Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.32 din 21.02.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 203/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 25 februarie 2020SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 203/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 29 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) DM îndeplineşte atribuţiile care revin direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru MAI. 2. La articolul 5 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)Compartimentul management stări excepţionale; 3. La articolul 14, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: t)elaborează strategia de dotare cu aparatură medicală a unităţilor din reţeaua sanitară proprie; 4. La articolul 14, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins: ab) analizează, la nevoie şi conform competenţelor, profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor sanitare din cadrul MAI. 5. La articolul 25 alineatul (3), literele d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)avizează statele de organizare ale structurilor subordonate DM, potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului afacerilor interne;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... j)operează în statele de organizare ale DM şi structurilor subordonate modificările structurale intervenite; 6. La articolul 27 alineatul (1), literele a), b), e), f), h), j), t) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)aplică politica sanitară a statului prin participarea la implementarea strategiilor de reformă în domeniul sanitar, elaborate şi aprobate de MS; b)organizează, monitorizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, stomatologice, spitaliceşti, serviciilor de sănătate conexe asistenţei medicale şi serviciilor medicale de recuperare-reabilitare, în conformitate cu reglementările în vigoare şi metodologia specifică acestor activităţi, în vederea asigurării sănătăţii efectivelor MAI;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)analizează starea de sănătate a personalului asistat, pe baza principalilor indicatori ai stării de sănătate a efectivelor MAI şi a factorilor de risc care o influenţează; f)coordonează asigurarea medicală a misiunilor specifice;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... h)organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de acordare a asistenţei medicale cadrelor MAI de către unităţile subordonate, în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... j)cooperează cu celelalte structuri medicale din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi structurile de profil ale MS pentru asigurarea medicală în situaţii de criză, în baza protocoalelor şi planurilor de acţiune comune;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... t)ia măsuri pentru trimiterea la tratament în străinătate a personalului MAI, rănit sau invalid, ca urmare a unui accident de muncă, conform normelor legale în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... v)analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, stomatologice, spitaliceşti, serviciilor de sănătate conexe asistenţei medicale şi serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii pentru asiguraţi, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns; 7. La articolul 27 alineatul (1), literele c), d), i), k), l) şi n)-r) se abrogă . 8. La articolul 27 alineatul (1), după litera v) se introduc două noi litere, literele w) şi x), cu următorul cuprins : w)reprezintă DM în relaţiile cu MS, CASA OPSNAJ şi organizaţiile profesionale; x)participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind asigurarea asistenţei medicale pentru asiguraţii MAI. 9. La articolul 27 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale şi propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate. 10. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă . 11. La articolul 27 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pe linia formării profesionale de specialitate Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală are următoarele atribuţii specifice: 12. La articolul 27 alineatul (5), literele a), b), d), g), i), k), m), n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)organizează, monitorizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei farmaceutice în farmaciile cu circuit închis din cadrul reţelei sanitare a MAI; b)participă, împreună cu alţi specialişti din DM şi din unităţile subordonate, la elaborarea baremelor de medicamente şi materiale sanitare cuprinse în trusele de urgenţă/misiune;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)verifică, în vederea avizării potrivit actelor normative interne de la nivelul MAI, specificaţiile tehnice pentru produsele de resort din domeniul de competenţă al serviciului, care urmează a fi achiziţionate în MAI;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... g)avizează rapoartele privind ofertele de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare, pentru produse de resort medical, întocmite de unităţile subordonate, dacă nu există în cadrul acestora structuri gestionare ale domeniilor care fac obiectul avizării;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... i)reprezintă DM în relaţiile cu MS, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi Colegiul Farmaciştilor din România;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... k)analizează, în vederea avizării, propunerile unităţilor subordonate privind orice modificare adusă structurii/sediului/funcţionării farmaciilor cu circuit închis din cadrul reţelei sanitare a MAI;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... m)analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei farmaceutice pentru asiguraţii MAI, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns; n)participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind asigurarea asistenţei farmaceutice pentru asiguraţii MAI;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... p)elaborează, împreună cu alţi specialiştii din DM şi din unităţile subordonate, baremele de instrumentar medical, medicamente şi consumabile cuprinse în inventarele de complet la pace şi război. 13. La articolul 27 alineatul (5), literele e), f), h), j), l) şi o) se abrogă . 14. La articolul 28 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)verifică, în vederea avizării potrivit actelor normative interne de la nivelul MAI, specificaţiile tehnice pentru produsele de resort din domeniul de competenţă al serviciului, care urmează a fi achiziţionate în MAI; 15. La capitolul V, titlul secţiunii a 10-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 10-aCompartimentul management stări excepţionale 16. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31Compartimentul management stări excepţionale are următoarele atribuţii specifice: 17. La articolul 31, literele b), d) şi g)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)participă la întocmirea planului de mobilizare al unităţii, analizează propunerile structurilor DM pentru actualizarea planului de mobilizare al DM şi verifică întreţinerea, depozitarea, conservarea, împrospătarea şi funcţionarea aparaturii, instrumentarului, substitutelor şi altor materiale sanitare existente la rezerva proprie şi rezerva operativă;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)participă la activităţi pe linia managementului stărilor excepţionale;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... g)coordonează întocmirea şi actualizarea documentelor pe linia managementului stărilor excepţionale ale structurilor cu sarcini pe această linie; h)execută activităţi de îndrumare pe linia managementului stărilor excepţionale din DM; i)elaborează şi transmite dispoziţii pe linia managementului stărilor excepţionale către unităţile subordonate DM; 18. La articolul 31, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins: m)elaborează, în urma procesului de analiză şi consultare cu specialiştii din aparatul propriu şi din unităţile beneficiare subordonate, proiectele tabelelor de înzestrare cu armament, muniţii, mijloace tehnice şi materiale necesare DM şi structurilor subordonate acesteia; n)elaborează cererile de produse şi servicii necesare DM şi structurilor subordonate pentru un an de război. 19. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaANEXĂ^1)1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei medicale


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu