E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2170 din 18.06.2013

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 01 iulie 2013SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2, art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, elaborată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Articolul 3Prevederile reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, sunt orientative, cu rol de recomandare, pentru celelalte administraţii de drumuri publice (drumuri judeţene, drumuri comunale, străzi etc.). Articolul 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.025/2011/16/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2012.Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaANEXĂNORMATIV privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013 Capitolul IGeneralităţi Secţiunea 1Obiect şi domeniu de aplicare Articolul 1Prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă. Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare. Secţiunea a 2-aNotaţii Articolul 3În înţelesul prezentului normativ, termenii de mai jos se definesc după cum urmează: a)C.N.A.D.N.R. - S.A. - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; b)D.R.D.P. - direcţia regională de drumuri şi poduri; c)S.D.N. - Secţia de drumuri naţionale; d)D.R. - I.G.P.R. - Direcţia rutieră din Inspectoratul General al Poliţiei Române; e)S.R.-I.P.J. - Serviciul rutier din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean; f)I.J.S.U. - inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă; g)A.N.M. - Administraţia Naţională de Meteorologie; h)A.L.D. - administraţia locală a drumurilor; i)C.G.M.B. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti; j)C.J. - consiliul judeţean; k)D.N. - drum naţional; l)D.J. - drum judeţean; m)D.C. - drum comunal; n)P.S.I. - paza şi stingerea incendiilor; o)M.Z.A. - media zilnică anuală; p)A.T.B. - autobasculantă; q)C.L. - consiliul local; r)CIC - Centru de întreţinere şi coordonare Secţiunea a 3-aPrevederi generale Articolul 4Administratorul drumului îşi va organiza atât sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, cât şi modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. Articolul 5Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine şi decizii. Articolul 6Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri: 1. Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră corespunzătoare de restricţionare a circulaţiei şi va informa utilizatorii drumului despre măsurile luate. 2. Utilizatorii vor fi informaţi asupra posibilităţii accesului pe sectorul de drum restricţionat. 3. Aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele menţionate, pentru drumurile naţionale care asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura dintre municipiile-reşedinţă de judeţ şi capitală, se dă de către comandamentul central de iarnă la iniţiativa C.N.A.D.N.R. - S.A. şi a D.R.-I.G.P.R., iar pentru celelalte drumuri naţionale de către comandamentele judeţene la iniţiativa D.R.D.P. şi a S.R.-I.P.J. respective. Articolul 7(1) În cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menţionate la art. 5, şeful S.D.N. împreună cu şeful S.R.-I.P.J. pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic.(2) În aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, şeful secţiei va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.R.D.P., dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă al C.N.A.D.N.R.-S.A. şi I.J.S.U., iar şeful S.R.-I.P.J. va informa operativ D.R.-I.G.P.R. asupra măsurilor dispuse.(3) Conducerea D.R.D.P. va informa C.N.A.D.N.R.-S.A cu privire la măsurile de închidere a circulaţiei rutiere pe autostrăzi şi drumuri naţionale.(4) Ceilalţi administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar. Articolul 8În cazul restricţionării/închiderii circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drumuri, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne din Comandamentul Central de Iarnă informează telefonic Centrul Operaţional de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 9Pe timp de viscol, avertizat cu cod galben şi/sau portocaliu, se va interveni doar în situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri publice. Intervenţia se va efectua din dispoziţia comandamentelor judeţene. Articolul 10(1) Participanţii la trafic au obligaţia să îşi pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.(2) În cadrul programelor comune C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R.-I.G.P.R. se vor prevedea modalităţi concrete de verificare a autovehiculelor din trafic. Secţiunea a 4-aTerminologie, notaţii, referinţe Articolul 11Terminologia uzuală este cea stabilită prin SR 4032/1 - Lucrări de drumuri. Terminologie, precum şi prin alte standarde conexe lucrărilor de drumuri. Pentru terminologia neutilizată în mod curent în domeniul întreţinerii drumurilor, redăm termenii cu definiţia acestora din Dicţionarul explicativ al limbii române, cu interpretarea şi efectele produse asupra drumurilor, astfel: a)Fenomene meteorologice:precipitaţii - particule de apă lichidă, solidă sau în amestec care cad din nori şi ating suprafaţa solului. Referirile la cantităţile de precipitaţii se fac de regulă la cantitatea de apă căzută în 24 de ore. Se măsoară în milimetri (înălţimea stratului de apă depus pe m2 sau echivalentul în litri. Dacă precipitaţiile sunt solide, se echivalează grosimea stratului de zăpadă, în funcţie de densitatea sa, cu cantitatea de apă corespunzătoare). Definiţii privind forma precipitaţiilor: ploaie - precipitaţie atmosferică sub formă de picături provenite din condensarea vaporilor din atmosferă; burniţă - precipitaţie caracterizată prin picături foarte fine de apă şi foarte apropiate între ele, care cad lent dintr-o pătură noroasă, relativ densă şi în majoritatea cazurilor joasă, care uneori atinge suprafaţa solului sub formă de ceaţă; ninsoare - precipitaţie sub formă de cristale de gheaţă, izolate sau unite între ele: ninsoarea poate fi slabă când fulgii sunt rari ori ninsoarea este măruntă (fulguială), abundentă, când fulgii sunt mari şi deşi, sau normală; lapoviţă - precipitaţie constituită dintr-un amestec de picături de apă şi fulgi de zăpadă care cade la temperaturi în jur de zero grade; grindină - precipitaţie sub formă de particule de gheaţă, fie transparente, fie parţial sau în totalitate opace, de formă sferică, conică sau neregulată; deşi este o formă în care pot cădea precipitaţiile, grindina are aceleaşi reguli de tratare ca şi fenomenele speciale, din cauza pagubelor deosebite pe care le produce; Fenomenele speciale - sunt acelea care au un impact deosebit asupra economiei naţionale, în transport, în agricultură sau industrie. Acestea sunt: ceaţă (pâclă, negură) - suspensie în atmosferă de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni microscopice care reduce vizibilitatea (sub un km) la suprafaţa solului. Ceaţa slabă care nu reduce vizibilitatea sub un km se numeşte aer ceţos; chiciură (promoroacă) - depunere pe obiectele terestre, ca urmare a îngheţării picăturilor de apă supraîncărcate care se lovesc de suprafeţele obiectelor, fie sub acţiunea mişcării lor dezordonate, fie sub acţiunea vântului; măzăriche - precipitaţie atmosferică sub formă de bobiţe de zăpadă sau de gheaţă; brumă - depunere de gheaţă pe obiectele de la sol, cu aspect general cristalin, provenită direct din sublimarea vaporilor de apă conţinuţi în aerul ambient; frecvent bruma se formează după răsăritul sau apusul soarelui, dar la fel de bine şi în cursul nopţii. Pe baze statistice s-a stabilit că fenomenul este obişnuit în intervalul 15 octombrie-20 martie, după 29 martie brumele fiind considerate târzii, iar înainte de 15 octombrie, timpurii; îngheţ la sol - scăderea temperaturii suprafeţei solului sub zero grade în timp ce temperatura în adăpost de regulă rămâne superioară acestui prag şi se datorează înainte de toate radiaţiei nocturne; polei - depunere de gheaţă, compactă şi netedă, în general transparentă, care provine din îngheţarea picăturilor de ploaie sau de burniţă suprarăcite pe obiectele a căror suprafaţă au o temperatură negativă ori puţin mai mare de 0° C. Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheaţa la sol (gheţuşca), formată prin unul din următoarele procese:

apa rezultată din precipitaţii lichide, îngheţată ulterior pe suprafaţa solului;

apa provenită din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul îngheaţă din nou;

zăpada care acoperă solul devine compactă şi tare (bătătorită şi alunecoasă) datorită circulaţiei rutiere;vânt - mişcare a aerului în raport cu suprafaţa solului, caracterizată prin viteză (tărie) şi direcţie de deplasare care se determină cu instrumente şi repere în teren, iar interpretarea se face conform tabelului Scara Beaufort; viscol - vânt suficient de puternic şi turbulent, care depăşeşte tăria 4 pe scara Beaufort, însoţit ori nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafaţa solului; când fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate şti dacă este transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol şi nu ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată şi nu viscolită; vijelie - se caracterizează printr-o variaţie puternică a vântului; viteza vântului creşte brusc (poate depăşi 100 km/h) pentru o perioadă de timp scurt, uneori de ordinul minutelor, însoţită şi de o schimbare a direcţiei, în majoritatea cazurilor la fel de rapidă. Terminarea fenomenului este la fel de bruscă. Vijelia precede sau însoţeşte norii orajoşi; momentul ei de declanşare corespunde cu cel al creşterii bruşte de presiune şi umezeală relative şi de scădere a temperaturii aerului. Cerul capătă un aspect întunecat. Din cauza prafului ridicat de pe sol, vizibilitatea scade mult şi baza norului orajos nu mai este vizbilă. Ca mod de manifestare viscolele pot fi: a)viscolul de sus (viscol sau ninsoare) - este produs de vântul puternic concomitent cu ninsoare, antrenând zăpada în cădere; b)viscolul de jos (viscolul de sol) - este produs de vânt puternic care spulberă zăpada afânată căzută anterior pe suprafaţa solului; c)viscolul general - este determinat de viscolul de sus (căderi de zăpadă), concomitent cu viscolul de jos (antrenarea zăpezii căzută anterior).Ţinând seama de viteza vântului pot fi: a)viscole moderate -- când viteza vântului este cuprinsă între 6 şi 10 m/s; b)viscole tari - când viteza vântului este cuprinsă între 11 şi 16 m/s; c)viscole violente - când viteza vântului este mai mare de 17 m/s; d)furtuni de zăpadă - viscolul general cu o viteză a vântului mai mare de 17 m/s, când transportul zăpezii este foarte intens, iar vizibilitatea este redusă; în cazul viscolelor lucrările de deszăpezire sunt întrerupte;vizibilitate - distanţa maximă până la care un obiect, luat ca punct de reper, rămâne vizibil în condiţii atmosferice date. În legătură cu starea meteo, vizibilitatea se reduce datorită ploii, ceţii, viscolului. Se consideră:

vizibilitate bună - pentru distanţe mai mari de 300 m;

vizibilitate redusă - pentru distanţe cuprinse între 50 m şi 300 m;

vizibilitate foarte redusă - pentru distanţe mai mici de 50 m;zăpadă (omăt, nea, ninsoare) - precipitaţie solidă sub formă de fulgi albi alcătuiţi din cristale de apă îngheţată sau, referitor la existenţa acesteia, strat provenit din aglomerarea acestor fulgi când temperatura solului este sub 0° C; zăpor - îngrămădire de sloiuri de gheaţă, care se formează primăvara într-un punct al unui râu, îndeosebi la coturi sau pe secţiuni de scurgere mai înguste, datorită căreia se produc creşteri de nivel şi inundaţii; zăi - sloiuri de gheaţă care plutesc liber la suprafaţa unei ape; zloată - amestec de apă cu zăpadă format pe partea carosabilă ca urmare a căderii precipitaţiilor sub formă de lapoviţă ori a topirii zăpezii datorată creşterii temperaturilor atmosferice sau acţionării cu materiale chimice. b)Consecinţe ale fenomenelor meteorologice:înzăpezirea - depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă, unde poziţia drumului faţă de vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m pe sectoare continue sau discontinue; grad de înzăpezire - etalon sau criteriu pentru aprecierea felului în care se produce înzăpezirea. Este influenţat de configuraţia profilului transversal al drumului, poziţia drumului faţă de direcţia vântului, tăria vântului (viteza), volumul de precipitaţii. Exprimă de regulă pericolul de înzăpezire prin factorii care îl determină, dar şi înzăpezirea produsă la un anumit moment din timpul iernii; fenomene de înzăpezire - mod de depunere a zăpezii, cum ar fi: suluri de zăpadă - depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (parţial sau total), mai înalte spre partea de unde suflă vântul; depuneri de zăpadă cu grosime aproape constantă pe o lungime de drum. c)Cu privire la desfăşurarea traficului rutier:accident (de circulaţie) - evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a)s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori a avut originea într-un asemenea loc; b)a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; c)în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; d)s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie;asigurarea circulaţiei - ansamblu de măsuri care se iau pentru desfăşurarea circulaţiei, îndepărtarea obstacolelor, îmbunătăţirea condiţiilor de rulare; bariere de dezgheţ - restricţionarea temporară a circulaţiei vehiculelor grele, prin limitarea sarcinii admise pe osie în perioada de dezgheţ pentru a proteja sectoarele de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ; blocare - închiderea unei artere de circulaţie, oprirea circulaţiei autovehiculelor datorită aglomerării, diminuării condiţiilor de circulaţie sau a unor accidente de circulaţie; coliziune în lanţ sau carambol - accident rutier în care sunt implicate cel puţin 3 vehicule, circulând în sens opus sau în acelaşi sens; derapare - lunecare necontrolată, întâmplătoare, a autovehiculelor pe suprafaţa carosabilă în special în sens transversal, de regulă influenţată de fenomenele meteorologice; devierea circulaţiei pe ruta ocolitoare - dirijarea circulaţiei pe o altă rută decât pe cea obişnuită. Se folosesc bariere, indicatoare de dirijare şi, după caz, piloţi de circulaţie. devierea circulaţiei în carosabil - închiderea uneia sau a mai multor benzi de circulaţie şi dirijarea circulaţiei în mod succesiv pe o singură bandă; lunecare - mişcare a vehiculelor datorată alunecării roţilor, favorizată de pierderea aderenţei pneurilor la suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere. Se manifestă pe suprafeţe acoperite cu polei, mâzgă, noroi, zăpadă, gheaţă sau substanţe uleioase existente pe partea carosabilă. siguranţa circulaţiei - ansamblu de măsuri care se iau pentru îndepărtarea riscului de accidente de circulaţie, avertizarea unor pericole, semnalarea unor restricţii, dirijare sau coordonare a circulaţiei, creşterea fluenţei circulaţiei; trafic rutier - totalitatea vehiculelor care se deplasează pe un sector de drum într-o perioadă de timp. d)Asigurarea condiţiilor de circulaţie:bază de deszăpezire - unitate operativă de acţiune în timpul iernii, operativitatea constituind şi principalul criteriu de organizare pornind de la importanţa economică şi socială a tronsoanelor de drum pe care le deserveşte. Dispune de personal de informare şi intervenţie, mijloace de intervenţie, spaţii de cazare şi garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate şi cu experienţă. Este subordonată SDN; combaterea înzăpezirii - ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. Începe cu măsurile de menţinere a circulaţiei în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea şi se finalizează cu îndepărtarea zăpezii; combaterea lunecuşului (poleiului) - acţiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu, clorură de calciu în stare granulară sau soluţie ori în amestec de materiale granulare (nisip, zgură, cenuşi), pentru îndepărtarea poleiului sau lunecuşului; deszăpezire - curăţarea ori degajarea zăpezii parţial sau pe toată lăţimea părţii carosabile ori a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 15 cm; îndepărtarea zăpezii - acţiune de curăţare a zăpezii de pe toată platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire; nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă - caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim necesare intervenţiilor; prevenirea înzăpezirii - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinţei de înzăpezire: panouri parazăpezi, perdele de protecţie, copertine antiavalanşe, corectarea profilului transversal al drumului, îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje; prevenirea producerii poleiului - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorură de sodiu în stare granulară sau soluţie), când se anunţă condiţii favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui; punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului, ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporară a utilajelor de intervenţie şi cazarea muncitorilor. Face parte din reţeaua de informare, având şi dotările necesare; punct de informare - orice obiectiv al administraţiei drumurilor, al administraţiei de stat, al poliţiei, operatori economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informaţii cu privire la evoluţia vremii ori condiţiile de circulaţie. Modul în care fenomenele meteorologice influenţează traficul rutier Ceaţa - reduce vizibilitatea atmosferică. În condiţii de temperaturi scăzute indiferent de densitate produce chiciură, iar pe suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere condens. Când se manifestă cu caracter general, pe zone geografice mai mari, este anunţată prin buletinele meteorologice. În multe situaţii apare instantaneu sau pe sectoare izolate de drum. Poate fi însoţită de burniţă. Burniţă - este specifică perioadelor de trecere toamnă-iarnă-primăvară. Apare şi în timpul iernii în condiţii de temperaturi pozitive şi presiune atmosferică scăzută. Generează mâzgă sau noroi pe partea carosabilă unde activităţile de pe terenurile limitrofe favorizează transportul de noroi. Când temperatura atmosferică scade spre valori negative, favorizează producerea poleiului. Pe sectoare de drum cu zăpadă pe partea carosabilă produce lunecuş, mărind riscul unor coliziuni sau accidente. Favorizează tasarea zăpezii, creşterea gradului de umiditate al acesteia şi transformarea ei în gheaţă când este tasată şi apare îngheţ brusc. Ajută la reducerea grosimii stratului de zăpadă de pe sol şi la formarea unei cruste la suprafaţa acestuia, reducând efectul vântului de antrenare a zăpezii şi deci riscul de viscol. Dezgheţul - se manifestă în perioada martie-aprilie pe sectoarele de drum ce conţin în patul drumului în zona de îngheţ terenuri argiloase sensibile la îngheţ-dezgheţ, prin scăderea capacităţii portante a structurii rutiere, iar prin efectul circulaţiei grele în această perioadă se produce degradarea puternică a drumului. Ploaia - se manifestă şi în perioada de iarnă când condiţiile atmosferice sunt favorabile. Poleiul provocat de ploaie se produce brusc şi în strat gros. În aceste condiţii măsurile preventive sunt anihilate, iar măsurile de combatere ineficiente. Singura soluţie este oprirea circulaţiei până la încetarea fenomenului. Are efect puternic de spălare a sărurilor de pe partea carosabilă răspândite preventiv sau rămase de la intervenţiile anterioare. În multe cazuri se transformă în ninsoare şi favorizează aderenţa zăpezii pe suprafaţa îmbrăcăminţii rutiere. Are efect distructiv asupra zăpezii. Pe sectoarele unde s-a întârziat acţiunea de deszăpezire apariţia ploii creează dificultăţi la îndepărtarea zăpezii. Ninsoarea - se manifestă în forme variate (vezi definiţie). De regulă, ninsorile în zona de munte sunt abundente, afectând circulaţia rutieră prin acumularea unui strat gros pe partea carosabilă şi într-o perioadă scurtă de timp. În cazul unor grosimi de 15-30 cm se circulă îngreunat, iar când grosimile sunt mai mari, circulaţia autovehiculelor se poate întrerupe. În timpul ninsorii vizibilitatea atmosferică se reduce simţitor. Când temperatura aerului este în jurul limitei de îngheţ, ninsoarea umedă sub acţiunea circulaţiei se tasează şi devine lunecoasă (pod de gheaţă), situaţie în care traficul greu are dificultăţi pe rampe, iar riscul de lunecuş şi derapaj este iminent. Chiciura - nu este periculoasă în timpul formării. Odată cu creşterea temperaturii aerului, fenomenul de formare a chiciurii se întrerupe temporar sau pentru o durată mai mare. În această situaţie chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format şi cade pe sol. Pe sectoarele de drum cu plantaţie mare, a cărei coroană se desfăşoară deasupra părţii carosabile, chiciura căzută creează lunecuş, care, fiind prezent numai în dreptul arborilor, surprinde şi conduce la accidente. Viscolul - afectează traficul rutier prin depunerea zăpezii pe platforma drumului. Obstacolele create sub formă de suluri sau straturi continue, ocupând parţial ori în totalitate platforma drumurilor, îngreunează circulaţia rutieră sau o întrerup. Efectul viscolului depinde de poziţia şi înălţimea obstacolelor care favorizează înzăpezirea, de volumul de zăpadă pe care îl poate antrena, de vântul şi de tăria vântului. În această situaţie evoluţia înzăpezirii în timpul viscolului este diferită pe un anumit sector de drum, iar cei care circulă pe reţeaua rutieră în această perioadă pot fi surprinşi şi blocaţi în zăpadă, cu consecinţe grave. Urmările viscolului sunt mai grave pe traseele din zonele de podiş şi subcarpatice prin gradul de înzăpezire, iar în zona de câmpie modul de manifestare face aproape imposibilă deplasarea pe drumurile publice, chiar la primele manifestări ale vântului. În zonele mai grav afectate, durata de întrerupere a circulaţiei este mai mare şi are legătură directă cu procentul din lungimea reţelei de drumuri acoperită cu zăpadă, înălţimea stratului de zăpadă şi densitatea acesteia. Secţiunea a 5-aReferinţe Articolul 12În prezentul normativ se fac referiri la următoarele: a)Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioareb)Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioarec)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioared)Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioaree)Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţăf)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005g)Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul ministrului de interne şi al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000 h)Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 i)SR 1848-1: 2011 - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare j)Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţiile 1975, 2002 şi 2009 - Definiţii k)STAS 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie l)NE 030-2004 - Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizaţi pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. Capitolul IIOrganizarea intervenţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere în perioada de iarnă Articolul 13Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri: a)măsuri pregătitoare (reparaţii asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri, inclusiv întocmirea programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R.); b)măsuri de prevenire a poleiului şi înzăpezirii; c)măsuri de deszăpezire; d)întocmirea anuală a programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R., cu termen 1 octombrie, iar în plan teritorial, între serviciile de poliţie rutieră şi secţiile de drumuri naţionale/consiliile judeţene, respectiv consiliile locale, cu termen 15 octombrie. Articolul 14Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: a)stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr. 1), de intervenţie şi dotare a unităţilor operative de acţiune pe timp de iarnă; b)elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă; c)întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii; d)organizarea unităţilor operative de acţiune. Articolul 15Unităţile de administrare a drumurilor publice vor analiza şi clasifica în fiecare an reţeaua aferentă pe niveluri de viabilitate şi vor stabili nivelurile de intervenţie în conformitate cu tabelul nr. 1. Propunerile vor fi înaintate administratorului drumului până la data de 15 iunie în vederea aprobării şi retransmiterii la unităţile de administrare. Articolul 16În funcţie de nivelul de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă, administratorul drumurilor prin unităţile de administrare va organiza unităţile operative de acţiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin şi de informare) şi le va dota cu utilaje şi echipamente de intervenţie, respectând prevederile din tabelul nr. 2. Articolul 17(1) În baza nivelului de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă aprobat, unităţile de administrare a drumurilor publice vor întocmi şi transmite administratorului drumurilor publice până la data de 15 iulie planurile operative de acţiune pe timpul iernii, care vor fi analizate şi aprobate până la data de 1 august.(2) Planul operativ de acţiune pe timpul iernii se întocmeşte pe perioada 20 octombrie anul curent-31 martie anul viitor, conform anexei nr. 2, şi va avea ca anexe următoarele:1. Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor pe baze de deszăpezire şi secţii prevăzute în Planul de acţiune pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.1; 2. Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în Planul operativ de acţiune în timpul iernii, conform anexei nr. 2.2; 3. Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice, conform anexei nr. 2.3; 4. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.4; 5. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.5; 6. Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.R.D.P. (A.L.D.), cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu, conform anexei nr. 2.6; 7. Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă, conform anexei nr. 2.7; 8. Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă, conform anexei nr. 2.8; 9. Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii, dotări, conform anexei nr. 2.9, care se găseşte în Planul operativ de acţiune pe timpul iernii de la secţie şi baze; 10. Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură), conform anexei nr. 2.10; 11. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate, conform anexei nr. 2.11; 12. Centralizator cu personalul muncitor necesar pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi specifice sezonului de iarnă pe baze si puncte de sprijin (anexa nr. 8). Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenţie (N.I.) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii Tabelul nr. 1

Nr. crt. Niveluri de viabilitate Niveluri de intervenţie Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii, în funcţie de:
Clasa tehnică Importanţa economică şi administrativă a drumurilor
1 NIVELUL I N.I.1 I, II şi o parte din III MZA > 8000 Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulaţie, drumurile publice cu două benzi de circulaţie, care leagă capitala de municipiile-resedinţă de judeţ şi cele care leagă municipiile de municipiile-reşedinţă de judeţ Drumurile publice (naţionale, judeţene sau comunale), care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile naţionale ce leagă staţiunile turistice
2 NIVELUL II N.I.2 IV şi restul drumurilor din clasa tehnică III MZA 750-8000 Restul drumurilor naţionale care fac parte din clasa tehnică III şi drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună
3 NIVELUL III N.I.3 V MZA<750 Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate
4 NIVELUL IV N.I.4 MZA<500 Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule

Formaţia de utilaje şi echipamente corespunzătoare nivelurilor de intervenţie Tabelul nr. 2

Nivel de intervenţie Formaţie de autoutilaje Nr. buc. *Km echivalenţi
N.I.1 ** Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m • Turbofreză L = 2,2 m cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile); • Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază • Instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalaţie de clorură de calciu); • Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1buc./Baza) • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor 2 40-60
Tractor de mare capacitate cu tracţiune integrală, având min. 250 CP şi echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) la cerere Bază de deszăpezire
Nivel de intervenţie Formaţie de autoutilaje Nr. buc. *Km echivalenţi
** ATB având formula roţilor 4x4, 6x4 sau 8x4 şi sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu: • Lamă L min. 2,8 m, H = cu ridicătura min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta • RSP cap. min. 6 m3 opţional instalaţie de preumectare • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor 2 20-25 - Autostradă
2 30-50 - DN
Autofreză • Tracţiune integrală • Cap. min. 5.000 m3/oră 2 la cerere S.D.N. (Notă: Pentru SDN care au în administrare sectoare de autostradă este necesară încă o autofreză)
Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 şi/sau plug 1 la cerere Baza de deszăpezire/Pct. sprijin
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire/Pct. Sprijin
3 100 - Autostradă
***Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri: • Cabestan • Troliu • Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Autoutilitară cu cabina dublă, având: • 5-7 locuri • Sarcina utilă min. 750 kg • Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei la cerere Bază de deszăpezire
Autoturism de teren 4x4,5 locuri, cu sarcină utilă min. 800 kg, având caroseria mixtă pentru persoane şi materiale, cu panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei 1 CIC Autostradă
Staţie preparare CaCl2 1 CIC Autostradă
1 la cerere Baza de deszăpezire
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
***Automacara min. 40 tone la cerere şi 1 permanent în zonele cu risc mare de accidente S.D.N./C.J./C.L.
N.I.2. ** Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m • Turbofreză L = 2,2 m, cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile); • Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază 2 40-60
Nivel de intervenţie Formaţie de autoutilaje Nr. buc. *Km echivalenţi
• Instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalaţie de clorură de calciu) • Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1buc./Baza) • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule cu masă totală ≤12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor
Tractor de mare capacitate, cu tracţiune integrală, având min. 250 CP şi echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) la cerere Bază de deszăpezire
** ATB având formula roţilor 4x4, 6x4 sau 8x4 şi sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu: • Lamă L min. 2,8 m, H = cu ridicătura min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta • RSP cap. min. 6 m3 opţional instalaţie de preumectare • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor 2 50
***Autofreză • Tracţiune integrală • Cap. min. 5.000 m3/oră 2 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 şi/sau plug 1 la cerere Bază de deszăpezire/Pct. sprijin
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire/Pct. sprijin
***Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri: • Cabestan • Troliu Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Autoutilitară cu cabină dublă având: • 5-7 locuri • Sarcina utilă min. 750 kg • Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei la cerere Bază de deszăpezire
Staţie preparare CaCl2 la cerere S.D.N.
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
***Automacara min. 40 tone la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Nivel de intervenţie Formaţie de autoutilaje Nr. buc. *Km echivalenţi
N.I.3. ** ATB având formula roţilor 4x4, 6x4 sau 8x4 şi sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu: • Lamă L min. 2,8 m, H = cu ridicătura min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta • RSP cap. min. 6 m3 opţional instalaţie de preumectare • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor. 1 şi 1 la cerere 50
Tractor de mare capacitate cu tracţiune integrală, având min. 250 CP şi echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) la cerere Bază de deszăpezire
Autofreză • Tracţiune integrală • Cap. min. 5.000 m3/oră la cerere Bază de deszăpezire
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire
Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 şi/sau plug la cerere Bază de deszăpezire
Autoutilitară cu cabină dublă având: • 5-7 locuri • Sarcina utilă min. 750 kg • Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei la cerere Bază de deszăpezire
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
***Automacara min. 40 tone 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.

* 1 Km echivalent = 7.000 m2. ** Administratorul drumului poate înlocui în raport de 1/1 utilajul multifuncţional cu ATB acolo unde condiţiile meteo climatice şi încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii permit acest lucru. *** Administraţiile de drumuri publice, altele decât cele care au în administrare drumurile naţionale şi autostrăzile, îşi pot stabili singure numărul utilajelor „la cerere“. Administraţiile de drumuri publice, altele decât cele care au în administrare drumurile naţionale şi autostrăzile, pot suplimenta lista cu numărul de utilaje necesare activităţii de deszăpezire în funcţie de condiţiile meteo specifice zonei. Articolul 18Administratorul drumului poate efectua modificări ale structurii formaţiei de utilaje de la o subunitate în funcţie de condiţiile hidrologice şi climatice ale sectoarelor de drum din administrare. Articolul 19(1) Programul pregătirilor în vederea iernii se elaborează de către unităţile teritoriale de administrare a drumurilor publice şi va cuprinde ansamblul de măsuri necesare/cantităţile de lucrări estimate şi termenele de realizare pentru pregătirea unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii (baze de deszăpezire, puncte de sprijin şi de informare, spaţii de cazare, de garare utilaje, spaţii pentru parcaje).(2) În vederea pregătirii pentru iarnă a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii se vor face din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalaţiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare şi canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI şi protecţie, a depozitelor de carburanţi, lubrifianţi, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora se vor stabili măsurile necesare în scopul creării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării operative a activităţii unităţilor pe toată durata iernii.(3) Punerea în ordine a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii se va încheia:

până la 20 octombrie pentru zonele climaterice reci;

până la 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.
(4) Programul pregătirilor în vederea iernii constă în:

apărarea drumurilor cu panouri parazăpezi sau cu perdele forestiere de protecţie;

revizuirea şi repararea utilajelor, a echipamentelor şi mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă, inclusiv a spaţiilor de cazare, de garare utilaje, parcare;

aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii; pregătirea, completarea şi revizuirea spaţiilor de depozitare, stabilirea sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante;

instruirea personalului;

organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare;

asigurarea necesarului de indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezite;

încheierea contractului cu A.N.M. pentru furnizarea informaţiilor meteo. Articolul 20(1) Lista sectoarelor de drumuri înzăpezibile se va evidenţia conform anexei nr. 3, iar lista sectoarelor de drum ce vor fi apărate cu panouri de parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie, numărul rândurilor şi lungimea acestora se vor evidenţia conform anexei nr. 2.4; lista va fi aprobată de administratorul drumului, aceasta făcând parte integrantă din planul operativ de acţiune pe timp de iarnă al unităţilor respective.(2) Panourile de parazăpezi ce urmează a fi folosite pentru apărarea drumurilor vor fi revizuite, reparate şi depozitate corespunzător, iar montarea lor se va face în funcţie de disponibilizarea terenurilor, având termen 1 decembrie.(3) Termenele de montare vor fi depuse odată cu planul operativ aprobat la Comandamentul Central de Iarnă, în vederea acordării sprijinului necesar unităţilor de drumuri, în relaţiile cu proprietarii terenurilor pe care acestea urmează să se monteze. Articolul 21(1) Utilajele şi echipamentele specifice pentru deszăpezirea drumurilor, prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii se vor prezenta în unităţile operative de acţiune gradual, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, până la:

20 octombrie pentru zonele climaterice reci;

1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice. (2) Termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, la iniţiativa administratorului teritorial, cu aprobarea D.R.D.P. Articolul 22(1) Aprovizionarea cu materiale se va desfăşura astfel:

materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-8 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);• în funcţie de necesităţi acolo unde este cazul, pentru drumurile aflate în administrarea autorităţilor locale ale drumurilor;

materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu);• 35% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie; • 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie; • 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie; • completare până la 100%, în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri. (2) Acolo unde se acţionează cu amestec de material antiderapant şi sare, proporţia recomandată a amestecului este de 1:1, conform „Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă“ indicativ NE 030-2004.(3) Pentru reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi administratorul drumului va acţiona pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu etc.). Materialele antiderapante (cantităţile şi locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în Planul operativ pe timp de iarnă, urmând ca acestea să fie folosite numai acolo unde nu pot fi asigurate materialele chimice. Articolul 23Cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare la utilaje proprii se vor stabili în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menţine la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii. Articolul 24Se va organiza reţeaua de coordonare operativă şi informare până la 15 octombrie, prin care se vor stabili:

posturile telefonice de la unităţile proprii şi de la alte unităţi amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv programul de serviciu pentru informare;

personalul pentru coordonare şi informare, în funcţie de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare şi punct de informare, de pe reţea şi la unităţi şi dispecerate. Articolul 25(1) Întreg personalul din cadrul unităţilor de administrare şi punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activităţii pe care o va desfăşura şi va cuprinde: perioada de instruire, locul unde se va efectua instructajul şi responsabilul cu instruirea.(2) Instruirea pe specialităţi, pe linie de protecţie a muncii şi PSI, se va face în conformitate cu prevederile din metodologia de aplicare a prezentului normativ la data prezentării în unităţile de administrare pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activităţile specifice pe timp de iarnă. Articolul 26Informările şi prognozele meteo primite de la A.N.M. se vor transmite de administratorii drumurilor la unităţile de administrare. Articolul 27(1) Pentru verificarea pregătirii acţiunilor pe timp de iarnă se vor institui comisii la nivelul administratorilor drumurilor publice. Comisiile constituite au sarcina să verifice pregătirea acţiunilor pentru iarnă, conform programelor întocmite.(2) În perioada 1 noiembrie-30 noiembrie aceste comisii vor verifica obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă la fiecare unitate de administrare. Rezultatul acestor verificări se consemnează într-un proces-verbal-tip, conform anexei nr. 4, în care se înscrie, după caz, dacă unitatea verificată este pregătită sau nu pentru iarnă, stabilindu-se termene pentru fiecare problemă nerezolvată. Aceste termene nu pot depăşi cu mai mult de 10 zile termenul final de pregătire al unităţilor de administrare. Articolul 28Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii este prezentat în anexa nr. 5 şi este obligatoriu pentru toţi administratorii de drept ai drumurilor publice. Capitolul IIIPrevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor şi apărarea acestora împotriva degradării pe timp de dezgheţ Articolul 29Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie sunt prezentate în tabelul nr. 3 şi sunt obligatorii pentru toţi administratorii drumurilor publice. Intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţiile menţionate sunt prezentate în tabelul nr. 3, ele putând fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole repetate, perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum ale căror date se vor consemna în registrele de activitate la fiecare unitate de administrare din care să rezulte perioada de prelungire etc.). Articolul 30(1) Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Această acţiune se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului creşte peste valoarea menţionată şi zăpada este spulberată în cantităţi din ce în ce mai mari, acţiunea de patrulare încetează şi utilajele se retrag, lucrând până la baza de reşedinţă sau, dacă nu este posibil, până la prima localitate de pe traseu, în scopul menţinerii condiţiilor de circulaţie pentru autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.(2) În această situaţie bazele de deszăpezire adiacente vor fi anunţate pentru a lua măsuri de închidere a circulaţiei în zone de viscol. Măsura se va lua cu sprijinul organelor de poliţie şi se aduce la cunoştinţa publică prin buletine rutiere speciale cu recomandarea de a nu se pleca în cursă spre zonele respective.(3) Formaţia de patrulare este condusă de un tehnician şi însoţită de un autocamion, care transportă carburanţi şi lubrifianţi în cantităţi suficiente pentru a asigura alimentarea pe drum a utilajelor în timpul acţiunii.(4) Utilajele din cadrul formaţiei vor lucra decalat în profil transversal pentru a cuprinde cel puţin o bandă de circulaţie.(5) Având în vedere faptul că prin patrulare zăpada este adunată în cordoane către marginile platformei, formaţiile de utilaje vor fi completate cu echipamente turbofreză, care pot fi folosite şi pentru înlăturarea zăpezii adunate în faţa parapeţilor.(6) În zonele cu viscole frecvente nu se admite menţinerea cordoanelor de zăpadă pe platforma drumului, degajându-se mai întâi partea corespunzătoare direcţiei vântului dominant.(7) Utilajele folosite la patrulare sunt în general utilaje cu lamă (autogreder etc.) sau autovehicule la care se montează în faţă lamă metalică (utilaje multifuncţionale cu tracţiune integrală, buldoexcavatoare, autobasculante, tractoare rutiere etc.). De preferinţă, lamele vor fi dotate cu cuţite de cauciuc cu inserţie metalică.(8) Mai pot fi folosite în acţiunea de patrulare: autostropitoare cu lamă în faţă şi perie mecanică, tractoare rutiere cu perie mecanică şi altele.(9) Ninsoarea liniştită în grosime de 10-20 cm de zăpadă produce îngreunarea circulaţiei, iar la o grosime de zăpadă de peste 20 cm se poate lua măsura de închidere a circulaţiei.(10) Cel mai eficient utilaj de patrulare este autovehiculul cu lamă orientabilă, care este caracterizat prin mobilitatea mare a lamei, viteză de lucru ridicată şi are avantajul că de la o anumită viteză (de regulă peste 30 km/oră) aruncă lateral zăpadă de pe platforma drumului. Raza de acţiune a acestora este de 30-50 km în funcţie de dificultăţile traseului, de frecvenţa şi abundenţa ninsorilor. (11) Pentru zonele de munte, lama va fi montată pe autovehicule lestate cu cel puţin două osii motoare.(12) În cazul în care pentru un sector de drum sunt repartizate două sau mai multe autovehicule cu lamă, ele pot lucra independent, plecarea în cursă va fi decalată în funcţie de lungimea sectorului de drum, viteza de lucru şi abundenţa ninsorii. În acest fel se poate realiza un circuit închis asigurând prezenţa continuă a utilajului pe drum. Autovehiculele cu lamă vor fi dotate cu telefon sau staţie emisie-recepţie pentru a asigura şi informa operativ asupra condiţiilor de circulaţie pe drumuri.(13) Celelalte mijloace de patrulare arătate, care au viteze de lucru reduse (10-20 km/h), dar apropiate, vor fi folosite în formaţii, pe sectoare de drum sub 30 km lungime.(14) Alegerea formaţiilor de lucru se face ţinând cont de caracterul climatic, lungimea drumului, dificultăţile şi nivelul de intervenţie ale sectorului de drum respectiv.(15) În cazul în care tăria vântului în timpul viscolului depăşeşte 30 km/h, iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire, făcând ineficientă activitatea acestora, se va înceta acţiunea de patrulare sau deszăpezire până la încetarea viscolului.(16) Numai în situaţii cu totul excepţionale, când sunt în pericol vieţi omeneşti, datorită surprinderii pe drum a unor autovehicule sau a unor utilaje de deszăpezire, la solicitarea comandamentului judeţean de deszăpezire, se va putea interveni cu autofreze echipate corespunzător, având asigurată obligatoriu legătura radiotelefonică cu baza de plecare.(17) În lipsa autofrezelor se vor solicita prin comandamentul judeţean de deszăpezire alte mijloace de intervenţie corespunzătoare. De asemenea, un autocamion de însoţire va asigura rezerva de carburanţi pentru cel puţin 24 de ore de lucru, inclusiv personalul de schimb necesar.(18) Pentru asemenea acţiuni se va obţine aprobarea D.R.D.P., respectiv a comandamentului judeţean de deszăpezire, care vor fi informate pe parcurs asupra desfăşurării operaţiunii de salvare. Articolul 31(1) Combaterea poleiului şi înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici.(2) Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafaţa părţii carosabile.(3) Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de –7°C.(4) Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminte bine etanşeizată doar cu avizul administratorului drumului public.(5) Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau fondanţi chimici echivalenţi. Articolul 32Pe timp de iarnă este permisă răspândirea manuală de materiale antiderapante şi fondanţi chimici, numai pe suprafeţe foarte mici, acolo unde nu au acces utilajele prevăzute cu răspânditor de material antiderapant, pe poduri, pasaje, podeţe, diguri etc. Caracteristici generale şi intervale de timp maxim necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie pe drumuri Tabelul nr. 3

Nr. crt. Nivel de intervenţie Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie Interval de timp admis intervenţiilor pe drumuri
Deszăpezirea drumului pe minimum o bandă de circulaţie pe sens Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă Curăţarea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei pe toată partea carosabilă) Răspândirea materialelor chimice în amestec cu antiderapante
Răspândirea preventivă de materiale chimice Răspândirea pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii
0 1 2 3 4 5 6 7
1 N.I.1 - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii şi coordonarea operativă a intervenţiilor - Dotarea cu utilaje suficiente şi organizarea lucrului permanent al acestora - Prioritate în intervenţie - Asigurarea răspândirii preventive de materiale antiderapante continuu şi prioritar - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite 24 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite maximum două zile Când prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, gheţii sau a ninsorii şi în perioada în care se manifestă variaţii de temperatură (+ ziua şi – noaptea) maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului
0 1 2 3 4 5 6 7
2 N.I.2 - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii şi coordonarea operativă a intervenţiilor - Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivel I şi organizarea lucrului permanent al acestora - Asigurarea răspândirii preventive a materialelor antiderapante tratate cu antiaglomerant - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 12 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite 36 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite Maximum 3 zile Idem maximum 5 ore de la semnalarea fenomenului
3 N.I.3 - Asigurarea unei informări permanente - Se pot folosi şi utilaje repartizate nivelurilor I şi II - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 16 ore 48 de ore Maximum 4 zile Idem maximum 7 ore de la semnalarea fenomenului
4 N.I.4 Organizarea activităţii de iarnă şi a informării, fără prioritate, numai în cazul necesităţii asigurării circulaţiei pe sectoarele de drum respective - - - - -

Articolul 33Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepţia celor singulare, care împiedică acţiunea de deszăpezire. Articolul 34Utilajele utilizate pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii şi de însoţire vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de avertizare cu lumină galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcţiile. Acestea vor funcţiona numai în timpul acţiunii sau al deplasării spre locul de acţiune. Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu steguleţe galbene sau lumini de gabarit. Articolul 35Autovehiculele de însoţire şi principalele utilaje de deszăpezire vor fi dotate cu GPS racordat la staţia de monitorizare de la S.D.N. şi D.R.D.P., telefon mobil sau staţie radio emisie-recepţie, având totodată instalaţiile de lumini şi semnalizări prevăzute de lege. Articolul 36În baza art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ, administratorii acestora pot introduce în perioada de dezgheţ restricţii cu caracter temporar privind sarcinile admise să circule pe drumul respectiv (bariere de dezgheţ). Articolul 37Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire, se va ţine în registre numerotate şi ştampilate, conform anexei nr. 6 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă, care constituie documentul primar. Capitolul IVConducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, sistemul de informare privind starea drumurilor pe timp de iarnă. Măsuri de protecţia muncii şi PSI Articolul 38(1) Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial, aprobate prin ordine şi decizii.(2) Raportarea situaţiei drumurilor naţionale se face de către Comandamentul Central de Iarnă, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, şi către Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Operaţional de Comandă, Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, D.R.-I.G.P.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. Articolul 39(1) Pentru coordonarea măsurilor ce trebuie avute în vederea desfăşurării traficului rutier pe drumurile publice în perioada de iarnă, în condiţii de siguranţă, la nivel central, C.N.A.D.N.R. - S.A., împreună cu D.R.-I.G.P.R., va organiza teleconferinţe periodice, cu participarea administraţiilor drumurilor şi serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene.(2) Baza măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea unei circulaţii rutiere în condiţii de siguranţă în perioada friguroasă o constituie programul comun de măsuri ce se stabileşte anual între C.N.A.D.N.R - S.A. şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, ce sunt obligatorii pentru unităţile centrale şi teritoriale de administrare a drumului şi serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene. Articolul 40 (1) Pentru desfăşurarea operativă a acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii în vederea cunoaşterii exacte a situaţiei reale de pe teren este necesară efectuarea reviziilor (dimineaţa între 3,00 şi 7,00 şi după-amiaza între orele 15,00 şi 19,00 şi ori de câte ori se consideră necesar).(2) În vederea coordonării acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii se va organiza din timp o reţea de informare care să permită transmiterea în timp util a informaţiilor privind viabilitatea drumurilor la comandamentele judeţene, regionale şi Comandamentul Central de Iarnă, mass-mediei şi participanţilor la trafic. Articolul 41Pentru desfăşurarea întregii acţiuni pe perioada de iarnă, precum şi pregătirea condiţiilor în perioada premergătoare se vor respecta normativele în vigoare privind protecţia muncii şi PSI. Articolul 42Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul normativ. ANEXA Nr. 1la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Propuneri de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii

Categoria funcţională a drumurilor Sectorul de drum De la km ....... la km ....... Între localităţile Lungimea (km) Km echivalenţi Nivelul de intervenţie şi formaţia de utilaje Motivarea încadrării
A. DRUMURI NAŢIONALE
DN 6 132 + 435 184 + 230 Mihăeşti Radomir 52 Nivelul I de viabilitate
N.I. 1 Leagă municipiul de reţeaua judeţului şi capitală
DN 55 4 + 400 71 + 105 Craiova Bechet 66 N.I. 1 Leagă municipiul Craiova cu sudul Olteniei
Total niv. I 118
DN 54 1 + 550 54 + 500 Caracal Islaz 52 Nivelul II de viabilitate
N.I. 2 Leagă Caracal-Corabia
Total niv. II 52
Nivel III de viabilitate
Nivel IV de viabilitate
B. DRUMURI JUDEŢENE

ANEXA Nr. 2 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Plan operativ de acţiune pe timpul iernii Secţia

Nr. crt. Denumirea utilajelor şi mijloacelor de transport de însoţire proprii sau închiriate. Sectorul de drum pe care se acţionează DN (DJ, DC) Km ......... km ......... Unitatea operativă pe timp de iarnă Bază/Punct de sprijin Nivel de viabilitate/ Lungime sector km/kme Puncte de informare primării şi poliţie: - localitate - nr. tel. - poz. km/DN Poziţia depozitelor de materiale antiderapante şi antiaglomerante, DN, DJ, DC, km şi cantitatea (tone) Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi pentru 14 zile Benzină ... tone Motorină ... tone Ulei ......... kg
0 1 2 3 4 5 6

ANEXA Nr. 2.1 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi secţii prevăzute în Planul de acţiuni pe timpul iernii

Secţia Baza Materiale antiderapante Benzină tone Motorină tone
Nisip (tone) Sare (tone) CaCl2 14 zile activitate 14 zile activitate
TOTAL

NOTĂ: Centralizatorul se face la DRDP (consiliul judeţean) pe secţii şi baze şi în mod analog la secţie pe baze. ANEXA Nr. 2.2la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în Planul operativ de acţiune în timpul iernii

Nr. crt. Denumirea utilajului şi a echipamentului UM = buc. Secţia
TOTAL Baza Baza Baza Baza
A. Utilaje şi echipamente proprii
1 Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m • Turbofreză L = 2,2 m. cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile); • Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază • Instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalaţie de clorură de calciu) • Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza) • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masă totală ≤12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
Nr. crt. Denumirea utilajului şi a echipamentului UM = buc. Secţia
TOTAL Baza Baza Baza Baza
2 Tractor de mare capacitate cu tracţiune integrală, având min. 250 CP şi echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade)
3 ** ATB având formula roţilor 4x4, 6x4 sau 8x4 şi sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu: • Lamă L min. 2,8 m H cu ridicătura = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta • RSP cap. min. 6 m3 opţional instalaţie de preumectare • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
4 Autofreză • Tracţiune integrală • Cap. min 5.000 m3/oră
5 Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8m3 şi/sau plug
6 Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3
7 Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri: • Cabestan • Troliu • Braţ special pentru ridicat cu sarcina min 8,5 tf
8 Autoutilitară cu cabină dublă având: • 5-7 locuri • Sarcina utilă min. 750 kg • Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei
9 Staţie preparare CaCl2
10 Automacara min. 40 tone
B. Utilaje şi echipamente închiriate
1 Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade) L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m • Turbofreză L = 2,2 m, cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile); • Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază • Instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalaţie de clorură de calciu) • Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza) • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masă totală ≤12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
Nr. crt. Denumirea utilajului şi a echipamentului UM = buc. Secţia
TOTAL Baza Baza Baza Baza
2 Tractor de mare capacitate cu tracţiune integrală, având min. 250 CP şi echipat cu: • Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta şi/sau Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade)
3 ** ATB având formula roţilor 4x4, 6x4 sau 8x4 şi sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu: • Lamă L min. 2,8 m, H = cu ridicătură min. 1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta • RSP cap. min. 6 m3 opţional instalaţie de preumectare • Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t • Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
4 Autofreză • Tracţiune integrală • Cap. min. 5.000 m3/oră
5 Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 şi/sau plug
6 Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3
7 Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri: • Cabestan • Troliu • Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf
8 Autoutilitară cu cabină dublă având: • 5-7 locuri • Sarcina utilă min. 750 kg • Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei
9 Staţie preparare CaCl2
10 Automacara min. 40 tone
C. TOTAL

ANEXA Nr. 2.3la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice

Nr. crt. Secţie DN Poziţie km Zona climaterică Baze Puncte de sprijin TOTAL

NOTĂ: Centralizatorul se face la DRDP (consiliul judeţean) pe secţii şi baze şi în mod analog la secţie pe baze. ANEXA Nr. 2.4la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii

DN, DJ, DC, sectorul apărat cu panouri parazăpezi şi/sau perdele forestiere de protecţie pe subunităţi Dreapta sau stânga Nr. rânduri necesare Lungimea (m)
panourilor ce se vor monta perdelelor forestiere de protecţie drumurilor ce se vor apăra Observaţii
TOTAL:

NOTĂ: În mod analog se face centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri. ANEXA Nr. 2.5 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii

Nr. crt. Secţia Baza Telefoane (buc.)
Fixe Mobile Total
TOTAL:

NOTĂ: În mod analog se completează centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri. ANEXA Nr. 2.6 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.R.D.P. (administraţia locală a drumurilor), cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu

Nr. crt. Specificaţia Adresa unităţii Numele şi prenumele şef secţie + personal tehnic Nr. telefon
Fix Mobil
1 Secţia

ANEXA Nr. 2.7 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista bazelor de deszăpezire cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă

Nr. crt. Specificaţia Adresa unităţii Numele şi prenumele şef district + personal district Prefix PT/CFR/mobil Nr. telefon
Fix Mobil
1 Secţia
Baza

ANEXA Nr. 2.8 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă UM = buc.

Nr. crt. DN Poz. km Nr. indicatoare de circulaţie fig. ........ ........ .............
Fig. A19** (Drum lunecos) + adiţionala P27** - polei, gheaţă, zăpadă sau P29** - ploaie, ceaţă, viscol Fig. D15** (Lanţuri pentru zăpadă) + adiţionala P27** - polei, gheaţă, zăpadă sau P29** - ploaie, ceaţă, viscol Fig. C1** (Accesul interzis) + adiţionala P27** - polei, gheaţă, zăpadă sau P29** - ploaie, ceaţă, viscol Fig. F37** (Ocolire) + adiţionala P27** - polei, gheaţă, zăpadă sau P29** - ploaie, ceaţă, viscol Fig. A9** (Drum îngustat)
0 1 2 3 4* 5* 6*
TOTAL (buc.):

* Indicatoarele din coloanele 4, 5 şi 6 se stabilesc de către secţie în funcţie de numărul drumurilor şi al sectoarelor înzăpezite cu posibilităţile de ocolire pe ruta cea mai apropiată. ** Figurile A19, D15, C1, F37, A9 şi panourile adiţionale P27 şi P29 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008. NOTĂ: În coloana 3 pentru sectoare mai lungi de 2 km se montează panoul adiţional P 8 „lungimea sectorului periculos“. Anexa se completează la planul operativ al bazei, secţiei, DRDP, administraţiei locale a drumurilor. Situaţia se completează cu necesarul de jaloane care vor servi la marcarea punctelor critice de pe traseul drumului, pentru a indica obstacolele laterale care pot perturba desfăşurarea activităţii de deszăpezire (coronamentele podeţelor, parapetele, bordurile etc.). ANEXA Nr. 2.9 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii, dotări

Nr. crt. Dotări S.D.N. Total
Baza de deszăpezire (1) Baza de deszăpezire (2) Baza de deszăpezire (n)
A. Carburanţi, lubrifianţi, combustibili
1 Benzină tone N
E
2 Motorină tone N
E
3 *Cărbuni (lemne de foc) tone N
E
B. Materiale pentru combaterea poleiului
4 Sare tone N
E
5 Nisip tone N
E
6 Zgură tone N
E
7 CaCl2 tone N
E
Nr. crt. Dotări S.D.N. Total
Baza de deszăpezire (1) Baza de deszăpezire (2) Baza de deszăpezire (n)
C. Alte dotări
8 Termometre buc. N
E
9 Ministaţii meteo buc. N
E
10 Calculator cu internet buc. N
E
11 Mijloace de informare în masă (radio-TV) N
E
12 GPS buc. N
E

N = necesar E = existent * Se completează numai în cazul în care baza este dotată cu încălzire centrală şi/sau alimentare cu apă. ANEXA Nr. 2.10 la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură)

Nr. crt. DN Poziţia km Lungimea sectorului (km) Observaţii (pod, pasaj, sector de drum cu îmbrăcăminte fisurată, beton de ciment cu vechime sub 5 ani)
1
2
3
4

ANEXA Nr. 2.11la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate UM = buc. Este necesar a se prevedea minimum câte un set de mijloace de semnalizare temporară pentru fiecare sector de DN întrucât nu se pot stabili poziţiile km de montare a lor - închiderea circulaţiei se poate face în puncte diferite, care nu pot fi precizate cu exactitate la momentul întocmirii planului operativ pe timpul iernii.

Nr. crt. DN Poziţia km Nr. indicatoarelor rutiere fig. ..........
Fig. a 55* Barieră normală Fig. a 56* Barieră direcţională Fig. a 54* Lampă cu lumină galbenă intermitentă Fig. a 60* Parapet lestabil din material plastic Fig. a 14 şi a 21* Indicatoare rutiere (accesul interzis şi ocolire)
Total (buc.):

* Figurile a 55, a 56, a 54, a 60, a 14 şi a 21 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008. ANEXA Nr. 3la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Lista sectoarelor de drum înzăpezibile

Nr. crt. Sectorul de drum Lungimea sectorului de drum (m) Caracteristici sector Profil drum Categoria de înzăpezire etc. Observaţii - perdele forestiere de protecţie - panouri parazăpezi mobile
DN, DJ sau DC Poziţia kilometrică
1.
2.
3.

ANEXA Nr. 4la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Secţia ........ .......... Proces-verbal de verificare a pregătirilor pentru iarnă ........ ........ .......... Subsemnaţii, ........ ................ ..............., din partea D.R.D.P. ( A.L.D.) şi, ........ ................ ................ ................ ........ ........., din partea S.D.N. ........ ........, verificând pregătirile de iarnă ale S.D.N. ......, am constatat următoarele: I. Instalarea panourilor - parazăpezi - ml II. Concluzii asupra stadiului pregătirii clădirilor, garajelor, depozitelor etc. III. Instruirea personalului şi data procesului-verbal de instruire IV. Pregătirea bazei de deszăpezire

Nr. crt. Dotări S.D.N. Total
Baza de deszăpezire (1) Baza de deszăpezire (2) Baza de deszăpezire (n)
A. Carburanţi, lubrifianţi, combustibili
1 Benzină tone N
E
2 Motorină tone N
E
3 Cărbuni (lemne de foc) tone N
E
B. Materiale pentru combaterea poleiului
4 Sare tone N
E
5 Nisip tone N
E
6 Zgură tone N
E
7 CaCl2 tone N
E
C. Alte dotări
8 Giruetă buc. N
E
9 Termometre buc. N
E
10 Ministaţii meteo buc. N
E
Nr. crt. Dotări S.D.N. Total
Baza de deszăpezire (1) Baza de deszăpezire (2) Baza de deszăpezire (n)
11 Calculator cu internet buc. N
E
12 Mijloace de informare în masă (radio-TV) N
E
13 GPS buc. N
E

N = necesar E = existent Semnăturile membrilor comisiei ........ ................ ........ ............... ANEXA Nr. 5la normativ Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii

Nr. crt. Denumirea sarcinii Termen de execuţie
1 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A. a situaţiei privind evoluţia precipitaţiilor, a numărului mediu anual de zile cu polei şi cu viscol pentru iarna precedentă pe fiecare secţie 31 V
2 Aprobarea programului de revizie şi reparare a autoutilajelor specifice de deszăpezire de către D.R.D.P., respectiv A.L.D. 31 V
3 Întocmirea propunerilor de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii şi înaintarea acestora la C.N.A.D.N.R. - S.A. 15 VI
4 Întocmirea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii la secţii şi înaintarea lui la D.R.D.P., respectiv A.L.D. 15 VII
5 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv la C.J. a planurilor operative de acţiune pentru aprobare 15 VII
6 Aprobarea planurilor operative de acţiune pe timpul iernii de către C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv C.J. şi transmiterea lor la D.R.D.P. şi A.L.D. 1 VIII
7 Transmiterea planurilor operative la baze 30 VIII
8 Punerea în ordine a drumurilor, pentru intrarea în iarnă 1 IX-31 X
9 Instruirea personalului care participă la activitatea de iarnă, la prezentarea în baze La data prezentării în bazele de deszăpezire
10 Organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare 15 X
11 Pregătirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 20 X 1 XI
12 Aprovizionarea bazelor cu carburanţi pentru 14 zile de funcţionare - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 10 X 20 X
13 Aprovizionarea cu materiale antiderapante - în funcţie de necesităţi, acolo unde este cazul În funcţie de necesităţi
14 Aprovizionarea cu materiale chimice antiaglomerante - 35% din cantitate - 50% din cantitate - 75% din cantitate - 100% din cantitate 1 XI 1 XII 31 XII În funcţie de condiţiile meteo şi stocuri
15 Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră pe timpul iernii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 1 XI 15 XI
Nr. crt. Denumirea sarcinii Termen de execuţie
16 Montarea panourilor parazăpezi 1 XII
17 Prezentarea autoutilajelor închiriate în unităţile operative pe timpul iernii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice - termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice 20 X 1 XI
18 Verificarea pregătirilor la unităţile operative pe timpul iernii de către comisii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 1 XI-30 XI

ANEXA Nr. 6la normativ BAZA DE DESZĂPEZIRE ........ ............... Jurnal de activitate pe timp de iarnă privind combaterea poleiului şi înzăpezirii pe drumurile din administrare Ofiţer de serviciu, ora intrare şi ora ieşire Activitate prestată Număr de muncitori prezenţi Modul de acţionare a autoutilajelor: patrulare, acţionare cu lamă, răspândire material antiderapant ANEXA Nr. 7la normativ UNITATEA ........ ................ ........... Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor (naţionale, judeţene, comunale) din data de ........ .............., ora .......... 1. Evenimente rutiere (accidente) 2. Sectoare de drumuri închise temporar circulaţiei rutiere 3. Utilaje cu care se acţionează la pct. 2 4. Drumuri cu circulaţie îngreunată 5. Utilaje cu care se acţionează la pct. 4 6. Starea părţii carosabile pe restul drumurilor

curată şi uscată (DN ....., poz. km ....)

curată şi umedă (DN ....., poz. km ...)

zăpadă continuă (DN ...., poz. km ... grosimea stratului variază între 0 ... 10 cm)

suluri de zăpadă (DN ... poz. km ..........., h variază între .......... şi ....... cm)

parţial gheaţă în grosime de la ... până la ... cm, DN ..., km ... km ...

polei DN ..., km ... km .....

mâzgă etc. DN ..., km ... km ...7. Starea timpului în restul zonei din administrare

cerul (senin, acoperit, parţial acoperit)

vântul (calm sau, dacă bate, se comunică viteza în km/oră şi direcţia)

precipitaţii (ninsoare, lapoviţă, ploaie, burniţă) DN ......., km ...... km ......, localitatea, judeţul

fenomene speciale (polei, ceaţă, viscol, vijelie) DN ...... km ...... km ...... localitatea, judeţul

vizibilitatea: bună, peste 300 m, redusă, sub 300 m, din cauza (ceaţă, viscol, ninsoare abundentă, vijelie etc.)DN ......, km ...... km ......, localitatea, judeţul temperaturi atmosferice din principalele localităţi, în ordine descrescătoare8. Alte aspecte de menţionat ........... Ofiţer de serviciu, ........ ........ .............. NOTĂ: Registrele cu „Jurnalele de activitate pe timp de iarnă“ şi „Buletinul meteo-rutier“ vor fi numerotate, legate şi ştampilate de conducătorul unităţii administrative. Datele şi informaţiile cuprinse în prezenta anexă vor fi transmise zilnic între orele 6,00- 7,00 pentru ultimele 24 de ore şi în dinamică (intervale orare mai scurte), ori de cate ori situaţia o impune. ANEXA Nr. 8la normativ Centralizatorul cu personalul muncitor necesar pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi specifice sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2170/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2170 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2170/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu