Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 232 din 15 octombrie 2003

privind aprobarea Normei de metrologie legala "NML 022-03 Cronotahografe"

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI


SmartCity3

              BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 737 din 22 octombrie 2003

    In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza,
    in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
    in baza Instructiunilor de Metrologie Legala IML 1-97 si IML 2-97, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 318/1998,

    directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma de metrologie legala "NML 022-03 Cronotahografe" cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data de 19 octombrie 2003 se abroga Norma de metrologie legala "NML 10-02-96 Cronotahografe pentru autovehicule", Editie oficiala 1996, aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 105 din 14 octombrie 1996.
    Art. 3
    Unitatile din structura si in subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

                         p. Directorul general al
                     Biroului Roman de Metrologie Legala,
                             Valentin Patasanu

    ANEXA 1

             NORMA DE METROLOGIE LEGALA "NML 022-03 Cronotahografe"

    1. Domeniu de aplicare

    Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele tehnice si metrologice pe care trebuie sa le indeplineasca, in vederea acordarii aprobarii de model, atat cronotahografele la care inregistrarea datelor se face pe foi de inregistrare, cat si foile de inregistrare utilizate in acest scop.
    Prezenta norma de metrologie legala nu se refera la cronotahografele la care inregistrarea datelor se efectueaza pe un tip de suport diferit de cel prezentat la alineatul precedent.

    2. Terminologie

    In sensul prezentei norme de metrologie legala, termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii:
    2.1. cronotahograf: aparat destinat sa fie instalat pe vehiculele rutiere pentru a indica si a inregistra pe foi de inregistrare, in mod automat sau semiautomat, datele privind mersul acestor vehicule si anumite perioade de lucru ale soferilor lor; in alte reglementari nationale si internationale, cronotahograful este desemnat si prin alti termeni echivalenti: aparat de control, tahograf, echipament de inregistrare;
    2.2. foaie de inregistrare: foaie conceputa pentru a primi si a pastra inregistrarile, care se introduce in cronotahograf si pe care dispozitivele de inregistrare ale acestuia inscriu in mod continuu diagramele datelor de inregistrat;
    2.3. constanta cronotahografului: caracteristica numerica ce reprezinta valoarea semnalului de intrare necesar pentru a obtine indicarea si inregistrarea unei distante parcurse de un kilometru; aceasta constanta trebuie sa fie exprimata fie in rotatii pe kilometru (K = ... rot./km), fie in impulsuri pe kilometru (K = ... imp./km);
    2.4. coeficient specific al vehiculului: caracteristica numerica ce reprezinta valoarea semnalului de iesire emis de piesa vehiculului ce se racordeaza la cronotahograf (axul de iesire din cutia de viteze), pentru distanta parcursa de vehicul egala cu un kilometru, in conditii normale de incercare; coeficientul specific al vehiculului se exprima fie in rotatii pe kilometru (W ... rot./km), fie in impulsuri pe kilometru (W ... imp./km).

    3. Cerinte tehnice si metrologice pentru cronotahograf

    3.1. Cerinte generale
    3.1.1. Cronotahograful trebuie sa fie astfel realizat incat sa inregistreze urmatoarele:
    a) distanta parcursa de vehicul;
    b) viteza vehiculului;
    c) timpul de conducere;
    d) alte perioade de lucru sau disponibile;
    e) pauzele si perioadele de odihna zilnica;
    f) deschiderea cutiei care contine foaia de inregistrare;
    g) pentru cronotahografele electronice, care functioneaza pe baza de semnale transmise electric de la senzorul de distanta si de viteza, orice intrerupere mai mare de 100 milisecunde a alimentarii cronotahografului (cu exceptia iluminarii), a alimentarii senzorului de distanta si de viteza si orice intrerupere a semnalului senzorului de distanta si de viteza.
    Pentru vehiculele folosite de doi soferi, cronotahograful trebuie sa inregistreze perioadele mentionate la lit. c), d) si e), in mod simultan si distinct, pe doua foi de inregistrare separate.
    3.1.2. Cronotahograful trebuie sa includa urmatoarele dispozitive:
    a) dispozitive indicatoare pentru:
    - distanta parcursa (totalizator al distantei parcurse);
    - viteza (vitezometru);
    - timp (ceas);
    b) dispozitive inregistratoare care sa cuprinda:
    - un inregistrator pentru distanta parcursa;
    - un inregistrator pentru viteza;
    - unul sau mai multe inregistratoare de timp;
    c) un dispozitiv de inchidere si marcare, care sa indice separat pe foaia de inregistrare:
    - fiecare deschidere a cutiei care contine aceasta foaie;
    - pentru cronotahografele electronice prevazute la pct. 3.1.1 lit. g), orice intrerupere a alimentarii electrice a cronotahografului mai mare de 100 milisecunde (cu exceptia iluminarii), pana in momentul in care se face realimentarea;
    - pentru cronotahografele electronice prevazute la pct. 3.1.1 lit. g), orice intrerupere a alimentarii electrice a senzorului de distanta si viteza mai mare de 100 milisecunde si orice intrerupere a semnalului senzorului de distanta si de viteza.
    3.1.3. Includerea in cronotahograf a unor dispozitive suplimentare fata de cele enumerate la pct. 3.1.2 nu trebuie sa afecteze buna functionare a dispozitivelor obligatorii si nici sa impiedice citirea acestora.
    Cronotahograful trebuie sa fie supus aprobarii de model echipat cu aceste dispozitive suplimentare.
    3.1.4. Toate elementele constitutive ale cronotahografului trebuie sa fie realizate din materiale cu o rezistenta mecanica si stabilitate corespunzatoare, avand caracteristici electrice si magnetice invariabile.
    3.1.5. Orice modificare a unei parti componente a unui cronotahograf cu aprobare de model emisa de Biroul Roman de Metrologie Legala sau a tipului de materiale folosite la fabricatia cronotahografului respectiv trebuie sa fie supusa aprobarii Biroului Roman de Metrologie Legala, inainte de a fi aplicata in productie.
    3.1.6. Distantele parcurse pot fi masurate si inregistrate fie:
    - astfel incat sa includa ambele miscari, de mers inainte si de mers inapoi; fie
    - astfel incat sa includa numai miscarea de mers inainte.
    Orice inregistrare a manevrelor de mers inapoi nu trebuie sa afecteze claritatea si exactitatea celorlalte inregistrari.
    3.1.7. Frecventa proprie si amortizarea dispozitivului de masurare a vitezei trebuie sa fie astfel incat dispozitivele de indicare si inregistrare a vitezei sa functioneze in limitele erorilor tolerate, in cadrul domeniului de masurare, in conditiile unor variatii ale acceleratiei de pana la 2 m/s^2.
    3.1.8. Comanda dispozitivului de setare a orei trebuie sa se gaseasca in interiorul cutiei care contine foaia de inregistrare; fiecare deschidere a acestei cutii trebuie sa fie inregistrata automat pe foaia de inregistrare.
    3.1.9. Daca mecanismul de avansare a foii de inregistrare este comandat de ceas, durata de functionare corecta a acestuia, dupa armarea completa, trebuie sa fie superioara cu cel putin 10% duratei de inregistrare corespunzatoare incarcarii maxime cu foi de inregistrare a aparatului.
    3.1.10. Dispozitivele indicatoare ale cronotahografului trebuie sa fie prevazute cu o iluminare adecvata, care sa nu fie prea puternica.
    3.1.11. Pentru conditiile normale de utilizare, toate partile interne ale cronotahografului trebuie sa fie protejate impotriva umiditatii si prafului. In plus, ele trebuie sa fie protejate impotriva interventiilor neautorizate, prin intermediul unor carcase care pot fi sigilate.
    3.1.12. Erori tolerate pentru cronotahograful neinstalat pe vehicul:
    a) eroarea tolerata atat pentru indicarea, cat si pentru inregistrarea distantei parcurse este de +/- 1% din valoarea conventional adevarata pentru o distanta parcursa de cel putin un kilometru;
    b) eroarea tolerata atat pentru indicarea, cat si pentru inregistrarea vitezei este de +/- 3 km/h din valoarea conventional adevarata;
    c) eroarea tolerata atat pentru indicarea, cat si pentru inregistrarea timpului este de +/- 2 min./zi, dar nu mai mult de +/- 10 min./7 zile, in cazul in care perioada de functionare a ceasului, dupa rearmare, nu este mai mica decat aceasta perioada.
    Cronotahograful neinstalat pe vehicul trebuie sa se incadreze in erorile tolerate mentionate mai sus, pentru temperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre 0 grade C si 40 grade C, temperaturile fiind inregistrate in imediata apropiere a aparatului.

    3.2. Cerinte specifice dispozitivelor indicatoare
    A. Dispozitivul indicator al distantei parcurse
    3.2.1. Valoarea diviziunii dispozitivului indicator al distantei parcurse trebuie sa fie de 0,1 km. Cifrele care indica hectometri trebuie sa fie diferentiate in mod clar de cele care indica kilometri.
    3.2.2. Cifrele dispozitivului indicator al distantei parcurse trebuie sa fie clar lizibile si sa aiba o inaltime aparenta de cel putin 4 mm.
    3.2.3. Dispozitivul indicator al distantei parcurse trebuie sa aiba capacitatea sa indice pana la cel putin 99999,9 km.
    B. Dispozitivul indicator al vitezei
    3.2.4. In limitele domeniului de masurare, scara de viteza trebuie sa fie gradata in mod uniform, prin 1, 2, 5 sau 10 km/h. Valoarea diviziunii nu trebuie sa depaseasca 10% din limita superioara a domeniului scarii de viteza.
    3.2.5. Zonele din afara domeniului de masurare a vitezei nu trebuie sa fie inscriptionate cu cifre.
    3.2.6. Distanta dintre doua repere ale scarii, care reprezinta o diferenta de viteza de 10 km/h, trebuie sa fie de cel putin 10 mm.
    3.2.7. Pe un indicator cu ac, distanta dintre ac si suprafata cadranului nu trebuie sa depaseasca 3 mm.
    C. Dispozitivul indicator al timpului (ceas)
    3.2.8. Indicatorul de timp trebuie sa fie vizibil din exteriorul aparatului, iar citirea acestuia trebuie sa fie sigura, usoara si clara.

    3.3. Cerinte specifice dispozitivelor inregistratoare
    A. Cerinte generale
    3.3.1. Cronotahograful trebuie prevazut cu un reper care sa permita o asezare corecta a foii de inregistrare, oricare ar fi forma acesteia (banda sau disc), astfel incat ora indicata de ceas sa corespunda cu ora inscrisa pe foaie.
    3.3.2. Mecanismul care antreneaza foaia de inregistrare trebuie sa asigure antrenarea acesteia fara joc, introducerea si scoaterea foii in mod liber.
    3.3.3. Dispozitivul de avansare a foii de inregistrare, cand aceasta are forma unui disc, trebuie sa fie comandat de mecanismul ceasului. In acest caz, miscarea de rotatie a foii trebuie sa fie continua si uniforma, cu o viteza minima de 7 mm/h, masurata pe cercul interior al zonei de inregistrare a vitezei.
    In cazul aparatelor cu banda, cand dispozitivul de avansare este comandat de mecanismul ceasului, viteza de avansare rectilinie trebuie sa fie de cel putin 10 mm/h.
    3.3.4. Inregistrarile distantei parcurse, ale vitezei vehiculului si ale oricarei deschideri a cutiei continand foaia sau foile de inregistrare trebuie sa se faca in mod automat.
    B. Dispozitivul inregistrator al distantei parcurse
    3.3.5. Fiecare kilometru al distantei parcurse trebuie sa fie reprezentat pe diagrama printr-o variatie de cel putin 1 mm pe coordonata corespunzatoare.
    3.3.6. Diagrama distantei parcurse trebuie sa fie clar lizibila, inclusiv la viteze situate la limita superioara a domeniului de masurare.
    C. Dispozitivul inregistrator al vitezei
    3.3.7. Acul de inregistrare a vitezei trebuie sa aiba in mod normal o miscare rectilinie si perpendiculara pe directia de deplasare a foii de inregistrare, oricare ar fi forma acesteia.
    Totusi, poate fi admisa o miscare curbilinie a acului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    - traiectoria acului trebuie sa fie perpendiculara pe circumferinta medie (in cazul foilor sub forma de disc) sau pe axa zonei rezervate inregistrarii vitezei (in cazul foilor sub forma de banda);
    - raportul dintre raza de curbura a traiectoriei trasate de ac si latimea zonei rezervate inregistrarii vitezei nu trebuie sa fie mai mic de 2,4 : 1, oricare ar fi forma foii de inregistrare;
    - reperele scarii de timp trebuie sa intersecteze zona de inregistrare dupa o curba cu aceeasi raza ca traiectoria descrisa de ac. Distanta intre doua repere succesive pe scara de timp trebuie sa reprezinte o perioada de cel mult o ora.
    3.3.8. Fiecare variatie a vitezei de 10 km/h trebuie sa fie reprezentata pe diagrama printr-o variatie de cel putin 1,5 mm pe coordonata corespunzatoare.
    D. Dispozitivul inregistrator al timpului
    3.3.9. Cronotahograful trebuie sa fie astfel construit, incat sa inregistreze automat timpul de conducere si separat, dupa eventuala operare a unui dispozitiv de comutare, celelalte perioade de timp, sub semnele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
    a) timpul de conducere;
    b) toate celelalte perioade de lucru;
    c) alte perioade disponibile, si anume:
    - timpul de asteptare - perioada in care soferii nu sunt obligati sa ramana la posturile lor de munca decat doar pentru a raspunde la un eventual apel pentru a porni sau a relua cursa sau pentru a efectua alte activitati;
    - timpul petrecut alaturi de sofer in timpul mersului vehiculului;
    - timpul petrecut intr-o cuseta, in timpul mersului vehiculului;
    d) pauze si perioade de odihna zilnica.
    3.3.10. Caracteristicile traiectoriilor, pozitiile lor relative si, daca este necesar, semnele prevazute la pct. 3.3.9 trebuie sa faca posibila deosebirea clara dintre diversele perioade de timp.
    Diversele perioade de timp pot fi diferentiate unele fata de altele prin diferenta de grosime a liniilor corespunzatoare acestora sau prin orice alt sistem care sa fie cel putin la fel de eficace din punctul de vedere al lizibilitatii si interpretarii diagramei.
    3.2.11. In cazul vehiculelor folosite de un echipaj compus din mai mult de un sofer, inregistrarile mentionate la pct. 3.3.9 trebuie sa fie facute pe doua foi separate, fiecare foaie fiind atribuita unui sofer. In acest caz, antrenarea foilor de inregistrare separate trebuie sa fie efectuata fie de acelasi mecanism, fie de mecanisme separate, sincronizate.

    3.4. Cerinte specifice dispozitivului de inchidere si marcare
    3.4.1. Cutia care contine foaia sau foile de inregistrare si comanda dispozitivului de setare a orei trebuie sa aiba o incuietoare.
    3.4.2. Fiecare deschidere a cutiei continand foaia sau foile de inregistrare si comanda dispozitivului de setare a orei trebuie sa fie inregistrata in mod automat pe foaia sau pe foile de inregistrare.

    3.5. Cerinte privind inscriptionarea
    3.5.1. Pe panoul frontal al cronotahografului trebuie sa figureze urmatoarele inscriptii:
    - langa numarul indicat de totalizatorul distantei parcurse, unitatea de masura a distantei, cu simbolul "km";
    - langa scara de viteza, simbolul "km/h";
    - domeniul de masurare a vitezei, de forma "Vmin ... km/h, Vmax ... km/h". Aceasta inscriptie nu este necesara daca ea figureaza pe placa de identificare a cronotahografului, mentionata la pct. 3.5.2.
    3.5.2. Cronotahograful trebuie sa aiba incorporata o placa de identificare cu urmatoarele inscriptii, care trebuie sa fie vizibile si atunci cand aparatul este instalat:
    - numele si adresa producatorului aparatului;
    - seria si anul de fabricatie;
    - marcajul aprobarii de model a cronotahografului;
    - constanta aparatului, cu simbolul "K = ... rot./km" sau "K = ... imp./km";
    - optional, domeniul de masurare a vitezei, sub forma indicata la pct. 3.5.1;
    - daca aparatul este sensibil la inclinare, putand conduce la depasirea erorilor tolerate, se inscriptioneaza unghiul permis, de forma prezentata in figura 1:

    Figura 1

           / + beta
          /
         /
        / alfa
        \
         \
          \ - gama
           \

in care alfa este unghiul de inclinare fata de pozitia orizontala a panoului frontal (orientat in sus), pentru care s-a etalonat aparatul, iar beta si gama reprezinta limitele abaterilor admise in sus si in jos, fata de unghiul alfa.

    3.6. Cerinte privind sigilarea
    3.6.1. Cronotahograful trebuie sa fie conceput si realizat astfel incat sa poata fi sigilate urmatoarele componente:
    a) placa de instalare (prin care este atestata instalarea corespunzatoare a aparatului), atunci cand aceasta se aplica pe cronotahograf, numai daca ea nu este aplicata astfel incat sa nu poata fi desprinsa fara sa se deterioreze indicatiile pe care le contine;
    b) cele doua capete ale conexiunii dintre cronotahograful propriu-zis si vehicul;
    c) adaptorul constantei cronotahografului la coeficientul specific al vehiculului si inserarea adaptorului in circuit;
    d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu mai multe sarcini pe axe;
    e) conexiunile dintre adaptor si dispozitivul de comutare si restul echipamentului;
    f) carcasele prevazute la pct. 3.1.11.
    3.6.2. In anumite cazuri poate fi necesara si aplicarea altor sigilii in afara celor mentionate, a caror pozitionare va fi precizata in certificatul aprobarii de model.

    4. Cerinte specifice foilor de inregistrare
    4.1. Foile de inregistrare trebuie sa fie de o asemenea calitate incat sa nu impiedice functionarea normala a cronotahografului, iar inregistrarile facute pe ele sa nu se stearga, sa fie clar lizibile si identificabile.
    Foile de inregistrare trebuie sa-si pastreze dimensiunile si inregistrarile, in conditii normale de umiditate si temperatura.
    In plus, pentru fiecare membru al echipajului trebuie sa existe posibilitatea sa inscrie in foile de inregistrare, fara sa le deterioreze si fara sa afecteze lizibilitatea inregistrarilor, urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele, la inceputul utilizarii foii;
    b) data si locul in care incepe utilizarea foii, precum si data si locul in care se termina aceasta utilizare;
    c) numarul de inmatriculare al vehiculului pe care il conduce, inainte de prima cursa inregistrata pe foaie si ulterior, in cazul schimbarii vehiculului in timpul utilizarii foii de inregistrare;
    d) indicatia totalizatorului distantei parcurse:
    - la inceputul primei curse inregistrate pe foaie;
    - la sfarsitul ultimei curse inregistrate pe foaie;
    - in cazul schimbarii vehiculului in timpul zilei de lucru (indicatiile totalizatoarelor distantelor parcurse, pentru vehiculul pe care l-a condus si pentru vehiculul pe care il va conduce);
    e) daca este cazul, ora schimbarii vehiculului.
    In conditii normale de pastrare, inregistrarile trebuie sa ramana clar lizibile timp de cel putin un an.
    4.2. Capacitatea minima de inregistrare a foilor trebuie sa fie de 24 de ore, oricare ar fi forma acestora.
    Daca mai multe discuri sunt legate intre ele pentru a mari capacitatea de inregistrare continua, realizabila fara interventia personalului, racordarile dintre diferitele discuri trebuie sa fie astfel realizate incat inregistrarile sa nu prezinte intreruperi sau suprapuneri in punctul de transfer de la un disc la altul.
    4.3. Foile de inregistrare trebuie sa cuprinda urmatoarele zone de inregistrare:
    a) o zona rezervata exclusiv datelor referitoare la viteza;
    b) o zona rezervata exclusiv datelor privind distanta parcursa;
    c) una sau mai multe zone pentru datele privind timpul de conducere, alte perioade de lucru si disponibile, pauzele si perioadele de odihna zilnica pentru soferi.
    4.4. Zona rezervata inregistrarii vitezei trebuie sa fie impartita in diviziuni de cel mult 20 km/h. Viteza corespunzatoare fiecarui marcaj al scarii astfel obtinute trebuie indicata prin cifre in dreptul marcajului respectiv. Simbolul "km/h" trebuie sa figureze cel putin o data in interiorul acestei zone. Ultimul marcaj al scarii trebuie sa coincida cu limita superioara a domeniului de masurare a vitezei.
    4.5. Zona rezervata inregistrarii distantei parcurse trebuie sa fie astfel stabilita incat sa permita citirea usoara a numarului de kilometri parcursi.
    4.6. Zona sau zonele rezervate inregistrarii perioadelor mentionate la pct. 4.3 trebuie sa fie astfel marcate incat sa se poata face diferenta clara intre diversele perioade de timp.
    4.7. Fiecare foaie trebuie sa contina, sub forma tiparita, urmatoarele informatii:
    - numele si adresa sau marca producatorului;
    - marcajul aprobarii de model a foii de inregistrare;
    - marcajul aprobarii de model pentru tipul sau tipurile de cronotahografe la care se poate folosi foaia de inregistrare;
    - limita superioara a domeniului de masurare a vitezei, tiparita in km/h.
    In plus, fiecare foaie trebuie sa contina in forma tiparita o scara de timp gradata astfel incat sa permita citirea directa a timpului la intervale de 15 minute, precum si determinarea fara dificultate a intervalelor de 5 minute.
    4.8. Pe foaia de inregistrare trebuie sa fie prevazut un spatiu liber, pentru a permite soferului sa adauge in acest spatiu, de mana, cel putin mentiunile de mai jos:
    a) numele si prenumele soferului;
    b) data si locul in care incepe utilizarea foii, precum si data si locul in care se sfarseste aceasta utilizare;
    c) numarul sau numerele de inmatriculare ale vehiculului, respectiv vehiculelor pe care le conduce soferul, pe durata utilizarii foii;
    d) indicatiile totalizatorului sau totalizatoarelor distantelor parcurse pentru vehiculul, respectiv vehiculele pe care le conduce soferul, pe durata utilizarii foii;
    e) ora la care are loc orice schimbare a vehiculului.

    5. Prevederi finale
    5.1. Aprobarea de model acordata in conditiile prezentei norme se finalizeaza prin emiterea certificatului aprobarii de model.
    5.2. Certificatul aprobarii de model pentru cronotahograf sau pentru foaia de inregistrare trebuie sa contina:
    a) numele institutiei desemnate sa elibereze certificatul aprobarii de model (Biroul Roman de Metrologie Legala);
    b) comunicarea privind obiectul certificatului, care poate fi, dupa caz:
    - aprobarea de model a cronotahografului;
    - retragerea aprobarii de model a cronotahografului;
    - aprobarea de model a foii de inregistrare;
    - retragerea aprobarii de model a foii de inregistrare;
    c) numarul aprobarii de model;
    d) urmatoarele informatii:
    1. denumirea comerciala a produsului;
    2. denumirea tipului sau modelului;
    3. denumirea producatorului;
    4. adresa producatorului;
    5. data solicitarii aprobarii de model;
    6. laboratorul care a efectuat incercarile;
    7. data si numarul raportului de incercari;
    8. data aprobarii;
    9. data retragerii aprobarii;
    10. tipul sau tipurile de cronotahografe la care se poate folosi foaia de inregistrare;
    11. locul emiterii;
    12. data emiterii;
    13. documente descriptive anexate;
    14. observatii;
    e) semnatura.
    5.3. Marcajul aprobarii de model a cronotahografului trebuie sa se aplice atat pe placa de identificare a fiecarui exemplar de cronotahograf, conform cu modelul aprobat, cat si pe fiecare foaie de inregistrare care se poate folosi cu acesta, in conformitate cu prevederile pct. 3.5.2 si 4.7. Marcajul aprobarii de model a foii de inregistrare se tipareste pe fiecare foaie de inregistrare, conform prevederilor pct. 4.7. Marcajele trebuie sa nu poata fi sterse si sa-si pastreze lizibilitatea.
    5.4. Continutul, forma si dimensiunile minime, exprimate in mm, ale marcajului aprobarii de model trebuie sa fie conforme cu figura 2. In cazul adoptarii unor dimensiuni mai mari, raportul dintre dimensiuni trebuie respectat. In figura 2, cifra 19 din interiorul dreptunghiului reprezinta numarul distinctiv al Romaniei ca stat parte la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994, iar numarul de sub dreptunghi reprezinta numarul aprobarii de model.

    Figura 2

                  8,5
|<------------------------------------->|
|                                       |
|  1       2,5       1   1,5   1,5    1 |
|<-->|<---------->|<-->|<--->|<--->|<-->|
|____|____________|____|_____|_____|____|_______
|  ___________________________________  |   ^
| |                                   | |   |1
| |                                   | |___v___
| |                                   | |   ^
| |                                   | |   |2,5
| |               e 19                | |   |
| |                                   | |___v___
| |                                   | |   ^
| |___________________________________| |   |1
|_______________________________________|___v___

                               ^
           0   0   0   1  (*1) |2
                 <--->         v
                  1,5

    (*1) Aceste cifre sunt prezentate numai pentru exemplificare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 232/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 232 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu