................... 33 ore
    II Verificarea insusirii cunostintelor ...... 2 ore
    (una ora teorie/una ora practica pentru fiecare candidat)

    Subiectele programei analitice vor fi dezvoltate si adaptate categoriei de cazane astfel incat sa se asigure un minim de ore de pregatire, dupa cum urmeaza:
    Partea teoretica .............. 83 ore pentru gr. II; 90 ore pentru gr. III;
    Partea practica ............... 50 ore pentru gr. II; 55 ore pentru gr. III.

    ANEXA E (continuare)

    E.6 Examinarea cursantilor si eliberarea carnetului de autorizare

    E.6.1 Data si locul examinarii, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum si numarul candidatilor care vor participa la examen, vor fi comunicate in scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel putin 15 zile inainte, de catre conducerea unitatii care a organizat cursurile, urmand ca stabilirea datei sa se faca de comun acord.
    Examinarea cursantilor se face de catre o comisie compusa din:
    a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT - presedintele comisiei;
    b) responsabilul cursului de specializare;
    c) unul sau mai multi lectori ai cursului de specializare.
    Inainte de inceperea examenului, comisia de examinare va verifica dosarele candidatilor si daca au fost respectate prevederile de la pct. E.3.3.
    E.6.2 Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta:
    - adeverinta de absolvire a cursului de specializare (conform modelului de la pct. E.8), exceptie pot face candidatii care intrunesc conditiile de la E.3.3.6;
    - adeverinta de practica (conform modelului de la pct. E.9);
    - o fotografie marimea 3/4 cm.
    Examenul de autorizare consta intr-o proba teoretica si una practica, avand ca scop verificarea insusirii cunostintelor prevazute in programa analitica a cursului de specializare si a dobandirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalatii de tipul celei pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisa se ataseaza la dosarul candidatului.
    E.6.3 Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie sa fie declarat "Admis" atat la proba teoretica cat si la cea practica. In cazul in care la una din probe a obtinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "Respins" la examen.
    E.6.4 Rezultatele examenului vor fi consemnate intr-un proces-verbal tip, intocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului de la pct. E.10.
    Dosarele candidatilor raman la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva in conformitate cu legislatia in vigoare.
    E.6.5 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidatilor care au reusit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului de la pct. E.11.
    Carnetul de autorizare se inmaneaza de catre ISCIR-INSPECT IT absolventilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnatura de primire.
    E.6.6 Candidatul "Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o noua examinare in termen de maxim 12 luni de la terminarea cursului, in caz contrar adeverinta de absolvire a cursului isi pierde valabilitatea.
    In aceasta perioada de timp, candidatul isi va imbunatati pregatirea teoretica si va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului de la pct. E.9.
    E.6.7 In cazul pierderii carnetului de autorizare, in baza unei cereri scrise din partea posesorului si la care se va anexa dovada publicarii pierderii carnetului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile in astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).

    ANEXA E (continuare)

    E.6.8 Valabilitatea autorizatiei este de doi ani. La expirarea valabilitatii, persoanele autorizate, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligatia sa se prezinte pentru examinarea in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, ocazie cu care vor prezenta si adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru prestarea activitatii operative de automatist pentru supraveghere si intretinere sisteme de automatizare la cazane si echipamente tehnologice din centrale termice".
    E.6.9 Persoanele autorizate in conformitate cu prevederile prezentei anexe vor fi examinate la 2 ani, pentru verificarea cunostintelor profesionale, de o comisie tehnica numita de agentul economic care asigura exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte obligatoriu si RSVTI, iar in cazul in care nu exista RSVTI examinarea se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal.
    E.6.10 Persoanele care au intrerupt practicarea efectiva a activitatii de automatist de supraveghere si intretinere (ASI) sisteme de automatizare la cazane si echipamente tehnologice anexe din centralele termice mai mult de 2 ani pot sa reia practicarea acestei activitati cu conditia prezentarii certificatului medical si, respectiv, dupa examinarea acestora de catre comisia tehnica.
    E.6.11 Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalatie la operarea/deservirea unui alt tip de instalatie din cadrul grupei (echivalentul trecerii dintr-o clasa in alta) pentru care este valabila autorizatia se face in urma examinarii persoanei autorizate de catre comisia tehnica a unitatii detinatoare, in baza unui instructaj teoretic si a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalatie pentru care urmeaza sa fie examinat.
    E.6.12 Trecerea dintr-o grupa la alta se face in urma examinarii de catre o comisie tehnica a unitatii detinatoare al carei presedinte este inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, in baza unui instructaj teoretic, completat cu o practica pe noul tip de instalatie.
    E.6.13 Rezultatele tuturor examinarilor vor fi consemnate in procese-verbale si in autorizatie, la rubricile respective.

    E.7 Alte dispozitii
    E.7.1 ASI sunt obligati sa poarte permanent, la locul de munca, autorizatia asupra lor.
    E.7.2 In cazul uzurii avansate sau al deteriorarii accidentale a autorizatiei eliberate de ISCIR-INSPECT IT, in baza unei cereri scrise si motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera alta autorizatie, pentru inlocuirea celei uzate, cu conditia depunerii autorizatiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.
    E.7.3 Orice modificare, adaugire sau stersatura efectuata in autorizatie, neinregistrata in evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT emitente si fara semnatura si stampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage dupa sine anularea carnetului de autorizare si sanctionarea celui vinovat conform legii.

    ANEXA E (continuare)

    E.8 Model de adeverinta de absolvire a cursurilor de specializare pentru autorizarea ASI

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                              ADEVERINTA DE ABSOLVIRE
                           Nr. ....... din .................

    Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna) ............................ nascut/nascuta la data de ................. in localitatea .................... sector/judet .............. BI/CI ..........*1) ............ CNP ...........*2) .................. avand ca studii de baza ................................. si calificarea .............................................. a absolvit cursul de specializare tinut la .......................... de la ................ pana la ....................
    Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de catre ISCIR-INSPECT IT ca automatist pentru supraveghere si intretinere sisteme de automatizare din centralele termice.
    Valabila 180 de zile de la data emiterii.

    DIRECTOR                                        RESPONSABIL CURS
    (Numele, prenumele,                     (Numele, prenumele si semnatura)
    semnatura si stampila)
------------
    *1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.
    *2) CNP - Cod numeric personal.

    ANEXA E (continuare)

    E.9 Model de adeverinta de efectuare a practicii pentru autorizarea ASI

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                                ADEVERINTA DE PRACTICA
                        Nr. ............. din .................

    Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna) ............................ nascut/nascuta la data de ............ in localitatea ........................, sector/judet ..................... angajat/angajata la ..............*1)....... ............................................................................... a efectuat practica la .........*2) ......................... sub supravegherea domnului (doamnei) ........................*3) .......................... de la ........... pana la ................ totalizand ............ ore.
    In acest timp domnul (doamna) ................................ a insusit deprinderile practice, a corespuns cerintelor si se poate prezenta la examenul de autorizare.
    Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

    DIRECTOR,                RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA     SUPRAVEGHETOR
                             TEHNICA A INSTALATIILOR          DE PRACTICA,

    (Numele, prenumele,      (Numele, prenumele               (Numele, prenumele
    semnatura si stampila)   si semnatura)                    si semnatura)
------------
    *1) Se va scrie denumirea agentului economic si localitatea de resedinta.
    *2) Se va scrie tipul cazanului si tipul sistemului de automatizare pe care a efectuat practica.
    *3) Se va scrie numele si prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea caruia s-a efectuat practica.

    E.10 Model de proces-verbal pentru autorizarea ASI

    ISCIR-INSPECT IT
    ................

               PROCES-VERBAL Nr. ............ din ..............
cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare ca automatist pentru supraveghere si intretinere (ASI) a urmatorilor candidati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Pregatirea anterioara, Calificarea
    N - Numarul carnetului de autorizare
    t - teoretic
    p - practic
 ______________________________________________________________________________
|N |Numele si|Data    |Locul       |CNP| C|Unitatea|Rezultatul | N|Semnatura|O |
|r.|prenumele|nasterii|nasterii    |*1)|  |la care |obtinut    |  |de       |b |
|  |         |        |(localitate,|   |  |lucreaza|la examen  |  |primire  |s.|
|c |         |        |judet)      |   |  |si      |___________|  |         |  |
|r |         |        |            |   |  |locali- |Admis (A)  |  |         |  |
|t.|         |        |            |   |  |tatea   |Respins (R)|  |         |  |
|  |         |        |            |   |  |        |___________|  |         |  |
|  |         |        |            |   |  |        |  t  |  p  |  |         |  |
|__|_________|________|____________|___|__|________|_____|_____|__|_________|__|
|__|_________|________|____________|___|__|________|_____|_____|__|_________|__|
|__|_________|________|____________|___|__|________|_____|_____|__|_________|__|
|__|_________|________|____________|___|__|________|_____|_____|__|_________|__|

    Dosarele candidatilor de mai sus au fost verificate de catre comisie si sunt complete, iar cele ale candidatilor reusiti, impreuna cu lucrarea scrisa si un exemplar din procesul-verbal, au ramas la ISCIR-INSPECT IT/organizatorul cursului.

    PRESEDINTE COMISIE                                Membri ai comisiei
    (Numele, prenumele,                               (Numele, prenumele si
    semnatura si stampila)                            semnatura)
    .....................                             .....................
------------
    *1) CNP - Cod numeric personal.

    ANEXA E (continuare)

    E.11 Model de carnet de autorizare (ASI)

    (Coperta carnetului de autorizare)
 ______________________________________________________________________________
|                                   (Sigla ISCIR)                              |
|                                    AUTORIZATIE                               |
|                 Inspectia de stat pentru controlul cazanelor,                |
|             recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat           |
|                                     - ISCIR -                                |
|______________________________________________________________________________|

    (Pe prima coperta, in interior)
 ______________________________________________________________________________
|    Posesorul autorizatiei are obligatia sa cunoasca si sa aplice intocmai    |
| prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si ale instructiunilor   |
| specifice referitoare la exploatarea instalatiilor respective. Acesta trebuie|
| sa se prezinte din doi in doi ani la examenul medical si la verificarea      |
| cunostintelor.                                                               |
|    Autorizatia este personala, se va pastra permanent asupra posesorului in  |
| buna stare si se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al     |
| ISCIR-INSPECT IT si a organelor imputernicite ale detinatorului instalatiei. |
|    Posesorul autorizatiei nu poate deservi decat instalatii de tipul celor   |
| inscrise in autorizatie.                                                     |
|    Este interzisa deservirea instalatiilor daca acestea nu sunt autorizate sa|
| functioneze, exceptand cazurile in care se executa verificari si incercari in|
| vederea punerii in functiune sau omologarii prototipurilor. Autorizatia se   |
| poate retrage de catre organele oficiale de verificare ale detinatorului cand|
| posesorul este gasit sub influenta alcoolului in timpul serviciului sau cand |
| se constata ca a savarsit abateri grave care pericliteaza securitatea        |
| instalatiei si a persoanelor.                                                |
|    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii         |
| agentului economic, atunci cand:                                             |
|    - se constata abateri de la instructiunile de deservire a instalatiilor;  |
|    - personalul are o slaba pregatire in meseria respectiva si da dovada de  |
| lipsa de interes in improspatarea cunostintelor profesionale;                |
|    - se constata modificari, adaugiri sau stersaturi in carnetul de          |
| autorizare, fara viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare |
| se considera falsificare de acte publice si se sanctioneaza conform legii;   |
|    - dupa notarea a 5 abateri in carnet, cand se retrage definitiv           |
| autorizatia.                                                                 |
| In cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana in cauza poate obtine  |
| un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, in baza unei cereri scrise vizate de   |
| unitatea unde lucreaza si cu conditia publicarii pierderii, conform          |
| reglementarilor legale privind pierderea actelor oficiale.*1)                |
|______________________________________________________________________________|
    *1) In cazul in care este necesar textul se va continua si pe interiorul ultimei coperte.

    (Pagina 1)
 ______________________________________________________________________________
|                                  ROMANIA                                     |
|  Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune    |
|                         si Instalatiilor de Ridicat                          |
|                                 - ISCIR -                                    |
|                                AUTORIZATIE*)                                 |
|                                                                              |
|                         Nr. .......*1)...........                            |
|                                                                 *2)          |
|                                                           ______________     |
|______________________________________________________________________________|
    *1) Numarul autorizatiei se va scrie pe fiecare pagina, in partea de jos.
    *2) In partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numarul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
    *) Completarea carnetului se va face cu tus negru.

    ANEXA E (continuare)

    (Pagina 2)
 ______________________________________________________________________________
| AUTORIZATIE DE ____________*1)__________________________                     |
| Numele ................................................................      |
| Prenumele .............................................................      |
| Data si locul nasterii ................................................      |
| CNP .....................*2) ..........................................      |
| Se autorizeaza a deservi ..............................................      |
| Eliberat de .........................*3) ..............................      |
| in baza procesului-verbal nr. ................ din ....................      |
| Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT .........................      |
|                                                (Semnatura si stampila)       |
|                          Nr. ..................                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) Se va completa "ocupatia/meseria".
    *2) CNP - Cod numeric personal.
    *3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

    (Pagina 3)
 ______________________________________________________________________________
|                                                      Loc pentru fotografie   |
|                                                      Semnatura posesorului   |
| Data eliberarii ......................                                       |
| Completat de .........................                                       |
|                                                                              |
|               INSPECTOR SEF                                                  |
| (Numele, prenumele, semnatura si stampila)                                   |
|                                                                              |
|                                        Nr. ............                      |
|______________________________________________________________________________|

    (Paginile 4, 5 si 6)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                     EXTINDEREA VALABILITATII AUTORIZATIEI                    |
|             ----------------------------------------------------             |
|                                                                              |
| 1) ISCIR-INSPECT IT ................................................         |
|   Nr. proces-verbal si data ........................................         |
| Se autorizeaza a deservi ................. din grupa ...............         |
| Tipul ..........................                                             |
|                                       Presedinte comisie                     |
|                                       ..................                     |
|                         (Numele, prenumele, semnatura si stampila)           |
| -------------------------------------------------------------------------    |
|                                                                              |
| 2) ..................................................................        |
| .....................................................................        |
| -------------------------------------------------------------------------    |
|                                                                              |
|                                                     Nr. .............        |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    Textul de la pct. 1) se va repeta de doua ori pe pagina.

    ANEXA E (sfarsit)

    (Paginile 7, 8, 9 si 10)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             EXAMINARI PERIODICE                              |
|                                                                              |
|   _______________________________________________________________________    |
|  |Nr. proces-verbal/Data |Denumirea detinatorului |Presedintele comisiei |   |
|  |                       |                        |(Numele, prenumele,   |   |
|  |                       |                        |semnatura si stampila)|   |
|  |_______________________|________________________|______________________|   |
|  |          *1)          |                        |                      |   |
|  |_______________________|________________________|______________________|   |
|                                                                              |
|                                 Nr. _________________                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
   *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.

    (Paginile 11 si 12)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                ABATERI                                       |
|                   de la normele legale in vigoare                            |
|                                                                              |
|         ____________________________________________________________         |
|        |Nr. proces-verbal/Data |Natura abaterii |Inspectorul care a |        |
|        |                       |Sanctiunea      |constatat abaterea |        |
|        |                       |                |(Numele, prenumele,|        |
|        |                       |                |semnatura si       |        |
|        |                       |                |stampila)          |        |
|        |_______________________|________________|___________________|        |
|        |          *1)          |                |                   |        |
|        |_______________________|________________|___________________|        |
|                                                                              |
|                                        Nr. __________________                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3 ... 5 randuri.

    E.12 Model de aviz deschidere curs

    ISCIR-INSPECT IT ...................
    Nr. ...../..........

    AVIZ DESCHIDERE CURS AUTOMATISTI PENTRU SUPRAVEGHERE SI INTRETINERE

    Avand in vedere cererea dumneavoastra nr. ....../........... precum si constatarile din procesul-verbal nr. ............ va facem cunoscut ca se avizeaza deschiderea cursului de ASI, grupa .........., pentru un numar de
........................... cursanti cu conditia respectarii stricte a prevederilor prescriptiei tehnice PT C 11, Colectia ISCIR.

                                 INSPECTOR SEF
                   (Numele, prenumele, semnatura si stampila)

    ANEXA F

    Model de declaratie de conformitate pentru lucrarile de montare/instalare si/sau service/reparare executate la sistemele de automatizare ale cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice

                           DECLARATIE DE CONFORMITATE
                          pentru .................*1)

            Nr. ............... data .....................

    Agentul economic ..........................................................
    Adresa ....................................................................
    Autorizatia ISCIR-INSPECT nr. .............................................
    Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului/Codul unic de inregistrare ................................
    Declaram pe proprie raspundere ca am ............*1) ...................... sistemul de automatizare care deserveste cazanul/echipamentul tehnologic .................... tip ............, cu seria/anul de fabricatie ............ cu nr. de inregistrare .................. in evidenta ISCIR-INSPECT IT .........................*3) ........................., din centrala termica ........................................ conform prescriptiei tehnice PT C 11, Colectia ISCIR.
    Activitatea de .............*1) .................. a fost executata in baza proiectului nr. .................,
    elaborat de ......................, cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr. ..........................
    Activitatea de ...............*2) ................ a constat in ........... ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliara pentru componentele sistemului de automatizare sunt:
    a) pentru sursele de energie electrica: ...................................
    ...........................................................................
    b) pentru sursele de aer instrumental: ....................................
    Circuitele si componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor de rezistenta mecanica, electrica si rodajelor in conformitate cu prevederile programului de incercari din proiect, rezultatele incercarilor fiind corespunzatoare.
    Subsistemele de avertizare/semnalizare si protectie si organele de executie din cadrul buclelor de reglare au fost verificate si s-au incadrat in limitele de functionare prevazute in proiect.
    Sistemul poate fi pus in functiune pentru derularea incercarilor la cald si efectuarea reglajelor si setarilor in vederea predarii catre beneficiar pentru functionarea de durata.
    Se anexeaza buletinele de verificare metrologica ale instrumentatiei de panou si ale dispozitivelor si aparatelor de masurare a parametrilor din instalatia tehnologica.

                                DIRECTOR,
                           (Numele, prenumele,
                           semnatura si stampila)
------------
    *1) Instalare/montare/reparare si service la sisteme de automatizare.
    *2) Se descrie activitatea efectuata.
    *3) Localitatea de resedinta.

    ANEXA G

    Model de declaratie de conformitate pentru punerea in functiune a sistemelor de automatizare de la cazane si instalatii termomecanice anexe din centrale termice

                           DECLARATIE DE CONFORMITATE
                           pentru .................*1)

                     Nr. ............ data ...................

    Agentul economic ..........................................................
    Adresa: ...................................................................
    Autorizatia ISCIR-INSPECT nr. .............................................
    Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului/Codul unic de inregistrare ..........................
    Declaram pe proprie raspundere ca am ............*1) ...................... sistemul de automatizare care deserveste cazanul/echipamentul tehnologic .............. tip ............, cu seria/anul de fabricatie .............. cu nr. de inregistrare .................. in evidenta ISCIR-INSPECT IT ........... ....*3) ........................., din centrala termica ....................... conform prescriptiei tehnice PT C 11, Colectia ISCIR.
    Activitatea de .............*1) ....................... a fost executata in baza proiectului nr. .................,
    elaborat de ......................, cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr. ..........
    Activitatea de ..............*2) ................ a constat in ............ ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliara pentru componentele sistemului de automatizare sunt:
    a) pentru sursele de energie electrica: ...................................
...............................................................................
    b) pentru sursele de aer instrumental: ....................................
    Circuitele si componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor de rezistenta mecanica, electrica si rodajelor in conformitate cu prevederile programului de incercari din proiect, rezultatele incercarilor fiind corespunzatoare.
    Subsistemele de avertizare/semnalizare si protectie si organele de executie din cadrul buclelor de reglare au fost verificate si s-au incadrat in limitele de functionare prevazute in proiect.
    Sistemul poate fi pus in functiune pentru derularea incercarilor la cald si efectuarea reglajelor si setarilor in vederea predarii catre beneficiar pentru functionarea de durata.
    Se anexeaza buletinele de verificare metrologica ale instrumentatiei de panou si ale dispozitivelor si aparatelor de masurare a parametrilor din instalatia tehnologica.

                                  DIRECTOR,
                            (Numele, prenumele,
                            semnatura si stampila)
------------
    *1) Instalare/montare/reparare si service la sisteme de automatizare.
    *2) Se descrie activitatea efectuata.
    *3) Localitatea de resedinta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 336/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 336 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu