Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 218/712 din  5 aprilie 2004

privind organizarea si functionarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit si marcarea navelor si ambarcatiunilor de pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 218 din 5 aprilie 2004
              MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
              Nr. 712 din 13 aprilie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 403 din  6 mai 2004

    In temeiul art. 37 alin. (2) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata, al art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin stabileste regulile privind organizarea si functionarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, precum si regulile privind marcarea navelor si ambarcatiunilor de pescuit.
    (2) Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit se organizeaza la nivel de compartiment in cadrul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 2
    In intelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc dupa cum urmeaza:
    a) nava de pescuit - orice nava sau ambarcatiune echipata pentru exploatarea in scop comercial a resurselor acvatice vii;
    b) nava auxiliara de pescuit - orice nava sau ambarcatiune care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit pasiv,
denumite in continuare nava sau ambarcatiune de pescuit;
    c) fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - registru in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit, pe categorii, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activitati si tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari.
    Art. 3
    Compartimentul Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste fisa individuala pentru fiecare nava sau ambarcatiune de pescuit si o actualizeaza permanent;
    b) emite licenta de pescuit sau licenta activitati auxiliare pescuitului, pentru fiecare nava sau ambarcatiune de pescuit, conform modelelor prezentate in anexa nr. 1 si, respectiv, in anexa nr. 2;
    c) tine evidenta centralizata a navelor si ambarcatiunilor de pescuit, grupate in functie de: tonajul brut, puterea motorului, speciile exploatate, uneltele si tehnologiile folosite;
    d) centralizeaza efortul de pescuit pe segmente ale flotei;
    e) asigura transmiterea permanenta a informatiilor catre Registrul comunitar al navelor de pescuit.
    Art. 4
    Pentru a efectua activitati de pescuit in scop comercial sau activitati auxiliare pescuitului, orice nava sau ambarcatiune de pescuit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa arboreze pavilion roman si sa fie inmatriculata conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) sa fie inscrisa in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
    c) sa posede licenta de pescuit sau licenta activitati auxiliare pescuitului;
    d) sa posede autorizatie de pescuit in scop comercial.
    Art. 5
    Pentru ca o nava sau ambarcatiune de pescuit sa fie inscrisa in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si sa obtina licenta de pescuit sau licenta activitati auxiliare pescuitului, proprietarul acesteia trebuie sa depuna la compartimentul Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit urmatoarele documente:
    a) cerere pentru obtinerea licentei;
    b) act de nationalitate emis de catre Autoritatea Navala Romana;
    c) certificat de tonaj emis de catre Autoritatea Navala Romana;
    d) copie de pe actul de identitate al proprietarului sau copie de pe statutul societatii comerciale care este proprietara a navei sau ambarcatiunii de pescuit;
    e) codul fiscal sau codul unic de inregistrare al respectivei societati comerciale.
    Art. 6
    In baza documentelor prevazute la art. 5 se intocmeste fisa individuala a navei sau a ambarcatiunii de pescuit, care cuprinde toate informatiile necesare in vederea raportarii la Registrul comunitar al navelor si ambarcatiunilor de pescuit, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 7
    (1) Fiecare nava sau ambarcatiune de pescuit se individualizeaza printr-un numar de identificare, acordat de compartimentul Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, format din 12 caractere si structurat dupa cum urmeaza:
    a) codul Alpha - 3 ISO al Romaniei, format din trei litere;
    b) tipul de activitate, format dintr-o litera astfel: P - pentru navele si ambarcatiunile de pescuit si A - pentru navele si ambarcatiunile auxiliare pescuitului;
    c) ultimele doua cifre ale anului in care nava sau ambarcatiunea de pescuit a intrat in activitate;
    d) numarul matricol al navei sau ambarcatiunii de pescuit din registrul matricol tinut de capitania portului in care aceasta a fost inmatriculata, format din patru cifre;
    e) portul de inmatriculare, format din doua litere.
    (2) Proprietarul navei sau ambarcatiunii de pescuit este obligat sa inscrie numarul de identificare in bordul tribord si bordul babord al navei sau ambarcatiunii de pescuit, conform modelului din anexa nr. 4.
    (3) Numarul de identificare al navei sau ambarcatiunii de pescuit ramane acelasi pe toata perioada cat aceasta arboreaza pavilionul roman, indiferent de schimbarea proprietarului sau a caracteristicilor tehnice.
    Art. 8
    Dupa inscrierea in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si obtinerea licentei de pescuit sau a licentei activitati auxiliare pescuitului, Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" emite navei sau ambarcatiunii de pescuit autorizatia pentru pescuit in scop comercial.
    Art. 9
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin toti proprietarii de nave sau ambarcatiuni de pescuit, inmatriculate in registrul matricol de nave, care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman si doresc sa efectueze activitati de pescuit in scop comercial sau activitati auxiliare de pescuit se vor prezenta la compartimentul Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit pentru obtinerea licentelor necesare.
    (2) La expirarea perioadei prevazute la alin. (1), Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" au obligatia de a nu permite accesul la pescuit in scop comercial al navelor si ambarcatiunilor care nu detin licenta de pescuit.
    Art. 10
    Evidenta navelor si ambarcatiunilor de pescuit, precum si a celor auxiliare pescuitului, aflate in constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman, inmatricularea, scoaterea din evidenta, precum si transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau sarcinilor privind navele si ambarcatiunile de pescuit se fac in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 11
    (1) Pentru obtinerea autorizatiilor de constructie sau de modificare a caracteristicilor tehnice ale navelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare, proprietarii respectivelor nave sau ambarcatiuni sunt obligati sa depuna la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (2) Proprietarii navelor sau ambarcatiunilor de pescuit care au arborat alt pavilion si care doresc sa obtina pentru respectivele nave sau ambarcatiuni dreptul de arborare al pavilionului roman vor depune la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 13
    Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Navala Romana, Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si Inspectia Piscicola vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 262/1.459/2001 privind infiintarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, si Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.108/2001 privind metodologia de marcare a navelor de pescuit care navigheaza sub pavilion roman si de intocmire a unor documente necesare la bordul acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 28 septembrie 2001.
    Art. 15
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

                     p. Ministrul transporturilor,
                     constructiilor si turismului,
                             Ileana Tureanu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                   ROMANIA                                    |
|                                                                              |
|           MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE           |
|                      DIRECTIA DE PESCUIT SI ACVACULTURA                      |
|                                                                              |
|                              LICENTA DE PESCUIT                              |
|                            Nr. ... din ..........                            |
|                                                                              |
|                           Perioada de valabilitate                           |
|              de la ................. pana la ...................             |
|                                                                              |
| Numarul de inregistrare din Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit   |
| .................                                                            |
|                                                                              |
|                             DATE DE IDENTIFICARE                             |
|                                                                              |
|  1. Numele navei/ambarcatiunii si numarul de inmatriculare: ................ |
|  2. Tipul navei/ambarcatiunii: ............................................. |
|  3. Tara de inmatriculare: ................................................. |
|  4. Portul de inmatriculare: ............................................... |
|  5. Marcajul exterior: ..................................................... |
|  6. Indicativul radio: ..................................................... |
|  7. Numele proprietarului/proprietarilor sau armatorului: .................. |
|  8. Adresa: ................................................................ |
|  9. Codul unic de inregistrare:............................................. |
| 10. Numele operatorului/operatorilor: ...................................... |
| 11. Adresa: ................................................................ |
|                                                                              |
|                     CARACTERISTICI TEHNICE SI ECHIPAMENTE                    |
|                                                                              |
|  1. Tipul uneltelor si/sau echipamentelor principale de pescuit:             |
|  a) ........................................................................ |
|  b) ........................................................................ |
|  c) ........................................................................ |
|  d) ........................................................................ |
|  2. Puterea motorului principal: ........................................... |
|  3. Lungimea totala: ....................................................... |
|  4. Lungimea intre perpendiculare: ......................................... |
|  5. Tonajul: ............................................................... |
|  6. Segmentul de flota careia ii apartine nava/ambarcatiunea: .............. |
|  7. Zona de pescuit: ....................................................... |
|                                                                              |
|                                   DIRECTOR                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                   ROMANIA                                    |
|                                                                              |
|           MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE           |
|                      DIRECTIA DE PESCUIT SI ACVACULTURA                      |
|                                                                              |
|                                   LICENTA                                    |
|                      ACTIVITATII AUXILIARE PESCUITULUI                       |
|                            Nr. ... din ..........                            |
|                                                                              |
|                           Perioada de valabilitate                           |
|              de la ................. pana la ...................             |
|                                                                              |
| Numarul de inregistrare din Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit   |
| .................                                                            |
|                                                                              |
|                             DATE DE IDENTIFICARE                             |
|                                                                              |
|  1. Numele navei/ambarcatiunii si numarul de inmatriculare: ................ |
|  2. Tipul navei/ambarcatiunii: ............................................. |
|  3. Tara de inmatriculare: ................................................. |
|  4. Portul de inmatriculare: ............................................... |
|  5. Marcajul exterior: ..................................................... |
|  6. Indicativul radio: ..................................................... |
|  7. Numele proprietarului/proprietarilor sau armatorului: .................. |
|  8. Adresa: ................................................................ |
|  9. Numele operatorului/operatorilor: ...................................... |
| 10. Adresa: ................................................................ |
|                                                                              |
|                            CARACTERISTICI TEHNICE                            |
|                                                                              |
| 11. Puterea motorului principal: ........................................... |
| 12. Lungimea totala: ....................................................... |
| 13. Lungimea intre perpendiculare: ......................................... |
| 14. Tonajul: ............................................................... |
| 15. Segmentul de flota careia ii apartine nava/ambarcatiunea: .............. |
| 16. Zona de activitate: .................................................... |
|                                                                              |
| Prezenta licenta da dreptul detinatorului sa transporte materiale necesare   |
| pescuitului si acvaculturii precum si produse obtinute din pescuit.          |
|                                                                              |
|                                   DIRECTOR                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3

    INFORMATII INSCRISE IN FISA INDIVIDUALA A NAVEI SAU AMBARCATIUNII DE PESCUIT SI CARE SUNT RAPORTATE REGISTRULUI COMUNITAR AL NAVELOR SI AMBARCATIUNILOR DE PESCUIT

________________________________________________________________________________
   Tipul datei   |Numarul   |Aliniamentul |      Definitii si comentarii
                 |maxim de  |inregistrarii|
                 |caractere |     *1)     |
                 |          | S (stanga)  |
                 |          | D (dreapta) |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tara in care s-a |     3    |      -      | Codul Alpha - 3 ISO
inregistrat      |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Numarul de       |    12    |      -      | CFR (Community Fleet Register
inregistrare*2)  |          |             | number) - Numarul unic de
                 |          |             | inregistrare al navei/ambarcatiunii
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Codul            |     3    |      -      | Codul identifica tipul actualizarii
indicatorului de |          |             | raportate
actualizare      |          |             | (tabelul nr. 1)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Data             |     8    |      -      | Data (AAAALLZZ) pentru fiecare
actualizarii*3)  |          |             | eveniment
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Indicatorul      |     1    |      -      | Conform
privind Licenta  |          |             | Regulamentului nr. 3690/93/CE
de pescuit       |          |             | Y (Da) N (Nu)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Numarul          |    14    |      S      |
inregistrarii in |          |             |
Fisier           |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Marcajul extern  |    14    |      S      | Determinat conform
                 |          |             | Regulamentului nr. 1381/87/CEE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Numele navei/    |    40    |      S      |
ambarcatiunii    |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Portul de        |     3    |      S      | Conform codului national
inregistrare     |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Sistem comunicare|     1    |      -      | Navele care au comunicare
radio            |          |             | internationala radio Y (Da) N (Nu)
                 |          |             | U (Nu se cunoaste)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Indicativ Radio  |     7    |      S      |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Indicator VMS    |     1    |      -      | (Sistem de monitorizare a navelor)
                 |          |             | Nave care au sistem de monitorizare
                 |          |             | prin satelit
                 |          |             | Y (Da) N (Nu)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tipul instalatiei|     3    |      S      | Codul conform tabelului nr. 2
(uneltei)        |          |             |
principale de    |          |             |
pescuit          |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tipul instalatiei|     3    |      S      | Codul conform tabelului nr. 2
(uneltei)        |          |             |
secundare de     |          |             |
pescuit          |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Lungimea totala  |     6    |      D      | Definita in metri conform
(LOA)            |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE*)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Lungimea intre   |     6    |      D      | Definita in metri conform
perpendiculare   |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE
(LBP)            |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tonajul (GT)     |     8    |      D      | Determinat conform
                 |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Alt standard de  |     8    |      D      | Conform Conventiei de la Oslo sau
tonaj*4)         |          |             | conform definitiei data de Statele
                 |          |             | Membre
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tonajul marit*4) |     7    |      R      | Tonajul marit conform art. 11 din
                 |          |             | Regulamentul nr. 2371/2002/CE*)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Puterea motorului|     8    |      R      | In kW, conform
principal*4)     |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Puterea          |     8    |      R      | In kW. Include puterea totala a
motoarelor       |          |             | motoarelor auxiliare.
auxiliare*4)     |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Materialul de    |     1    |      -      | Codul conform tabelului nr. 3
constructie      |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Anul licentierii |     4    |      -      | Conform
                 |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Luna licentierii |     2    |      -      | Conform
                 |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Ziua licentierii |     2    |      -      | Conform
                 |          |             | Regulamentului nr. 2930/86/CEE
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Segmentul        |     3    |      -      | Codul conform tabelului nr. 5
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tara de import/  |     3    |      -      | Codul Alpha - 3 ISO
export           |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Tipul exportului |     2    |      -      |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Codul            |     2    |      -      | Codul conform tabelului nr. 4
interventiei     |          |             |
publice          |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Data deciziei    |     8    |      -      | Data (AAAALLZZ) deciziei
administrative   |          |             | administrative conform art. 6 din
                 |          |             | Regulamentul nr. 1438/2003/CE*)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Segmentul        |     3    |      -      | Codul in conformitate cu
acoperit de      |          |             | Regulamentul nr. 1438/2003/CE
decizia          |          |             |
administrativa   |          |             |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Anul constructiei|     4    |      -      |
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Locul construirii|   100    |      S      | Text liber
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Numele agentului |   100    |      S      | Persoana fizica: nume si prenume
navei            |          |             | Persoana juridica: nume
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Adresa agentului |   100    |      S      | Adresa trebuie sa fie suficient de
navei            |          |             | clara pentru a putea fi contactata
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Indicator de     |     1    |      -      | Nave al caror agent este si
proprietate      |          |             | proprietar Y (Da) N (Nu)
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Numele           |   100    |      S      | Persoana fizica: nume si prenume
proprietarului   |          |             | Persoana juridica: nume
_________________|__________|_____________|_____________________________________
Adresa           |   100    |      S      | Adresa trebuie sa fie suficient de
proprietarului   |          |             | clara pentru a putea fi contactata
_________________|__________|_____________|_____________________________________
    *1) Informatii relevante pentru transmiterea datelor-aliniament.
    *2) Primul numar intern.
    *3) Data recensamantului flotei.
    *4) Valoarea numerica cu zecimale optionale. Separarea locului zecimalelor se face prin punct.
    *) Prevederile Regulamentului nr. 2930/86/CEE, amendat prin Regulamentul nr. 3259/94/CEE, au fost transpuse in legislatia nationala prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 228/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind masurarea tonajului navelor si ambarcatiunilor de pescuit, Cod MTCT.ANR - TNPESC - 2003.
    *) Traducerea Regulamentului nr. 1438/2003/CE, precum si cea a Regulamentului nr. 2371/2002/CE vor fi puse la dispozitie celor interesati de catre compartimentul Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit.

    Tabelul nr. 1

    Codul indicatorului de actualizare

_________________________________________________________
Intrarea in flota  | Recensamant                   | CEN
                   |_______________________________|_____
                   | Constructie noua              | CS
                   |_______________________________|_____
                   | Schimbarea activitatii        | CHA
                   |_______________________________|_____
                   | Transfer din statele membre   | IMP
___________________|_______________________________|_____
In cadrul flotei   | Modificari                    | MOD
___________________|_______________________________|_____
Iesit din flota    | Casarea navei                 | DES
                   |_______________________________|_____
                   | Schimbarea activitatii        | RET
                   |_______________________________|_____
                   | Export in statele membre      | EXP
___________________|_______________________________|_____

    Tabelul nr. 2

    Codul uneltelor de pescuit

    _______________________________________
     Traule de fund cu panouri       | OTB
    _________________________________|_____
     Traule laterale                 | TBB
    _________________________________|_____
     Traule de fund ingemanate       | PTB
    _________________________________|_____
     Sienere daneze                  | SDN
    _________________________________|_____
     Seinere scotiene                | SSC
    _________________________________|_____
     Navoade de plaja                | SB
    _________________________________|_____
     Drage                           | DRB
    _________________________________|_____
     Traule de fund pentru crustacee | CTB
    _________________________________|_____
     Traule pelagice cu panouri      | OTM
    _________________________________|_____
     Traule pelagice ingemanate      | PTM
    _________________________________|_____
     Alte unelte de pescuit tractate | OTG
    _________________________________|_____

    Echipamente statice si altele

    _______________________________________
     Plasa punga                     | PS
    _________________________________|_____
     Setci fixe                      | GNS
    _________________________________|_____
     Setci in deriva                 | GND
    _________________________________|_____
     Navoade cu matita               | GTR
    _________________________________|_____
     Undite stabile                  | LLS
    _________________________________|_____
     Undite plutitoare               | LLD
    _________________________________|_____
     Capcane                         | FPO
    _________________________________|_____
     Paragate                        | LH
    _________________________________|_____
     Carlige cu momeala vie          | BTF
    _________________________________|_____
     Alte echipamente                | OFG
    _________________________________|_____

    Toate navele care utilizeaza echipamente remorcate sunt considerate nave polivalente.

    Tabelul nr. 3

    Codul materialului de constructie

    _______________________________________
     Lemn                            | 1
    _________________________________|_____
     Metal                           | 2
    _________________________________|_____
     Fibra de sticla/plastic         | 3
    _________________________________|_____
     Altele                          | 4
    _________________________________|_____

    Tabelul nr. 4

    Codurile pentru tipul de retragere

    ______________________________________________
     Asistata public                          | 1
    __________________________________________|___
     Neasistata public, nu are legatura cu    |
     intrarea unei noi capacitati             | 2
    __________________________________________|___
     Neasistata public, are legatura cu       |
     intrarea unei noi capacitati             | 3
    __________________________________________|___

    ANEXA 4

              MODELUL DE ALCATUIRE A NUMARULUI DE IDENTIFICARE

    Codul Alpha - 3 ISO al Romaniei - ROU -;
    1. Tipul de activitate:
    - Nava/ambarcatiune de pescuit - P -;
    - Nava/ambarcatiune auxiliara de pescuit - A -;
    2. Anul inmatricularii in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, format din ultimele doua cifre:
    - 04; 05 etc.
    3. Numarul matricol din registrul matricol tinut de capitania portului in care a fost inregistrata nava/ambarcatiunea, format din 4 cifre:
    - Exemplu: 0254
    Portul de inmatriculare - format din doua litere
    - Exemplu: CT - Constanta, TL - Tulcea, GL - Galati

    Navele si ambarcatiunile de pescuit trebuie sa aiba marcat numarul de identificare pe borduri la inaltimea cea mai mare posibila fata de nivelul apei astfel incat sa fie vizibil de pe mare si din aer, dupa cum urmeaza:
    1) la ambarcatiunile mai mici de 10 metri inaltimea literelor si a cifrelor trebuie sa fie de cel putin 8 cm cu grosimea de 1 cm;
    2) la navele si ambarcatiunile cu lungimea cuprinsa intre 10 metri si 17 metri inaltimea literelor si a cifrelor trebuie sa fie de cel putin 25 cm cu grosimea de 4 cm;
    3) la navele si ambarcatiunile cu lungimea mai mare de 17 metri inaltimea literelor si a cifrelor trebuie sa fie de cel putin 45 cm cu grosimea de 6 cm.

    Numarul de identificare se inscrie cu vopsea de culoare neagra pe fond de culoare alba.
    Exemplu:
    - nava sau ambarcatiune de pescuit -

    __________________________________________________
   |               ROU-P-040001-CT                    |
   |__________________________________________________|

    - nava sau ambarcatiune auxiliara pescuitului -

    _________________________________________________
   |               ROU A 040024 GL                   |
   |_________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 218/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 218 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu