Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.192 din 09.11.2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1205 din 10 decembrie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 528 din 10 iunie 2020, întocmit de Direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 litera A, numărul curent 292 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul analitic Denumire analiză/examen/operaţiune Tip probă Metoda/Tehnica de laborator/Referenţial Tarif analiză/ examen/ operaţiune (lei) Tarif manoperă (lei)
„292 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusului influenţei aviare (proteina Matrix) prin Real Time PCR Organe, ţesuturi şi tampoane cloacale/traheale Real Time PCR 218 138"

2. La anexa nr. 1 litera A, după numărul curent 445 se introduc 16 noi numere curente, numerele curente 446-461, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul analitic Denumire analiză/examen/operaţiune Tip probă Metoda/Tehnica de laborator/Referenţial Tarif analiză/ examen/ operaţiune (lei) Tarif manoperă (lei)
„446 Bacteriologie Examen bacteriologic pe cadavru Cadavru, set organe, avorton etc. Examen bacteriologic 144 60
447 Bacteriologie Examen bacteriologic pe probă unică Sânge, secreţii şi excreţii, exsudate, lapte mastitic, urină, material seminal, secreţii prepuţiale, fecale, tampoane cloacale, peleţi, fragment organ/ţesut Examen bacteriologic 79 35
448 Bacteriologie Identificare serologică tulpini bacteriene Tulpini bacteriene Identificare serologică 54 18
449 Bacteriologie Examen patogenitate culturi bacteriene pe şoarece Tulpini bacteriene Test biologic pe şoarece 49 18
450 Bacteriologie Examen patogenitate culturi bacteriene pe cobai Tulpini bacteriene Test biologic pe cobai 329 40
451 Bacteriologie Examen bacterioscopic special - coloraţia STAMP Preparate microscopice Detecţia bacteriilor slab sau moderat acido-rezistente 46 36
Nr. crt. Domeniul analitic Denumire analiză/examen/operaţiune Tip probă Metoda/Tehnica de laborator/Referenţial Tarif analiză/ examen/ operaţiune (lei) Tarif manoperă (lei)
452 Bacteriologie Examen bacterioscopic special - coloraţia Ziehl Neelsen Preparate microscopice Detecţia bacteriilor acido-rezistente 55 43
453 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API 20 E Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 138 19
454 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API STAPH Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 112 17
455 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API STREP Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 131 19
456 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API LISTERIA Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 86 14
457 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API CORYNE Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 70 13
458 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API NE Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 138 19
459 Bacteriologie Identificare biochimică tulpini bacteriene (sisteme multitest - kit comercial) API 20 A Tulpini bacteriene Identificare fenotipică tulpini bacteriene 86 14
460 Biologie moleculară Detecţie genom SARS-CoV-2 Tampon nazal, tampon faringian în mediu de transport pentru virusuri Identificare genom viral 264 128
461 Viroze majore Izolarea virusului SARS-CoV-2 prin inoculare pe culturi celulare Tampon nazal, tampon faringian în mediu de transport pentru virusuri Izolare virus 266 65"

3. La anexa nr. 1 litera B, numărul curent 312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire analiză, examen de laborator şi activitate sanitar-veterinară Tip probă Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial Tarif analiză/examen/ operaţiune (lei)
„312 Determinarea substanţelor stupefiante şi psihotrope Produse şi preparate pe bază de plante, amestecuri minerale, pulberi, tablete sau comprimate UPLC-Q-TOF 2064"

4. La anexa nr. 1, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Tarif PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DE LABORATOR, PRECUM ŞI A AUTORIZĂRII PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR MEDICINALE ŞI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR, PRACTICAT DE INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Nr. crt. Denumire analiză/examen/operaţiune/produs Tarif/lei
0 1 2
1 Solubilitate 284
2 Controlul organoleptic 66
3 Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor 126
4 Gradele de coloraţie ale lichidelor 988
0 1 2
5 Identificare prin reacţii chimice 411
6 Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie 1.051
7 Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire 702
8 Identificare spectrofotometrică în IR 597
9 Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică 770
10 Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă 686
11 Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi organici 826
12 Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică 330
13 Dozare gravimetrică 409
14 Dozare volumetrică 325
15 Determinarea densităţii cu picnometru 222
16 Determinarea densităţii cu densimetru electronic 160
17 Determinarea punctului de topire 273
18 Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere 273
19 Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar 304
20 Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional 316
21 Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor 80
22 Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor 155
23 Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor 206
24 Determinarea friabilităţii comprimatelor 218
25 Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor 200
26 Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj 292
27 Controlul microscopic al pulberilor vegetale 221
28 Determinarea indicelui de acetil 468
29 Determinarea indicelui de hidroxil 593
30 Determinarea indicelui de aciditate 302
31 Determinarea indicelui de peroxid 281
32 Determinarea indicelui de saponificare 343
33 Determinarea indicelui de ester 379
34 Determinarea indicelui de iod 288
35 Determinarea substanţei nesaponificabile 489
36 Determinarea azotului din combinaţiile organice 382
37 Determinarea tensiunii superficiale 325
38 Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale 270
39 Determinarea puterii rotatorii specifice 335
40 Determinarea indicelui de refracţie 263
41 Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele 348
42 Determinarea spectrofotometrică UV-VIS* 1.132
43 Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare 278
44 Determinare polarografică 584
45 Separări cromatografice pe coloană 819
46 Determinare cromatografică pe strat subţire 730
47 Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice 295
48 Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice 429
49 Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice 286
50 Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale 275
51 Proba de sedimentare 79
0 1 2
52 Determinarea indicelui de amăreală 271
53 Controlul microchimic al produselor vegetale 267
54 Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării 47
55 Degresarea produselor vegetale în vederea dozării 63
56 Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării 451
57 Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării 337
58 Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică 136
59 Determinarea umidităţii prin uscare 232
60 Controlul mărimii particulelor 237
61 Determinarea intervalului de distilare 365
62 Determinarea gradului de fineţe al pulberilor 227
63 Determinarea stabilităţii suspensiilor 215
64 Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei 219
65 Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor 127
66 Determinarea timpului de cădere a spumei 71
67 Determinarea puterii de spumare 419
68 Determinarea densităţii aparente la pulberi 236
69 Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere 330
70 Determinarea substanţelor grase totale 145
71 Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale 124
72 Reziduu insolubil în acid clorhidric 104
73 Comportamentul la topire sau dizolvare al supozitoarelor 102
74 Capacitatea de întindere la unguente 97
75 Dezagregarea produselor efervescente 192
76 Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor 138
77 Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor 127
78 Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 µm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă 47
79 Determinare spectrofotometrică în IR* 1.179
80 Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică 1.168
81 Determinare flamfotometrică 1.164
82 Analiza HPLC* 1.685
83 Analiza GC* 1.340
84 Analiza GC cuplată cu HEAD-SPEACE* 1.432
85 Test de dizolvare a formelor de dozare solide 380
86 Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer 203
87 Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl 409
88 Determinarea tipului de emulsie 66
89 Determinarea conţinutului în clorură de sodiu 188
90 Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică 345
91 Determinarea formaldehidei din produse biologice (Ph. Eur.) 94
92 Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu 264
93 Determinarea viscozităţii emulsiei 55
94 Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) 72
95 Determinarea probei de pasaj a emulsiei (vaccinuri) 42
96 Determinarea volumului (vaccinuri) 105
97 Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă 548
98 Control de laborator prin test imunocromatografic 224
99 Control efect sensibilizant tuberculine PPD 1.983
100 Control toxicitate maleină 763
0 1 2
101 Determinare activitate biologică tuberculine PPD pe cobai 4.812
102 Determinare activitate biologică maleină pe cobai 10.780
103 Control toxicitate tuberculine PPD 596
104 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de inhibare a hemaglutinării 265
105 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de hemaglutinare 178
106 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de fixare complement 452
107 Controlul seturilor de diagnostic prin testul de imunodifuzie în gel de agar 452
108 Determinare titru hemolitic ser antihematii de oaie 470
109 Determinare titru alexic ser normal de cobai 243
110 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de seroaglutinare lentă 254
111 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de seroaglutinare rapidă 150
112 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescenţă directă pe frotiuri din culturi celulare 594
113 Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescenţă directă pe frotiuri cu amprente ţesut 571
114 Control valoare imunizantă prin ELISA/placă (produse imunologice veterinare) 339
115 Control macroscopic 35
116 Control sterilitate produse medicinale veterinare şi reagenţi de diagnostic - produse imunologice (preţ/flacon) 50
117 Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii 144
118 Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci 240
119 Control tulpini bacteriene prin teste biochimice (preţ/mediu) 80
120 Control inactivare pe medii de cultură bacteriene specifice 125
121 Control inactivare produse imunologice pe culturi celulare 962
122 Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei 1.035
123 Control inactivare produse imunologice pe şoareci/vaccin antirabic inactivat 1.015
124 Control inactivare suspensie virală pe ouă SPF 2.587
125 Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci - inactivare toxină tetanică 536
126 Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie GRAM 105
127 Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA 87
128 Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen 77
129 Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - Casares Gill 98
130 Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie cu verde de malachit 89
131 Control puritate virusologică pe pui SPF 1-30 zile 2.402
132 Control puritate virusologică pe ouă embrionate 3.391
133 Control puritate virusologică culturi celulare 2.821
134 Control IPIC tulpină - pseudopestă aviară 1.894
135 Control concentraţie în germeni vii - vaccinuri bacteriene (preţ/flacon) 141
136 Control concentraţie în germeni vii - spori vaccin anticărbunos (preţ/flacon) 133
137 Control concentraţie în germeni vii - vaccinuri antifungice (preţ/flacon) 127
138 Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin efect citopatic 1.246
139 Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin imunofluorescenţă directă 1.779
140 Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii 1.702
141 Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek 1.148
142 Control concentraţie virus DIE 50 pe ouă embrionate SPF/determinare 851
143 Control concentraţie virus DIE 50 pe ouă embrionate convenţionale/determinare 346
144 Control concentraţie virus pe culturi celulare 1.089
145 Determinare DL50/pui 2.217
0 1 2
146 Determinare DL50/ouă embrionate 1.815
147 Determinare DL50 - Reed şi Muench pe şoareci 1.350
148 Determinare DLM/cobai 2.498
149 Control viremie/pui - boala Marek 2.480
150 Determinare LT/10 şoareci - toxine clostridiene 1.002
151 Determinare DP50/şoareci 1.154
152 Control valoare biologică - seroneutralizare antitoxina tetanică 822
153 Control patogenitate - caracter edematogen - tulpina Bacillus anthracis 1.512
154 Identificare antigenică - Salmonella 72
155 Identificare antigenică - Leptospira spp (preţ/tulpină) 40
156 Control specificitate DI50/pui - difterovariolă aviară 3.195
157 Identificare antigenică pe culturi celulare (efect citopatic) 1.087
158 Identificare antigenică - pe culturi celulare şi hemadsorbţie 1.314
159 Identificare antigenică - imunofluorescenţă directă amprentă frotiu 894
160 Identificare antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare 1.176
161 Identificare antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN 1.392
162 Control patogenitate - tulpină vaccinală Bacillus anthracis 3.189
163 Control patogenitate - apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae 533
164 Control patogenitate - apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae 2.244
165 Control patogenitate - apatogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae 775
166 Control inocuitate - oi, capre, bovine, cabaline, suine, boboc raţă, boboc gâscă (fără efectiv animale) 313
167 Control inocuitate specifică/tineret aviar 1.775
168 Control inocuitate specifică pe pui SPF (1-30 zile) 2.054
169 Control inocuitate specifică pe un pui (1-30 zile) 133
170 Control inocuitate specifică pe un câine 907
171 Control inocuitate specifică pe o pisică 632
172 Control inocuitate - 1 iepure 429
173 Control inocuitate - 1 cobai 215
174 Control inocuitate - 1 şoarece 85
175 Control patogenitate - titrare tulpină patogenă Bacillus anthracis - infecţie de control/iepuri 12.599
176 Control patogenitate - titrare tulpină patogenă Bacillus anthracis - infecţie de control/cobai 5.261
177 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - ovine, vaccin anticărbunos (fără efectiv animale) 397
178 Control valoare imunizantă, reacţia de inhibare a hemaglutinării - vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui 5.001
179 Control valoare imunizantă, reacţia de inhibare a hemaglutinării - vaccin parvoviroză canină 1.634
180 Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi antipasteurelic bovin 1.723
181 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - porci (fără efectiv animale) 405
182 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - galinacee vaccinuri antibacteriene 3.412
183 Control valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate 4.777
184 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - cobai, vaccin anticărbunos 2.754
185 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - şoareci vaccinuri antibacteriene/serovar 1.262
186 Control valoare imunizantă prin infecţie de control - hamsteri, vaccin antileptospiric/serovar 796
187 Control inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) 854
188 Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) 854
189 Control concentraţie virus DIE 50 fără ouă embrionate/determinare 324
190 Controlul valorii imunizante - IHA/pui 2.925
191 Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui 3.791
192 Control valoare imunizantă prin infecţie de control/difterovariolă aviară 4.629
193 Control valoare imunizantă vaccinuri antitenice prin seroneutralizare/şoareci 2.306
194 Determinare titru antitoxine clostridiene/tip 2.286
0 1 2
195 Control valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric 4.305
196 Control valoare imunizantă prin reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL 169
197 Control valoare imunizantă prin reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR 137
198 Control inactivare pe medii de cultură bacteriene specifice - vaccinuri antimicotice 136
199 Identificare antigenică - vaccinuri antimicotice 135
200 Control patogenitate reziduală la vaccinul antirabic sub formă de momeală 1.571
201 Control valoare imunizantă pe cobai - vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge) 5.413
202 Control valoare biologică pe şoarece a vaccinurilor antirabice inactivate 7.047
203 Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin imunofluorescenţă indirectă 1.858
204 Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare imunizantă vaccinuri antivirale 854
205 Control valoare imunizantă prin reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare 1.664
206 Controlul concentraţiei în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin reacţia de hemadsorbţie 1.404
207 Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării oficiale a seriei 1.190
208 Control valoare imunizantă prin infecţie de control pe galinacee - vaccinuri antibacteriene (fără efectiv păsări) 2.615
209 Control valoare imunizantă prin infecţie de control pe cobai - vaccin contra Clostridium chauvei 3.255
210 Identificare antigenică pentru Eimeria spp. (pe tulpină şi fără efectiv de animale) - vaccinuri antiparazitare 89
211 Control valoare imunizantă pe iepuri/vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge) 5.613
212 Eliberare oficială a seriei pentru produse medicinale veterinare imunologice prin recunoaştere mutuală a certificatelor europene OCABR/OBPR 306
213 Controlul concentraţiei în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin hemaglutinare 1.526
214 Identificare virus pe culturi celulare prin imunofluorescenţă (IF) - vaccinuri antivirale 1.620
215 Control solubilitate - vaccinuri antivirale 199
216 Controlul valorii imunizante pe un pui - vaccinuri antivirale 158
217 Identificare virus pe ouă embrionate SPF - vaccinuri antivirale 813
218 Test ELISA 652
219 Controlul impurităţii pirogene 1.085
220 Controlul impurităţilor toxice 899
221 Determinarea cantitativă a substanţelor active prin metoda difuzimetrică din produsele farmaceutice liposolubile*** 935
222 Determinarea cantitativă a substanţelor active prin metoda difuzimetrică din produsele farmaceutice nonliposolubile*** 844
223 Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene şi fungice din probiotice 486
224 Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene şi fungice din probiotice 953
225 Determinarea activităţii bactericide (faza 2, etapa 1) pentru produsele dezinfectante 1.071
226 Determinarea activităţii fungicide (faza 2, etapa 1) pentru produsele dezinfectante ** 834
227 Determinarea activităţii sporicide pentru produsele dezinfectante 673
228 Verificarea efectului bactericid şi fungicid pe test obiecte (faza 2, etapa 2) pentru produsele dezinfectante **** 3.096
229 Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni 2.125
230 Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.) prin tehnica gel-clot 1.293
231 Controlul sterilităţii produselor medicinale veterinare sub formă de soluţii uleioase, unguente sau creme - metoda filtrării prin membrană în sistem închis Steritest 2.464
232 Controlul sterilităţii produselor medicinale veterinare sub formă de soluţii apoase sau pulberi solubile - metoda filtrării prin membrană în sistem închis Steritest 2.096
233 Controlul sterilităţii produselor medicinale veterinare sub formă de soluţii apoase, pulberi solubile, soluţii uleioase, unguente sau creme - metoda însămânţării directe 1.386
234 Determinarea numărului total de germeni din produsele medicinale veterinare nesterile - metoda însămânţării directe 1.080
0 1 2
235 Determinarea numărului total de germeni din produsele medicinale veterinare nesterile - metoda filtrării prin membrană 1.490
236 Determinarea numărului total de fungi din produsele medicinale veterinare nesterile - metoda însămânţării directe 909
237 Determinarea numărului total de fungi din produsele medicinale veterinare nesterile - metoda filtrării prin membrană 1.250
238 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile - detecţie şi determinare număr bacterii Gram negative bilă-tolerante 824
239 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile - detecţie Escherichia coli 807
240 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânţării directe - detecţie Staphylococcus aureus 634
241 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânţării directe - detecţie Salmonella spp. 728
242 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânţării directe - detecţie Pseudomonas aeruginosa 682
243 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile - detecţie Clostridium sporogenes 809
244 Determinarea germenilor patogeni din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânţării directe - detecţie Candida albicans 704
245 Identificarea cu ajutorul truselor API a microorganismelor specifice 2.854
246 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 32.902
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
247 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 27.007
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
248 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat de referinţă, la care se adaugă, după caz: 24.935
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
249 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 18.244
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
0 1 2
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
250 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 43.258
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
251 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 31.149
a) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
252 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 30.512
a) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care nu sunt destinate consumului uman 956
253 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 23.024
a) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care nu sunt destinate consumului uman 956
254 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 21.749
a) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care nu sunt destinate consumului uman 956
255 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 17.447
a) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care nu sunt destinate consumului uman 956
0 1 2
256 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 39.275
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită, propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
257 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedură descentralizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 27.166
a) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedură descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale cu utilizare bine stabilită, propuse prin procedură descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
258 Autorizarea produselor medicinale veterinare generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă 24.935
259 Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat 18.244
260 Autorizarea produselor medicinale generice prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă 19.359
261 Autorizarea produselor medicinale generice prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat 15.854
262 Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă 34.097
263 Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat 24.617
264 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 34.495
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
265 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 27.166
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
266 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 30.512
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
0 1 2
267 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 23.024
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
268 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 21.749
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
269 Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 17.447
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
270 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 30.512
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
271 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală realizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 23.024
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
272 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 21.749
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
0 1 2
273 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" realizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 17.407
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
274 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă, la care se adaugă, după caz: 39.275
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
275 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat, la care se adaugă, după caz: 27.166
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
276 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă 30.512
277 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat 23.024
278 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" propuse prin procedura descentralizată cu România stat de referinţă 34.495
279 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat 21.829
280 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă 21.749
281 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat 17.447
282 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu substanţă activă nouă propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă 30.512
283 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat 29.396
284 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu substanţă activă nouă, propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă 39.275
285 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă, propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat 29.556
286 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu substanţă activă nouă, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propusă prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă 21.749
287 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă, prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat 18.244
288 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat", prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă 24.935
289 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat", prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat 15.854
290 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat", prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă 21.988
0 1 2
291 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat", prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat 18.642
292 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat" , prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă 21.749
293 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat", prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat 17.447
294 Autorizarea produselor medicinale biologice similare propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru interesat 23.024
295 Autorizarea produselor medicinale biologice similare propuse prin procedura de recunoaştere mutuală cu România stat membru de referinţă 30.512
296 Autorizarea produselor medicinale biologice similare propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă 39.275
297 Autorizarea produselor medicinale biologice similare propuse prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat 27.166
298 Autorizarea produselor medicinale biologice similare prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru de referinţă 21.749
299 Autorizarea produselor medicinale biologice similare prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura „repeat use" cu România stat membru interesat 17.447
300 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: 15.734
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă, pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic, prin procedura naţională 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman, prin procedura naţională 956
301 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: 14.938
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura naţională pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă cunoscută autorizată prin procedura naţională pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman 956
302 Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: 14.938
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită prin procedura naţională pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care sunt destinate consumului uman 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită prin procedura naţională pentru fiecare altă specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor care nu sunt destinate consumului uman 956
303 Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura naţională 11.194
304 Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă), prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: 18.124
a) Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul speciilor de interes economic, prin procedura naţională 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie fixă) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman, prin procedura naţională 956
305 Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar hibride prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: 14.938
a) Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar hibride pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care sunt destinate consumului uman, prin procedura naţională 1.354
b) Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar hibride pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul animalelor care nu sunt destinate consumului uman, prin procedura naţională 956
0 1 2
306 Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin „consimţământ informat" 14.938
307 Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice, prin procedura naţională 14.938
308 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin import paralel, procedura simplificată 3.228
309 Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale veterinare 6.255
310 Aviz de comercializare produse medicinale veterinare 2.778
311 Autorizarea produselor medicinale biologice similare propuse prin procedura naţională 14.938
312 Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicaţii multiple - „duplicat" prin procedura naţională 14.380
313 Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă 19.359
314 Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat 13.464
315 Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare, prin procedura naţională 8.485
316 Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică prin procedura naţională 8.485
317 Reînnoirea autorizaţiei de comercializare pentru import paralel 2.349
318 Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat interesat 21.430
319 Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă 31.069
320 Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura naţională 12.349
321 Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP cu România stat membru interesat 1.424
322 Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP cu România stat membru de referinţă 1.822
323 Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP cu România stat membru interesat 1.742
324 Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP cu România stat membru de referinţă 2.220
325 Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP cu România stat membru interesat 3.017
326 Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP cu România stat membru de referinţă 4.052
327 Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională 1.145
328 Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională 1.384
329 Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională 3.734
330 Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import paralel 1.185
331 Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, prin procedura naţională 243
332 Notificarea produselor medicinale veterinare homeopate, prin procedura naţională simplificată 1.344
333 Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi inscripţionării ambalajului primar şi secundar al produsului medicinal de uz veterinar, a prospectului şi SPC-ului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II, prin procedura naţională 1.049
334 Avizare material publicitar pentru produsele medicinale veterinare 1.368
335 Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale veterinare/oră 173
336 Notificare consolidată în vederea completării documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura de autorizare, reînnoire sau de extindere prin procedura naţională***** 1.300
337 Tarif anual de menţinere pe piaţă a autorizaţiei de comercializare pentru produse medicinale veterinare 343
338 Transfer autorizaţie de comercializare 5.378
339 Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive, cosmetice şi alte produse de uz veterinar în vederea notificării 811
340 Titrarea unei suspensii antigenice prin determinarea unităţilor convenţionale colorimetrice 543

* Tariful metodei de analiză include preţul unei singure substanţe de referinţă. În cazul în care produsul medicinal veterinar de analizat conţine două sau mai multe substanţe active la valoarea tarifului metodei de analiză se adaugă preţul substanţei/substanţelor de referinţă (preţul pentru o substanţă de referinţă este de 395 lei). ** Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare. *** Tariful metodei de analiză include preţul pentru determinarea cantitativă prin metoda difuzimetrică a unei singure substanţe. În cazul în care produsul medicinal veterinar de analizat conţine două sau mai multe substanţe active valoarea tarifului metodei de analiză se înmulţeşte cu numărul de substanţe active determinate. **** Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafeţe poroase şi nonporoase şi efect fungicid pe suprafeţe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe poroase şi nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare. Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20% din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare. ***** Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale. NOTE: a)Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. b)În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul. c)Pentru variaţiile tip I, II sau grup de variaţii, solicitate prin «Distribuirea echitabilă a sarcinilor» (worksharing) se aplică acelaşi tarif stabilit pentru variaţiile de tip I, II sau grup de variaţie în funcţie de tipul de procedură. d)Tariful anual de menţinere pe piaţă a autorizaţiei de comercializare pentru produse medicinale veterinare se achită în primele 6 luni ale anului în curs pentru toate autorizaţiile de comercializare valide la data de 31 decembrie a anului precedent. 5. La anexa nr. 1 litera D, numerele curente 58-65 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul analitic Denumire instruire Tip probă Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial Tarif/instruire (lei)
„58 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Organe şi ţesuturi PCR 641
59 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix) Organe şi ţesuturi PCR 630
60 Biologie moleculară/OMG Identificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia Produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia PCR 864
61 Biologie moleculară/OMG Cuantificarea ADN-ului modificat genetic din produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia Produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia PCR 1.351
62 Biologie moleculară/OMG Identificarea genotipurilor rezistente/ susceptibile la scrapie Sânge Tipizare moleculară 901
63 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusului Bluetongue Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA PCR 655
64 Biologie moleculară/OMG Detecţia elementelor genetice P35S şi T-nos din produse alimentare şi furaje Produse alimentare şi hrană pentru animale PCR 911
65 Biologie moleculară/OMG Screening pentru identificarea OMG din produse alimentare şi hrană pentru animale de origine vegetală prin Real Time PCR Produse alimentare şi hrană pentru animale Real Time PCR 1.269"

6. La anexa nr. 1 litera D, după numărul curent 109 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 110-113, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Domeniul analitic Denumire instruire Tip probă Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial Tarif/instruire (lei)
„110 Toxicologie-chimie Determinarea unor contaminanţi prin spectrometrie de absorbţie moleculară Material patologic, hrană pentru animale, apă UV-VIS 720
111 Toxicologie-chimie Determinarea unor contaminanţi prin metode electrochimice şi volumetrice Material patologic, hrană pentru animale, apă Metode electrochimice şi volumetrice 620
112 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR Culturi celulare, organe şi ţesuturi Real Time PCR 652
113 Biologie moleculară/OMG Identificarea genomului virusurilor capripox prin Real Time PCR Cruste, organe, sânge pe EDTA Real Time PCR 637"

7. La anexa nr. 1, litera F se modifică şi va avea următorul cuprins: F. TARIF pentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor şi în domeniul organismelor modificate genetic:

Nr. crt. Denumire departament Denumire schemă de intercomparare Tip probă Metoda/ Tehnica de laborator Tarif/ schema de intercomparare (lei)
0 1 2 3 4 5
1 Sănătatea animalelor acvatice Identificarea bacteriilor patogene pentru peşti Peşte Examen bacteriologic 4.985
2 Sănătatea animalelor acvatice Detecţia mixobacteriilor la peşti Peşte Examen bacterioscopic 2.843
3 Sănătatea animalelor acvatice Identificarea bioagresorilor parazitari la peşti Peşte Examen parazitologic 3.545
4 Sănătatea insectelor utile Detecţia şi identificarea agenţilor patogeni în puietul de albine, prin examen bacteriologic Puiet de albine Examen bacteriologic 3.924
5 Sănătatea insectelor utile Identificarea speciilor de ectoparaziţi specifici albinelor prin examen macro şi microscopic direct Albine, detritus stup Examen parazitologic 2.199
6 Sănătatea insectelor utile Identificarea şi determinarea numărului de spori de Nosema spp. prin examen microscopic direct Albine Examen parazitologic 3.032
7 Toxicologie - chimie Identificarea unor contaminanţi prin cromatografie în strat subţire Material patologic, hrană pentru animale, apă HPTLC 3.282
8 Toxicologie - chimie Identificarea unor contaminanţi prin reacţii specifice de culoare Material patologic, hrană pentru animale, apă 1.019
9 Toxicologie - chimie Determinarea unor elemente prin spectrometrie cu absorbţie atomică/spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv Material patologic, hrană pentru animale, apă AAS 1.807
10 Toxicologie - chimie Test screening de identificare a unor contaminanţi prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă Material patologic, hrană pentru animale, apă LC-MS 4.081
11 Toxicologie - chimie Test screening de identificare a unor contaminanţi prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă Material patologic, hrană pentru animale, apă GC-MS 2.979
12 Toxicologie - chimie Determinarea unor elemente prin spectrometrie cu absorbţie atomică/spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv Material patologic, hrană pentru animale, apă ICP-MS 5.132
13 Toxicologie - chimie Determinarea unor contaminanţi prin alte metode toxicologice Material patologic, hrană pentru animale, apă 2.753
14 Viroze majore Detecţia anticorpilor antivirus Bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de competiţie (ELISA) Ser sangvin ELISA 729
15 Viroze majore Detecţia anticorpilor în pesta porcină clasică prin testul ELISA Ser sangvin ELISA 338
16 Viroze majore Detecţia antigenelor virusului PPC pe frotiuri de măduvă sternală prin testul de imunofluorescenţă Frotiuri IFD 213
0 1 2 3 4 5
17 Viroze majore Detecţia anticorpilor antivirus influenţa aviară prin reacţia de inhibare a hemaglutinării Ser sangvin RIHA 2.158
18 Viroze majore Detecţia anticorpilor antivirus boala de Newcastle prin reacţia de inhibare a hemaglutinării Ser sangvin RIHA 1.308
19 Viroze majore Detecţia anticorpi în pesta porcină africană prin ELISA Ser sangvin ELISA 776
20 Viroze majore Detecţia anticorpilor antivirusuri capripox prin testul imunoenzimatic (ELISA) Ser sangvin ELISA 1.205
21 Virusologie Detecţia anticorpilor serici antivirusul anemiei infecţioase ecvine prin testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins) Ser sangvin Imunodifuzie în gel de agar pentru AIE 421
22 Virusologie Detecţia anticorpilor serici antivirusul leucozei enzootice bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA) Ser sangvin Test imunoenzimatic/ test ID 309
23 Virusologie Detecţia anticorpilor antivirusul rinotraheitei infecţioase bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA) Ser sangvin Test imunoenzimatic (ELISA - varianta blocking pentru gE) pentru IBR 261
24 Virusologie Detecţia anticorpilor antivirusul rinotraheitei infecţioase bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA) Ser sangvin Test imunoenzimatic (ELISA - varianta blocking pentru gB) pentru IBR 799
25 Virusologie Diagnosticul rabiei prin examenul de imunofluorescenţă directă (IFD) Creier IFD 4.640
26 Virusologie Detecţia markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabic cu momeli, prin examen microscopic (UV) Dinte, os lung Detecţia markerului vaccinal 473
27 Virusologie Detecţia anticorpilor antirabici postvaccinali prin testul imunoenzimatic (ELISA) Ser sangvin, lichid toracic ELISA 1.285
28 Virusologie Detecţia virusului rabic prin testul de inoculare intracerebrală a şoriceilor (bioprobă) Creier Bioprobă 1.482
29 Morfopatologie Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA dublu sandwich pentru EST Trunchi cerebral Imunoenzimatică 2.754
30 Morfopatologie Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA prin utilizare de polimeri chimici pentru captura selectivă a PrPres pentru EST Trunchi cerebral Imunoenzimatică 2.754
31 Morfopatologie Detecţia PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentru EST Trunchi cerebral Imunocromatografică 2.754
32 Morfopatologie Examinarea la microscop a preparatelor histologice permanente colorate prin diferite metode de colorare Probe de ţesuturi/organe Metodă histologică 2.609
33 Morfopatologie Procesarea histopatologică prin tehnica histologică de procesare a probelor de organe Probe de ţesuturi/organe Metodă histologică 1.825
34 Morfopatologie Aplicarea diferitelor metode histologice de colorare a preparatelor histopatologice permanente Cadavre/set de organe Diagnostic necropsic 2.393
0 1 2 3 4 5
35 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Organe şi ţesuturi PCR 1.735
36 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix) Organe şi ţesuturi PCR 1.799
37 Biologie moleculară/ OMG Identificarea ADN-ului specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia Produse alimentare şi hrană pentru animale care conţin soia PCR 6.198
38 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie Sânge PCR 4.809
39 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genomului virusului Bluetongue Sânge de rumegătoare recoltat pe anticoagulant (EDTA) PCR 2.107
40 Biologie moleculară/ OMG Screening pentru identificarea OMG din produse alimentare şi hrană pentru animale de origine vegetală prin Real Time PCR Produse alimentare şi hrană pentru animale PCR 7.191
41 Parazitologie Identificarea genurilor şi speciilor de Culicoides vectori pentru virusul bolii limbii albastre 521
42 Parazitologie Evidenţierea elementelor parazitare din sânge 613
43 Parazitologie Evidenţierea parazitului Cryptosporidium spp din materii fecale/conţinut intestinal, prin frotiu fixat şi colorat Ziehl Neelsen modificată 548
44 Parazitologie Identificarea genurilor şi speciilor de ectoparaziţi pe baza caracterelor de morfologie externă 479
45 Parazitologie Identificarea genurilor şi speciilor de ţânţari şi a altor vectori ai bolilor la animale pe baza caracterelor de morfologie externă 494
46 Parazitologie Evidenţierea ouălor, oochisturilor, larvelor sau adulţilor de paraziţi din fecale 491
47 Parazitologie Identificarea genurilor şi speciilor de căpuşe pe baza caracterelor de morfologie externă 468
48 Parazitologie Detecţia coproantigenelor de Echinococcus spp. din materii fecale prin tehnica ELISA directă ELISA 821
49 Parazitologie Detecţia anticorpilor anti-Fasciola hepatica în ser la ovine şi bovine prin tehnica ELISA indirectă ELISA 570
50 Parazitologie Detecţia anticorpilor IgG anti-Toxoplasma gondii din ser la animale, prin tehnica IFI IFI 901
51 Micologie Izolarea şi identificarea fungilor şi algelor unicelulare cu caracter patogen/potenţial patogern Secreţii, excreţii, culturi de fungi 964
52 Micotoxicologie Determinare de micotoxine prin ELISA/1 micotoxină Hrană pentru animale 1.620
53 Micologie Detecţia, numărarea şi identificarea fungilor (NTF) Hrană pentru animale 1.123
0 1 2 3 4 5
54 Imunologie Detecţia anticorpilor anti-Brucella spp. prin RBT, SAT, RFC şi ELISA RBT, SAT, RFC, manualul OIE 7.013
55 Imunologie Detecţia anticorpilor anti-Mycobacterium paratuberculosis prin ELISA ELISA, manualul OIE 5.437
56 Imunologie Detecţia anticorpilor anti-Leptospira spp. prin MAT MAT, manualul OIE 4.087
57 Imunologie Detecţia anticorpilor anti - Brucella suis prin iELISA Ser sangvin ELISA, manualul OIE 5.437
58 Imunologie Detecţia anticorpilor anti-Brucella ovis prin ELISA Ser sangvin ELISA, manualul OIE 5.437
59 Bacteriologie Izolarea şi identificarea Salmonella spp/set x 10 probe Fecale Bacteriologică 3.253
60 Bacteriologie Detecţia Mycobacterium spp. prin examen microscopic direct/set x 5 probe Frotiuri realizate din ţesuturi, culturi bacteriene Examen microscopic 1.161
61 Bacteriologie Detecţia Bacillus anthracis prin examen microscopic direct/set x 5 probe Frotiuri realizate din ţesuturi, culturi bacteriene Examen microscopic 1.222
62 Bacteriologie Izolarea şi identificarea Listeria spp/set x 5 probe Tulpini bacteriene Bacteriologică 4.370
63 Bacteriologie Izolarea şi identificarea Campylobacter spp/set x 5 probe Conţinut intestinal, culturi bacteriene Bacteriologică 4.766
64 Bacteriologie Izolarea şi identificarea Escherichia coli indicator comensal şi Escherichia coli sintetizatoare enzime tip ESBL-AmpC şi carbapenemaze/set x 5 probe Conţinut intestinal Bacteriologică 4.974
65 Bacteriologie Testarea comportamentului la antimicrobiene al tulpinilor bacteriene - tehnica microdiluţiei/set x 8 probe Tulpini bacteriene Bacteriologică 5.267
66 Bacteriologie Izolarea în culturi şi identificarea preliminară a Brucella spp./set x 10 probe Tulpini bacteriene Bacteriologică 1.688
67 Bacteriologie Izolarea în culturi şi identificarea preliminară a Mycobacterium spp., implicate în tuberculoza bovină/set x 6 probe Ţesuturi Bacteriologică 2.860
68 Hematologie Determinarea cantitativă a parametrilor hematologici (hemogramă) Analizor hematologic 559
69 Bacteriologie Verificarea eficienţei decontaminării suprafeţelor Detecţia bacteriilor din genul Staphylococcus 501
70 Bacteriologie Analiza bacteriologică a apei destinate adăpării animalelor UFC la 22, 36/ml bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi intestinali, Clostridium perfringens 178
71 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genomului virusurilor capripox prin Real Time PCR Cruste, organe, sânge pe EDTA Real time PCR 2.392
72 Biologie moleculară/ OMG Identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR Culturi celulare, organe şi ţesuturi Real Time PCR 2.166.

8. La anexa nr. 1, nota de subsol de la litera H se modifică şi va avea următorul cuprins: *) Cheltuielile aferente cazării şi transportului echipei de evaluare se suportă de către solicitant, cu excepţia laboratoarelor din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Tariful se aplică pentru evaluarea fiecărui punct de lucru. 9. La anexa nr. 3, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins: D. TARIF pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul:

Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare - lei/unitate -
1 Carne, lapte şi produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui 376
Exploataţie de producţie a laptelui 10
Activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, cu excepţia vânzării directe a laptelui crud prin intermediul automatelor 10
Automat de vânzare a laptelui crud 50
Centru de colectare a vânatului sălbatic 250
2 Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă de consum: centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor 250
Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole 126
3 Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: unitate de alimentaţie publică, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport; alte unităţi de vânzare cu amănuntul 376
Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering 250
Automate de vânzare a produselor alimentare a) înregistare pentru 1-50 de automate 360
b) înregistare pentru 51-100 de automate 493
c) înregistare pentru 101-500 de automate 625
d) înregistare pentru 501-1.000 de automate 809
e) înregistare pentru mai mult de 1.000 de automate 1.071
Târg/expoziţie de produse alimentare, piaţă angro de legume-fructe 357
Puncte gastronomice locale 110
Unităţi mobile de comercializare a alimentelor 250
Hipermarket/Supermarket 629
4 Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar 250
Unităţi de conservare şi fabricare/obţinere a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume 250
Unităţi de fabricare/obţinere a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) 250
5 Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia/obţinerea şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate 376
Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate 376
Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate 250
6 Activităţi de fabricare/obţinere a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat 250
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor 376
Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei 250
Unităţi pentru măcinarea legumelor 250
Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare - lei/unitate -
7 Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea/obţinerea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. 376
Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc. 376
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare 250
Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor 376
Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 376
Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate 250
Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte 250
Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) 250
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor 250
8 Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea/obţinerea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate 376
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe 376
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie 376
Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice 376
9 Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală; sifonărie 250
Unităţi de fabricare a îngheţatei 250
Unităţi de fabricare a gheţii alimentare 250
Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală 376
Depozit pentru seminţe de consum 250
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate 376
Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală 126.

10. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 4A. TARIF pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

Nr. crt. Denumire operaţiune Tarif operaţiune - lei -
1 Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 5.315
2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.362
3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 2.656
4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 891
5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 1.495

B. TARIF pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

Nr. crt. Denumire operaţiune Tarif operaţiune - lei -
1 Verificarea valorii analitice a Antigenului Brucelic colorat cu Roz Bengal 448
2 Verificarea valorii analitice a Antigenului Brucelic pentru SAT 3.367
3 Verificarea valorii analitice a Antigenului Brucelic pentru RFC 1.183
4 Set diagnostic conjugat IFD Rabie 2.320
5 Set de diagnostic ID 419
6 Set de diagnostic RIHA 1.005
7 Verificarea valorii analitice a unei truse ELISA pentru determinarea micotoxinelor 2.091
8 Verificarea valorii analitice a unei truse ELISA pentru detecţia anticorpilor în boli bacteriene şi parazitare 670
9 Verificarea valorii analitice a unei truse ELISA imunoenzimatice 2.257
10 Verificarea valorii analitice a trusei de diagnostic EST prin metoda imunocromatografică 1.893
11 Verificarea valorii analitice a trusei de diagnostic EST prin metoda imunohistochimică 2.404
12 Verificarea valorii analitice a unei truse ELISA pentru detecţia antigenelor în boli parazitare 821
13 Verificarea valorii analitice a unei truse ELISA pentru detecţia anticorpilor în boli parazitare 623
14 Verificarea valorii analitice a trusei de diagnostic EST prin tehnici de imunoblotare 3.850.

C. TARIF pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

Denumire operaţiune Tarif/lei
Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 4.529.

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Robert Viorel ChioveanuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 192/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 192 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 192/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu