Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 31 din  9 februarie 1999

privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din  2 martie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    emite prezentul ordin.

    1. Se aproba majorarea, incepand cu data de 1 martie 1999, a tarifelor de radiocomunicatii cu un coeficient de 1,23.
    2. Tarifele lunare pentru punerea la dispozitie a emitatoarelor si translatoarelor de radio si de televiziune pentru circuite analogice de radio si de televiziune sunt prezentate in anexele nr. I - III, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    3. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin incepand cu data de 1 martie 1999.
    4. In functie de evolutia cursului leu/dolar si a indicelui de inflatie, tarifele se vor renegocia dupa 6 luni de la data aplicarii prezentului ordin.

                   Presedintele Agentiei Nationale
                   pentru Comunicatii si Informatica,
                   prof. dr. ing. Sergiu Iliescu

    ANEXA 1

                             TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispozitie a emitatoarelor si translatoarelor de televiziune
 ______________________________________________________________________________
|          |                             |                      | Indicii de   |
|          |      Tarifele actuale       | Tarifele negociate   |  crestere    |
|          |_____________________________|______________________|______________|
|          |      |           | Tariful  |           | Tariful  | la    |  la  |
|          |      |  Tariful  | pentru o |  Tariful  | pentru o |tariful|tariful
|          |      |    fix    |ora zilnic|    fix    |ora zilnic| fix   | orar |
|          | U.M. |(lei/U.M.) |(lei/U.M.)|(lei/U.M.) |(lei/U.M.)|       |      |
|__________|______|___________|__________|___________|__________|_______|______|
|Emitatoare|      |           |          |           |          |       |      |
|   TV     |      |           |          |           |          |       |      |
|          |      |           |          |           |          |       |      |
|40 kW     |statie|296.487.392|11.977.684|362.900.568|14.660.685| 1.224 |1.224 |
|20 kW     |statie| 36.745.247| 2.455.882| 44.976.182| 3.006.000| 1.224 |1.224 |
|5-10 kW   |statie| 29.888.507| 2.224.456| 36.583.533| 2.722.734| 1.224 |1.224 |
|2- 4 kW   |statie| 25.553.321| 1.112.233| 31.277.265| 1.361.373| 1.224 |1.224 |
|0,5-1 kW  |statie| 28.826.270|   948.014| 35.283.354| 1.160.369| 1.224 |1.224 |
|0,1-0,4 kW|statie| 10.181.617|   125.425| 12.462.299|   153.520| 1.224 |1.224 |
|sub 0,1 kW|statie|  3.955.207|    53.752|  4.841.173|    65.792| 1.224 |1.224 |
|          |      |           |          |           |          |       |      |
Translatoare      |           |          |           |          |       |      |
|   TV     |      |           |          |           |          |       |      |
|          |      |           |          |           |          |       |      |
|100 W     |statie|  7.055.483|   170.206|  8.635.911|   208.332| 1.224 |1.224 |
| 50 W     |statie|  6.796.378|    58.988|  8.318.767|    72.201| 1.224 |1.224 |
| 15 W     |statie|  2.003.488|    14.329|  2.452.269|    17.539| 1.224 |1.224 |
| 10 W     |statie|  1.891.239|     9.859|  2.314.877|    12.067| 1.224 |1.224 |
|5 W si    |      |           |          |           |          |       |      |
|sub 5 W   |statie|  1.810.957|     4.456|  2.216.611|     5.454| 1.224 |1.224 |
|__________|______|___________|__________|___________|__________|_______|______|

    NOTA:
    Pentru statiile cu regim de peste 600 de metri altitudine fata de nivelul marii tariful fix se majoreaza cu 50% atat la emitatoarele TV, cat si la translatoarele TV nedeservite.
    Functionarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea urmatoarelor tarife:
    - tarif fix lunar, integral, al statiei;
    - tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 50% .

    ANEXA 2

                            TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispozitie a emitatoarelor si translatoarelor radio
 ______________________________________________________________________________
|            |                           |                      | Indicii de   |
|            |    Tarifele actuale       | Tarifele negociate   |  crestere    |
|            |___________________________|______________________|______________|
|            |      |          | Tariful  |          | Tariful  | la    |  la  |
|            |      |  Tariful | pentru o |  Tariful | pentru o |tariful|tariful
|            |      |    fix   |ora zilnic|    fix   |ora zilnic| fix   | orar |
|            | U.M. |(lei/U.M.)|(lei/U.M.)|(lei/U.M.)|(lei/U.M.)|       |      |
|____________|______|__________|__________|__________|__________|_______|______|
|1. Unde     |      |          |          |          |          |       |      |
|lungi/medii |      |          |          |          |          |       |      |
|1.500 kW    |statie|79.764.716|63.485.461|98.429.660|78.341.059| 1.234 | 1.234|
|1.200 kW    |statie|48.790.572|57.448.226|60.207.566|70.891.111| 1.234 | 1.234|
|1.000 kW    |statie|46.864.311|44.449.275|57.830.560|54.850.405| 1.234 | 1.234|
|  950 kW    |statie|43.202.559|40.902.359|53.311.958|50.473.511| 1.234 | 1.234|
|  400 kW    |statie|43.202.559|27.280.847|53.311.958|33.664.565| 1.234 | 1.234|
|  200 kW    |statie|39.017.699|11.659.416|48.147.841|14.387.719| 1.234 | 1.234|
|  100 kW    |statie|78.376.810| 6.041.002|96.716.984| 7.454.596| 1.234 | 1.234|
|   50 kW    |statie|18.388.789| 6.889.229|22.691.766| 8.497.607| 1.234 | 1.234|
| 1-30 kW    |statie|13.256.149| 1.452.750|16.358.088| 1.792.694| 1.234 | 1.234|
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|2. Unde     |      |          |          |          |          |       |      |
|   scurte   |      |          |          |          |          |       |      |
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|Centru      |      |          |          |          |          |       |      |
|emisie      |      |          |          |          |          |       |      |
|Galbeni     |      |          |          |          |          |       |      |
|120-250 kW  |statie|66.391.614|15.319.560|81.927.252|18.907.337| 1.234 | 1.234|
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|Centru      |      |          |          |          |          |       |      |
|emisie      |      |          |          |          |          |       |      |
|Tiganesti   |      |          |          |          |          |       |      |
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|120-250 kW  |statie|36.420.631|15.319.560|44.943.059|18.904.337| 1.234 | 1.234|
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|Centru      |      |          |          |          |          |       |      |
|emisie      |      |          |          |          |          |       |      |
|Saftica     |      |          |          |          |          |       |      |
|100 kW      |statie|23.053.678| 5.754.255|28.448.239| 7.100.751| 1.234 | 1.234|
|18-50 kW    |statie|15.354.756| 2.848.836|18.947.769| 3.515.464| 1.234 | 1.234|
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|3. Unde     |      |          |          |          |          |       |      |
|ultrascurte |      |          |          |          |          |       |      |
| 7-12 kW    |statie| 7.723.518| 1.207.443| 9.530.821| 1.489.985| 1.234 | 1.234|
| 1- 6 kW    |statie| 7.723.518|   603.760| 9.530.821|   745.040| 1.234 | 1.234|
|0,100 kW si |      |          |          |          |          |       |      |
|sub 0,100 kW|statie| 4.911.310|   198.912| 6.060.557|   245.457| 1.234 | 1.234|
|            |      |          |          |          |          |       |      |
|4.          |      |          |          |          |          |       |      |
|Translatoare|      |          |          |          |          |       |      |
|radio       |      |          |          |          |          |       |      |
|            |      |          |          |          |          |       |      |
| 8 W        |statie| 1.089.869|     2.838| 1.344.898|     3.502| 1.234 | 1.234|
|____________|______|__________|__________|__________|__________|_______|______|

    NOTA:
    Pentru statiile cu regim de altitudine de peste 600 de metri fata de nivelul marii tariful fix se majoreaza cu 40% .
    Functionarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea urmatoarelor tarife:
    - tarif fix lunar, integral, al statiei;
    - tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 30% .

    ANEXA 3

                                 TARIFELE
              pentru circuite analogice de radio si televiziune

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tariful fix (lei/U.M.)
    B - Tariful variabil pentru 24 de ore/zi (lei/U.M.)
    C - Tariful variabil pentru o ora zilnic (lei/U.M.)
    D - Tariful pe minut de transmisie (lei/U.M.)
 ______________________________________________________________________________
|             |        |          Tarifele actuale           |     Tarifele    :
|             |        |                                     |     negociate   :
|             |  U.M.  |_____________________________________|_________________:
|             |        |     A      |    B   |   C   |   D   |    A    |   B   :
|=============|========|============|========|=======|=======|=========|=======:
:              Tarifele negociate            |      Indicii de crestere        |
:____________________________________________|_________________________________|
:                      |      C     |    D   |   A   |   B   |    C    |   D   |
:______________________|____________|________|_______|_______|_________|_______|
| 1. Circuit  |        |            |        |       |       |         |       |
| video plus  |        |            |        |       |       |         |       |
| audio       |        |            |        |       |       |         |       |
| insotitor   |        |            |        |       |       |         |       |
|1.1. Serviciu|        |            |        |       |       |         |       |
| permanent   |        |            |        |       |       |         |       |
| - pe luna   |   km   |    104.882 | 61.468 |   -   |    -  | 126.593 | 74.192|
|             |        |            |        | 1.207 | 1.207 |         |       |
| Perioada    |        |            |        |       |       |         |       |
| minima -    |        |            |        |       |       |         |       |
| 2 ani       |        |            |        |       |       |         |       |
|1.2. Serviciu|        |            |        |       |       |         |       |
| cu program  |        |            |        |       |       |         |       |
| fix         |        |            |        |       |       |         |       |
| Perioada    |        |            |        |       |       |         |       |
| minima -    |        |            |        |       |       |         |       |
| un an       |        |            |        |       |       |         |       |
| a) pe luna, |        |            |        |       |       |         |       |
| indiferent  |        |            |        |       |       |         |       |
| de durata   |        |            |        |       |       |         |       |
| programului |   km   |     39.301 |    -   |   -   |   -   |  47.436 |       |
|             |        |            |        | 1.207 |       |         |       |
| b) pe luna, |        |            |        |       |       |         |       |
| pentru      |        |            |        |       |       |         |       |
| fiecare ora |        |            |        |       |       |         |       |
| de program  |        |            |        |       |       |         |       |
| zilnic      |   km   |      -     |    -   | 5.277 |   -   |         |       |
|             |        |      6.369 |        |       | 1.207 |         |       |
| c) pentru   |        |            |        |       |       |         |       |
| fiecare     |        |            |        |       |       |         |       |
| excedent de |        |            |        |       |       |         |       |
| 15 minute   |        |            |        |       |       |         |       |
| sau         |        |            |        |       |       |         |       |
| fractiune,  |        |            |        |       |       |         |       |
| in cazul    |        |            |        |       |       |         |       |
| depasirii   |        |            |        |       |       |         |       |
| programului |   km   |      -     |    -   |   278 |   -   |         |    -  |
|             |        |        336 |        |       | 1.207 |         |       |
|1.3. Serviciu|        |            |        |       |       |         |       |
| ocazional   |        |            |        |       |       |         |       |
| a) pe minut |        |            |        |       |       |         |       |
| de          |        |            |        |       |       |         |       |
| transmisie, |        |            |        |       |       |         |       |
| cu o durata |        |            |        |       |       |         |       |
| minima de   |        |            |        |       |       |         |       |
| taxare de   |        |            |        |       |       |         |       |
| 15 minute:  |        |            |        |       |       |         |       |
| - sectiunea |        |            |        |       |       |         |       |
| 0 - 100 km  |   km   |      -     |    -   |   -   |   131 |         |    -  |
|             |        |            |    158 |       |       |         |  1.207|
| - sectiunea |        |            |        |       |       |         |       |
| peste 100 km|   km   |      -     |    -   |   -   |    62 |         |    -  |
|             |        |            |     75 |       |       |         |  1.207|
| b) tarif    |        |            |        |       |       |         |       |
| suplimentar |        |            |        |       |       |         |       |
| de pregatire| bucata |     18.212 |    -   |   -   |    -  |         | 21.982|
|             |        |            |        |       | 1.207 |         |       |
|2. Circuit de|        |            |        |       |       |         |       |
| banda larga |        |            |        |       |       |         |       |
| (15 kHz)    |        |            |        |       |       |         |       |
|2.1. Serviciu|        |            |        |       |       |         |       |
| permanent   |        |            |        |       |       |         |       |
| - pe luna   |   km   |     21.113 | 10.955 |   -   |   -   |  26.708 | 13.858|
|             |        |            |        | 1.265 | 1.265 |         |       |
| Perioada    |        |            |        |       |       |         |       |
| minima -    |        |            |        |       |       |         |       |
| un an       |        |            |        |       |       |         |       |
|2.2. Serviciu|        |            |        |       |       |         |       |
| ocazional   |        |            |        |       |       |         |       |
| a) pe minut |        | dublul     |        |       |       |         |       |
| de          |        | tarifului  |        |       |       |         |       |
| transmisie, |        | pentru     |        |       |       |         |       |
| cu o durata |        | convorbiri |        |       |       |         |       |
| minima de   |        | telefonice |        |       |       |         |       |
| taxare de   |        |            |        |       |       |         |       |
| 10 minute   | bucata |            |        |       |       |         |       |
| b) tarif    |        |            |        |       |       |         |       |
| suplimentar |        |            |        |       |       |         |       |
| de pregatire| bucata |      7.986 |    -   |    -  |    -  |  10.102 |       |
|             |        |            |        | 1.265 |       |         |       |
|_____________|________|____________|________|_______|_______|_________|_______|

    NOTA:
    Tarifele prevazute la pct. 1.2 lit. a), b) si c) se aplica cumulativ.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 31/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu