Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3214 din 31 ianuarie 2003

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din 18 februarie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, personalul didactic poate beneficia de salariu de merit.
    Art. 2
    Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de numarul cadrelor didactice al acestora, iar acordarea lor se va face cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2), (3) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
    Art. 4
    Contestatiile se depun la conducerea unitatii de invatamant sau la organul ierarhic superior, inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.J./I.S.M.B.), dupa caz, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatelor. Raspunsul obtinut in urma depunerii contestatiei ramane definitiv.

    CAP. 2
    Criterii de baza pentru acordarea salariului de merit

    Art. 5
    In ceea ce priveste calitatea activitatii instructiv-educative se vor avea in vedere urmatoarele criterii (50 de puncte):
    a) calificativ "foarte bine" in anul scolar precedent;
    b) activitate de profesor coordonator care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;
    c) activitati educative desfasurate cu elevii care au nevoi speciale;
    d) activitate de sef de catedra/comisie metodica, metodist, coordonator cerc pedagogic;
    e) performante obtinute in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in urma testarilor si a examenelor de sfarsit de ciclu;
    f) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.
    Art. 6
    In ceea ce priveste activitatea metodica, stiintifica si culturala se vor avea in vedere urmatoarele criterii (50 de puncte):
    a) valorificarea competentelor dobandite in cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, in scoala;
    b) sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel judetean/national;
    c) elaborarea si publicarea unor studii si articole in reviste de specialitate;
    d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, in urma participarii la activitati cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    e) responsabilitati suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru in comisia nationala de specialitate, indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale etc.);
    f) contributii la cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici etc.;
    g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;
    h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare.
    Art. 7
    Fiecare unitate scolara, prin consiliul de administratie, va stabili o fisa cu punctaj defalcat, in vederea evaluarii dosarelor depuse, pentru acordarea salariului de merit.

    NOTA:
    1. Realizarea prevederilor lit. f), g) si h) este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.
    2. Pentru personalul incadrat in I.S.J./I.S.M.B. si in Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.) constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitatii si eficientei activitatilor stabilite prin fisa postului, de catre o comisie special constituita la nivelul I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.
    3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic salariul de merit se va acorda in urma evaluarii calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului, de catre consiliul de administratie.

    CAP. 3

    Art. 8
    Salariile de merit se vor atribui cu respectarea urmatoarelor etape:
    a) I.S.J./I.S.M.B. va analiza, va repartiza si va transmite unitatilor de invatamant numarul salariilor de merit; perioada 27 ianuarie - 10 februarie 2003;
    b) personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din invatamant cu rezultate deosebite va intocmi un raport de autoevaluare a activitatii si o cerere, pe care le va depune la conducerea unitatii; perioada 11 februarie - 20 martie 2003;
    c) cererea si raportul vor fi analizate in consiliul profesoral al unitatii, care va formula o apreciere sintetica (pentru fiecare solicitant) si va face propuneri pe care le va inainta spre aprobare consiliului de administratie; perioada 21 - 25 martie 2003;
    d) consiliul de administratie aproba nominal personalul caruia i se atribuie salariul de merit, in limita locurilor acordate de inspectoratul scolar si le transmite I.S.J./I.S.M.B. spre validare; perioada 26 - 31 martie 2003.

    NOTA:
    1. Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant si personalul de indrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare vor intocmi si vor depune la inspectoratul scolar raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate.
    2. Aprobarea nominala va fi data in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in limita locurilor aprobate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3214/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3214 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3214/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu