E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 218 din 27 mai 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 386 din  4 iunie 2003

    Avand in vedere:
    - prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
    - prevederile pct. 39 din Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 504/2003,
    in temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind reincadrarea functionarilor publici, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a duce la indeplinire aplicarea instructiunilor prevazute la art. 1, cu exceptia prevederilor art. 7.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                          a Functionarilor Publici,
                            Romeo Paul Postelnicu

    ANEXA 1

                                INSTRUCTIUNI
                 privind reincadrarea functionarilor publici

    Art. 1
    Reincadrarea functionarilor publici in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pana la data de 15 iulie 2003, in conformitate cu prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu aplicarea prezentelor instructiuni.
    Art. 2
    (1) Functionarii publici vor fi numiti in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile legale pentru ocuparea unei functii publice si cu aplicarea cumulativa a urmatoarelor criterii:
    a) functia publica detinuta pana la data la care se face reincadrarea - 3 puncte;
    b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale - 0,5 puncte pentru calificativul "bun" si 1,5 puncte pentru calificativul "foarte bun" sau "exceptional", respectiv pentru calificativul "corespunzator", in cazul functionarilor publici debutanti;
    c) vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - cate 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime, dar nu mai mult de 3 puncte;
    d) complexitatea si importanta atributiilor prevazute in fisa postului aferenta functiei publice detinute pana la data reincadrarii si contributia la realizarea obiectivelor autoritatii sau institutiei publice - maximum 2,5 puncte.
    (2) Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice se calculeaza pe ani si luni implinite.
    (3) In cazul in care functionarul public este nemultumit de aplicarea criteriilor de reincadrare se poate adresa organizatiilor sindicale al caror membru este, care, in conditiile art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, pot solicita conducatorului autoritatii sau institutiei publice informatii cu privire la modul de reincadrare.
    Art. 3
    (1) Reincadrarea in functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice se face cu respectarea punctajului minim necesar ocuparii acestor functii publice.
    (2) Punctajul necesar pentru reincadrarea in functiile publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere este de cel putin 8 puncte. Punctajul se obtine ca urmare a aplicarii criteriilor de reincadrare prevazute la art. 2.
    (3) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere pana la data reincadrarii vor fi reincadrati in functiile publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, de acelasi nivel, prevazute de structura organizatorica. In cazul in care structura organizatorica rezultata se reduce, reincadrarea se poate face si in functii publice de conducere de nivel inferior.
    (4) In cazul in care, in urma modificarii structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice potrivit art. XVI din Legea nr. 161/2003, prin comasarea unor activitati corespunzatoare mai multor compartimente la nivelul unui compartiment, dupa aplicarea alin. (3), numarul functionarilor publici de conducere care indeplinesc conditiile de reincadrare este mai mare decat numarul functiilor publice de conducere stabilite si avizate in conditiile legii, departajarea se face prin organizarea unui test profesional care se va desfasura in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (5) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere si care nu indeplinesc conditiile de reincadrare prevazute la alin. (1), (2) si (3) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, in functii publice de executie, in conditiile prezentelor instructiuni. Acestia isi pastreaza drepturile salariale, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002*) privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, pentru functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere detinute la data intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.
    (6) Reincadrarea functionarilor publici care ocupa temporar o functie publica de natura functiilor publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere se face pe functia publica de executie.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 228/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.

    Art. 4
    (1) Reincadrarea in functiile publice de executie se face astfel:
    a) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "superior" functionarul public trebuie sa obtina minimum 7 puncte;
    b) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "principal" functionarul public trebuie sa obtina minimum 5 puncte;
    c) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "asistent" functionarul public trebuie sa obtina minimum 4 puncte.
    (2) Functionarii publici debutanti care, la data aplicarii prezentelor instructiuni, isi desfasoara perioada de stagiu vor fi reincadrati in functii publice de executie in gradul profesional "debutant", in limita functiilor publice prevazute potrivit statului de functii al autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Pentru reincadrarea functionarilor publici care au absolvit cu diploma studii medii cu profil teoretic, se acorda cate 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca, dar nu mai mult de 3 puncte, care se vor lua in calcul la stabilirea punctajului pentru criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    (4) Functionarilor publici care au beneficiat de dispozitiile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 li se acorda cate 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca, dar nu mai mult de 3 puncte cumulat cu punctajul rezultat din aplicarea criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    Art. 5
    (1) Reincadrarea functionarilor publici se face in ordinea punctajelor obtinute, in conditiile art. 3, respectiv art. 4 alin. (1).
    (2) In situatia in care numarul functionarilor publici care au obtinut punctajele minime prevazute pentru reincadrare este mai mare decat numarul functiilor publice stabilite si avizate pentru gradele profesionale, se vor aplica in ordine urmatoarele criterii suplimentare:
    a) programe sau cursuri de formare profesionala ori forme de invatamant postuniversitar urmate;
    b) doctorat in specialitatea functiei publice;
    c) vechimea in categoria, clasa si gradul functiei publice detinute la data intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.
    (3) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice pot aproba prin act administrativ criterii suplimentare specifice activitatii autoritatii sau institutiei publice numai in masura in care criteriile suplimentare prevazute la alin. (2) nu asigura departajarea functionarilor publici in vederea reincadrarii.
    Art. 6
    (1) Prezentele instructiuni se aplica si functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate in conditiile legii.
    (2) In cazul functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate in conditiile legii, criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b) se aplica luandu-se in considerare calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.
    (3) In cazul in care functionarul public nu a obtinut un calificativ, beneficiaza de 1,5 puncte care se acorda pentru criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b).
    Art. 7
    (1) Functionarii publici eliberati din functia publica din motive neimputabile, cuprinsi in baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in vederea redistribuirii, vor fi mentinuti in aceasta baza de date, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 48^1 si 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Redistribuirea functionarilor publici eliberati din functie din motive neimputabile, aflati in baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, se face pe functiile publice pentru care indeplinesc conditiile legale prevazute pentru ocuparea unei functii publice, precum si de prezentele instructiuni.
    Art. 8
    Pentru anul 2003 datele referitoare la functionarii publici se gestioneaza si se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu specificarea functiei publice in care functionarul public a fost reincadrat, precum si cu specificarea functiei publice detinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 218/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 218 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu