Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2 din 26.02.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 18 martie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 276, 277, art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite prezentul ordin. Articolul IMetodologia pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 5 decembrie 2018, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 26 februarie 2019.Nr. 2.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic 1. La punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.11, cu următorul cuprins: 3.11. În cazul instituţiilor de credit prevăzute la subpct. 3.1 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noţiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) şi c) de la subpct. 3.1 se ajustează prin aplicarea la nivel consolidat, în mod corespunzător, a prevederilor lit. a) şi lit. b) de la subpct. 3.31. 2. La punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.2. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), în vederea determinării mediei ratelor creditelor neperformante şi a gradului mediu de acoperire cu provizioane, instituţiile de credit menţionate la subpct. 3.1 vor utiliza datele înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudenţial, pentru datele de referinţă 31.03. (N-1), 30.06. (N-1), 30.09. (N-1) şi 31.12. (N-1), în formularul F 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.1 lit. a)-c) şi subpct. 3.11. 3. La punctul 3, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.31, cu următorul cuprins: 3.31. În cazul instituţiilor de credit prevăzute la subpct. 3.3 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noţiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) şi c) de la subpct. 3.3 se ajustează după cum urmează: a)prin majorarea cu suma rămasă în sold la fiecare dată de referinţă reprezentând diferenţe pozitive înregistrate, la momentul preluării creditelor, în soldurile creditoare ale conturilor «Alte ajustări», analitice distincte; aceste diferenţe pozitive au fost obţinute la momentul preluării creditelor prin scăderea valorii juste a creditelor preluate din valoarea rămasă de rambursat aferentă acestora la acel moment; b)prin diminuarea cu soldurile debitoare ale conturilor «Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială», analitice distincte, aferente creditelor preluate rămase în sold la fiecare dată de referinţă, în cazul existenţei unor asemenea solduri. 4. La punctul 3, subpunctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.4. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudenţial, pentru datele de referinţă reprezentând sfârşitul fiecărei luni calendaristice din perioada ianuarie (N-1)-decembrie (N-1), în cadrul formularului F 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.3 lit. a)-c) şi subpct. 3.31. 5. La punctul 3, după subpunctul 3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.5, cu următorul cuprins: 3.5. Instituţiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile subpct. 3.11 şi 3.31 trebuie să formalizeze într-un înscris justificativ, documentat corespunzător, fundamentarea ajustărilor menţionate la subpct. 3.11, respectiv la lit. a) şi b) de la subpct. 3.31. 6. În tot cuprinsul Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru riscul sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, sintagma „formularul 18.00" se înlocuieşte cu sintagma „formularul F 18.00".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu