Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1799 din 24.08.2017

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 04 septembrie 2017SmartCity1

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 alin. (2) şi al art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (7) şi al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, ministrul delegat pentru fonduri europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins(4) Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţă sunt autorizate să încheie contracte a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statele partenere în program şi în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi cu prevederile contractelor standard la nivel de program.(5) Pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, limita admisă pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, la încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul programului, este de 25% şi se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului.(6) Pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, limita admisă pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, la încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul programului, este de 10% şi se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului. 2. La articolul 4 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte rol de Autoritate naţională, plata cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanţare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanţare în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare.3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins(2) Pentru Programul transnaţional Dunărea, sumele aferente plăţilor în avans reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiecte se transferă de către Autoritatea naţională în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, cu condiţia existenţei următoarelor documente:contractul de cofinanţare în vigoare încheiat între Autoritatea naţională şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România; solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri din România, realizată conform contractului de cofinanţare. 4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Autoritatea de management virează către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sumele aferente plăţilor în avans în conturi deschise la instituţii de credit (bănci comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda naţională. Pentru proiectele finanţate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţă se acordă plăţi în avans din cofinanţarea de la bugetul de stat al României pentru proiectele aferente apelurilor deschise în cadrul programului după cum urmează:a)pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, un procent de 60% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România; b)pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, un procent de 80% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România; c)pentru Programul transnaţional Dunărea, un procent de 40% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea naţională şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România.5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru proiectele implementate în cadrul Programului transnaţional Dunărea, la cererea de plată finală se stabileşte dacă pentru proiectele respective mai sunt de făcut plăţi sau trebuie recuperate sume din avansurile acordate, după cum urmează:a)dacă cheltuielile eligibile declarate şi autorizate în cadrul proiectului depăşesc suma acordată sub formă de avans, Autoritatea naţională transferă diferenţa către partenerul român; b)dacă cheltuielile eligibile declarate şi autorizate în cadrul proiectului sunt inferioare sumei acordate sub formă de avans, Autoritatea naţională recuperează diferenţa conform procedurilor proprii, prevederilor contractelor de finanţare, precum şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. 6. Anexa „Fişa de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene FEDR/IPA II/ENI" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumbp. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXĂ (Anexa la normele metodologice) Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene FEDR/IPA II/ENI Ordonator de credite Departamentul (care propune/implementează proiectul) ........ .............. Bugetul din care este finanţat: ........ ................ ............ I - Credite de angajament (CA) II - Credite bugetare (CB) Denumire proiect ........ ........ ............ şi/sau Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare ........ ............... Program/Instrument/Facilitate ........ ................ ........ mii lei -

Perioada de implementare CA/CB Buget proiect
Total Cheltuieli eligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile
FEN Cofinanţare Activităţi proprii
Activităţi proprii
0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4
... (anul 1) realizat/estimat) I
II
... (anul 2) (realizat/estimat) I
II
II
... (anul n) I
II
TOTAL I
II

Descrierea activităţilor eligibile:

Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:

Departament/Direcţie (beneficiar) ........ ................ ................ ........ Director general/Director, ........ ................ ........... Date contact al responsabilului de proiect Nume ........ ........... Telefon ........ .......... Fax/E-mail ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1799/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1799 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1799/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu