Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1939 din 28 decembrie 2004

pentru aprobarea formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din 11 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 102 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, si ale pct. 102.7 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

   _______
 / ROMANIA \
|  ______  |
| |  MFP | | Agentia Nationala de Administrare Fiscala
| |______| | Directia generala*1) ....................  Nr. inregistrare ......
|MINISTERUL| Activitatea de control fiscal              Data ...../...../......
|FINANTELOR|
| PUBLICE  |
 \________/

                                DISPOZITIE
    privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala

    Date de identificare contribuabil
    Denumire: _________________________ Cod identificare fiscala: ______________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ______________, bd./str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________________

    Date privind inspectia fiscala
    Ca urmare a inspectiei fiscale desfasurate in perioada ___________ de catre ________________ din cadrul ______________________, s-a intocmit*2) ____________ nr. ____/____.
    In baza art. 102 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si pct. 102.7 din Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, dispunem urmatoarele masuri:
    1.1 MASURA*3):
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    1.2 TERMEN*4): ____________________________________________________________
    1.3 MOTIVELE DE FAPT*5):
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    1.4 TEMEIUL DE DREPT*6):
    Act normativ: ______, articol: _____, paragraf: ____, punct: ____, litera: ____, alineat: ____
    2.1 MASURA:
    2.2 TERMEN
    2.3 MOTIVELE DE FAPT:
    2.4 TEMEIUL DE DREPT:
    ......................
    Mentiuni privind audierea contribuabilului:
    ___________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________.
    In conformitate cu art. 174 si 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta dispozitie se poate face contestatie, in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Neducerea la indeplinire a masurile dispuse se sanctioneaza contraventional, potrivit art. 189 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

 ______________________________________________________________________________
| APROBAT,                     | AVIZAT,               | INTOCMIT,             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Conducatorul activitatii     | Sef serviciu          | Numele si prenumele   |
| de inspectie fiscala         |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Functia                      |                       | Semnatura             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Numele si prenumele          | Numele si prenumele   | Numele si prenumele   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Semnatura si stampila        | Semnatura             | Semnatura             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
    *1) Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    *2) Se va completa cu tipul actului intocmit de catre echipa de inspectie care a efectuat verificarea.
    *3) Se va completa masura dispusa de unitatea fiscala.
    *4) Se va completa cu termenul pentru ducerea la indeplinire a masurii dispuse.
    *5) Se va prezenta pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii masurilor.
    *6) Pentru fiecare fapta descrisa vor fi mentionate actele normative incalcate.

    Aprobat prin OMFP nr. 1939/28.12.2004                         Format A4/t1
    Cod 14.13.27.18

    ANEXA 2

    Instructiunile de completare a formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

    1. Formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala" reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. Nu va cuprinde masuri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaza bugetului general consolidat al statului.
    2. Formularul se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" sau cu "Proces-verbal", in cazul in care organele de inspectie fiscala stabilesc masuri in sarcina contribuabililor.
    3. Formularul se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al Activitatii de control fiscal.
    4. Informatiile din continutul formularului se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) Datele de identificare a contribuabilului vor cuprinde denumirea si domiciliul fiscal fara abrevieri, precum si codul de identificare fiscala;
    b) Datele privind inspectia fiscala vor cuprinde perioada in care s-a desfasurat inspectia fiscala, persoanele care au efectuat inspectia si tipul actului intocmit (raport de inspectie fiscala si/sau proces-verbal);
    c) Masura: se va prezenta masura dispusa in sarcina contribuabilului;
    d) Termenul: se va scrie termenul pentru ducerea la indeplinire a masurii dispuse;
    e) Motivele de fapt: se va prezenta detaliat modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere financiar-contabil sau fiscal o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei;
    f) Temeiul de drept: se va prezenta detaliat incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege;
    g) Mentiuni privind audierea contribuabilului: se vor inscrie daca contribuabilul a fost informat despre masurile dispuse, precum si punctul de vedere al acestuia.
    5. Formularul se va intocmi in trei exemplare de catre echipa de inspectie fiscala, avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul Activitatii de control fiscal.

    ANEXA 3

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

    1. Denumire: Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala
    2. Cod: 14.13.27.18
    3. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata utilizandu-se echipamente informatice pentru editare; poate avea numar variabil de pagini, in functie de masurile dispuse.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza: la dispunerea de masuri in sarcina contribuabililor de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal.
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal.
    9. Se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1939/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1939 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1939/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu