E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 228 din 26 martie 2003

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului saditor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din  2 aprilie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se stabilesc tarifele pentru efectuarea controlului in vederea certificarii culturilor de samanta si material saditor, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii unor activitati ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, reprezentand contravaloarea prestatiilor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se stabilesc tarifele pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului saditor, efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    Tarifele prevazute in anexele nr. 1 si 2 nu contin taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 5
    Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va difuza prezentul ordin celor interesati, iar inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor vor aplica prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 249/2002 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului in vederea certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii unor activitati ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii.

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                              Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                TARIFELE
pentru efectuarea controlului in vederea certificarii culturilor de samanta si material saditor, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii unor activitati ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor

    CAP. 1
    Controlul culturilor semincere si material saditor in vederea certificarii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Cultura sau grupa de culturi                |   Tarif   |
|crt.|                                                             |  (lei/ha) |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  1.| Grupa Cereale paioase                                       |   117.200 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  2.| Porumb, sorg si floarea-soarelui - lot de hibridare si LC   |   351.800 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  3.| Grupa Oleaginoase si textile cu exceptia florii-soarelui    |   131.400 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  4.| Floarea-soarelui (soi)                                      |   133.600 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  5.| Grupa Plante furajere                                       |   134.800 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  6.| Sfecla de zahar si furajera - an I (butasi)                 |   188.600 |
|    |                             - an II                         |   150.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  7.| Cartof                                                      |   400.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  8.| Grupa Legume                - cu bob mic                    |   416.000 |
|    |                             - cu bob mare                   |   188.700 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  9.| Grupa Legume -              - tomate si ardei               | 3.250.000 |
|    | lot de hibridare            - alte legume hibride           | 1.350.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
| 10.| Material ornamental - Flori                                 | 1.100.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
| 11.| Plante medicinale si aromatice (cu exceptia celor cuprinse  |           |
|    | in alte grupe)                                              |   120.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
| 12.| Material saditor viticol    - butasi portaltoi              |   331.000 |
|    |                             - coarde altoi                  |   375.000 |
|    |                             - vite inradacinate             | 1.260.000 |
|    |                             - material la ghivece/bucata    |     1.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
| 13.| Material saditor pomicol    - ramuri altoi/ha               |   900.000 |
|    | si ornamental                 /pom marcat                   |     2.500 |
|    |                             - samburi si seminte/ha         |   640.000 |
|    |                               /pom marcat                   |     4.000 |
|    |                             - marcote, butasi si drajoni    |   943.000 |
|    |                             - puieti portaltoi si butasi    |           |
|    |                               inradacinati                  | 1.140.000 |
|    |                             - camp I de pepiniera           | 1.020.000 |
|    |                             - camp II, III etc. de pepiniera| 1.920.000 |
|    |                             - material la ghivece/bucata    |     1.500 |
|    |                             - stoloni de capsuni            |   700.000 |
|    |                             - material de capsun la ghivece |           |
|    |                               /bucata                       |       500 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
| 14.| Material saditor de hamei   - plantatii de butasi           |   258.000 |
|    |                             - butasi inradacinati           | 1.230.000 |
|    |                             - material la ghivece/bucata    |     1.000 |
|____|_____________________________________________________________|___________|

    NOTA:
    1. Fractiunile de suprafata, rotunjite la doua cifre dupa virgula la ha, se tarifeaza proportional, dar nu mai putin de 0,5 ha pentru pozitiile nr. 1 - 7 din tabel si de 0,05 ha pentru pozitiile nr. 8 - 14 din tabel.
    2. Pentru solicitarile de inspectie in camp, efectuate dupa expirarea termenului stabilit de 1 decembrie pentru culturile de toamna si 1 mai pentru cele de primavara, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfecla si cicoare industriala, dar nu mai tarziu de data de 30 aprilie a anului urmator pentru culturile insamantate in toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primavara, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfecla si cicoare industriala, tarifele se majoreaza cu 50% . Dupa data de 30 aprilie pentru culturile insamantate in toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primavara tarifele se majoreaza cu 100 % .
    3. Tariful pentru fiecare ha suprafata nedeclarata se majoreaza de 3 ori, luandu-se in considerare rotunjirea suprafetei cuprinsa intre 0,5 - 1,0 ha ca echivalenta unui ha.
    4. Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrarilor in camp sau la cererea de reinspectie se majoreaza cu 50% la primul control si cu 100% la fiecare din urmatoarele controale.

    CAP. 2
    Controlul in vederea inregistrarii, acreditarii, supravegherii si monitorizarii unor activitati ale agentilor economici

 ______________________________________________________________________________
|                Specificatie                  |       U.M.       |   Tarif    |
|                                              |                  | (lei/U.M.) |
|______________________________________________|__________________|____________|
| 1. Controlul in vederea inregistrarii agentilor economici pentru:            |
|    a) producere                              |                  |  1.810.000 |
|    b) prelucrare                             | lei/obiectiv     |  1.810.000 |
|    c) comercializare                         |                  |  1.810.000 |
|______________________________________________|__________________|____________|
| 2. Supravegherea si monitorizarea agentilor economici pentru:                |
|    a) acordarea vizei anuale                 | lei/autorizatie  |  1.560.000 |
|    b) instruirea personalului                | lei/pers./zi     |    310.000 |
|    c) testarea pregatirii profesionale a     |                  |            |
|       personalului agentilor economici       | lei/pers.        |    385.000 |
|______________________________________________|__________________|____________|
| 3. Controlul in vederea acreditarii pentru efectuarea inspectiei in camp     |
|    a) verificarea dosarului                  | lei/pers.        |    675.000 |
|    b) testarea cunostintelor                 | lei/pers./specie |    385.000 |
|    c) verificarea in teren si intocmirea     |                  |            |
|       raportului de audit                    | lei/pers./specie |  6.213.000 |
|______________________________________________|__________________|____________|
| 4. Controlul acreditarii pentru ridicarea probelor in vederea testarii in    |
|    laborator/grupa de specii                                                 |
|    a) verificarea dosarului                  | lei/pers.        |    675.000 |
|    b) testarea cunostintelor                 | lei/pers.        |    385.000 |
|    c) testarea practica si intocmirea        |                  |            |
|       raportului de audit                    | lei/pers.        | 11.824.000 |
|______________________________________________|__________________|____________|
| 5. Controlul acreditarii unui laborator pentru testarea semintelor           |
|    a) verificarea cererii si a Manualului    |                  |            |
|       Calitatii                              | lei/laborator    |  2.698.000 |
|    b) testarea cunostintelor                 | lei/pers.        |    385.000 |
|    c) verificarea practica a efectuarii      |                  |            |
|       testelor de laborator                  | lei/specie       | 18.660.000 |
|    d) verificarea practica a managementului, |                  |            |
|       dotarii si intocmirea raportului de    |                  |            |
|       audit - fara cazarea, transportul si   |                  |            |
|       diurna auditorilor                     | lei/laborator    |  4.046.000 |
|                                              |                  |            |
| Nota:                                        |                  |            |
| Transportul, cazarea si diurna auditorilor   |                  |            |
| se factureaza suplimentar tarifului de la    |                  |            |
| litera d).                                   |                  |            |
|______________________________________________|__________________|____________|

    6. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei in camp conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute la cap. I, in functie de specie sau grup de specii.
    7. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru ridicarea probelor din loturile de samanta in vederea efectuarii testelor de laborator conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in anexa 2 - cap. I si V.
    8. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in anexa nr. 2, dupa caz.

    NOTA:
    1. Tarifele de la punctul 1 din tabel se majoreaza cu 50% pentru al doilea control in vederea inregistrarii, iar pentru urmatoarele cu 100%;
    2. Tarifele de la punctul 2 litera c) din tabel se majoreaza cu 50% pentru prima retestare a pregatirii profesionale, iar pentru urmatoarele retestari cu 100% .
    3. Tarifele de la punctele 1 si 2 lit. b) si c) din tabel se majoreaza cu 100% pentru prestarile in regim de urgenta in termen de 48 de ore, si cu 50% la punctul 2 lit. a) din tabel.

    ANEXA 2

                                 TARIFELE
pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului saditor

    CAP. 1
    Teste curente

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Grupa de specii      |Puritatea |Germinatia|Umiditatea|Starea      |
|crt.|        (lei/test)         |(lei/test)|(lei/test)|(lei/test)|fitosanitara|
|    |                           |          |          |          |(lei/test)  |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
| 0  |            1              |     2    |     3    |     4    |      5     |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  1.| Grupa Cereale             |  185.900 |  196.600 |   64.600 |    155.200 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  2.| Grupa Oleaginoase si      |          |          |          |            |
|    | textile cu bob mare       |  188.400 |  208.000 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  3.| Grupa Oleaginoase si      |          |          |          |            |
|    | textile cu bob mic        |  205.400 |  204.800 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  4.| Grupa Plante furajere -   |          |          |          |            |
|    | graminee anuale           |  200.400 |  190.800 |   64.600 |    141.600 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  5.| Grupa Plante furajere -   |          |          |          |            |
|    | graminee perene           |  283.200 |  202.800 |   64.600 |    141.600 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  6.| Grupa Plante furajere -   |          |          |          |            |
|    | leguminoase anuale        |  178.400 |  188.200 |   64.600 |    141.600 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  7.| Grupa Plante furajere -   |          |          |          |            |
|    | leguminoase perene        |  290.400 |  213.800 |   64.600 |    141.600 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  8.| Sfecla - slefuita         |  192.600 |  208.000 |   64.600 |    160.000 |
|    |        - incrustata sau   |          |          |          |            |
|    |          drajata          |  300.000 |  250.000 |  100.000 |    160.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
|  9.| Grupa Legume cu bob mare  |  188.400 |  202.600 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
| 10.| Grupa Legume cu bob mic   |  216.400 |  212.600 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
| 11.| Material ornamental       |          |          |          |            |
|    | - flori cu bob mare       |  188.600 |  202.600 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
| 12.| Material ornamental       |          |          |          |            |
|    | - flori cu bob mic        |  222.400 |  202.600 |   64.600 |    136.000 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|
| 13.| Plante medicinale si      |          |          |          |            |
|    | aromatice (inclusiv tutun)|  306.000 |  202.600 |   64.600 |    136.600 |
|____|___________________________|__________|__________|__________|____________|

    NOTA:
    1. Seminte cu bob mare sunt semintele care sunt egale sau depasesc marimea bobului de grau;
    2. Seminte cu bob mic sunt semintele care sunt mai mici decat bobul de grau.
    3. Tarifele de la punctele 1 - 13 din tabel se majoreaza cu 50% pentru prestatii in regim de urgenta, respectiv eliberarea rezultatelor in termen de 48 ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 boabe si in termenul minim prevazut de metoda de analiza oficiala pentru germinatie si stare fitosanitara, de la data si ora primirii probei.
    4. Tarifele de testare prevazute in tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majoreaza cu 50% .
    5. Repetarea testarii probei, la cerere, se majoreaza cu 50% .
    6. Repetarea testarii unei noi probe din acelasi lot se majoreaza cu 100% .
    7. Testele efectuate in vase de vegetatie la pamant sau nisip se majoreaza cu 50% .
    8. La mixturi se aplica tariful testului efectuat pentru fiecare component.
    9. Tarifele din coloana nr. 2 pentru determinarea puritatii la samanta neconditionata se majoreaza cu 100% .
    10. Tarifele din coloana nr. 3 pentru testarea partiala sau informativa a germinatiei, atunci cand testul de puritate nu se solicita, se suplimenteaza cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizata.

    CAP. 2
    Alte teste

 _________________________________________________________________
|Nr. |                 Specificatie                   |  Tarif    |
|crt.|                                                |(lei/test) |
|____|________________________________________________|___________|
|  1.| Masa, 1.000 boabe sau numar boabe/kg           |    58.600 |
|____|________________________________________________|___________|
|  2.| Determinarea greutatii hectolitrice            |    22.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  3.| Cuscuta                                        |   285.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  4.| Cold-test (testul la rece)                     |   359.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  5.| Determinarea viabilitatii                      |   359.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  6.| Determinarea autenticitatii                    |   359.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  7.| Determinarea sticlozitatii, procentului de coji|   246.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  8.| Verificarea calitatii exterioare a probei din  |           |
|    | lotul de material vegetativ de inmultire si    |           |
|    | plantare, inclusiv cartoful de samanta         |   172.000 |
|____|________________________________________________|___________|
|  9.| Testare virotica la cartof in laborator*)      |           |
|    | - metoda Eliza:                                |           |
|    |     - la 100 de tuberculi                      | 1.600.000 |
|    |     - la 200 de tuberculi                      | 2.400.000 |
|    | - metoda vizuala                               | 1.100.000 |
|____|________________________________________________|___________|
| 10.| Testarea virotica la materialul saditor        |           |
|    | pomicol si viticol*):                          |           |
|    | - metoda Eliza test/proba                      |   340.000 |
|____|________________________________________________|___________|

    NOTA:
    *) Tariful pentru testarea virotica a probelor receptionate dupa data de 1 septembrie se majoreaza astfel: cu 50% pana la data de 30 septembrie; cu 100% intre 1 octombrie si 31 octombrie; cu 150% intre 1 noiembrie si 30 noiembrie; dupa 30 noiembrie cu 200% .
    In cazul repetarii testarii, la cerere, tariful se majoreaza cu 50% .
    In cazul repetarii testarii unei probe de cartof prelevata suplimentar se efectueaza testul numai la 200 de tuberculi.

    CAP. 3
    Teste speciale la cerere sau in caz de litigiu

 ___________________________________________________________
|Nr. |               Specificatie               |  Tarif    |
|crt.|                                          |(lei/test) |
|____|__________________________________________|___________|
|  1.| Calibrare proba                          |   563.000 |
|____|__________________________________________|___________|
|  2.| Analize in caz de litigiu si expertize   | 2.540.000 |
|____|__________________________________________|___________|
|  3.| Electroforeza                            | 6.000.000 |
|____|__________________________________________|___________|

    CAP. 4
    Teste speciale la semintele de sfecla de zahar

 ___________________________________________________________
|Nr. |               Specificatie               |  Tarif    |
|crt.|                                          |(lei/test) |
|____|__________________________________________|___________|
|  1.| Analize citologice                       | 1.500.000 |
|____|__________________________________________|___________|
|  2.| Analize de monogermie                    |   480.000 |
|____|__________________________________________|___________|
|  3.| Analize de impuritati genetice           |   564.000 |
|____|__________________________________________|___________|

    CAP. 5
    Prestatii privind certificarea semintelor si materialului saditor

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Specificatie                  |     U/M      | Tarif   |
|crt.|                                                |              |(lei/UM) |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  1.| Plombare (sigilare)                            |lei/ambalaj   |   5.500 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  2.| Ridicarea si sigilarea  | - la saci obisnuiti  |lei/sac sondat|   2.400 |
|    | probelor                |______________________|______________|_________|
|    | a) manuala              | - la saci jumbo      |lei/sac sondat|  23.100 |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - in vrac            |lei/lot       | 109.000 |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - la ambalaje mici   |lei/ambalaj   |         |
|    |                         |   (cutii, saculete,  |sondat        |   2.350 |
|    |                         |   pungi, plicuri)    |              |         |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - material saditor   |lei/proba     |  47.000 |
|    |_________________________|______________________|______________|_________|
|    | b) automata                                    |lei/proba     | 100.000 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  3.| Certificarea lotului    | - soiuri             |lei/kg        |      10 |
|    | (receptia finala,       |______________________|______________|_________|
|    | inainte de livrarea     | - hibrizi si plante  |              |         |
|    | lotului)                |   furajere           |lei/kg        |     100 |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - cartof             |lei/kg        |      10 |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - material saditor de|lei/bucata    |     100 |
|    |                         |   inmultire          |              |         |
|    |                         |______________________|______________|_________|
|    |                         | - material saditor de|lei/bucata    |      70 |
|    |                         |   plantare           |              |         |
|____|_________________________|______________________|______________|_________|
|  4.| Certificarea prin supraveghere la reambalare   |lei/lot       |         |
|    | sau la aplicarea vignetelor/8 ore              |< sau = 100 kg| 263.000 |
|    |                                                |______________|_________|
|    |                                                |lei/lot >     |         |
|    |                                                |100 - 1.000 kg| 420.000 |
|    |                                                |______________|_________|
|    |                                                |lei/lot >     |         |
|    |                                                |1.000 -       |         |
|    |                                                |10.000 kg     | 525.000 |
|    |                                                |______________|_________|
|    |                                                |lei/lot       |         |
|    |                                                |> 10.000 kg   | 787.000 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  5.| Redactare si imprimare de documente            |              |         |
|    | (certificate)                                  |lei/bucata    |  41.400 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  6.| Redactare si imprimare de etichete             |              |         |
|    | (certificate)                                  |lei/bucata    |   1.300 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  7.| Redactare si imprimare de vignete (certificate)|lei/bucata    |     450 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  8.| Redactare si imprimare vignete de verificarea  |              |         |
|    | germinatiei                                    |lei/bucata    |     250 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
|  9.| Aplicarea vignetelor (certificate) cu          |              |         |
|    | personal propriu                               |lei/ambalaj   |     600 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
| 10.| Aplicarea vignete de    | - la saci            |lei/sac       |     600 |
|    | verificarea germinatiei |______________________|______________|_________|
|    | cu personal propriu     | - la ambalaje mici   |lei/ambalaj   |     260 |
|____|_________________________|______________________|______________|_________|
| 11.| Imprimare formular adeverinta de transport     |lei/set       |   2.200 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
| 12.| Imprimare formular adeverinta de transport plus|              |         |
|    | redactare si imprimare partiala sau totala a   |              |         |
|    | continutului                                   |lei/set       |   2.900 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
| 13.| Imprimare formular certificat de calitate al   |              |         |
|    | furnizorului                                   |lei/set       |   3.600 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
| 14.| Imprimare formular certificat de calitate al   |              |         |
|    | furnizorului plus redactare si imprimare       |              |         |
|    | partiala sau totala a continutului             |lei/set       |   5.700 |
|____|________________________________________________|______________|_________|
| 15.| Copii formulare si documente publice           |lei/pagina    |   2.000 |
|____|________________________________________________|______________|_________|

    NOTA:
    1. Tarifele de la punctul 4 din tabel se majoreaza astfel: pentru urmatoarele 8 ore la acelasi lot cu 50%, iar pentru timpul care depaseste 16 ore la acelasi lot cu 100%;
    2. Tarifele de la punctele 5 - 10 din tabel nu includ valoarea formularelor si etichetelor.
    3. La solicitarea de suplimentare a numarului de etichete pentru acelasi lot tarifele de la pct. 5, 6 si 7 din tabel se majoreaza cu 100% .
    4. Tarifele pentru etichetele prevazute la punctele 5 - 8 din tabel imprimate de firma acreditata este de 50 lei/eticheta.
    5. In cazul ridicarii automate a probelor:
    - prima verificare = 1.953.000 lei/aparat/specie
      verificarea lunara = 1.000.000 lei/aparat/specie
    6. Tarifele prevazute la pct. 2 din tabel, pentru ridicarea si sigilarea la cerere a unei noi probe din acelasi lot, se majoreaza cu 100% .SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 228/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 228 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 228/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu