Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 225 din 21 iulie 1995

privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 21 august 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere:
    - Legea nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, modificata prin Decretul nr. 48/1969;
    - Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea si intretinerea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, se abroga Ordinul secretarului de stat, seful Departamentului protectiei muncii din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, nr. 58 din 10 mai 1991.

              Ministru de stat,
              ministrul muncii si
              protectiei sociale,
              Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                        NORMATIV-CADRU
de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

    I. Terminologie
    1. Protectia individuala:
    - Masura  de protectie a muncii prin care se previne sau se diminueaza actiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane.
    Protectia individuala reprezinta o modalitate de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, la care se apeleaza in cazurile cand au fost epuizate, atat cat este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice si organizatorice de protectie a muncii sau cand nu pot fi avute in vedere asemenea mijloace.
    Protectia individuala se realizeaza cu ajutorul mijloacelor individuale de protectie (M.I.P.); prin intermediul ei se poate combate un numar limitat de factori de risc.
    2. Mijloc individual de protectie:
    - Mijloc individual destinat protectiei unui singur muncitor si care este purtat de acesta.
    Mijloacele individuale de protectie fac parte din categoria protectorilor a caror particularitate o reprezinta faptul ca isi indeplinesc functia de protectie prin interpunerea intre factorul de risc si organismul uman. In unele situatii mijloacele individuale de protectie au o functie de protectie indirecta, in sensul ca utilizarea lor previne declansarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de munca. (Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale, care se acorda ca mijloc individual de protectie in cazul lucrului cu substante explozive, nu protejeaza impotriva efectelor unei explozii, dar previne posibila initiere a unei explozii, ca urmare a incarcarilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe o lenjerie care ar contine fibre sintetice.)
    3. Functie de protectie:
    - Functia realizata de un mijloc de protectie prin care se combate actiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizeaza existenta unui factor de risc.
    4. Protector:
    Obstacol destinat a fi interpus intre un factor de risc si organismul uman pentru a realiza o functie de protectie prin impiedicarea contactului intre acestia.
    5. Echipament individual de protectie (E.I.P.):
    - Totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat muncitorul in timpul lucrului.
    Echipamentul individual de protectie trebuie sa asigure protectia muncitorului impotriva tuturor factorilor de risc care actioneaza asupra sa in timpul indeplinirii sarcinii de munca.
    6. Echipament individual de lucru (E.I.L.):
    - Totalitatea mijloacelor individuale utilizate in procesul de munca pentru protejarea imbracamintei personale a muncitorilor impotriva uzurii si murdaririi excesive.
    Echipamentul individual de lucru nu indeplineste functii de protectie impotriva accidentelor si bolilor profesionale.
    7. Sortiment (de mijloace individuale de protectie):
    - Grup specific de mijloace individuale de protectie care asigura protectie aceleiasi parti anatomice, caracterizata prin aceeasi forma generala si caracteristici functionale.
    Exemplu: incaltaminte de protectie.
    8. Tip (de mijloace individuale de protectie):
    - Grup specific de mijloace individuale de protectie din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul ca realizeaza protectia impotriva aceluiasi factor de risc.
    Exemplu: incaltaminte de protectie cu bombeu metalic, rezistent la socuri.
    9. Factor de risc (de accidentare si imbolnavire profesionala):
    - Factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate in procesul de munca si care pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
    Factorii de risc constituie cauze potentiale ale accidentelor de munca si bolilor profesionale. Dupa producerea acestor evenimente negative, factorii de risc se transforma in cauze ale accidentelor si bolilor profesionale.
    10. Factor periculos:
    - Factor de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la accidentarea acestuia.
    11. Factor nociv:
    - Factor de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la imbolnavirea acestuia.
    II. Instructiuni de aplicare
    1. Prevederi generale
    1.1. Prezentul normativ stabileste cadrul general de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie. In baza lui, agentii economici vor intocmi pentru fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protectie, adecvat executarii sarcinilor de munca in conditii de securitate.
    1.2. Normativul-cadru se aplica in intreaga economie nationala, cu exceptia activitatilor reglementate prin normative specifice (M.Ap.N., C.S.E.N., P.S.I. etc.).
    1.3. Agentii economici au obligatia sa acorde gratuit echipamentul individual de protectie atat personalului propriu, cat si tuturor categoriilor de persoane care desfasoara activitati in incinta acestora (personal de control, personal detasat la locul respectiv de munca, elevi sau studenti care efectueaza stagii de practica, vizitatori etc.).
    1.4. Echipamentul individual de protectie acordat unei persoane trebuie sa asigure protectia acesteia impotriva tuturor factorilor de risc care actioneaza cumulativ asupra sa in timpul indeplinirii sarcinii de munca.
    1.5. Reglementarea acordarii echipamentului individual de lucru se va face de catre consiliul de administratie al fiecarui agent economic, conform dispozitiilor legale.
    2. Acordarea echipamentului individual de protectie
    2.1. Echipamentul individual de protectie se acorda in conformitate cu criteriile stabilite la pct. III din tabelul de mai jos, astfel incat sa satisfaca cerintele prevazute la pct. 1.4.
    La aparitia unui factor de risc nou, neinclus in tabel, agentii economici vor solicita Inspectiei de stat pentru protectia muncii verificarea si completarea listei criteriilor de acordare a echipamentului individual de protectie, respectiv stabilirea dotarii necesare, corespunzatoare.
    2.2. Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri), care compun echipamentul individual de protectie ce trebuie acordat unei persoane, se face pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care aceasta este expusa pe durata indeplinirii sarcinii de munca. In cadrul acestor analize se vor avea in vedere atat nivelul factorilor de risc si duratele reale de expunere la actiunea acestora, cat si partile corpului expuse la actiune. Fac exceptie de la regula factorii de risc nenormati.
    2.3. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor si a tipurilor de mijloace individuale de protectie, durata normata de folosire a acestora, diferentiata pe categorii de personal si conditii concrete de munca, precum si modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar sectie etc.) se fac de catre comisii mixte, compuse din personal de specialitate apartinand regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat sau privat si un reprezentant al organizatiilor sindicale si se aproba de consiliul de administratie.
    La stabilirea sortimentelor si tipurilor se va avea in vedere diferentierea acestora pe sexe si marimi.
    In cazurile in care unele meserii se executa in conditii care duc la un grad inalt de nocivitate sau de murdarire excesiva si rapida a echipamentului de protectie, pentru asigurarea unei mai bune intretineri, comisia poate propune acordarea a cate 2 bucati din sortimentele respective, cu dublarea duratei de utilizare, stabilita pentru o singura bucata. Dotarea pe loc de munca se va aduce la cunostinta fiecarui angajat in cadrul instructajului introductiv general sau la semnarea contractului de munca.
    2.4. La identificarea si stabilirea nivelului factorilor de risc comisia va apela la organe specializate (Sanepid, laboratoare toxicologice, institute de cercetare-proiectare etc.) pentru efectuarea de masuratori si expertize, urmarindu-se eliminarea empirismului si subiectivismului.
    2.5. Modalitatea de acordare a mijloacelor individuale de protectie - inventar personal sau inventar de sectie - va fi stabilita de comisie avand in vedere prevederile pct. 2.4. si considerentele de igiena legate de purtarea anumitor sortimente si tipuri de mijloace individuale de protectie, considerente care pot conduce la acordarea acestora doar in inventar personal.
    2.6. La modificarea conditiilor de munca, conducerea agentului economic are obligatia de a asigura mijloacele individuale de protectie necesare, conform noii situatii, si instruirea executantului in legatura cu utilizarea corecta a acestora.
    3. Utilizarea echipamentului individual de protectie
    3.1. Agentii economici au obligatia sa instruiasca personalul privind modul de utilizare si caracteristicile echipamentului individual de protectie.
    3.2. Agentii economici au obligatia sa asigure verificarea periodica a calitatilor de protectie ale mijloacelor individuale de protectie, in conformitate cu prevederile din instructiunile de utilizare a acestora, convenite prin contractele incheiate intre beneficiari si furnizori.
    3.3. Agentii economici au obligatia sa asigure conditii pentru curatarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protectie functie de tipul acestora, conditiile de utilizare si prevederile STAS de produs sau ale instructiunilor de utilizare. In acest sens trebuie sa-si asigure compartimente specializate sau sa apeleze la serviciile altor unitati.
    3.4. Agentii economici au obligatia sa creeze conditii pentru depozitarea, intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie, astfel incat sa se asigure conservarea calitatilor de protectie ale acestora.
    3.5. Personalul muncitor, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament individual de protectie, au urmatoarele obligatii:
    - sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protectie din dotare, prevazute in STAS sau in instructiunile de utilizare;
    - sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau a activitatii pe care o desfasoara in unitate;
    - sa utilizeze echipamentul individual doar in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;
    - sa prezinte mijloacele individuale de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;
    - sa solicite un nou mijloc individual de protectie, atunci cand, din diverse motive, mijlocul individual de protectie avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare.
    4. Prevederi finale
    4.1. Agentii economici sunt obligati sa intocmeasca mijloacele individuale de protectie care nu mai poseda calitatile de protectie pentru conditiile pentru care nu au fost acordate, de fiecare data cand se constata acest lucru, indiferent de motiv.
    4.2. Pierderea calitatilor de protectie inainte de termenul prevazut de producatori si dovedita a se fi produs din vina purtatorului indreptateste agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtatorului.
    4.3. Nepurtarea echipamentului individual de protectie, in cazul cand acesta este corect acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte conditii decat cele prevazute de instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
    4.4. Executantul unei sarcini de munca are dreptul de a refuza executarea acesteia daca nu i se asigura mijloacele individuale de protectie necesare prevazute in normativ, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.
    III. Criterii de acordare a echipamentului individual de protectie
-------------------------------------------------------------------------------
       Factori de risc Pericolul de     Sortimentul de     Tipul de mijloace
Nr.    ce apar in      accidentare in   mijloace           individuale de
crt.   indeplinirea    munca sau        individuale de     protectie definit
       sarcinii de     imbolnavire      protectie care     prin calitatea de
          munca *)     profesionala *)  se acorda          protectie *)
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1               2                 3                    4
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Organe de masini  Lovire la cap   Casca de protectie   Rezistenta la soc si
    in miscare                                             penetratie
                      ---------------------------------------------------------
                      Antrenarea       Boneta, basma, sapca
                      parului sau a    Combinezon sau
                      imbracamintei    Pantaloni cu
                      personale        pieptar sau
                                       Salopeta            Ajustata pe corp, cu
                                       Sort femei          elastic la maneci si
                                                           talie
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Caderea de        Lovire la cap    Casca de protectie  Rezistenta la soc si
    obiecte de la                                          penetratie
    inaltime          ---------------------------------------------------------
                     Lezarea labei    Incaltaminte de      Cu bombeu metalic,
                     piciorului       protectie            rezistent la soc
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Curent electric:
   - atingere directa Electrocutare:
   - atingere         - tensiune intre Manusi de protectie  Electroizolante,
     indirecta          24-380 v                            pentru joasa
                                                            tensiune
   - tensiune de pas                   Incaltaminte de      Electroizolanta,
                                       protectie            pentru joasa
                                                            tensiune
                      - tensiuni mai   Manusi de protectie  Electroizolante,
                        mari de 380 v                       pentru inalta
                                                            tensiune
                                       Incaltaminte de      Electroizolanta,
                                       protectie            pentru inalta
                                                            tensiune
                      ---------------------------------------------------------
   - arc electric    Arsuri si orbire  Casca de protectie   Rigiditate
                                                            dielectrica mare
                                       Ochelari de          Lentile cu absorbtie
                                       protectie            in ultraviolete
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Lucru la         Cadere  de la     Casca de protectie   Rezistenta la soc
    inaltime         inaltime                               si penetratie
                                       Centura de siguranta Rezistenta la
                                       (specifica sarcinii  tractiune soc
                                       de munca)
                                       Incaltaminte de      Cu talpa
                                       protectie            antiderapanta
                                       Coltari (lucru pe    Din metal
                                       stilp)
-------------------------------------------------------------------------------
 5. Lucru pe cai     Lovire, coliziune Casca de protectie   Rezistenta la soc
    de circulatie    cu mijloace de    Vesta de avertizare  Reflectorizante
    rutiera, fero-   transport         sau inlocuitori
    viara, teren                       Bocanci de protectie Rezistenti la uzura
    accidentat       ----------------------------------------------------------
                     Arsuri la         Manusi sau palmare   Termoizolante
                     asfaltari de      de protectie
                     drumuri           Genunchiere          Termoizolante
                                       Jambiere             Termoizolante
                                       Bocanci de protectie Talpa termoizolanta
                     ----------------------------------------------------------
                     Lezarea gleznelor Bocanci de protectie Rezistenti la uzura
                                                            si impact
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Proiectare de    Lovire la cap     Casca de protectie   Rezistenta la soc
    corpuri sau                                             si penetratie
    particule        ----------------------------------------------------------
                     Lovire la ochi    Ochelari de          Cu lentile
                                       protectie            transparente si
                                                            rezistente la soc
                     ----------------------------------------------------------
                     Lovire la fata    Viziera de protectie Rezistenta la soc
                                                            si transparenta
                     ----------------------------------------------------------
                     Protectie corp    Salopeta de          Rezistenta la uzura
                                       protectie sau
                                       combinezon de
                                       protectie
                     ----------------------------------------------------------
                     Lovire in         Sort de protectie    Rezistent la uzura
                     regiunea          Burtiera (socuri     Amortizoare de soc
                     abdominala        puternice)           si rezistenta la
                                                            penetratie
                     ----------------------------------------------------------
                     Lovire la maini   Manusi de protectie  Rezistente la uzura
                     ----------------------------------------------------------
                     Lovire la         Ghetre
                     picioare          Jambiere             Rezistente la uzura
                                       Incaltaminte de
                                       protectie
                     ----------------------------------------------------------
                     Protectie         Costum protectie     Rezistent la uzura
                     integrala         sablaj               si penetratie
-------------------------------------------------------------------------------
 7. Manipulare de    Lovire la cap     Casca de protectie   Rezistenta la soc
    obiecte taioase, ----------------------------------------------------------
    intepatoare,     Taiere sau        Manusi, palmare sau  Rezistente la uzura,
    alunecoase,      intepare la      degetare de protectie sfirsire si
    abrazive         maini                                  penetratie. Aderenta
                                                            mare
                                       Minecute de
                                       protectie
                                       Cotiere              Rezistente la uzura
                     ----------------------------------------------------------
                     Taierea sau       Sort de protectie    Rezistente la uzura
                     inteparea in      Burtiera             si penetratie
                     regiunea
                     abdominala
                     ----------------------------------------------------------
                     Taiere sau        Jambiere
                     intepare la       Ghetre               Rezistente la uzura
                     picioare                               si penetratie
                                       Bocanci de protectie Cu fete si talpa
                                                            rezistente la uzura
                                                            si penetratie
-------------------------------------------------------------------------------
 8. Manipulare de    Lipirea           Boneta sau basma     Din fibre naturale
    obiecte sau      obiectelor de     Salopeta de          Din fibre naturale
    substante        tegumente sau de  protectie
    adezive          imbracaminte      Sort de protectie
                                       Manusi de protectie  Impermeabile si
                                                            rezistente la
                                                            solventi
                                       Cizme de protectie
-------------------------------------------------------------------------------
 9. Manipulare sau   Suprasolicitarea  Centura abdominala
    transport de     coloanei
    materiale grele, vertebrale
    la limita        ----------------------------------------------------------
    sarcinilor       Lezarea mainii    Palmare sau manusi   Rezistente la uzura
    maxime admise                      de protectie
                     ----------------------------------------------------------
                     Lezarea labei     Genunchiere          Rezistente la uzura
                     piciorului        Bocanci de protectie
                                       Cizme de protectie   Cu bombeu metalic
                                                            rezistent la soc
                     ----------------------------------------------------------
                     Lezarea umarului  Umerar               Rezistent la uzura
                     ----------------------------------------------------------
                     Lezarea           Sort de protectie    Rezistent la uzura
                     abdomenului
-------------------------------------------------------------------------------
10. Lucru cu         Ranire sau arsura Boneta sau basma     Din fibre naturale
    substante        prin explozie     Cascheta din piele   Fara accesorii
    explozive                                               metalice
    preparare,                         Ochelari sau viziera Cu rezistenta la
    control                            de protectie         soc si transparenta
    manipulare                                              Lentile securizate
    exploziv                           Salopeta de protec-  Din fibre naturale,
                                       tie fara manseta,    celulozice, anti-
                                       cute si buzunare     statizata, fara
                                       exterioare           accesorii metalice
                                       Costum din piele     Fara accesorii
                                                            metalice
                                       Sort de protectie    Din piele, fara
                                                            accesorii metalice
                                       Manusi sau palmare   Din fibre naturale,
                                       de protectie         celulozice sau
                                                            piele naturale
                                       Manusi chirurgicale
                                       Degetare             Din cauciuc
                                       Camasa               Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp     Din fibre naturale
                                       Sosete-ciorapi       Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de     Talpa antistatizata,
                                       protectie din piele  fara accesorii
                                       sau pasla            metalice
-------------------------------------------------------------------------------
11. Lucru in atmos-  Initierea unor    Boneta sau basma     Din fibre naturale,
    fera cu pericol  explozii dato-    Salopeta sau halat   celulozice,
    de explozie      rita incarcarilor                      antistatizate
    - formare        electrostatice    Manusi               Din fibre naturale
    amestecuri                         Camasa               Din fibre naturale
    explozive                          Lenjerie de corp     Din fibre naturale
                                       Sosete-ciorapi       Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de      Cu talpa antistati-
                                       protectie            zata, fara acceso-
                                                            rii metalice
-------------------------------------------------------------------------------
12. Lucru cu/sau     Initiere de       Boneta sau basma     Din fibre naturale
    in prezenta      incendii si       Casca de protectie   Tip pompier
    substantelor     incendii          Salopeta de          Din fibre naturale,
    inflamabile                        protectie            antistatizata si
                                                            ingnifugata
                                       Camasa               Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp     Din fibre naturale
                                       Sosete-ciorapi       Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de      Cu talpa antista-
                                       protectie            tizata, fara acce-
                                                            sorii metalice
-------------------------------------------------------------------------------
13. Contact cu        Arsuri termice   Casca de protectie   Termoizolanta
    flacara deschi-                    Casca de protectie   Tip pompier
    sa si/sau                          (pentru interventii)
    particule                          Ochelari sau viziera Lentile pentru
    incandescente                      de protectie         radiatii termice
                                       Manusi de protectie  Termoizolante si
                                                            ignifugate
                                       Costum de protectie  Ignifugat
                                       sau salopeta de
                                       protectie
                                       Costum din azbest,   Termoizolant si
                                       aluminizat           necombustibil
                                       Sort de protectie    Rezistent la fla-
                                                            cari si particule
                                                            incandescente
                                       Jambiere             Rezistente la fla-
                                       Ghetre               cari si particule
                                                            incandescente
                                                            (ignifugate,
                                                            aluminizate)
                                       Incaltaminte de      Cu talpa si fete
                                       protectie            termoizolante
------------------------------------------------------------------------------
14. Lucru cu sub-    Intoxicatii acute Boneta sau basma
    stante           sau cronice,      Ochelari de           Etansi si rezis-
    periculoase      arsuri chimice    protectie sau         tenti in contact
    si/sau nocive                      viziera de protectie  cu agentii chimici
    - toxice                           Masca de protectie    Cartus filtrant
    - caustice                         contra gazelor        specific
    - corosive                         Costum de protectie   Rezistent in
                                       Sort de protectie     contact cu agenti
                                                             chimici
                                       Costum izolant        Impermeabil si
                                       (pentru interventii)  rezistent la agenti
                                                             chimici
                                       Camasa                Fibre naturale
                                       Lenjerie de corp      Fibre naturale
                                       Manusi de protectie   Rezistente in
                                                             contact cu agenti
                                                             chimici
                                       Ciorapi-sosete        Din fibre naturale
                                       Cizme de protectie    Rezistente in
                                                             contact cu agenti
                                                             caustici si
                                                             corosivi
                                       Bocanci de protectie  Rezistenti la
                                                             produse toxice
-------------------------------------------------------------------------------
15. Contact cu      Arsuri termice     Casca de protectie    Termoizolanta
    obiecte cu                         Costum de protectie   Termoizolant, re-
    temperatura                                              zistent la tempe-
    ridicate                                                 raturi ridicate
    - temperatura                      Sort de protectie     Rezistent la tem-
    obiectelor mai                                           peraturi ridicate
    mare de 40                         Manusi de protectie   Termoizolante, re-
    grade Celsius                                            zistente la tempe-
                                                             raturi ridicate
                                       Jambiere              Rezistente la tem-
                                                             peraturi ridicate
                                       Ghetre                Rezistente la tem-
                                                             peraturi ridicate
                                       Incaltaminte de       Termoizolanta, re-
                                       protectie             zistenta la tempe-
                                                             raturi ridicate
-------------------------------------------------------------------------------
16. Contact cu       Degerare          Costum de protectie   Termoizolant, re-
    obiecte cu                         Sube                  zistent la tempe-
    temperaturi                                              raturi scazute
    scazute                            Caciula cu aparatori  Termoizolanta, re-
    - temperatura                                            zistenta la tempe-
    obiectelor sub                                           raturi scazute
    0 grade Celsius                    Capison               Termoizolante, re-
                                                             zistente la tempe-
                                       Manusi de protectie   raturi scazute
                                       Ciorapi-sosete        Din lina sau PNA
                                       Incaltaminte de       Termoizolanta, re-
                                       protectie             zistenta la tempe-
                                                             raturi scazute
-------------------------------------------------------------------------------
17. Temperatura      Suprasolicitare   Costum de protectie
    ridicata a       termica a orga-   Halat din panza       Termoizolant
    aerului          nismului                               (impotriva caldurii)
    - peste 30       (supraincalzire)  Pantalon scurt        Termoizolant
    grade Celsius                      (sticlar)            (impotriva caldurii)
                                       Camasa din panza
                                       Lenjerie de corp      Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de       Impotriva caldurii
                                       protectie
-------------------------------------------------------------------------------
18. Temperatura      Suprasolicitare   Caciula cu sau fara   Termoizolanta
    scazuta a        termica a orga-   aparatori pentru
    aerului (frig)   nismului          urechi sau capison
    - sub 0 grade    (supraracire)     Suba sau cojocel      Termoizolant
    Celsius                            pieptar sau vesta
    - circulatie pe                    vatuita
    trasee cu dife-
    renta  de
    temperatura de peste
    15 grade Celsius
    - curenti de aer                   Costum de protectie    Termoizolant
    cu viteza de                       sau pantalon vatuit
    peste 4 m/s
    - subteran (+ 10                   Combinezon caserat     Termoizolant
    grade Celsius)                     pentru foraj marin
    - lucru in ex-                     Manusi de protectie    Termoizolante
    terior sau spatii                  Imbracaminte inter-
    neincalzite (sub                   mediara
    10 grade Celsius                   Lenjerie de corp       Termoizolanta
    in perioada octom-                 Ciorapi-sosete         Din lina sau PNA
    brie - martie                      Incaltaminte de        Termoizolanta
                                       protectie
    - lucru la peste                   Costum ski sau         Termoizolant
    1.000 m altitudine                 hanorac
    (salvamontisti, per-               Bocanci ski sau        Termoizolanti si
    sonal statii meteo                 bocanci de munte       antiderapanti
    etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
19. Radiatii termice   Suprasolicitare Palarie sau sapca      Termoizolanta,
    - intensitatea     termica a       impotriva radiati-     rezistenta la
    mai mare de        organismului,   ilor                  temperaturi inalte
    1 cal/cmp/min.     arsuri          Ochelari sau viziera   Termoreflectante
                                       de protectie sau
                                       masca sudura
                                       Filtru de protectie    Absorbtie in
                                                              infrarosu
                                       Costum de protectie    Termoreflectant
                                       Sort de protectie      Termoreflectant
                                       Manusi de protectie    Termoreflectant
                                       Camasa de panza       Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp      Din fibre naturale
                                       Ciorapi-sosete        Din fibre naturale
                                       Jambiere              Termoizolante
                                       Bocanci de protectie  Talpa termoizolan-
                                                             ta, rezistenta la
                                                             temperaturi
                                                             ridicate
-------------------------------------------------------------------------------
20. Radiatii ultra-  Arsuri            Ochelari de protectie Lentile cu ab-
    violete                                                  sorbtie in ultra-
    - intensitatea                                           violet
    peste limita
    maxima admisa
-------------------------------------------------------------------------------
21. Radiatii laser   Arsuri la nivelul Boneta sau basma      Din bumbac, culori
    - densitatea     ochiului si al                          inchise
    de energie       pielii            Ochelari de protectie Lentile cu filtru
    la nivelul                                               absorbant pentru
    corneei si                                               radiatii laser
    epidermei peste                    Manusi de protectie   Din bumbac, culori
    limita maxima                                            inchise
    admisa                             Halat de protectie    Din bumbac, culori
                                                             inchise
-------------------------------------------------------------------------------
22. Zgomot           Hipoacuzie,       Antifon               Tip intern sau
    - peste limita   surditate                               extern
    maxima admisa,
    chiar cu
    intermitenta
-------------------------------------------------------------------------------
23. Vibratii         Boala de vibratii Manusi de protectie   Vibroizolante
    - peste limita                     Burtiera amortizoare  Amortizarea
    maxima admisa                      Pieptar amortizor     vibratii
    pentru uneltele
    cu care se
    lucreaza, chiar
    cu intermitenta
-------------------------------------------------------------------------------
24. Pulberi netoxice Pneumoconioze,    Boneta sau basma      Eficienta specifi-
    in atmosfera     iritarea epi-     Masca contra prafului ca de retinere a
                     dermei sau a                            pulberilor
                     mucoaselor        Ochelari de protectie Etansi
                                       Combinezon contra
                                       prafului
                                       Salopeta contra       Impermeabile la
                                       prafului              pulberi
                                       Manusi de protectie   Impermeabile
                                       Camasa                Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp      Din fibre naturale
                                       Sosete - ciorapi      Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de
                                       protectie
-------------------------------------------------------------------------------
25. Microorganisme:  Infectarea        Boneta sau basma      Din fibre naturale
    - bacterii       organismului      Masca de protectie    Tip medical, din
    - virusuri                                               tifon
    - richetii                         Salopeta de protectie Lavabil si
    - spirochete                       sau halat de pro-     dezinfectabil
    - ciuperci                         tectie
    - protozoare                       Manusi de protectie   Impermeabile
                                       Camasa din panza      Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp      Din fibre naturale
                                       Incaltaminte de
                                       protectie
-------------------------------------------------------------------------------
26. Deplasari        Taiere sau        Incaltaminte de       Cu talpa rezisten-
    pe suprafete     intepare          protectie             ta la penetratie
    taioase, inte-   ----------------------------------------------------------
    patoare,         Alunecare, cadere Incaltaminte de       Cu talpa
    alunecoasa,      la acelasi nivel  protectie             antiderapanta
    inclinate, etc.                    Coltari (pentru       Din metal
                                       gheata, panta etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
27. Deplasari        Imbolnavire dato- Cizme de protectie    Impermeabile la
    pe suprafete     rita umiditatii                         apa
    umede (sol umed,
    mlastinos etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
28. Mediu acvatic    Imbolnavire dato- Pelerina, manta,      Impermeabile la
    - lucru pe apa,  rita umiditatii   scurta sau combinezon apa
    nave                               Costum impermeabil
                                       Cizme de protectie   Impermeabile la apa
                     ----------------------------------------------------------
    - lucru pe       Inec              Centura de salvare    Conform normelor
    platforme marine                                         internationale
                                       Vesta de salvare
                                       Costum de salvare
-------------------------------------------------------------------------------
29. Atmosfera cu     Asfixiere         Masca de autosalvare
    continut scazut                    (pentru evacuare)
    de oxigen (sub                     Dispozitiv respirator Cu autonomie limi-
    17% vol.) sau                      izolant neautomat     tata a utilizato-
    noxe cu                            (pentru interventii)  rului
    concentratie                       Dispozitiv izolant    Cu autonomie tota-
    necunoscuta                        autonom (pentru       la a utilizatoru-
                                       interventii           lui pe o durata
                                                             limitata de timp
-------------------------------------------------------------------------------
30. Spatii inguste   Ranire la cap,    Casca                 Rezistenta la soc
    - lucru in con-  maini, cot,       Boneta
    ducte, cazane,   genunchi etc.     Salopeta de protectie
    recipiente, pu-                    Minecute de protectie, Rezistente la
    turi, straturi si                  cotiere                uzura, sfisiere
    filoane subtiri                    Genunchiere
    in mina, canale                    Fundiera
    subterane, bran-                   Jambiere             Rezistente la uzura
    samente etc.                       Ghetre
                                       Incaltaminte de      Rezistenta la uzura
                                       protectie
                                       Centura de siguranta Rezistenta la
                                                             tractiune
-------------------------------------------------------------------------------
31. Izolare de       Deshidratare      Bidon pentru apa
    sursele de apa
-------------------------------------------------------------------------------
32. Intemperii       Imbolnavire       Scurta impermeabila   Impermeabile la
                     datorita          cu gluga sau:         apa
                     umiditatii        - pelerina
                                       - manta
                                       - combinezon
-------------------------------------------------------------------------------
33. Contact cu cor-  Agatare           Boneta sau basma      Rezistenta la ru-
    puri ascutite,   Sfisiere                                pere, sfisiere
    taioase, aga-                      Ochelari sau viziera  Lentile rezistente
    tatoare etc.                                             la soc
    (exploatari                        Salopeta              Rezistente la
    forestiere,                        sau combinezon        rupere, sfisiere
    exploatarea                        de protectie
    stufului etc.)                     Incaltaminte de       Rezistenta la
                                       protectie             penetratie
-------------------------------------------------------------------------------
34. Pozitia de       Lezarea           Genunchiere           Rezistente la
    lucru "in        genunchilor                             uzura
    genunchi"
-------------------------------------------------------------------------------
35. Lucru la stupi   Intepare de catre Palarie apicola
    de albine        albine            Manusi de protectie
                                       Halat sau salopeta
                                       de protectie
-------------------------------------------------------------------------------
36. Contactul        Dermatite,        Unguente de protectie Specifice agentu-
    epidermei cu     eczeme                                  lui chimic
    agenti chimici                                           (M.I.P.)
-------------------------------------------------------------------------------
37. Camp electric    Descarcari        Casca de protectie    Electroconductiva
    cu intensitate   electrice intre   Costum de protectie   Electroconductiv
    mai mare de      corpul uman si     Bocanci de protectie  Talpa
    15 kV/m          elemente situate                         electroconductiva
                     la potential diferit
                     Influente
                     cromozomiale
                     incomplet elucidate
-------------------------------------------------------------------------------
38. Camp electro-    Hipertermie       Casca de protectie
    magnetic de      Modificari celu-  Masca de protectie    Cartus filtrant
    radoifrecventa   lare si alte                            specific
    (activitati in   efecte incomplet  Ochelari de protectie Lentila cu SnO2
    banda X si banda elucidate         Manusi de protectie   Electroizolante
    L - aparatura                      Sort cu pieptar       Cu plumb, pentru
    de radiolocatie,                                         ecranarea radiati-
    in aviatie)                                              ilor
                                       Pantofi tenis
                                       Incaltaminte de       Electroizolanta
                                       protectie
-------------------------------------------------------------------------------

                          ---------------------


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 225/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 225 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu