Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3152 din 24.02.2014

privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 25 martie 2014SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IXa, a X-a şi a XI-a, cuprins în anexa nr. 1, care parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Fundamentarea privind planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, este cuprinsă în Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se aplică începând cu clasa a IXa, din anul şcolar 2014-2015. Articolul 4Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie
ANEXA Nr. 1PLANURILE-CADRU de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A IX-A învăţământ profesional de 3 ani

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/ an şcolar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 4 - - 32 34 136
Limba şi literatura română* 2 - -
Limba modernă 1 1 - -
Limba modernă 2 1 - -
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 8 - 272
Matematică 3 - -
Fizică 1 - -
Chimie 2 - -
Biologie 2 - -
OM ŞI SOCIETATE 6 - - 204
Istorie 2
Geografie 2
Socioumane/Logică, argumentare şi comunicare 1 - -

* În cazul învăţământului profesional organizat în limbile minorităţilor naţionale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române.

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/ an şcolar
TC CD CDL Arii curriculare
Religie 1 - -
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 - - 68
Educaţie fizică 2 - -
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 - 34
Consiliere şi orientare - 1 -
TEHNOLOGII 2 9 - 374
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - -
Cultură de specialitate - 6 -
Pregătire practică săptămânală1 - 3 -
Total ore TC/CD 22 10 - 1.088
Stagii de pregătire practică CDL2 - - 30 30 5 150
Total ore/an şcolar 748 340 150 ore/an 1.238

1 Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră. 2 Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ sunt stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional. Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învăţământ, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:

pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;

orele de pregătire pentru cultura de specialitate pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel încât acestea să fie corelate cu pregătirea practică;

orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate, în funcţie de planificarea orară pentru pregătirea practică.PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A X-A Învăţământ profesional de 3 ani

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/ an şcolar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 4 - - 33 32 128
Limba şi literatura română* 2 - -
Limba modernă 1 1 - -
Limba modernă 2 1 - -
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 3 - - 96
Matematică 1 - -
Fizică 1 - -
Chimie 1 - -
OM ŞI SOCIETATE 2 - - 64
Socioumane/Psihologie 1 - -
Religie 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 - - 64
Educaţie fizică 2 - -
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 - 32
Consiliere şi orientare - 1 -

* În cazul învăţământului profesional organizat în limbile minorităţilor naţionale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române.

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/ an şcolar
TC CD CDL Arii curriculare
TEHNOLOGII - 21 - 672
Cultură de specialitate - 5 -
Pregătire practică1 - 16 -
Total ore TC/CD 11 22 1.056
Stagiu de pregătire practică2 - - 30 30 9 270
Total ore/an şcolar 352 704 270 1.326

1 Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră. 2 Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ sunt stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional. Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învăţământ, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:

pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;

orele de pregătire pentru cultura de specialitate pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel încât acestea să fie corelate cu pregătirea practică;

orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate, în funcţie de planificarea orară pentru pregătirea practică.PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A XI-A învăţământ profesional de 3 ani

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/ an şcolar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 5 - - 33 30 150
Limba şi literatura română* 2 - -
Limba modernă 1 2 - -
Limba modernă 2 1 - -
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 3 - - 90
Matematică 1 - -
Fizică 2 - -
OM ŞI SOCIETATE 1 - - 30
Socioumane/Educaţie antreprenorială 1 - -
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 - - 60
Educaţie fizică 2 - -
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 - 30
Consiliere şi orientare - 1 -
TEHNOLOGII - 21 - 630
Cultură de specialitate - - -
Pregătire practică1 - 21 -
Total ore TC/CD 11 22 - 990
Stagiu de pregătire practică2 - - 30 30 10 300
Total ore/an şcolar 330 660 300 1.290

* În cazul învăţământului profesional organizat în limbile minorităţilor naţionale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române. 1 Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră. 2 Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ sunt stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional. Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învăţământ, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:

pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;

orele de pregătire pentru cultura de specialitate pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel încât acestea să fie corelate cu pregătirea practică;

orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate, în funcţie de planificarea orară pentru pregătirea practică. ANEXA Nr. 2NOTA DE FUNDAMENTARE privind elaborarea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, învăţământ secundar superior, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, reprezintă un document reglator esenţial - componentă a Curriculumului naţional - şi, prin aceasta, un instrument de bază în promovarea politicii educaţionale la nivel naţional. Elaborarea acestui document s-a realizat ţinându-se seama de: • reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învăţământului preuniversitar din România, identificate atât în documentele programatice elaborate de Guvernul României, cât şi în cele elaborate de instituţiile europene, respectiv în documentele agreate în comun de Guvernul României şi Comisia Europeană (privind educaţia, formarea şi ocuparea); • obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, curriculumul şi structura învăţământului preuniversitar, în cadrul căreia clasele a IX-a, a X-a şi a XI–a ale învăţământului profesional cu durata de 3 ani constituie învăţământ secundar superior, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului; • Pachetul pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, propus de Uniunea Europeană, prin care se urmăreşte: integrarea rapidă pe piaţa muncii a tinerilor sub 25 de ani, cu ajutorul Sistemului de garanţii pentru tineret, astfel încât, în termen de 4 luni de la absolvire sau de la pierderea locului de muncă, aceştia să primească oferte de angajare, de formare continuă, de ucenicie şi de stagii de bună calitate; acesta are în vedere faptul că programele de ucenicie şi stagiile de pregătire la locul de muncă sunt adesea un prim pas către un loc de muncă permanent; • Recomandările specifice de ţară 2013, elaborate de Consiliul European, referitoare la combaterea şomajului în rândul tinerilor; accelerarea reformei sistemului de învăţământ şi punerea în aplicare a unei strategii naţionale privind combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii etc.; • Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2013-2020, care prevede măsuri pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, prin punerea rapidă în aplicare a Planului naţional pentru încadrarea în muncă a tinerilor; • Programul naţional de reformă, care conţine măsuri de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formare profesională de calitate; • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor. Proiectarea formării profesionale prin învăţământ profesional cu durata de 3 ani are în vedere corelarea, în mod flexibil, cu toate dezvoltările europene în domeniu: Cadrul european al calificărilor, Cadrul comun de referinţă pentru asigurarea calităţii în VET din Europa, Cadrul european comun de referinţă al limbilor, Sistemul european de credite transferabile pentru educaţie şi formare. Prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se asigură formarea profesională iniţială pentru dobândirea unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor. Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, învăţământ secundar superior, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, se aplică pentru calificările de nivel 2, corespunzător nivelului 3 al Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cuprinse în nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru calificările de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, incluse în Nomenclatorul calificărilor/Registrul naţional al calificărilor, în vigoare la începutul anului şcolar pentru clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani. Structura noilor planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional cu durata de 3 ani, este determinată de nevoia de adaptare a curriculumului pentru învăţământul profesional, în funcţie de evoluţia abordărilor europene privind curriculumul, schimbările intervenite în structura învăţământului preuniversitar, de tendinţele de dezvoltare economică şi socială, stabilite prin documentele de planificare strategică a ofertei de formare prin învăţământul profesional, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI), la nivel regional, şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI), la nivel local, precum şi de solicitările operatorilor economici. Structura planurilor-cadru pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani are în vedere corelarea cu actualele planuri-cadru de la liceul tehnologic, ciclul inferior (inclusiv stagii de pregătire practică) şi învăţământ profesional cu durata de 2 ani, întrucât calificările obţinute sunt similare. De asemenea, prin parcurgerea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se asigură condiţii pentru ca elevii absolvenţi să poată continua studiile în ciclul superior al liceului. Pentru a răspunde acestor deziderate, planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani are în vedere următoarele: prin pregătirea de specialitate, în clasa a IX-a se asigură pregătirea profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, urmând ca în clasele a X-a şi a XI-a să se asigure pregătirea profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale. Calificarea profesională poate conduce la practicarea uneia sau mai multor ocupaţii. Curriculumul în învăţământul profesional şi tehnic are la bază Standardul de pregătire profesională; acesta este un document structurat pe unităţi de competenţe care descrie, în termeni de rezultate ale învăţării, ceea ce un participant la un program de pregătire trebuie să demonstreze la finalul acestuia. Competenţele, construite în termeni de rezultate aşteptate din partea celor care învaţă, la finalul procesului de educaţie şi formare profesională, sunt constituentele esenţiale ale standardului de pregătire profesională şi sunt grupate în unităţi de competenţe. Transpunerea standardului de pregătire profesională, validat de către partenerii economici, prin comitetele sectoriale, în termenii specifici procesului de educaţie şi formare profesională, desfăşurat prin învăţământul profesional şi tehnic, este realizată prin curriculum. Curriculumul din învăţământul profesional şi tehnic este centrat pe rezultatele învăţării. Componentele curriculumului din învăţământul profesional şi tehnic sunt aceleaşi cu cele ale curriculumului naţional şi se referă la: planurile-cadru de învăţământ, programele şcolare, ghidurile, normele metodologice, materialele-suport, manualele alternative. Premisele organizării parcursurilor de formare prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt următoarele:

formarea prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani asigură pregătire pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;

formarea prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în vederea obţinerii unei duble recunoaşteri, academică şi profesională, ceea ce permite atât continuarea studiilor, cât şi angajarea pe piaţa muncii; formarea prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează prin oferta de achiziţii de învăţare, atât din domeniul disciplinelor academice, cât şi al celor strict legate de profesionalizare, aceasta pentru că pregătirea de tip academic este considerată predictor al adaptabilităţii pregătirii faţă de cerinţele locului de muncă;

formarea prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se bazează pe achiziţiile din domeniile de competenţe-cheie realizate în timpul învăţământului gimnazial.Curriculumul din învăţământul profesional cu durata de 3 ani integrează pregătirea cu scop academic şi pregătirea cu scop profesional, astfel încât ciclurile curriculare să nu fie rute de învăţare închise, ci să permită continuarea pregătirii prin valorificarea creditelor dobândite. Proiectarea curriculumului în învăţământul profesional şi tehnic are în vedere următoarele principii: • asigurarea unei finalităţi de formare coerente cu politicile naţionale de dezvoltare educaţională, prin parcursuri de formare specifice; • adaptarea la dinamica tehnologiilor şi a modelelor de profesionalizare implicate de acestea. Prin menţinerea grupării disciplinelor în arii curriculare, specifice actualului curriculum naţional, se asigură coerenţa structurală a planurilor-cadru de învăţământ pentru toate nivelurile de şcolaritate. Aria curriculară Tehnologii grupează acele discipline şi module care se adresează în mod direct pregătirii profesionale. Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a/a X-a/a XI-a ale învăţământului profesional cu durata de 3 ani sunt structurate pe 3 componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum diferenţiat; şi (3) curriculum în dezvoltare locală. În acest fel se asigură coerenţa concepţiei privind proiectarea curriculară în învăţământul profesional cu cea pentru învăţământul liceal tehnologic. 1. Trunchi comun (TC). Trunchiul comun este stabilit la nivel central şi reprezintă oferta educaţională constituită din discipline, cu un anumit număr de ore, pentru toate domeniile şi calificările profesionale. Aceste discipline sunt comune cu cele din trunchiul comun de la învăţământul liceal tehnologic, cu scopul de a asigura competenţele de bază specifice învăţământului obligatoriu şi condiţiile pentru a continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal. Trunchiul comun este obligatoriu pentru toţi elevii care urmează învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi vizează: (a) aprofundarea competenţelor-cheie dobândite în învăţământul obligatoriu, relevante pentru traseul de formare a elevului; (b) dobândirea unor competenţe specifice calificărilor profesionale. Alocarea orelor pentru disciplinele din structura trunchiului comun s-a realizat în conformitate cu semnificaţia trunchiului comun pentru această etapă de şcolaritate. 2. Curriculum diferenţiat (CD). Curriculumul diferenţiat este stabilit la nivel central şi reprezintă oferta educaţională constituită dintr-un pachet de discipline/module, cu alocările orare aferente, diferenţiată pe calificări. În cadrul modulelor sunt alocate ore de pregătire teoretică, dar şi ore pentru pregătirea practică necesară formării competenţelor profesionale şi a unor abilităţi-cheie. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Această ofertă educaţională asigură pregătirea pe trasee de formare specializate. Curriculumul diferenţiat este obligatoriu pentru toţi elevii din cadrul aceleiaşi calificări şi vizează dezvoltarea anumitor competenţe-cheie şi a unor competenţe tehnice generale şi specializate necesare acesteia. Elevii vor beneficia astfel de fundamentele unei formări diversificate, necesare pentru orientarea şcolară şi pentru integrarea socio-profesională ulterioară. 3. Curriculum în dezvoltare locală (CDL). Curriculumul în dezvoltare locală reprezintă numărul de ore alocate în scopul dezvoltării unor oferte curriculare dezvoltate în parteneriat de operatorii economici împreună cu unităţile de învăţământ şi are un profund caracter practic. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită formarea în totalitate a competenţelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire profesională, în contextul tehnologic oferit de operatorii economici locali. • Ponderea mai mare a CDL-ului în clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional cu durata de 3 ani, comparativ cu clasa a IX-a, asigură premisele pentru coparticiparea operatorilor economici, alături de şcoală, la elaborarea şi furnizarea ofertei curriculare. Alocări şi ponderi orare în clasa a IX-a

Filiera Nr. total de ore TC CD CDL
Nr. de ore % Nr. de ore % Nr. de ore %
Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 1.238 748 60,42 340 Din care: Pregătire teoretică 238 Pregătire practică 102 27,46 19,22 8,24 150 Din care: Pregătire practică 150 12,12 12,12

Alocări şi ponderi orare în clasa a X-a

Filiera Nr. total de ore TC CD CDL
Nr. de ore % Nr. de ore % Nr. de ore %
Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 1.326 352 26,55 704 Din care: Pregătire teoretică 192 Pregătire practică 512 53,09 14,48 38,61 270 Din care: Pregătire practică 270 20,36 20,36

Alocări şi ponderi orare în clasa a XI-a

Filiera Nr. total de ore TC CD CDL
Nr. de ore % Nr. de ore % Nr. de ore %
Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 1.290 330 25,58 660 Din care: Pregătire teoretică 30 Pregătire practică 630 51,16 2,33 48,83 300 Din care: Pregătire practică 300 23,26 23,26

Raportul dintre pregătirea teoretică şi cea practică situează România mai aproape de sistemul de pregătire bazat pe ucenicie decât pe cel bazat pe pregătirea în şcoală. Ponderea semnificativă a pregătirii practice poate favoriza creşterea calităţii pregătirii elevilor, dacă se valorifică prin stagii de pregătire practică la operatorul economic/instituţia publică parteneră, organizate în condiţii de asigurare a calităţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3152/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3152 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3152/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu