E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 311 din  5 decembrie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1 - 2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 921 bis  din 22 decembrie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 311/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 22 decembrie 2003 si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
    avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT C 10/1 - 2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul economiei si comertului,
                             Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

          Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
                    sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

                                 - ISCIR -

 ______________________________________________________________________________
                    - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
 ______________________________________________________________________________

                              PRESCRIPTIE TEHNICA

                               PT C 10/1 - 2003

                 CERINTE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, INSTALAREA,
                     EXPLOATAREA, REPARAREA SI VERIFICAREA
                    CONDUCTELOR DE ABUR SI DE APA FIERBINTE
                                 SUB PRESIUNE

             COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
             RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

                                  - ISCIR -

                              - EDITIE OFICIALA -

 ______________________________________________________________________________
    Indicativ: PT C 10/1 - 2003                                 Editia 1
 ______________________________________________________________________________

    Scopul principal al prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in vederea aplicarii intocmai a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjurator si proprietatii.
    Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru toti agentii economici care utilizeaza conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acesteia.

    ISCIR
    Str. Sf. Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
    BUCURESTI        www.iscir.ro
    Cod:             050524
    Telefon:         (+4021) 411.97.60; 411.97.61
    Fax:             (+4021) 411.98.70
    E-mail:          iscir@fx.ro

    Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei prescriptii tehnice in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ISCIR.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia editiei oficiale tiparite.

    1. GENERALITATI

    1.1. Scop
    1.1.1. Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la conductele si elementele de conducta de abur si de apa fierbinte sub presiune, denumite in continuare "conducte".
    1.1.2. Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele minime privind montarea, instalarea, autorizarea, exploatarea, verificarea tehnica periodica si repararea conductelor, fara a interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata si/sau exploatarea conductelor care respecta conditiile tehnice din prezenta prescriptie tehnica.
    1.1.3. Cerintele tehnice privind proiectarea si construirea conductelor sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune.
    1.1.4. Autoritatea tehnica nationala care asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei si Comertului avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si siguranta in functionare a instalatiilor si echipamentelor sub presiune in categoria carora se integreaza si conductele de abur si de apa fierbinte sub presiune.

    1.2. Domeniu de aplicare
    1.2.1. Prezenta prescriptie tehnica se refera la conductele pentru fluidele din grupa 2 (definite conform Hotararii Guvernului nr. 752/2002), respectiv de abur cu presiunea maxima admisibila PS mai mare de 0,5 bar, diametrul nominal DN minim 32, conform diagramei 1 din anexa A, sau de apa fierbinte cu presiunea maxima admisibila PS mai mare de 10 bar si cu diametrul nominal DN mai mare de 200, conform diagramei 2 din anexa A.
    1.2.2. Nu intra in domeniul de aplicare al prezentei prescriptii tehnice:
    a) conductele din limitele cazanelor de abur sau de apa fierbinte;
    b) conductele centralelor mobile;
    c) conductele provizorii de pe santierele de constructii-montaj, foraj, extractie si similare;
    d) conductele de pe mijloacele auto, de pe locomotivele si vagoanele de cale ferata, de pe navele maritime si fluviale sau de pe alte mijloace de plutire sau aeronave;
    e) conductele din obiectivele si instalatiile nucleare, care fac obiectul prescriptiilor tehnice specifice;
    f) conductele subterane ingropate;
    g) caloriferele si conductele pentru sistemele de incalzire cu apa calda;
    h) conductele sub presiune care apartin si functioneaza sub controlul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, SRI, SPP, SIE;
    i) conductele de abur cu DN < 32 si produsul PS x DN < 1.000, conform diagramei 1 din anexa A si conductele de apa fierbinte cu PS < 10 bar, DN < 200 si produsul PS x DN < 3.000, conform diagramei 2 din anexa A.

    1.3. Referinte normative
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
    1.3.1. Legi si hotarari
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Hotararea Guvernului nr. 487/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Decretul nr. 290/1997 privind normele generale de prevenire si stingere a incendiilor
    - Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind produsele si serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
    1.3.2. Standarde
    Standardele aplicabile sunt mentionate in anexa B.

    1.4. Termeni si definitii
    1.4.1. accesorii de securitate - dispozitive destinate protejarii echipamentelor sub presiune impotriva depasirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
    - dispozitive de limitare directa a presiunii, ca de exemplu: supape de siguranta, dispozitive de siguranta cu membrane de rupere, sisteme de siguranta comandate;
    - dispozitive de limitare a presiunii, a temperaturii si a nivelului de fluid, care fie determina actiuni de corectare, fie inchid si blocheaza, ca de exemplu: presostate, termostate sau nivostate, precum si dispozitive de masurare si control cu functie de securitate.
    1.4.2. accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol functional care au o incinta pentru suprapresiune.
    1.4.3. accident - orice eveniment datorat conductei care poate produce raniri, mutilari sau chiar decesul persoanelor.
    1.4.4. agent economic autorizat - persoana juridica autorizata de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitati (lucrari) specializate la echipamentele care fac obiectul prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si anume montare, reparare, proiectare pentru reparatii. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi  autorizat de ISCIR-INSPECT in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, pentru seturile de activitati specializate.
    1.4.5. autorizarea functionarii - ansamblu de activitati de examinare, verificare, incercare si validare a rezultatelor acestora efectuate la punerea in functiune initiala a conductei de abur sau de apa fierbinte sub presiune sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice, in scopul confirmarii respectarii cerintelor de functionare in conditii de siguranta la utilizator (detinator).
    1.4.6. autorizatie ISCIR - document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se confirma capabilitatea tehnica a acestuia de a efectua activitatile specializate pentru care a fost autorizat, sau document emis de ISCIR-INSPECT pentru autorizarea "Responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor" (RSVTI) (personal de specialitate numit prin decizie interna pentru a indeplini aceasta activitate in cadrul unui agent economic).
    1.4.7. avarie - orice eveniment produs la o conducta care scoate din functiune partial sau definitiv conducta respectiva.
    1.4.8. circuit - una sau mai multe conducte sau sisteme de conducte, cuplate in serie sau paralel, destinate transportarii si distribuirii unui fluid. Pe parcursul circuitului, starea de agregare a fluidului nu se modifica, parametrii de lucru ai acestuia evoluand intr-un domeniu caracteristic prestabilit.
    1.4.9. conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci cand sunt montate intr-un sistem sub presiune. Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi, tubulatura, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri si alte componente sub presiune, dupa caz. Schimbatoarele de caldura cu tevi destinate incalzirii sau racirii sunt considerate conducte.
    1.4.10. fluid de lucru - material in stare fluida sau fluidizata transportat prin conducta. Caracteristicile fluidului (natura, proprietatile si parametrii acestuia) determina conditiile si restrictiile tehnice de baza initiale urmarite permanent si prioritar in proiectarea, montarea si exploatarea conductei.
    1.4.11. grosimea de inlocuire a peretelui - grosimea elementului de conducta la care este necesara inlocuirea acestuia in exploatare si de la care se considera ca nu mai sunt indeplinite conditiile de siguranta in functionare.
    1.4.12. instalare - ansamblu de operatii de pozitionare, fixare a unei conducte in/pe pozitia de functionare si de racordare a acesteia la echipamentele tehnologice pe care le deserveste, precum si la sursele de energie auxiliare.
    1.4.13. instructiuni de utilizare (exploatare) - instructiuni tehnice care cuprind informatii privind montarea, instalarea, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea etc. a conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune, elaborate de producator si puse la dispozitia utilizatorului.
    1.4.14. introducere pe piata - actiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, in vederea distribuirii si/sau utilizarii.
    1.4.15. montare - ansamblu de operatii de asamblare a partilor componente ale unei conducte de abur sau de apa fierbinte sub presiune.
    1.4.16. neconformitate - nerespectarea conditiilor specificate.
    1.4.17. presiune de lucru - valoarea maxima a presiunii fluidului in timpul exploatarii normale a conductei in regim de durata.
    Termen echivalent = presiunea de functionare/de regim.
    1.4.18. presiune maxima admisibila de lucru (PS) - valoarea cea mai ridicata a presiunii, la care poate functiona conducta pe timp nelimitat, fara a periclita integritatea conductei, atunci cand aceasta este supusa temperaturii maxime admisibile de lucru.
    1.4.19. presiune de incercare - presiune la care se face incercarea de presiune hidraulica sau pneumatica a conductei sau a sistemului de conducte, pentru verificarea rezistentei materialelor elementelor componente si a imbinarii acestora.
    1.4.20. presiune nominala (PN) - parametru conventional a carui valoare exprimata in bar reprezinta presiunea maxima la care un element de conducta poate functiona pe toata durata de exploatare, in conditii de siguranta, daca fluidul de lucru are temperatura de 20 grade C. Aceasta presiune constituie un criteriu pentru clasificarea, proiectarea si alegerea elementelor de conducte. Valorile presiunii nominale sunt stabilite in STAS 2250. Presiunea nominala este proportionala cu presiunea de functionare, valoarea sa acoperind efectele negative ale temperaturii reale a fluidului de lucru asupra materialului din care este confectionat elementul de conducta analizat.
    1.4.21. proprietar/utilizator, denumit in continuare unitate detinatoare - persoana juridica detinatoare a unei conducte de abur sau de apa fierbinte.
    1.4.22. reparare - ansamblu de lucrari si operatii specializate care au ca scop readucerea produsului la parametrii initiali de functionare in conditii de siguranta prin indepartarea neconformitatilor.
    1.4.23. responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) - personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT sa supravegheze activitatea specifica pentru care este autorizat agentul economic respectiv de ISCIR-INSPECT.
    1.4.24. responsabil tehnic cu sudura (RTS) - personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT sa coordoneze activitatea de omologare proceduri de sudare, specializare si autorizare sudori in cadrul agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT.
    1.4.25. sistem de conducte - doua sau mai multe conducte dintr-o instalatie, racordate intre ele; conductele transporta si distribuie acelasi fluid, au aceiasi parametri de lucru si de calcul si sunt supuse unor conditii tehnice de functionare identice.
    1.4.26. temperatura de lucru - valoarea maxima a temperaturii fluidului in timpul exploatarii normale a conductei, in regim de durata.
    Termen echivalent = temperatura de functionare/de regim.
    1.4.27. temperatura maxima admisibila de lucru - valoarea cea mai ridicata a temperaturii peretelui conductei care este admisa a fi atinsa in timpul exploatarii normale, atunci cand conducta este supusa presiunii maxime admisibile.
    1.4.28. traseu - pozarea in spatiu a conductei stabilita in functie de posibilitatile de amplasare pe teren a acesteia. Conducta se identifica cu traseul ei, cu respectarea schemei functionale din care face parte instalatia.
    Termenii definiti mai sus se completeaza cu termenii definiti la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune. Termenii si definitiile mentionate anterior se aplica numai in sensul prezentei prescriptii tehnice.

    1.5. Abrevieri
    AF    - Autorizare de functionare (initiala)
    DN    - Diametrul nominal
    IE    - Incercare de etanseitate
    IP    - Incercare de presiune
    IT    - Inspectia teritoriala
    PS    - Presiunea maxima admisibila
    PT    - Prescriptie tehnica
    RE    - Revizie exterioara
    RI    - Revizie interioara
    RSL   - Responsabil cu supravegherea lucrarilor
    RTS   - Responsabil tehnic cu sudura
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    SIE   - Serviciul de Informatii Externe
    SPP   - Serviciul de Paza si Protectie
    SRI   - Serviciul Roman de Informatii
    VE    - Verificare exterioara
    VTP   - Verificare tehnica periodica

    1.6. Conditii generale
    1.6.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor este asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol, pe toata durata prevazuta pentru utilizarea acestora, in conditiile tehnice prevazute de documentatia tehnica.
    1.6.2. Utilizatorul raspunde de instalarea conductelor si de exploatarea acestora in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice si ale prezentei prescriptii tehnice. Utilizatorul va lua masurile corespunzatoare pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor si accidentelor in momentul instalarii, exploatarii si verificarii conductelor.
    1.6.3. Modul de functionare indicat pentru conducte trebuie sa excluda orice risc previzibil in mod rezonabil in functionarea acestora. Acolo unde este cazul, trebuie acordata o atentie deosebita:
    - dispozitivelor de inchidere si deschidere;
    - descarcarilor periculoase ale ventilelor de suprapresiune;
    - temperaturii suprafetei, avand in vedere destinatia echipamentului.
    1.6.4. Se admit conducte de abur si apa fierbinte sub presiune procurate din import, construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice in conformitate cu normele oficiale din alte tari, cu conditia ca documentatia tehnica de proiectare (desenul tip de ansamblu, breviarul de calcul) si de fabricatie (inclusiv certificatele de verificare emise in urma verificarilor tehnice periodice de organismul de inspectie din tara de origine) sa fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare inainte de contractare.
    ISCIR-INSPECT poate solicita importatorului ca documentatia tehnica de proiectare si fabricatie sa fie transmisa pentru verificare si avizare unei unitati de proiectare specializate pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii, autorizata de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Functie de tipul si complexitatea conductelor sub presiune care se importa, ISCIR-INSPECT poate solicita unitatii importatoare asigurarea efectuarii verificarilor si incercarilor la furnizor, de catre ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    1.6.5. In cazul indeplinirii conditiilor mentionate la pct 1.6.4, pentru conductele sub presiune vechi (care au fost in functiune) importate, se vor efectua examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice a acestora, de catre o unitate de proiectare autorizata conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe baza unui program avizat, in prealabil, de ISCIR-INSPECT.
    1.6.6. Prezenta prescriptie tehnica se aplica conductelor noi, introduse pe piata dupa intrarea acesteia in vigoare. Pentru conductele construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare sau care urmeaza sa fie puse in functiune, se vor lua in considerare si prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare la data fabricatiei.

    2. EVALUAREA CONFORMITATII SI INTRODUCEREA PE PIATA

    2.1. Evaluarea conformitatii
    Conductele, elementele de conducta si accesoriile care intra sub incidenta prezentei prescriptii tehnice trebuie sa respecte cerintele esentiale mentionate in Hotararea Guvernului nr. 752/2002. Evaluarea conformitatii conductelor se efectueaza inainte de introducerea pe piata a acestora de catre organisme de certificare desemnate.
    Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitatii produselor este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Evaluarea conformitatii conductelor/elementelor de conducta este confirmata prin:
    - marcajul national de conformitate CS aplicat pe conducta/elementul de conducta de producator (agent economic constructor) sau de reprezentantul autorizat al acestuia;
    - marcajul european de conformitate CE aplicat pe conducta/elementul de conducta de un producator (agent economic constructor) dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    Marcajul de conformitate, national sau european, aplicat pe o conducta/element de conducta semnifica faptul ca echipamentul respectiv respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile din Hotararea Guvernului nr. 752/2002, anexa nr. 2.

    2.2. Introducerea pe piata
    2.2.1. Introducerea pe piata a conductelor trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 752/2002.
    Verificarea respectarii prevederilor privind introducerea pe piata va fi efectuata de catre ISCIR-SP.
    2.2.2. La introducerea pe piata, conductele vor fi insotite de:
    a) declaratia de conformitate CS sau CE redactata/tradusa in limba romana;
    b) instructiuni de utilitare (exploatare), in masura in care se considera necesare pentru utilizator, care sa contina toate informatiile necesare pentru securitatea referitoare la:
    - montare;
    - punere in functiune;
    - utilizare;
    - intretinere, inclusiv verificarile care se efectueaza de catre utilizator.
    Instructiunile de functionare trebuie sa cuprinda si informatiile inscriptionate pe echipamentul sub presiune, cu exceptia seriei de identificare, si trebuie sa fie insotite, dupa caz, de documente tehnice, desene si diagrame necesare pentru intelegerea completa a acestor instructiuni. Dupa caz, in instructiunile de utilizare (exploatare) trebuie sa se faca referire la pericolele posibile care pot apare in cazul unei utilizari necorespunzatoare.

    3. MONTAREA SI INSTALAREA

    3.1. Montarea conductelor
    3.1.1. Prevederile prezentei prescriptii tehnice, referitoare la montare, se aplica conductelor care conform proiectului de executie se construiesc pe subansambluri, urmand ca partile componente sa fie asamblate la locul de functionare de catre o unitate de montare, alta decat unitatea constructoare.
    In cazul in care montarea conductelor se executa de catre unitatea constructoare, care urmeaza sa aplice marcajul de conformitate CS sau CE, prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la montare nu sunt aplicabile.
    3.1.2. Montarea conductelor se va efectua pe baza unui proiect de montare, care poate fi intocmit de catre unitatea constructoare sau de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Proiectele de montare vor fi avizate, in ceea ce priveste conformitatea cu prevederile prescriptiei tehnice PT C 10/2, Colectia ISCIR, de catre ISCIR-INSPECT sau de catre personalul propriu al unitatii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT (in baza unei imputerniciri scrise din partea ISCIR-INSPECT), inainte de inceperea lucrarilor de montare.
    3.1.3. La intocmirea proiectului si la executia lucrarilor de montare, unitatile de proiectare respectiv montatoare, autorizate de ISCIR-INSPECT, vor respecta prevederile prescriptiei tehnice PT C 10/2, Colectia ISCIR.
    3.1.4. Montarea conductelor se va efectua de catre unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Subansamblurile (partile componente) livrate de constructor, care urmeaza sa fie montate, trebuie sa aiba aplicat marcajul de conformitate CS sau CE si sa fie insotite de declaratia de conformitate CS sau CE.
    3.1.5. Documentatia tehnica de montare, intocmita de unitatea montatoare, va cuprinde urmatoarele documente:
    a) proiectul de montare, avizat de ISCIR-INSPECT;
    b) certificatele de calitate ale materialelor de baza si de adaos utilizate la executia elementelor conductei supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la acestea;
    c) lista procedurilor de sudare folosite la executia imbinarilor sudate si specificatiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ataseaza fisele de omologare (WPAR), in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR (in copie);
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrarile de sudare, intocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor (in copie);
    e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci cand efectuarea acestuia este prevazuta in proiectul de montare;
    f) buletinele (certificatele) cu rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate, conform cerintelor proiectului de montare, de catre unitati (laboratoare) autorizate ISCIR conform prevederilor prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa si se confirma ca instalatia (conducta) poate fi supusa verificarilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
    h) declaratia de conformitate eliberata de unitatea montatoare (in copie).

    NOTA:
    Declaratia de conformitate pentru produsul final va fi emisa de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia.

    3.1.6. Unitatea constructoare sau unitatea montatoare va aplica, la final, placa de timbru. Placa de timbru aplicata va fi conform STAS 4781 si va contine datele continute in documentatia tehnica.
    3.1.7. Verificarea tehnica a conductelor in timpul si la finalul lucrarilor de montare se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in raza careia se executa montarea si/sau de catre responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL) al unitatii montatoare, autorizat de ISCIR-INSPECT.
    3.1.8. Conductele de abur si apa fierbinte la care se obtin rezultate corespunzatoare vor fi supuse examinarilor si verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare de la ISCIR-INSPECT IT in raza careia se pun in functiune.

    3.2. Instalarea conductelor
    3.2.1. Conductele trebuie sa fie instalate astfel incat sa se poata efectua in conditii bune deservirea, curatarea partilor interioare si exterioare, repararea si verificarea. Placa de timbru trebuie sa fie vizibila.
    3.2.2. In cazul instalarii in aer liber se vor lua masuri ca aparatura de comanda, masurare si control, precum si dispozitivele de siguranta ale conductei sa fie protejate impotriva intemperiilor, degradarilor si accesului persoanelor straine de instalatie.
    3.2.3. In cazurile in care prin proiectul de instalare se prevede ingroparea partiala sau totala a conductelor, acestea vor fi prevazute la exterior cu o protectie anticoroziva corespunzatoare, marcand la suprafata pozitia si conturul lor. Instalarea trebuie sa fie facuta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii exterioare. Prin proiect si in instructiunile de exploatare se vor preciza conditiile si periodicitatea verificarii suprafetelor exterioare.
    3.2.4. Instalarea conductelor se face in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de insotire si atunci cand este prevazut in aceasta, in baza unui proiect de instalare elaborat de un agent economic specializat, care va fi anexat la cartea conductei-partea de exploatare.
    3.2.5. Unitatea care executa instalarea va elibera un certificat (declaratie) de conformitate prin care va confirma ca fixarea conductei (pe fundatie, de estacada, de stalp etc.) s-a efectuat conform proiectului.
    3.2.6. Conductele trebuie sa fie prevazute, dupa necesitati, cu scari si platforme care sa asigure buna deservire, reparare si verificare. Aceste constructii nu trebuie sa influenteze negativ stabilitatea conductelor, iar sudarea sau fixarea lor de conducte trebuie sa se execute conform proiectului de instalare si cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    3.2.7. Suprafata exterioara a conductelor trebuie sa fie protejata impotriva coroziunii datorita atmosferei sau mediului in care lucreaza.
    3.2.8. Conductele la care in timpul functionarii poate aparea electricitate statica si cele prevazute cu dispozitive actionate electric se vor lega la pamant din punct de vedere electric.
    3.2.9. In cazul conductelor de abur cu temperatura de functionare mai mare de 450 grade C, portiunile de verificare si locurile de masurare a deformatiilor remanente vor fi prevazute cu izolatie si carcase de protectie demontabile care sa excluda posibilitatea unei raciri locale, respectiv deteriorari ale reperelor de control.

    4. AUTORIZAREA FUNCTIONARII

    4.1. Autorizarea functionarii si inregistrarea conductelor
    4.1.1. Conductele care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice vor putea fi puse in functiune si date in exploatare numai daca unitatea detinatoare a obtinut pentru acestea eliberata conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    NOTE:
    1) Punerea in functiune a conductelor se poate face numai dupa autorizarea functionarii echipamentelor aferente acestora.
    2) Conductele de abur cu DN >/= 32 si diametrul exterior </= 76 mm (care nu intrau sub incidenta C 15 - 2000, Colectia ISCIR) si aflate in functionare la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice vor fi inregistrate la ISCIR-INSPECT, pe baza documentatiei existente, in decurs de maxim un an, utilizatorului revenindu-i obligatia ca la prima reparatie sa completeze documentatia tehnica a conductei conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    4.1.2. Conductele indicate mai jos se verifica si se autorizeaza pentru functionare obligatoriu numai de catre ISCIR-INSPECT IT:
    a) conductele de abur care se incadreaza conform diagramei 1 din anexa A la categoriile II si III si functioneaza in limitele PS x DN >/= 3.500;
    b) conductele de apa fierbinte care se incadreaza conform diagramei 2 din anexa A la categoria II si functioneaza in limitele PS >/= 500 si DN >/= 200.
    4.1.3. Conductele care se verifica si se autorizeaza pentru functionare de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare sunt:
    a) conductele de abur care se incadreaza conform diagramei 1 din anexa A la categoria I si functioneaza intre limitele 1.000 </= PS x DN </= 3.500;
    b) conductele de apa fierbinte care se incadreaza conform diagramei 2 din anexa A la categoria I si functioneaza in limitele 10 </= PS </= 500 cu DN >/= 200 si PS x DN >/= 3.000.
    4.1.4. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a conductelor prevazute la pct. 4.1.2 si 4.1.3, unitatea in cadrul careia acestea functioneaza trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi desfasoara activitatea, efectuarea verificarilor conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, inaintand totodata urmatoarele:
    - documentatia tehnica a conductelor, conform pct. 4.2.3, completata cu partea de montare, dupa caz;
    - documentul - dovada de luare in evidenta de catre ISCIR-INSPECT a conductelor sub presiune importate (copie);
    - procesul-verbal de efectuare a incercarilor de casa (la presiunea maxima admisibila de lucru) ale conductei sub presiune, dupa caz.
    4.1.5. Documentatia intocmita conform pct. 4.1.4 va fi inregistrata la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili cu beneficiarul data certa la care urmeaza sa se efectueze verificarea in vederea autorizarii functionarii, de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, sau va elibera acordul scris pentru efectuarea verificarilor de catre RSVTI al unitatii detinatoare, restituind documentatia depusa in cazul conductelor sub presiune mentionate la pct. 4.1.3.
    Documentatia incompleta va fi inapoiata unitatii detinatoare pentru a fi completata, iar data verificarii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea acesteia.
    4.1.6. La data stabilita pentru efectuarea verificarilor, unitatea detinatoare trebuie sa pregateasca instalatia, avand incercarile de casa efectuate cu rezultate corespunzatoare (mentionate intr-un proces-verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire si auxiliar necesar. La verificare nu trebuie sa lipseasca RSVTI al unitatii detinatoare si, dupa caz, RSL al unitatii montatoare.
    Conductele care se monteaza din subansambluri la locul de functionare vor fi pregatite si prezentate de catre unitatea care a executat montarea la verificarile in vederea autorizarii functionarii. In acest caz, la verificari nu trebuie sa lipseasca RSL al unitatii de montare respective.
    4.1.7. Autorizarea functionarii conductelor sub presiune se acorda numai daca in urma verificarilor efectuate se constata indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta prescriptie tehnica. In cazul acordarii autorizatiei de functionare, in procesul-verbal incheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificarilor efectuate se vor mentiona parametrii de functionare aprobati, precum si data (ziua, luna si anul) stabilita pentru urmatoarea verificare tehnica periodica.
    In cazul in care conductele sub presiune nu sunt pregatite pentru efectuarea verificarilor sau in cazul constatarii unor lipsuri sau deficiente, care vor fi mentionate intr-un proces-verbal, autorizatia de functionare nu va fi acordata.
    4.1.8. Conductele care se autorizeaza pentru functionare de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, conform pct. 4.1.3, se inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT in raza careia acestea functioneaza.
    In cazul conductelor sub presiune care se autorizeaza pentru functionare, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, procesul-verbal de verificare si documentatia tehnica aferenta se vor transmite la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia acestea functioneaza, in vederea inregistrarii.
    Pentru conductele sub presiune care au fost autorizate pentru functionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua inregistrarea acestora, acordand numarul de inregistrare ISCIR si va elibera cartea conductei - partea de exploatare.
    Unitatea detinatoare are obligatia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea conductei - partea de exploatare in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.
    4.1.9. Cartile conductelor - partea de exploatare se pastreaza de catre RSVTI. Evidenta conductelor va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru, conform modelului din anexa D, separat pentru cele prevazute la pct. 4.1.2 si pct. 4.1.3. Unitatea detinatoare este obligata sa pastreze in conditii bune cartea conductei - partea de exploatare si sa o transmita odata cu aceasta in cazul transferarii.

    4.2. Verificari tehnice pentru autorizarea functionarii
    4.2.1. In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a conductelor, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare (in cazurile prevazute de prezenta prescriptie tehnica) va efectua urmatoarele verificari:
    a) verificarea existentei documentatiei tehnice a conductei, conform pct. 4.2.3;
    b) verificarea conditiilor de instalare, conform proiectului sau documentatiei de instalare, conform pct. 4.2.4;
    c) verificarea exterioara a conductei, conform pct. 4.2.5;
    d) incercarea de presiune hidraulica a conductei, conform pct. 4.2.6;
    e) masurarile initiale de fluaj (in cazul conductelor de abur care functioneaza la o temperatura a peretelui metalic mai mare sau egala cu 450 grade C), conform pct. 4.2.7;
    f) reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta, conform pct. 4.2.8.
    Verificarile se vor efectua la locul de functionare.
    4.2.2. Pe baza verificarilor efectuate, cu rezultate corespunzatoare, se va acorda autorizatia de functionare si se va stabili data la care urmeaza sa se efectueze urmatoarea verificare tehnica periodica. In cazul unor conducte sau elemente ale acestora care datorita modului de proiectare, executie, montare sau exploatare necesita verificari si incercari suplimentare sau atunci cand unele din verificarile sau incercarile prevazute in prezenta prescriptie tehnica nu pot fi efectuate, cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi stabilite si alte verificari si incercari. Acestea vor fi prevazute in documentatia de executie si inscrise in documentatia tehnica, precizandu-se felul, volumul, conditiile de executie si criteriile de acceptare, precum si periodicitatea efectuarii lor in timpul exploatarii.
    4.2.3. Verificarea existentei documentatiei tehnice
    Documentatia tehnica minima necesara obtinerii autorizatiei de functionare este:
    a) declaratia de conformitate eliberata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactata sau tradusa in limba romana;
    b) instructiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producator, redactate in limba romana, care vor cuprinde cel putin informatiile prevazute la pct. 2.2.2;
    c) documentul/dovada de luare in evidenta de catre ISCIR-INSPECT a conductei sub presiune importata;
    d) documentatia tehnica avizata ISCIR-INSPECT in cazul conductelor sub presiune, importate conform pct. 1.6.4, construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice.
    4.2.4. Verificarea conditiilor de instalare
    Verificarea conditiilor de instalare consta in verificarea respectarii prevederilor cuprinse in cap. 3, precum si a echiparii cu aparatura de masurare si control si cu dispozitive de siguranta, conform documentatiei tehnice.
    4.2.5. Verificarea exterioara (VE)
    Verificarea exterioara consta in examinarea tuturor elementelor conductelor sub presiune la exterior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate, precum si a depistarii eventualelor defecte ca urmare a operatiilor de transport si montare precum si a comportarii conductei la actiunea mediului ambiant;

    NOTA:
    Atunci cand este posibil, se va efectua si verificarea interioara a elementelor conductelor sub presiune in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate, precum si a comportarii conductei la actiunea fluidului continut.
    Verificarea exterioara va cuprinde si verificarea existentei marcajului de conformitate CE sau CS si a informatiilor prevazute la pct. 3.1.6.

    4.2.6. Incercarea de presiune hidraulica (IP)
    4.2.6.1. Incercarea de presiune hidraulica se efectueaza numai daca rezultatele verificarilor anterioare au fost corespunzatoare. Aceasta se efectueaza cu armaturile montate pe conducta. Elementele de conducta sensibile (supape de siguranta, robinete de reglare, diafragme de masurare, aparatura de masurare si control etc.) care nu trebuie sa fie supuse presiunii de incercare, trebuie sa fie demontate sau izolate prin flanse oarbe sau alte mijloace, izolarea putand fi realizata prin robinete sau prin protejare cu dispozitive speciale indicate de producator. Elementele demontate se inlocuiesc cu tronsoane de teava corespunzatoare din punct de vedere al sigurantei in functionare.
    4.2.6.2. Incercarea de presiune hidraulica nu este obligatorie daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) incercarea de presiune hidraulica a fost efectuata la unitatea constructoare si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni, iar conducta sub presiune a fost protejata (conservata) corespunzator (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea ca mediul exterior sa actioneze asupra interiorului acesteia;
    b) conducta sub presiune nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
    c) in timpul instalarii nu au fost executate lucrari de sudare la conducta sub presiune.
    4.2.6.3. Incercarea de presiune hidraulica se efectueaza cu apa sau alt lichid neutru la o presiune stabilita conform documentatiei tehnice. Temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca +50 grade C, iar temperatura minima va fi de +10 grade C.
    4.2.6.4. Incercarea de presiune hidraulica se efectueaza cu conductele neizolate termic. Aceasta incercare poate fi efectuata si cu conducta izolata (cu exceptia imbinarilor sudate sau cu flansa), daca sunt indeplinite simultan conditiile:
    - elementele conductei nu au suferit deformatii locale vizibile, ca urmare operatiilor de transport si instalare/montare;
    - elementele de conducta au fost incercate la presiune la furnizor sau controlate prin metode nedistructive 100% .
    4.2.6.5. Incercarea de presiune hidraulica se va efectua astfel incat marirea si micsorarea presiunii sa se faca continuu si fara socuri. Se recomanda ca in cazul conductelor sub presiune cu parametri ridicati (presiune, DN, temperatura), presiunile sa fie inregistrate pe toata durata incercarii. Aceasta conditie va fi precizata in documentatia tehnica.
    4.2.6.6. In timpul umplerii cu lichidul de incercare se vor lua masuri pentru eliminarea completa a aerului prin punctele cele mai ridicate ale conductei, astfel incat sa nu se produca pungi de aer in interiorul acesteia. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit incat evacuarea aerului sa evite crearea unei presiuni periculoase in conducta in timpul umplerii.
    4.2.6.7. Conductele care nu pot fi izolate de utilajele deservite (cazan, turbina, recipient sub presiune etc.) vor fi incercate la presiunea de incercare a utilajului.
    4.2.6.8. In timpul incercarii de presiune hidraulica conducta va fi prevazuta cu un al doilea manometru de control, in plus fata de manometrul de incercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va fi cel mult 2,5. Manometrele vor fi astfel alese incat valoarea presiunii de incercare sa se citeasca pe treimea mijlocie a scarii gradate.
    4.2.6.9. Este interzisa executarea oricaror lucrari, in vederea inlaturarii unor neetanseitati, in timp ce conducta se afla sub presiune.
    4.2.6.10. Durata de mentinere a conductei la presiunea de incercare va fi stabilita prin documentatia tehnica, insa nu va fi mai mica de 10 minute. Aceasta va fi inscrisa in cartea conductei - partea de exploatare. Examinarea suprafetelor conductei se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
    4.2.6.11. Incercarea de presiune hidraulica se considera reusita daca nu se constata:
    - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor conductei;
    - picaturi (lacrimari) sau scurgeri pe la imbinari, armaturi, in materialul de baza sau la imbinarile demontabile.
    In cazul in care la incercarile de presiune hidraulica se vor constata defecte care depasesc criteriile de acceptare prevazute, defectele se vor inlatura, dupa care incercarile respective vor fi repetate.
    In scopul obtinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioara conductei va fi cat mai uscata posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apa.
    4.2.6.12. Dupa efectuarea incercarii de presiune hidraulica sunt interzise lucrari de sudare, deformari la rece sau la cald la elementele conductei care lucreaza sub presiune.
    4.2.6.13. Incercarea de presiune hidraulica se poate inlocui cu o incercare de presiune pneumatica, efectuata cu aer sau alt gaz neutru, in cazuri justificate prin proiect, ca de exemplu atunci cand:
    a) masa lichidului introdus in conducta este mare, determinand dimensionari exagerate ale sistemelor de sustinere ale elementelor conductei;
    b) in conditii de santier, daca atat procurarea apei de o anumita calitate, cat si evacuarea acesteia nu pot fi asigurate corespunzator;
    c) atunci cand exista pericol evident de inghet.
    4.2.6.14. Incercarea de presiune pneumatica prevazuta la pct. 4.2.6.13 se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.6.5, 4.2.6.8, 4.2.6.9 si 4.2.6.12, precum si a urmatoarelor conditii:
    a) imbinarile sudate ale conductei vor fi verificate, in prealabil, prin metode nedistructive in proportie de 100%;
    b) tevile utilizate au fost, in prealabil, supuse incercarii de presiune hidraulica pe tronsoane;
    c) valoarea presiunii de incercare se va stabili conform prevederilor prescriptiei tehnice PT C 10/2, Colectia ISCIR (daca nu este prevazuta in documentatia tehnica);
    d) presiunea de incercare va fi marita uniform si continuu pana la 50% din valoarea presiunii determinate, dupa care marirea pana la presiunea de incercare se va face in trepte de circa 10% din valoarea acesteia;
    e) durata de mentinere a presiunii de incercare va fi stabilita prin proiect, dar nu va fi mai mica de 10 minute, dupa care presiunea va fi redusa la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;
    f) examinarea suprafetelor conductei se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
    4.2.6.15. In timpul incercarii se vor lua masuri pentru mentinerea unei temperaturi constante a gazului introdus in conducta, astfel ca presiunea sa nu varieze din cauza temperaturii gazului.
    4.2.6.16. In timpul incercarii de presiune pneumatica, unitatea care efectueaza incercarea (montatoare, reparatoare sau detinatoare, dupa caz) va lua masuri speciale de protectie a muncii. Conditiile de efectuare a incercarii si masurile de protectie a muncii se vor stabili prin instructiuni intocmite de proiectant impreuna cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau detinatoare, care vor fi anexate la documentatia tehnica.
    4.2.6.17. Incercarea de presiune pneumatica se considera reusita daca nu se constata:
    - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor conductei;
    - neetanseitati la imbinarile sudate si armaturi, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin proiect.
    4.2.6.18. Incercarea de presiune hidraulica, respectiv pneumatica, dupa caz, se vor efectua dupa ce conductele au fost complet montate si au fost executate operatiile de curatare.
    4.2.6.19. In cazul in care la incercarile de presiune hidraulica, respectiv pneumatica, se constata defecte care depasesc criteriile de acceptare prevazute la pct. 4.2.6.11 si 4.2.6.17, acestea vor fi inlaturate, dupa care incercarea de presiune se repeta. Pentru evitarea coroziunii intergranulare, la incercarea de presiune hidraulica trebuie sa se foloseasca apa cu continut limitat de cloruri, stabilit prin documentatia tehnica, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl^-). Daca nu poate fi asigurata aceasta conditie, se vor lua masuri suplimentare de neutralizare a suprafetelor care intra in contact cu apa, conform indicatiilor proiectantului.
    4.2.7. Masurari initiale de fluaj
    Verificarea deformatiilor remanente ale conductelor de abur care functioneaza la temperaturi mai mari de 450 grade C se face prin masurari periodice in locurile si la elementele de conducta indicate in documentatia tehnica a conductei.
    Masurarile se efectueaza pe repere de fluaj si direct pe conducta, in vecinatatea reperelor, pentru stabilirea dimensiunilor initiale. La masurari se vor utiliza micrometre cu o exactitate de 1/100 mm, iar rezultatele se vor consemna in formulare conform modelului din anexa P.
    In timpul masurarilor, conductele nu trebuie sa fie sub presiune, temperatura peretilor acestora trebuie sa fie constanta si sa nu depaseasca 50 grade C. Valorile masurate trebuie sa fie raportate la temperatura de 20 grade C. La stabilirea dimensiunilor initiale prin masurare direct pe conducta, locurile de masurare vor fi curatate pana la luciu metalic. Pentru fiecare sectiune de masurat, se vor efectua obligatoriu 4 masurari. Masurarile vor fi efectuate de 2 operatori, cate doua masurari fiecare, alternativ. Diametrele masurate de fiecare operator, precum si erorile de masurare se vor consemna in formularele prezentate in anexa P. Diametrul final masurat este considerat ca fiind media valorilor rezultate din cele 4 masurari in directie orizontala, respectiv verticala. Daca diferentele dintre masurarile pe aceeasi directie sunt mai mari de 40 micrometri, acestea se repeta.
    Cu ocazia stabilirii dimensiunilor initiale se va verifica modul in care au fost executate izolatia si carcasele de protectie, respectiv daca acestea corespund prevederilor documentatiei tehnice, si, de asemenea, montarea corecta a reperelor de control si posibilitatile de acces la acestea.
    4.2.8. Reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta
    Cu ocazia incercarii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranta, daca acestea sunt montate pe conducta. In caz contrar sau daca incercarea de presiune nu se mai repeta, reglarea se poate face pe un stand de incercare autorizat de catre ISCIR-INSPECT.
    La reglarea dispozitivelor de siguranta se va tine seama de prevederile prescriptiei tehnice specifice.
    Daca dispozitivele de siguranta au fost reglate si sigilate, documentatia de insotire a acestora (certificatul de verificare si reglare corespunzator) va fi atasata la cartea conductei - partea de exploatare.

    5. EXPLOATAREA

    5.1. Obligatiile si responsabilitatile unitatilor detinatoare
    5.1.1. Agentii economici detinatori de conducte sunt obligati sa ia toate masurile in vederea respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul functionarii acestora in conditii de siguranta.
    5.1.2. In vederea asigurarii conditiilor de functionare in siguranta, unitatile detinatoare au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa inregistreze conductele la ISCIR-INSPECT IT;
    b) sa intocmeasca si sa tina la zi evidenta centralizata a conductelor, conform modelului din anexa D;
    c) sa supuna conductele sub presiune la verificarile tehnice efectuate de ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru cazurile prevazute la pct. 4.1.3), in vederea autorizarii functionarii si la verificarile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenta acordate), pregatind conductele si asigurand toate conditiile necesare in scopul verificarii acestora;
    d) sa obtina, inainte de punerea in functiune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizatia de functionare pentru conductele noi, vechi montate din nou sau cele aflate in exploatare la scadenta, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice; este interzisa punerea in functiune si exploatarea conductelor fara autorizatia de functionare;
    e) sa ia masurile necesare astfel incat conductele sa fie folosite in conditii de siguranta, sa execute reviziile curente, reparatiile si intretinerea lor permanenta, conform normativelor legale si prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    f) sa elaboreze si sa doteze fiecare loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a conductelor, precum si masurile care trebuie sa fie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari ale proceselor tehnologice in care acestea sunt inglobate; la intocmirea instructiunilor interne se vor avea in vedere instructiunile producatorului si/sau ale proiectantului, cuprinse in documentatia tehnica de insotire; prin aceste instructiuni se vor stabili conditiile si ciclurile de functionare/reparatii/opriri, de conservare de scurta sau de lunga durata, dupa specificul instalatiei, precum si verificarile si incercarile care trebuie sa fie efectuate de catre detinator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, in perioadele dintre doua verificari tehnice periodice; rezultatele acestor verificari vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat intr-o evidenta care se pastreaza la detinator; instructiunile vor mai cuprinde si conditiile de pornire-oprire in cazul instalatiilor complexe sau in cazuri speciale, schema conductelor de legatura si a organelor de inchidere, masuri care trebuie sa fie luate in caz de deranjamente, avarii, incendii, precum si masuri de protectia muncii pentru personalul de deservire si de intretinere;
    g) sa foloseasca personal de deservire instruit pentru exploatarea conductelor; personalul insarcinat sa lucreze cu conductele trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani, sa fie instruit de catre detinator corespunzator gradului de complexitate al instalatiilor si verificat ca si-a insusit cunostintele teoretice si practice necesare cu privire la functionarea in conditii de siguranta a conductelor; acest personal trebuie sa cunoasca bine dispozitivele de siguranta si aparatele de masurare si control, functionarea lor, precum si masurile necesare in caz de defectare a acestora;
    h) sa solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din evidenta a conductelor scoase din uz si casate.
    5.1.3. Atunci cand cu ocazia verificarilor efectuate de unitatea detinatoare se constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a conductei, aceasta se va opri imediat din functiune, detinatorul avand obligatia sa anunte in termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT in vederea examinarii acesteia si luarii masurilor corespunzatoare.

    5.2. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)
    5.2.1. Agentii economici detinatori sunt obligati sa numeasca personal propriu de specialitate (cu studii superioare, maistri sau tehnicieni), in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT si care va raspunde impreuna cu conducerea agentului economic de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Personalul mentionat, denumit "responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie interna, conform modelului din anexa E, data de conducerea agentului economic.
    5.2.2. RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare care reglementeaza functionarea in conditii de siguranta a conductelor;
    b) sa urmareasca elaborarea si dotarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale, precum si masurile care trebuie sa fie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari in functionarea conductelor sub presiune sau in procesele in care acestea sunt inglobate;
    c) sa efectueze verificarile si incercarile in vederea autorizarii pentru functionare la prima punere in functiune si la verificarile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenta acordate) la conductele sub presiune pentru care este imputernicit in scris de catre ISCIR-INSPECT IT;
    d) sa intocmeasca planul anual de verificari si incercari pentru autorizarea functionarii conductelor sub presiune nou montate si verificarea tehnica periodica (la scadenta) a celor aflate in exploatare, pe care il supune aprobarii conducerii si il inainteaza la ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla instalatiile;
    e) sa urmareasca utilizarea conductelor sub presiune in conditii de siguranta, efectuarea reviziilor curente, reparatiilor si intretinerilor permanente, conform normativelor legale si prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    f) sa organizeze si sa participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a conductelor sub presiune;
    g) sa urmareasca pregatirea conductelor sub presiune in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT si sa comunice la ISCIR-INSPECT IT datele de efectuare a acestora;
    h) sa anunte la ISCIR-INSPECT IT avariile si accidentele produse la conductele sub presiune si sa participe la cercetarea acestora;
    i) sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea detinatoare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    j) sa tina evidenta conductelor sub presiune, conform anexei D, si sa urmareasca pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de functionare;
    k) sa detina prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, aplicabile instalatiilor proprii, precum si normativele aplicabile.
    5.2.3. In vederea obtinerii autorizatiei de RSVTI pentru personalul nominalizat prin decizie interna, unitatea detinatoare de conducte sub presiune va inainta la ISCIR-INSPECT IT o documentatie intocmita conform anexei F.
    Pentru personalul autorizat, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizatia de RSVTI conform modelului din anexa G.
    Autorizatia este nominala si este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul respectiv.

    5.3. Exploatarea conductelor
    5.3.1. Exploatarea conductelor sub presiune se va face conform instructiunilor interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f).
    5.3.2. In locurile de exploatare a conductelor (sala cazanelor, camere de comanda termica, tablouri de comanda etc.) se vor afisa la loc vizibil planul conductelor si instructiunile de exploatare intocmite de unitatea detinatoare pe baza instructiunilor de exploatare din documentatia tehnica. Instructiunile trebuie sa cuprinda conditiile de exploatare normala a conductelor, masurile care trebuie sa fie luate in conditii de avarii sau intreruperi in functionare, lucrarile de intretinere, revizii si reparatii, verificarile si incercarile care trebuie sa fie efectuate intre doua verificari periodice. In aceste instructiuni trebuie sa fie precizate indatoririle personalului insarcinat cu exploatarea conductelor. In timpul exploatarii, personalul de deservire va supraveghea permanent dispozitivele de siguranta, precum si aparatele de masurare si control, luand masuri pentru inlocuirea celor defecte.
    5.3.3. Se interzice executarea oricaror lucrari la elementele conductei sub presiune atunci cand acestea se afla sub presiune (reparatii prin sudare, strangeri de suruburi, stemuirea unor pori etc.).
    5.3.4. La punerea in functiune a conductelor se va acorda o atentie deosebita incalzirii acestora, verificandu-se dilatarea libera a conductelor prin functionarea normala a sistemelor de sustinere a acestora.
    5.3.5. Verificarea functionarii corespunzatoare a supapelor de siguranta se va face la intervale de timp stabilite prin instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f), dar cel putin o data la 1 an, pe stand autorizat de ISCIR-INSPECT. Efectuarea verificarii va fi consemnata de RSVTI in cartea conductei - partea de exploatare.
    La conductele sub presiune la care intre supapa de siguranta si conducta se monteaza membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranta se va efectua cu ocazia opririi instalatiei pentru revizie si verificare sau in cazul inlocuirii membranei.
    5.3.6. La conductele de abur cu temperatura de functionare de cel putin 450 grade C, masurarea deformatiilor remanente se va efectua periodic la un interval de timp de 30% din durata de functionare proiectata, dar nu la mai mult de 30.000 de ore de functionare, pe toata durata de functionare a conductelor, in cazul evolutiei normale a vitezei de fluaj. Daca intr-o perioada de functionare mai mica decat jumatate din durata de functionare normala stabilita prin proiect apare o deformatie mai mare de 0,5% din diametrul initial sau la controalele periodice efectuate conform programului de verificari mentionat in anexa Q s-au depistat defectiuni, periodicitatea si volumul masurarilor urmatoare, precum si alte masuri care trebuie sa fie luate se hotarasc de catre o comisie tehnica de specialitate formata din specialisti ai unitatii detinatoare, proiectantului si executantului instalatiei, delegati ai unor unitati de cercetare din domeniu si ISCIR-INSPECT. Obligatia convocarii acestei comisii revine unitatii detinatoare, in cel mult 10 zile de la constatare.
    5.3.7. Daca in timpul unei utilizari sub durata de functionare stabilita prin proiect se constata ca deformatiile au atins 1%, pentru portiuni drepte, si 0,8%, pentru coturi in portiunea dreapta a acestora, unitatea detinatoare va lua masuri pentru efectuarea analizelor si incercarilor prevazute in anexa R, iar rezultatele se vor consemna in fisa tehnica prezentata in anexa S.

    5.4. Revizia curenta, curatarea si conservarea
    5.4.1. In timpul functionarii, la datele fixate prin instructiunile interne si ori de cate ori conducta sub presiune este oprita pentru spalari sau curatari, RSVTI al unitatii detinatoare este obligat sa examineze starea conductei, executand verificari exterioare si interioare, dupa caz, precum si incercari de presiune la presiunea maxima admisibila de lucru. Operatiile respective se vor efectua conform prevederilor cap. 6 privind verificarea tehnica periodica.
    5.4.2. La curatarea conductelor sub presiune se vor folosi metode corespunzatoare. Pentru a nu produce crestaturi in peretii metalici ai conductei, se vor evita sculele cu muchii ascutite si calite. In cazul curatarii cu apa calda, abur, produse petroliere sau chimice se vor folosi numai fluide care nu ataca peretii conductei si care, in contact cu aburul din conducta, nu dau nastere la explozii sau gaze toxice.
    Dupa terminarea curatarii se recomanda uscarea peretilor cu un curent de gaz neutru sau aer. Instalatiile actionate electric, care echipeaza conductele sub presiune, trebuie sa fie deconectate (demontate legaturile electrice sau mecanice) inainte de inceperea lucrarilor de curatare, reparare sau verificare a conductei.
    5.4.3. Iluminarea interiorului conductei se va face cu lampi electrice portative, cu tensiunea maxima de 24 V, cu conditia respectarii normelor de tehnica securitatii muncii.
    Este interzisa folosirea lampilor cu combustibil volatil (acetilena, benzina, petrol etc.) cu flacara deschisa.
    5.4.4. Conservarea conductelor sub presiune impotriva fenomenului de coroziune interioara se va face in stare umeda sau uscata, in conformitate cu prevederile instructiunilor interne.
    Conservarea umeda se utilizeaza pentru un timp scurt, atunci cand conducta trebuie sa fie gata in orice moment pentru punerea in functiune, iar conservarea uscata atunci cand perioada de oprire din functiune este mai indelungata.

    6. VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA

    6.1. Conditii generale
    6.1.1. Conductele sunt supuse in exploatare la verificari tehnice periodice (VTP), care constau in verificari exterioare (VE), incercari de presiune (IP), revizii exterioare in timpul functionarii si verificari ale fluajului. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a conductei sub presiune si a instalatiei aferente acesteia, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice. In cazul in care rezultatele verificarii sunt corespunzatoare se acorda autorizatia de functionare in continuare, stabilindu-se si data (ziua, luna, anul) urmatoarei VTP (scadenta).
    Unitatile detinatoare sunt obligate sa pregateasca instalatiile sub presiune pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice si sa asigure toate conditiile necesare efectuarii acestora (echipament de protectie, personal si utilajele necesare).
    6.1.2. Verificarile tehnice periodice vor fi efectuate astfel:
    a) pentru conductele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare conform pct. 4.1.2, verificarile tehnice periodice vor fi efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT;
    b) pentru conductele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare conform pct. 4.1.3, verificarile tehnice periodice vor fi efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare.
    Rezultatele verificarilor efectuate vor fi consemnate in cartea conductei - partea de exploatare.
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    6.1.3. Unitatea detinatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificarilor tehnice periodice, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu comunicate de catre ISCIR-INSPECT IT.
    Data efectuarii verificarilor tehnice periodice se propune si se comunica de catre unitatea detinatoare la ISCIR-INSPECT IT. Data exacta pentru efectuarea verificarii se stabileste de unitatea detinatoare de acord cu ISCIR-INSPECT IT, fara sa fie depasit termenul de scadenta al verificarii inscris in cartea conductei - partea de exploatare.
    6.1.4. Atunci cand cerintele productiei nu permit oprirea instalatiei pentru VTP la data scadenta, se poate prelungi functionarea cu cel mult 6 luni pe baza unei motivari scrise a unitatii detinatoare, din care sa rezulte ca starea tehnica a conductei sub presiune permite acest lucru.
    Unitatea detinatoare va prezenta motivarea tehnica scrisa si cererea de prelungire a functionarii la ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea scadentei la VTP.
    6.1.5. Prelungirea cu 6 luni a scadentei la VTP se acorda in baza efectuarii unei RE, astfel:
    a) de catre ISCIR-INSPECT IT, pentru conductele sub presiune mentionate la pct. 4.1.2;
    b) de catre ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare, functie de cine a efectuat ultima verificare tehnica periodica la conductele sub presiune mentionate la pct. 4.1.3; daca prelungirea functionarii se efectueaza de catre RSVTI, o copie a procesului-verbal incheiat pentru revizia exterioara (RE) se va transmite la ISCIR-INSPECT IT.
    6.1.6. Procesul-verbal incheiat pentru revizia exterioara se va atasa la cartea conductei - partea de exploatare.
    6.1.7. In cazuri exceptionale si motivate tehnic, pentru conductele sub presiune inglobate in linii tehnologice complexe si care nu pot fi oprite din functiune separat, se poate admite prelungirea termenului de scadenta la VTP pana la oprirea intregii instalatii, dar nu mai mult de 1 an. Prelungirea in acest caz se va face pe baza efectuarii unei RE de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, pentru conductele care se autorizeaza si se verifica obligatoriu de catre ISCIR-INSPECT IT. Pentru conductele care se autorizeaza si se verifica de catre RSVTI al unitatii detinatoare nu se admite prelungirea cu mai mult de 6 luni a termenului de scadenta la VTP.
    Prelungirea pana la 1 an a scadentei la VTP se acorda numai de catre ISCIR-INSPECT si numai pentru conductele care se autorizeaza si se verifica obligatoriu de catre ISCIR-INSPECT IT.

    6.2. Etapele verificarii tehnice periodice 6.2.1
    6.2.1. Verificarea exterioara (VE)
    6.2.1.1. Verificarea exterioara trebuie sa fie efectuata cel putin o data la 4 ani.
    In afara de termenul scadent, verificarea exterioara trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:
    - dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a conductei;
    - cu ocazia demontarii integrale a izolatiei;
    - atunci cand personalul de inspectie are motive temeinice sa considere necesara o astfel de verificare.
    Detinatorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificarii exterioare, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.1.2. Verificarea exterioara se executa cu conducta izolata (cu exceptia imbinarilor dintre tevi si armaturi care vor fi neizolate) si consta in examinarea starii tehnice a acestor imbinari si armaturi.
    6.2.1.3. Conductele imbinate prin flanse se demonteaza pe tronsoane, prin sondaj, alegandu-se cu precadere locurile care sunt supuse mai mult coroziunii, examinandu-se daca este posibil si suprafetele interioare. Partile susceptibile de coroziune vor fi controlate prin metode nedistructive. Verificarile respective (metoda, volumul, criteriile de acceptare si periodicitatea) vor fi precizate in instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f).
    6.2.1.4. Cu ocazia verificarii exterioare se va examina si starea sistemelor de sustinere a conductelor si se vor efectua si alte verificari sau incercari impuse prin instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f).
    6.2.1.5. In vederea efectuarii verificarii exterioare, conductele vor fi oprite din functiune, racite, se vor dezizola imbinarile sudate si demontabile dintre tevi, armaturile, zona reperelor de fluaj, urmarindu-se existenta coroziunilor, fisurilor, crapaturilor si a deformatiilor vizibile.
    6.2.1.6. Daca cu ocazia verificarii exterioare se constata defecte care ar putea genera avarii sau accidente in exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va consemna defectele respective in procesul-verbal incheiat si va interzice punerea in functiune a conductei. Autorizatia de functionare va putea fi acordata numai dupa remedierea defectelor si efectuarea unei noi verificari.
    6.2.2. Incercarea de presiune (IP)
    6.2.2.1. Incercarea de presiune se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 4.2.6, in scopul verificarii rezistentei si etanseitatii conductei si evidentierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia exterioara. Aceasta incercare se efectueaza cu toate robinetele montate pe conducta.
    6.2.2.2. Incercarea de presiune se efectueaza cel putin o data la 8 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare poate reduce acest interval, in functie de starea tehnica si vechimea conductei.
    6.2.2.3. In afara de verificarea la termenul scadent, incercarea de presiune trebuie sa se efectueze si in urmatoarele cazuri:
    - dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a conductei;
    - cu ocazia demontarii integrale a izolatiei;
    - cu ocazia unor reparatii;
    - atunci cand inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare are motive temeinice sa considere necesara efectuarea incercarii.
    Detinatorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a incercarii de presiune, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.2.4. Daca dupa incercarea de presiune sunt necesare remedieri, ca urmare a deficientelor constatate, incercarea de presiune trebuie sa se repete.
    6.2.2.5. Cu ocazia incercarii de presiune se regleaza si dispozitivele de siguranta, conform prevederilor pct. 4.2.8.
    6.2.3. Revizia exterioara in timpul functionarii
    6.2.3.1. In timpul functionarii se vor executa verificari inopinate de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI al unitatii detinatoare, care vor consta in examinarea tuturor factorilor care contribuie la functionarea conductelor in conditii de siguranta, ca de exemplu:
    - parametrii principali de functionare;
    - starea si modul cum lucreaza sistemele de sustinere;
    - starea izolatiei;
    - existenta instructiunilor de exploatare si modul in care personalul de deservire si le-a insusit.
    6.2.3.2. Daca la verificarile inopinate se constata defectiuni, lipsuri sau abateri grave fata de prevederile din documentatia tehnica, care afecteaza siguranta in functionare a conductelor, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare va dispune oprirea din functionare.
    6.2.4. Verificarea fluajului
    6.2.4.1. Pentru conductele de abur care lucreaza la temperaturi ale peretelui metalic mai mari de 450 grade C vor fi efectuate periodic toate masurarile pentru verificarea fluajului, in conditiile stabilite de proiectantul instalatiei si cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    6.2.4.2. In exploatare, masurarea deformatiilor remanente se va efectua periodic la un interval de timp de 30% din durata de functionare proiectata, dar nu mai mult de 30.000 de ore de functionare, pe toata durata de functionare a conductelor, in cazul evolutiei normale a vitezei de fluaj.
    6.2.4.3. In timpul masurarilor, conductele nu trebuie sa fie sub presiune, iar temperatura peretilor acestora trebuie sa fie constanta si sa nu depaseasca 50 grade C. Valorile masurate trebuie sa fie raportate la temperatura de referinta de 20 grade C. Se recomanda ca masurarile periodice pentru aceeasi sectiune de masurare sa se efectueze la aceeasi temperatura a peretilor conductei.
    6.2.4.4. Micrometrele folosite pentru masurarea deformatiilor trebuie sa aiba o exactitate de 1/100 mm si sa fie verificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se recomanda ca pentru masurarea periodica a deformatiilor sa se foloseasca acelasi instrument de masurare. Tehnica de masurare va respecta prevederile de la pct. 4.2.7.
    6.2.4.5. In cazul in care in timpul unei functionari mai scurte decat jumatate din durata de functionare normala stabilita prin proiect apare o deformatie mai mare de 0,5% din diametrul initial, periodicitatea si volumul masurarilor urmatoare, precum si alte masuri care trebuie sa fie luate se hotarasc de catre o comisie tehnica de specialitate formata din delegati ai unitatii detinatoare, proiectantului, ai unor unitati de cercetare de specialitate si ISCIR-INSPECT. Comisia va fi convocata de catre unitatea detinatoare la cel mult 10 zile de la constatare.
    6.2.4.6. Daca in timpul unei utilizari sub durata de functionare stabilita prin proiect se constata ca deformatiile au atins 1%, pentru portiuni drepte, si 0,8%, pentru coturi in portiunea dreapta a acestora, unitatea detinatoare va lua masuri pentru efectuarea analizelor si incercarilor prevazute in anexa P. Rezultatele analizelor si incercarilor vor fi analizate de catre comisia tehnica de specialitate mentionata la pct. 6.2.4.5.
    Cu ocazia fiecarei verificari efectuate, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT va intocmi un proces-verbal conform modelului prezentat in anexa C.

    7. REPARAREA CONDUCTELOR

    7.1. Lucrari de reparare care se verifica de catre ISCIR-INSPECT IT
    7.1.1. Lucrarile indicate la pct. 7.1.2, executate in cadrul reparatiilor la conducte sub presiune, se verifica de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitatii reparatoare.
    7.1.2. Lucrarile executate in cadrul reparatiilor la conductele sub presiune care se verifica de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT si/sau de catre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitatii reparatoare sunt urmatoarele:
    a) inlocuirea de elemente de conducta;
    b) repararea prin incarcare cu sudura a elementelor sub presiune care prezinta coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat;
    c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crapaturilor la elementele sub presiune;
    d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;
    e) inlocuirea armaturilor de siguranta cu alte tipodimensiuni, diferite de cele prevazute in proiectul initial;
    f) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material in scopul evaluarii starii tehnice a conductelor sub presiune;
    g) executarea unor lucrari ca urmare a modificarii proiectului initial sau care duc la modificarea parametrilor initiali maximi admisi pentru functionarea instalatiei.
    7.1.3. Daca in cadrul reparatiilor s-au executat alte lucrari de reparare decat cele mentionate la pct. 7.1.2 si care nu afecteaza incinta sub presiune, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de catre personalul unitatii reparatoare (RSL) sau detinatoare (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    7.1.4. Lucrarile de reparare indicate la pct. 7.1.2 se vor executa numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.1.5. Autorizatia de reparare a conductelor nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare (care a aplicat marcajul de conformitate).
    7.1.6. Lucrarile de reparare a conductelor se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice, ale prescriptiei tehnice PT C 10/2 si ale documentatiei tehnice de reparare elaborate in functie de complexitatea lucrarilor.

    7.2. Documentatia tehnica de reparare
    7.2.1. Inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, cu acordul unitatii detinatoare, va intocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care va cuprinde cel putin descrierea conductei sub presiune, lucrarile de reparare care urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie a acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari care urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de reparare.
    Pentru lucrarile de reparare la care se intocmeste un proiect de reparare, acesta se va atasa la memoriul tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare.
    Memoriul tehnic va fi inaintat la ISCIR-INSPECT IT in vederea aprobarii inceperii lucrarilor de reparare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT.
    Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
    7.2.2. Pentru lucrarile de reparare mentionate la pct. 7.1.2 lit. a), d) (in cazul executarii unor suduri noi), e), f) si g) se va intocmi un proiect de reparare care se va atasa la documentatia tehnica de reparare.
    Pentru celelalte tipuri de lucrari de reparare, necesitatea intocmirii proiectului de reparare se va stabili de catre unitatea reparatoare, autorizata de ISCIR-INSPECT IT, in functie de complexitatea lucrarilor de reparare.
    Proiectele de reparare vor fi intocmite de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Proiectele respective pot fi elaborate si de catre alte unitati de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizata.
    Proiectele de reparare vor fi avizate in ceea ce priveste conformitatea acestora cu prevederile prescriptiei tehnice PT C 10/2, Colectia ISCIR, de catre ISCIR-INSPECT sau, in baza unei imputerniciri scrise, de catre personalul propriu al unitatii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT.
    7.2.3. Documentatia tehnica de reparare, intocmita de catre unitatea reparatoare, va cuprinde urmatoarele documente:
    a) memoriul tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, acceptat de ISCIR-INSPECT IT (inclusiv proiectul de reparare avizat de ISCIR-INSPECT);
    b) certificatele de calitate ale materialelor de baza si de adaos utilizate la executia partilor conductei supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la aceasta;
    c) lista procedurilor de sudare folosite in executia imbinarilor sudate si specificatiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ataseaza fisele de omologare (WPAR), in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR (in copie);
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrarile de sudare, intocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor (in copie);
    e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci cand acesta este prevazut in memoriul tehnic sau in proiectul de reparare;
    f) buletinele (certificatele) cu rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate de catre unitati (laboratoare) autorizate ISCIR conform prevederilor prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca instalatia se poate supune verificarilor tehnice in scopul autorizarii functionarii;
    h) declaratia de conformitate privind lucrarile de reparare efectuate.

    NOTA:
    Se admite inlocuirea fiselor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel care sa cuprinda numarul fisei de omologare (intern si nr. de inregistrare ISCIR) si domeniul de valabilitate al acestora.

    7.3. Verificarea tehnica a lucrarilor de reparare
    7.3.1. Unitatile reparatoare sunt obligate sa asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT posibilitatea verificarii conductelor in timpul si la finalul lucrarilor de reparare.
    Verificarea tehnica a conductelor sub presiune in timpul reparatiilor si la final se executa la unitatea detinatoare sau reparatoare, dupa cum reparatia se efectueaza la detinator sau in unitatea reparatoare.
    Verificarea tehnica a conductelor sub presiune in timpul lucrarilor de reparare se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in raza careia se executa reparatia sau de catre personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al unitatii reparatoare.
    Verificarea tehnica a conductelor sub presiune la finalul lucrarilor de reparare se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in raza careia se executa reparatia sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare.
    7.3.2. In cazul conductelor sau a elementelor acestora, la care datorita conceptiei constructive nu mai este posibila examinarea cu ocazia verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii dupa reparare, este obligatoriu ca unitatea reparatoare sa prezinte conductele sub presiune respective pentru verificare inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, inainte de asamblare, in fazele in care examinarea acestora este posibila.
    7.3.3. Verificarea conductelor sub presiune la finalul lucrarilor de reparare va consta in:
    - verificarea documentatiei tehnice de reparare, intocmita conform pct. 7.2.3;
    - verificarea executiei lucrarilor de reparare (verificarea elementelor conductei la care s-au efectuat lucrarile de reparare).
    Pentru conductele la care s-au obtinut rezultate corespunzatoare, se vor efectua verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.4. Unitatile reparatoare sunt obligate sa execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT, orice alte masurari, verificari sau incercari necesare stabilirii calitatii executiei lucrarilor de reparare.
    7.3.5. Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii dupa reparare se vor efectua la locul de functionare al conductei de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau, cu imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    In procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor efectuate in vederea autorizarii functionarii se vor stabili si datele urmatoarelor verificari tehnice periodice, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.6. Documentatia tehnica de reparare a conductei se va anexa la cartea conductei - partea de exploatare.
    Efectuarea lucrarilor de reparare se va consemna de catre unitatea reparatoare in registrul intern de evidenta a lucrarilor de reparare a conductelor sub presiune, conform modelului din anexa H.
    7.3.7. Unitatile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii la conducte sub presiune vor tine la zi evidenta lucrarilor executate care se verifica de catre ISCIR-INSPECT IT intr-un registru numerotat, snuruit si sigilat de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul si care va cuprinde datele conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.8. Pentru fiecare conducta, unitatea reparatoare este obligata sa aplice placa de timbru conform STAS 4781, in urmatoarele cazuri:
    - dupa modificarea parametrilor de functionare initiali ai conductei sub presiune (presiune, temperatura, fluid de lucru etc.);
    - in toate cazurile stabilite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT al unitatii detinatoare (RSVTI).
    7.3.9. Unitatile reparatoare sunt obligate sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT urmatoarele:
    - documentatia tehnica a conductei sub presiune;
    - toate datele necesare privind lucrarile executate, care sa permita stabilirea calitatii si modul de efectuare a lucrarilor de reparare;
    - personalul si utilajele necesare verificarii conductelor sub presiune;
    - echipamentul de protectie necesar.

    7.4. Retimbrarea
    7.4.1. Conductele a caror montare, reparare, exploatare, functionare si verificare se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare fara placa de timbru, vor trebui sa fie timbrate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    Aplicarea placii de timbru la conductele aflate in functionare se poate face atunci cand aceasta lipseste, este deteriorata sau se modifica parametrii de functionare ai acestora.
    Sunt exceptate conductele care prin documentatia tehnica de insotire nu au prevazuta placa de timbru, continutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe conducta sau prin etichetare si sunt autorizate in functionare in aceste conditii.
    7.4.2. Pentru conductele aflate in functionare, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata, aceasta se va putea reconstitui de catre unitatea detinatoare, in baza documentatiei existente (din care sa rezulte parametrii de functionare, nr. de fabricatie/an, constructor). Placa de timbru se poate aplica numai daca pe conducta exista marcate prin poansonare cel putin datele (nr. de fabricatie/an si denumirea unitatii constructoare) care sa permita stabilirea cu certitudine a faptului ca documentatia tehnica apartine acestuia.
    Placa de timbru va fi conform STAS 4781 (daca nu este prevazut altfel in documentatia tehnica de insotire) si va fi aplicata de catre RSVTI al unitatii detinatoare care va intocmi un proces-verbal in cartea conductei - partea de exploatare. Datele care trebuie sa fie inscrise pe placa de timbru se vor stabili pe baza documentatiei tehnice existente a conductei.
    7.4.3. Pentru conductele oprite din functionare, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata si la care se solicita autorizatia de functionare, retimbrarea se va face in urma efectuarii unor examinari, verificari si investigatii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Placa de timbru va fi aplicata de catre RSVTI al unitatii detinatoare in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care va intocmi un proces-verbal in cartea conductei - partea de exploatare.
    7.4.4. In cazul reducerii parametrilor de functionare ai conductelor, ca urmare a efectuarii unor examinari, verificari si investigatii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, retimbrarea se va efectua conform pct. 7.4.3.
    7.4.5. Conductele pentru care unitatea detinatoare nu poseda documentatia tehnica care sa permita identificarea datelor necesare retimbrarii (parametrii de functionare, nr. de fabricatie/an, constructor), vor fi scoase din uz si casate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Este interzisa retimbrarea si punerea in functiune a acestora.

    8. EXAMINARI, VERIFICARI SI INVESTIGATII IN VEDEREA EVALUARII STARII TEHNICE SI STUDII PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE SI EVALUAREA DURATEI DE FUNCTIONARE REMANENTE

    8.1. Evaluarea starii tehnice si studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor aflate in functiune, sau care urmeaza sa fie puse in functiune dupa o perioada de timp in care au fost oprite, se efectueaza pe baza unui program de examinari, verificari si investigatii intocmit de catre unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT pentru aceasta activitate, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    8.2. Programele de examinari, incercari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor sub presiune care se incadreaza la categoriile II si III, conform diagramelor 1 si 2 din anexa A, vor fi intocmite numai de catre unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea pct. 11.3).

    8.3. Programele de examinari, incercari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice a conductelor sub presiune care se incadreaza la categoria I, conform diagramelor 1 si 2 din anexa A, pot fi intocmite si de unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT pentru elaborarea proiectelor de montare sau reparare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea pct. 11.1), fara a fi necesara autorizarea specifica pentru aceasta activitate (a se vedea pct. 11.3).

    8.4. Programul de examinari, incercari si investigatii intocmit pentru conducte de catre o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT va fi transmis, inaintea efectuarii acestora, la ISCIR-INSPECT pentru avizare. Acesta va cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) descrierea din punct de vedere constructiv si al parametrilor de functionare ai conductei sub presiune (diametru nominal, presiune, temperatura, fluid de lucru); se va anexa desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea lucrarilor de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii etc.) care au avut loc in timpul perioadei de functionare la conducta sub presiune;
    c) planuri care cuprind examinarile, verificarile si incercarile care se propun a fi efectuate la conducta sub presiune; se vor intocmi schite care vor cuprinde, dupa caz, pozitionarea exacta a punctelor si locurilor unde urmeaza sa se efectueze examinari vizuale si/sau nedistructive, masurari de grosimi etc. si a zonelor din care urmeaza sa fie prelevate epruvete pentru incercari distructive;
    d) mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si incercarilor care se propun a fi efectuate la conducta sub presiune (prescriptii tehnice, standarde etc.) precum si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.
    Examinarile, verificarile si incercarile vor fi efectuate numai dupa avizarea de catre ISCIR-INSPECT a programului propus.

    8.5. Examinarile nedistructive vor fi efectuate de unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiilor tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR, cu operatori autorizati de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiilor tehnice referitoare la autorizarea personalului care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.
    Examinarile distructive vor fi efectuate de unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiilor tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executa examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.

    8.6. ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizata impreuna cu unitatea care executa examinarile, verificarile sau incercarile respective sunt obligate sa solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la efectuarea acestora.

    8.7. Documentatia tehnica (buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute) intocmita ca urmare a examinarilor, verificarilor si incercarilor, efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, va fi transmisa la ISCIR-INSPECT pentru avizare.
    Documentatia tehnica va include raportul final al unitatii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a conductelor sub presiune.
    Documentatia tehnica, avizata de ISCIR-INSPECT, impreuna cu programul de examinari, incercari si investigatii, avizat de ISCIR-INSPECT anterior, vor fi atasate la cartea conductei - partea de exploatare, urmand a fi prezentate inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci cand se solicita efectuarea verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

    8.8. Daca in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor lucrari de reparare la conducta sub presiune, acestea se vor efectua conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, iar verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se vor efectua ulterior.

    8.9. In cazul intocmirii studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor, analiza rezultatelor acestora se va efectua intr-o sedinta de analiza la care vor participa reprezentantii unitatii de proiectare care a intocmit studiul, autorizata de ISCIR-INSPECT, ai beneficiarului, ai ISCIR-INSPECT si, dupa caz, ai proiectantului si constructorului conductei sub presiune sau alti specialisti. Concluziile finale vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de participanti.
    Documentatia tehnica aferenta studiului, care cuprinde rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, studiul propriu-zis, precum si concluziile acestuia vor fi transmise la ISCIR-INSPECT pentru verificare cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
    Detinatorul va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a conductei numai dupa stabilirea in cadrul sedintei de analiza a conditiilor in care aceasta poate functiona in continuare.

    9. SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA

    9.1. Scoaterea din uz a conductelor se face de catre detinator in urmatoarele cazuri:
    a) daca in urma verificarilor si incercarilor, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice la verificarile tehnice periodice sau cu ocazia, unor reparatii, se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de functionare in siguranta ale conductei;
    b) daca in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate, in vederea evaluarii starii tehnice, sau a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductei se constata ca aceasta nu mai poate functiona in conditii de siguranta sau durata de functionare a fost epuizata;
    c) la sfarsitul perioadei de functionare, atunci cand aceasta este prevazuta in documentatia de executie al conductei sub presiune;
    d) atunci cand conducta sub presiune a suferit o avarie in urma careia aceasta nu mai poate fi pusa in functiune;
    e) atunci cand proprietarul renunta din proprie initiativa la conducta sub presiune.

    NOTA:
    Oprirea din functiune si conservarea conductei sub presiune nu semnifica scoatere din uz.

    9.2. Conductele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija detinatorului.
    Operatia de casare a conductei va fi confirmata printr-un proces-verbal intocmit de catre RSVTI si semnat de reprezentantul conducerii unitatii detinatoare.

    9.3. Placa de timbru va fi demontata de pe conducta sub presiune si distrusa in prezenta RSVTI al unitatii detinatoare. Acest fapt va fi mentionat in procesul-verbal incheiat.

    9.4. Procesul-verbal incheiat se va atasa la cartea conductei - partea de exploatare care va ramane in arhiva detinatorului.
    Unitatea detinatoare va comunica in scris scoaterea din uz si casarea conductei sub presiune la ISCIR-INSPECT IT, in vederea scoaterii din evidenta proprie a acestuia.

    9.5. Sunt interzise repunerea in functiune si exploatarea conductelor scoase din uz si casate.

    10. AVARII

    10.1. In cazul avariilor care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii de nesiguranta a conductelor, precum si in cazuri de accidente provocate de acestea, unitatile detinatoare vor anunta in mod obligatoriu, telefonic si prin fax, in cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT in raza caruia s-a produs avaria in vederea efectuarii cercetarilor tehnice; cu aceasta ocazie se vor anunta cel putin urmatoarele date: numele, prenumele si functia persoanei care anunta, modul in care poate fi contactat in vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora si locul producerii avariei, felul instalatiei, urmarile avariei.

    10.2. Unitatea detinatoare are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa ia masurile necesare pentru ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu exceptia cazului in care situatia respectiva ar constitui un pericol pentru viata si sanatatea persoanelor;
    b) sa ia toate masurile de asigurare a conditiilor de securitate;
    c) sa izoleze pe cat posibil zona de lucru a conductei sub presiune avariate.

    10.3. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va intocmi procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului si il va transmite la ISCIR-INSPECT.
    In cartea conductei - partea de exploatare se va intocmi de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI al unitatii detinatoare, procesul-verbal de oprire din functiune a conductei sub presiune. Daca procesul-verbal de oprire se intocmeste de RSVTI, un exemplar al acestuia se va transmite la ISCIR-INSPECT IT.

    10.4. Conductele care au suferit avarii sau accidente, care au determinat oprirea lor din functiune, vor fi supuse unor examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    11. AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI

    11.1. Autorizarea pentru elaborarea proiectelor de montare sau reparare
    11.1.1. Proiectele de montare sau reparare a conductelor se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare specializati si autorizati de catre ISCIR-INSPECT. Proiectele respective pot fi elaborate si de alte unitati de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in prealabil utilizarii lor, verificate si avizate conform de o unitate de proiectare autorizata.
    Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR.
    11.1.2. In vederea autorizarii, unitatile de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare care elaboreaza proiecte de montare sau reparare la conducte sub presiune vor inainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisa insotita de o documentatie intocmita in conformitate cu anexa I.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de proiectare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii autorizatiei.
    11.1.3. Agentii economici, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa numeasca prin decizie interna, conform anexei E, personal tehnic de specialitate in numar necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, semnand proiectele in acest sens;
    c) sa adopte solutii tehnice care sa permita functionarea conductelor sub presiune in conditii de siguranta, sa prevada in documentatia tehnica examinarile si incercarile care trebuie sa fie efectuate in unitatile montatoare si reparatoare, precum si la locul de functionare, pentru verificarea parametrilor de siguranta in functionare, si raspund de alegerea corecta a acestora si de respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    d) sa elaboreze in cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu, cuprinzand principalele date tehnice conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, care sa permita verificarea parametrilor de functionare in siguranta a conductelor sub presiune in timpul montarii, repararii si la locul de functionare pentru emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;
    e) sa elaboreze instructiuni tehnice, dupa caz, pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea conductelor sub presiune, care sa serveasca si pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie si verificare;
    f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conforma a proiectelor elaborate, prezentand in acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate mentionat la lit. b); este interzisa folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fara avizul conform al ISCIR-INSPECT;
    g) sa numeasca prin decizie interna, conform anexei E, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii, in conditiile precizate de prezenta prescriptie tehnica, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conforma va fi comunicata in scris la ISCIR-INSPECT si va deveni definitiva dupa confirmarea in scris de catre aceasta;
    h) sa solicite la ISCIR-INSPECT imputernicire pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate de catre personalul propriu;
    i) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT si sa tina evidenta acestora intr-un registru conform modelului din anexa K.
    11.1.4. Personal tehnic de specialitate pentru verificare
    Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului, prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    11.1.5. Personal tehnic de specialitate pentru avizare conforma
    11.1.5.1. Personalul de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma a proiectelor trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate, de lunga durata, si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 8 ani, din care cel putin 3 ani in proiectare sau 5 ani in construirea, exploatarea sau verificarea conductelor sub presiune.
    11.1.5.2. Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma a proiectelor, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT;
    - sa ateste avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, precizand si numarul de exemplare avizat;
    - sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
    11.1.6. In vederea autorizarii agentilor economici de proiectare in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, pentru eliberarea autorizatiei, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta intre datele trecute in documentatia prezentata de unitatea de proiectare care solicita autorizarea si situatia din unitatea respectiva, precum si existenta prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu;
    - sa verifice personalul propus pentru autorizare din punct de vedere al cunoasterii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.1.7. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizatia de proiectare pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa J. Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
    11.1.8. Verificarea si avizarea conforma a proiectelor
    11.1.8.1. Verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in vigoare
    Confirmarea verificarii se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicand pe copii stampila conform modelului de mai jos.

 _____________________________________________________________
| *                                                           |
|_____________________________________________________________|
| Verificat, corespunde prescriptiei tehnice, Colectia ISCIR, |
| in vigoare*:                                               |
|_____________________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                        |
|_____________________________________________________________|
| Data:                                Semnatura:             |
|_____________________________________________________________|

    NOTA:
    * Se va scrie denumirea agentului economic.
    * Se vor mentiona indicativele principalelor PT utilizate.

    11.1.8.2. Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in vigoare
    Confirmarea avizarii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicand pe copii (minim 2 exemplare) stampila conform modelului de mai jos:
    a) in cazul in care avizarea conforma se face de catre ISCIR-INSPECT:
 _____________________________________________________________
| AVIZAT conform:*                                            |
|_____________________________________________________________|
| ISCIR-INSPECT*                                             |
|_____________________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                        |
|_____________________________________________________________|
| Data:                                 Semnatura: |
|_____________________________________________________________|

    NOTA:
    * Se vor mentiona indicativele principalelor PT utilizate.
    * Se specifica Inspectia Teritoriala ..................... . In cazul in care avizarea conforma se face de catre ISCIR-INSPECT (unitatea centrala) nu se va specifica nimic.

    b) in cazul in care avizarea conforma se face de catre personalul propriu al unitatii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT:
 _____________________________________________________________
| *                                                           |
|_____________________________________________________________|
| AVIZAT conform:*                                           |
|_____________________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                        |
|_____________________________________________________________|
| Data:                                  Semnatura:           |
|_____________________________________________________________|
| Nr./data:*                                                |
|_____________________________________________________________|
| Nr. autorizatie:                                            |
|_____________________________________________________________|

    NOTA:
    * Se va scrie denumirea agentului economic.
    * Se vor mentiona indicativele principalelor PT utilizate.
    * Se va inscrie nr. scrisorii de imputernicire din partea ISCIR-INSPECT si data emiterii acesteia.

    11.1.8.3. Avizarea conforma va consta in:
    - avizarea conforma a desenului tip de ansamblu, inainte de inceperea lucrarilor de montare sau reparare;
    - avizarea conforma, dupa caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea executiei lucrarilor de montare (atunci cand proiectul initial se modifica din punct de vedere constructiv), cu toate modificarile introduse pe parcursul acesteia in desenul tip de ansamblu, care va fi atasat la documentatia tehnica.
    Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu este valabila pana la modificarea acestuia ca urmare a modificarii prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, aferente sau a modernizarii instalatiei.
    Unitatea de proiectare raspunde de alegerea corecta a solutiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta pentru asigurarea conditiilor de functionare in siguranta, de conditiile tehnice de executie si control prevazute in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
    Unitatea in cadrul careia se avizeaza conform desenele tip de ansamblu va retine cate un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenta conform modelului din anexa K.
    Autorizatia acordata de ISCIR-INSPECT agentilor economici de proiectare trebuie sa fie valabila la data avizarii proiectelor.
    11.1.8.4. Avizarea conforma a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru conductele vechi (care nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 752/2002) din import, se va face de catre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT.
    Inainte de avizarea conforma, ISCIR-INSPECT poate solicita ca proiectul de executie sa fie transmis, prin grija importatorului, pentru verificare in ceea ce priveste concordanta cu prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, unei unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.

    11.2. Autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare
    11.2.1. In vederea acordarii autorizatiei de a executa lucrari de montare si/sau reparare la conducte, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi are sediul, o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei L.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de montare si/sau reparare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii autorizatiei.
    11.2.2. Agentii economici autorizati sa execute lucrarile de montare si/sau reparare la conducte sub presiune au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa execute lucrarile de montare si/sau reparare in conformitate cu proiectul, valabil la data inceperii lucrarilor respective, cu prevederile procesului tehnologic de executie, cu cele cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii, dupa caz, cu cele din documentatia tehnica, precum si cu cele din prezenta prescriptie tehnica si raspund de aplicarea corespunzatoare a acestora pe toata durata de utilizare a instalatiei prevazuta;
    b) pentru conductele sub presiune a caror asamblare se efectueaza la locul de functionare, agentii economici care monteaza trebuie sa verifice inainte de inceperea montarii corespondenta subansamblurilor primite de la furnizor cu documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar si sa consemneze rezultatele acestor verificari intr-un proces-verbal pe care il va prezenta la autorizarea pentru functionare odata cu conducta;
    c) inainte de inceperea lucrarilor de reparare, sa obtina avizul pentru documentatia de reparare, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    d) sa pregateasca si sa prezinte conductele sub presiune si toate documentatiile tehnice necesare, in timpul si la sfarsitul montarii si/sau repararii, la verificarile care se efectueaza de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT in acest scop, in conditiile precizate de prevederile prezentei prescriptii tehnice;
    e) pentru elementele sudate, sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare tehnologii de executie si de examinare care au la baza proceduri de sudare omologate in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR;
    f) sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare numai personal calificat; sudorii si personalul care executa examinarile nedistructive vor fi autorizati in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executa examinari nedistructive, Colectia ISCIR;
    g) sa intocmeasca si sa prezinte odata cu conductele sub presiune, documentatia tehnica prevazuta de prevederile prezentei prescriptii tehnice;
    h) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, si standardele specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;
    i) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrari pentru care au fost autorizati, conform modelului din anexa H; registrele vor fi numerotate, vizate si sigilate de ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi au sediul; pentru agentii economici care au subunitati in teritoriu, pentru fiecare subunitate va exista un registru de evidenta a lucrarilor executate;
    j) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrari care fac obiectul autorizatiei;
    k) sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitatii, a procedurilor de verificare a calitatii, de control si incercari specifice si prin aplicarea acestora;
    l) sa numeasca personal tehnic propriu pentru verificarea lucrarilor care fac obiectul autorizarii (RSL) si responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul.
    11.2.3. Responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL)
    Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montarii si/sau repararii conductelor (RSL), are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte acte normative in domeniu;
    - sa verifice introducerea in executie numai a proiectelor cu desenul tip de ansamblu avizat conform de catre ISCIR-INSPECT sau de catre unitatile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
    - sa verifice introducerea in executie a materialelor si executia pe faze de lucru si la terminarea lucrarilor, din punct de vedere al respectarii prevederilor din documentatia de executie si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si sa supuna la incercari instalatiile respective;
    - sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucrarile efectuate (documentatia de montare sau reparare) sub aspectul concordantei instalatiei cu documentatia respectiva, precum si al respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, precum si dispozitiile obligatorii;
    - sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate in unitate, conform anexei H, si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;
    - sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
    - sa aplice, in cazurile prevazute de prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, pe instalatiile verificate poansonul oficial de verificare, dupa modelul din figura de mai jos:
 _______________________________________
| In centrul poansonului se va inscrie: |         ________
|               ISCIR                   |       /  _____   \
|               RSL 1*                  |      |  /      \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |      | |        | |
| agentului economic sau sigla acestuia |      | |        | |
| sau marca acestuia prescurtat         |      |  \______/  |
|_______________________________________|       \__________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RSL se va scrie 2, 3 etc.

    - sa semneze si sa stampileze actele intocmite; modelul de stampila este indicat in figura de mai jos:
 _______________________________________          ________
| In centrul stampilei se va inscrie:   |       /  _____   \
|                RSL 1*                 |      |  /      \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |      | |        | |
| agentului economic sau sigla acestuia |      | |        | |
| sau marca acestuia prescurtat         |      |  \______/  |
|_______________________________________|       \__________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RSL se va scrie 2, 3 etc.

    11.2.4. Responsabilul tehnic cu sudura (RTS)
    11.2.4.1. Prin "Responsabil tehnic cu sudura" (RTS), in sensul prezentei prescriptii tehnice, se intelege "Coordonatorul sudor" definit in standardul SR EN 719.
    11.2.4.2. Personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca "Responsabil tehnic cu sudura" (RTS) trebuie sa aiba o vechime in domeniul proiectarii sau aplicarii tehnologiilor de sudare, utilizate in construirea, montarea sau repararea instalatiilor mecanice sub presiune, dupa cum urmeaza:
    - minim 2 ani pentru absolventii unui institut de invatamant tehnic superior;
    - minim 5 ani pentru maistri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.
    11.2.4.3. Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar fata de cerintele din SR EN 719, are si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte acte normative in vigoare privind sudarea elementelor conductelor sub presiune;
    - sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a elementelor sudate este in concordanta cu procedura de sudare omologata;
    - sa verifice proiectul de montare si/sau reparare inainte de lansarea in executie, astfel incat solutiile adoptate sa asigure conditii optime de sudare si verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sa fie minima;
    - sa asigure alegerea corecta a materialelor de adaos in functie de materialele de baza utilizate, in conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel incat prin conditiile tehnologice impuse sa se realizeze o imbinare sudata corecta a instalatiei;
    - sa verifice ca materialele de adaos sunt insotite de certificatele de calitate prevazute in standarde si sa admita introducerea in executie numai a materialelor de adaos prevazute in proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
    - sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor si incercarilor in vederea omologarii procedurilor de sudare, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR, si sa ia masurile necesare ca la repararea elementelor instalatiilor sa se foloseasca numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
    - sa supravegheze ca materialele de baza introduse in executie sa fie conforme cu proiectul de executie;
    - sa verifice modul in care se depoziteaza si se introduc in executie materialele de adaos si sa ia masuri pentru preintampinarea eventualelor modificari fata de tehnologia elaborata si de procedura de sudare omologata;
    - sa organizeze, sa indrume si sa verifice activitatea privind specializarea, autorizarea si evidenta lucrarilor efectuate de sudori, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR;
    - sa urmareasca efectuarea verificarii calitatii imbinarilor sudate pe fluxul tehnologic de executie, sa verifice rezultatele obtinute si sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataseaza la documentatia tehnica;
    - sa participe la analiza si stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii si sa ia masuri corespunzatoare pentru remedierea si evitarea acestora;
    - sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
    - sa tina la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de sudare omologate, precum si a lucrarilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori este indicat in figura de mai jos:
 _______________________________________
| In centrul poansonului se va inscrie: |         ________
|               ISCIR                   |       /  _____   \
|         NR. ..............            |      |  /      \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |      | |        | |
| agentului economic sau sigla acestuia |      | |        | |
| sau marca acestuia prescurtat         |      |  \______/  |
|_______________________________________|       \__________/

    - sa semneze si sa stampileze actele intocmite; modelul de stampila este indicat in figura de mai jos:
 _______________________________________          _________
| In centrul stampilei se va inscrie:   |       /  ______   \
|                RTS 1*                 |      |  /       \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |      | |         | |
| agentului economic sau sigla acestuia |      | |         | |
| sau marca acestuia prescurtat         |      |  \_______/  |
|_______________________________________|       \___________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RTS se va inscrie 2, 3 etc.

    11.2.5. In vederea autorizarii agentilor economici pentru lucrari de montare sau reparare, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta intre datele din documentatia prezentata de unitatile care solicita autorizarea si situatia existenta la unitate;
    - sa verifice personalul tehnic propus (RSL si RTS) privind pregatirea in domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa verifice existenta in unitate a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu, precum si a standardelor si a altor acte normative;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.2.6. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT IT va elibera agentului economic autorizatia de a executa lucrari de montare si/sau reparare la conducte, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa M.
    Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.

    11.3. Autorizarea pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente
    11.3.1. In vederea acordarii autorizatiei pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor, agentul economic de proiectare specializat va inainta la ISCIR-INSPECT o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei N.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii acesteia.
    11.3.2. Pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor sub presiune, pot fi autorizati numai agenti economici (unitati) de proiectare care poseda autorizatie de proiectare eliberata de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea pct. 11.1) corespunzatoare domeniului solicitat.
    11.3.3. Agentii economici autorizati pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor sub presiune au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa propuna prin decizie interna, conform modelului din anexa E, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personal tehnic de specialitate care sa avizeze lucrarile efectuate;
    c) sa elaboreze programul de examinari, incercari, investigatii si studiile specifice scopului urmarit si sa-l transmita pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
    d) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea conductelor sub presiune atunci cand acestea sunt necesare ca urmare a rezultatelor obtinute in urma evaluarii starii tehnice si/sau a studiului efectuat.
    11.3.4. Personal tehnic de specialitate pentru avizare
    11.3.4.1. Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrarilor efectuate are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa avizeze programele de examinari, verificari si investigatii intocmite in vederea evaluarii starii tehnice a conductelor inainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
    - sa avizeze documentatia tehnica intocmita ca urmare a examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT inclusiv raportul final al unitatii de proiectare, autorizata de ISCIR-INSPECT, care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii conductei sub presiune in conditii de siguranta;
    - sa avizeze studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor sub presiune, numai daca acestea au fost elaborate pe baza unui program de examinari, incercari, investigatii avizat, in prealabil, de catre ISCIR-INSPECT;
    - la elaborarea si avizarea raportului final si a studiilor care cuprind concluziile finale privind posibilitatea functionarii conductei sub presiune in conditii de siguranta se vor lua in considerare numai buletine (certificate) de examinare, verificare si incercare eliberate de unitati (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT.
    11.3.4.2. Personalul de specialitate care urmeaza sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 10 ani.
    11.3.5. In vederea autorizarii agentilor economici pentru intocmirea programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor sub presiune, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta intre datele din documentatia prezentata de unitatile care solicita autorizarea si situatia existenta la unitate;
    - sa verifice personalul tehnic propus pentru autorizare privind pregatirea in domeniu, si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa verifice existenta in unitate a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu, precum si a standardelor si a altor acte normative specifice;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.3.6. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizatia de intocmire a programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a conductelor, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa O.
    Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.

    11.4. Tipuri de autorizatii
    Autorizarea agentilor economici, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se va efectua pentru urmatoarele activitati:
    A - elaborare proiecte de montare si/sau reparare;
    B - executarea lucrarilor de montare si/sau reparare;
    C - efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente.
    Autorizatiile agentilor economici se pot acorda pentru urmatoarele domenii, in functie de temperatura maxima de functionare a conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune:
    1 - conducte sub presiune care functioneaza la temperaturi </= 440 grade C;
    2 - conducte sub presiune care functioneaza la temperaturi > 440 grade C.

    NOTA:
    In cadrul autorizatiilor emise pentru domeniile 1 si 2, functie de solicitarea/capabilitatea agentului economic, se vor specifica parametrii (presiune, DN) pentru care este valabila autorizatia.

    12. DISPOZITII FINALE

    12.1. In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice, unitatile de proiectare, respectiv unitatile autorizate pentru montare si/sau reparare, precum si unitatile detinatoare, dupa caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili, pe propria raspundere, solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze siguranta in functionare a conductelor si a instalatiilor aferente si care sa excluda pericolul producerii de accidente.
    Unitatile care au stabilit aceste solutii le vor supune avizarii principalilor factori interesati (proiectant, beneficiar si, dupa caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspectia de stat pentru protectia muncii, unitati de cercetare, proiectare, de invatamant superior de specialitate) inclusiv ISCIR-INSPECT.

    12.2. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

    12.3. La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea urmatoarele prescriptii tehnice:
    - C 15-2000, "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 172 din 26.06.2000;
    - C 29-93 "Prescriptii tehnice pentru verificarea deformatiilor si modificarilor structurale ale conductelor si elementelor cazanelor de abur care functioneaza la temperaturi ridicate", aprobata prin Decizie a Inspectorului de Stat Sef al ISCIR.

    12.4. Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la data de 01.01.2004.

    12.5. Orice dispozitie contrara prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.

    12.6. Toate autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.

    12.7. Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.

    12.8. Trimiterile facute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative etc. se refera la editiile in vigoare.

    ANEXA A

    Diagrame pentru evaluarea conformitatii (conform Hotararii Guvernului nr. 752/2002)

  PS    ^                             |     |     |
  (bar) |                             |  I  | II  |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |DN = 250
        |                             |     |DN = 100
 1.000 _|                             |DN = 32    |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |      III
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |
        |                             |     |     |
   100 _|                              \     \     \
        |                               \     \     \
        |                                \     \     \
        |                                 \     \     \
        |                                  \     \     \
        |                                   \     \     \
        |                                    \     \     \
        |                                     \     \     \
        |                                      \     \     \
    10 _|                                       \     \     \PS x DN = 5.000
        |                                        \     \PS x DN = 3.500
        |                                         \PS x DN = 1.000
        |                                          \     \     \
        |                                           \     \     \
        |                                            \     \     \
     1 _|                                             \     \     \
        |                                              \     \     \ PS = 0,5
   0,5 _|_______________________________________________\_____\_____\_____
        |
        |
--------|------------------------------------------------------------------->
        |         |          |        |     |     |      |          |      DN
       0,1        1          10       32   100   250   1.000     10.000

    Figura 1 - Diagrama 1

  PS    ^                                   |
  (bar) |                                   |
        |                                   |
        |                                   |          II
        |                                   |
 1.000 _|                                   |
        |                                   |
        |                                   |
        |                           DN = 200|        PS = 500
   500 _|                                   |______________________
        |                                   |
        |                                   |
        |                                   |           I
   100 _|                                   |
        |                                   |
        |                                   |
        |                                    \PS x DN = 5.000
        |                                     \
        |                                      \        PS = 10
    10 _|                                       \___________________
        |
        |
     1 _|
        |                               PS = 0,5
   0,5 _|__________________________________________________________
        |
        |
--------|------------------------------------------------------------------->
        |          |          |         |            |         |          DN
       0,1         1          10       100         1.000     10.000

    Figura 2 - Diagrama 2

    ANEXA B

                            Standarde aplicabile

    SR EN 288-9:2001,    Specificatia si calificarea procedurilor de sudare
                         pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea
                         procedurii de sudare cap la cap pe santier a
                         conductelor de transport terestre si marine
    SR EN 558-1:2000,    Robinetarie industriala. Dimensiuni fata - la fata si
                         fata - la axa ale robinetelor metalice cu flanse
                         utilizate in sistemele de conducte. Partea 1: Aparate
                         de robinetarie desemnate prin PN
    SR EN 558-2:2000,    Robinetarie industriala. Dimensiuni fata - la fata si
                         fata - la axa ale robinetelor metalice cu flanse
                         utilizate in sistemele de conducte. Partea 2: Aparate
                         de robinetarie desemnate prin Clasa
    SR EN 719:1995,      Coordonarea sudarii. Sarcini si responsabilitati
    SR EN ISO 8497:1998, Izolatie termica. Determinarea caracteristicilor
                         privind transferul de caldura in regim stationar la
                         izolatiile termice pentru conducte
    SR EN 10204+A1:2000, Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie
    SR EN 22553:1995,    Imbinari sudate si lipite, reprezentari simbolice pe
                         desene
    SR EN 25817:1993,    Imbinari sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru
                         nivelurile de acceptare a defectelor
    SR EN 29692:1994,    Sudare cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu
                         arc electric in mediu de gaz protector si sudare cu
                         gaze prin topire. Pregatirea pieselor de imbinat de
                         otel
    STAS 867-66,         Desene tehnice. Fitinguri si piese auxiliare pentru
                         conducte. Semne conventionale
    STAS 868-65,         Desene tehnice. Armaturi si aparate pentru conducte
                         si instalatii. Semne conventionale
    STAS 869-49,         Desene tehnice. Conducte de armaturi si aparate.
                         Exemple de utilizare a semnelor conventionale
    STAS 2250-73,        Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni
                         de incercare si presiuni de lucru maxime admisibile
    STAS 4578-54,        Conducte. Sudura cap la cap. Dimensiuni
    STAS 4781-85,        Recipiente sub presiune. Placa de timbru
    STAS 6525-62         Piese de legatura pe conducte exterioare din otel.
                         Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare
    STAS 6800-91,        Grund pentru protectia conductelor metalice
    STAS 7213-73,        Conducte. Dimensiuni de legatura ale flanselor
                         rotunde Pn 160 si Pn 250
    STAS 7214-73,        Conducte. Dimensiuni de legatura ale flanselor
                         rotunde Pn 320 si Pn 400
    STAS 8589-70,        Culori conventionale pentru identificarea conductelor
                         care transporta fluide in instalatii terestre si
                         navale

    ANEXA C

                          Model de proces-verbal ISCIR

 _____________________________________________________________________________
|           ROMANIA           | Proces-verbal         | INSPECTIA             |
| Inspectia de stat pentru    | de verificare tehnica | TERITORIALA ......... |
| controlul cazanelor,        | Nr. ................. | Adresa .............. |
| recipientelor sub presiune  |                       | Telefon ............. |
| si instalatiilor de ridicat |                       | Fax ................. |
|          - ISCIR -          |                       |                       |
|_____________________________|_______________________|_______________________|

    Incheiat astazi .................. cu ocazia .................. efectuat in baza Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, Hotararii Guvernului nr. 738/2003 si Decretului nr. 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, si Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ...................... tip .................... cu nr. de inventar/fabricatie ........................ si cartea instalatiei nr. ..................... avand parametrii ultimei verificari ....................................................................
    Denumirea agentului economic .......................................... din localitatea .............................. str. ........................................ nr. ............. judet/sector ............................... cod fiscal ..........................
    Verificarea s-a efectuat la ........................................... din localitatea ................................. str. ............................ nr. ..................... judet/sector ..............................
    Subsemnatul*1) ......................................... am constatat urmatoarele:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Am dat urmatoarele dispozitii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Dupa aceasta verificare s-a admis*2)*3)
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ......................
    Pentru aceasta verificare se va plati suma de ...................... lei de catre ........................... din localitatea ............................. str. .......................... nr. ................ judet/sector .................... in cont ............................. deschis la Banca ................................... filiala ........................................

                           Am luat la cunostinta

  Organ de      Directorul agentului  Responsabil cu        Delegatul agentului
  verificare    economic sau          supravegherea si      economic montator,
                delegatul sau         verificarea tehnica   reparator
  ..........    ....................  ...................   ...................
 ..........    ....................  ...................   ...................

------------
    *1) Functia, numele si prenumele
    *2) Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de tipul acesteia.
    *3) Date despre supapele de siguranta

    ANEXA D

                   Registru pentru evidenta instalatiilor
             (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. inregistrare ISCIR
    B - Nr. de fabricatie (nr. inventar)/an de fabricatie
    C - Semnatura RSVTI
 _____________________________________________________________________________
| A |Locul        |Unitatea      |Tipul        | B |Proces-    |Scadenta  | C |
|   |functionarii |constructoare |instalatiei, |   |verbal     |urmatoarei|   |
|   |instalatiei  |              |parametrii   |   |de         |verificari|   |
|   |(sectia,     |              |principali*) |   |autorizare |----------|   |
|   |localitatea, |              |             |   |ISCIR      | RE;   IP |   |
|   |strada, nr., |              |             |   |           |          |   |
|   |sector,      |              |             |   |           |          |   |
|   |judet)       |              |             |   |           |          |   |
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|   |             |              |             |   |           |          |   |
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
    *) DN, presiunea nominala (bar), temperatura maxima (grade C), fluidul de lucru

    ANEXA E

    Model de decizie interna pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                                    DECIZIE
                        Nr. .......... din .................

    Unitatea ....................... reprezentata prin ........................ manager (director),
    Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune, prin care unitatile de proiectare, montatoare si/sau reparatoare, precum si cele care detin aceste instalatii sunt obligate sa numeasca personal tehnic, ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizati de ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT, in vederea aplicarii masurilor prevazute de prescriptiile tehnice,

    DECIDE:

    1. Domnul (Doamna) ......................... de specialitate ............... avand functia de ............................... incepand cu data de ........... se numeste ............................................* in cadrul unitatii, urmand a fi autorizat de ISCIR.
    2. Responsabilul .....................................................* este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului ......................................* va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de ........................., care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea legislatiei in vigoare si a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
    4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
    5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ......... din .............. si devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT.

             MANAGER,                               OFICIU JURIDIC
             (Numele, prenumele                     (Numele, prenumele
             semnatura si stampila)                 si semnatura)

------------
    * Se completeaza dupa caz: - Responsabil cu supravegherea si verificarea
                                 tehnica a instalatiilor (RSVTI);
                               - Responsabil cu verificarea/avizarea conforma a
                                 proiectelor;
                               - Responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL);
                               - Responsabil tehnic cu sudura (RTS);
                               - Responsabil cu avizarea lucrarilor (programe,
                                 studii).

    ANEXA F

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic detinator de instalatii sub presiune (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune) care solicita autorizarea personalului propriu ca RSVTI. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic (localitatea unde isi are sediul si, dupa caz, atelierele de productie si laboratoarele proprii, strada, numar, sector/judet, telefon, fax etc.);
    b) tipul instalatiilor (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune) pe care agentul economic le detine;
    c) lista instalatiilor (conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune) pe tipuri, intocmita conform modelului din anexa D;
    d) decizia interna de numire, conform anexei E, a personalului propriu propus pentru autorizarea ca responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI);
    e) copie de pe actul de studii si curriculum vitae ale personalului propus pentru autorizare.

    ANEXA G

    Model de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiei (RSVTI)

    (Pagina 1)

 _____________________________________________________________________________
|                                ISCIR                                        |
|                                                                             |
| INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL                                          |
| CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE                                       |
| SI INSTALATIILOR DE RIDICAT                                                 |
| ISCIR-INSPECT IT ....................                                       |
|                                                                             |
|      AUTORIZATIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA       |
|                    TEHNICA A INSTALATIILOR SUB PRESIUNE                     |
|                                                                             |
|                          AUTORIZATIA Nr.*) _____________                    |
|                                                                             |
| Nume si prenume ........................................................... |
| Data si locul nasterii .................................................... |
| Buletin/Cartea de identitate seria ........... nr. ........................ |
| eliberat de ................... la data de ................................ |
| In baza prevederilor legale in vigoare si urmare adresei nr. .......... din |
| a agentului economic ...................................................... |
| ............................. se autorizeaza sa execute in cadrul unitatii: |
| a) verificarea tehnica pentru autorizarea functionarii*)                   |
| ........................................................................... |
| noi montate precum si a celor aflate in exploatare la scadenta si dupa      |
| reparatii, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice PT C 4/1   |
| si PT C 10/1, Colectia ISCIR;                                               |
| b) supravegherea tehnica a*) ............................................. |
| din dotarea sau folosinta agentului economic.                               |
|                                                                             |
| Data ...................                                                    |
|                                                                             |
|                                INSPECTOR SEF                                |
|                           (Semnatura si stampila)                           |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA G (sfarsit)

    (Pagina 2)

 _____________________________________________________________________________
| Posesorul autorizatiei are obligatiile si responsabilitatile prevazute de   |
| legislatia in vigoare si prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR. Acesta      |
| efectueaza verificarile conform prescriptiilor tehnice mentionate, incheind |
| documente in care consemneaza rezultatele obtinute, precum si dispozitiile  |
| obligatorii stabilite. Raspunde impreuna cu conducerea unitatii de luarea   |
| masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR.|
| Autorizatia este valabila numai in cadrul unitatii pentru care a fost       |
| autorizat personalul.                                                       |
| Autorizatia poate fi retrasa de catre ISCIR-INSPECT IT in baza documentului |
| de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.            |
| Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*) .................... |
|_____________________________________________________________________________|

    NOTE:
    *) Se va trece numarul de inregistrare al agentului economic in evidenta ISCIR-INSPECT IT supra numarul de ordine al autorizatiei.
    *) Se va trece, dupa caz, tipul instalatiilor sub presiune (recipiente sub presiune, conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune). Personalul autorizat (RSVTI) va efectua verificarile tehnice pentru autorizarea functionarii si verificarile tehnice periodice la recipientele/conductele sub presiune numai in cazurile prevazute de prescriptia tehnica PT C 4/1, respectiv PT C 10/1, Colectia ISCIR.
    *) Se va indica data (ziua, luna, anul).

    ANEXA H

        Model de registru de evidenta a lucrarilor de montare/reparare

                                  REGISTRU
pentru evidenta lucrarilor de*) _______________ conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. inregistrare ISCIR
    B - Nr. de fabricatie (nr. inventar)/an de fabricatie
    C - Semnatura RSL
 ______________________________________________________________________________
| A |Locul       |Unitatea     |Tipul        | B |Elemente      |Proces-   | C |
|   |functionarii|constructoare|instalatiei, |   |reparate,     |verbal    |   |
|   |instalatiei |             |parametrii   |   |caracteristici|de        |   |
|   |(sectia,    |             |principali*)|   |              |verificare|   |
|   |localitatea,|             |             |   |              |a         |   |
|   |strada, nr.,|             |             |   |              |reparatiei|   |
|   |sector,     |             |             |   |              |          |   |
|   |judet)      |             |             |   |              |          |   |
|___|____________|_____________|_____________|___|______________|__________|___|
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|   |            |             |             |   |              |          |   |
|___|____________|_____________|_____________|___|______________|__________|___|

    NOTE:
    *) Se va scrie dupa caz: montare, reparare, conform obiectului autorizatiei.
    *) DN, presiunea nominala (bar), temperatura maxima (grade C), fluidul de lucru

    ANEXA I

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de elaborare a proiectelor de montare sau reparare

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicita autorizarea pentru elaborarea proiectelor de montare sau reparare a conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic (localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii, strada, numar, sector/judet, telefon, fax etc.);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde domeniul pentru care se solicita autorizarea, respectiv proiecte pentru montare sau reparare conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune, cu specificarea parametrilor admisi (DN maxim, presiune maxima, temperatura maxima, fluid de lucru) si a caracteristicilor functionale;
    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de proiectare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);
    g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru verificarea/avizarea conforma a proiectelor elaborate, care va cuprinde: numele si prenumele, pregatirea teoretica, vechimea in specialitate si cea in domeniul specificat;
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul agentului economic pe perioada nedeterminata;
    k) lista principalelor proiecte pentru care se solicita autorizarea elaborate de personalul propriu.

    NOTA:
    In cazul existentei unor subunitati (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicita autorizarea si care au un alt sediu decat al agentului economic solicitant, se vor indica adresele acestora si, dupa caz, datele mentionate la lit. e), g), h), i), j) si k).

    ANEXA J

                      Model de autorizatie de proiectare

    ANTET ISCIR-INSPECT
    Nr. ............ din ...............

                           AUTORIZATIE DE PROIECTARE
            (Conform proces-verbal nr. ......... din ............)

    1. Agentul economic:

                                 (Denumirea)
                                   (adresa)
                          (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:
    Proiectarea, verificarea si avizarea conforma a proiectelor de montare sau reparare a conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune, supuse prevederilor prescriptiei tehnice PT C 10/1, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri: ....................................................................
    3. Personal autorizat pentru avizarea conforma a proiectelor:
    ...........................................................................
                        (numele personalului autorizat)
    4. Mentiuni:
    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.
    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ................. (maxim 2 ani)

          INSPECTOR DE STAT SEF,              INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,

                                              Inspector de specialitate,

    ANEXA K

             Model de registru pentru avizari conforme proiecte

    REGISTRU DE AVIZARI CONFORME PROIECTE DE*1) ________________________
           CONDUCTE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE SUB PRESIUNE

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |Nr.     |Denumirea   |  Parametrii de lucru  |Beneficiar |Nr. si data   |
|crt. |proiect |proiectului |_______________________|           |adresei ISCIR |
|     |        |            |Tmax  |Pmax |DN |Fluid |           |de            |
|     |        |            |cond. |     |   |de    |           |imputernicire |
|     |        |            |      |     |   |lucru |           |pt. AVIZARE   |
|     |        |            |      |     |   |      |           |CONFORMA      |
|_____|________|____________|______|_____|___|______|___________|______________|
|  1  |    2   |      3     |   4  |  5  | 6 |   7  |     8     |       9      |
|_____|________|____________|______|_____|___|______|___________|______________|
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|     |        |            |      |     |   |      |           |              |
|_____|________|____________|______|_____|___|______|___________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| VERIFICAT conform PT ISCIR*2)  |       AVIZAT CONFORM           | Observatii |
|________________________________|________________________________|            |
|  Numele si      |  Semnatura   |  Numele si  | Semnatura | Data |            |
|  prenumele      |              |  prenumele  |           |      |            |
|_________________|______________|_____________|___________|______|____________|
|        10       |      11      |      12     |    13     |  14  |     15     |
|_________________|______________|_____________|___________|______|____________|
|                 |              |             |           |      |            |
|                 |              |             |           |      |            |
|                 |              |             |           |      |            |
|                 |              |             |           |      |            |
|                 |              |             |           |      |            |
|_________________|______________|_____________|___________|______|____________|

    NOTE:
    *1) In cuprinsul sau, registrul se subimparte pentru fiecare tip de proiect (montare sau reparare).
    *2) Imputernicit prin decizie data de conducerea unitatii (poate fi si personal autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conforma, dar in acest caz avizarea conforma o efectueaza ISCIR-INSPECT sau o alta persoana din unitate autorizata pentru avizare conforma, nominalizata in autorizatia de proiectare)

    ANEXA L

    Continutul documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare la conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic (localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele proprii, strada, numar, sector/judet, telefon, fax etc.);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care se solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
    - felul lucrarilor (montare, reparare);
    - domeniul autorizatiei (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune), cu precizarea parametrilor admisi (DN maxim, presiune maxima, temperatura maxima, fluid de lucru) si a caracteristicilor functionale;
    - calitatea si dimensiunile principalelor materiale de baza folosite (conform grupelor din prescriptia tehnica referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR);
    - procedurile de sudare omologate care vor fi folosite la executia lucrarilor de montare si/sau reparare, cu precizarea pentru fiecare procedura a tipurilor de imbinari (cap la cap, de racord, in colt etc.) care vor fi executate si pozitiile de sudare folosite;
    - metodele si mijloacele de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea in evidenta a eventualelor defecte care ar putea sa apara in executie, in materialele de baza si imbinarile sudate, functie de calitatea si grosimea acestora, precum si de procedeele de sudare aplicate;
    - punctele de control pe fluxul de productie care concura la realizarea executiei corespunzatoare a lucrarilor (de exemplu: confirmarea prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de baza dupa trasare si inainte de debitare, verificarea pregatirii rostului pentru sudare etc.);
    - natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici;
    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de montare si/sau reparare (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului de lucrari solicitat etc.);
    g) lista personalului tehnic propriu numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrarilor (RSL) si ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae ale personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul agentului economic pe perioada nedeterminata.

    ANEXA L (sfarsit)

    NOTA:
    La memoriul tehnic (lit. e)) se vor atasa documente care vor contine urmatoarele:
    a) dotarea cu utilaje de executie a lucrarilor de montare si/sau reparare, pe care agentul economic le detine; se vor specifica echipamentele din dotare pentru operatiile de:
    - taiere: ghilotine, aparate de taiere oxiacetilenice, aparate cu plasma etc.;
    - formare - indoire: valturi;
    - ambutisare si prelucrari mecanice: masini de indoit, masini si dispozitive pentru prelucrarea rostului la table si tevi, funduri si virole, masini de mandrinat tevi, masini-unelte (strunguri, masini de frezat, raboteze, masini de gaurit, masini de rectificat etc.;
    - sudare: convertizoare, transformatoare, tractoare de sudare, coloane de sudare, aparatura pentru sudare WIG, MIG, MAG etc.;
    - tratament termic: cuptoare, instalatii de tratament termic local, dispozitive de preincalzire inainte de sudare;
    b) dotarea cu echipamente pentru masurarea si verificarea dimensiunilor: dispozitive pentru masurarea diametrelor si ovalitatii, sabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrica, aparate si dispozitive pentru masurarea deformatiilor etc.;
    c) lista procedurilor de sudare omologate conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, detinute de unitate, care va cuprinde: nr. intern al fisei de omologare (WPAR), procedeul de sudare, tipul imbinarii, grupa materialelor de baza, grupa de grosimi si diametre, nr. de inregistrare ISCIR;
    d) lista sudorilor autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, din cadrul agentului economic, care va cuprinde: nr. autorizatiei ISCIR, procedeul de sudare, tipul imbinarii, grupa materialelor de baza, grupa de grosimi si diametre, perioada de valabilitate;
    e) dotarea cu laborator pentru efectuarea examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) si laborator pentru efectuarea incercarilor mecanice, tehnologice, metalografice si analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; in cazul in care unitatea nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (in copie) incheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru executia examinarilor nedistructive si distructive;
    f) lista personalului operator al agentului economic, autorizat pentru examinari nedistructive conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea operatorilor pentru control nedistructiv, care va cuprinde: nr. autorizatiei ISCIR, metoda de control nedistructiv, nivelul de autorizare, perioada de valabilitate;
    g) dotarea cu standuri pentru incercari si verificari: la presiune hidraulica, la presiune pneumatica, a dispozitivelor de siguranta etc., inclusiv dotarea cu aparatura de masurare si control a acestora;
    h) lista referitoare la lucrarile efectuate in colaborare cu alti agenti economici, care va cuprinde: lucrarile cuprinse in contractul de colaborare si modul in care acestea se realizeaza, denumirea agentului economic cu care se efectueaza colaborarea.

    ANEXA M

    Model de autorizatie pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare

    ANTET ISCIR-INSPECT IT
    Nr. .......... din ............

                                  AUTORIZATIE
                 (Conform proces-verbal nr. .......... din .........)

    1. Agentul economic:

                                  (Denumirea)
                                    (adresa)
                            (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:
    Montarea si/sau repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune, supuse prevederilor prescriptiilor tehnice PT C 10/1, Colectia ISCIR, cu urmatorii parametri: .......................................................
    3. Personal autorizat:
    a) Responsabil cu supravegherea lucrarilor: (numele personalului autorizat)
    ...........................................................................
    b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)
    ...........................................................................
    4. Mentiuni:
    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT IT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.
    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ................. (maxim 2 ani)

         INSPECTOR SEF,                       Sef Serviciu (Birou),

                                              Inspector de specialitate,

    ANEXA N

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru intocmirea programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic (localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii, strada, numar, sector/judet, telefon, fax etc.);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care se solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
    - domeniul pentru care se solicita autorizarea (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune);
    - dotarea cu mijloace de examinare si investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de catre ISCIR-INSPECT;
    f) procedura privind modul de efectuare a activitatii de intocmire a programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune (organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului solicitat etc.);
    g) lista personalului tehnic propriu numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrarilor;
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae ale personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul agentului economic pe perioada nedeterminata.

    ANEXA O

    Model de autorizatie pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente

    ANTET ISCIR-INSPECT
    Nr. ............ din .............

                           AUTORIZATIE DE PROIECTARE
pentru efectuarea examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice si pentru intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente (Conform proces-verbal nr. ........... din .............)

    1. Agentul economic:

                                (Denumirea)
                                 (adresa)
                           (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:
    Intocmirea programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente pentru instalatii mecanice sub presiune (conducte de abur si de apa fierbinte sub presiune), mentionate in autorizatia de proiectare nr. .............. din ................
    3. Personal autorizat pentru avizare:
    ...........................................................................
                             (numele personalului autorizat)
    4. Mentiuni:
    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.
    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ................. (maxim 2 ani)

          INSPECTOR DE STAT SEF,             INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,

                                             Inspector de specialitate,

    ANEXA P

    P.1. FORMULARUL masurarii deformatiilor si calculul vitezei fluajului*1) la pozitia*2)
    Diametrul langa repere, la masurarea initiala*3)
    - in directie orizontala: D. l. r. oriz. i. = ........... mm
    - in directie verticala:  D. l. r. vert. i. = ........... mm
    - mediu:                  D. l. r. med. i.  = ........... mm

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Simbol
    B - Formula*)
    C - Mas. 1
    D - Mas. 2
    E - Mas. 3
    F - Mas. 4
    G - Media
    H - Dmed
    I - Oriz.
    J - Vert.
 ______________________________________________________________________________
|N | Conditii de  |  A  | B  | UM  |           Rezultatele masurarilor         |
|r.| masurare     |     |    |     |___________________________________________|
|  |              |     |    |     |  Verificarea I la         |Verificarea II |
|c |              |     |    |     |  punerea in functiune     |la un nr. de   |
|r |              |     |    |     |  (PIF)                    |.... ore       |
|t.|              |     |    |     |                           |functionare la |
|  |              |     |    |     |                           |PIF            |
|  |              |     |    |     |___________________________|_______________|
|  |              |     |    |     | Masurari pe repere de | H |  Masurari pe  |
|  |              |     |    |     | control               |   |  repere de    |
|  |              |     |    |     |                       |   |  control      |
|  |              |     |    |     |_______________________|   |_______________|
|  |              |     |    |     | C | D | E | F |   G   |   |  C  | D | E |.|
|  |              |     |    |     |___|___|___|___|_______|   |_____|___|___|_|
|  |              |     |    |     |I|J|I|J|I|J|I|J| I | J |   | I |J|I|J|I|J| |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 1|Corectia      |a) b1|-   |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |micrometrului:|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |a) inainte de |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |masurare      |b) b2|-   |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |b) dupa       |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |masurare      |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 2|Temp.         |tc   |-   |grade| | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |conductei     |     |    |C    | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |(cotului) tc  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |si temp.      |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |mediului tm   |tm   |-   |grade| | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |in apropierea |     |    |C    | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |scoabei       |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |micrometrului |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 3|Diam. mas. pe |Dm   |-   |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |repere de     |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |control la    |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |temp. tc si tm|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 4|Diam. mediu   |Drcom|(1) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |mas. pe repere|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |de control la |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |temp. tc si tm|Drcvm|(2) |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |a) pe directie|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |orizontala    |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |b) pe directie|Drcm |(3) |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |verticala     |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |c) diam. mediu|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 5|Diam. efectiv |D'   |(4) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |pe reperele de| rcom|    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |control       |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |aplicate;     |D'   |(5) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |corectia      | rcvm|    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |micrometrului |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |se aplica     |D'   |(6) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |pentru Drcom, | rcm |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |Drcvm si Drcm |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 6|Diam. Efectiv | ef  |(7) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |pe reperele de|D    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |control tinand| rcom|    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |seama de coef.|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |de:           | ef  |(8) |mm   | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |alfac - coef. |D    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |de dilatare   | rcvm|    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |conducta      |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |alfam - coef. | ef  |(9) |mm   | | | | | | | | |   |   |*4)|   | | | | | | |
|  |de dilatare   |D    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |micrometru    | rcm |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
    *) Formulele de calcul sunt prezentate la pct. P.1.1.
    *1) Se indica cotul sau coloana.
    *2) Se precizeaza pozitia din schema izometrica (reper, desen etc.).
    *3) Diametrul initial masurat se calculeaza cu formulele din tabel (poz. 1 ... 6).
    *4) Se completeaza cu verificarea II, III, ... .

    ANEXA P (continuare)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Simbol
    B - Formula*)
    C - Mas. 1
    D - Mas. 2
    E - Mas. 3
    F - Mas. 4
    G - Media
    H - Dmed
    I - Oriz.
    J - Vert.
 ______________________________________________________________________________
|N | Conditii de  |  A  | B  | UM  |           Rezultatele masurarilor         |
|r.| masurare     |     |    |     |___________________________________________|
|  |              |     |    |     |  Verificarea I la         |Verificarea II |
|c |              |     |    |     |  punerea in functiune     |la un nr. de   |
|r |              |     |    |     |  (PIF)                    |.... ore       |
|t.|              |     |    |     |                           |functionare la |
|  |              |     |    |     |                           |PIF            |
|  |              |     |    |     |___________________________|_______________|
|  |              |     |    |     | Masurari pe repere de | H |  Masurari pe  |
|  |              |     |    |     | control               |   |  repere de    |
|  |              |     |    |     |                       |   |  control      |
|  |              |     |    |     |_______________________|   |_______________|
|  |              |     |    |     | C | D | E | F |   G   |   |  C  | D | E |.|
|  |              |     |    |     |___|___|___|___|_______|   |_____|___|___|_|
|  |              |     |    |     |I|J|I|J|I|J|I|J| I | J |   | I |J|I|J|I|J| |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 7|Deformatia    | O   |(10)|mm   | | | | | | | | |*4)|   |   |   | | | | | | |
|  |conductei     |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |(cotului)     | PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |a) intre      |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |masurarea     | V   |(11)|mm   | | | | | | | | |   |*4)|   |   | | | | | | |
|  |considerata   |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |si prima      | PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |masurare      |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |              | M   |(12)|mm   | | | | | | | | |   |   |*4)|   | | | | | | |
|  |              |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |              | PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |b) intre      | O   |(13)|%    | | | | | | | | |   |*4)|   |   | | | | | | |
|  |masurarea     |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |considerata si|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |cea precedenta| V   |(14)|%    | | | | | | | | |   |   |*4)|   | | | | | | |
|  |              |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |              |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |              | M   |(15)|%    | | | | | | | | |   |   |   |*4)| | | | | | |
|  |              |e    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 8|Durata de     |T    |-   |mii  | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |functionare a | PIF |    |ore  | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |cotului       |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |(conductei)   |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |intre         |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |masurarea     |T    |-   |mii  | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |precedenta si |     |    |ore  | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |cea initiala  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
| 9|Viteza        | O   |(16)|% h  | | | | | | | | |*4)|   |   |   | | | | | | |
|  |relativa de   |C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |fluaj         | PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |a) intre      |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |masurarea     | V   |(17)|% h  | | | | | | | | |   |*4)|   |   | | | | | | |
|  |considerata si|C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |prima masurare| PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |              |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |              | M   |(18)|% h  | | | | | | | | |   |   |*4)|   | | | | | | |
|  |              |C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |              | PIF |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |b) intre      | O   |(19)|% h  | | | | | | | | |*4)|   |   |   | | | | | | |
|  |masurarea     |C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |considerata si|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |precedenta    | V   |(20)|% h  | | | | | | | | |   |*4)|   |   | | | | | | |
|  |              |C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |              |_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|  |              | M   |(21)|% h  | | | | | | | | |   |   |*4)|   | | | | | | |
|  |              |C    |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|10|Masurarea a   |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |fost efectuata|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |de: (numele,  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |prenumele,    |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |functia,      |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |semnatura si  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |data)         |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|11|Prelucrat     |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |datele:       |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |(numele,      |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |prenumele,    |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |semnatura si  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |data)         |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
|12|Aprobat datele|     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |ing. sef      |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |(numele,      |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |prenumele,    |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |semnatura si  |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|  |data)         |     |    |     | | | | | | | | |   |   |   |   | | | | | | |
|__|______________|_____|____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|___|___|_|_|_|_|_|_|
    *) Formulele de calcul sunt prezentate la pct. P.1.1.
    *1) Se indica cotul sau coloana.
    *2) Se precizeaza pozitia din schema izometrica (reper, desen etc.).
    *3) Diametrul initial masurat se calculeaza cu formulele din tabel (poz. 1 ... 6).
    *4) Se completeaza cu verificarea II, III, ... .

    ANEXA P (continuare)

    P.1.1. Formule de calcul

             4
            ___
            \   Drco
    Drcom =  >  ----                         (1)
            /__  4
            i=1

             4
            ___
            \   Drcv
    Drcvm =  >  ----                         (2)
            /__  4
            i=1

            (Drcom + Drcvm)
    Drcm = -----------------                 (3)
                   2

                                   b1 + b2
    D'    = Drcom +/- b unde: b = ---------  (4)
     rcom                             2

    D'    = Drcvm +/- b                      (5)
     rcvm

    D'   = Drcm +/- b                        (6)
     rcm

                     D'
     ef               rcom
    D     = -----------------------          (7)
     rcom   1 + alfac tc - alfam tm

    unde: alfac = coeficient dilatare conducta
          alfam = coeficient dilatare micrometru

                     D'
     ef               rcvm
    D     = -----------------------          (8)
     rcvm   1 + alfac tc - alfam tm

                     D'
     ef               rcm
    D    = -----------------------           (9)
     rcm   1 + alfac tc - alfam tm

             ef
            D     - D
     O       rcom    l. r. oriz. i
    e    = ------------------------ (%)      (10)
     PIF        D
                 l. r. oriz. i

             ef
            D     - D
     V       rcvm    l. r. vert. i
    e    = ------------------------ (%)      (11)
     PIF        D
                 l. r. vert. i

             ef
            D    - D
     M       rcm    l. r. med. i
    e    = ---------------------- (%)        (12)
     PIF       D
                l. r. med. i

           ef      ef
          D     - D
     O     rcom    rcomprec.
    e  = -------------------- (%)            (13)
               ef
              D
               rcomprec.

           ef      ef
          D     - D
     V     rcvm    rcvmprec.
    e  = -------------------- (%)            (14)
               ef
              D
               recomprec.

    ANEXA P (continuare)

           ef     ef
          D    - D
     M     rcm    rcmprec.
    e  = ------------------ (%)              (15)
              ef
             D
              rcmprec.

             O
            e
     O       PIF
    C    = ------                            (16)
     PIF    T
             PIF

             V
            e
     V       PIF
    C    = ------                            (17)
     PIF    T
             PIF

             M
            e
     M       PIF
    C    = ------                            (18)
     PIF    T
             PIF

           O
     O    e
    C  = ---                                 (19)
          T

           V
     V    e
    C  = ---                                 (20)
          T

           M
     M    e
    C  = ---                                 (21)
          T

    P.2. Determinarea periodicitatii masurarilor remanente urmatoare pentru portiuni drepte de conducte si durata de functionare proiectata de 100.000 de ore
    a) Viteza de fluaj initiala mai mica decat viteza admisa

    Figura 3, reprezentand viteza de fluaj initiala mai mica decat viteza admisa, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 bis din 22 decembrie 2003, la pagina 62.

    ANEXA P (sfarsit)

    b) Viteza de fluaj initiala mai mare decat cea admisa

    Figura 4, reprezentand viteza de fluaj initiala mai mare decat cea admisa, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 bis din 22 decembrie 2003, la pagina 63.

    ANEXA Q

         Examinari nedistructive la conducte aflate in exploatare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Element    |   Metoda de    | Periodicitatea  |        Precizari         |
|crt.|supus      |   control      | si volumul      |                          |
|    |controlului|                | controlului     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  1.|Coturi     |- Control vizual|- Primul control:|- Primele controale se    |
|    |           |  exterior      |  la cel mult 30%|  efectueaza la coturile  |
|    |           |- Masurarea     |  din durata de  |  cele mai solicitate,    |
|    |           |  grosimii      |  functionare    |  stabilite prin proiect. |
|    |           |  peretelui cu  |  stabilita prin |- Grosimea peretelui se   |
|    |           |  ultrasunete   |  proiect (dar nu|  masoara cel putin in    |
|    |           |- Control       |  mai mult de    |  trei sectiuni si in     |
|    |           |  nedistructiv  |  30.000 de ore  |  patru puncte fiecare.   |
|    |           |  cu ultrasunete|  de             |- Controlul cu            |
|    |           |- Controlul     |  functionare).  |  ultrasunete, lichide    |
|    |           |  suprafetei    |- In continuare: |  penetrante si/sau       |
|    |           |  exterioare cu |  la fiecare 30% |  particule magnetice se  |
|    |           |  lichide       |  din durata de  |  efectueaza pe intreaga  |
|    |           |  penetrante    |  functionare    |  lungime a partii curbate|
|    |           |  si/sau        |  stabilita prin |  si pe 2/3 din perimetru,|
|    |           |  particule     |  proiect (dar nu|  incluzand partea intinsa|
|    |           |  magnetice     |  mai mult de    |  si zonele neutre ale    |
|    |           |- Examinarea    |  30.000 de ore  |  cotului.                |
|    |           |  structurii    |  de             |- Structura metalografica |
|    |           |  metalografice |  functionare).  |  se va determina direct  |
|    |           |                |                 |  cu microscopul optic sau|
|    |           |                |                 |  prin replica            |
|    |           |                |                 |  metalografica.          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  2.|Imbinari   |- Control vizual|Idem pct. 1.     |  Imbinarile sudate care  |
|    |sudate     |  exterior      |                 |se controleaza sunt cele  |
|    |aferente   |- Control       |                 |aferente coturilor        |
|    |coturilor  |  nedistructiv  |                 |controlate la pct. 1.     |
|    |           |  cu ultrasunete|                 |                          |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  radiatii      |                 |                          |
|    |           |  penetrante    |                 |                          |
|    |           |- Controlul     |                 |                          |
|    |           |  suprafetei    |                 |                          |
|    |           |  exterioare a  |                 |                          |
|    |           |  sudurii si a  |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  adiacente cu  |                 |                          |
|    |           |  lichide       |                 |                          |
|    |           |  penetrante    |                 |                          |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  particule     |                 |                          |
|    |           |  magnetice     |                 |                          |
|    |           |- Masurarea     |                 |                          |
|    |           |  duritatii     |                 |                          |
|    |           |  cordonului de |                 |                          |
|    |           |  sudura si a   |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  invecinate    |                 |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  3.|Piese      |- Control vizual|- Primul control:|  Primele controale se    |
|    |fasonate   |  exterior      |  la cel mult 30%|efectueaza la piesele cele|
|    |aferente   |- Masurarea     |  din durata de  |mai solicitate stabilite  |
|    |conductelor|  grosimii      |  functionare    |prin proiect. In cazul    |
|    |("I"-uri;  |  peretelui cu  |  stabilita prin |"I"-urilor se selecteaza  |
|    |"Y"-uri)   |  ultrasunete   |  proiect (dar   |cele care au raportul     |
|    |           |- Masurarea     |  nu mai mult de |diametru manta/derivatie  |
|    |           |  diametrelor   |  30.000 de ore  |cel mai mare.             |
|    |           |- Controlul     |  de             |  Grosimea peretelui se   |
|    |           |  suprafetei    |  functionare);  |masoara cel putin:        |
|    |           |  exterioare cu |  cel putin o    |- in cazul "I"-urilor: in |
|    |           |  lichide       |  piesa fasonata |  patru sectiuni si       |
|    |           |  penetrante    |  de aceeasi     |  8 puncte;               |
|    |           |  si/sau        |  tipodimensiune.|- in cazul "Y"-urilor: in |
|    |           |  particule     |- In continuare: |  cinci sectiuni si       |
|    |           |  magnetice     |  la fiecare 30% |  8 puncte;               |
|    |           |- Examinarea    |  din durata de  |- in cazul reductiilor: in|
|    |           |  structurii    |  functionare    |  sectiunea medie si      |
|    |           |  metalografice |  stabilita prin |  4 puncte.               |
|    |           |                |  proiect (dar   |  Controlul cu lichide    |
|    |           |                |  nu mai mult de |penetrante si/sau         |
|    |           |                |  30.000 de ore  |particule magnetice se    |
|    |           |                |  de             |efectueaza in zonele      |
|    |           |                |  functionare);  |de trecere, reductii si   |
|    |           |                |  cel putin o    |racorduri.                |
|    |           |                |  piesa fasonata |  Structura metalografica |
|    |           |                |  de aceeasi     |se va determina direct cu |
|    |           |                |  tipodimensiune |microscopul optic sau prin|
|    |           |                |  (alta decat    |replica metalografica.    |
|    |           |                |  cea examinata  |                          |
|    |           |                |  anterior).     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|

    ANEXA Q (continuare)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Element    |   Metoda de    | Periodicitatea  |        Precizari         |
|crt.|supus      |   control      | si volumul      |                          |
|    |controlului|                | controlului     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  4.|Imbinari   |- Control vizual|Idem pct. 3.     |  Imbinarile sudate care  |
|    |sudate     |  exterior      |                 |se controleaza sunt cele  |
|    |aferente   |- Control       |                 |aferente pieselor         |
|    |pieselor   |  nedistructiv  |                 |fasonate controlate la    |
|    |fasonate   |  cu ultrasunete|                 |pct. 3.                   |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  radiatii      |                 |                          |
|    |           |  penetrante (in|                 |                          |
|    |           |  cazul         |                 |                          |
|    |           |  sudurilor cap |                 |                          |
|    |           |  la cap)       |                 |                          |
|    |           |- Controlul     |                 |                          |
|    |           |  suprafetei    |                 |                          |
|    |           |  exterioare a  |                 |                          |
|    |           |  sudurii si a  |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  adiacente cu  |                 |                          |
|    |           |  lichide       |                 |                          |
|    |           |  penetrante    |                 |                          |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  particule     |                 |                          |
|    |           |  magnetice     |                 |                          |
|    |           |- Masurarea     |                 |                          |
|    |           |  duritatii     |                 |                          |
|    |           |  cordonului de |                 |                          |
|    |           |  sudura si a   |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  invecinate    |                 |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  5.|Tronsoane  |- Masurarea     |- Primul control:|  Structura metalografica |
|    |drepte de  |  grosimii      |  la cel mult 30%|se va determina direct cu |
|    |conducta:  |  peretelui cu  |  din durata de  |microscopul optic sau prin|
|    |zona de    |  ultrasunete   |  functionare    |replica metalografica.    |
|    |referinta  |  in aceleasi   |  stabilita prin |                          |
|    |conform    |  zone          |  proiect (dar   |                          |
|    |proiectului|- Examinarea    |  nu mai mult de |                          |
|    |           |  structurii    |  30.000 de ore  |                          |
|    |           |  metalografice |  de             |                          |
|    |           |- Masurarea     |  functionare);  |                          |
|    |           |  circumferintei|  zona de        |                          |
|    |           |  conductei cu  |  referinta.     |                          |
|    |           |  banda si/sau a|- In continuare: |                          |
|    |           |  diametrelor   |  la fiecare 30% |                          |
|    |           |                |  din durata de  |                          |
|    |           |                |  functionare    |                          |
|    |           |                |  stabilita prin |                          |
|    |           |                |  proiect (dar   |                          |
|    |           |                |  nu mai mult de |                          |
|    |           |                |  30.000 de ore  |                          |
|    |           |                |  de             |                          |
|    |           |                |  functionare);  |                          |
|    |           |                |  zona de        |                          |
|    |           |                |  referinta.     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  6.|Suporturi  |- Control vizual|- Primul control:|  La controlul vizual se  |
|    |si         |                |  la cel mult 30%|va inspecta starea        |
|    |suspensii  |                |  din durata de  |elementelor suspensiilor  |
|    |           |                |  functionare    |si suporturilor (de       |
|    |           |                |  stabilita prin |exemplu: verificarea      |
|    |           |                |  proiect (dar   |corespondentei tipului de |
|    |           |                |  nu mai mult de |suport cu prevederile     |
|    |           |                |  30.000 de ore  |proiectului, depistarea   |
|    |           |                |  de             |tirantilor rupti, lipsa   |
|    |           |                |  functionare);  |suruburilor de prindere,  |
|    |           |                |  toate          |arcuri rupte sau spira pe |
|    |           |                |  suporturile.   |spira).                   |
|    |           |                |- in continuare: |  Controlul vizual se     |
|    |           |                |  la fiecare 30% |efectueaza cu conductele  |
|    |           |                |  din durata de  |in "stare rece".          |
|    |           |                |  functionare    |                          |
|    |           |                |  stabilita prin |                          |
|    |           |                |  proiect (dar nu|                          |
|    |           |                |  mai mult de    |                          |
|    |           |                |  30.000 de ore  |                          |
|    |           |                |  de             |                          |
|    |           |                |  functionare);  |                          |
|    |           |                |  toate          |                          |
|    |           |                |  suporturile.   |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|

    ANEXA Q (sfarsit)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Element    |   Metoda de    | Periodicitatea  |        Precizari         |
|crt.|supus      |   control      | si volumul      |                          |
|    |controlului|                | controlului     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  7.|Armaturi   |- Control vizual|- Primul control:|  Stiloscoparea se va     |
|    |           |- Controlul     |  la 30% din     |efectua o singura data la |
|    |           |  suprafetei    |  durata de      |montarea initiala sau la  |
|    |           |  interioare,   |  functionare    |inlocuirea armaturii.     |
|    |           |  exterioare si |  stabilita prin |                          |
|    |           |  de etansare cu|  proiect (dar nu|                          |
|    |           |  lichide       |  mai mult de    |                          |
|    |           |  penetrante    |  30.000 de ore  |                          |
|    |           |- Stiloscopare  |  de             |                          |
|    |           |  stuturi de    |  functionare);  |                          |
|    |           |  racord        |  cel putin cate |                          |
|    |           |                |  o armatura de  |                          |
|    |           |                |  fiecare        |                          |
|    |           |                |  tipodimensiune.|                          |
|    |           |                |- In continuare: |                          |
|    |           |                |  la fiecare 30% |                          |
|    |           |                |  din durata de  |                          |
|    |           |                |  functionare    |                          |
|    |           |                |  stabilita prin |                          |
|    |           |                |  proiect (dar nu|                          |
|    |           |                |  mai mult de    |                          |
|    |           |                |  30.000 de ore  |                          |
|    |           |                |  de             |                          |
|    |           |                |  functionare);  |                          |
|    |           |                |  inca cel putin |                          |
|    |           |                |  o armatura de  |                          |
|    |           |                |  aceeasi        |                          |
|    |           |                |  tipodimensiune |                          |
|    |           |                |  (alta decat cea|                          |
|    |           |                |  examinata      |                          |
|    |           |                |  anterior).     |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|
|  8.|Imbinari   |- Control vizual|Idem pct. 7.     |  Imbinarile sudate care  |
|    |sudate     |  exterior      |                 |se controleaza sunt cele  |
|    |aferente   |- Control       |                 |aferente armaturilor      |
|    |armaturilor|  nedistructiv  |                 |controlate la pct. 7.     |
|    |           |  cu ultrasunete|                 |                          |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  radiatii      |                 |                          |
|    |           |  penetrante    |                 |                          |
|    |           |  (pentru suduri|                 |                          |
|    |           |  cap la cap)   |                 |                          |
|    |           |- Controlul     |                 |                          |
|    |           |  suprafetei    |                 |                          |
|    |           |  exterioare a  |                 |                          |
|    |           |  sudurii si a  |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  adiacente cu  |                 |                          |
|    |           |  lichide       |                 |                          |
|    |           |  penetrante    |                 |                          |
|    |           |  si/sau        |                 |                          |
|    |           |  particule     |                 |                          |
|    |           |  magnetice     |                 |                          |
|    |           |- Masurarea     |                 |                          |
|    |           |  duritatii     |                 |                          |
|    |           |  cordonului de |                 |                          |
|    |           |  sudura si a   |                 |                          |
|    |           |  zonelor       |                 |                          |
|    |           |  adiacente     |                 |                          |
|____|___________|________________|_________________|__________________________|

    ANEXA R

                        Incercari distructive

    R.1. Pentru urmarirea modificarii caracteristicilor otelurilor conductelor, prin proiect se stabilesc portiuni de verificare pe elementele conductelor de abur.
    R.2. Portiunile de verificare pentru tevi se stabilesc prin proiect pe conductele de abur care pleaca de la cazan spre conducta colectoare comuna, cel putin una pe fiecare cazan. Acestea trebuie sa fie drepte, iar lungimea intre imbinarile sudate sa permita montarea reperelor de control si prelevarea probelor pentru incercarile si analizele prevazute la pct. 6.2.4.6 din prescriptia tehnica.
    La sistemele bloc-cazan-turbina, pe fiecare pereche de conducte similare ca destinatie si caracteristici se va stabili cel putin o portiune de verificare. Pe aceasta se va realiza, prin prelucrare mecanica, o zona circulara de referinta cu latimea minima de 100 mm, care va avea grosimea peretelui egala cu grosimea minima de calcul si va fi indicata de proiectant.

    Figura R.1. - Schema portiunilor de verificare

    Figura 5, reprezentand schema portiunilor de verificare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 bis din 22 decembrie 2003, la pagina 67.

    In cazul coturilor, pentru verificarea periodica a caracteristicilor otelurilor, numarul coturilor pe care se vor face verificarile respective va fi stabilit prin proiect.

    R.3. Inainte de montare, din tevile conductelor pe care se fixeaza portiunile de verificare, precum si dintr-un cot din categoria celor pe care se fac verificarile caracteristicilor otelului, se preleveaza o proba de aproximativ 400 mm pentru efectuarea incercarilor si analizelor prevazute la pct. R.4 si R.5.
    In cazul in care tevile pentru conducte, respectiv coturile, au fost livrate cu certificate de calitate care contin datele prevazute la pct. R.4 si R.5, fiind marcate ca atare prin poansonare astfel incat sa poata fi identificata marca otelului, sarja si producatorul, se poate renunta la efectuarea incercarilor si analizelor mentionate la pct. R.4. In aceasta situatie se determina numai structura metalografica prin replica metalografica.

    ANEXA R (continuare)

    R.4. Incercarile mecanice se vor efectua pe epruvete transversale, iar in cazul in care dimensiunile tevii nu permit pe epruvete longitudinale prelevate conform figurii R.2.
    In cadrul incercarilor mecanice se vor efectua:
    - incercarea la tractiune, cu determinarea rezistentei la tractiune, a limitei de curgere conventionale la 20 grade C si la temperatura de functionare a elementului de conducta, a alungirii la rupere si a gatuirii la rupere;
    - determinarea rezilientei sau energiei de rupere, pe acelasi tip de epruvete cu cel prevazut in standardul de produs si folosit initial de furnizor pentru eliberarea certificatului de calitate al semifabricatelor respective;
    - analiza fractografica pe epruvete de tractiune si de incovoiere prin soc;
    - determinarea duritatii HV 10 (HV 5) pe intreaga sectiune transversala a tevii sau a cotului, in puncte amplasate la 2 mm unul de altul.

    Figura R.2. - Schema taierii epruvetelor din portiunea de verificare

    Figura 6, reprezentand schema taierii epruvetelor prin portiunea de verificare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 bis din 22 decembrie 2003, la pagina 68.

    Din teava sau cotul prelevat pentru incercari se va efectua analiza chimica completa.

    R.5. Pentru examinarea microstructurii, din fiecare portiune de teava si din fiecare cot prevazut pentru incercari se vor preleva cate doua probe pentru analiza in directia transversala si longitudinala, examinandu-se:
    a) caracterul general al structurii marginii interioare a tevii, respectiv a cotului, pentru determinarea gradului de decarburare a acesteia (la marirea x 100);
    b) structura materialului la mariri x (500 ... 1.000) pentru determinarea constituentilor.

    ANEXA R (sfarsit)

    R.6. Incercarile si analizele prevazute la pct. R.4 si R.5 se vor efectua in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare, iar rezultatele se vor inscrie in fisa tehnica, conform modelului prezentat in anexa S.
    R.7. Tronsoanele taiate din teava, precum si coturile pentru incercari si analize se inlocuiesc cu altele, stabilite prin proiect, marcate inca de la montare si care au compozitia chimica si caracteristicile mecanice in limitele prevazute in standardele de produs ale acestora.

    ANEXA S

    Fisa tehnica a portiunii de verificare a tevii/cotului, pozitia ........*1)

    I. Date initiale

    a) Data instalarii tevii conductei (cotului) ....... desen nr. ............
    b) Marca otelului, standardul ......................... clasa de calitate a otelului ............
    c) Lungimea .............. mm
    d) Diametrul exterior al tevii ................ mm
    e) Rezultatele examinarii vizuale exterioare si interioare a tevii (cotului) inainte de montare ............................................................
...............................................................................
    f) Rezultatele masurarii grosimii peretilor tevii la ambele capete, inainte de instalare ..................................................................
...............................................................................
    Primul capat marcat ......... grosimea de la .......... pana la ....... mm.
    Locul cu grosimea minima marcat ..............
    Al doilea capat marcat ............. grosimea de la ........... pana la ................. mm.
    Locul cu grosimea minima marcat ................
    g) Cercetarea initiala a materialului s-a facut pe o portiune lunga de ............... mm de la capatul tevii marcat ............
    h) Locul pastrarii tevii (cotului) de rezerva cu nr. ............... pentru inlocuirea probei ............ responsabil pentru pastrare .................... (numele, prenumele si functia)
    i) Dimensiunile tevii (cotului) de rezerva:
    - lungime ......................... mm
    - diametrul exterior .............. mm
    - grosimea peretelui .............. mm
    - marca otelului .....................
------------
    *1) Se precizeaza pozitia din schema izometrica, repere, desen.

    II. Datele certificatului de calitate nr. .......

    Pentru teava (cotul) ..............................
    a) Diametrul exterior .......................... mm
    b) Grosimea peretelui .......................... mm
    c) Numarul sarjei .................................
    d) Procedeul de elaborare a otelului ......................................
    e) Metoda de dezoxidare si continutul de aluminiu .........................
    f) Punctajul incluziunilor nemetalice ............. conform ...............
    g) Tratamentul termic final ...............................................
    h) Valorile caracteristicilor mecanice (Rm, R0,2, A5) determinate pe epruvete transversale sau longitudinale .......................................
    i) Microstructura otelului ................................................

    ANEXA S (sfarsit)

    III. Rezultatele cercetarilor otelului prevazut pentru portiunea (cotul) de verificare

 ______________________________________________________________________________
|Specificarea |Simbol            |UM  |Nr.      |Cercetari|   Cercetari   |Obs.|
|cercetarii   |                  |    |buletin  |initiale |   materiale   |    |
|             |                  |    |incercari|         |_______________|    |
|             |                  |    |laborator|         |A1|A2|A3|A4|...|    |
|_____________|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|Compozitia   |C                 |%   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|chimica      |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Mn                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Si                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |S                 |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |P                 |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |N                 |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Al                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Cr                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Mo                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |V                 |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Ni                |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Alte elemente     |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|_____________|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|Incercari    |Rm                |N/  |         |         |  |  |  |  |   |    |
|mecanice     |__________________|mm^2|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |R0,2              |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |R0,2 la:|texpl.   |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |        |_________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |        |texpl.   |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |        |+15      |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |        |grade C  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |________|_________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |R/100.000*2)      |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Rr/100.000*2)     |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Rezilienta:|20    |J/  |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |grade |mm^2|         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |C     |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |______|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |           |texpl.|    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |______|    |_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |           |texpl.|    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |+15   |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |grade |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |           |C     |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |___________|______|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |A5                |%   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|             |__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Z                 |%   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|_____________|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|Analiza      |Foto              |-   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|metalografica|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|             |Interpretare      |-   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|_____________|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
|Analiza      |Interpretare      |-   |         |         |  |  |  |  |   |    |
|fractografica|                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|pe epruvete  |                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|de tractiune |                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|si de        |                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|incovoiere   |                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|prin soc     |                  |    |         |         |  |  |  |  |   |    |
|_____________|__________________|____|_________|_________|__|__|__|__|___|____|
    *2) Se precizeaza valorile corespunzatoare pentru durata de functionare proiectata la temperatura de calcul.

    IV. Alte date ale portiunii de verificare a tevii (cotului):
    ...........................................................................

             Director tehnic,                    Responsabil cu fluajul,
    (Numele, prenumele si semnatura)        (Numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 311/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 311 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 12 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Am acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Legea 716 2001
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 311/2003
Ordin 663 2010
pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraîncalzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune"
Ordin 469 2004
pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune", aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 311/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu