Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 382/868/230 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 382 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 868 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 230 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 30 septembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                 Ministrul agriculturii, padurilor
                 si dezvoltarii rurale,
                 Ilie Sarbu

                 Ministrul sanatatii,
                 Ovidiu Brinzan

                 Presedintele Autoritatii Nationale
                 pentru Protectia Consumatorilor,
                 Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                   NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea tomatelor in conserva pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestea nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentate corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica tomatelor in conserva preparate in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Tomate in conserva este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din tomate intregi sau divizate, conform descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta norma, conservate intr-un mediu fluid, descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, in care se pot adauga diferite ingrediente, descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, sau conservate fara lichid, introduse in ambalaje care se inchid ermetic, supuse unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime "tomate";
    b) caracteristica "nedepelate" pentru definirea produselor la care nu a fost indepartata pielita;
    c) denumirea mediului in care sunt conservate, de exemplu "pasta de tomate", "piure de tomate" etc.;
    d) denumirea formei sub care se prezinta tomatele: "intregi", "cuburi" etc.;
    e) denumirea plantei aromatice sau a ingredientului vegetal ce confera produsului caracteristica speciala, spre exemplu: "cu adaos de ...", sau "cu ...", unde spatiul liber se completeaza cu: "plante aromatizante", "condimente", "ceapa" etc.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Tomate in conserva", definit si descris prin prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea tomatelor in conserva, definita si descrisa in anexa nr. 1 la prezenta norma, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Lichidul sau mediul in care sunt conservate tomatele in conserva, definit si descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, se prepara din tomate si trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate la fabricarea tomatelor in conserva, definite si descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 10
    Spatiile in care se fabrica tomatele in conserva, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Produsul finit "Tomate in conserva" trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 4, respectiv in anexa nr. 5 la prezenta norma. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme nu trebuie sa depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea tomatelor in conserva, care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma "a se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru tomatele in conserva care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul tomatelor in conserva trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de tomate in conserva trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                  MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele trebuie sa fie proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, avand caracteristicile fructului Lycopersicum esculentum P. Mill din varietatile rosu sau rosu intens si formele sferica, semisferica sau ovoida.
    2. Tomatele in conserva se fabrica in mod curent din tomate depelate carora li s-au indepartat pedunculii, calicele si miezul fibros, daca textura si dimensiunile acestuia pot afecta calitatea produsului finit. Cand produsul se fabrica din tomate nedepelate, in denumirea produsului trebuie mentionat termenul "nedepelate".
    3. Tomatele in conserva se pot fabrica in urmatoarea gama sortimentala:
    a) intregi - contin numai tomate intregi in variantele "nedepelate" sau "depelate";
    b) intregi si bucati;
    c) cuburi;
    d) felii;
    e) sferturi;
    f) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus si sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile referitoare la calitate si la siguranta alimentara cuprinse in prezenta norma.

    ANEXA 2
    la norma

                  MEDIUL DE CONSERVARE. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele in conserva pot fi preparate dupa cum urmeaza:
    a) simple - tomate simple, dozate in recipient impreuna cu un lichid de completare;
    b) tasate - fara adaos de lichid;
    c) condimentate, gatite sau asezonate - tomate cu ingrediente vegetale, cum ar fi ceapa, ardeii, telina, fara a depasi insa 10% m/m din produs.
    2. Lichidele in care se conserva tomatele pot fi:
    a) suc de tomate - neconcentrat, nediluat, obtinut din tomate ajunse la maturitate - intre 5% si 8% s.u.;
    b) suc filtrat - rezultat ca produs secundar prin presarea miezului, cojilor si bucatilor de pulpa rezultate de la prelucrarea tomatelor - minimum 8% s.u.;
    c) piure sau pulpa de tomate - concentrat din tomate avand intre 8% s.u. si 24% s.u.;
    d) pasta de tomate - concentrat din tomate avand peste 24% s.u.
    3. Sucul sau lichidul de conservare dintr-un recipient nu trebuie sa prezinte mai mult de 50% campuri microscopice pozitive la determinarea continutului in filamente de mucegai din total.

    ANEXA 3
    la norma

                       INGREDIENTE ADMISE. LIMITE MAXIME

________________________________________________________________________________
                 Ingredientul                                Limita admisa
________________________________________________________________________________
Tomate                                             Conform anexei nr. 5 la norma
Suc de tomate, suc filtrat de tomate, pasta de     Conform anexei nr. 5 la norma
tomate, piure sau pulpa de tomate
Sare, zahar invertit, dextroza, sirop de glucoza,  Stabilita prin tehnologia de
sirop deshidratat de glucoza                       fabricatie

Produse vegetale naturale, cum ar fi ceapa,        Maximum 10% m/m din produs
ardeii, telina
Plante aromatice, esente din plante aromatice,     Stabilita prin tehnologia de
condimente                                         fabricatie

Aditivi alimentari:
a) Agenti acidifianti: acid acetic - E 260,        a) Stabilita prin tehnologia
acid citric - E 330, acid lactic - E 270,             de fabricatie
acid malic - E 296, acid L-tartric - E 334

b) Agenti de intarire: clorura de calciu - E 509,  b) Stabilita prin tehnologia
citrat de calciu - E 333, lactat de calciu - E 327    de fabricatie

________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la norma

                           CERINTE ORGANOLEPTICE

________________________________________________________________________________
    Denumirea                            Criteriul de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul exterior al    Curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu prezinte fisuri,
recipientului           sa nu prezinte pete de rugina la exteriorul sau in
                        interiorul recipientelor ori pelicula de lac desprinsa
                        de pe interiorul cutiei, cu eticheta curata, vizibil
                        imprimata cu toate elementele de identificare, lipita
                        simetric in planul recipientului; la cutiile metalice se
                        admit usoare deformari la corp dar nu la falt
Aspectul continutului:
1. Culoare              1. Caracteristica tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele si aditivii alimentari utilizati.
                        Decolorarile sau brunificarile anormale sunt considerate
                        defecte.
2. Gust si miros        2. Caracteristice tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele utilizate; nu se admit gust si miros
                        straine (de fermentat, de mucegai etc.)
3. Corpuri straine      3. In continutul produselor nu se admite prezenta
                        materiilor prime vegetale straine (frunze, pedunculi,
                        calice etc.) si fragmentelor cu textura dura si
                        fibroasa.
4. Uniformitatea        4. Minimum 80% (m/m) tomate intregi sau aproape intregi
unitatilor (la          (din masa neta fara lichid)
produsele cu tomate
intregi)
5. Defecte admise:
a) malformatii ale      5.a) Maximum 3,5 cm^2 per kilogram de produs finit
culorii sau texturii    (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
tomatelor (valoare
medie)
b) prezenta pielitelor  5.b) Maximum 15 cm^2 per kilogram de produs finit
in cazul tomatelor      (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
depelate
c) lipsa pielitei in    5.c) Maximum 30 cm^2 per kilogram de produs finit
cazul tomatelor         (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
nedepelate
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    O proba de tomate in conserva care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata necorespunzatoare.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" - Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 5
    la norma

                         CERINTE FIZICO-CHIMICE

________________________________________________________________________________
Denumirea caracteristicii     Conditiile de           Metodele de analiza
                              admisibilitate
________________________________________________________________________________
Continutul de tomate          Minimum 50%     Calculata ca procent din masa
raportat la masa neta sau la  (m/m)           volumului de apa distilata
masa neta fara lichid                         continuta de recipientul complet
                                              umplut si inchis, masurata la
                                              temperatura de 20 grade C
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis       Minimum 90%     Calculata ca procent din volumul
pentru un recipient cu                        de apa distilata continuta de
produs                                        recipientul complet umplut si
                                              inchis, masurat la temperatura de
                                              20 grade C
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    1. Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera necorespunzator.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate"   Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius.
    2. La verificarea prin metoda continutului minim de fructe din recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta (50%), cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 230/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 230 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu