E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 218 din 27 mai 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 386 din  4 iunie 2003

    Avand in vedere:
    - prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
    - prevederile pct. 39 din Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 504/2003,
    in temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind reincadrarea functionarilor publici, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a duce la indeplinire aplicarea instructiunilor prevazute la art. 1, cu exceptia prevederilor art. 7.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                          a Functionarilor Publici,
                            Romeo Paul Postelnicu

    ANEXA 1

                                INSTRUCTIUNI
                 privind reincadrarea functionarilor publici

    Art. 1
    Reincadrarea functionarilor publici in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pana la data de 15 iulie 2003, in conformitate cu prevederile art. XVI si XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu aplicarea prezentelor instructiuni.
    Art. 2
    (1) Functionarii publici vor fi numiti in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile legale pentru ocuparea unei functii publice si cu aplicarea cumulativa a urmatoarelor criterii:
    a) functia publica detinuta pana la data la care se face reincadrarea - 3 puncte;
    b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale - 0,5 puncte pentru calificativul "bun" si 1,5 puncte pentru calificativul "foarte bun" sau "exceptional", respectiv pentru calificativul "corespunzator", in cazul functionarilor publici debutanti;
    c) vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - cate 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime, dar nu mai mult de 3 puncte;
    d) complexitatea si importanta atributiilor prevazute in fisa postului aferenta functiei publice detinute pana la data reincadrarii si contributia la realizarea obiectivelor autoritatii sau institutiei publice - maximum 2,5 puncte.
    (2) Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice se calculeaza pe ani si luni implinite.
    (3) In cazul in care functionarul public este nemultumit de aplicarea criteriilor de reincadrare se poate adresa organizatiilor sindicale al caror membru este, care, in conditiile art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, pot solicita conducatorului autoritatii sau institutiei publice informatii cu privire la modul de reincadrare.
    Art. 3
    (1) Reincadrarea in functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice se face cu respectarea punctajului minim necesar ocuparii acestor functii publice.
    (2) Punctajul necesar pentru reincadrarea in functiile publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere este de cel putin 8 puncte. Punctajul se obtine ca urmare a aplicarii criteriilor de reincadrare prevazute la art. 2.
    (3) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere pana la data reincadrarii vor fi reincadrati in functiile publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, de acelasi nivel, prevazute de structura organizatorica. In cazul in care structura organizatorica rezultata se reduce, reincadrarea se poate face si in functii publice de conducere de nivel inferior.
    (4) In cazul in care, in urma modificarii structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice potrivit art. XVI din Legea nr. 161/2003, prin comasarea unor activitati corespunzatoare mai multor compartimente la nivelul unui compartiment, dupa aplicarea alin. (3), numarul functionarilor publici de conducere care indeplinesc conditiile de reincadrare este mai mare decat numarul functiilor publice de conducere stabilite si avizate in conditiile legii, departajarea se face prin organizarea unui test profesional care se va desfasura in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (5) Functionarii publici care au detinut functii publice de conducere si care nu indeplinesc conditiile de reincadrare prevazute la alin. (1), (2) si (3) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, in functii publice de executie, in conditiile prezentelor instructiuni. Acestia isi pastreaza drepturile salariale, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002*) privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, pentru functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere detinute la data intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.
    (6) Reincadrarea functionarilor publici care ocupa temporar o functie publica de natura functiilor publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere se face pe functia publica de executie.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 228/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.

    Art. 4
    (1) Reincadrarea in functiile publice de executie se face astfel:
    a) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "superior" functionarul public trebuie sa obtina minimum 7 puncte;
    b) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "principal" functionarul public trebuie sa obtina minimum 5 puncte;
    c) pentru reincadrarea in functiile publice in gradul profesional "asistent" functionarul public trebuie sa obtina minimum 4 puncte.
    (2) Functionarii publici debutanti care, la data aplicarii prezentelor instructiuni, isi desfasoara perioada de stagiu vor fi reincadrati in functii publice de executie in gradul profesional "debutant", in limita functiilor publice prevazute potrivit statului de functii al autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Pentru reincadrarea functionarilor publici care au absolvit cu diploma studii medii cu profil teoretic, se acorda cate 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca, dar nu mai mult de 3 puncte, care se vor lua in calcul la stabilirea punctajului pentru criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    (4) Functionarilor publici care au beneficiat de dispozitiile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 li se acorda cate 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca, dar nu mai mult de 3 puncte cumulat cu punctajul rezultat din aplicarea criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    Art. 5
    (1) Reincadrarea functionarilor publici se face in ordinea punctajelor obtinute, in conditiile art. 3, respectiv art. 4 alin. (1).
    (2) In situatia in care numarul functionarilor publici care au obtinut punctajele minime prevazute pentru reincadrare este mai mare decat numarul functiilor publice stabilite si avizate pentru gradele profesionale, se vor aplica in ordine urmatoarele criterii suplimentare:
    a) programe sau cursuri de formare profesionala ori forme de invatamant postuniversitar urmate;
    b) doctorat in specialitatea functiei publice;
    c) vechimea in categoria, clasa si gradul functiei publice detinute la data intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.
    (3) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice pot aproba prin act administrativ criterii suplimentare specifice activitatii autoritatii sau institutiei publice numai in masura in care criteriile suplimentare prevazute la alin. (2) nu asigura departajarea functionarilor publici in vederea reincadrarii.
    Art. 6
    (1) Prezentele instructiuni se aplica si functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate in conditiile legii.
    (2) In cazul functionarilor publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate in conditiile legii, criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b) se aplica luandu-se in considerare calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.
    (3) In cazul in care functionarul public nu a obtinut un calificativ, beneficiaza de 1,5 puncte care se acorda pentru criteriul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b).
    Art. 7
    (1) Functionarii publici eliberati din functia publica din motive neimputabile, cuprinsi in baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in vederea redistribuirii, vor fi mentinuti in aceasta baza de date, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 48^1 si 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Redistribuirea functionarilor publici eliberati din functie din motive neimputabile, aflati in baza de date a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, se face pe functiile publice pentru care indeplinesc conditiile legale prevazute pentru ocuparea unei functii publice, precum si de prezentele instructiuni.
    Art. 8
    Pentru anul 2003 datele referitoare la functionarii publici se gestioneaza si se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu specificarea functiei publice in care functionarul public a fost reincadrat, precum si cu specificarea functiei publice detinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 218/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 218 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu