Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 250/189/748 din 31 mai 2004

privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 250 din 31 mai 2004
              MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
              Nr. 189 din 20 mai 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 748 din 13 mai 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 29 iunie 2004

    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Angajatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
    2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
    3. au diploma de absolvire a unei forme de invatamant superior de lunga durata, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronica, respectiv una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
    4. angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
    Art. 2
    Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se intelege activitatile mentionate in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
    b) organigrama angajatorului;
    c) fisa postului;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire;
    e) carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca;
    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
    (3) Statul de plata, intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de munca.
    Art. 4
    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca.
    Art. 5
    Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Elena Dumitru

                       Ministrul comunicatiilor
                       si tehnologiei informatiei,
                       Dan Nica

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Gheorghe Gherghina,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Ocupatia      |              Descrierea activitatii              |
|crt.|                      |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  1.| Analist              | Activitati de realizare a analizei in vederea    |
|    |                      | definirii specificatiilor pentru construirea     |
|    |                      | efectiva a sistemelor informatice, susceptibile  |
|    |                      | sa raspunda cerintelor utilizatorilor            |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  2.| Programator          | Activitati de realizare a programelor pentru     |
|    |                      | calculator, conform unor specificatii            |
|    |                      | predefinite, si asamblarea lor in sisteme        |
|    |                      | coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii|
|    |                      | conformitatii cu specificatiile                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  3.| Proiectant de sistem | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | informatic           | de proiectare bazate pe cunostinte de            |
|    |                      | specialitate cu cunostinte in utilizarea         |
|    |                      | instrumentelor software sau a limbajelor de      |
|    |                      | programare, in vederea producerii si             |
|    |                      | implementarii unor solutii functionale care sa   |
|    |                      | corespunda cerintelor predefinite ori unor       |
|    |                      | necesitati organizationale                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  4.| Inginer/Programator  | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | de sistem informatic | de proiectare cu cunostinte adecvate de          |
|    |                      | tehnologie software si hardware, in vederea      |
|    |                      | definirii, proiectarii, realizarii, testarii,    |
|    |                      | implementarii si modificarii sistemelor          |
|    |                      | informatice ce contin software ca principala     |
|    |                      | componenta                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  5.| Administrator de baze| Activitati de furnizare a expertizei de          |
|    | de date              | specialitate si a asistentei practice in         |
|    |                      | managementul sistemelor de baze de date si in    |
|    |                      | utilizarea datelor informatice pentru a raspunde |
|    |                      | cerintelor sistemului informatic in orice moment |
|    |                      | al ciclului de viata, in conformitate cu         |
|    |                      | criteriile de calitate definite                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  6.| Inginer software     | Activitati de adaptare si/sau de armonizare a    |
|    |                      | solutiilor hardware, software si a sistemelor de |
|    |                      | operare, precum si a aplicatiilor existente sau  |
|    |                      | proiectate la necesitatile reale sau estimate ale|
|    |                      | utilizatorilor, in vederea indeplinirii          |
|    |                      | cerintelor privind satisfacerea gradului de      |
|    |                      | solicitare (timpul de raspuns)                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  7.| Manager de proiect   | Activitati de coordonare a sistemelor de         |
|    | informatic           | dezvoltare specifice aplicatiilor informatice    |
|    |                      | majore, inclusiv coordonarea personalului si     |
|    |                      | urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date|
|    |                      | necesare, programare, analiza). Managerii de     |
|    |                      | proiect dezvolta, planifica, analizeaza,         |
|    |                      | estimeaza si stabilesc prioritatile aferente     |
|    |                      | componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum|
|    |                      | si fazele si termenele de executie a proiectelor |
|____|______________________|__________________________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
                           cuprinzand specializarile

    1. Automatica si informatica industriala
    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
    4. Matematica, Matematica informatica
    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 189/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 189 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 189/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu