Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 250/189/748 din 31 mai 2004

privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 250 din 31 mai 2004
              MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
              Nr. 189 din 20 mai 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 748 din 13 mai 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 29 iunie 2004

    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Angajatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
    2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
    3. au diploma de absolvire a unei forme de invatamant superior de lunga durata, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronica, respectiv una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
    4. angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
    Art. 2
    Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se intelege activitatile mentionate in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
    b) organigrama angajatorului;
    c) fisa postului;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire;
    e) carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca;
    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
    (3) Statul de plata, intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de munca.
    Art. 4
    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca.
    Art. 5
    Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Elena Dumitru

                       Ministrul comunicatiilor
                       si tehnologiei informatiei,
                       Dan Nica

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Gheorghe Gherghina,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Ocupatia      |              Descrierea activitatii              |
|crt.|                      |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  1.| Analist              | Activitati de realizare a analizei in vederea    |
|    |                      | definirii specificatiilor pentru construirea     |
|    |                      | efectiva a sistemelor informatice, susceptibile  |
|    |                      | sa raspunda cerintelor utilizatorilor            |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  2.| Programator          | Activitati de realizare a programelor pentru     |
|    |                      | calculator, conform unor specificatii            |
|    |                      | predefinite, si asamblarea lor in sisteme        |
|    |                      | coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii|
|    |                      | conformitatii cu specificatiile                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  3.| Proiectant de sistem | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | informatic           | de proiectare bazate pe cunostinte de            |
|    |                      | specialitate cu cunostinte in utilizarea         |
|    |                      | instrumentelor software sau a limbajelor de      |
|    |                      | programare, in vederea producerii si             |
|    |                      | implementarii unor solutii functionale care sa   |
|    |                      | corespunda cerintelor predefinite ori unor       |
|    |                      | necesitati organizationale                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  4.| Inginer/Programator  | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | de sistem informatic | de proiectare cu cunostinte adecvate de          |
|    |                      | tehnologie software si hardware, in vederea      |
|    |                      | definirii, proiectarii, realizarii, testarii,    |
|    |                      | implementarii si modificarii sistemelor          |
|    |                      | informatice ce contin software ca principala     |
|    |                      | componenta                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  5.| Administrator de baze| Activitati de furnizare a expertizei de          |
|    | de date              | specialitate si a asistentei practice in         |
|    |                      | managementul sistemelor de baze de date si in    |
|    |                      | utilizarea datelor informatice pentru a raspunde |
|    |                      | cerintelor sistemului informatic in orice moment |
|    |                      | al ciclului de viata, in conformitate cu         |
|    |                      | criteriile de calitate definite                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  6.| Inginer software     | Activitati de adaptare si/sau de armonizare a    |
|    |                      | solutiilor hardware, software si a sistemelor de |
|    |                      | operare, precum si a aplicatiilor existente sau  |
|    |                      | proiectate la necesitatile reale sau estimate ale|
|    |                      | utilizatorilor, in vederea indeplinirii          |
|    |                      | cerintelor privind satisfacerea gradului de      |
|    |                      | solicitare (timpul de raspuns)                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  7.| Manager de proiect   | Activitati de coordonare a sistemelor de         |
|    | informatic           | dezvoltare specifice aplicatiilor informatice    |
|    |                      | majore, inclusiv coordonarea personalului si     |
|    |                      | urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date|
|    |                      | necesare, programare, analiza). Managerii de     |
|    |                      | proiect dezvolta, planifica, analizeaza,         |
|    |                      | estimeaza si stabilesc prioritatile aferente     |
|    |                      | componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum|
|    |                      | si fazele si termenele de executie a proiectelor |
|____|______________________|__________________________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
                           cuprinzand specializarile

    1. Automatica si informatica industriala
    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
    4. Matematica, Matematica informatica
    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 250/2004

 
21.08.2012 11:21:22  Anonim  a scris :
De 2 ani ma incadram in conditiile acestei legi, dar angajatorul a refuzat sa imi acorde scutirea de impozit. Se poate sa recuperez suma de bani platita - care de drept era a mea - de la stat ?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 250/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu