E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3110 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din  3 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 22 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate,

    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;
    - Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2002 pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002.
    Art. 3
    Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                  NORME
privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

    Art. 1
    Categoriile de active ale asiguratorului, admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:
    1. titluri de stat emise de administratia publica centrala si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale;
    2. creante aferente primelor brute subscrise;
    3. valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;
    4. terenuri si constructii;
    5. disponibilitatile in conturi curente la banci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;
    6. alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la pct. 4.
    Art. 2
    La evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate urmatoarele conditii:
    1. Titlurile de stat emise de administratia publica centrala, exprimate in lei si in valuta, se evalueaza la costul de tranzactionare la care se adauga dobanda aferenta, calculata din momentul achizitiei acestora si pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale, exprimate in lei, se evalueaza la costul de achizitie la care se adauga dobanda aferenta calculata din momentul achizitiei acestora si pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere pana la 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    In conditiile tranzactionarii pe o piata reglementata, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publica centrala si a obligatiunilor emise de autoritatile administratiei publice locale se va face la pretul de piata stabilit in ultima zi de negociere care preceda momentul raportarii.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, titlurile de stat in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) titlurile de stat in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
    2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise in totalitate la acoperirea rezervei de prime neta de reasigurare, pana la nivelul acesteia.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
    3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evalueaza la valoarea de piata la momentul raportarii si sunt admise sa acopere pana la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    4. Terenurile si constructiile se evalueaza la cost istoric sau la valoarea reevaluata.
    Terenurile si constructiile sunt admise sa acopere pana la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezinta o singura investitie, acestea fiind admise sa acopere pana la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Constructiile admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse cel putin la nivelul valorii luate in considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, in baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator sau autoasigurate cu conditia cedarii riscului in reasigurare in proportie de cel putin 70% unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
    5. Disponibilitatile in conturi curente la banci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evalueaza la valoarea depozitului, inclusiv dobanda aferenta calculata de la momentul achizitiei pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea sa fie plasate in minimum 3 banci si sa nu depaseasca 60% intr-o singura banca.
    Disponibilitatile in conturi curente la banci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise sa acopere pana la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta existente in conturi curente si casierie se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta existente in conturi curente si casierie se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data.
    6. Alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la art. 1 pct. 4 sunt admise sa acopere pana la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Art. 3
    Coeficientul de lichiditate reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile certe ale asiguratorului fata de asigurati.
    Activele lichide sunt:
    a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale;
    b) depozitele bancare;
    c) disponibilitatile in conturi curente si casierie.
    Evaluarea activelor lichide luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 2 pct. 1 si ale art. 2 pct. 5.
    Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate.
    In categoria obligatiilor asiguratorului fata de asigurati se include rezerva de daune neta de reasigurare.
    Asiguratorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurari generale de cel putin 1.
    Asiguratorii sunt obligati sa urmareasca in permanenta evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurari generale, iar in cazul in care in perioada dintre doua raportari constata ca acesta este subunitar, vor comunica aceasta situatie in termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 4
    Categoriile de active mentionate la art. 1 sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare numai in situatia in care nu sunt grevate de sarcini.
    Art. 5
    Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurarilor generale, plasamentele in banci sau in alte societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente in legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au incetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti.
    Art. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3110/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3110 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3110/2003
Ordin 1 2002
pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001
Ordin 6 2001
pentru punerea in aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate
Norma 6 2001
privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu