Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 382/868/230 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 382 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 868 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 230 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 30 septembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                 Ministrul agriculturii, padurilor
                 si dezvoltarii rurale,
                 Ilie Sarbu

                 Ministrul sanatatii,
                 Ovidiu Brinzan

                 Presedintele Autoritatii Nationale
                 pentru Protectia Consumatorilor,
                 Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                   NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea tomatelor in conserva pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestea nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentate corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica tomatelor in conserva preparate in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Tomate in conserva este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din tomate intregi sau divizate, conform descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta norma, conservate intr-un mediu fluid, descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, in care se pot adauga diferite ingrediente, descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, sau conservate fara lichid, introduse in ambalaje care se inchid ermetic, supuse unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime "tomate";
    b) caracteristica "nedepelate" pentru definirea produselor la care nu a fost indepartata pielita;
    c) denumirea mediului in care sunt conservate, de exemplu "pasta de tomate", "piure de tomate" etc.;
    d) denumirea formei sub care se prezinta tomatele: "intregi", "cuburi" etc.;
    e) denumirea plantei aromatice sau a ingredientului vegetal ce confera produsului caracteristica speciala, spre exemplu: "cu adaos de ...", sau "cu ...", unde spatiul liber se completeaza cu: "plante aromatizante", "condimente", "ceapa" etc.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Tomate in conserva", definit si descris prin prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea tomatelor in conserva, definita si descrisa in anexa nr. 1 la prezenta norma, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Lichidul sau mediul in care sunt conservate tomatele in conserva, definit si descris in anexa nr. 2 la prezenta norma, se prepara din tomate si trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate la fabricarea tomatelor in conserva, definite si descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 10
    Spatiile in care se fabrica tomatele in conserva, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Produsul finit "Tomate in conserva" trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 4, respectiv in anexa nr. 5 la prezenta norma. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme nu trebuie sa depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea tomatelor in conserva, care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma "a se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru tomatele in conserva care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul tomatelor in conserva trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de tomate in conserva trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                  MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele trebuie sa fie proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, avand caracteristicile fructului Lycopersicum esculentum P. Mill din varietatile rosu sau rosu intens si formele sferica, semisferica sau ovoida.
    2. Tomatele in conserva se fabrica in mod curent din tomate depelate carora li s-au indepartat pedunculii, calicele si miezul fibros, daca textura si dimensiunile acestuia pot afecta calitatea produsului finit. Cand produsul se fabrica din tomate nedepelate, in denumirea produsului trebuie mentionat termenul "nedepelate".
    3. Tomatele in conserva se pot fabrica in urmatoarea gama sortimentala:
    a) intregi - contin numai tomate intregi in variantele "nedepelate" sau "depelate";
    b) intregi si bucati;
    c) cuburi;
    d) felii;
    e) sferturi;
    f) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus si sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile referitoare la calitate si la siguranta alimentara cuprinse in prezenta norma.

    ANEXA 2
    la norma

                  MEDIUL DE CONSERVARE. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Tomatele in conserva pot fi preparate dupa cum urmeaza:
    a) simple - tomate simple, dozate in recipient impreuna cu un lichid de completare;
    b) tasate - fara adaos de lichid;
    c) condimentate, gatite sau asezonate - tomate cu ingrediente vegetale, cum ar fi ceapa, ardeii, telina, fara a depasi insa 10% m/m din produs.
    2. Lichidele in care se conserva tomatele pot fi:
    a) suc de tomate - neconcentrat, nediluat, obtinut din tomate ajunse la maturitate - intre 5% si 8% s.u.;
    b) suc filtrat - rezultat ca produs secundar prin presarea miezului, cojilor si bucatilor de pulpa rezultate de la prelucrarea tomatelor - minimum 8% s.u.;
    c) piure sau pulpa de tomate - concentrat din tomate avand intre 8% s.u. si 24% s.u.;
    d) pasta de tomate - concentrat din tomate avand peste 24% s.u.
    3. Sucul sau lichidul de conservare dintr-un recipient nu trebuie sa prezinte mai mult de 50% campuri microscopice pozitive la determinarea continutului in filamente de mucegai din total.

    ANEXA 3
    la norma

                       INGREDIENTE ADMISE. LIMITE MAXIME

________________________________________________________________________________
                 Ingredientul                                Limita admisa
________________________________________________________________________________
Tomate                                             Conform anexei nr. 5 la norma
Suc de tomate, suc filtrat de tomate, pasta de     Conform anexei nr. 5 la norma
tomate, piure sau pulpa de tomate
Sare, zahar invertit, dextroza, sirop de glucoza,  Stabilita prin tehnologia de
sirop deshidratat de glucoza                       fabricatie

Produse vegetale naturale, cum ar fi ceapa,        Maximum 10% m/m din produs
ardeii, telina
Plante aromatice, esente din plante aromatice,     Stabilita prin tehnologia de
condimente                                         fabricatie

Aditivi alimentari:
a) Agenti acidifianti: acid acetic - E 260,        a) Stabilita prin tehnologia
acid citric - E 330, acid lactic - E 270,             de fabricatie
acid malic - E 296, acid L-tartric - E 334

b) Agenti de intarire: clorura de calciu - E 509,  b) Stabilita prin tehnologia
citrat de calciu - E 333, lactat de calciu - E 327    de fabricatie

________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la norma

                           CERINTE ORGANOLEPTICE

________________________________________________________________________________
    Denumirea                            Criteriul de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul exterior al    Curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu prezinte fisuri,
recipientului           sa nu prezinte pete de rugina la exteriorul sau in
                        interiorul recipientelor ori pelicula de lac desprinsa
                        de pe interiorul cutiei, cu eticheta curata, vizibil
                        imprimata cu toate elementele de identificare, lipita
                        simetric in planul recipientului; la cutiile metalice se
                        admit usoare deformari la corp dar nu la falt
Aspectul continutului:
1. Culoare              1. Caracteristica tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele si aditivii alimentari utilizati.
                        Decolorarile sau brunificarile anormale sunt considerate
                        defecte.
2. Gust si miros        2. Caracteristice tomatelor fierte sau fierte in amestec
                        cu ingredientele utilizate; nu se admit gust si miros
                        straine (de fermentat, de mucegai etc.)
3. Corpuri straine      3. In continutul produselor nu se admite prezenta
                        materiilor prime vegetale straine (frunze, pedunculi,
                        calice etc.) si fragmentelor cu textura dura si
                        fibroasa.
4. Uniformitatea        4. Minimum 80% (m/m) tomate intregi sau aproape intregi
unitatilor (la          (din masa neta fara lichid)
produsele cu tomate
intregi)
5. Defecte admise:
a) malformatii ale      5.a) Maximum 3,5 cm^2 per kilogram de produs finit
culorii sau texturii    (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
tomatelor (valoare
medie)
b) prezenta pielitelor  5.b) Maximum 15 cm^2 per kilogram de produs finit
in cazul tomatelor      (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
depelate
c) lipsa pielitei in    5.c) Maximum 30 cm^2 per kilogram de produs finit
cazul tomatelor         (suprafata cumulata pentru media esantioanelor)
nedepelate
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    O proba de tomate in conserva care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata necorespunzatoare.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" - Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 5
    la norma

                         CERINTE FIZICO-CHIMICE

________________________________________________________________________________
Denumirea caracteristicii     Conditiile de           Metodele de analiza
                              admisibilitate
________________________________________________________________________________
Continutul de tomate          Minimum 50%     Calculata ca procent din masa
raportat la masa neta sau la  (m/m)           volumului de apa distilata
masa neta fara lichid                         continuta de recipientul complet
                                              umplut si inchis, masurata la
                                              temperatura de 20 grade C
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis       Minimum 90%     Calculata ca procent din volumul
pentru un recipient cu                        de apa distilata continuta de
produs                                        recipientul complet umplut si
                                              inchis, masurat la temperatura de
                                              20 grade C
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    1. Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera necorespunzator.
    Un lot de tomate in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor necorespunzatoare nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate"   Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius.
    2. La verificarea prin metoda continutului minim de fructe din recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta (50%), cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 230/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 230 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu