Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 186/2068 din 15 aprilie 2002

privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 186 din 15 aprilie 2002
              INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
              Nr. 2.068 din 18 aprilie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din 16 mai 2002

    Ministrul muncii si solidaritatii sociale si presedintele Institutului National de Statistica,
    in temeiul prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica,
    avand in vedere art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 12 lit. c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

             Presedintele Institutului National de Statistica,
                               Aurel Camara

    ANEXA 1

                   SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI
ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

    Art. 1
    Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piata fortei de munca se folosesc doua categorii de indicatori statistici: absoluti si relativi.
    a) Indicatorii absoluti se refera la:
    1. resursele de munca;
    2. populatia activa;
    3. populatia ocupata;
    4. someri;
    5. locurile de munca vacante;
    6. indemnizatia de somaj;
    7. populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii.
    b) Indicatorii relativi se refera la:
    1. rata globala de activitate;
    2. rata de activitate a populatiei de 15 ani si peste;
    3. rata globala de ocupare;
    4. rata de ocupare a populatiei de 15 ani si peste;
    5. rata de ocupare a resurselor de munca;
    6. rata somajului;
    7. ponderea somerilor inregistrati in populatia stabila in varsta de 18 - 62 ani.
    Art. 2
    Indicatorii absoluti se definesc astfel:
    1. Resursele de munca (Rm) reprezinta categoria de populatie ce dispune de ansamblul capacitatilor fizice si intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca utila in una dintre activitatile economiei nationale.
    Resursele de munca se determina cu ajutorul formulei:

    Rm = Pvm - (Pim + Piv) + Sp,

    in care:
    Rm = resurse de munca;
    Pvm = populatia in varsta de munca;
    Pim = persoane in varsta de munca, cu incapacitate permanenta de munca;
    Piv = pensionari in varsta de munca, care nu lucreaza;
    Sp = populatia aflata in afara limitelor varstei de munca si care lucreaza.
    Populatia in varsta de munca (Pvm), conform legislatiei in vigoare, cuprinde barbatii si femeile de la 16 ani pana la varstele standard de pensionare.
    Datele sunt calculate anual de catre Institutul National de Statistica prin balanta fortei de munca la nivel de tara, regiune de dezvoltare si judet.
    2. Populatia activa se determina in doua variante: populatia activa totala si populatia activa civila.
    a) Populatia activa totala (Pa) cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pentru productia de bunuri si servicii in perioada de referinta (saptamana care preceda interviul), incluzand populatia ocupata si somerii definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (someri in sens BIM).
    Indicatorii mentionati sunt obtinuti din Ancheta asupra fortei de munca in gospodarii, efectuata de Institutul National de Statistica cu periodicitate trimestriala si anuala (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de tara si regiune de dezvoltare.
    b) Populatia activa civila (Pac) cuprinde persoanele care au depasit o varsta de munca specificata (16 ani) si care constituie forta de munca disponibila pentru producerea de bunuri si servicii. Populatia activa civila caracterizeaza oferta potentiala de forta de munca si gradul de ocupare a populatiei, incluzand populatia ocupata civila si somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Formula de calcul este:

    Pac = Poc + SANOFM,

    in care:
    Poc = populatia ocupata civila;
    SANOFM = someri inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    Indicatorul se determina anual de catre Institutul National de Statistica prin balanta fortei de munca la nivel de tara, regiune de dezvoltare si judet.
    3. Populatia ocupata se determina in doua variante: populatia ocupata totala si populatia ocupata civila.
    a) Populatia ocupata totala include toate persoanele de 15 ani si peste care au avut un loc de munca si care au lucrat in perioada de referinta (saptamana care precede interviul) cel putin o ora in activitati neagricole sau minimum 15 ore, in cazul lucratorilor pe cont propriu si al lucratorilor familiali neremunerati din agricultura. Populatia ocupata totala include toate categoriile de persoane (salariati, patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati, membri ai unor societati agricole sau ai unor cooperative) care au lucrat in activitati din sectorul formal (inclusiv din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, organizatii politice si obstesti) si din sectorul informal, cu sau fara forme legale.
    Indicatorul se obtine din Ancheta asupra fortei de munca in gospodarii, efectuata de Institutul National de Statistica cu periodicitate trimestriala si anuala (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de tara si regiune de dezvoltare.
    b) Populatia ocupata civila include toate persoanele care, la sfarsitul anului, aveau un loc de munca legal in activitatile neagricole din sectorul formal sau in activitati din agricultura, cu statut de: salariati, patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati, membri ai unor societati agricole sau ai unor cooperative. Nu se includ personalul din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii (cadre militare sau persoane asimilate acestora, militari in termen), detinutii si salariatii organizatiilor politice sau obstesti.
    Indicatorul este obtinut anual de catre Institutul National de Statistica prin balanta fortei de munca, la nivel de tara, regiune de dezvoltare si judet.
    4. Somerii se determina in doua variante: somerii in sens BIM si somerii inregistrati.
    a) Somerii in sens BIM (SBIM) sunt cei definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii.
    Numarul somerilor in sens BIM se determina trimestrial si anual de catre Institutul National de Statistica prin Ancheta asupra fortei de munca in gospodarii, la nivel de tara si regiune de dezvoltare.
    b) Somerii inregistrati (SANOFM) sunt persoanele care indeplinesc conditiile prezentate la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002.
    Numarul total al somerilor inregistrati este calculat, pentru fiecare luna calendaristica, in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la nivel de tara, judet si localitate.
    5. Locurile de munca vacante sunt cele disponibile la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, reprezentand stocul final al lunii. Acestea sunt raportate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de catre agentii economici, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 si ale art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, si centralizate lunar la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Indicatorul se calculeaza dupa formula:

    LM1 = LM0 + I1 - E1,

    in care:
    LM1 = numarul locurilor de munca vacante la sfarsitul lunii de raportare;
    LM0 = numarul locurilor de munca vacante la sfarsitul lunii precedente;
    I1 = numarul locurilor de munca raportate ca disponibile in cursul lunii de raportare (intrari);
    E1 = numarul locurilor de munca iesite din evidenta in cursul lunii de raportare (iesiri).
    6. Indemnizatia de somaj este, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, o suma fixa reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara.
    In perioada in care Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi mai produce efecte se calculeaza si un nivel mediu al acestui indicator, denumit ajutorul mediu lunar, dupa urmatoarea formula:

          Stp
    Am = ----- x Nzl,
          Nzb

    in care:
    Am = ajutorul mediu lunar;
    Stp = suma totala platita in luna de raportare;
    Nzb = numarul de zile-beneficiar platite in luna de raportare;
    Nzl = numarul de zile din luna calendaristica de raportare.
    Ajutorul mediu lunar este urmarit distinct, pe categorii de indemnizare, ca:
    a) ajutor mediu de somaj;
    b) ajutor mediu de integrare;
    c) alocatie medie de sprijin.
    Indicatorul se calculeaza in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    7. Populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii reprezinta numarul total al persoanelor iesite din evidente in decursul fiecarei luni calendaristice prin: ocupare, pensionare, deces, plecare in strainatate, detentie, alte motive.
    Indicatorul se calculeaza in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pe baza datelor primite de la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Indicatorii relativi se definesc si se calculeaza astfel:
    1. Rata globala de activitate reprezinta proportia populatiei active totale (Pa) in populatia totala a tarii (Pt):

           Pa
    Rga = ---- x 100
           Pt

    2. Rata de activitate a populatiei de 15 ani si peste reprezinta proportia populatiei active de 15 ani si peste (Pa15+) in populatia totala in varsta de 15 ani si peste (Pt15+):

             Pa15+
    Ra15+ = ------- x 100
             Pt15+

    3. Rata globala de ocupare reprezinta proportia populatiei ocupate (Po) in populatia totala a tarii (Pt):

           Po
    Rgo = ---- x 100
           Pt

    4. Rata de ocupare a populatiei de 15 ani si peste reprezinta proportia populatiei ocupate de 15 ani si peste (Po15+) in populatia totala in varsta de 15 ani si peste (Pt15+):

             Po15+
    Ro15+ = ------- x 100
             Pt15+

    5. Rata de ocupare a resurselor de munca reprezinta proportia populatiei ocupate civile (Poc) in resursele de munca (Rm):

            Poc
     Rrm = ----- x 100
            Rm

    Indicatorii statistici relativi de la pct. 1 - 5 se calculeaza de catre Institutul National de Statistica.
    6. Rata somajului este calculata in doua variante: rata somajului in sens BIM si rata somajului inregistrat.
    a) Rata somajului in sens BIM se calculeaza ca raport intre numarul somerilor definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (SBIM) si populatia activa totala (Pa), astfel:

            SBIM
    RBIM = ------ x 100
             Pa

    Acest indicator se calculeaza de catre Institutul National de Statistica.
    b) Rata somajului inregistrat se determina ca raport intre numarul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti (indemnizati si neindemnizati) si populatia activa civila. Datele referitoare la populatia activa civila la nivel de tara si judet sunt pastrate ca atare in calculul ratei somajului un an intreg, pana la definitivarea si transmiterea balantei fortei de munca din anul urmator. Se calculeaza astfel:

              SANOFM
    RANOFM = -------- x 100
               Pac

    Rata somajului inregistrat se calculeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    7. Ponderea somerilor inregistrati in populatia stabila in varsta de 18 - 62 ani se determina prin raportarea numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei stabile cu varsta cuprinsa intre 18 - 62 ani.
    Se calculeaza la nivel de tara si localitate de catre Institutul National de Statistica, pe baza numarului de someri inregistrati, comunicat lunar de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa formula:

                SANOFM
    PSANOFM = ----------- x 100
               Pt18 - 62

    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca realizeaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate. Sistemul de indicatori utilizati si metodologia de calcul se vor aproba o data cu tematica acestor cercetari, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, cu avizul Institutului National de Statistica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2068/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2068 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2068/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu