Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1939 din 28 decembrie 2004

pentru aprobarea formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din 11 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 102 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, si ale pct. 102.7 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

   _______
 / ROMANIA \
|  ______  |
| |  MFP | | Agentia Nationala de Administrare Fiscala
| |______| | Directia generala*1) ....................  Nr. inregistrare ......
|MINISTERUL| Activitatea de control fiscal              Data ...../...../......
|FINANTELOR|
| PUBLICE  |
 \________/

                                DISPOZITIE
    privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala

    Date de identificare contribuabil
    Denumire: _________________________ Cod identificare fiscala: ______________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ______________, bd./str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________________

    Date privind inspectia fiscala
    Ca urmare a inspectiei fiscale desfasurate in perioada ___________ de catre ________________ din cadrul ______________________, s-a intocmit*2) ____________ nr. ____/____.
    In baza art. 102 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si pct. 102.7 din Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, dispunem urmatoarele masuri:
    1.1 MASURA*3):
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    1.2 TERMEN*4): ____________________________________________________________
    1.3 MOTIVELE DE FAPT*5):
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    1.4 TEMEIUL DE DREPT*6):
    Act normativ: ______, articol: _____, paragraf: ____, punct: ____, litera: ____, alineat: ____
    2.1 MASURA:
    2.2 TERMEN
    2.3 MOTIVELE DE FAPT:
    2.4 TEMEIUL DE DREPT:
    ......................
    Mentiuni privind audierea contribuabilului:
    ___________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________.
    In conformitate cu art. 174 si 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta dispozitie se poate face contestatie, in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Neducerea la indeplinire a masurile dispuse se sanctioneaza contraventional, potrivit art. 189 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

 ______________________________________________________________________________
| APROBAT,                     | AVIZAT,               | INTOCMIT,             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Conducatorul activitatii     | Sef serviciu          | Numele si prenumele   |
| de inspectie fiscala         |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Functia                      |                       | Semnatura             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Numele si prenumele          | Numele si prenumele   | Numele si prenumele   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
| Semnatura si stampila        | Semnatura             | Semnatura             |
|______________________________|_______________________|_______________________|
    *1) Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    *2) Se va completa cu tipul actului intocmit de catre echipa de inspectie care a efectuat verificarea.
    *3) Se va completa masura dispusa de unitatea fiscala.
    *4) Se va completa cu termenul pentru ducerea la indeplinire a masurii dispuse.
    *5) Se va prezenta pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii masurilor.
    *6) Pentru fiecare fapta descrisa vor fi mentionate actele normative incalcate.

    Aprobat prin OMFP nr. 1939/28.12.2004                         Format A4/t1
    Cod 14.13.27.18

    ANEXA 2

    Instructiunile de completare a formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

    1. Formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala" reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. Nu va cuprinde masuri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaza bugetului general consolidat al statului.
    2. Formularul se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" sau cu "Proces-verbal", in cazul in care organele de inspectie fiscala stabilesc masuri in sarcina contribuabililor.
    3. Formularul se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al Activitatii de control fiscal.
    4. Informatiile din continutul formularului se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) Datele de identificare a contribuabilului vor cuprinde denumirea si domiciliul fiscal fara abrevieri, precum si codul de identificare fiscala;
    b) Datele privind inspectia fiscala vor cuprinde perioada in care s-a desfasurat inspectia fiscala, persoanele care au efectuat inspectia si tipul actului intocmit (raport de inspectie fiscala si/sau proces-verbal);
    c) Masura: se va prezenta masura dispusa in sarcina contribuabilului;
    d) Termenul: se va scrie termenul pentru ducerea la indeplinire a masurii dispuse;
    e) Motivele de fapt: se va prezenta detaliat modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere financiar-contabil sau fiscal o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei;
    f) Temeiul de drept: se va prezenta detaliat incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege;
    g) Mentiuni privind audierea contribuabilului: se vor inscrie daca contribuabilul a fost informat despre masurile dispuse, precum si punctul de vedere al acestuia.
    5. Formularul se va intocmi in trei exemplare de catre echipa de inspectie fiscala, avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul Activitatii de control fiscal.

    ANEXA 3

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala", cod 14.13.27.18

    1. Denumire: Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala
    2. Cod: 14.13.27.18
    3. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata utilizandu-se echipamente informatice pentru editare; poate avea numar variabil de pagini, in functie de masurile dispuse.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza: la dispunerea de masuri in sarcina contribuabililor de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal.
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal.
    9. Se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1939/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1939 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1939/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu