Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.390 din 02.05.2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 08 mai 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, Cătălin Ovidiu Baba Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, interimar, Lucian Nicolae Bode ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei Articolul 1 Rolul Colegiului Consultativ(1) Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei, denumit în continuare Colegiul Consultativ, are rol de organism tehnic nepermanent, fără personalitate juridică, care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă şi se constituie în structura Consiliului Concurenţei, în condiţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, şi ale prezentului regulament.(2) La lucrările Colegiului Consultativ participă de drept foştii preşedinţi ai Consiliului Concurenţei, indiferent dacă au sau nu au calitatea de membru al Colegiului Consultativ. În cadrul Colegiului Consultativ pot fi cooptate şi alte persoane de prestigiu în domeniul economic, juridic sau al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene. Articolul 2 Desemnarea membrilor Colegiului Consultativ(1) Colegiul Consultativ este format din:a)până la o treime - reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, juridic şi economic, desemnaţi prin consultare cu facultăţile cu profil juridic şi economic care sunt clasificate la categoria A, potrivit evaluărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b)până la o treime - reprezentanţi ai mediului de afaceri, desemnaţi prin consultare cu asociaţiile profesionale şi de afaceri ai căror membri activează în cele mai multe sectoare economice şi care sunt reprezentativi în acele sectoare; c)până la o treime - reprezentanţi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)experţi în domeniul economic, juridic ori al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene, proveniţi din institute de cercetare sau alte organizaţii similare. (2) Desemnarea se face doar în urma acordului exprimat în scris de către persoana în cauză privind apartenenţa la Colegiul Consultativ.(3) Calitatea de membru al Colegiului Consultativ este benevolă. Membrii Colegiului nu pot primi niciun fel de remuneraţie, cadou sau beneficiu pentru activitatea desfăşurată din partea Consiliului Concurenţei sau din partea unei alte persoane. Articolul 3Durata şi încetarea mandatului membrilor, conflicte de interese şi incompatibilităţi(1) În activitatea desfăşurată în cadrul Colegiului Consultativ, membrii acestuia nu servesc interesul organizaţiilor din care provin şi nu pot primi instrucţiuni de la acestea sau de la alte persoane fizice ori juridice.(2) Durata mandatului este de 3 ani, începând de la data desemnării, cu posibilitatea de a fi reînnoit, cu acordul titularului.(3) Încetarea mandatului poate avea loc în situaţia demisiei, revocării de către entitatea care a desemnat membrul în Colegiul Consultativ, decesului sau a survenirii unei situaţii de incompatibilitate ori a încălcării obligaţiilor prevăzute la alin. (5).(4) Membrii Colegiului Consultativ vor trebui să aducă la cunoştinţă, fără întârziere, existenţa unor situaţii de conflicte de interese. Odată cu începerea mandatului în cadrul Colegiului Consultativ, fiecare membru va depune o listă conţinând operatorii economici şi asociaţiile profesionale sau de afaceri pe care le controlează direct ori indirect, în care ocupă funcţii de conducere sau cu care se află în relaţii de colaborare ori de muncă. Regimul incompatibilităţilor va fi detaliat prin Codul etic al Colegiului Consultativ, elaborat de acesta şi validat de către Plenul Consiliului Concurenţei.(5) Membrilor Colegiului Consultativ le este interzis să solicite, să primească şi să deţină informaţii confidenţiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de stat din actele şi dosarele Consiliului Concurenţei. Încălcarea acestei obligaţii atrage pierderea de drept a calităţii de membru al Colegiului Consultativ.(6) Componenţa iniţială a Colegiului Consultativ va fi confirmată de către Plenul Consiliului Concurenţei. Ulterior, dobândirea calităţii de membru sau încetarea mandatelor membrilor Colegiului Consultativ va fi confirmată de către majoritatea membrilor acestuia. Articolul 4 Atribuţiile(1) Atribuţiile Colegiului Consultativ sunt următoarele:a)elaborarea de recomandări şi opinii neobligatorii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenţă din România, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei; b)emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de către Consiliul Concurenţei (raportul anual de activitate, raportul privind starea concurenţei), cu privire la strategia şi planul de acţiune anual şi cu privire la rapoartele de investigaţii realizate de către Consiliului Concurenţei, potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei; c)elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Plenului ori a Preşedintelui Consiliului Concurenţei; d)nominalizarea, în condiţiile legii, a persoanelor propuse pentru a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (3), (31) şi (4) din Legea concurenţei. După constituirea sa, Colegiul Consultativ va elabora şi va aproba cu majoritatea membrilor săi procedura privind selectarea candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, care va intra în vigoare odată cu publicarea sa pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei. (2) Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face prin votul majorităţii celor prezenţi, iar exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), prin votul a 2/3 din membrii în funcţie ai Colegiului Consultativ;(3) Opiniile, punctele de vedere şi recomandările sunt comunicate în scris Plenului Consiliului Concurenţei, prin grija secretariatului Colegiului Consultativ. Articolul 5Organizarea(1) Colegiul Consultativ se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Consiliului Concurenţei sau a persoanei care îi ţine locul, de regulă la sediul Consiliului Concurenţei. Lucrările vor fi consemnate în procese-verbale semnate de toţi participanţii.(2) Consiliul Concurenţei asigură secretariatul Colegiului Consultativ.(3) Exercitarea atribuţiilor Colegiului Consultativ va avea loc în cadrul întâlnirilor acestui organism. Lucrările Colegiului Consultativ sunt conduse de către preşedintele Consiliului Concurenţei sau, în lipsă, de către persoana desemnată de acesta, cu excepţia dezbaterilor care privesc exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea concurenţei, când lucrările vor fi conduse de cel mai în vârstă membru al Colegiului Consultativ.(4) Materialele supuse atenţiei Colegiului Consultativ vor fi puse la dispoziţie, pe suport hârtie sau în format electronic, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea respectivului material.(5) În funcţie de priorităţile Consiliului Concurenţei şi în conformitate cu programul de activităţi convenit, în cadrul Colegiului Consultativ vor putea fi înfiinţate grupuri de lucru, pe teme sau domenii specifice. Articolul 6Aspecte financiare Costurile necesare funcţionării Colegiului Consultativ se acoperă din bugetul Consiliului Concurenţei.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 390/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 390 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 390/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu