E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 5 din 22 decembrie 1965

cu privire la protectia muncii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 21 din 23 decembrie 1965


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania protectia muncii constituie o problema de stat.
    In acest scop, se infiinteaza Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii, ale carui atributii de indrumare, coordonare si control a activitatii de protectie a muncii, pe tot cuprinsul tarii, se stabilesc prin lege.
    Art. 2
    Protectia  muncii face  parte integranta din procesul de munca si are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
    Art. 3
    Masurile de protectie a muncii se asigura pentru angajatii tuturor organizatiilor de stat, cooperatiste si ai celorlalte organizatii obstesti, pentru membrii cooperativelor de productie, agricole si mestesugaresti, precum si pentru ucenici, elevi si studenti in perioada  efectuarii  practicii profesionale sau vizitelor cu caracter didactic in unitati productive.
    Art. 4
    Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii stabileste impreuna cu Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale norme republicane obligatorii de protectie a muncii. Aceste norme cuprind cadrul general de tehnica a securitatii, precum si normele de igiena a muncii.
    Art. 5
    Ministerele  si celelalte  organe centrale ale administratiei de stat si organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti stabilesc, pe baza normelor republicane, sub indrumarea si controlul  Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, norme departamentale de protectie a muncii, obligatorii pentru toate organizatiile ce le sunt subordonate. Normele de igiena a  muncii vor fi incluse in normele departamentale de protectie a muncii astfel cum au fost stabilite prin normele republicane.
    Pentru activitatile ce sunt comune mai multor ministere, altor organe centrale ale administratiei de stat, organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste  si obstesti precum si sfaturilor populare, se aplica normele departamentale indicate de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii, care va stabili si adaptarile care sunt necesare.
    Comitetele executive  ale  sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta stabilesc normele de protectie a muncii pentru activitatile de gospodarie comunala care nu sunt specifice ministerelor si altor organe centrale.
    Comitetul de Stat pentru Indrumarea si Controlul Organelor Locale ale Administratiei de Stat coordoneaza stabilirea normelor prevazute la alineatul precedent.
    Art. 6
    Conducerile organizatiilor socialiste vor stabili instructiuni proprii de protectie a muncii care cuprind prevederile din  normele  departamentale de protectie a muncii si masurile suplimentare de protectie a  muncii necesare la conditiile de lucru specifice sectiilor, sectoarelor, atelierelor si locurilor de munca din organizatia socialista respectiva.

    CAP. 2

    Art. 7
    Conducatorii organizatiilor socialiste vor stabili, o data cu masurile de realizare a  planului  de productie sau a sarcinilor de serviciu, masuri corespunzatoare in vederea asigurarii celor mai bune conditii de munca, a prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
    Art. 8
    Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de protectie a muncii o au - potrivit atributiilor ce le revin - cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesul de munca, dupa cum urmeaza:
    - la locul de munca: sefii sectiilor, sectoarelor, atelierelor - ingineri, tehnicieni sau maistri - precum si sefii brigazilor si echipelor;
    - la nivelul intreprinderilor, organizatiilor economice de stat, cooperatiste si la celelalte organizatii obstesti, precum si la institutii: directorul, conducatorul unitatii  sau  presedintele  organizatiei cooperatiste sau obstesti;
    - la nivelul directiilor generale, directiilor regionale, trusturilor si combinatelor: conducatorul respectiv;
    - la nivelul sfaturilor populare: presedintele comitetului executiv;
    - la nivelul ministerelor, celorlalte organe centrale ale  administratiei de stat, organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti: ministrul, conducatorul organului central ori presedintele organizatiei cooperatiste sau obstesti respective.
    Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de protectie a muncii o au de asemenea si toate celelalte persoane carora le revin atributii de organizare, conducere si control in procesul de munca.
    Art. 9
    Organizatiile socialiste sunt obligate:
    a) sa aplice normele de protectie a muncii: la constructia si exploatarea obiectivelor in care se desfasoara o activitate economica, sociala sau culturala; la introducerea de substante noi; la amplasarea utilajelor si instalatiilor; la reparatia si intretinerea utilajelor, instalatiilor, sculelor si la exploatarea mijloacelor si cailor de transport;
    b) sa introduca in procesul de productie sau, dupa caz, sa confectioneze aparate, dispozitive, instalatii, echipamente si materiale de protectie a muncii la nivelul cuceririlor stiintei si tehnicii moderne.
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti vor lua  masuri pentru generalizarea celor mai eficace dispozitive si instalatii de protectie a muncii, cu avizul Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii;
    c) sa ia orice alte masuri in vederea asigurarii celor  mai bune conditii de munca, prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
    Art. 10
    Ministerele, celelalte  organe centrale si locale ale administratiei de stat, organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti sunt obligate ca o data cu realizarea instalatiilor si utilajelor, precum si la introducerea de noi procese tehnologice, sa asigure  masurile corespunzatoare de protectie a muncii.
    Organizatiile de cercetari si proiectari sunt obligate sa aplice, la elaborarea studiilor si proiectelor, normele de protectie a muncii.
    In cazul proceselor tehnologice pentru care  nu  exista norme republicane sau departamentale  de protectie  a muncii, ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti, in subordinea carora se afla organizatiile de cercetare si proiectare, sunt obligate sa stabileasca masurile necesare de protectie a muncii cu avizul Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    Consiliile tehnico-stiintifice si comisiile tehnice interne sunt obligate sa verifice proiectele din  punct  de vedere al respectarii normelor de protectie a muncii.
    Comitetul de  Stat al Planificarii si Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitectura si Sistematizare vor aviza numai proiectele pentru care consiliul tehnico-stiintific  al  organizatiei socialiste  mentioneaza ca s-au respectat normele  de protectie a muncii si pentru care sunt asigurate mijloacele financiare si materiale necesare realizarii masurilor de protectie a muncii.
    Art. 11
    In cazul accidentelor de munca, conducatorul procesului de munca trebuie sa instiinteze de indata pe conducatorul organizatiei socialiste de producerea accidentului.
    In cazul accidentelor de munca colective, mortale si a celor care au produs invaliditate, conducatorul organizatiei socialiste va sesiza de indata organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, ale Procuraturii si ale Ministerului Afacerilor Interne.
    Conducatorul organizatiei socialiste si al procesului de munca sunt obligati sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea accidentului, in afara de cazurile cand mentinerea acestei stari ar da loc la alte accidente, ar periclita viata sau sanatatea accidentatilor ori securitatea organizatiei socialiste.
    Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii  este  obligat ca prin organele sale sa inceapa de indata cercetarea la fata locului pentru stabilirea cauzelor accidentului, precum si pentru prevenirea altor accidente.
    Art. 12
    Organizatiile socialiste sunt obligate, potrivit  normelor stabilite de Consiliul de Ministri:
    a) sa inregistreze, sa tina evidenta si sa raporteze accidentele de munca si imbolnavirile profesionale;
    b) sa nominalizeze, in planurile lor, investitiile pentru protectia muncii si sa tina evidenta cheltuirii fondurilor de protectie a muncii.
    Art. 13
    In toate cazurile si la toate nivelele, la aprecierea activitatii depuse in indeplinirea planului de productie si a sarcinilor de serviciu, la acordarea oricaror stimulente materiale si morale, se va tine seama de  felul in care au fost asigurate si respectate masurile de protectie a muncii.
    Art. 14
    Institutele de cercetari din subordinea ministerelor, a celorlalte organe centrale si ale Academiei  Republicii  Socialiste  Romania vor introduce in planurile de cercetare, teme de protectie a muncii specifice activitatii pentru care se face cercetarea.
    Art. 15
    Ministerul Invatamantului, in colaborare cu celelalte ministere sau organe centrale va lua masuri ca planurile de invatamant si programele analitice ale cursurilor de calificare cu durata scurta, ale scolilor profesionale, scolilor tehnice precum si ale institutelor de invatamant superior tehnic, sa cuprinda cursuri speciale sau capitole de protectie a muncii.
    Art. 16
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti sunt obligate sa ia masurile si sa prevada mijloacele necesare pentru desfasurarea unei propagande sistematice, concrete si eficace in vederea cunoasterii, popularizarii si aplicarii masurilor de protectie a muncii.
    Comitetul de  Stat pentru Cultura si Arta si Comitetul de Radiodifuziune si Televiziune sunt obligate sa prevada in planurile lor de activitate, in mod distinct, teme privind propaganda prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
    Comitetul de Stat pentru Cultura si Arta ia masuri pentru realizarea materialelor de propaganda referitoare la protectia muncii - filme, diafilme, afise, pliante si alte tiparituri - pe baza cererilor organizatiilor socialiste.
    Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii coordoneaza activitatea de propaganda a protectiei muncii in ceea ce priveste nivelul tehnic si va realiza noi prototipuri de afise, pliante si alte materiale de propaganda.
    Art. 17
    Organizatiile socialiste sunt obligate sa prezinte actele sau orice alte documente in legatura cu protectia muncii cerute de organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii. De asemenea, organizatiile socialiste sunt obligate sa dea lamuririle necesare si sa tina seama de indicatiile  organelor de  control ale Comitetului de Stat pentru protectia Muncii.
    Organizatiile  socialiste sunt obligate, la cererea Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii sau inspectoratelor regionale, interraionale, raionale si orasenesti de protectie a muncii sa puna la dispozitie specialistii solicitati de acestia pentru efectuarea  unor actiuni deosebite de  control privind protectia muncii, ori a unor expertize , precum si pentru lamurirea problemelor ce se ridica cu ocazia cercetarii unor accidente de munca, sau imbolnaviri profesionale.
    Organizatiile socialiste la care functioneaza inspectori pentru protectie a muncii sunt obligate sa le asigure, fara plata, incaperile si mobilierul necesar activitatii lor, precum si iluminatul, incalzitul si intretinerea acestora.

    CAP. 3

    Art. 18
    Dispozitiile Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, date in realizarea atributiilor sale, sunt obligatorii pentru toate organizatiile socialiste.
    Art. 19
    Inspectia sanitara de stat, Inspectoratul de stat pentru cazane si instalatii de ridicat, Inspectia de supraveghere pentru prevenirea incendiilor, Inspectia de stat pentru constructii, precum si alte inspectii de stat si organele lor in subordine, sunt obligate sa acorde Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii si organelor de control ale acestuia tot sprijinul de specialitate necesar pentru asigurarea prompta si eficace a controlului aplicarii masurilor de protectie a muncii.
    Art. 20
    Organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii solicita sprijinul sindicatelor care - potrivit atributiilor lor - organizeaza controlul obstesc asupra aplicarii si respectarii legislatiei de protectie a muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

    CAP. 4

    Art. 21
    Normele republicane si departamentale de protectie a muncii existente la data publicarii prezentei legi, raman in vigoare pana la emiterea altor norme.
    Art. 22
    Incalcarea  dispozitiilor legale  privitoare la  protectia muncii atrage raspunderea: disciplinara, administrativa, materiala sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 23
    Decretul nr. 834/1962 privind organizarea protectiei muncii in Republica Populara Romana, precum si Hotararea Consiliului de Ministri si Consiliului Central al Sindicatelor nr. 965/1964 privind organizarea protectiei muncii si a activitatii de igiena si antiepidemie in Republica Populara Romana, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Legea 5/1965

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 5 din 1965
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 5/1965
Legea 90 1996
Legea protectiei muncii
Ordin 225 1995
privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie
Ordin 70 1995
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei
Ordin 71 1995
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor si a Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului
Ordin 73 1995
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica
Decretul 48 1969
privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu