E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 305 din  5 decembrie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C4/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 bis  din 23 decembrie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 305/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 23 decembrie 2003 si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, si avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT C4/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul economiei si comertului,
                           Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                 Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
            Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

                                  - ISCIR -

________________________________________________________________________________
                       - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
________________________________________________________________________________

                              PRESCRIPTIE TEHNICA

                                 PT C4/1-2003

                 CERINTE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, INSTALAREA,
              EXPLOATAREA, REPARAREA SI VERIFICAREA RECIPIENTELOR
                        METALICE STABILE SUB PRESIUNE

                 COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
                   CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI
                           INSTALATIILOR DE RIDICAT

                                  - ISCIR -

                             - EDITIE OFICIALA -

________________________________________________________________________________
    Indicativ: PT C4/1 - 2003                                          Editia 1
________________________________________________________________________________

    Scopul principal al prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in vederea aplicarii intocmai a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjurator si proprietatii.
    Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru toti agentii economici care efectueaza montarea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea tehnica periodica, scoaterea din uz si casarea recipientelor metalice stabile sub presiune.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acesteia.

    ISCIR
    Str. Sf. Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
    BUCURESTI   www.iscir.ro
    Cod:        050524
    Telefon:    (+4021)411.97.60; 411.97.61
    Fax:        (+4021)411.98.70
    E-mail:     iscir@fx.ro

    Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei prescriptii tehnice in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ISCIR.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia editiei oficiale tiparite.

    1. GENERALITATI

    1.1. Scop
    1.1.1. Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la recipiente metalice stabile sub presiune.
    1.1.2. Prezenta prescriptie tehnica este elaborata in baza legislatiei in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si contine prevederi tehnice minime obligatorii pentru montarea, instalarea, autorizarea functionarii, exploatarea, verificarea tehnica periodica, repararea, evaluarea starii tehnice si scoaterea din uz a recipientelor metalice stabile sub presiune, precum si autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati specifice.
    1.1.3. Prezenta prescriptie tehnica se adreseaza agentilor economici, autorizati de ISCIR-INSPECT, si utilizatorilor, fara a interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata si/sau exploatarea recipientelor metalice stabile sub presiune care respecta conditiile tehnice din prezenta prescriptie tehnica.
    1.1.4. Autoritatea tehnica nationala care asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei si Comertului, avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si a sigurantei in functionare pentru instalatiile si echipamentele sub presiune in categoria carora se integreaza si recipientele metalice stabile sub presiune.

    1.2. Domeniu de aplicare
    1.2.1. Prin "recipiente metalice stabile sub presiune", denumite in continuare "recipiente sub presiune" sau "recipiente", se inteleg recipientele sub presiune instalate pe fundatii sau alte reazeme fixe. Se asimileaza cu recipientele stabile si recipientele sub presiune fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.
    Recipientul sub presiune este limitat la primele imbinari cu conductele de legatura realizate prin sudura, prin flanse sau prin filet (a se vedea figurile nr. 1, 2 si 3).

    Figura 1, reprezentand recipiente sub presiune cu conductele de legatura realizate prin sudura, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 4.

    Figura 2, reprezentand recipiente sub presiune cu conductele de legatura realizate prin flanse, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 5.

    Figura 3, reprezentand recipiente sub presiune cu conductele de legatura realizate prin filet, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 5.

    1.2.2. Prezenta prescriptie tehnica se aplica recipientelor sub presiune cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:
    a) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din anexa A, cu exceptia celor care functioneaza in limitele:
    - PS x V </= 200 bar x litri, avand PS </= 200 bar si V </= 1 litru;
    - PS x V </= 25 bar x litri, avand 0,5 </= PS </= 25 bar si 1 </= V </= 50 litri;
    b) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decat cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa A, cu exceptia celor care functioneaza in limitele:
    - PS x V </= 1.000 bar x litri, avand PS </= 1.000 bar si V </= 1 litru;
    - PS x V </= 50 bar x litri, avand 0,5 </= PS </= 50 bar si 1 </= V </= 100 litri;
    c) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa A, cu exceptia celor care functioneaza in limitele:
    - PS x V </= 500 bar x litri, avand PS </= 500 bar si V </= 1 litru;
    - PS x V </= 200 bar x litri, avand 0,5 </= PS </= 200 bar si 1 </= V </= 400 litri;
    d) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decat cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa A, cu exceptia celor care functioneaza in limitele:
    - PS x V </= 10.000 bar x litri, avand PS </= 1.000 bar si V </= 10 litri;
    - PS x V </= 10.000 bar x litri, avand 0,5 </= PS </= 1.000 bar si 10 </= V </= 1.000 litri;
    - PS </= 10 bar, indiferent de volum.

    NOTE:
    1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001. Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive (art. 7 lit. a)), extrem de inflamabile (art. 7 lit. c)), foarte inflamabile (art. 7 lit. d)), inflamabile, la care temperatura maxima admisibila de lucru este mai mare decat punctul de aprindere (art. 7 lit. e)), foarte toxice (art. 7 lit. f)), toxice (art. 7 lit. g)) si oxidante (art. 7 lit. b)).
    2) Grupa 2 cuprinde abur si celelalte fluide care nu sunt incluse in grupa 1.
    3) In cazul in care un recipient sub presiune se compune din mai multe incinte, acesta se clasifica in categoria cea mai severa care se poate aplica unei incinte luata individual.
    4) Daca intr-o incinta se afla fluide diferite, clasificarea se face in functie de fluidul care impune categoria cea mai severa.
    5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate in anexa A indica valoarea limita superioara pentru fiecare categorie.

    1.2.3. Prezenta prescriptie tehnica se aplica si recipientelor care transporta pe vehicule de cale ferata sau rutiere diverse lichide sau materiale exceptate de regulamentele privind transportul international feroviar, respectiv rutier, al marfurilor periculoase (RID si ADR) si care sunt sub presiune numai in momentul transvazarii/descarcarii lichidelor sau materialelor continute, indiferent de presiunea de descarcare.
    Pentru recipientele care transporta pe vehicule de cale ferata sau rutiere gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplica prevederile prescriptiei tehnice referitoare la recipiente-cisterne, recipiente-containere si recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, Colectia ISCIR.
    1.2.4. Recipientele sub presiune, provenite din alte tari, care se gasesc provizoriu pe teritoriul Romaniei (regim de unica folosinta, regim temporar sau regim tranzitoriu), trebuie sa fie in limitele scadentei de verificare acordata de autoritatile de supraveghere tehnica (organisme de inspectie) din tarile de provenienta.
    1.2.5. Pentru recipientele sub presiune din subteran, prezenta prescriptie tehnica se va completa cu cerintele tehnice stabilite prin instructiuni specifice intocmite de unitatile detinatoare si avizate de catre unitati de proiectare specializate, care sa tina seama de conditiile in care functioneaza acestea. Verificarile in vederea autorizarii functionarii cat si pe parcursul exploatarii, la verificarea tehnica periodica (VTP), se vor efectua de catre responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al unitatii detinatoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    1.2.6. Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica:
    a) recipientelor sub presiune care au presiunea maxima admisibila de lucru de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar);
    b) recipientelor sub presiune care apartin si functioneaza sub controlul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, SRI, SPP si SIE;
    c) recipientelor sub presiune montate pe platforme marine mobile, nave, aeronave si rachete, precum si echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsarii lor;
    d) echipamentelor specifice pentru controlul forajelor de explorare si extractie din industria petrolului, gazului natural sau explorarilor geotermale, din industria extractiva, precum si ale depozitelor subterane destinate mentinerii si/sau reglarii presiunilor la gurile de sonda, cum ar fi: capete de eruptie, prevenitoare de eruptie, manifolduri, precum si echipamentele acestora montate in amonte;
    e) furnalelor, inclusiv sistemelor de racire ale acestora, recuperatoarelor de caldura pentru preincalzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directa inclusiv sistemului de racire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare si de turnare pentru otel si metale neferoase;
    f) echipamentelor cuprinzand carcase, masini sau parti de masini care nu reprezinta recipiente de sine statatoare, de exemplu cilindrii masinilor de forta (motoare, inclusiv turbine si motoare cu ardere interna, masini cu abur, pneumatice, hidraulice, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, prese) si ai masinilor de lucru (compresoare, pompe, dispozitive de comanda, cilindri hidraulici), racitorii intermediari, filtrele, separatoarele de picaturi si amortizoarele de pulsatii care nu sunt montate separat fata de corpul masinilor respective sau similare acestora, precum si componentele masinilor de lucru supuse la presiune cand, la dimensionarea lor, sunt preponderente tensiunile rezultate din alte solicitari mecanice, in afara de presiune;
    g) recipientelor sub presiune cu doua spatii la care spatiul exterior de incalzire sau racire este format din circuite executate din tevi sau segmenti, din diferite profile laminate sau din tabla indoita, iar in spatiul interior al recipientului presiunea nu depaseste 0,05 MPa (0,5 bar); de asemenea, schimbatoarelor de caldura la care spatiile sunt formate din placi de diferite profile, montate in pachet, fixate intre ele prin imbinari demontabile, cat si schimbatoarelor de caldura spirale ale caror spatii sunt partial inspectabile cu conditia ca cele doua medii in amestec sa nu conduca la explozie sau degajare de gaze;
    h) recipientelor de aer pentru instalatiile de franare, basculare, semnalizare, transport pe cablu, precum si celor care au rol de rezervor de combustibil montate pe locomotive, vagoane sau autovehicule;
    i) recipientelor sub presiune care contin apa la temperatura mai mica de 110 grade C sau lichide a caror temperatura maxima de lucru este mai mica decat temperatura de fierbere la presiunea de 0,05 MPa (0,5 bar) a lichidului respectiv, fiind exclusa posibilitatea formarii unei perne de vapori sau gaze;
    j) recipientelor sub presiune care contin lichide si la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depaseste 0,05 MPa (0,5 bar);
    k) distribuitoarelor si colectoarelor de abur, apa fierbinte, aer etc. care nu au si rol de tampon sau de acumulator, considerate elemente de conducta la care se aplica prescriptia tehnica specifica conductelor respective;
    l) conductelor pentru transportul fluidelor, precum si elementelor de conducta care nu pot fi scoase din circuitul acestora (separatoare, filtre etc.);
    m) corpurilor diferitelor armaturi (robinete, supape de siguranta etc.);
    n) radiatoarelor de calorifer;
    o) recipientelor care functioneaza numai sub vacuum;
    p) recipientelor sub presiune care sunt obiectul unor cercetari stiintifice si experimentale in ceea ce priveste constructia lor, oricare ar fi volumul, temperatura si presiunea de lucru; de functionarea acestora raspunzand unitatile detinatoare;
    q) recipientelor definite la pct. 1.2.3, provenite din alte tari, care se gasesc provizoriu pe teritoriul Romaniei (regim tranzitoriu);
    r) recipientelor sub presiune din centrale nucleare cu implicatii asupra securitatii nucleare, care fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea, Colectia ISCIR;
    s) recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune si recipientelor stingatoare de incendiu care fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea, Colectia ISCIR;
    t) recipientelor de stocare GPL (butan, propan si amestecuri butan-propan), care fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea, Colectia ISCIR (depozite independente, instalatii de distributie GPL mic vrac, sisteme de distributie pentru autovehicule);
    u) recipientelor-cisterna, recipientelor-containere si recipientelor-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, care fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea, Colectia ISCIR.

    NOTE:
    1) Recipientele sub presiune exceptate la pct. 1.2.2 lit. a), b), c), d) si pct. 1.2.6 lit. a), i), j), k), o) si p) trebuie sa fie insotite de instructiuni de utilizare adecvate si trebuie sa fie marcate astfel incat sa poata fi identificat producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. In cadrul instructiunilor de utilizare si/sau pe marcaj trebuie sa fie identificati principalii parametrii de functionare: presiunea maxima admisibila de lucru (bar), temperatura maxima admisibila de lucru (grade C), temperatura minima admisibila de lucru (grade C), fluidul de lucru, capacitatea recipientului (1).
    Recipientele vor fi prevazute, dupa caz, cu dispozitive de siguranta si aparate de masurare si control care sa asigure functionarea in limitele parametrilor admisi.
    2) Recipientele care lucreaza la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) si care contin fluide netoxice trebuie sa fie puse in comunicatie cu atmosfera printr-un dispozitiv de siguranta sau prin intermediul altui recipient care lucreaza la presiune atmosferica astfel incat sa se impiedice formarea unui surplus de presiune in recipient.
    Recipientele care lucreaza la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) si care contin fluide toxice sau inflamabile trebuie sa fie prevazute cu supape de siguranta de tip etans, gazele scapate fiind conduse in locuri nepericuloase sau facute inofensive la iesirea lor din conducta de evacuare.
    3) Recipientele mentionate la pct. 1.2.6 lit. q) trebuie sa fie in limitele scadentei de verificare data de autoritatile de supraveghere tehnica (organisme de inspectie) din tarile de provenienta.

    1.2.7. La recipientele sub presiune cu mai multe spatii, compartimentele sau elementele acestora care functioneaza la presiuni egale cu sau mai mici de 0,05 MPa (0,5 bar) sau care se incadreaza in exceptarile de la pct. 1.2.2 lit. a), b), c), d) si pct. 1.2.6 lit. a), i), j), o) nu se supun prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Parametrii acestor spatii se inscriu pe placa de timbru.

    1.3. Referinte normative
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
    1.3.1. Legi si hotarari
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Hotararea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune
    - Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Decretul nr. 290/1997 privind normele generale de prevenire si stingere a incendiilor
    - Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor, republicata in 1997
    - Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse si servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului"
    - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor republicata, aprobata prin Legea nr. 11/1994
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001
    1.3.2. Standarde
    Standardele aplicabile sunt mentionate in anexa B.

    1.4. Termeni si definitii
    1.4.1. accesorii de securitate - dispozitive destinate protejarii echipamentelor sub presiune impotriva depasirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
    - dispozitive de limitare directa a presiunii, cum ar fi: supape de siguranta, sigurante cu membrane de rupere, sisteme de siguranta comandate;
    - dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii si a nivelului de fluid, care fie determina actiuni de corectare, fie inchid si blocheaza, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum si dispozitive de masurare si control cu functie de securitate.
    1.4.2. accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol functional care au o incinta pentru suprapresiune.
    1.4.3. agent economic autorizat (unitate autorizata) - persoana juridica autorizata de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitati (lucrari) specializate la echipamentele care fac obiectul prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, pentru seturile de activitati specializate.
    1.4.4. ansamblu - grup de echipamente sub presiune pe care producatorul le asambleaza pentru a constitui o unitate integrata si functionala.
    1.4.5. asamblari nedemontabile - asamblari care pot fi demontate numai prin metode distructive.
    1.4.6. autorizarea functionarii - ansamblul de activitati de examinare, verificare, incercare si validare a rezultatelor acestora efectuate la punerea in functiune initiala a recipientului sub presiune sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in conditii de siguranta la utilizator (detinator).
    1.4.7. autorizatie ISCIR - document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se atesta capabilitatea tehnica a acestuia de a efectua activitatile specializate pentru care a fost autorizat; document emis de ISCIR-INSPECT pentru autorizarea "Responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor" - RSVTI (personal de specialitate numit prin decizie interna pentru a indeplini aceasta activitate in cadrul unui agent economic).
    1.4.8. avarie - orice eveniment produs la un recipient sub presiune sau la instalatia aferenta acestuia, care scoate din functiune partial sau definitiv recipientul respectiv.
    1.4.9. conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci cand sunt montate intr-un sistem sub presiune. Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi, tubulatura, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri si alte componente sub presiune, dupa caz. Schimbatoarele de caldura cu tevi destinate incalzirii sau racirii sunt considerate conducte.
    1.4.10. proprietar/utilizator, denumit in continuare unitate detinatoare - persoana fizica sau juridica care detine si/sau utilizeaza unul sau mai multe recipiente sub presiune, precum si instalatiile aferente.
    1.4.11. diametru nominal DN - marime numerica a diametrului, care este comuna pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decat componentele pentru care se indica diametrul exterior sau marimea filetului. Acesta este, in mod conventional, un numar intreg, care serveste in scop de referinta si este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricatie. Diametrul nominal se exprima prin simbolul DN urmat de o marime numerica.
    1.4.12. echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate si accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la partile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanse, racorduri/stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare.
    1.4.13. fluide - gaze, lichide si vapori in stare pura, precum si amestecuri ale acestora. Un fluid poate contine si o suspensie de substante solide.
    1.4.14. instalare - ansamblu de operatiuni de pozitionare/fixare a unui recipient in/pe pozitia de functionare si de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de alimentare, la cele tehnologice ale consumatorilor, precum si la sursele de energie auxiliare.
    1.4.15. instructiuni de utilizare (exploatare) - instructiuni tehnice care cuprind informatii privind montarea, instalarea, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea etc. recipientelor sub presiune, elaborate de producator si care sunt distribuite utilizatorului.
    1.4.16. introducere pe piata - actiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, in vederea distribuirii si/sau utilizarii.
    1.4.17. montare - ansamblu de operatiuni de asamblare, la locul de instalare, a partilor componente ale unui recipient sub presiune sau a mai multor recipiente sub presiune legate intre ele in cadrul unei instalatii.
    1.4.18. presiune - presiunea relativa la presiunea atmosferica de 1.013 mbar, respectiv presiunea masurata; o presiune in domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa.
    1.4.19. presiune maxima admisibila PS - presiunea maxima pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificata de producator. Aceasta presiune se masoara in locul specificat de producator, care trebuie sa fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protectie si/sau de limitare ori locul cel mai inalt al echipamentului sub presiune sau, daca acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat.
    1.4.20. recipient sub presiune - orice invelis metalic (incinta inchisa) care contine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte.
    1.4.21. recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot si care nu va fi expus la foc.
    1.4.22. regim de unica folosinta - regimul in care echipamentele (recipientele sub presiune) incarcate cu fluid se distrug dupa utilizare si golire.
    1.4.23. regim temporar - regimul in care echipamentele (recipientele sub presiune) importate in vederea utilizarii in Romania o perioada de timp determinata sunt puse in functiune si/sau sunt supuse operatiilor de descarcare, urmand a fi returnate furnizorului.
    1.4.24. regim tranzitoriu - regimul in care echipamentele (recipientele sub presiune) tranziteaza teritoriul Romaniei, fara sa fie puse in functiune si fara ca acestea sa fie supuse operatiilor de incarcare/descarcare.
    1.4.25. reparare - ansamblu de lucrari si operatiuni specializate care au ca scop readucerea echipamentului la parametrii initiali de functionare in conditii de siguranta.
    1.4.26. temperatura minima/maxima admisibila TS - temperatura minima/maxima pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, asa cum este specificata de producator.
    1.4.27. volum V - volumul interior al incintei sub presiune inclusiv volumul stuturilor pana la prima legatura sau sudura, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
    Termenii si definitiile mentionate anterior se aplica numai in sensul prezentei prescriptii tehnice.

    1.5. Abrevieri
    ADR   - Acordul european referitor la transportul rutier international al
            marfurilor periculoase, incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
    AF    - Autorizare de functionare
    GPL   - Gaze petroliere lichefiate
    IE    - Incercare de etanseitate
    IP    - Incercare la presiune
    IT    - Inspectia teritoriala
    PS    - Presiunea maxima admisibila de lucru
    PT    - Prescriptie tehnica
    RE    - Revizie exterioara
    RI    - Revizie interioara
    RID   - Regulamentul referitor la transportul international feroviar al
            substantelor periculoase
    RSL   - Responsabil cu supravegherea lucrarilor
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    RTS   - Responsabil tehnic cu sudura
    SIE   - Serviciul de Informatii Externe
    SPP   - Serviciul pentru Protectie si Paza
    SRI   - Serviciul Roman de Informatii
    VTP   - Verificare tehnica periodica

    1.6. Conditii generale
    1.6.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor sub presiune este asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol pe toata durata prevazuta pentru utilizarea lor, in conditiile tehnice prevazute de documentatia tehnica.
    1.6.2. Utilizatorul raspunde de instalarea recipientelor sub presiune si de exploatarea acestora in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de insotire si ale prezentei prescriptii tehnice. Utilizatorul va lua masurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor si accidentelor in momentul instalarii, exploatarii si verificarii recipientelor sub presiune.
    Recipientele sub presiune nu pot fi date in exploatare decat dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    1.6.3. Modul de functionare indicat pentru recipientele sub presiune trebuie sa excluda orice risc previzibil in mod rezonabil in functionarea acestora. Acolo unde este cazul, trebuie acordata o atentie deosebita:
    - dispozitivelor de inchidere si deschidere;
    - descarcarilor periculoase ale ventilelor de suprapresiune;
    - dispozitivelor de prevenire a accesului fizic, atunci cand exista suprapresiune sau vid;
    - temperaturii suprafetei, avand in vedere destinatia echipamentului;
    - descompunerii fluidelor instabile.
    1.6.4. Se admit recipiente sub presiune procurate din import, construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice in conformitate cu normele oficiale din alte tari, cu conditia ca documentatia tehnica de proiectare (desenul tip de ansamblu + breviarul de calcul) si de fabricatie (inclusiv certificatele de verificare emise in urma verificarilor tehnice periodice de organismul de inspectie din tara de origine) sa fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare, inainte de contractare.
    ISCIR-INSPECT poate solicita importatorului ca documentatia tehnica de proiectare si fabricatie sa fie transmisa pentru verificare si avizare unei unitati de proiectare specializate pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii, autorizata de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Functie de tipul si complexitatea recipientelor sub presiune care se importa, ISCIR-INSPECT poate solicita unitatii importatoare asigurarea efectuarii verificarilor si incercarilor la furnizor, de catre ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    1.6.5. In cazul indeplinirii conditiilor mentionate la pct. 1.6.4, pentru recipientele sub presiune vechi (care au fost in functiune) importate, se vor efectua examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice a acestora, de catre o unitate de proiectare autorizata conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe baza unui program avizat, in prealabil, de ISCIR-INSPECT.
    1.6.6. Prevederile pct. 1.6.4 nu se aplica recipientelor sub presiune in regim tranzitoriu si celor care sunt importate incarcate cu fluide, au certificate de verificare (inclusiv poanson de verificare, dupa caz) emise de un organism de inspectie din tara de origine, din care rezulta ca acestea sunt in perioada de scadenta, si urmeaza ca dupa golire sa fie returnate furnizorului (regim temporar) sau distruse (regim de unica folosinta).
    1.6.7. Prezenta prescriptie tehnica se aplica recipientelor noi, introduse pe piata dupa intrarea acesteia in vigoare. Pentru recipientele construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare sau care urmeaza sa fie puse in functiune, se vor lua in considerare si prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare la data fabricatiei.

    2. EVALUAREA CONFORMITATII SI INTRODUCEREA PE PIATA

    2.1. Evaluarea conformitatii
    Evaluarea conformitatii recipientelor sub presiune se efectueaza inainte de introducerea pe piata a acestora, de catre organisme de certificare desemnate.
    Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitatii produselor este prezentata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Evaluarea conformitatii recipientelor sub presiune este confirmata prin marcajul national de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE, aplicat pe recipientul sub presiune in conditiile Hotararii Guvernului nr. 752/2002 sau Hotararii Guvernului nr. 454/2003.
    Marcajul de conformitate national sau european, aplicat pe un recipient sub presiune, semnifica faptul ca acesta respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile din Hotararea Guvernului nr. 752/2002 sau Hotararea Guvernului nr. 454/2003.

    2.2. Introducerea pe piata
    2.2.1. Introducerea pe piata a recipientelor sub presiune va fi facuta conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 752/2002 sau Hotararii Guvernului nr. 454/2003.
    2.2.2. La introducerea pe piata, recipientele sub presiune vor fi insotite de:
    a) declaratia de conformitate CS sau CE redactata/tradusa in limba romana;
    b) instructiuni de utilizare (exploatare), in masura in care se considera necesare pentru utilizator, care sa contina toate informatiile necesare privind securitatea referitoare la:
    - montare, inclusiv asamblarea mai multor echipamente sub presiune diferite;
    - punerea in functiune;
    - utilizare;
    - intretinere, inclusiv verificarile care se efectueaza de catre utilizator.
    Instructiunile de utilizare trebuie sa cuprinda si informatiile inscriptionate pe echipamentul sub presiune, cu exceptia seriei de identificare, si trebuie sa fie insotite, dupa caz, de documente tehnice, desene si diagrame necesare pentru intelegerea completa a acestor instructiuni.
    Dupa caz, in instructiunile de utilizare (exploatare) trebuie sa se faca referire la posibilele pericole care pot apare in cazul unei utilizari necorespunzatoare.

    NOTA:
    In cazul recipientelor sub presiune la care dupa anumite perioade de functionare se apreciaza ca pot fi necesare lucrari de reparare si/sau evaluari a starii tehnice, se recomanda ca acestea sa fie insotite de documentatie tehnica de insotire care sa permita identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuarii lucrarilor de reparare si/sau examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice a acestora.

    2.2.3. Suplimentar fata de marcajul CS sau CE trebuie sa fie furnizate si urmatoarele informatii:
    a) pentru toate recipientele sub presiune:
    - denumirea si adresa sau alte date pentru identificarea producatorului si, unde este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania;
    - anul de fabricatie;
    - date care sa permita identificarea recipientului sub presiune, cum ar fi: tipul, identificarea seriilor sau a lotului, numarului de fabricatie;
    - cele mai importante limite maxime/minime admisibile;
    b) in functie de tipul recipientului sub presiune, pe corpul acestuia sau pe placa de timbru, care se fixeaza in mod nedetasabil (eticheta in cazul recipientelor sub presiune mici), trebuie sa fie prezentate si alte informatii care sunt necesare pentru asigurarea securitatii la instalare, in functionare sau la utilizare sau dupa caz, pentru intretinere si cu ocazia verificarilor tehnice periodice, cum ar fi:
    - presiunea maxima de lucru, PS, (in bar);
    - presiunea de incercare hidraulica (in bar);
    - presiunea de reglare a dispozitivelor de siguranta (in bar);
    - temperatura maxima de lucru (Tmax, in grade C);
    - temperatura minima de lucru (Tmin, in grade C);
    - puterea echipamentului (in kW);
    - capacitatea recipientului sub presiune, V, (in litri);
    - raportul de umplere (in kg/litru);
    - masa de umplere maxima (in kg);
    - masa proprie (in kg);
    - categoria produsului;
    c) in masura in care este necesar, pe recipientele sub presiune se vor aplica semne de avertizare prin care se atrage atentia asupra cazurilor de utilizare necorespunzatoare dovedite din experienta ca pot sa apara.

    3. MONTAREA SI INSTALAREA

    3.1. Montarea recipientelor sub presiune
    3.1.1. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la montare se aplica recipientelor sub presiune care conform proiectului de executie se construiesc pe subansambluri, urmand ca partile componente sa fie asamblate la locul de functionare de catre o unitate montatoare, alta decat unitatea constructoare.
    Pentru lucrarile de montare ale unei instalatii care cuprinde mai multe recipiente sub presiune legate intre ele, se vor aplica si prevederile prescriptiilor tehnice specifice celorlalte tipuri de echipamente (conducte, supape de siguranta etc.) incluse in instalatie.
    In cazul in care montarea recipientelor sub presiune se executa de catre unitatea constructoare care urmeaza sa aplice marcajul de conformitate CS sau CE, prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la montare nu sunt aplicabile.
    3.1.2. Montarea recipientelor sub presiune se va efectua pe baza unui proiect de montare, care poate fi intocmit de catre unitatea constructoare sau de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Proiectele de montare vor fi avizate in ceea ce priveste conformitatea cu prevederile prescriptiei tehnice PT C4/2, Colectia ISCIR, de catre ISCIR-INSPECT sau de catre personalul propriu al unitatii de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT, in baza unei imputerniciri scrise din partea ISCIR-INSPECT, inainte de inceperea lucrarilor de montare.
    3.1.3. La intocmirea proiectului si la executia lucrarilor de montare, unitatile de proiectare, respectiv montatoare, autorizate de ISCIR-INSPECT, vor respecta prevederile prescriptiei tehnice PT C4/2, Colectia ISCIR. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate in considerare si alte coduri de proiectare.
    3.1.4. Montarea recipientelor sub presiune se va efectua de catre unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Subansamblurile (partile componente) livrate de constructor, care urmeaza sa fie montate, trebuie sa aiba aplicat marcajul de conformitate CS sau CE si sa fie insotite de declaratia de conformitate CS sau CE.
    3.1.5. Documentatia tehnica de montare, intocmita de catre unitatea montatoare, va cuprinde urmatoarele:
    a) proiectul de montare (desenul tip de ansamblu + breviarul de calcul) avizat de ISCIR-INSPECT;
    b) certificatele de calitate ale materialelor de baza si de adaos utilizate la executia elementelor recipientului supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la acesta; declaratii de conformitate pentru elementele componente (armaturi, dispozitive de siguranta etc.) care echipeaza recipientul sub presiune, dupa caz;
    c) lista procedurilor de sudare folosite la executia imbinarilor sudate si specificatiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ataseaza fisele de omologare (WPAR), in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR (in copie);
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrarile de sudare, intocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor (in copie);
    e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci cand efectuarea acestuia este prevazuta in proiectul de montare;
    f) buletinele (certificatele) cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform cerintelor proiectului de montare de catre unitati (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care se confirma ca recipientul sub presiune poate fi supus verificarilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
    h) declaratia de conformitate eliberata de unitatea montatoare.

    NOTA:
    Declaratia de conformitate pentru produsul final va fi emisa de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia.

    3.1.6. Pe recipientul sub presiune se va aplica la final placa de timbru conform documentatiei tehnice.
    3.1.7. Verificarea tehnica a recipientelor sub presiune, in timpul si la finalul lucrarilor de montare, se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT, in raza careia se executa montarea, si/sau de catre responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL) al unitatii montatoare autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    3.1.8. Recipientele sub presiune la care se obtin rezultate corespunzatoare vor fi supuse examinarilor si verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare de la ISCIR-INSPECT IT in raza careia se pun in functiune.

    3.2. Instalarea recipientelor sub presiune - conditii generale
    3.2.1. Recipientele sub presiune trebuie sa fie instalate astfel incat sa se poata efectua in bune conditii deservirea, curatarea partilor interioare si exterioare, repararea si verificarea. Placa de timbru trebuie sa fie vizibila.
    In cazul instalarii in aer liber, se vor lua masuri astfel ca aparatura de comanda, masurare si control, precum si dispozitivele de siguranta ale recipientului sa fie protejate contra intemperiilor, degradarilor si accesului persoanelor straine de instalatie.
    In raport cu necesitatile procesului tehnologic, justificate prin proiectul de instalare, recipientele pot fi ingropate partial sau total. In acest caz, acestea vor fi prevazute la exterior cu o protectie anticoroziva corespunzatoare, marcand la suprafata pozitia si conturul lor. Instalarea trebuie facuta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii interioare. Prin proiectul de instalare (instructiunile de exploatare) se vor preciza conditiile si periodicitatea verificarii suprafetelor exterioare.
    3.2.2. Instalarea recipientelor sub presiune se va face in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de insotire si, atunci cand este prevazut in aceasta, in baza unui proiect de instalare elaborat de un agent economic specializat, care va fi anexat la cartea recipientului - partea de exploatare.
    In cazul instalarii recipientelor sub presiune tip coloana sau sferice, calculate la sarcini datorate vantului sau seismelor, intocmirea proiectului de instalare este obligatorie.
    Unitatea care executa instalarea va elibera un certificat (declaratie) de conformitate prin care va confirma ca fixarea recipientului pe fundatie s-a executat in conformitate cu proiectul.
    3.2.3. Instalarea recipientelor trebuie sa se faca in asa fel incat sa se evite posibilitatea rasturnarii lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice. Recipientele montate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii trebuie sa fie fixate sigur de acestea.
    3.2.4. Recipientele trebuie sa fie prevazute, dupa necesitati, cu scari si platforme care sa asigure o deservire buna, reparare si verificare. Aceste constructii nu trebuie sa influenteze negativ stabilitatea recipientelor.
    Suprafata exterioara a recipientelor trebuie sa fie protejata contra coroziunii, datorita atmosferei sau mediului in care lucreaza.
    Recipientele la care in timpul functionarii poate aparea electricitate statica si cele prevazute cu dispozitive de agitare, amestecare etc., actionate electric, se vor lega la pamant din punct de vedere electric.
    3.2.5. La instalarea recipientelor care prezinta pericol sporit in functionare (contin fluide toxice sau inflamabile, functioneaza la presiuni si temperaturi ridicate etc.) se vor lua masuri suplimentare de siguranta stabilite prin proiectul de instalare, cum sunt:
    - amplasarea in compartimente speciale;
    - prevederea unor pereti de protectie rezistenti la explozii sau la foc, dupa caz;
    - prevederea unor protectii contra incalzirii peste limitele admise (in cazul gazelor lichefiate);
    - amplasarea la distante corespunzatoare fata de alte obiective etc.
    La instalarea recipientelor stabile sub presiune care lucreaza cu fluide corozive se va avea in vedere in proiectul de instalare asigurarea protectiei anticorozive pentru fundatii, suporturi de sustinere si instalatiile aferente (de exemplu: recipiente din industria celulozei si hartiei, industria chimica etc.).
    3.2.6. La recipientele care contin lichide incalzite la o temperatura mai mare decat temperatura de fierbere la presiunea atmosferica (acumulatoare de caldura, vaporizatoare etc.), amplasate in cladiri si care au produsul V x PS > 5.000 (50.000) (V - volumul ocupat de lichid, in litri; PS - presiunea maxima admisibila de lucru, in MPa sau bar) se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) recipientele nu pot fi instalate in incaperi cu aglomeratii de persoane (cantine, vestiare si similare), deasupra sau dedesubtul unor astfel de incaperi;
    b) in cazul in care incaperile unde sunt instalate recipientele sunt lipite de incaperi cu aglomeratii de persoane, este necesar ca:
    - incaperile recipientelor sa aiba cel putin un perete exterior;
    - peretii despartitori sa fie rezistenti la explozie.
    3.2.7. La unele categorii de recipiente vor fi luate in considerare si alte masuri suplimentare de siguranta prevazute in prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, in normative PSI sau in normele de protectia muncii, precum si in alte cazuri prevazute prin proiectul de instalare.

    3.3. Instalarea recipientelor sub presiune - conditii specifice
    3.3.1. Recipiente sub presiune pentru gaze petroliere lichefiate (GPL)
    Recipientele sub presiune pentru depozitarea propanului, propilenei, butanului, butilenei si a altor gaze petroliere lichefiate nu vor fi instalate in cladiri inchise. Se recomanda ca instalarea sa se faca deasupra nivelului solului.

    NOTA:
    Referitor la recipientele de stocare GPL (butan, propan si amestecuri butan-propan), prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica recipientelor din cadrul liniilor tehnologice si depozitelor industriale, nefiind aplicabile recipientelor care fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea, Colectia ISCIR (instalatii de distributie GPL mic vrac, sisteme de distributie pentru autovehicule si depozite independente pentru deservirea acestora).

    La instalarea recipientelor sub presiune pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) se vor respecta urmatoarele:
    a) este interzisa instalarea oricaror conductori electrici sau cabluri deasupra recipientelor, cu exceptia celor pentru iluminat; pentru "iluminat" se admit numai instalatii electrice executate in conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalatiilor electrice in medii cu pericol de explozii; instalatiile electrice normale sunt interzise;
    b) recipientele instalate deasupra nivelului solului (neingropate) vor fi montate pe o fundatie, suporturile metalice sau soclurile de beton fiind astfel amplasate incat peretii si imbinarile recipientelor sa fie usor vizibile;
    c) prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel realizata incat sa permita dilatari sau contractari termice, sa asigure o repartizare uniforma a sarcinii pe suporturi si sa nu provoace tensiuni suplimentare in peretii recipientului;
    d) dupa caz, fiecare recipient va fi prevazut deasupra cu un podet metalic cu balustrade pentru deservirea armaturilor si a gurii de vizitare sau salvare, cu scara de acces; cand sunt mai multe recipiente grupate intr-un depozit, se poate monta deasupra lor un podet metalic comun, numarul scarilor de acces stabilindu-se prin documentatia tehnica in functie de numarul recipientelor si lungimea podetului; in documentatia tehnica se vor prevedea amenajarile necesare accesului la interiorul recipientului prin gura de vizitare sau salvare;
    e) montarea scarilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor este interzisa.
    3.3.2. Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
    La instalarea recipientelor sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmatoarele:
    a) recipientele sub presiune vor fi instalate intr-o cladire separata, fara etaj, special amenajata la nivelul solului; fiecare recipient va fi amplasat intr-o boxa, separata de alte boxe prin pereti plini, depozitul avand un culoar de deservire comun pentru toate recipientele; recipientele sub presiune pentru dioxidul de sulf pot fi montate si cate doua in aceeasi boxa, cu conditia ca in permanenta unul din ele sa fie gol;
    b) recipientele sub presiune pentru depozitare vor putea fi instalate si in aer liber, in urmatoarele conditii:
    - depozitele vor fi amplasate numai pe platforme chimice;
    - constructia depozitului va fi semideschisa, de tip sopron ingradit executat din materiale necombustibile, care sa protejeze recipientele impotriva razelor solare;
    - depozitul va fi prevazut cu un recipient de rezerva pentru golirea oricarui recipient plin din depozit in caz de pericol, precum si cu instalatie de stropire cu apa comandata de la distanta;
    c) distantele minime de amplasare a depozitelor fata de instalatiile in care se fabrica sau se utilizeaza substante incompatibile cu clorul (acetilena, amoniac etc.), ori substante combustibile sau inflamabile, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
 _________________________________________________________________
| Capacitatea depozitului, |     Caracteristica depozitului       |
| Cd (tone)                |______________________________________|
|                          |      inchis      |     deschis       |
|                          |__________________|___________________|
|                          |          distanta, in metri          |
|__________________________|______________________________________|
| Cd </= 100               |        50        |         80        |
| 100 < Cd </= 500         |        60        |         90        |
| 500 < Cd </= 1.000       |        70        |        100        |
|__________________________|__________________|___________________|
| 1.000 < Cd </= 2.000     | Se amplaseaza la minim 500 m fata de |
|                          | alte instalatii si la minim 1.500 m  |
|                          | fata de cladiri de locuit.           |
|__________________________|______________________________________|

    d) constructia depozitelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fie executate dintr-un material rezistent la foc, termoizolant;
    - sa fie prevazute cu cel putin o iesire directa in exterior, usile deschizandu-se spre exterior, si sa fie astfel executate incat sa revina la pozitia inchis de la sine; depozitele cu capacitate mai mare de 5.000 kg vor avea doua usi practicate in pereti diferiti, la capetele culoarului de deservire;
    - acoperisul trebuie sa fie de constructie usoara, rezistent la foc si cu invelitoare termoizolanta;
    - pardoseala va fi din beton, caramida sau asfalt;
    - in depozite, trebuie sa fie asigurata o atmosfera cat mai uscata;
    - sa fie prevazute, in afara unei ventilatii naturale, cu un sistem corespunzator de ventilatie mecanica, prin aspiratie si refulare de tip dirijat, calculat pentru un numar de minim opt schimburi pe ora si care poate fi comandat din exterior in cazul unor scapari accidentale de fluid; in cazuri justificate, prin proiect se poate inlocui ventilatia naturala cu un al doilea sistem de ventilatie mecanica;
    - sistemul de ventilatie trebuie sa fie astfel conceput si executat incat sa asigure dirijarea aerului viciat spre o instalatie de absorbtie-neutralizare;
    e) recipientele sub presiune cu capacitate pana la 250 kg pot fi instalate si in subsolul constructiilor industriale, cu conditia ca aceste incaperi sa fie complet izolate, sa fie inzestrate cu un sistem de ventilatie artificiala corespunzator si sa satisfaca conditiile de siguranta contra incendiilor;
    f) instalatiile de semnalizari optice si acustice de avarie vor fi concepute astfel incat:
    - fiecare circuit de semnalizare sa poata fi verificat individual in intregime, prin simularea actionarii contactului care declanseaza semnalizarea;
    - daca aceeasi avarie se semnalizeaza in doua sau mai multe locuri de munca diferite, confirmarea de luare la cunostinta a avariei trebuie sa se faca separat pentru fiecare loc de munca in parte;
    - instalatia trebuie sa fie astfel conceputa incat, pe cat este posibil, sa fie toleranta la defecte;
    g) fiecare depozit va fi prevazut cu un tablou AMC (aparate de masurare si control) unic, in care vor fi centralizate toate informatiile referitoare la depozit; tabloul AMC va fi montat intr-o camera separata de restul instalatiilor si va fi supravegheat permanent de personal desemnat in acest scop;
    h) depozitele se vor prevedea cu unul sau mai multe analizoare automate a concentratiei de clor sau dioxid de sulf in aerul ambiant, care vor indeplini urmatoarele functiuni:
    - inregistrarea la tabloul AMC a concentratiei de clor sau dioxid de sulf;
    - semnalizarea optica si acustica la tabloul AMC si la toate locurile de munca unde s-ar putea gasi personal a depasirii concentratiei maxime admisibile (CMA) de clor sau dioxid de sulf in aerul ambiant, stabilita prin normele generale de securitate a muncii;
    i) la flansa fiecarui stut de pe recipient, la care se racordeaza conducte prin care circula clorul sau dioxidul de sulf lichefiate, se va monta un robinet de siguranta care sa poata fi inchis manual local si totodata sa poata fi inchis automat sau manual dintr-un loc in care mediul ambiant sa nu fie afectat de ruperea conductei respective; un dispozitiv similar trebuie sa existe cat mai aproape posibil de celalalt capat al conductei de transport;
    j) sistemul de alimentare cu energie electrica a consumatorilor si a sistemelor de alarmare din depozit va fi dublat cu un sistem de alimentare independent, care sa intre in functiune automat in maxim 20 de secunde de la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea;
   k) recipientele de clor si dioxid de sulf si instalatiile aferente vor fi protejate contra trasnetului printr-o instalatie de protectie paratrasnet si vor fi legate la instalatia de impamantare aferenta instalatiei de paratrasnet;
    l) la depozitele inchise, iluminatul normal si ventilatia normala si de avarie vor fi comandate din exteriorul cladirii depozitului; dispozitivele de comanda vor fi ingradite, iar accesul persoanelor neautorizate va fi strict oprit prin prevederea unui dispozitiv de inchidere cu cheie;
    m) dispozitivul in care sunt montate recipientele de clor si dioxid de sulf va fi prevazut cu:
    - dispozitiv de indicare a directiei vantului;
    - sistem de alarmare chimica a zonei limitrofe;
    - telefon direct sau alt mijloc de comunicatie cu consumatorii de clor si dioxid de sulf si cu dispecerul platformei (coordonator al productiei);
    n) echipamentele si materialele electrice montate in depozit trebuie sa fie garantate de furnizor pentru functionarea in mediul ambiant in care este prezent clorul sau dioxidul de sulf umed.
    3.3.3. Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului
    La instalarea recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului se vor respecta urmatoarele:
    a) instalarea recipientelor sub presiune se va face pe baza de proiect de instalare intocmit de o unitate de proiectare specializata;
    b) recipientele sub presiune amplasate in aer liber se vor imprejmui si inchide pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate in jurul acestora, asigurandu-se totodata iluminatul artificial;
    c) in cazul amplasarii in incaperi, acestea trebuie sa fie construite din elemente necombustibile; iesirile din aceste incaperi trebuie sa fie astfel amplasate incat, in caz de pericol, sa se asigure o evacuare rapida; cel putin o usa trebuie sa fie spre exterior, cu deschidere in afara;
    d) in cazul in care incaperile in care se instaleaza recipiente sub presiune pentru oxigen au pereti comuni cu incaperi cu alte destinatii, peretii despartitori vor fi rezistenti la explozii; amplasarea recipientelor sub presiune fata de alte cladiri se stabileste prin proiectul de instalare, avand in vedere ca distantele fata de sursele de foc sau depozitele de materiale combustibile sa fie de cel putin 10 m;
    e) pe o distanta de cel putin 5 m in jurul recipientelor sub presiune care contin oxigen nu trebuie sa existe deschideri spre spatii (incaperi, subsoluri, canale) amplasate sub nivelul de amplasare al acestora.

    3.3.4. Generatoare de acetilena
    Prezentele prevederi se aplica generatoarelor de acetilena destinate obtinerii acetilenei prin descompunerea carbidului (carbura de calciu tehnica) cu ajutorul apei.
    Instalarea generatoarelor stabile de acetilena se va face pe baza de proiect de instalare, respectandu-se urmatoarele conditii:
    a) generatoarele stabile de acetilena cu debite pana la 20 mc/h pot fi instalate si in incaperi lipite de atelierele pe care le deservesc, cu conditia ca peretele despartitor sa fie fara goluri si rezistent la explozii;
    b) zidurile exterioare, peretii despartitori si acoperisul cladirilor in care se instaleaza generatoare stabile de acetilena vor fi din material necombustibil; toate incaperile vor fi amenajate cu iesiri in afara sau coridoare la care sa existe iesiri directe in afara; usile vor fi executate din materiale necombustibile sau greu combustibile, care la izbire si/sau frecare sa nu produca scantei; usile se vor deschide numai in afara; usile glisante sunt admise, cu conditia existentei iesirilor de scapare;
    c) pardoseala incaperilor generatoarelor de acetilena, precum si platformele pentru deservirea generatoarelor vor fi astfel executate incat sa evite posibilitatea formarii scanteilor prin lovire sau frecare; pardoseala va fi situata cu 20 cm mai jos decat nivelul incaperii in care se dezambaleaza si depoziteaza carbidul;
    d) platformele si scarile metalice vor fi acoperite cu covoare de cauciuc;
    e) cladirile destinate generatoarelor de acetilena vor fi situate in zone protejate prin paratrasnete sau pot fi prevazute cu instalatii proprii de paratrasnete;
    f) cladirile statiilor de acetilena si incaperile pentru generatoarele de acetilena trebuie sa fie cu un singur nivel, fara poduri; acoperisul trebuie sa fie de constructie usoara; elementele de constructie ale plafonului trebuie sa excluda formarea de spatii de acumulare a acetilenei, care sa nu poata fi ventilate; inaltimea incaperii in care se amplaseaza generatoare de acetilena va fi de cel putin 3,5 m, asigurandu-se totodata o distanta de cel putin 1 m de la partea superioara a generatorului la tavan;
    g) incaperea generatoarelor de acetilena va fi prevazuta cu o ventilatie care sa asigure evacuarea acetilenei acumulate, astfel incat concentratia in aer a acetilenei sa fie sub limita minima de explozie; instalatia de ventilatie va avea gurile de absorbtie amplasate in locurile cele mai inalte unde s-ar putea acumula amestecuri explozive de acetilena si aer; gura de evacuare a conductei de refulare trebuie sa fie cu cel putin 1 m mai sus decat coama acoperisului cladirii in care sunt instalate generatoarele de acetilena sau a cladirii de care statia este lipita; pe o raza de 10 m fata de gura de evacuare a conductei de refulare este interzisa existenta unor cosuri de fum sau a altor surse de flacara si scantei;
    h) in cazul generatoarelor de acetilena stationare sau transportabile instalate in incaperi inchise (folosite ca generatoare stationare), supapele de siguranta vor fi prevazute cu conducte de evacuare a acetilenei in locuri nepericuloase; sectiunea conductei de evacuare trebuie sa fie astfel aleasa incat sa nu reduca debitul supapelor; supapa de siguranta va fi amplasata pe colectorul de gaz, daca pe legatura intre acesta si reactor nu exista dispozitiv de inchidere; in cazul in care exista un asemenea dispozitiv de inchidere, se va monta cate o supapa de siguranta pe fiecare tronson delimitat de acesta;
    i) pentru iluminatul artificial se vor folosi fie o instalatie electrica executata din echipamente si materiale admise pentru a lucra in mediu de acetilena, fie o instalatie pentru iluminat montata in intregime in afara cladirii; in acest caz iluminarea facandu-se prin geamuri, din exterior; in timpul zilei, incaperile generatoarelor de acetilena trebuie sa aiba suficienta lumina naturala astfel incat sa se poata executa toate lucrarile necesare fara a intrebuinta iluminatul artificial; instalarea in interiorul statiei de acetilena a ceasurilor electrice, telefoanelor etc. nu este admisa decat daca acestea sunt de constructie antiexploziva, corespunzatoare mediului de acetilena;
    j) pentru inlaturarea pericolului prezentat de acumularile de electricitate statica, datorita frecarilor intre acetilena si peretii metalici ai conductelor, instalatia de producere a acetilenei trebuie sa fie legata la pamant;
    k) incalzirea incaperilor generatoarelor se face obligatoriu numai cu abur, apa calda sau apa fierbinte; in incaperile rezervate dezambalarii butoaielor de carbid si depozitarii carbidului necesar productiei se interzice instalarea corpurilor de incalzire;
    l) suprafata incaperii in care se instaleaza generatoarele de acetilena trebuie sa fie dimensionata dupa cum urmeaza:
 _________________________________________________________
| Capacitatea generatoarelor, |  Suprafata incaperii (mp) |
|          Cg (mc/h)          |                           |
|_____________________________|___________________________|
| Cg </= 2,5                  |             4             |
|_____________________________|___________________________|
| 2,5 < Cg </= 5              |             8             |
|_____________________________|___________________________|
| 5 < Cg </= 10               |            16             |
|_____________________________|___________________________|
| Cg > 10                     | minim 16, determinata de  |
|                             | cerintele tehnologice     |
|_____________________________|___________________________|

    m) pe usile statiilor de acetilena trebuie scris vizibil si durabil urmatorul text:
    ATENTIUNE! GENERATOR DE ACETILENA, PERICOL DE EXPLOZIE! FUMATUL SAU APROPIEREA CU FOC INTERZISA! ACCESUL PERSOANELOR STRAINE STRICT INTERZIS!
    3.3.5. Autoclave
    Prezentele prevederi se aplica autoclavelor cu foc direct sau incalzite electric in care se genereaza abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare si cercetari de laborator. Aburul produs nu se furnizeaza altor instalatii.
    Instalarea autoclavelor medico-sanitare se va face intr-o incapere care poate servi ca laborator, sala de lucru etc., astfel incat in jurul lor sa ramana un spatiu liber de cel putin 0,6 m pentru a permite deservirea si verificarea acestora. In fata arzatorului, spatiul liber va fi de cel putin 1,5 m.
    Instalatia de ardere a combustibilului va fi astfel realizata incat sa fie posibila evacuarea gazelor de ardere din incaperea in care este montata autoclava.
    Sunt interzise lucrarile cu substante inflamabile si explozive in incaperile unde sunt amplasate autoclave cu foc direct.
    Autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct in sala de operatii, pe coridoare sau in locuri de trecere. Acestea pot fi instalate intr-o incapere langa sala de operatii.
    Se interzice instalarea autoclavelor cu foc direct in clase amenajate ca laboratoare sau in laboratoarele din scoli. Acestea pot fi amplasate intr-o incapere langa sala de clasa sau laboratorul respectiv.

    4. AUTORIZAREA FUNCTIONARII

    4.1. Autorizarea functionarii si inregistrarea recipientelor sub presiune
    4.1.1. Recipientele sub presiune care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice vor putea fi puse in functiune si date in exploatare numai daca unitatea detinatoare a obtinut autorizatia de functionare eliberata conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    4.1.2. Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeaza pentru functionare si se verifica obligatoriu numai de catre ISCIR-INSPECT IT:
    a) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se incadreaza la categoriile III si IV si functioneaza in limitele:
    - PS x V > 200 bar x litri;
    b) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decat cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se incadreaza la categoriile III si IV si functioneaza in limitele:
    - PS x V > 1.000 bar x litri;
    c) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se incadreaza la categoria III si functioneaza in limitele:
    - V > 1 l si PS > 500 bar;
    4.1.3. Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeaza pentru functionare si se verifica de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare:
    a) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se incadreaza la categoria II si functioneaza in limitele:
    - 50 < PS x V </= 200 bar x litri si V > 1 l;
    b) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decat cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se incadreaza la categoria II si functioneaza in limitele:
    - 200 < PS x V </= 1.000 bar x litri si V > 1 l;
    c) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se incadreaza la categoria II si functioneaza in limitele:
    - V < 1 l si PS > 500 bar;
    - PS x V > 200 bar x litri si 10 < PS </= 500 bar;
    d) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decat cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa A, care se incadreaza la categoria II si functioneaza in limitele:
    - PS x V > 10.000 bar x litri, PS > 500 bar si V < 10 l.
    4.1.4. Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeaza pentru functionare si se verifica de catre RSVTI al unitatii detinatoare:
    a) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se incadreaza la categoria I si functioneaza in limitele:
    - 25 < PS x V </= 50 bar x litri si V > 1 l;
    b) recipiente sub presiune care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decat cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se incadreaza la categoria I si functioneaza in limitele:
    - 50 < PS x V </= 200 bar x litri si V > 1 l;
    c) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se incadreaza la categoria I si functioneaza in limitele:
    - PS x V > 200 bar x litri si PS < 10 bar;
    d) recipiente sub presiune care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decat cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa A, care se incadreaza la categoria I si functioneaza in limitele:
    - PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar.

    NOTE:
    1) A se vedea "NOTE" de la pct. 1.2.2.
    2) Recipientele sub presiune, autorizate in functionare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, care sunt integrate in cadrul unor instalatii complexe, vor fi puse in functionare dupa obtinerea autorizatiilor de functionare a sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea.

    4.1.5. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune prevazute la pct. 4.1.2 si 4.1.3, unitatea in cadrul careia acestea functioneaza trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi desfasoara activitatea, efectuarea verificarilor conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, inaintand totodata urmatoarele:
    - documentatia tehnica de insotire a recipientului sub presiune conform pct. 4.2.3, completata cu partea de montaj, dupa caz;
    - documentul/dovada de luare in evidenta de catre ISCIR-INSPECT a recipientelor sub presiune importate (copie);
    - procesul-verbal de efectuare a incercarilor de casa (la presiunea maxima admisibila de lucru) ale recipientului sub presiune, dupa caz.
    4.1.6. Documentatia intocmita conform pct. 4.1.5 va fi inregistrata la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili cu beneficiarul data certa la care urmeaza sa se efectueze verificarea in vederea autorizarii functionarii de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau va elibera acordul scris pentru efectuarea verificarilor de catre RSVTI al unitatii detinatoare, restituind documentatia depusa in cazul recipientelor sub presiune mentionate la pct. 4.1.3.
    Documentatia incompleta va fi inapoiata unitatii detinatoare pentru a fi completata, iar data verificarii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea acesteia.
    4.1.7. La data stabilita pentru efectuarea verificarilor, unitatea detinatoare trebuie sa pregateasca instalatia, avand incercarile de casa efectuate cu rezultate corespunzatoare (mentionate intr-un proces-verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire si auxiliar necesar. La verificare nu trebuie sa lipseasca RSVTI al unitatii detinatoare si, dupa caz, RSL al unitatii montatoare.
    In cazul recipientelor sub presiune inchiriate (cu exceptia cazurilor cand se inchiriaza din alte tari), la verificare va participa atat RSVTI al unitatii detinatoare, cat si cel din unitatea care a inchiriat recipientul sub presiune.
    Recipientele sub presiune care se monteaza din subansambluri la locul de functionare vor fi pregatite si prezentate de catre unitatea care a executat montajul la verificarile in vederea autorizarii functionarii. In acest caz, la verificari nu trebuie sa lipseasca RSL al unitatii de montare respective.
    4.1.8. Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune se acorda numai daca in urma verificarilor efectuate se constata indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta prescriptie tehnica. In cazul acordarii autorizatiei de functionare, in procesul-verbal incheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificarilor efectuate se vor mentiona parametrii de functionare aprobati, precum si data (ziua, luna si anul) stabilita pentru urmatoarea verificare tehnica periodica.
    Daca recipientele sub presiune nu sunt pregatite pentru efectuarea verificarilor sau in cazul constatarii unor lipsuri sau deficiente, care vor fi mentionate intr-un proces-verbal, autorizatia de functionare nu va fi acordata.
    4.1.9. Recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, conform pct. 4.1.3, se inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT in raza careia acestea functioneaza.
    In cazul recipientelor sub presiune care se autorizeaza pentru functionare, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, procesul-verbal de verificare si documentatia tehnica aferenta se vor transmite la ISCIR-INSPECT IT in raza careia acestea functioneaza, in vederea inregistrarii.
    Pentru recipientele sub presiune care au fost autorizate in functionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua inregistrarea acestora, acordand numarul de inregistrare ISCIR si va elibera cartea recipientului - partea de exploatare.
    Unitatea detinatoare are obligatia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea recipientului - partea de exploatare in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.
    4.1.10. Recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare de catre RSVTI al unitatii detinatoare, conform pct. 4.1.4, se inregistreaza in evidenta interna a acesteia, numarul de inregistrare fiind acordat de catre unitatea detinatoare.
    Unitatea detinatoare are obligatia sa comunice anual la ISCIR-INSPECT IT lista recipientelor sub presiune autorizate in functionare, conform pct. 4.1.4, de catre aceasta. Transmiterea listei se va efectua in luna ianuarie a fiecarui an pentru anul precedent si va cuprinde datele prevazute in anexa D (nr. de inregistrare si nr. procesului-verbal de autorizare vor fi cele acordate de RSVTI al unitatii detinatoare). Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune de catre RSVTI al unitatii detinatoare se face in aceleasi conditii ca si autorizarea functionarii de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
    4.1.11. Cartile recipientelor - partea de exploatare, atat pentru cele din evidenta ISCIR-INSPECT IT, cat si pentru cele care sunt in evidenta interna a unitatii detinatoare, se pastreaza de catre RSVTI. Evidenta recipientelor sub presiune va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru, conform modelului din anexa D, pentru cele prevazute la pct. 4.1.2, 4.1.3 si separat pentru cele prevazute la pct. 4.1.4. Unitatea detinatoare este obligata sa pastreze in conditii corespunzatoare cartea recipientului - partea de exploatare si sa o transmita odata cu acesta in cazul instrainarii (vanzarii).

    4.2. Verificari tehnice pentru autorizarea functionarii
    4.2.1. In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare (in cazurile prevazute de prezenta prescriptie tehnica) va efectua urmatoarele verificari:
    a) verificarea existentei documentatiei tehnice de insotire a recipientului sub presiune, conform pct. 4.2.3;
    b) verificarea conditiilor de instalare, conform proiectului sau documentatiei de instalare si pct. 4.2.4;
    c) revizia interioara, conform pct. 4.2.5;
    d) incercarea de presiune hidraulica, conform pct. 4.2.6;
    e) incercarea pneumatica de etanseitate, conform pct. 4.2.7;
    f) reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta, conform pct. 4.2.8.
    Verificarile se vor efectua la locul de functionare.

    NOTA:
    Pentru autorizarea functionarii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului se vor lua in considerare prevederile pct.
4.2.9.

    4.2.2. Pe baza verificarilor efectuate cu rezultate corespunzatoare se va acorda autorizatia de functionare si se va stabili data la care urmeaza sa se efectueze urmatoarea verificare tehnica periodica, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea cap. 6).
    In cazul recipientelor sub presiune montate pe platforme deplasabile sau care se livreaza incarcate cu fluidul de lucru, la care nu se repeta verificarile la detinator, conform pct. 4.2.1 lit. c) (revizia interioara) si d) (incercarea de presiune hidraulica), data urmatoarelor verificari tehnice periodice se stabileste tinand seama de data efectuarii incercarilor de presiune la unitatea constructoare.
    Pentru celelalte recipiente sub presiune, termenele scadente se stabilesc tinand seama de datele la care au fost efectuate verificarile la constructor, chiar daca unele din operatiile de verificare nu se mai repeta.
    In cazul unor recipiente sub presiune sau elemente ale acestora, care datorita modului de proiectare, executie, montare sau exploatare necesita verificari si incercari suplimentare (masurari de deformatii etc.) sau atunci cand unele din verificarile sau incercarile prevazute in prezenta prescriptie tehnica nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pot fi stabilite si alte verificari si incercari. Acestea vor fi prevazute in documentatia de executie si inscrise in documentatia tehnica, precizandu-se felul, volumul, conditiile de executie si criteriile de acceptare, precum si periodicitatea efectuarii lor in timpul exploatarii.
    Recipientele montate pe platforme deplasabile vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe placute speciale, urmatoarele date:
    - nr. autorizatiei de functionare;
    - presiunea maxima admisibila de lucru;
    - scadenta de verificare.
    4.2.3. Verificarea existentei documentatiei tehnice
    Documentatia tehnica minima necesara obtinerii autorizatiei de functionare este:
    a) declaratia de conformitate eliberata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactata sau tradusa in limba romana;
    b) instructiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producator, redactate in limba romana, care vor cuprinde cel putin informatiile prevazute la pct. 2.2;
    c) documentul/dovada de luare in evidenta de catre ISCIR-INSPECT a recipientului sub presiune importat (copie);
    d) documentatia tehnica avizata ISCIR-INSPECT in cazul recipientelor sub presiune, importate conform pct. 1.6.4, construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice.
    4.2.4. Verificarea conditiilor de instalare
    Verificarea conditiilor de instalare consta in verificarea respectarii prevederilor cuprinse in cap. 3, precum si echiparea cu aparatura de masurare si control si cu dispozitive de siguranta, conform documentatiei tehnice.
    4.2.5. Revizia interioara
    Revizia interioara consta in verificarea interioara si verificarea exterioara a recipientului sub presiune, astfel:
    a) verificarea interioara - examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la interior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate, precum si a comportarii recipientului fata de actiunea fluidului continut;
    b) verificarea exterioara - examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la exterior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate si a depistarii eventualelor defecte ca urmare a operatiilor de transport si montare, precum si a comportarii recipientului fata de actiunea mediului ambiant.
    Verificarea exterioara va cuprinde si verificarea existentei marcajului de conformitate CE sau CS si a informatiilor prevazute la pct. 2.2.3.
    In cazul recipientelor sub presiune noi (care urmeaza sa fie puse in functiune pentru prima data), efectuarea verificarii interioare nu este obligatorie si poate fi efectuata numai verificarea exterioara.
    4.2.6. Incercarea de presiune hidraulica
    4.2.6.1. Incercarea de presiune hidraulica se executa numai daca rezultatele verificarilor anterioare au fost corespunzatoare.
    4.2.6.2. Incercarea de presiune hidraulica nu este obligatorie daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) incercarea de presiune hidraulica a fost executata la unitatea constructoare si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul sub presiune a fost protejat (conservat) corespunzator (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea ca mediul exterior sa actioneze asupra interiorului si exteriorului acestuia;
    b) recipientul sub presiune nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
    c) in timpul instalarii nu au fost executate lucrari de sudare la corpul recipientului sub presiune.
    4.2.6.3. Incercarea de presiune hidraulica se executa cu apa sau alt lichid neutru, la o presiune stabilita conform documentatiei tehnice. Temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca 50 grade C, iar temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a recipientului sub presiune, dar nu mai putin de 15 grade C.
    4.2.6.4. Daca temperatura mediului ambiant, in timpul incercarii, este mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a recipientului, presiunea in recipient se va ridica pana la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, mentinandu-se aceasta valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului in orice punct sa devina cel putin egala cu temperatura minima admisibila de lucru a recipientului.
    In acest scop, lichidul de incercare va avea o anumita temperatura stabilita de unitatea care efectueaza incercarea (montatoare, reparatoare sau detinatoare, dupa caz), astfel incat sa se evite aparitia unor socuri termice periculoase in peretii recipientului. Se vor lua masuri pentru evitarea pericolului de inghetare a lichidului din recipient.
    4.2.6.5. Incercarea de presiune hidraulica se va executa astfel incat ridicarea si coborarea presiunii sa se faca continuu si fara socuri. Se recomanda ca in cazul recipientelor sub presiune cu parametri ridicati (presiune, capacitate, temperatura) presiunile sa fie inregistrate pe toata durata incercarii. Aceasta conditie va fi precizata in documentatia tehnica.
    4.2.6.6. In timpul umplerii cu lichidul de incercare se vor lua masuri pentru eliminarea completa a aerului, astfel incat sa nu se produca pungi de aer in interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit incat evacuarea aerului sa evite crearea unei presiuni periculoase in recipient in timpul umplerii.
    4.2.6.7. In timpul incercarii de presiune hidraulica gaurile de control prevazute la inelele de compensare vor fi accesibile pentru examinare. Dupa incercare gaurile se vor putea astupa cu dopuri filetate.
    4.2.6.8. In timpul incercarii de presiune hidraulica recipientul va fi prevazut cu un al doilea manometru de control, in plus fata de manometrul de incercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult egala cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese incat valoarea presiunii de incercare sa se citeasca pe treimea mijlocie a scarii gradate.
    4.2.6.9. Este interzisa executarea oricaror lucrari, in vederea inlaturarii unor neetanseitati, in timp ce recipientul se afla sub presiune.
    4.2.6.10. Durata de mentinere a recipientului la presiunea de incercare va fi stabilita prin documentatia tehnica, insa nu va fi mai mica de 10 minute. Aceasta va fi inscrisa in cartea recipientului - partea de exploatare. Examinarea suprafetelor recipientului se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
    4.2.6.11. Incercarea de presiune hidraulica se considera reusita daca nu se constata:
    - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor recipientului;
    - picaturi (lacrimari) sau scurgeri pe la imbinarile sudate, in materialul de baza, la imbinarile mandrinate sau la imbinarile demontabile.
    In cazul in care la incercarile de presiune hidraulica se vor constata defecte care depasesc conditiile de admisibilitate prevazute, defectele se vor inlatura, dupa care incercarile respective vor fi repetate.
    In scopul obtinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioara recipientului va fi cat mai uscata posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apa.
    4.2.6.12. Dupa executarea incercarii de presiune hidraulica sunt interzise orice lucrari de sudare, deformari la rece sau la cald la elementele recipientului care lucreaza sub presiune.
    4.2.6.13. Incercarea de presiune hidraulica se poate inlocui cu o incercare de presiune pneumatica, executata cu aer sau alt gaz neutru, in cazuri justificate prin proiect, de exemplu atunci cand:
    a) captuselile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate in interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de incercare;
    b) greutatea lichidului introdus in recipient este mare, determinand dimensionari exagerate ale fundatiilor, planseelor sau elementelor recipientului;
    c) in conditii de santier, daca atat procurarea apei de o anumita calitate, cat si evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzator.
    4.2.6.14. Incercarea de presiune pneumatica prevazuta la pct. 4.2.6.13 se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.6.5, 4.2.6.7, 4.2.6.8, 4.2.6.9 si 4.2.6.12, precum si a urmatoarelor conditii:
    a) imbinarile sudate ale recipientului vor fi verificate, in prealabil, prin metode nedistructive in proportie de 100%;
    b) temperatura minima de incercare trebuie sa fie cel putin egala cu temperatura minima admisibila de lucru a recipientului;
    c) valoarea presiunii de incercare se va stabili conform prevederilor prescriptiei tehnice PT C4/2, Colectia ISCIR (daca nu este prevazuta in documentatia tehnica);
    d) presiunea de incercare va fi crescuta uniform si continuu pana la 50% din valoarea presiunii determinate, dupa care cresterea pana la presiunea de incercare se va face in trepte de circa 10% din valoarea acesteia;
    e) durata de mentinere a presiunii de incercare va fi stabilita prin proiect, dar nu va fi mai mica de 10 minute, dupa care presiunea va fi redusa la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;
    f) examinarea suprafetelor recipientului se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
    4.2.6.15. In timpul incercarii se vor lua masuri pentru mentinerea unei temperaturi constante a gazului introdus in recipient, astfel incat presiunea sa nu varieze din cauza temperaturii gazului.
    4.2.6.16. In timpul incercarii de presiune pneumatica unitatea care efectueaza incercarea (montatoare, reparatoare sau detinatoare, dupa caz) va lua masuri speciale de protectie a muncii. Conditiile de efectuare a incercarii si masurile de protectie a muncii se vor stabili prin instructiuni intocmite de proiectant impreuna cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau detinatoare, care vor fi anexate la documentatia tehnica.
    4.2.6.17. Incercarea de presiune pneumatica se considera reusita daca nu se constata:
    - deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor recipientului;
    - neetanseitati la imbinarile sudate si mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin proiect.
    4.2.6.18. In cazuri deosebite, stabilite prin proiect, se poate admite efectuarea incercarilor de presiune cu apa si aer. In aceste situatii modul de efectuare a incercarii, inclusiv inaltimea coloanei de apa, se stabilesc prin proiect si se inscriu in documentatia tehnica.
    4.2.6.19. Pentru anumite tipuri de recipiente sub presiune, la efectuarea incercarii de presiune hidraulica se vor avea in vedere si urmatoarele aspecte:
    a) incercarea de presiune hidraulica se efectueaza inainte de izolarea exterioara a recipientului sub presiune sau de aplicarea captuselilor interioare, daca acestea se aplica la detinator;
    b) in cazul recipientelor executate din oteluri austenitice sau placate cu asemenea oteluri, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la incercarea de presiune hidraulica trebuie sa se foloseasca apa cu continut limitat de cloruri, stabilit prin documentatia tehnica, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl-); daca nu poate fi asigurata aceasta conditie, se vor lua masuri suplimentare de neutralizare a suprafetelor venite in contact cu apa, conform indicatiilor proiectantului;
    c) la recipientele sub presiune executate din oteluri cu tendinta de calire in aer sau la recipientele care lucreaza cu medii care pot provoca coroziune fisuranta sub tensiune, se recomanda ca dupa incercarea de presiune hidraulica cordoanele de sudura si zonele adiacente sa fie examinate cu pulberi magnetice;
    d) in cazul unor recipiente prevazute cu invelisuri protectoare (cauciuc etc.), incercarea de presiune hidraulica se va efectua inainte de aplicarea invelisului de protectie sau cu ocazia inlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilita conform documentatiei tehnice; se vor atasa la documentatia tehnica instructiuni privind efectuarea incercarii de presiune hidraulica inainte de punerea in functiune, dupa montare, precum si la verificarea tehnica periodica in timpul exploatarii;
    e) la recipientele sub presiune cu mai multe spatii, incercarea de presiune hidraulica se va efectua la fiecare compartiment, celalalt compartiment avand toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanseitati; la recipientele sub presiune cu peretii dubli demontabili, se va supune presiunii de incercare mai intai spatiul interior, peretele exterior fiind demontat si apoi spatiul exterior care are peretele exterior asamblat.
    4.2.7. Incercarea pneumatica de etanseitate
    4.2.7.1. In afara de incercarea de presiune hidraulica, recipientele care lucreaza cu fluide toxice, explozive sau inflamabile se supun si la o incercare pneumatica de etanseitate. Incercarea se efectueaza de catre RSVTI al unitatii detinatoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, inainte de punerea recipientului in functiune, dupa demontarea unor elemente ale acestuia sau dupa o oprire indelungata din functiune care poate duce la pierderea etanseitatii. Incercarea se efectueaza cu aer, azot sau, dupa caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.
    Incercarea pneumatica de etanseitate consta in mentinerea presiunii maxime admisibile de lucru in recipient timp de minim 30 de minute (daca prin documentatia tehnica nu este prevazut altfel) si se considera reusita daca nu se constata o scadere a presiunii si pierderi de fluid.
    Procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarii de etanseitate va fi scris in cartea recipientului - partea de exploatare.
    4.2.7.2. In cazuri speciale, atunci cand fluidul de lucru este in stare lichida, cand beneficiarul nu dispune de agregate corespunzatoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesara si alte metode de incercare nu sunt posibile, se admite inlocuirea incercarii pneumatice de etanseitate cu o incercare de etanseitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de incercare fiind de cel putin 60 de minute.
    4.2.7.3. Incercarea pneumatica de etanseitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.6.5, 4.2.6.7, 4.2.6.8, 4.2.6.9 si 4.2.6.12. In cazuri justificate prin proiect se admite efectuarea incercarii pneumatice de etanseitate si prin alte metode (cu amoniac si fenolftaleina, freon etc.), cu conditia ca metodologia de incercare si criteriile de acceptare a defectelor sa fie stabilite prin instructiuni elaborate de comun acord intre proiectant, detinator si unitatea constructoare, montatoare sau reparatoare. Instructiunile vor fi anexate la documentatia tehnica.
    4.2.8. Reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta
    Dupa efectuarea incercarii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranta care echipeaza recipientul sub presiune, daca acestea sunt montate pe recipient. In caz contrar sau daca incercarea de presiune nu se mai repeta, reglarea se poate face pe un stand de incercare autorizat de ISCIR-INSPECT.
    La reglarea dispozitivelor de siguranta se va tine seama de prevederile PT C4/2.
    Daca dispozitivele de siguranta au fost reglate si sigilate, documentatia de insotire a acestora (certificatul de verificare si reglare corespunzator) va fi atasata la cartea recipientului - partea de exploatare.
    4.2.9. Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului
    In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va efectua urmatoarele verificari:
    a) verificarea existentei documentatiei tehnice a recipientului sub presiune, conform pct. 4.2.2;
    b) verificarea conditiilor de instalare, conform proiectului de instalare si pct. 4.3.3;
    c) revizia interioara (numai verificarea exterioara) pentru a se constata eventuale defecte ca urmare a operatiilor de transport, manipulare, instalare;
    d) verificarea dotarii cu dispozitive de siguranta si verificarea reglarii acestora;
    e) incercarea de etanseitate a recipientului sub presiune, efectuata cu azot sau fluidul de lucru la presiunea maxima admisibila PS si verificarea gradului de vid in mantaua exterioara, conform prevederilor proiectului de executie.

    5. EXPLOATAREA

    5.1. Obligatiile si responsabilitatile unitatilor detinatoare
    5.1.1. Agentii economici detinatori de recipiente metalice sub presiune sunt obligati sa ia toate masurile in vederea respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul functionarii recipientelor in conditii de siguranta.
    5.1.2. In vederea asigurarii conditiilor pentru functionarea in conditii de siguranta, unitatile detinatoare au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa inregistreze recipientele sub presiune la ISCIR-INSPECT IT;
    b) sa intocmeasca si sa tina la zi evidenta centralizata a acestora, conform modelului din anexa D;
    c) sa supuna recipientele sub presiune la verificarile tehnice efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru cazurile prevazute la cap. 4) in vederea autorizarii functionarii si la verificarile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenta acordate), pregatind recipientele si creand toate conditiile necesare in scopul verificarii acestora;
    d) sa obtina, inainte de punerea in functiune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizatia de functionare pentru recipientele noi, vechi montate din nou sau cele aflate in exploatare la scadenta, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice; este interzisa punerea in functiune si exploatarea recipientelor fara autorizatia de functionare;
    e) sa ia masurile necesare astfel ca recipientele sa fie folosite in conditii de siguranta, executand reviziile curente, reparatiile si intretinerea lor permanenta, conform normativelor legale si prezentei prescriptii tehnice;
    f) sa elaboreze si sa doteze fiecare loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a recipientelor, precum si masurile care trebuie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari ale proceselor tehnologice in care acestea sunt inglobate; la intocmirea instructiunilor interne se vor avea in vedere instructiunile constructorului si/sau ale proiectantului cuprinse in documentatia tehnica de insotire; prin aceste instructiuni se vor stabili conditiile si ciclurile de functionare/reparatii/opriri, de conservare de scurta sau de lunga durata, dupa specificul instalatiei, precum si verificarile si incercarile care trebuie sa fie efectuate de catre detinator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, in perioadele dintre doua verificari tehnice periodice; rezultatele acestor verificari vor fi inscrise de persoanele care le-au efectuat intr-o evidenta care se pastreaza la detinator; instructiunile vor mai cuprinde si conditiile de pornire-oprire in cazul instalatiilor complexe sau in cazuri speciale, schema conductelor de legatura si a organelor de inchidere, masuri ce trebuie luate in caz de deranjamente, avarii, incendii, precum si masuri de protectia muncii pentru personalul de deservire si de intretinere;
    g) sa foloseasca personal de deservire instruit pentru exploatarea recipientelor; personalul insarcinat sa lucreze cu recipientele trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani, sa fie instruit de catre detinator corespunzator gradului de complexitate al instalatiilor si verificat ca si-a insusit cunostintele teoretice si practice necesare cu privire la functionarea in conditii de siguranta a recipientelor; acest personal trebuie sa cunoasca bine dispozitivele de siguranta si aparatele de masurare si control, functionarea lor, precum si masurile necesare in caz de defectare a acestora; unitatea detinatoare va tine evidenta scrisa a instructajelor si verificarilor periodice efectuate;
    h) sa solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din evidenta a recipientelor scoase din uz si casate.
    5.1.3. Daca cu ocazia verificarilor efectuate de unitatea detinatoare se constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a recipientului sub presiune, acesta se va opri imediat din functiune, detinatorul avand obligatia sa anunte in termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT in vederea examinarii acestuia si luarii masurilor corespunzatoare.

    5.2. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)
    5.2.1. Agentii economici detinatori sunt obligati sa numeasca personal propriu de specialitate (cu studii superioare tehnice, maistri sau tehnicieni), in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT si care va raspunde impreuna cu conducerea agentului economic de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Personalul mentionat, denumit "responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie interna, conform modelului din anexa E, data de conducerea agentului economic.
    5.2.2. RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare care reglementeaza functionarea in conditii de siguranta a recipientelor sub presiune;
    b) sa urmareasca elaborarea si dotarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a recipientelor, precum si masurile care trebuie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari in functionarea recipientelor sub presiune sau a proceselor in care acestea sunt inglobate;
    c) sa efectueze verificarile si incercarile in vederea autorizarii functionarii la prima punere in functiune si la verificarile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenta acordate) la recipientele sub presiune pentru care este imputernicit in scris de catre ISCIR-INSPECT IT sau la care, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, aceasta responsabilitate revine unitatii detinatoare;
    d) sa intocmeasca planul anual de verificari si incercari pentru autorizarea functionarii recipientelor sub presiune nou montate si pentru verificarea tehnica periodica (la scadenta) a celor aflate in exploatare, pe care il supune aprobarii conducerii si il inainteaza la ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla instalatiile;
    e) sa urmareasca exploatarea recipientelor sub presiune in conditii de siguranta, executarea reviziilor curente, a reparatiilor si a intretinerilor permanente, conform normativelor legale si prezentei prescriptii tehnice;
    f) sa urmareasca organizarea si sa participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a recipientelor sub presiune;
    g) sa urmareasca pregatirea recipientelor sub presiune in vederea efectuarii de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificarilor si incercarilor si sa comunice la ISCIR-INSPECT IT datele de efectuare a acestora;
    h) sa anunte la ISCIR-INSPECT IT avariile si accidentele produse la recipientele sub presiune si sa participe la cercetarea acestora;
    i) sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea detinatoare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    j) sa tina evidenta recipientelor sub presiune, conform anexei D, si sa urmareasca pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de functionare (cartea recipientului - partea de exploatare);
    k) sa detina prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, aplicabile instalatiilor proprii, precum si actele normative aplicabile.
    5.2.3. In vederea obtinerii autorizatiei de RSVTI pentru personalul nominalizat prin decizie interna, unitatea detinatoare de recipiente sub presiune va inainta la ISCIR-INSPECT IT o documentatie intocmita conform anexei F.
    Personalul propus pentru autorizare va fi examinat privind cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile, Colectia ISCIR, si a responsabilitatilor care ii revin functie de specificul echipamentelor (recipientelor sub presiune) pe care unitatea le detine.
    Pentru personalul declarat admis in urma examenului sustinut, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizatia de RSVTI conform modelului din anexa G.
    Autorizatia este nominala si este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul respectiv.

    5.3. Exploatarea recipientelor sub presiune - conditii generale
    5.3.1. Exploatarea recipientelor sub presiune se va face conform instructiunilor interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f).
    5.3.2. In timpul exploatarii, personalul de deservire va supraveghea dispozitivele de siguranta, precum si aparatele de masurare si control, luand masuri pentru inlocuirea celor defecte.
    5.3.3. La recipientele sub presiune care au captuseli interioare pentru protectia termica a peretilor metalici, se va asigura supravegherea temperaturii in diferite locuri ale peretilor metalici, conform instructiunilor de exploatare. Pe scara gradata, temperatura maxima admisa trebuie sa fie marcata printr-o linie rosie.
    Valorile temperaturilor vor fi inscrise in registrul de supraveghere a instalatiei, daca masurarea nu se efectueaza cu aparate inregistratoare. Daca se constata o depasire a temperaturii peretelui metalic peste valoarea maxima admisa, recipientul sub presiune va fi oprit din functiune si va fi anuntata ISCIR-INSPECT IT. Pentru stabilirea posibilitatilor de functionare in continuare se va proceda conform celor mentionate la cap. 6.
    5.3.4. Se interzice executarea oricaror lucrari la elementele recipientului sub presiune atunci cand acestea se afla sub presiune (reparatii prin sudare, strangeri de suruburi, stemuirea unor pori etc.).
    5.3.5. Inainte de a fi deschise, recipientele sub presiune care contin gaze inflamabile sau toxice trebuie sa fie aburite, spalate cu apa si neutralizate, dupa caz, pana la completa eliminare a gazelor sau depunerilor periculoase.
    In timpul aburirii, trebuie sa se mentina in recipient o usoara suprapresiune pentru a se evita patrunderea aerului in interior prin neetanseitati, care poate produce un amestec exploziv.
    Recipientele sub presiune care contin catalizator, site moleculare sau sunt captusite cu torcret se vor curata cu ajutorul unui gaz inert, pentru a nu degrada catalizatorul, sitele moleculare sau torcretul.
    5.3.6. Verificarea functionarii corespunzatoare a supapelor de siguranta se va face la intervale de timp stabilite prin instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f), dar cel putin o data la 1 an. Verificarea (reglarea) supapelor de siguranta se va efectua pe un stand autorizat ISCIR-INSPECT; buletinul de verificare (reglare) va fi atasat la cartea recipientului - partea de exploatare. In cazul supapelor de siguranta cu parghie si contragreutate, verificarea (reglarea) acestora se poate efectua si la locul de functionare.
    5.3.6.1. La recipientele sub presiune la care intre supapa de siguranta si recipient se monteaza membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranta se va efectua cu ocazia opririi instalatiei pentru revizie si verificare sau in cazul inlocuirii membranei.
    5.3.7 Schimbarea sau modificarea reglarii dispozitivelor de siguranta se poate face numai cu aprobarea si in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau a RSVTI, care va consemna modificarea in cartea recipientului - partea de exploatare.
    5.3.8. Deschiderea recipientului, in cazul in care procesul tehnologic de productie cere acest lucru, in vederea golirii, curatarii, verificarii sau incarcarii se va face numai dupa ce personalul de deservire a constatat, in mod sigur, ca nu mai exista presiune in recipient.
    Reducerea presiunii se va face treptat si cu respectarea masurilor prescrise de instructiunile interne, pentru evitarea accidentelor.
    5.3.9. Deschiderea gurilor de vizitare si a tuturor orificiilor, la recipientele sub presiune de tip coloana, se va face totdeauna de sus in jos in ordine succesiva, pentru ca aerul sa nu poata intra in coloana prin gurile de jos si sa formeze un amestec exploziv.
    5.3.10. Accesul persoanelor de deservire si verificare in recipient este permis numai dupa ce s-a constatat ca mediul interior al recipientului nu este toxic si nu prezinta pericol de aprindere sau explozie.
    In cazul fluidelor toxice sau inflamabile (spre exemplu acid fluorhidric, amoniac, arsen etc.), verificarea interioara se va efectua numai dupa ce peretii metalici au fost bine spalati si neutralizati conform instructiunilor de exploatare si numai dupa eliberarea permisului de liber acces emis de personal autorizat. Toate legaturile la recipient trebuie sa fie desfacute si blindate vizibil.
    5.3.11. Daca la punerea in functiune a unui recipient sub presiune temperatura mediului ambiant este mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a acestuia, presiunea din recipient se va ridica pana la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, mentinandu-se la aceasta valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului in orice punct sa devina egala cu temperatura fluidului (mai mare decat sau cel putin egala cu temperatura minima admisibila de lucru a recipientului).
    In cazul in care diferenta intre temperatura metalului recipientului si a fluidului introdus este mare, cresterea presiunii in recipient si, respectiv, a temperaturii se va face treptat pentru evitarea unor socuri termice periculoase in peretii recipientului.
    In instructiunile interne se vor preciza masurile necesare in vederea punerii in functiune a recipientului sub presiune in conditii de siguranta.
    5.3.12. La oprirea din functiune a unui recipient sub presiune se va avea in vedere ca, in conditiile existentei unei presiuni cel putin egale cu 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, temperatura metalului elementelor aflate sub presiune sa nu fie mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a recipientului.
    5.3.13. Inainte de punerea in functiune interiorul recipientului se va goli de aer prin deschiderea robinetelor de aerisire, prin aburire sau prin suflare cu gaz neutru. Necesitatea golirii de aer si metoda aplicata se vor stabili prin instructiuni interne.
    5.3.14. Incarcarea maxima a recipientelor pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate se stabileste pe baza gradului de umplere mentionat in tabelul de mai jos:
 _______________________________________________________
| Denumirea gazului          | Gradul de umplere (kg/l) |
|____________________________|__________________________|
| Propan                     |          0,42            |
|____________________________|__________________________|
| Propilena                  |          0,43            |
|____________________________|__________________________|
| Butan (n)                  |          0,51            |
|____________________________|__________________________|
| Butan (izo)                |          0,49            |
|____________________________|__________________________|
| Butilena                   |          0,48            |
|____________________________|__________________________|
| Gaz petrolier lichefiat,   |                          |
| SR 66                      |          0,48            |
|____________________________|__________________________|

    Observatie: Gradul de umplere se determina cu urmatoarea relatie: gradul de umplere = 0,95 inmultit cu densitatea fazei lichide la +0 grade C, faza de vapori netrebuind sa dispara la +60 grade C.

    5.3.15. Nivelul de incarcare a recipientului sub presiune pentru depozitarea fluidelor din tabelul prezentat la pct. 5.3.14, temperatura si presiunea gazului vor fi verificate cel putin o data pe schimb si notate intr-un registru de serviciu.
    5.3.16. Toate dispozitivele de inchidere (robinete etc.) vor fi mentinute in stare buna, vor fi usor accesibile si vor asigura posibilitatea unei bune inchideri.

    5.4. Exploatarea recipientelor sub presiune - conditii specifice
    5.4.1. Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
    In exploatarea recipientelor sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmatoarele:
    a) conducerile unitatilor detinatoare de instalatii de depozitare a clorului vor nominaliza, prin decizie, responsabili pe linie de clor, pe schimburi, cu atributii precise privind executarea manevrelor, controlul intretinerii si interventiile;
    b) personalul nominalizat in decizie va fi calificat si atestat in conformitate cu prevederile instructiunilor de calificare elaborate de unitatea detinatoare si are obligatia de a efectua urmatoarele examinari si verificari (rezultatele acestora vor fi mentionate si confirmate prin semnatura intr-un registru special):
    - verificarea fiecarui robinet inainte de a fi montat la recipientul sub presiune, supunandu-l unei incercari de etanseitate la presiunea maxima admisibila de lucru a recipientului; incercarea se va efectua sub apa, cu aer, azot sau dioxid de carbon pentru pozitiile inchis si deschis;
    - inainte de fiecare incercare a recipientului, verificarea functionarii si etanseitatii robinetelor la presiunea remanenta, luand masuri corespunzatoare de reparare sau inlocuire in cazul constatarii unor neetanseitati;
    - verificarea starii de functionare a indicatoarelor de nivel;
    - verificarea zilnica a starii manometrelor si functionarii semnalizarii de minima si maxima presiune;
    - verificarea periodica, cel putin o data pe saptamana, a etanseitatii instalatiei si imbinarilor demontabile;
    - efectuarea unui control exterior al recipientului sub presiune, cel putin o data pe luna, ocazie cu care se va verifica si existenta suruburilor in gaurile de control la inelele de compensare si la seile suporturilor;
    - efectuarea incercarii de etanseitate la presiunea de lucru dupa fiecare demontare a imbinarilor demontabile, utilizand indicatori chimici specifici precizati in instructiunile interne; operatia se va efectua conform metodelor stabilite in instructiunile respective;
    - efectuarea controlului umiditatii clorului conform prevederilor proiectului si instructiunilor de exploatare;
    c) la umplerea sau golirea recipientelor sub presiune este interzis ca in conducta de scurgere sa ramana fluid; dupa degazare, conducta se va blinda pentru a se evita patrunderea aerului umed;
    d) este interzisa umplerea recipientelor sub presiune peste limitele stabilite prin proiect; verificarea umplerii se va face prin cantarire sau cu ajutorul indicatoarelor de nivel;
    e) gradul de umplere, pentru stabilirea nivelului maxim admisibil de umplere al recipientelor, va fi 1,25 kg/l pentru clor lichefiat si 1,23 kg/l pentru dioxid de sulf lichefiat;
    f) la recipientele la care umplerea nu se controleaza prin cantarire, nivelul maxim admisibil de incarcare va fi mai mic, astfel incat volumul ocupat de fluid sa reprezinte maxim 80% din volumul recipientului, la temperatura de 20 grade C, respectiv 1,13 kg/l pentru clor lichefiat si 1,11 kg/l pentru dioxid de sulf lichefiat;
    g) este interzisa incalzirea la exterior a recipientului cu ajutorul focului sau a unui agent incalzit ori termogen, in vederea accelerarii evacuarii clorului sau dioxidului de sulf continut;
    h) recipientele nu se vor goli complet la utilizare, lasandu-se o presiune remanenta de cel putin 0,05 MPa (0,5 bar) pentru a nu patrunde aerul umed in recipient;
    i) in timpul consumului de clor sau dioxid de sulf, intre consumator si recipientul de depozitare se va intercala un dispozitiv intermediar, care trebuie sa impiedice intoarcerea in recipient a unor materiale prin conducta, ca urmare a scaderii presiunii din acesta;
    j) inainte de incarcarea recipientelor pentru clor, care nu au o presiune remanenta de cel putin 0,05 MPa (0,5 bar), se va face o proba de umiditate in conformitate cu standardele in vigoare.
    5.4.2. Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului
    In exploatarea recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului, se vor respecta urmatoarele:
    a) incercarea de presiune a coloanelor de rectificare pe parcursul exploatarii se va efectua cu aer sau azot uscat, la p = 1,1 PS (bar);
    b) coloanele de rectificare se vor spala pentru indepartarea uleiului sau altor depuneri, in conformitate cu instructiunile proiectantului sau constructorului; dupa fiecare spalare coloana se va usca cu aer sau azot cald, uscat;

    NOTA:
    Prin "uscat" se intelege si lipsit de orice urma de ulei sau grasimi.

    c) pentru uscarea oxigenului in bateriile de uscare nu vor fi folosite materiale corozive, in afara cazului in care interiorul recipientelor sub presiune din bateriile de uscare este protejat in mod special impotriva coroziunii (de exemplu: prin emailare); filtrele montate in bateriile de uscare trebuie sa fie din material necombustibil (de exemplu: vata de sticla);
    d) se interzice utilizarea substantelor organice ca material izolant la coloanele de rectificare, recipientele de depozitare si conductele de oxigen.

    5.4.3. Generatoare de acetilena
    In exploatarea generatoarelor de acetilena se vor respecta urmatoarele:
    a) se interzice ca salile generatoarelor de acetilena sa fie folosite pentru alte lucrari decat cele legate de exploatarea si intretinerea generatoarelor si echipamentelor acestora; folosirea salii in scopul depozitarii este interzisa;
    b) fiecare generator de acetilena trebuie sa fie umplut cu carbid cu granulatia indicata pe placa de timbru; carbidul care contine mult praf trebuie sa fie cernut inainte de incarcarea sa in generator; incarcarea generatorului cu carbid praf este admisa numai daca generatorul este construit in mod special si aprobat pentru a functiona in astfel de conditii;
    c) la incarcarea generatoarelor de acetilena se vor evita pe cat posibil scaparile de gaz din generator in spatiul in care este amplasat, precum si patrunderea aerului in instalatie;
    d) incarcarea carbidului se poate face numai in cosuri sau sertare curate si bine uscate; in cazul generatoarelor de tipul "apa peste carbid", incarcarea sertarelor cu carbid nu va depasi jumatate din volumul fiecaruia;
    e) la generatoarele cu un singur reactor este interzisa deschiderea capacului inainte de racire si de scaderea presiunii acetilenei in interior; la generatoarele cu doua reactoare, capacul fiecarui reactor poate fi deschis dupa consumarea incarcaturii de carbid si inundarea reactorului respectiv cu apa;
    f) daca temperatura apei din generatorul de acetilena tinde sa depaseasca limita maxima de 80 grade C, generatorul se va opri imediat si se va raci prin stropire cu apa;
    g) acetilena, obtinuta imediat dupa punerea in functiune a generatorului, care contine in amestec si aerul patruns in generator in timpul incarcarii se va evacua in atmosfera astfel:
    - prin spalare cu acetilena degazata si evacuare prin racordul special prevazut;
    - prin purjare cu azot sau dioxid de carbon, pentru generatoarele stationare cu spatiul de incarcare (buncar, cos, sertar) peste 100 litri;
    - prin spalare cu acetilena degazata si evacuare prin racordul de debitare a gazului, pentru generatoarele de acetilena transportabile;
    h) la intreruperea lucrului, generatorul propriu-zis (reactorul) se va goli si curata cu atentie; se interzice lasarea acestuia incarcat sau cu gaz in interior;
    i) daca la generatoarele de acetilena de tipul "apa peste carbid" se aprinde sertarul, atunci cand se descarca namolul, acesta va fi tras cu ajutorul unor carlige departe de generator, la o distanta de minim 10 m; acetilena se va stinge cu ajutorul stingatoarelor cu dioxid de carbon sau cu nisip uscat;
    j) generatoarele de acetilena se vor opri imediat din functiune atunci cand se constata:
    - deformari ale peretilor sau elementelor sub presiune;
    - crapaturi sau fisuri in peretii elementelor sub presiune;
    - scurgeri pe la imbinari;
    - scapari de gaze;
    - defecte la armaturile de siguranta si control;
    - cresterea presiunii si temperaturii peste limitele maxime admise;
    - scaderea nivelului admis al apei;
    k) supapele de siguranta se vor verifica zilnic in ceea ce priveste nivelul apei si ori de cate ori au lucrat; cantitatea de apa care lipseste se va completa, iar excesul se va scurge; cu aceasta ocazie se vor inlocui si membranele defecte; incarcatura de apa se va schimba cel putin o data pe luna;
    l) supapele de siguranta trebuie sa fie verificate periodic, cel putin o data pe saptamana;
    m) generatoarele de acetilena transportabile, folosite in aer liber, trebuie sa fie protejate in mod corespunzator impotriva pericolului de inghet si respectiv impotriva incalzirii excesive datorita radiatiilor solare; materialele folosite pentru protejare impotriva pericolului de inghet nu trebuie sa atace peretii generatorului si sa formeze cu acetilena compusi periculosi;
    n) generatoarele de acetilena vor fi asigurate contra producerii inghetului; se interzice folosirea antigelului in generatorul de acetilena;
    o) generatoarele de acetilena inghetate se pot dezgheta numai cu apa calda sau abur; este interzisa folosirea flacarii deschise, a obiectelor supraincalzite si a altor mijloace similare, dat fiind pericolul ca sa existe acetilena inglobata in gheata; daca generatoarele inghetate se dezgheata intr-o camera incalzita, trebuie sa fie respectata o distanta de cel putin 10 m fata de o sursa de foc; este interzisa folosirea de rangi de otel sau a altor obiecte similare pentru spargerea straturilor de gheata; vasele in care s-a incalzit apa la flacara deschisa nu se vor apropia de generatorul inghetat, deoarece pe suprafata lor pot exista particule de zgura incandescenta;
    p) inainte de repunerea in functiune a unei instalatii dezghetate trebuie sa se verifice daca toate partile (de exemplu supapa de siguranta si supapa hidraulica de siguranta) sunt complet dezghetate si daca recipientele si conductele au ramas etanse; de asemenea, trebuie sa fie controlate toate elementele generatorului supuse presiunii (daca nu s-au deformat si daca nu au
aparut crapaturi sau alte defecte).
    5.4.4. Recipiente fierbatoare din industria celulozei si hartiei
    In exploatarea recipientelor fierbatoare din industria celulozei si hartiei se vor respecta urmatoarele:
    a) pentru fiecare instalatie sau recipient, unitatea detinatoare, pe baza documentatiei tehnice, si, dupa caz, impreuna cu furnizorul materialului antiacid vor intocmi instructiuni interne de exploatare, care vor fi afisate la locul de exploatare al recipientelor, pe cat posibil in imediata apropiere a acestora si care vor cuprinde cel putin:
    - conditiile de pornire, functionare (graficul fierberii) si oprire a instalatiei (indiferent de durata opririi);
    - schema conductelor de legatura si a organelor de inchidere;
    - cerinte privind intretinerea, repararea si verificarea instalatiilor;
    - masurile ce trebuie luate in caz de deranjamente, avarii si incendiu;
    - masurile de protectia muncii pentru personalul de deservire si intretinere;
    b) incarcarea, incalzirea, fierberea, racirea si golirea se vor executa conform graficului de fierbere specific materiei prime si sortului de celuloza care urmeaza sa se produca;
    c) exploatarea intregii instalatii se va face numai de catre personal calificat si atestat pe post, sub controlul direct al conducerii tehnice a sectiei; calificarea si atestarea personalului se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor de calificare si atestare elaborate de unitatea detinatoare;
    d) punerea in functiune a fierbatoarelor noi sau dupa reparatie, cu refacerea totala sau partiala a protectiei interioare, se va face pe baza unei documentatii tehnice, care va cuprinde si instructiunile furnizorului materialului antiacid;
    e) la golirea unor tipuri de fierbatoare, pentru evitarea formarii vacuumului, se va asigura si verifica, in prealabil, daca racordurile la partea superioara sunt deschise;
    f) se interzice spalarea celulozei din fierbatoare cu jeturi de lichid la temperaturi care ar produce socuri termice, la fierbatoarele cu captuseala interioara din zidarie antiacida;
    g) la incarcarea fierbatoarelor de sulfat de aluminiu cu acid sulfuric se vor lua masurile necesare astfel ca acidul sa curga direct in fierbator si sa nu se prelinga la exterior pe mantaua de otel.

    5.5. Revizia curenta, curatarea si conservarea
    5.5.1. In timpul functionarii, la datele fixate prin instructiunile interne si ori de cate ori recipientul sub presiune este oprit pentru spalari sau curatari, RSVTI al unitatii detinatoare este obligat sa examineze starea recipientului, executand revizii exterioare, revizii interioare si, dupa caz, incercari de presiune maxima admisibila de lucru. Operatiile respective se vor efectua conform prevederilor cap. 6 privind verificarea tehnica periodica.
    5.5.2. La curatarea recipientelor sub presiune se vor folosi metode adecvate. Pentru a nu produce crestaturi in peretii metalici ai recipientului se vor evita sculele cu muchii ascutite si calite. In cazul curatarii cu apa calda, abur, produse petroliere sau chimice se vor folosi acele fluide care nu ataca peretii recipientului si care in contact cu fluidul din recipient nu dau nastere la explozii sau gaze toxice. Dupa terminarea curatarii se recomanda uscarea peretilor cu un curent de gaz neutru sau aer, daca fluidul cu care functioneaza recipientul permite acest lucru. Produsele rezultate din curatare (lichide sau gaze) trebuie sa fie facute inofensive daca sunt periculoase (toxice, inflamabile).
    Instalatiile actionate electric sau mecanic (agitatoare, amestecatoare etc.), cu care sunt prevazute unele recipiente sub presiune, trebuie sa fie deconectate (demontate legaturile electrice sau mecanice) inainte de inceperea lucrarilor de curatare, reparare sau verificare a recipientului.
    5.5.3. Iluminarea interiorului recipientului se va face cu lampi electrice portative, cu tensiunea maxima de 24 V, cu conditia respectarii normelor de tehnica securitatii muncii.
    Este interzisa folosirea lampilor cu combustibil volatil (acetilena, benzina, petrol etc.) cu flacara deschisa.
    5.5.4. La recipientele sub presiune care lucreaza cu fluide letale, toxice sau inflamabile, precum si la cele care functioneaza la temperaturi mai mari de 60 grade C nu se vor incepe lucrarile de curatare inainte de a executa urmatoarele:
    - degazarea completa a recipientului sau cel putin pana sub limita admisa de instructiunile in vigoare de protectie a muncii si verificarea degazarii;
    - asigurarea unei temperaturi interioare sub 45 grade C;
    - izolarea sigura a recipientului de celelalte recipiente aflate in functiune, de exemplu prin montarea de flanse oarbe pe conductele de legatura.
    5.5.5. Pentru prevenirea unor eventuale accidente, curatarea va fi efectuata de cel putin 2 muncitori, echipati cu echipament de protectie corespunzator. Lucratorul din exterior va mentine legatura cu cel din interiorul recipientului.
    5.5.6. Conservarea recipientului sub presiune impotriva fenomenului de coroziune interioara se va face in stare umeda sau uscata, in conformitate cu prevederile instructiunilor interne.
    Conservarea umeda se utilizeaza pentru un timp scurt, cand recipientul trebuie sa fie gata in orice moment pentru punerea in functiune, iar conservarea uscata atunci cand perioada de oprire din functiune este mai indelungata.
    5.5.7. La revizia curenta, curatarea si conservarea generatoarelor de acetilena se vor respecta urmatoarele:
    a) generatoarele de acetilena se vor curata in interior cel putin o data pe trimestru; lucrarile mai complexe de curatare trebuie sa fie efectuate pe cat posibil in aer liber si la o distanta suficienta fata de surse de aprindere sau in incaperi fara surse de aprindere, pentru evitarea oricarui pericol de incendiu sau explozie;
    b) peretii generatoarelor de acetilena se vor curata cu raschete (razuitoare), perii de sarma etc., dupa eliminarea acetilenei si o spalare corespunzatoare; pentru a nu produce crestaturi sau rizuri in peretii metalici ai generatorului, se va evita pe cat posibil folosirea sculelor cu muchii ascutite; in cazul folosirii unor fluide pentru curatare, acestea se vor alege astfel incat sa nu atace peretii generatorului, iar in contact cu acetilena sa nu dea nastere la explozii; dupa curatare se recomanda uscarea peretilor cu un gaz inert; folosirea aerului comprimat este interzisa;
    c) pentru prevenirea unor eventuale accidente, curatarea va fi efectuata simultan de cel putin 2 (doi) muncitori echipati cu echipamentul de protectie corespunzator;
    d) pentru iluminarea in interior a generatoarelor se vor utiliza numai lampi in executie "antiex"; locurile neetanse se vor detecta prin ungere cu apa saponata sau in alt mod nepericulos; detectarea neetanseitatilor cu flacara deschisa nu este admisa;
    e) conservarea generatoarelor de acetilena impotriva ruginirii interioare se face in stare umeda sau uscata, astfel:
    - conservarea umeda se face pentru scurt timp, atunci cand generatorul este pregatit pentru punerea in functiune si cand nu exista pericolul de inghet;
    - conservarea uscata se face atunci cand generatorul sta mai mult timp in repaus, precum si atunci cand exista pericol de inghet.

    6. VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA

    6.1. Verificarea tehnica periodica - conditii generale
    6.1.1. Recipientele sub presiune sunt supuse in exploatare la verificari tehnice periodice (VTP), care constau in revizii interioare (RI), incercari de presiune (IP), revizii exterioare (RE) si incercari de etanseitate (IE). Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a recipientului sub presiune si a instalatiei aferente acestuia, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice. In cazul in care rezultatele verificarii sunt corespunzatoare se acorda autorizatia de functionare in continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmatoarei VTP (scadenta).
    Unitatile detinatoare sunt obligate sa pregateasca recipientele sub presiune pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice si sa asigure toate conditiile necesare efectuarii acestora (echipament de protectie, personal si utilaje necesare).
    6.1.2. Verificarile tehnice periodice vor fi efectuate astfel:
    a) pentru recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare conform pct. 4.1.2, verificarile tehnice periodice vor fi efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT;
    b) pentru recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare conform pct. 4.1.3, verificarile tehnice periodice vor fi efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare;
    c) pentru recipientele sub presiune care se autorizeaza pentru functionare conform pct. 4.1.4, verificarile tehnice periodice vor fi efectuate de catre RSVTI al unitatii detinatoare.
    Rezultatele verificarilor efectuate vor fi consemnate in cartea recipientului - partea de exploatare. Procesul-verbal (in copie) intocmit de RSVTI al unitatii detinatoare se va transmite la ISCIR-INSPECT IT in raza careia recipientul sub presiune urmeaza sa functioneze (pentru cazul de la pct. "b", daca a fost acordata imputernicire scrisa).
    Pentru recipientele sub presiune la care verificarile tehnice periodice se efectueaza de catre RSVTI al unitatii detinatoare (pentru cazul de la lit. c)), rezultatele verificarilor vor fi incluse in lista care se transmite anual la ISCIR-INSPECT IT conform pct. 4.1.10.
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    6.1.3. Unitatea detinatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificarilor tehnice periodice, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu comunicate de ISCIR-INSPECT IT.
    Data propusa pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice se transmite la ISCIR-INSPECT IT de catre unitatea detinatoare cu cel putin 30 zile inainte. Data exacta pentru efectuarea verificarii se stabileste de unitatea detinatoare de comun acord cu ISCIR-INSPECT IT, fara sa fie depasit termenul de scadenta al operatiei de verificare inscris in cartea recipientului - partea de exploatare.
    6.1.4. Atunci cand cerintele productiei nu permit oprirea instalatiei pentru VTP la data scadenta, se poate prelungi functionarea recipientului sub presiune cu cel mult 6 luni, pe baza unei motivari scrise a unitatii detinatoare din care sa rezulte ca starea tehnica a acestuia permite acest lucru.
    In aceste cazuri, motivarea tehnica scrisa si cererea de prelungire a functionarii se va transmite la ISCIR-INSPECT IT in conditiile prevazute la pct. 6.1.3.
    6.1.5. Prelungirea cu 6 luni a scadentei la VTP se acorda in urma efectuarii unei RE, astfel:
    a) de catre ISCIR-INSPECT IT, pentru recipientele sub presiune mentionate la pct. 4.1.2;
    b) de catre ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare, functie de cine a efectuat ultima verificare tehnica periodica la recipientele sub presiune mentionate la pct. 4.1.3; daca prelungirea se efectueaza de catre RSVTI, o copie a procesului-verbal incheiat pentru revizia exterioara se va transmite la ISCIR-INSPECT IT;
    c) de catre RSVTI al unitatii detinatoare, pentru recipientele sub presiune mentionate la pct. 4.1.4.
    6.1.6. Procesul-verbal incheiat pentru revizia exterioara se va atasa la cartea recipientului - partea de exploatare.
    6.1.7. In cazuri exceptionale si motivate tehnic, pentru recipientele sub presiune inglobate in linii tehnologice complexe si care nu pot fi oprite din functiune separat, se poate admite prelungirea termenului de scadenta la VTP pana la oprirea intregii instalatii, dar nu mai mult de 1 an de la data la care trebuia efectuata VTP. Prelungirea in acest caz se va face in urma efectuarii unei RE de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, pentru recipientele care se verifica si se autorizeaza obligatoriu de catre ISCIR-INSPECT IT.
    Prelungirea scadentei la VTP, pana la 1 an de la data inscrisa in ultimul proces verbal din cartea recipientului - partea de exploatare, se acorda numai de catre ISCIR-INSPECT.

    6.2. Etapele verificarii tehnice periodice
    6.2.1. Revizia interioara
    6.2.1.1. Revizia interioara trebuie sa fie efectuata cel putin o data la 4 ani.
    In afara de termenul scadent, revizia interioara trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:
    - dupa o noua montare/instalare;
    - cu ocazia unei reparatii;
    - dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a recipientului;
    - cu ocazia inlocuirii captuselilor de protectie, in cazurile prevazute la pct. 6.2.1.6;
    - atunci cand personalul de inspectie are motive sa se indoiasca de starea buna a recipientului.
    La recipientele sub presiune pentru care exista prevederi specifice, conform pct. 6.3, revizia interioara se va efectua la termenele prevazute de acestea.
    6.2.1.2 Unitatea detinatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.1.3 In cazurile in care, datorita conceptiei constructive a recipientului, verificarea interioara (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuata, aceasta poate fi inlocuita cu o incercare de presiune completata, dupa caz, cu alte verificari (prin metode nedistructive). Verificarile respective (metoda, volumul, conditiile de admisibilitate si periodicitatea) vor fi precizate in instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f).
    In situatiile in care izolatia termica a recipientului nu poate fi desfacuta datorita conceptiei (izolatie nedemontabila), se poate renunta la verificarea exterioara cu conditia ca verificarea interioara sa se poata realiza. Dezizolarea recipientului si verificarea exterioara trebuie sa fie efectuate cu ocazia eventualelor reparatii, dar maxim la 16 ani.
    Pe parcursul functionarii acestor recipiente, in partile susceptibile de degradare a suprafetelor metalice exterioare (intersectiile racorduri - corp, bosaje - corp, suporturi - corp, amenajari exterioare -corp etc.) se vor efectua dezizolari partiale care sa permita examinarea suprafetelor exterioare respective. Dezizolarile partiale si examinarea exterioara trebuie sa fie efectuate cu ocazia eventualelor reparatii, dar la maxim 16 ani.
    La recipientele la care verificarea interioara este inlocuita cu incercarea de presiune, este necesara verificarea exterioara a suprafetelor cu ocazia incercarii de presiune. In situatii deosebite, detinatorul, pe proprie raspundere, poate stabili cu avizul ISCIR-INSPECT IT masuri de indepartare a izolatiei numai in locurile in care este posibila aparitia unor defecte pe suprafata exterioara si in locurile cu imbinari sudate.
    Pentru recipientele sub presiune care functioneaza la temperaturi joase (sub -100 grade C) se poate admite ca verificarile si incercarile sa se efectueze la termene mai mari de 4 ani, pentru examinarea interioara, respectiv de 8 ani pentru incercarea de presiune, sau cu ocazia lucrarilor de reparare a acestora. Aceste termene vor fi precizate in instructiunile interne prevazute la pct. 5.1.2 lit. f).
    6.2.1.4. La cererea scrisa a detinatorului si pe raspunderea acestuia, recipientele prevazute cu dispozitive interioare greu demontabile, cu catalizatori sau cu site moleculare si care trebuie sa fie scoase la reviziile interioare pot fi verificate la un termen mai lung cu cel mult un an decat data scadenta, daca starea recipientului o permite. Aprecierea starii recipientului se face pe baza unei revizii exterioare si a constatarilor facute la verificarile anterioare, inscrise in cartea recipientului - partea de exploatare. Prelungirea termenului de revizie interioara se va acorda conform celor prevazute la pct. 6.1.4 ... 6.1.7.
    6.2.1.5. La recipientele prevazute cu catalizatori degradabili in contact cu aerul si/sau cu site moleculare, la care revizia interioara si incercarea de presiune nu se pot efectua decat cu ocazia inlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificari si incercari sa se execute la intervale de timp mai mari decat termenele scadente prevazute in prezenta prescriptie tehnica, cu urmatoarele conditii:
    a) termenele maxime la care se vor efectua verificarile tehnice periodice (revizia interioara si incercarea de presiune) vor fi stabilite si inscrise in instructiuni tehnice specifice intocmite de detinator cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT; pentru recipientele aflate in exploatare, aceste instructiuni se vor prezenta la ISCIR-INSPECT IT in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice; pentru recipientele noi, instructiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT odata cu documentatia pentru obtinerea autorizatiei de functionare;
    b) in intervalele dintre doua verificari tehnice periodice se vor efectua si alte verificari si incercari (de exemplu: verificari prin metode nedistructive, incercari de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maxima admisibila de lucru, PS); acestea vor fi prevazute de detinator, cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT, si se vor inscrie in aceleasi instructiuni specifice, precizandu-se felul, volumul, conditiile de executie si criteriile de acceptare, precum si periodicitatea efectuarii lor in timpul exploatarii; aceste verificari si incercari vor fi efectuate de catre personalul propriu al detinatorului si/sau de catre laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT, in prezenta RSVTI al unitatii detinatoare; rezultatele vor fi atasate la cartea recipientului - partea de exploatare;
    c) in timpul perioadei dintre doua verificari tehnice periodice, la intervale de maxim 4 ani, ISCIR-INSPECT IT va verifica indeplinirea cerintelor mentionate in instructiunile tehnice; procesul-verbal intocmit va fi atasat la cartea recipientului - partea de exploatare.
    6.2.1.6. La recipientele cu captuseli de protectie, revizia interioara consta in examinarea starii captuselii, care nu trebuie sa prezinte fisuri sau deteriorari. Se va acorda o atentie deosebita zonelor in care s-au observat la exterior supraincalziri ale metalului in timpul functionarii. In cazurile in care inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are dubii privind rezistenta recipientului, captuseala de protectie va fi indepartata partial sau total la cererea acestuia.
    Cu ocazia inlocuirii captuselii de protectie se va examina starea suprafetei metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioara, iar unitatea detinatoare este obligata sa anunte ISCIR-INSPECT IT.
    La recipientele care au captuseli de protectie la randul lor protejate printr-o manta metalica, la revizia interioara se examineaza starea mantalei metalice de protectie si, dupa caz, starea captuselii in zonele neacoperite. Examinarea captuselii de protectie se va face obligatoriu ori de cate ori se constata depasiri ale temperaturilor admise la mantaua metalica de rezistenta a recipientului.
    6.2.1.7. Recipientele cu o inaltime mai mare de 2 m trebuie sa fie prevazute, dupa caz, inainte de inceperea reviziei interioare, cu amenajari care sa asigure accesul fara pericol pentru examinarea la interior a tuturor partilor recipientului.
    6.2.1.8. Daca la revizia interioara se constata ca starea recipientului nu mai asigura functionarea acestuia in conditii de siguranta la presiunea maxima admisibila de lucru, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate reduce termenul pentru urmatoarea revizie interioara si/sau de comun acord cu detinatorul poate reduce parametrii de lucru, inscriind motivele in procesul-verbal incheiat. Parametrii de lucru redusi vor fi inscrisi pe placa de timbru de catre unitatea detinatoare.
    6.2.1.9. Daca cu ocazia reviziei interioare se constata defecte care ar putea genera avarii sau accidente in exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va inscrie defectele respective in procesul-verbal incheiat si va interzice punerea in functiune a recipientului. Autorizatia de functionare va putea fi acordata numai dupa remedierea defectelor si efectuarea unei noi verificari.
    6.2.1.10. Sunt supuse unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, urmatoarele categorii de recipiente sub presiune:
    a) recipientele sub presiune la care actiunea fluidului continut produce modificarea compozitiei chimice si a proprietatilor mecanice ale metalului, in sensul inrautatirii lor;
    b) recipientele sub presiune care lucreaza in medii foarte corozive;
    c) recipientele sub presiune la care temperatura elementelor metalice depaseste in functionare valoarea de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere in functiune si periodic in timpul exploatarii, se vor masura diametrele rectangulare in zona mediana a fiecarei virole si circumferinte exterioare ale virolei respective; rezultatele masurarilor se vor consemna intr-o schita care se va atasa la cartea recipientului - partea de exploatare; periodicitatea masurarilor si deformatiile permanente admise se vor stabili prin documentatia tehnica; periodicitatea nu va depasi 4 ani pentru masurarile interioare si 10 ani pentru cele exterioare;
    d) recipientele sub presiune care lucreaza cu fluide care produc depuneri pe suprafetele interioare;
    e) alte recipiente sub presiune stabilite prin instructiunile interne.
    Modul de efectuare si frecventa reviziilor interioare suplimentare se vor stabili prin instructiuni tehnice specifice avizate de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT.
    Pentru recipientele aflate in exploatare, aceste instructiuni se vor prezenta la ISCIR-INSPECT IT in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice. Pentru recipientele noi, instructiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT odata cu documentatia pentru obtinerea autorizatiei de functionare.
    6.2.1.11. Daca la reviziile suplimentare se constata defecte care pericliteaza siguranta in functionare, recipientul se va opri din functiune de catre RSVTI al unitatii detinatoare si va fi anuntata ISCIR-INSPECT IT.
    Pentru stabilirea posibilitatilor de functionare in continuare, unitatea detinatoare impreuna cu proiectantul de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT si, dupa caz, constructorul si alti specialisti convocati de detinator vor examina starea tehnica a recipientului si vor analiza si stabili masurile necesare, precum si conditiile in care acesta poate functiona in continuare.
    Dupa identificarea si rezolvarea problemelor care au cauzat oprirea din functionare a recipientului, unitatea detinatoare va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare in continuare.
    6.2.1.12. Metodologia de la pct. 6.2.1.11 se poate aplica si in alte cazuri atunci cand in exploatarea recipientelor se vor constata deficiente importante.
    6.2.2. Incercarea de presiune
    6.2.2.1. Incercarea de presiune se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 4.2.6, in scopul verificarii rezistentei si etanseitatii recipientului si evidentierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia interioara.
    6.2.2.2. La verificarea periodica, daca recipientul sub presiune a fost verificat nedistructiv 100% initial si imbinarile sudate nu au suferit reparatii in exploatare, nu este necesara aplicarea prevederilor de la pct. 4.2.6.14 lit. a) in cazul incercarii de presiune pneumatice.
    6.2.2.3. Pentru recipientele protejate la interior (emailate, cauciucate) incercarea de presiune se poate efectua la valoarea PS, daca in proiect nu se prevede altfel.
    6.2.2.4. Recipientele din instalatiile complexe care sunt legate intre ele printr-un sistem de conducte asamblate prin sudura, fara posibilitatea izolarii fiecarui recipient, pot fi supuse la incercarea de presiune dupa montare si periodic in timpul exploatarii pe grupe de recipiente (bucle). In acest caz, valoarea presiunii de incercare a recipientelor din cadrul grupei (buclei) va fi egala cu cea mai mica valoare dintre presiunile de incercare a fiecarui recipient care formeaza bucla respectiva. Modul in care se va efectua incercarea de presiune va fi stabilit de catre detinator cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT si se va inscrie in instructiunile specifice. Prin aceste instructiuni se vor preciza recipientele care formeaza bucle distincte si conditiile de incercare la presiune.
    Cu ocazia unor reparatii care necesita scoaterea unui recipient din circuit, incercarea de presiune dupa reparatie se va efectua la valoarea prescrisa pentru recipientul respectiv.
    6.2.2.5. Incercarea de presiune trebuie sa fie efectuata cel putin o data la 8 ani. In cazul recipientelor prevazute la pct. 6.2.13 si a caror revizie interioara nu se poate efectua, incercarea de presiune trebuie sa se execute cel putin o data la 4 ani.
    Pentru recipientele izolate termic la exterior se va proceda conform prevederilor de la pct. 6.2.1.3.
    In afara de verificarea la termenul scadent, incercarea de presiune trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:
    - dupa o noua montare, daca la revizia interioara se constata ca recipientul prezinta deformatii sau alte defecte;
    - dupa o reparatie, conform cap. 7;
    - dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a recipientului;
    - cu ocazia inlocuirii captuselilor de protectie, in cazurile prevazute la pct. 6.2.1.6;
    - atunci cand inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive sa se indoiasca de starea buna a recipientului.
    Detinatorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a incercarii de presiune, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.2.6. La recipientele sub presiune prevazute la interior cu invelisuri protectoare (placaj metalic) si in cazul in care se executa reparatii intre scadente la invelisul protector, incercarea de presiune hidraulica se va efectua la valoarea presiunii de lucru a recipientului cu avizul proiectantului sau, dupa caz, a responsabilului autorizat care a efectuat reparatia.
    6.2.2.7. Incercarea de presiune va fi precedata de o revizie interioara, cu exceptia cazurilor de la pct. 6.2.1.3. Recipientul trebuie sa aiba armaturile montate si in stare buna de functionare.
    Dupa efectuarea incercarii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranta care echipeaza recipientul sub presiune, conform prevederilor pct. 4.2.8.
    6.2.3. Revizia exterioara
    6.2.3.1. Revizia exterioara se executa inopinat in timpul functionarii recipientului sub presiune si are drept scop stabilirea starii generale a recipientului si, in principal, a dispozitivelor de siguranta.
    6.2.3.2. Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica:
    - existenta si buna functionare a dispozitivelor de siguranta si a aparatelor de masurare si control;
    - starea recipientului si a imbinarilor (partile vizibile si accesibile);
    - daca exista instructiuni detaliate de exploatare, specifice instalatiilor in care sunt inglobate recipientele, si daca personalul de deservire le cunoaste.
    6.2.4. Incercarea de etanseitate
    Pentru recipientele sub presiune la care prin constructie sau prin proiectul de montare sau instalare este prevazuta incercarea de etanseitate, aceasta se va efectua la VTP, in conditiile prevazute la pct. 4.2.7. Verificarea etanseitatii se va face cu mijloacele prevazute in documentatia de insotire a recipientului sau prin proiectul de montare sau instalare.

    6.3. Verificarea tehnica periodica - conditii specifice
    6.3.1. Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la recipientele sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmatoarele:
    a) revizia interioara trebuie sa fie efectuata la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare, imbinarile sudate cap la cap si de colt vor fi controlate cu pulberi magnetice in procent de 100%;
    b) incercarea de presiune se va efectua la intervale de maxim 4 ani; dupa incercarea de presiune, recipientul se va goli de apa, se vor sterge peretii interiori si apoi se va usca bine prin suflare cu aer uscat;
    c) recipientele sub presiune vor fi pregatite pentru VTP astfel:
    - se va scoate recipientul din functiune, golindu-se pana cand manometrele indica presiunea zero;
    - se va insufla aer uscat in interior timp de cel putin 48 ore, pentru indepartarea ultimelor resturi de fluid;
    - se vor blinda toate conductele de legatura;
    - se va introduce in recipient o substanta neutralizatoare specifica, dupa care se vor curata peretii pana la metal curat;
    - daca se observa pe pereti urme de grasimi, se vor spala peretii cu un solvent;
    d) persoana care intra in recipient pentru pregatirea reviziei, pentru efectuarea reviziei sau lucrarilor de reparare va fi echipata cu centura de siguranta cu coarda al carei capat liber va fi scos in exterior langa gura de salvare respectiv de vizitare, cu respectarea normelor specifice de protectia muncii.
    6.3.2. Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la recipientele sub presiune criogenice cu manta de izolatie sub vid, la care examinarea integrala a peretilor metalici nu este posibila datorita izolatiilor din industria oxigenului, azotului si argonului, se vor respecta urmatoarele:
    a) verificarile tehnice periodice se vor efectua de catre ISCIR-INSPECT IT la cel mult 4 ani, astfel:
    - revizia interioara (numai verificarea exterioara);
    - incercarea de etanseitate a recipientului sub presiune si verificarea gradului de vid intre recipient si mantaua exterioara;
    - verificarea reglarii supapelor de siguranta pe un stand autorizat de ISCIR-INSPECT;
    b) verificarile tehnice periodice se vor efectua de catre ISCIR-INSPECT IT si cu ocazia lucrarilor de reparare (suplimentar fata de perioadele de scadenta acordate), daca in cadrul acestora izolatia este inlaturata in totalitate astfel incat recipientele sub presiune pot fi examinate complet; suplimentar fata de verificarile de la lit. a) se vor efectua:
    - revizia interioara (verificarea interioara);
    - proba de presiune hidraulica la recipientul sub presiune respectiv;

    NOTA:
    Unitatea detinatoare (sau reparatoare) este obligata sa solicite la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificarilor tehnice periodice mentionate la lit. b).

    c) incercarea de etanseitate a recipientului interior la o presiune egala cu PS se efectueaza cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de verificare a etanseitatii cu heliu sau freon in cazul in care conditiile de efectuare si criteriile de acceptare sunt prevazute prin proiect;
    d) gradul de vid in mantaua exterioara va fi cel prescris prin proiect si va fi verificat cu un vacuummetru, conform instructiunilor intocmite de proiectant (sau constructor);
    e) incercarea de etanseitate si verificarea gradului de vid se considera reusite daca dupa 24 ore de la stabilizarea (atingerea) presiunii de proba in recipient si a gradului de vid in mantaua exterioara nu se constata prin citire la vacuummetru micsorarea gradului de vid (sensibilitatea vacuummetrului va fi conform prevederilor documentatiei tehnice); daca incercarea se efectueaza in mediul ambiant, se vor stabili masuri privind efectuarea acesteia astfel incat influenta conditiilor exterioare sa fie redusa la minimum posibil;
    f) in afara verificarilor periodice efectuate de ISCIR-INSPECT IT, unitatea detinatoare va efectua periodic, prin personalul autorizat (RSVTI), verificari constand in revizii exterioare, verificarea gradului de vid si verificarea reglarii si sigilarii dispozitivelor de siguranta;
    g) pentru recipientele care contin masa de filtrare-uscare a aerului (de exemplu: zeolit), VTP se poate efectua la maxim 6 ani.
    6.3.3. Recipiente fierbatoare din industria celulozei si hartiei
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la recipientele fierbatoare din industria celulozei si hartiei se vor respecta urmatoarele:
    a) pregatirea recipientelor pentru VTP se va face pe baza de instructiuni interne de exploatare intocmite de catre fiecare unitate detinatoare, cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    b) la recipientele prevazute cu captuseli, revizia interioara se va executa cel putin o data la 2 ani si fara inlaturarea captuselii de protectie;
    c) fierbatoarele de celuloza prevazute cu captuseala antiacida se vor supune la VTP (RI si IP) fara captuseala, la intervale de maxim 16 ani si ori de cate ori se desface captuseala antiacida; daca starea captuselii este buna, iar la racordurile de control a etanseitatii nu au aparut scurgeri de fluid, la cererea motivata a unitatii detinatoare ISCIR-INSPECT IT poate prelungi scadenta la VTP pana la 18 ani;
    d) fierbatoarele prevazute cu izolatie exterioara se vor verifica la exterior cu izolatia inlaturata, la intervale de maxim 16 ani si ori de cate ori se constata defecte care presupun deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalatiei se va face numai in zonele afectate; daca starea izolatiei este buna si nu s-au constatat deteriorari ale mantalei, la cererea motivata a unitatii detinatoare ISCIR-INSPECT IT poate prelungi scadenta la VTP pana la 18 ani;
    e) in afara verificarilor tehnice periodice, recipientele vor fi supuse unor verificari interioare si exterioare suplimentare executate de personalul tehnic stabilit de unitatea detinatoare; modul de efectuare si frecventa acestor verificari se vor stabili prin instructiuni interne de exploatare, iar rezultatele verificarilor suplimentare se vor inscrie intr-un registru numerotat, snuruit si sigilat de ISCIR-INSPECT IT in a carei raza de activitate se afla recipientul; defectiunile constatate vor fi insemnate pe schita de masurari a recipientului, care se pastreaza in acest registru, cu precizarea datei, constatarii, tipului si locului defectului, precum si a masurilor luate;
    f) in cazul in care, cu ocazia verificarilor, se constata defecte care afecteaza siguranta in functionare, recipientele vor fi oprite imediat din functiune si introduse in reparatie, fara a tine seama de data scadentei verificarii tehnice;
    g) la stabilirea modului de efectuare a verificarilor suplimentare si a frecventei acestora se vor avea in vedere urmatoarele:
    - fierbatoarele de celuloza cu functionare continua vor fi verificate la maxim 1 an;
    - fierbatoarele de celuloza cu functionare discontinua, placate antiacid cu bimetal, vor fi verificate la interior la maxim 3 luni;
    - fierbatoarele rotative vor fi verificate la interior si la exterior la maxim 6 luni;
    - recipientele fierbatoare pentru innobilarea la cald si sub presiune a celulozei vor fi verificate la maxim 9 luni;
    - fierbatoarele de sulfat de aluminiu vor fi verificate la interior si la exterior dupa fiecare golire; verificarea interioara se va executa vizual, prin gura de vizitare, la intervale de maxim 2 saptamani; daca la verificari se observa in captuseala de plumb coroziuni avand adancimi de pana la 20% din grosimea captuselii, acestea se vor incarca cu plumb; in cazul unor coroziuni cu adancimi mai mari de 20% din grosimea captuselii, portiunea respectiva va fi decupata si inlocuita;
    - la fierbatoarele cu captuseala antiacida se va verifica vizual, prin gura de vizitare, starea zidariei dupa fiecare golire a materialului si dupa spalarea recipientului, dar cel putin o data la 6 luni; incercarea de presiune hidraulica la fierbatoarele cu captuseala antiacida, cand nu se inlatura captuseala, se va executa la o presiune egala cu presiunea maxima admisibila dupa fiecare revizie interioara;
    h) unitatile detinatoare au obligatia sa anunte la ISCIR-INSPECT IT, in a carei raza de activitate functioneaza recipientele, urmatoarele cazuri:
    - defectiuni care pericliteaza siguranta in exploatare (defectiuni la mantaua de rezistenta) observate cu ocazia verificarilor suplimentare;
    - situatiile de inlaturare totala sau pe o suprafata mai mare de 1 mp a captuselii interioare, care permit verificarile peretilor de rezistenta;
    - lipsa aderentei plumbului la materialul de baza, defectiuni la mantaua de rezistenta, sau desfaceri de captuseli mai mari de 1 mp la fierbatoarele de sulfat de aluminiu.
    6.3.4. Recipiente cilindri uscatori
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la recipiente cilindri uscatori sub presiune din componenta masinilor de fabricat hartie, carton, piele artificiala sau alte produse ce se fabrica in instalatii similare si care impun uscarea unei benzi continue pe suprafetele cilindrice ale unor grupuri actionate, se vor respecta urmatoarele:
    a) pentru recipientele cilindri uscatori la care nu se poate efectua incercarea de presiune hidraulica in instalatie din diverse motive (depasirea sarcinii pentru fundatia masinii, depasirea sarcinii admisibile in lagare), se poate inlocui incercarea de presiune hidraulica, in baza unei documentatii, cu o revizie interioara si o incercare de presiune cu fluidul de lucru la presiunea maxima admisibila de lucru sau cu o revizie interioara cu masurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete;
    b) in afara termenului scadent, incercarea de presiune hidraulica se mai executa si in cazurile in care recipientul cilindru uscator a fost scos din instalatie pentru rectificare sau o noua montare.
    6.3.5. Recipiente sub presiune din instalatiile frigorifice
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la recipientele sub presiune din instalatiile frigorifice, se vor respecta urmatoarele:
    a) incercarea de presiune hidraulica pentru recipientele sub presiune din instalatiile frigorifice se efectueaza cu apa la o valoare a presiunii de proba stabilita in documentatia de insotire; se admite utilizarea si a altor lichide neagresive, nepericuloase si care nu sunt incompatibile cu fluidul de lucru, ca de exemplu ulei, petrol lampant, tricloretilena etc.; felul lichidului de incercare va fi inscris in documentatia recipientului;
    b) verificarile tehnice periodice, revizia interioara si incercarea de presiune se executa la maxim 8 ani si ori de cate ori se supune instalatia unei reparatii sau cand se impune golirea instalatiei frigorifice de fluid;
    c) revizia exterioara se executa la termene de maxim 4 ani;
    d) rezultatele verificarilor vor fi consemnate in cartea recipientului - partea de exploatare.
    6.3.6. Generatoare de acetilena
    La efectuarea verificarilor tehnice periodice la generatoarele de acetilena, se vor respecta urmatoarele:
    a) revizia interioara se efectueaza cel putin o data la 3 ani;
    b) incercarea de presiune trebuie sa fie efectuata cel putin o data la 6 ani pentru generatoarele stabile, respectiv cel putin o data la 3 ani pentru generatoarele transportabile.

    7. REPARAREA

    7.1. Lucrari de reparare care se verifica de catre ISCIR-INSPECT IT
    7.1.1. Lucrarile indicate la pct. 7.1.2, executate in cadrul reparatiilor planificate sau neplanificate la recipiente sub presiune, se verifica de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT si/sau de catre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitatii reparatoare. Lucrarile de reparare se vor efectua numai la recipientele sub presiune la care unitatea detinatoare prezinta documentatia tehnica care sa permita identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuarii lucrarilor de reparare la acestea.
    7.1.2. Lucrarile executate in cadrul reparatiilor la recipiente sub presiune, care se verifica de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) ai unitatilor reparatoare, sunt urmatoarele:
    a) inlocuirea de virole, funduri, placi tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat si asambla la instalatie;
    b) repararea prin incarcare cu sudura a elementelor sub presiune care prezinta coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat, si placarea prin incarcare prin sudura cu material inoxidabil a suprafetelor elementelor recipientelor;
    c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crapaturilor elementelor sub presiune;
    d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;
    e) inlocuirea prin mandrinare a tevilor schimbatoarelor de caldura si a niturilor de la recipiente;
    f) inlocuirea armaturilor de siguranta cu alte tipodimensiuni care difera de cele prevazute in proiectul initial;
    g) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material in scopul evaluarii starii tehnice a recipientelor sub presiune;
    h) executarea de lucrari ca urmare a modificarii proiectului initial de constructie a recipientului sub presiune sau care duc la modificarea parametrilor initiali maximi admisi pentru functionarea acestuia (presiune maxima, temperatura minima, temperatura maxima etc.);
    i) inlocuirea fasciculelor schimbatoarelor de caldura;
    j) inlocuirea mantalei exterioare a unui recipient sub presiune cu pereti dubli.
    7.1.3. Daca in cadrul reparatiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrari de reparare decat cele mentionate la pct. 7.1.2 si care nu afecteaza incinta sub presiune, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de catre personalul autorizat de ISCIR-INSPECT IT al unitatii reparatoare (RSL) sau detinatoare (RSVTI).
    7.1.4. Lucrarile de reparare indicate la pct. 7.1.2 se vor executa numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.1.5. Autorizatia de a repara recipiente sub presiune nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare (care a aplicat marcajul de conformitate). La efectuarea lucrarilor de reparare se vor respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    7.1.6. Lucrarile de reparare a recipientelor sub presiune se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice, ale prescriptiei tehnice PT C 4/2, Colectia ISCIR, si ale documentatiei tehnice de reparare elaborate in functie de complexitatea lucrarilor.

    7.2. Documentatia tehnica de reparare
    7.2.1. Inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, cu acordul scris al unitatii detinatoare, va intocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care va cuprinde cel putin descrierea recipientului sub presiune (instalatia aferenta), lucrarile de reparare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de reparare.
    Pentru lucrarile de reparare la care se intocmeste proiect de reparare, acesta se va atasa la memoriul tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare.
    Memoriul tehnic va fi inaintat la ISCIR-INSPECT IT in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de reparare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT.
    Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.
    7.2.2. Pentru lucrarile de reparare mentionate la pct. 7.1.2 lit. a), d) (in cazul executarii unor suduri noi), f), g), h), i) si j) (in cazul modificarii proiectului initial) se va intocmi proiect de reparare care se va atasa la documentatia tehnica de reparare.
    Pentru celelalte tipuri de lucrari de reparare, necesitatea intocmirii proiectului de reparare se va stabili de catre ISCIR-INSPECT IT si/sau unitatea reparatoare (autorizata de ISCIR-INSPECT IT), functie de complexitatea lucrarilor de reparare.
    Proiectele de reparare vor fi intocmite de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    Proiectele respective pot fi elaborate si de catre alte unitati de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in prealabil utilizarii lor, verificate de o unitate de proiectare autorizata.
    Proiectele de reparare vor fi avizate, privind conformitatea acestora cu prevederile prescriptiei tehnice PT C 4/2, Colectia ISCIR, de catre ISCIR-INSPECT IT sau in baza unei imputerniciri scrise, de catre personalul propriu al unitatii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate in considerare si alte coduri de proiectare.
    7.2.3. Documentatia tehnica de reparare, intocmita de catre unitatea reparatoare va cuprinde urmatoarele:
    a) memoriul tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare acceptat de ISCIR-INSPECT IT (inclusiv proiectul de reparare avizat de ISCIR-INSPECT IT);
    b) certificatele de calitate ale materialelor de baza si de adaos utilizate la executia partilor recipientului supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la acesta; declaratii de conformitate pentru elementele componente (armaturi, dispozitive de siguranta etc.) care echipeaza recipientul sub presiune, dupa caz;
    c) lista procedurilor de sudare folosite in executia imbinarilor sudate si specificatiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ataseaza fisele de omologare (WPAR), in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR (in copie);
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrarile de sudare, intocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor (in copie);
    e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci cand acesta este prevazut in memoriul tehnic sau in proiectul de reparare;
    f) buletinele (certificatele) cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate de catre unitati (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca instalatia se poate supune verificarilor tehnice in scopul autorizarii functionarii;
    h) declaratia de conformitate privind lucrarile de reparare efectuate.

    NOTA:
    Se admite inlocuirea fiselor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel care sa cuprinda numarul fisei de omologare (intern si nr. de inregistrare ISCIR) si domeniul de valabilitate al acestora.

    7.3. Verificarea tehnica a lucrarilor de reparare
    7.3.1. Unitatile reparatoare sunt obligate sa asigure inspectorilor ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT posibilitatea verificarii recipientelor sub presiune in timpul si la finalul lucrarilor de reparare.
    Verificarea tehnica a recipientelor sub presiune in timpul reparatiilor si la final se executa la unitatea detinatoare sau reparatoare, dupa cum reparatia se efectueaza la detinator sau la unitatea reparatoare.
    Verificarea tehnica a recipientelor sub presiune in timpul lucrarilor de reparare se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in raza careia se executa reparatia si/sau de catre personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al unitatii reparatoare.
    Verificarea tehnica a recipientelor sub presiune la finalul lucrarilor de reparare se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in raza careia se executa reparatia sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitatii detinatoare.
    7.3.2. Pentru recipientele sub presiune la care, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, autorizatia de functionare se elibereaza de catre unitatea detinatoare, verificarea lucrarilor de reparare se efectueaza de catre RSVTI al acesteia impreuna cu RSL al unitatii reparatoare. In urma verificarilor efectuate, functie de rezultatele obtinute, RSVTI al unitatii detinatoare poate acorda autorizatia de functionare.
    7.3.3. In cazul recipientelor sub presiune sau elementelor acestora, la care datorita conceptiei constructive nu mai este posibila examinarea cu ocazia verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii dupa reparatie, este obligatoriu ca unitatea reparatoare sa prezinte recipientele sub presiune respective pentru verificare inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, inainte de asamblare, in fazele in care examinarea acestora este posibila.
    7.3.4. Verificarea recipientelor sub presiune la finalul lucrarilor de reparare va consta in:
    - verificarea documentatiei tehnice de reparare, intocmita conform pct. 7.2.3;
    - verificarea executiei lucrarilor de reparare (verificarea elementelor recipientului la care s-au efectuat lucrarile de reparare).
    Pentru recipientele sub presiune la care s-au obtinut rezultate corespunzatoare, se vor efectua verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.5. Unitatile reparatoare sunt obligate sa execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT, orice alte masurari, verificari sau incercari necesare stabilirii calitatii executiei lucrarilor de reparare.
    7.3.6. Verificarile tehnice in vederea autorizarii de functionare dupa reparatie se vor efectua la locul de functionare al recipientului sub presiune de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau, cu imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitatii detinatoare, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    In procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor efectuate in vederea autorizarii functionarii se vor stabili si datele urmatoarelor verificari tehnice periodice, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.7. Documentatia tehnica de reparare a recipientului sub presiune se va anexa la cartea recipientului - partea de exploatare.
    Efectuarea lucrarilor de reparare se va inscrie de catre RSL al unitatii reparatoare in registrul intern de evidenta a lucrarilor de reparare a recipientelor sub presiune, conform modelului din anexa H, iar pentru cele care se inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT si in cartea recipientului - partea de exploatare la rubrica evidenta exploatarii.
    7.3.8. Unitatile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii la recipiente sub presiune vor tine la zi evidenta lucrarilor executate (care fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice), intr-un registru numerotat, snuruit si parafat de ISCIR-INSPECT IT in raza careia se gaseste unitatea si care va cuprinde datele conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    7.3.9. Pentru fiecare recipient sub presiune, unitatea reparatoare este obligata sa modifice parametrii inscrisi pe placa de timbru sau sa aplice o noua placa de timbru, conform STAS 4781, in urmatoarele cazuri:
    - dupa modificarea parametrilor de functionare initiali ai recipientului sub presiune (presiune, temperatura, fluid etc.);
    - in toate cazurile stabilite/avizate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
    7.3.10. Unitatile reparatoare sunt obligate sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT, pe parcursul lucrarilor de reparare si la efectuarea verificarilor finale, urmatoarele:
    - documentatia tehnica a recipientului sub presiune;
    - toate datele necesare privind lucrarile executate, care sa permita stabilirea calitatii si modul de efectuare a lucrarilor de reparare;
    - personalul si utilajele necesare verificarii recipientelor sub presiune;
    - echipamentul de protectie necesar.

    7.4. Retimbrarea
    7.4.1. Recipientele sub presiune a caror montare, reparare, exploatare, functionare si verificare se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare fara placa de timbru, vor trebui sa fie timbrate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    Aplicarea placii de timbru la recipientele sub presiune aflate in functionare se poate face atunci cand aceasta lipseste, este deteriorata sau se modifica parametrii de functionare ai acestora.
    Sunt exceptate recipientele sub presiune care prin documentatia tehnica de insotire nu au prevazuta placa de timbru, continutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sub presiune sau prin etichetare si sunt autorizate in functionare in aceste conditii.
    7.4.2. Pentru recipientele sub presiune aflate in functionare, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata, aceasta se va putea reconstitui de catre unitatea detinatoare, in baza documentatiei existente (din care sa rezulte parametrii de functionare, nr. de fabricatie/an, constructor). Placa de timbru se poate aplica numai daca pe recipientul sub presiune exista marcate prin poansonare cel putin datele (nr. de fabricatie/an si denumirea unitatii constructoare) care sa permita stabilirea cu certitudine a faptului ca documentatia tehnica apartine acestuia.
    Placa de timbru va fi conform STAS 4781 (daca nu este prevazut altfel in documentatia tehnica de insotire) si va fi aplicata de catre RSVTI al unitatii detinatoare care va intocmi un proces-verbal in cartea recipientului - partea de exploatare. Datele care trebuie sa fie inscrise pe placa de timbru se vor stabili pe baza documentatiei tehnice existente a recipientului sub presiune.
    7.4.3. Pentru recipientele sub presiune oprite din functionare, la care placa de timbru nu exista sau este deteriorata si la care se solicita autorizatia de functionare, retimbrarea se va face in urma efectuarii unor examinari, verificari si investigatii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Placa de timbru va fi aplicata de catre RSVTI al unitatii detinatoare in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care va intocmi un proces-verbal in cartea recipientului - partea de exploatare.
    7.4.4. In cazul reducerii parametrilor de functionare ai recipientelor sub presiune, ca urmare a efectuarii unor examinari, verificari si investigatii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, retimbrarea se va efectua conform pct. 7.4.3.
    7.4.5. Pentru recipientele sub presiune la care, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, autorizatia de functionare se elibereaza de catre unitatea detinatoare, retimbrarea se efectueaza de catre RSVTI al unitatii detinatoare.
    7.4.6. Recipientele sub presiune pentru care unitatea detinatoare nu poseda documentatia tehnica care sa permita identificarea datelor necesare retimbrarii (parametrii de functionare, nr. de fabricatie/an, constructor), vor fi scoase din uz si casate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Este interzisa retimbrarea si punerea in functiune a acestora.

    8. EXAMINARI, VERIFICARI SI INVESTIGATII IN VEDEREA EVALUARII STARII TEHNICE SI STUDII PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE SI EVALUAREA DURATEI DE FUNCTIONARE REMANENTE

    8.1. Evaluarea starii tehnice si studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune aflate in functionare, sau care urmeaza sa fie puse in functionare dupa o perioada de timp in care au fost oprite, se efectueaza pe baza unui program de examinari, verificari si investigatii intocmit de catre unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT pentru aceasta activitate, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Programele de examinari, verificari si investigatii se vor intocmi numai pentru recipientele sub presiune la care detinatorul prezinta documentatia tehnica care sa permita identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuarii examinarilor, verificarilor si investigatiilor in vederea evaluarii starii tehnice a acestora.

    8.2. Programele de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune vor fi intocmite numai de catre unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (pct. 11.3).

    8.3. Programul de examinari, verificari si investigatii, intocmit pentru recipiente sub presiune de catre o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT, va fi transmis inaintea efectuarii acestora la ISCIR-INSPECT pentru avizare. Acesta va cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) descrierea recipientului sub presiune din punct de vedere constructiv si a parametrilor de functionare (volum, presiune, temperatura, fluid de lucru); se va anexa si desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea eventualelor lucrari de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii etc.) care au avut loc in timpul perioadei de functionare la recipientul sub presiune;
    c) planuri care cuprind examinarile, verificarile si incercarile care se propun a fi efectuate la recipientul sub presiune; se vor intocmi schite care vor cuprinde, dupa caz, pozitionarea exacta a punctelor si locurilor unde urmeaza sa se efectueze examinari vizuale si/sau nedistructive, masurari de grosimi etc. si a zonelor din care urmeaza sa fie prelevate epruvete pentru incercari distructive;
    d) mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si incercarilor care se propun a fi efectuate la recipientul sub presiune (prescriptii tehnice, standarde etc.), precum si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.
    Examinarile, verificarile si incercarile vor fi efectuate numai dupa avizarea de catre ISCIR-INSPECT a programului propus.

    8.4. Examinarile nedistructive vor fi efectuate de catre unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR, cu operatori autorizati de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.
    Examinarile distructive vor fi efectuate de catre unitati autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executa examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.

    8.5. ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizata impreuna cu unitatea care executa examinarile, verificarile sau incercarile respective sunt obligate sa solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la efectuarea acestora.

    8.6. Documentatia tehnica (buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute), intocmita ca urmare a examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului avizat, va fi transmisa la ISCIR-INSPECT pentru avizare.
    Documentatia tehnica va include raportul final al unitatii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a recipientului sub presiune.
    Documentatia tehnica avizata de ISCIR-INSPECT impreuna cu programul de examinari, incercari si investigatii avizat de ISCIR-INSPECT anterior vor fi atasate la cartea recipientului - partea de exploatare, urmand a fi prezentate inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci cand se solicita efectuarea examinarilor si verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

    8.7. Daca in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor lucrari de reparare la recipientul sub presiune, acestea se vor efectua conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, iar examinarile si verificarile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se vor efectua ulterior.

    8.8. In cazul intocmirii studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune, analiza rezultatelor acestora se va efectua intr-o sedinta de analiza la care vor participa reprezentantii unitatii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT care a intocmit studiul, ai beneficiarului, ai ISCIR-INSPECT si, dupa caz, ai proiectantului si constructorului recipientului sub presiune sau alti specialisti. Concluziile finale vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de participanti.
    Documentatia tehnica aferenta studiului, cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, studiul propriu-zis, precum si concluziile acestuia vor fi transmise la ISCIR-INSPECT pentru verificare cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
    Detinatorul va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea examinarilor si verificarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a recipientului sub presiune numai dupa stabilirea in cadrul sedintei de analiza a conditiilor in care aceasta poate functiona in continuare.

    9. SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA

    9.1. Scoaterea din uz a recipientelor sub presiune se face de catre detinator in urmatoarele cazuri:
    a) daca in urma verificarilor si incercarilor efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, la verificarile tehnice periodice sau dupa reparatii, se constata ca recipientul sub presiune nu mai prezinta siguranta in functionare;
    b) daca in urma examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate in vederea evaluarii starii tehnice sau a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente se constata ca recipientul sub presiune nu mai poate functiona in conditii de siguranta sau durata de functionare a fost epuizata;
    c) la sfarsitul perioadei de functionare, atunci cand aceasta este prevazuta in proiectul de executie al recipientului sub presiune;
    d) atunci cand recipientul sub presiune a suferit o avarie in urma careia acesta nu mai poate fi pus in functiune;
    e) daca recipientul sub presiune nu mai poate fi identificat dupa placa de timbru, dupa marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului - partea de exploatare (aceasta neputand fi refacuta);
    f) atunci cand detinatorul renunta din proprie initiativa la recipientul sub presiune.

    NOTA:
    Oprirea din functionare si conservarea recipientului sub presiune nu inseamna scoatere din uz.

    9.2. Recipientele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija detinatorului. Operatia de casare a recipientului sub presiune va fi confirmata printr-un proces-verbal intocmit de catre RSVTI si semnat de catre reprezentantul conducerii unitatii detinatoare.

    9.3. Placa de timbru va fi demontata de pe recipientul sub presiune si distrusa in prezenta RSVTI al unitatii detinatoare. Acest fapt va fi mentionat in procesul-verbal incheiat.

    9.4. Procesul-verbal incheiat se va atasa la cartea recipientului - partea de exploatare, care va ramane in arhiva detinatorului.
    Unitatea detinatoare va comunica in scris scoaterea din uz si casarea recipientului sub presiune la ISCIR-INSPECT IT, in vederea scoaterii din evidenta proprie a acestuia.

    9.5. Pentru recipientele sub presiune care au functionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile, inainte de casare, se vor lua masuri pentru neutralizare in vederea eliminarii oricarui risc de producere de incidente si accidente.

    9.6. Refolosirea recipientelor sub presiune scoase din uz este permisa numai in cazul in care acestea vor fi folosite ca recipiente de depozitare a unor fluide fara presiune si la care vehicularea acestora nu produce presiune in interior.
    Se interzice refolosirea recipientelor sub presiune daca acestea au functionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile.

    9.7. Sunt interzise repunerea in functiune si exploatarea recipientelor sub presiune scoase din uz si casate.

    10. AVARII

    10.1. In cazul avariilor care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii de nesiguranta a recipientelor sub presiune, precum si in cazuri de accidente provocate de acestea, unitatile detinatoare vor anunta in mod obligatoriu, telefonic si prin fax, in cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT in raza caruia s-a produs avaria in vederea efectuarii cercetarilor tehnice; cu aceasta ocazie se vor anunta cel putin urmatoarele date: numele, prenumele si functia persoanei care anunta, modul in care poate fi contactat in vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora si locul producerii avariei, felul instalatiei, urmarile avariei.

    10.2. Unitatea detinatoare are urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu exceptia cazului in care situatia respectiva ar constitui un pericol pentru viata si sanatatea persoanelor;
    b) sa ia toate masurile de asigurare a conditiilor de securitate in cazul in care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;
    c) sa izoleze pe cat posibil zona de lucru a recipientului sub presiune avariat.
    RSVTI al unitatii detinatoare va intocmi un raport cu situatia tehnica a instalatiei imediat dupa avarie, care poate include si fotografii ale zonei avariate, precum si interventiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectiva le poate genera.

    10.3. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va intocmi procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului si il va transmite la ISCIR-INSPECT.
    In cartea recipientului - partea de exploatare se va intocmi de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI al unitatii detinatoare procesul-verbal de oprire din functionare a recipientului sub presiune. Daca procesul-verbal de oprire se intocmeste de catre RSVTI, un exemplar al acestuia se va transmite la ISCIR-INSPECT IT.

    10.4. Recipientele sub presiune care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din functionare vor fi supuse unor examinari, verificari si investigatii, in vederea evaluarii starii tehnice si stabilirii conditiilor privind repunerea in functiune a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    10.5. Daca in urma examinarilor, verificarilor si investigatiilor efectuate sunt necesare lucrari de reparare, acestea vor fi efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, de catre unitati reparatoare autorizate de ISCIR-INSPECT IT.

    10.6. Punerea in functiune a recipientelor sub presiune care au suferit avarii se va efectua numai dupa indeplinirea cerintelor de la pct. 10.4 si 10.5 si obtinerea autorizatiilor de functionare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    10.7. Punerea in functiune a recipientelor sub presiune fara respectarea prevederilor de la pct. 10.6, atrage dupa sine oprirea din functionare a acestora si efectuarea unor examinari verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice (retragerea autorizatiei unitatii reparatoare, daca au fost efectuate lucrari de reparare fara respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice).

    11. AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI

    11.1. Autorizarea pentru elaborarea proiectelor de montare si/sau reparare
    11.1.1. Proiectele de montare si/sau reparare a recipientelor sub presiune se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare specializati si autorizati de catre ISCIR-INSPECT. Proiectele respective pot fi elaborate si de catre alte unitati de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in prealabil utilizarii lor, verificate si avizate conform de o unitate de proiectare autorizata.
    Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR.
    11.1.2. In vederea autorizarii, unitatile de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare, care elaboreaza proiecte de montare si/sau reparare la recipiente sub presiune, vor inainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisa insotita de o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei I. Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de proiectare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii autorizatiei.
    11.1.3. Agentii economici, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa numeasca prin decizie interna, conform anexei E, personal tehnic de specialitate in numar necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor din prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, semnand proiectele in acest sens;
    c) sa adopte solutii tehnice care sa permita functionarea recipientelor sub presiune in conditii de siguranta, sa prevada in documentatia tehnica examinarile si incercarile ce trebuie sa fie efectuate in unitatile montatoare si reparatoare, precum si la locul de functionare, pentru verificarea parametrilor de functionare in siguranta, raspunzand de alegerea corecta a acestora si de respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    d) sa elaboreze in cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu, cuprinzand principalele date tehnice conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, care sa permita verificarea parametrilor de functionare in siguranta a recipientelor sub presiune in timpul montarii, repararii si la locul de functionare pentru emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;
    e) sa elaboreze instructiuni tehnice, dupa caz, pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea recipientelor sub presiune, care sa serveasca si pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie si verificare;
    f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conforma a proiectelor elaborate, prezentand in acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate mentionat la lit. b); este interzisa folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fara avizul conform al ISCIR-INSPECT;
    g) sa numeasca prin decizie interna, conform anexei E, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii, in conditiile precizate de prezenta prescriptie tehnica, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conforma, va fi comunicat in scris la ISCIR-INSPECT si va deveni definitiva dupa confirmarea in scris de catre aceasta;
    h) sa solicite la ISCIR-INSPECT imputernicire pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate de catre personalul propriu;
    i) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT si sa tina evidenta acestora intr-un registru conform modelului din anexa K.
    11.1.4. Personal tehnic de specialitate pentru verificare
    Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    11.1.5. Personal tehnic de specialitate pentru avizare conforma
    11.1.5.1. Personalul tehnic de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma a proiectelor trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 8 ani, din care cel putin 3 ani in proiectare sau 5 ani in construirea recipientelor sub presiune.
    11.1.5.2. Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele, are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT;
    - sa ateste avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, precizand si numarul de exemplare avizat;
    - sa participe la intrunirile si instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
    11.1.6. In vederea autorizarii agentilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, pentru eliberarea autorizatiei inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta dintre datele trecute in documentatia prezentata de unitatea de proiectare care solicita autorizarea si situatia din unitatea respectiva, precum si existenta prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu;
    - sa verifice din punct de vedere al cunoasterii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, personalul propus pentru autorizare;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.1.7. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizatia de proiectare pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa J. Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
    11.1.8. Verificarea si avizarea conforma a proiectelor
    11.1.8.1. Verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in vigoare
    Confirmarea verificarii se va face pe desenul tip de ansamblu aplicand pe copii stampila conform modelului de mai jos:
 ______________________________________________________
|                        *                             |
|______________________________________________________|
| Verificat, corespunde prescriptiei tehnice, Colectia |
| ISCIR, in vigoare *:                                |
|______________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                 |
|______________________________________________________|
| Data:                      Semnatura: |
|______________________________________________________|

    NOTE:
    * Se va scrie denumirea agentului economic.
    * Se vor mentiona indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.

    11.1.8.2. Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in vigoare
    Confirmarea avizarii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu aplicand pe copii (minim 2 exemplare) stampila conform modelului de mai jos:
    a) in cazul in care avizarea conforma se face de catre ISCIR-INSPECT:
 ______________________________________________________
| AVIZAT conform: *                                    |
|______________________________________________________|
| ISCIR-INSPECT *                                     |
|______________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                 |
|______________________________________________________|
| Data:                      Semnatura: |
|______________________________________________________|

    NOTE:
    * Se vor mentiona indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
    * Se specifica Inspectia Teritoriala ................ In cazul in care avizarea conforma se face de catre ISCIR-INSPECT (unitatea centrala) nu se va specifica nimic.

    b) in cazul in care avizarea conforma se face de catre personalul propriu al unitatii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT:
 ______________________________________________________
|                        *                             |
|______________________________________________________|
| AVIZAT conform: *                                   |
|______________________________________________________|
| Numele si prenumele:                                 |
|______________________________________________________|
| Data:                      Semnatura: |
|______________________________________________________|
| Nr./data: *                                        |
|______________________________________________________|
| Nr. autorizatie/data:                                |
|______________________________________________________|

    NOTE:
    * Se va scrie denumirea agentului economic.
    * Se vor mentiona indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
    * Se va scrie nr. scrisorii de imputernicire din partea ISCIR-INSPECT si data emiterii acesteia.

    11.1.8.3. Avizarea conforma va consta in:
    - avizarea conforma a desenului tip de ansamblu, inainte de inceperea lucrarilor de montare sau reparare;
    - avizarea conforma, dupa caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea executiei lucrarilor de montare (cand proiectul initial se modifica din punct de vedere constructiv), cuprinzand toate modificarile introduse pe parcursul acesteia in desenul tip de ansamblu, care va fi atasat la documentatia tehnica.
    Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corecta a solutiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta potrivit conditiilor de functionare in conditii de siguranta, de conditiile tehnice de executie si control prevazute in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
    Unitatea in cadrul careia se avizeaza conform desenele tip de ansamblu va retine cate un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenta conform modelului din anexa K.
    Autorizatia acordata de ISCIR-INSPECT agentilor economici de proiectare trebuie sa fie valabila la data avizarii conforme a proiectelor.
    11.1.8.4. Avizarea conforma a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru recipientele sub presiune vechi (care nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 752/2002 si Hotararii Guvernului nr. 454/2003) care se procura din import, se va face de catre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT.
    Inainte de avizarea conforma, ISCIR-INSPECT poate solicita ca proiectul de executie sa fie transmis, prin grija importatorului, pentru verificare in ceea ce priveste concordanta cu prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, unei unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.

    11.2. Autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare
    11.2.1. In vederea acordarii autorizatiei de a executa lucrari de montare si/sau reparare la recipiente sub presiune, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi are sediul, o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei L.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de montare si/sau reparare, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii autorizatiei.
    11.2.2. Agentii economici autorizati sa execute lucrari de montare si/sau reparare la recipiente sub presiune au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa execute lucrarile de montare si/sau reparare in conformitate cu proiectul, valabil la data inceperii lucrarilor respective, cu prevederile procesului tehnologic de executie, cu cele cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii, dupa caz, cu cele din documentatia tehnica, precum si cu cele din prezenta prescriptie tehnica, raspunzand de aplicarea corespunzatoare a acestora pe toata durata prevazuta pentru utilizarea instalatiei;
    b) agentii economici montatori trebuie sa verifice inainte de inceperea montajului, pentru recipientele sub presiune a caror asamblare se efectueaza la locul de functionare, corespondenta subansamblurilor primite de la furnizor cu documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar si sa consemneze rezultatele acestor verificari intr-un proces-verbal pe care il va prezenta odata cu recipientul la autorizarea de functionare;
    c) sa avizeze inainte de inceperea lucrarilor de reparare, documentatia de reparatie, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    d) sa pregateasca si sa prezinte recipientele sub presiune si toate documentatiile tehnice necesare, in timpul si la sfarsitul montarii si/sau repararii, la verificarile care se efectueaza de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT in acest scop, in conditiile precizate de prezenta prescriptie tehnica;
    e) sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare, pentru elementele sudate, tehnologii de executie si de examinare avand la baza proceduri de sudare omologate in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR;
    f) sa foloseasca la lucrarile de montare si/sau reparare numai personal calificat; sudorii si personalul care executa examinarile nedistructive vor fi autorizati in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv ale prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executa examinari nedistructive, Colectia ISCIR;
    g) sa intocmeasca si sa prezinte odata cu recipientele sub presiune documentatia tehnica prevazuta de prezenta prescriptie tehnica;
    h) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, si standardele specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;
    i) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrari pentru care au fost autorizati, conform modelului din anexa H; registrele vor fi numerotate, vizate si sigilate de ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi au sediul; pentru agentii economici care au subunitati in teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrarilor executate;
    j) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza careia isi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrari care fac obiectul autorizatiei;
    k) sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitatii, a procedurilor de verificare a calitatii, de control si incercari specifice si prin aplicarea acestora;
    l) sa numeasca personal tehnic propriu pentru verificarea lucrarilor care fac obiectul autorizarii (RSL) si responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi au sediul.
    11.2.3. Responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL)
    Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montarii si/sau repararii recipientelor sub presiune (RSL), are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte acte normative in domeniu;
    - sa verifice introducerea in executie numai a proiectelor avand desenul tip de ansamblu avizat conform de catre ISCIR-INSPECT sau de catre unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
    - sa verifice introducerea in executie a materialelor si executia pe faze de lucru si la terminarea lucrarilor, din punct de vedere al respectarii prevederilor din documentatia de executie si ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si sa supuna la incercari instalatiile respective;
    - sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucrarile efectuate (documentatia de montare sau reparare) sub aspectul concordantei instalatiei cu documentatia respectiva, precum si al respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, precum si dispozitiile obligatorii;
    - sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate, conform anexei H, si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;
    - sa participe la intrunirile si instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
    - sa aplice, in cazurile prevazute de prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, pe instalatiile verificate poansonul oficial de verificare, dupa modelul din figura de mai jos:
 _______________________________________
| In centrul poansonului se va inscrie: |            __________
|                   ISCIR               |           /  ______   \
|                   RSL 1*              |          |  /       \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |          | |         | |
| agentului economic sau sigla acestuia |          | |         | |
| sau marca acestuia prescurtat.        |          |  \_______/  |
|_______________________________________|           \ __________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RSL se va inscrie 2, 3 etc.

    - sa semneze si sa stampileze actele intocmite; modelul de stampila este indicat in figura de mai jos:
 ______________________________________
| In centrul stampilei se va inscrie:  |             __________
|               RSL 1*                 |            /  ______   \
| Pe contur se va inscrie: denumirea   |           |  /       \  |
| agentului economic sau sigla         |           | |         | |
| acestuia sau marca acestuia          |           | |         | |
| prescurtat.                          |           |  \_______/  |
|______________________________________|            \ __________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RSL se va inscrie 2, 3 etc.

    11.2.4. Responsabilul Tehnic cu Sudura (RTS)
    11.2.4.1. Prin "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS), in sensul prezentei prescriptii tehnice, se intelege "Coordonatorul sudor" definit in standardul SR EN 719.
    11.2.4.2. Personalul tehnic de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS) trebuie sa aiba o vechime in domeniul proiectarii sau aplicarii tehnologiilor de sudare, utilizate in construirea, montarea sau repararea instalatiilor mecanice sub presiune dupa cum urmeaza:
    - minim 2 ani pentru absolventii unui institut de invatamant tehnic superior;
    - minim 5 ani pentru maistri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.
    11.2.4.3. Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar fata de cerintele din SR EN 719, are si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, standardele si alte acte normative in vigoare privind sudarea elementelor recipientelor sub presiune;
    - sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a elementelor sudate este in concordanta cu procedura de sudare omologata;
    - sa verifice proiectul de montare si/sau reparare inainte de lansarea acestuia in executie, astfel incat solutiile adoptate sa asigure conditii optime de sudare si verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sa fie minima;
    - sa asigure alegerea corecta a materialelor de adaos, functie de materialele de baza utilizate, in conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel incat prin conditiile tehnologice impuse sa se realizeze o imbinare sudata corecta a instalatiei;
    - sa verifice ca materialele de adaos sunt insotite de certificatele de calitate prevazute de standarde si sa admita introducerea in executie numai a materialelor de adaos prevazute in proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
    - sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor si incercarilor in vederea omologarii procedurilor de sudare, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR, si sa ia masurile necesare ca la repararea elementelor instalatiilor sa se foloseasca numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
    - sa supravegheze ca materialele de baza introduse in executie sa fie conforme cu proiectul de executie;
    - sa verifice modul in care se depoziteaza si se introduc in executie materialele de adaos, luand masuri pentru preintampinarea eventualelor schimbari fata de tehnologia elaborata si de procedura de sudare omologata;
    - sa organizeze, sa indrume si sa verifice activitatea privind specializarea, autorizarea si evidenta lucrarilor efectuate de sudori, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR;
    - sa urmareasca efectuarea verificarii calitatii imbinarilor sudate pe fluxul tehnologic de executie, sa verifice rezultatele obtinute si sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataseaza la documentatia tehnica;
    - sa participe la analiza si stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii si sa ia masuri corespunzatoare pentru remedierea si evitarea acestora in viitor;
    - sa participe la intrunirile si instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
    - sa tina la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de sudare omologate, precum si a lucrarilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori este indicat in figura de mai jos:
 _______________________________________
| In centrul poansonului se va inscrie: |            __________
|                ISCIR                  |           /  ______   \
|           Nr. ..............          |          |  /       \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |          | |         | |
| agentului economic sau sigla acestuia |          | |         | |
| sau marca acestuia prescurtat.        |          |  \_______/  |
|_______________________________________|           \ __________/

    - sa semneze si sa stampileze actele intocmite; modelul de stampila este indicat in figura de mai jos:
 _______________________________________             __________
| In centrul stampilei se va inscrie:   |           /  ______   \
|                RTS 1*                 |          |  /       \  |
| Pe contur se va inscrie: denumirea    |          | |         | |
| agentului economic sau sigla acestuia |          | |         | |
| sau marca acestuia prescurtat.        |          |  \_______/  |
|_______________________________________|           \ __________/

    NOTA:
    * In cazul existentei mai multor RTS se va inscrie 2, 3 etc.

    11.2.5. In vederea autorizarii agentilor economici pentru lucrari de montare, instalare sau reparare, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentata de unitatile care solicita autorizarea si situatia existenta la unitate;
    - sa verifice personalul tehnic propus (RSL si RTS) privind pregatirea in domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa verifice existenta in unitate a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu, precum si a standardelor si a altor acte normative din domeniu;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.2.6. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT IT va elibera agentului economic autorizatia de a executa lucrari de montare si/sau reparare la recipiente sub presiune, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa M.
    Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.

    11.3. Autorizarea pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente
    11.3.1. In vederea acordarii autorizatiei pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune, agentul economic de proiectare specializat va inainta la ISCIR-INSPECT o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei N.
    Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitatii autorizatiei.
    11.3.2. Pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune pot fi autorizati numai agenti economici (unitati) de proiectare care poseda autorizatie de proiectare eliberata de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice (pct. 11.1), corespunzatoare domeniului solicitat.
    11.3.3. Agentii economici autorizati pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care se solicita autorizarea;
    b) sa propuna prin decizie interna, conform modelului din anexa E, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personal tehnic de specialitate care sa avizeze lucrarile efectuate;
    c) sa elaboreze programul de examinari, incercari, investigatii si studiile specifice scopului urmarit si sa le transmita pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
    d) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia si verificarea recipientelor sub presiune, atunci cand sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obtinute in urma evaluarii starii tehnice si/sau studiului efectuat.
    11.3.4. Personal tehnic de specialitate pentru avizare
    11.3.4.1. Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrarilor efectuate are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa avizeze programele de examinari, verificari si investigatii, intocmite in vederea evaluarii starii tehnice a recipientelor sub presiune, inainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
    - sa avizeze documentatia tehnica intocmita ca urmare a examinarilor, verificarilor si incercarilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, inclusiv raportul final al unitatii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a recipientului sub presiune;
    - sa avizeze studiile privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune, numai daca acestea au fost elaborate pe baza unui program de examinari, incercari si investigatii avizat, in prealabil, de catre ISCIR-INSPECT;
    - la elaborarea si avizarea raportului final si a studiilor care cuprind concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a recipientului sub presiune se vor lua in considerare numai buletine (certificate) de examinare, verificare si incercare eliberate de unitati (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT.
    11.3.4.2. Personalul de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 10 ani.
    11.3.5. In vederea autorizarii agentilor economici pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente a recipientelor sub presiune, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    - sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentata de unitatile care solicita autorizarea si situatia existenta la unitate;
    - sa verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregatirea in domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
    - sa verifice existenta in unitate a prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR, precum si a standardelor si a altor acte normative din domeniu;
    - sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificarilor efectuate.
    11.3.6. In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizatia de a efectua examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la recipiente sub presiune, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa O.
    Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.

    11.4. Tipuri de autorizatii
    Autorizarea agentilor economici conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice se va efectua pentru urmatoarele activitati:
    A - elaborare proiecte de montare si/sau reparare;
    B - executare lucrari de montare si/sau reparare;
    C - efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice in vederea evaluarii starii tehnice si a intocmirii studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente.
    Autorizatiile agentilor economici se pot acorda pentru urmatoarele domenii, in functie de temperatura minima/maxima de functionare a recipientelor sub presiune:
    1 - recipiente sub presiune care functioneaza la temperaturi: -50 grade C </= T </= +440 grade C;
    2 - recipiente sub presiune care functioneaza la temperaturi: T < -50 grade C;
    3 - recipiente sub presiune care functioneaza la temperaturi: T > +440 grade C.

    NOTA:
    In cadrul autorizatiilor emise pentru domeniul 1, functie de solicitarea/capabilitatea agentului economic, se vor specifica parametrii (temperatura, presiune, volum) pentru care autorizatia este valabila.

    12. DISPOZITII FINALE

    12.1. In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice, unitatile de proiectare, respectiv unitatile autorizate pentru montare, instalare si/sau reparare, precum si unitatile detinatoare, dupa caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili, pe proprie raspundere, solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta in functionare a recipientelor si instalatiilor aferente si care sa excluda pericolul de accidente.
    Unitatile care au stabilit aceste solutii le vor supune avizarii principalilor factori interesati (proiectant, beneficiar si, dupa caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspectia de stat pentru protectia muncii, unitati de cercetare, proiectare, de invatamant superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.
    12.2. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate.
    12.3. La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea urmatoarele prescriptii tehnice:
    - C 4-90 "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobate prin Decizia ministrului economiei nationale nr. 4/1990;
    - C 7-92 "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea si verificarea recipientelor stabile sub presiune din poliesteri armati cu fibre de sticla", aprobata prin Ordinul ministrului industriei;
    - C 12-95 "Prescriptii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate", aprobate prin Ordinul ministrului industriilor nr. 1.552/1995;
    - C 14-97 "Prescriptii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice", aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.648, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12.01.1998;
    - C 16-99 "Prescriptii tehnice pentru autoclave cu foc direct", aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 174/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 15.07.1999;
    - C 23-94 "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor cilindri uscatori", aprobate prin Ordinul ministrului industriilor nr. 1.513/1994;
    - C 24-94 "Prescriptii tehnice pentru recipientele fierbatoare din industria celulozei si hartiei", aprobate prin Ordinul ministrului industriilor nr. 1.510/1995;
    - C 25-99 "Prescriptii tehnice pentru recipientele metalice stabile sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului", aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 61/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 20.04.1999;
    - C 28-97 "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilena", aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.644/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12.01.1998.
    12.4. Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la data de 01.01.2004.
    12.5. Orice dispozitie contrara prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.
    12.6. Toate autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.
    12.7. Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.
    12.8. Trimiterile facute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative etc. se refera la editiile in vigoare.

    ANEXA A

    Diagrame de evaluare a conformitatii (Conform Hotararii Guvernului nr. 752/2002)

  PS    ^
  (bar) |
        |
10.000 _|
        |
        |
        |
        | IV
        | PS = 1.000
 1.000 _|___________
        |           \
        |            \
        | III         \
        | PS = 200     \
   200 _|___________    \
        |           |\   \
        |           | \   \
        |           |  \   \
        |           |   \   \
   100 _|    V = 1 l|\   \   \
        |           | \   \   \
        |           |  \   \   \
        |           |   \   \   \
        |            \   \   \   \PS x V = 1.000
        |             \   \   \PS x V = 200
    10 _|              \   \ PS x V = 50
        |               \ PS x V = 25
        | Article 3,     \   \   \   \
        | paragraph 3     \   \   \   \
     1 _|                  \   \   \   \
        |                   \ I \ II\III\ IV    PS = 0,5
   0,5 _|____________________\___\___\___\_______________
        |
--------|------------------------------------------------------>
        |      |        |       |          |       |       V (L)
       0,1     1        10     100       1.000   10.000

    Diagrama 1
    Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. a) paragraful i).
    Prin exceptie, recipientele destinate sa contina gaze instabile si care sunt din categoriile I sau II conform, diagramei 1, trebuie sa fie clasificate in categoria III.

  PS    ^
  (bar) |
        |
10.000 _|
        |
        |
        |
        |
        | IV
        | PS = 3.000
        |___________
        |            \
        |             \
        |              \
        | III           \
 1.000 _|___________     \
        | PS = 1.000|\    \
        |           | \    \
        |           |  \    \
        |           |   \    \
        |           |    \    \
        |      V = 1|\    \    \
        |           | \    \    \
        |           |  \    \    \
        |           |   \    \    \
   100 _|           |    \    \    \
        |            \    \    \    \
        |             \    \    \    \PS x V = 3.000
        |              \    \    \PS x V = 1.000
        |               \    \ PS x V = 200
    10 _|                \ PS x V = 50  \
        | Article 3,      \    \    \    \
        | paragraph 3      \    \    \    \      IV
        |                   \    \    \    \     PS = 4
        |                    \    \    \    \_____________________
        |                     \    \    \
     1 _|                      \    \    \
        |                       \ I  \II  \ III         PS = 0,5
   0,5 _|________________________\____\____\___________________
        |
--------|--------------------------------------------------------->
        |       |       |        |        |       |           V (L)
       0,1      1       10      100     1.000   10.000

    Diagrama 2
    Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. a) paragraful ii).

    Anexa A (sfarsit)

  PS    ^           |
  (bar) |           |
        |           |
10.000 _|  II       |
        |           |
        |           |
        |           |
 1.000 _|           |
        |           |
        |      V = 1|             III
        |           |                          PS = 500
   500 _|___________|______________________________________________
        |           |
        |           |
        |           |
        |           |
   100 _|            \
        |             \PS x V = 200        II
        |              \
        |               \
        |                \
        |                 \
        |                  \                 PS = 10
    10 _|                   \___________________________________
        |                    \
        | Article 3,          \     I
        | paragraph 3          \
        |                       \
        |                        \
     1 _|                         \
        |                          \       PS = 0,5
   0,5 _|___________________________\_______________________
        |
        |
--------|--------------------------------------------------------------->
        |         |         |        |           |        |         V (L)
       0,1        1         10      100        1.000    10.000

    Diagrama 3
    Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. b) paragraful i).

  PS    ^           |
  (bar) |           |
        |           |
10.000 _|   I       |
        |     V = 10|
        |           |
        | PS = 1.000|
 1.000 _|___________|
        |            \
        |             \
        |              \
        |               \          II
        |                \                     PS = 500
   500 _|                 \_______________________________________
        |                  \
        |                   \
        |                    \
        |                     \
        |                      \
        |                       \
        |                        \
   100 _|                         \
        |                          \PS x V = 10.000    I
        |                           \
        |                            \
        |                             \
        |                              \
        |                               \
        |                                \          PS = 10
    10 _|                                 \_______________________
        |
        | Article 3, paragraph 3
        |
     1 _|
        |                               PS = 0,5
   0,5 _|__________________________________________________________
        |
        |
--------|----------------------------------------------------------------->
        |        |        |       |        |         |                V (L)
       0,1       1        10     100     1.000     10.000

    Diagrama 4
    Recipiente conform prevederilor de la art. 8 alin. (2) lit. b) paragraful ii).

    NOTA:
    Cifrele romane din diagrame reprezinta categoriile de incadrare a recipientelor sub presiune, functie de produsul dintre presiune PS (bar) si volum V (litri).

    ANEXA B

                            Standarde aplicabile

    STAS 4635-90     Utilaj pentru industria chimica. Recipiente. Capacitati
                     nominale
    STAS 4781-85     Recipiente sub presiune. Placa de timbru
    STAS 6464-72     Utilaj pentru industria chimica. Recipiente cilindrice.
                     Clasificare
    STAS 7442-90     Utilaj pentru industria chimica. Recipiente metalice.
                     Temperaturi
    STAS 8435-75     Utilaj pentru industria chimica. Schimbatoare de caldura.
                     Clasificare
    STAS 8475-83     Utilaj pentru industria chimica. Schimbatoare de caldura
                     cu manta si fascicul tubular rigid. Tipuri si dimensiuni
    STAS 9371-83     Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment.
                     Conditii tehnice generale de calitate
    STAS 10987-83    Utilaj pentru industria chimica. Schimbatoare de caldura
                     cu manta si fascicul tubular U, fara spatiu de vapori.
                     Tipuri si dimensiuni principale
    STAS 10988-83    Utilaj pentru industria chimica. Schimbatoare de caldura
                     cu manta si cap mobil, fara spatiu de vapori. Tipuri si
                     dimensiuni principale
    SR 66:2001       Gaz petrolier lichefiat. Conditii si metode de incercare
    SR 8566:1998     Schimbatoare de caldura. Schimbatoare de caldura tubulare
                     cu manta. Conditii tehnice generale de calitate
    SR 10869:2000    Utilaj pentru industria chimica. Recipiente cilindrice
                     verticale cu amestecator. Conditii tehnice generale de
                     calitate
    SR EN 247:2000   Schimbatoare de caldura. Terminologie
    SR EN 286-1:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacara,
                     destinate sa contina aer sau azot. Partea 1: Recipiente
                     de uz general
    SR EN 307:2000   Schimbatoare de caldura. Indrumator de intocmire a
                     instructiunilor de instalare, de exploatare si de
                     intretinere, necesare pentru mentinerea performantelor
                     tuturor tipurilor de schimbatoare de caldura
    SR EN 719:1995   Coordonarea sudarii. Sarcini si responsabilitati
    SR EN 12300:2002 Recipiente criogenice. Curatare

    ANEXA C

                         Model de proces-verbal ISCIR

 _____________________________________________________________________________
|             ROMANIA                  | Proces-verbal | INSPECTIA            |
| Inspectia de stat pentru controlul   | de verificare | TERITORIALA .........|
| cazanelor, recipientelor sub         | tehnica       | Adresa ..............|
| presiune si instalatiilor de ridicat | nr. ......... | Telefon .............|
|             - ISCIR -                |               | Fax .................|
|______________________________________|_______________|______________________|

    Incheiat astazi .................. cu ocazia .............................. efectuat in baza Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, Hotararii Guvernului nr. 738/2003, Decretului nr. 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, si prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ..................................... tip ............................... cu nr. de fabricatie/inventar ............. si cartea instalatiei nr. ......... avand parametrii ultimei verificari .................................................
    Denumirea agentului economic ............................... din localitatea ........................... str. ............................. nr. ............ judet/sector .............. Cod fiscal ........................................
    Verificarea s-a efectuat la unitatea ...................... din localitatea ...................... str. ........................... nr. ...... judet/sector ...........................
    Subsemnatul*1) .................................. am constatat urmatoarele:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Am dat urmatoarele dispozitii:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Dupa aceasta verificare s-a admis .................*2) .................*3)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ......................
    Pentru aceasta verificare se va plati suma de ...................... lei de catre ........................... din localitatea .............................. str. ........................... nr. ........ judet/sector ..................... in cont ........................ deschis la Banca ............................. filiala ........................

                             Am luat la cunostinta:

     Organ de        Directorul agentului  Responsabil cu   Delegatul agentului
     verificare      economic sau          supravegherea    economic montator,
     delegatul sau   verificarea tehnica   si reparator
     .............   ...................   ..............   ...................
     .............   ...................   ..............   ...................

------------
    *1) Functia, numele si prenumele.
    *2) Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
    *3) Date despre supapa de siguranta.

    ANEXA D

                     Registru pentru evidenta instalatiilor
                            (recipiente sub presiune)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. inregistrare ISCIR-INSPECT IT
    B - Nr. de fabricatie (nr. inventar)/an de fabricatie
    C - Semnatura RSVTI

 _____________________________________________________________________________
| A |Locul        |Unitatea      |Tipul        | B |Proces-    |Scadenta  | C |
|   |functionarii |constructoare |instalatiei, |   |verbal     |urmatoarei|   |
|   |instalatiei  |              |parametrii   |   |de         |verificari|   |
|   |(sectia,     |              |principali*) |   |autorizare |----------|   |
|   |localitatea, |              |             |   |ISCIR-     | RI;   IP |   |
|   |strada, nr., |              |             |   |INSPECT IT |          |   |
|   |sector,      |              |             |   |           |          |   |
|   |judet)       |              |             |   |           |          |   |
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
|___|_____________|______________|_____________|___|___________|__________|___|
    *)Volumul (l), presiunea nominala (bar), temperatura maxima/minima (grade C), fluidul de lucru.

    ANEXA E

    Model de decizie interna pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR-INSPECT

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                                DECIZIE
                    Nr. ......... din ...............

    Unitatea ....................... reprezentata prin ........................ manager (director),
    Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune, prin care unitatile de proiectare, montatoare si/sau reparatoare precum si cele care detin aceste instalatii, sunt obligate sa numeasca personal tehnic, ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizati de ISCIR-INSPECT, in vederea aplicarii masurilor prevazute de prescriptiile tehnice,

                                 DECIDE:

    1. Domnul (Doamna) ....................... de specialitate ........................... avand functia de ............................... incepand cu data de ................... se numeste*) ........................... in cadrul unitatii, urmand a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
    2. Responsabilul*) ................................. este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului*) ..................................... va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de .............................. care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea legislatiei in vigoare si a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
    4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
    5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ....... din ............ si devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT.

           MANAGER,                                OFICIU JURIDIC
           (Numele, prenumele,                     (Numele, prenumele
           semnatura si stampila)                  si semnatura)

------------
    *) Se completeaza, dupa caz: - Responsabil cu supravegherea si verificarea
                                   tehnica a instalatiilor (RSVTI);
                                 - Responsabil cu avizarea conforma a
                                   proiectelor;
                                 - Responsabil cu supravegherea lucrarilor
                                   (RSL);
                                 - Responsabil tehnic cu sudura (RTS);
                                 - Responsabil cu avizarea studiilor.

    ANEXA F

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic detinator de instalatii sub presiune (recipiente sub presiune), care solicita autorizarea personalului propriu ca RSVTI. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze date referitoare la societate: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de productie si laboratoarele proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) lista instalatiilor (recipientelor sub presiune) pe tipuri, intocmita conform modelului din anexa D;
    c) decizia interna de numire, conform anexei E, a personalului propriu propus pentru autorizarea ca responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI);
    d) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare.

    ANEXA G

                      Model de autorizatie pentru RSVTI

    (Pagina 1)
 _____________________________________________________________________________
| ISCIR                                                                       |
| INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL                                          |
| CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE                                       |
| SI INSTALATIILOR DE RIDICAT                                                 |
| ISCIR-INSPECT IT ...................                                        |
|                                                                             |
|       AUTORIZATIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA      |
|                     TEHNICA A INSTALATIILOR SUB PRESIUNE                    |
|                                                                             |
|                         AUTORIZATIA Nr.*) __________                        |
|                                                                             |
| Numele si prenumele .............................., data si locul nasterii  |
| ......................................... buletin/cartea de identitate      |
| seria ........... nr. .............. eliberat(a) de ....................... |
| la data de ................................................................ |
| In baza prevederilor legale in vigoare si urmare adresei nr. .......... din |
| ............. a agentului economic ......................................., |
| domnul (doamna) ....................... se autorizeaza sa execute in cadrul |
| unitatii:                                                                   |
| a) verificarea tehnica pentru autorizarea functionarii.*) ................ |
| ....................... noi montate precum si a celor aflate in exploatare, |
| la scadenta si dupa reparatii, in conformitate cu prevederile               |
| prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;                                     |
| b) supravegherea tehnica a*) ............................................. |
| din dotarea sau folosinta agentului economic.                               |
|                                                                             |
| Data ..................                                                     |
|                                                                             |
|                            INSPECTOR SEF,                                   |
|                         (Semnatura si stampila)                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Anexa G (sfarsit)

    (Pagina 2)
 _____________________________________________________________________________
| Posesorul autorizatiei are obligatiile si raspunderile prevazute de         |
| legislatia in vigoare si prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR. Acesta      |
| efectueaza verificarile conform prescriptiilor tehnice amintite, incheind   |
| documente in care consemneaza rezultatele obtinute, precum si dispozitiile  |
| obligatorii stabilite.                                                      |
| Raspunde impreuna cu conducerea unitatii de luarea masurilor pentru         |
| aplicarea prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.                           |
| Autorizatia este valabila numai in cadrul unitatii pentru care a fost       |
| autorizat personalul.                                                       |
| Autorizatia poate fi retrasa de catre ISCIR-INSPECT IT in baza documentului |
| de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.            |
| Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*) .................... |
|_____________________________________________________________________________|

    NOTE:
    *) Se va trece numarul de inregistrare a agentului economic in evidenta ISCIR-INSPECT IT supra numarul de ordine al autorizatiei.
    *) Se va trece, dupa caz, tipul instalatiilor sub presiune (recipiente sub presiune);
    Personalul autorizat (RSVTI) va efectua verificarile tehnice pentru autorizarea functionarii si verificarile tehnice periodice la recipientele sub presiune, numai in cazurile prevazute de prescriptia tehnica PT C4/1, Colectia ISCIR.
    *) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA H

       Model de registru pentru evidenta lucrarilor de montare/reparare

                                   REGISTRU
    pentru evidenta lucrarilor de*) _______________ recipiente sub presiune

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. inregistrare ISCIR
    B - Nr. fabricatie (nr. inventar)/an fabricatie
    C - Semnatura RSL
 ______________________________________________________________________________
| A |Locul       |Unitatea     |Tipul        | B |Elemente      |Proces-   | C |
|   |functionarii|constructoare|instalatiei, |   |montate/      |verbal    |   |
|   |instalatiei |             |parametrii   |   |reparate      |de        |   |
|   |(sectia,    |             |principali*)|   |caracteristici|verificare|   |
|   |localitatea,|             |             |   |              |a         |   |
|   |strada, nr.,|             |             |   |              |montarii/ |   |
|   |sector,     |             |             |   |              |repararii |   |
|   |judet)      |             |             |   |              |          |   |
|___|____________|_____________|_____________|___|______________|__________|___|
|___|____________|_____________|_____________|___|______________|__________|___|
|___|____________|_____________|_____________|___|______________|__________|___|

    Note:
    *) Se va scrie dupa caz: montare, reparare, conform obiectului autorizatiei.
    *) Volumul (l), presiunea nominala (bar), temperatura maxima/minima (grade C), fluidul de lucru.

    ANEXA I

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de elaborare a proiectelor de montare si/sau reparare

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicita autorizarea pentru elaborarea proiectelor de montare si/sau reparare a recipientelor sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT si va contine:
    a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la societate: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic care sa cuprinda domeniul pentru care se solicita autorizarea (respectiv elaborarea proiectelor pentru montare si/sau reparare recipiente sub presiune), cu specificarea parametrilor admisi (volum maxim, presiune maxima, temperatura minima/maxima, fluide) si a caracteristicilor functionale;
    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de proiectare, cuprinzand organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat;
    g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate, cuprinzand: numele si prenumele, pregatirea teoretica, vechimea in specialitate si cea in domeniul specificat;
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata;
    k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicita autorizarea.

    NOTA:
    In cazul existentei unor subunitati (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicita autorizarea si care au un alt sediu decat al agentului economic solicitant, se vor indica adresele acestora si, dupa caz, datele mentionate la lit. e), g), h), i), j) si k).

    ANEXA J

                         Model de autorizatie de proiectare

    ANTET ISCIR INSPECT
    Nr. ......... din ...........

                              AUTORIZATIE DE PROIECTARE
          (Conform procesului-verbal nr. .......... din ..............)

    1. Agentul economic:

                                   (Denumirea)
                                    (adresa)
                           (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:

    Proiectarea, verificarea si avizarea conforma a proiectelor de montare si/sau reparare a recipientelor sub presiune, supuse prevederilor prescriptiei tehnice PT C4/1, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri:

    3. Personal autorizat pentru avizarea conforma a proiectelor:
                       (numele personalului autorizat)

    4. Mentiuni:

    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea ei si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ............ (maxim 2 ani)

         INSPECTOR DE STAT SEF,               INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,

                                                Inspector de specialitate,

    ANEXA K

                Model de registru pentru avizari conforme proiecte

    REGISTRU DE AVIZARI CONFORME PROIECTE DE*1) ________________________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr.    |Denumirea  |    Parametri de lucru     |Beneficiar|Nr. si data   |
|crt.|proiect|proiectului|___________________________|          |adresei ISCIR |
|    |       |           |T   |P   |Volum|T   |Fluid |          |de            |
|    |       |           |min.|max.|     |max.|de    |          |imputernicire |
|    |       |           |    |    |     |    |lucru |          |pt. AVIZARE   |
|    |       |           |    |    |     |    |      |          |CONFORMA      |
|____|_______|___________|____|____|_____|____|______|__________|______________|
|1   |   2   |     3     | 4  | 5  |  6  | 7  |   8  |     9    |      10      |
|____|_______|___________|____|____|_____|____|______|__________|______________|
|    |       |           |    |    |     |    |      |          |              |
|____|_______|___________|____|____|_____|____|______|__________|______________|

 ______________________________________________________________________________
|  VERIFICAT conform PT ISCIR*2)  |        AVIZAT CONFORM        |  OBSERVATII |
|_________________________________|______________________________|             |
|  Numele si    |   Semnatura     | Numele si | Semnatura | Data |             |
|  prenumele    |                 | prenumele |           |      |             |
|_______________|_________________|___________|___________|______|_____________|
|      11       |        12       |     13    |    14     |  15  |      16     |
|_______________|_________________|___________|___________|______|_____________|
|               |                 |           |           |      |             |
|_______________|_________________|___________|___________|______|_____________|

    NOTE:
    *1) In cuprinsul registrului, acesta se subimparte pe tipuri de instalatii proiectate (pentru montare sau pentru reparare);
    *2) Imputernicit prin decizie data de conducerea unitatii (poate fi si personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conforma o efectueaza ISCIR-INSPECT sau alta persoana autorizata pentru avizare din unitate si nominalizata in autorizatia de proiectare.

    ANEXA L

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de a executa lucrari de montare si/sau reparare

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare la recipiente sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT si va contine:
    a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la societate: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de montare/reparare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
    - felul lucrarilor (montare, reparare);
    - domeniul autorizatiei (recipiente sub presiune), cu precizarea parametrilor admisi (volum maxim, presiune maxima, temperatura minima/maxima, fluide) si a caracteristicilor functionale;
    - calitatea si dimensiunile principalelor materiale de baza folosite (conform grupelor din prescriptia tehnica referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR);
    - procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite in executia lucrarilor de montare si/sau reparare, cu precizarea pentru fiecare procedura a tipurilor de imbinari (cap la cap, de racord, in colt etc.) ce vor fi executate si pozitiile de sudare folosite;
    - metodele si mijloacele de examinare nedistructiva din dotare pentru punerea in evidenta a eventualelor defecte ce ar putea sa apara in executie, in materialele de baza si imbinarile sudate, functie de calitatea si grosimea acestora, precum si de procedeele de sudare aplicate;
    - punctele de control pe fluxul de fabricatie care concura la realizarea executiei corespunzatoare a lucrarilor (de exemplu: confirmarea prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de baza dupa trasare si inainte de debitare, verificarea pregatirii rostului pentru sudare etc.);
    - natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici;
    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de montare si/sau reparare (cuprinzand organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului de montare/reparare solicitat);
    g) lista cuprinzand numele, pregatirea si vechimea in specialitate a personalului tehnic propriu numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrarilor (RSL) si ca responsabilului tehnic cu sudura (RTS);
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata.

    NOTE:
    La memoriul tehnic (lit. e)) se vor atasa documente care vor cuprinde urmatoarele:
    a) dotarea cu utilaje de executie a lucrarilor de montare si/sau reparare pe care unitatea le detine; se vor specifica echipamentele din dotare pentru:
    - taiere (ghilotine, aparate de taiere oxiacetilenica, aparate cu plasma etc.);

    Anexa L (sfarsit)

    - formare-indoire, ambutisare, prelucrari mecanice (valturi, masini de indoit, masini si dispozitive pentru prelucrarea rostului la table si tevi, funduri si virole, masini de mandrinat tevi, masini unelte: strunguri, masini de frezat, raboteze, masini de gaurit, masini de rectificat, instalatii de ridicat etc.);
    - sudare (convertizoare, transformatoare, tractoare de sudare, coloane de sudare, aparatura pentru sudare WIG, MIG, MAG etc.);
    - tratament termic (cuptoare, instalatii de tratament termic local, dispozitive de preincalzire inainte de sudare etc.);
    b) dotarea cu echipamente pentru masurarea si verificarea dimensiunilor (dispozitive pentru masurarea diametrelor si ovalitatii, sabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrica, aparate si dispozitive pentru masurarea deformatiilor etc.);
    c) lista procedurilor de sudare omologate conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR, detinute de unitate (care va cuprinde: nr. intern al fisei de omologare (WPAR), procedeul de sudare, tipul imbinarii, grupa materialelor de baza, grupa de grosimi si diametre, nr. de inregistrare ISCIR etc.);
    d) lista sudorilor autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, din cadrul unitatii (care va cuprinde: nr. autorizatiei ISCIR, procedeul de sudare, tipul imbinarii, grupa materialelor de baza, grupa de grosimi si diametre, perioada de valabilitate etc.);
    e) dotarea cu laborator pentru efectuarea examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) si laborator pentru efectuarea incercarilor mecanice, tehnologice, metalografice si analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; in cazul in care unitatea nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (in copie) incheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor nedistructive si distructive;
    f) lista personalului operator pentru examinari nedistructive, autorizat conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea operatorilor pentru control nedistructiv, Colectia ISCIR, din cadrul unitatii (care va cuprinde: nr. autorizatiei ISCIR, metoda de control nedistructiv, nivelul de autorizare, perioada de valabilitate etc.);
    g) dotarea cu standuri pentru incercari si verificari: la presiune hidraulica, la presiune pneumatica, a dispozitivelor de siguranta etc., inclusiv dotarea cu aparatura de masurare si control a acestora;
    h) lista referitoare la lucrarile efectuate in colaborare cu alti agenti economici (care va cuprinde: lucrarile cuprinse in contractul de colaborare si felul in care acestea se realizeaza, denumirea agentului economic cu care se efectueaza colaborarea etc.).

    ANEXA M

    Model de autorizatie pentru executarea lucrarilor de montare si/sau reparare

    ANTET ISCIR-INSPECT

    Nr. ......... din ............

                                   AUTORIZATIE
      (Conform procesului-verbal nr. ......... din ................)

    1. Agentul economic:

                                  (Denumirea)
                                    (adresa)
                           (RC J .....; CF  R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:

    Montarea si/sau repararea recipientelor sub presiune, supuse prevederilor prescriptiei tehnice PT C4/1, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri:

    3. Personal autorizat:
    a) Responsabil cu supravegherea lucrarilor: (numele personalului autorizat)
    b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)

    4. Mentiuni:

    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea ei si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ........... (maxim 2 ani)

            INSPECTOR SEF,                      SEF SERVICIU (BIROU),

                                              Inspector de specialitate,

    ANEXA N

    Continutul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de efectuare de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente

    Documentatia se intocmeste de catre agentul economic care solicita autorizarea pentru intocmirea programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la recipiente sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT si va contine:
    a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la societate: localitatea in care este amplasat sediul si, dupa caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numar, sector/judet, telefon, fax);
    b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
    d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
    e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
    - domeniul pentru care se solicita autorizarea (recipiente sub presiune);
    - dotarea cu mijloace de examinare si investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de ISCIR-INSPECT;
    f) procedura privind modul de desfasurare a activitatii de intocmire a programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la recipiente sub presiune (cuprinzand organizarea si responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele si normativele aplicabile specifice domeniului solicitat etc.);
    g) lista cuprinzand numele, pregatirea si vechimea in specialitate a personalului tehnic propriu numit de agentul economic si propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrarilor;
    h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
    i) copie de pe actul de studii si curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
    j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitatii pe perioada nedeterminata.

    ANEXA O

    Model de autorizatie pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente

    ANTET ISCIR-INSPECT
    Nr. ........ din ...............

                               AUTORIZATIE
    pentru efectuarea de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si intocmire a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente
    (Conform procesului-verbal nr. ....... din ............)

    1. Agentul economic:
                                 (Denumirea)
                                   (adresa)
                           (RC J .....; CF R ......)

    2. Domeniul autorizatiei:

    Intocmirea programelor de examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice si a studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente pentru instalatii mecanice sub presiune (recipiente sub presiune), mentionate in autorizatia de proiectare nr. .......... din ..............

    3. Personal autorizat pentru avizare:
       (numele personalului autorizat)

    4. Mentiuni:

    Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea ei si confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

    5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: .......... (maxim 2 ani)

        INSPECTOR DE STAT SEF,              INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,

                                             Inspector de specialitate,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 305/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 305 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 519 2002
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 305/2003
Ordin 305 2003
pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C4/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune"
Ordin 174 1999
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autoclave cu foc direct - C16 - 99
Ordin 61 1999
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru recipientele metalice stabile sub presiune din industria oxigenului C 25 - 99
Ordin 1648 1997
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice C14-97
Ordin 1644 1997
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilena - C28-97
Ordin 1552 1995
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate C12-95
Ordin 1510 1995
privind "Prescriptiile tehnice pentru recipientii fierbatori din industria celulozei si hirtiei"
Ordin 663 2010
pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraîncalzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune"
Ordin 462 2004
pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C4/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu