Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1671 din 01.11.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 04 noiembrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 14.029/2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.589 din 30.10.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 378, 380, 398, 404, 417 şi 550 se abrogă. 2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 332, 350, 424, 456-460, 468-471, 546, 548, 554 şi 555 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„332 W61578001 J02AC04 POSACONAZOLUM** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU UN FL. X 16,7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
350 W55841001 J02AX06 ANIDULAFUNGINUM ECALTA 100 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 100 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB. S 1 1.142,892000 1.291,536000 326,114000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
424 W59320003 J05AF05 LAMIVUDINUM LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mg COMPR. FILM. 150 mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED MALTA CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 3,480333 4,248833 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
456 W61528001 J05AR02 ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM ** KIVEXA 600 mg/ 300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg VIIV HEALTHCARE UK LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL) PR 30 20,409600 23,652400 27,670266
457 W63257001 J05AR03 EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM. PR 30 9,545200 11,652799 14,608534
458 W63802004 J05AR03 EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE OPA-AL-PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM. PR 30 9,545200 11,652799 20,308534
459 W62931007 J05AR03 EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/ 245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg TEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU CAPACITATEA DE 100 ML, PREVĂZUT CU CAPAC DIN PP CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI RECIPIENT CARE CONŢINE 3 G DESICANT X 30 COMPR. FILM. PR 30 7,954333 9,710666 0,000000
460 W62928001 J05AR03 EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL DUNOTRISIN 200 mg/ 245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 9,545200 11,652799 19,100534
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
468 W64751001 J05AR17 COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA) DESCOVY 200 mg/ 10 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 10 mg GILEAD SCIENCES IRELAND UC IRLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 64,721000 71,817666 0,000000
469 W62913001 J05AR17 COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA) DESCOVY 200 mg/ 10 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 10 mg GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 64,721000 71,817666 0,000000
470 W64752001 J05AR17 COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA) DESCOVY 200 mg/ 25 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 25 mg GILEAD SCIENCES IRELAND UC IRLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 64,721000 71,817666 0,000000
471 W62914001 J05AR17 COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA) DESCOVY 200 mg/ 25 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 25 mg GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 64,721000 71,817666 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
546 W64694001 J02AC04 POSACONAZOLUM** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
548 W64932001 J02AX06 ANIDULAFUNGINUM ECALTA 100 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 100 mg PFIZER EUROPE MA EEIG BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB. PR 1 1.142,892000 1.291,536000 326,114000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
554 W65115001 J05AR02 ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM ** KIVEXA 600 mg/ 300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg VIIV HEALTHCARE BV OLANDA CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE) PR 30 20,409600 23,652400 27,670266
555 W64118004 J05AR03 EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXIL EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/ 245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 9,545200 11,652799 3,792201"

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 651 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile 652-668, cu următorul cuprins:

„652 W65543001 J01MA14 MOXIFLOXACINUM ERELAN 400 mg COMPR. FILM. 400 mg MEDOCHEMIE LTD. CIPRU CUTIE CU BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM. PRF 5 4,377600 5,916000 1,026000
653 W65818001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPSA DE AL DE CULOARE ROŞIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 877,300000 994,410000 0,000000
654 W65875001 J02AX06 ANIDULAFUNGINUM ANIDULAFUNGINA ACCORD 100 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 100 mg ACCORD HEALTHCARE POLONIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPSĂ DIN AL CU CAPAC DIN PLASTIC CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 952,410000 1.076,280000 0,000000
655 W62562002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 150 mg CAPS. 150 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60X1 CAPS. PR 60 17,086833 19,277166 0,000000
656 W62562001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 150 mg CAPS. 150 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 CAPS. PR 60 17,086833 19,260500 0,000000
657 W62562003 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 150 mg CAPS. 150 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 CAPS. PR 60 17,086833 19,260500 0,000000
658 W62564001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 300 mg CAPS. 300 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,224866
659 W62564002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 300 mg CAPS. 300 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30X1 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,224866
660 W62564005 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR TEVA 300 mg CAPS. 300 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,224866
661 W62956004 J05AR02 ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM ** ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600 mg/300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZA PVC-PVDC/AL X 30X1 COMPR. FILM. PR 30 17,008000 19,710333 0,000000
662 W62956003 J05AR02 ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM ** ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600 mg/300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 17,008000 19,810333 0,000000
663 W64590001 J05AR06 EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 200 mg/ 245 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,971666 32,850666 0,000000
664 W64622001 J05AR06 EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 600 mg/200 mg/245 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 200 mg/ 245 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,971666 32,850666 0,000000
665 W63863001 J05AR06 EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 200 mg/ 245 mg MYLAN S.A.S FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ETICHETAT „DO NOT EAT" (A NU FI INGERAT) X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,971666 32,850666 0,000000
666 W65624003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF. PR 1 949,870000 1.073,510000 0,000000
667 W65624002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF. PR 1 490,690000 573,000000 0,000000
668 W65624004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF. PR 1 1.859,420000 2.064,920000 0,000000"

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 183 se introduce o nouă poziţie, poziţia 184, cu următorul cuprins:

„184 W65543001 J01MA14 MOXIFLOXACINUM ERELAN 400 mg COMPR. FILM. 400 mg MEDOCHEMIE LTD. CIPRU CUTIE CU BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM. PRF 5 4,377600 5,916000 1,026000"

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 246, 249, 259, 273-274 şi 282-283 se abrogă. 6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 93, 94, 201, 203, 383-388, 412, 469, 470 şi 623 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„93 W42512002 L01CA04 VINORELBINUM NAVELBINE 20 mg CAPS. MOI 20 mg PIERRE FABRE MEDICAMENT FRANŢA CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALE P-RF 1 153,396000 187,272000 52,808000
94 W42513002 L01CA04 VINORELBINUM NAVELBINE 30 mg CAPS. MOI 30 mg PIERRE FABRE MEDICAMENT FRANŢA CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALE P-RF 1 229,152000 279,744000 78,896000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
201 W07200001 L01XC02 RITUXIMABUM **1 MABTHERA 500 mg CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB IN 50 ML -10 MG/ML) S 1 4.161,468000 4.581,792000 681,968000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
203 W64386001 L01XC02 RITUXIMABUM **1 MABTHERA 500 mg CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg ROCHE REGISTRATION GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB IN 50 ML -10 MG/ML) PR 1 4.161,468000 4.581,792000 681,968000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
383 W64437001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 10 mg CAPS. 10 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,880000 0,000000
384 W62215001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 10 mg CAPS. 10 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,880000 0,000000
385 W64438001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 15 mg CAPS. 15 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,880000 0,000000
386 W62216001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 15 mg CAPS. 15 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,880000 0,000000
387 W62217001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 20 mg CAPS. 20 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,880000 0,000000
388 W64439001 L01XX42 PANOBINOSTATUM **1 FARYDAK 20 mg CAPS. 20 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA BLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS. PR 6 2.916,071666 3.184,713333 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
412 W53654002 L02BA01 TAMOXIFENUM TAMOXIFEN SANDOZ 10 mg COMPR. FILM. 10 mg HEXAL AG GERMANIA CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM. P-RF/S 100 0,212700 0,287500 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
469 W64949001 L03AA13 PEGFILGRASTIMUM ** PELGRAZ 6 mg SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 6 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONŢINE 0,6 ML SOL. INJ. PR 1 2.227,956000 2.474,256000 399,184000
470 W51563001 L03AA13 PEGFILGRASTIMUM ** NEULASTA 6 mg SOL. INJ. 6 mg AMGEN EUROPE B.V. OLANDA CUTIE X BLISTER X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ. PR 1 2.227,956000 2.474,256000 1.061,914000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
623 W65705001 L03AA13 PEGFILGRASTIMUM ** PELGRAZ 6 mg SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 6 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPANIA CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONŢINE 0,6 ML SOL. INJ. PR 1 2.227,956000 2.474,256000 399,184000"

7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", după poziţia 628 se introduc treizeci şi una de noi poziţii, poziţiile 629-659, cu următorul cuprins:

„629 W65817003 L01BB06 CLOFARABINUM **1 CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ŞI CAPSĂ DETAŞABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 4 4.113,095000 4.492,817500 0,000000
630 W65817001 L01BB06 CLOFARABINUM **1 CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ŞI CAPSĂ DETAŞABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 4.135,590000 4.545,950000 0,000000
631 W65817002 L01BB06 CLOFARABINUM **1 CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 3 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ŞI CAPSĂ DETAŞABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 3 4.115,593333 4.498,720000 0,000000
632 W65817004 L01BB06 CLOFARABINUM **1 CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ŞI CAPSĂ DETAŞABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 10 4.108,595000 4.482,189000 0,000000
633 W65817005 L01BB06 CLOFARABINUM **1 CLOFARABINA VIVANTA 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 20 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DE CAUCIUC ŞI CAPSĂ DETAŞABILĂ DIN AL. CU SIGILIU ALBASTRU X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 20 4.107,094500 4.478,646500 0,000000
634 W66246001 L01BC01 CYTARABINUM KORABIN 1.000 mg/20 ml SOL. INJ./PERF. 1.000 mg/ 20 ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML SOL. INJ./PERF. PR 1 51,300000 64,860000 0,000000
635 W63841001 L01BC59 COMBINAŢII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) **1 LONSURF 15 mg/6,14 mg COMPR. FILM. 15 mg/ 6,14 mg LES LABORATOIRES SERVIER FRANŢA CUTIE CU BLIST.AL/AL X 20 COMPRIMATE FILMATE PR 20 125,719500 138,942000 0,000000
636 W63841002 L01BC59 COMBINAŢII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) **1 LONSURF 15 mg/6,14 mg COMPR. FILM. 15 mg/ 6,14 mg LES LABORATOIRES SERVIER FRANŢA CUTIE CU BLIST.AL/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE PR 60 122,987833 134,692833 0,000000
637 W63842002 L01BC59 COMBINAŢII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) **1 LONSURF 20 mg/8,19 mg COMPR. FILM. 20 mg/ 8,19 mg LES LABORATOIRES SERVIER FRANŢA CUTIE CU BLIST.AL/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE PR 60 164,652000 180,106666 0,000000
638 W63842001 L01BC59 COMBINAŢII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) **1 LONSURF 20 mg/8,19 mg COMPR. FILM. 20 mg/ 8,19 mg LES LABORATOIRES SERVIER FRANŢA CUTIE CU BLIST.AL/AL X 20 COMPRIMATE FILMATE PR 20 167,126500 184,075500 0,000000
639 W65979001 L01CA04 VINORELBINUM VINORELBINA ALVOGEN 20 mg CAPS. MOI 20 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALE PR 1 127,830000 156,060000 0,000000
640 W65980001 L01CA04 VINORELBINUM VINORELBINA ALVOGEN 30 mg CAPS. MOI 30 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALE PR 1 190,960000 233,120000 0,000000
641 W65981001 L01CA04 VINORELBINUM VINORELBINA ALVOGEN 80 mg CAPS. MOI 80 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALE PR 1 496,820000 579,690000 0,000000
642 W66241001 L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS BLEMISIN 15 mg PULB. PT. SOL. INJ. 15 mg C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLACON X 15 MG PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 109,760000 130,549200 3,440800
643 W66247001 L01XA01 CISPLATINUM CISPLATIN KOCAK 10 mg/20 ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ 20 ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 8,832000 11,940000 31,300000
644 W59766002 L01XB01 PROCARBAZINUM 4) NATULAN CAPS. 50 mg C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS. PRF 50 27,700000 30,956000 0,000000
645 W65560002 L01XC17 NIVOLUMABUM **1 OPDIVO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG IRLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 6.328,500000 6.936,220000 0,000000
646 W65560001 L01XC17 NIVOLUMABUM **1 OPDIVO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG IRLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 2.549,400000 2.817,000000 0,000000
647 W61901002 L01XC17 NIVOLUMABUM **1 OPDIVO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 6.328,500000 6.936,220000 0,000000
648 W61901001 L01XC17 NIVOLUMABUM **1 OPDIVO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 2.549,400000 2.817,000000 0,000000
649 W65131001 L01XC31 AVELUMABUM **1 BAVENCIO 20 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 20 mg/ml MERCK EUROPE B.V. OLANDA 1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB) PR 1 4.257,000000 4.678,290000 0,000000
650 W64125001 L01XC31 AVELUMABUM **1 BAVENCIO 20 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 20 mg/ml MERCK SERONO EUROPE LIMITED MAREA BRITANIE 1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB) PR 1 4.257,000000 4.678,290000 0,000000
651 W64628001 L01XE28 CERITINIBUM **1 ZYKADIA 150 mg CAPS. 150 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 150 (3 AMBALAJE X 50) CAPS. (AMBALAJ COLECTIV) PR 150 135,712666 148,181333 0,000000
652 W63339001 L01XE28 CERITINIBUM **1 ZYKADIA 150 mg CAPS. 150 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 150 (3 AMBALAJE X 50) CAPS. (AMBALAJ COLECTIV) PR 150 135,712666 148,181333 0,000000
653 W64447001 L01XE39 MIDOSTAURINUM **1 RYDAPT 25 mg CAPS. MOI 25 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 112 (4X28) CAPS. MOI PR 112 541,001160 590,032678 0,000000
654 W64915001 L01XX02 ASPARAGINAZUM ERWINASE PULB. PT. SOL. INJ. 10.000 unităţi/ flacon DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ. PR 5 3.013,256000 3.292,084000 0,000000
655 W63372001 L01XX50 IXAZOMIB **1 NINLARO 2,3 mg CAPS. 2,3 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS. PR 3 8.079,176666 8.819,030000 0,000000
656 W63373001 L01XX50 IXAZOMIB **1 NINLARO 3 mg CAPS. 3 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS. PR 3 8.079,176666 8.819,030000 0,000000
657 W63374001 L01XX50 IXAZOMIB **1 NINLARO 4 mg CAPS. 4 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU 3 PLIANTE (A CÂTE UN BLISTER DIN PVC-AL/AL) X 1 CAPS. PR 3 8.079,176666 8.819,030000 0,000000
658 W62618001 L02AE04 TRIPTORELINUM ** DIPHERELINE 22,5 mg PULB. ŞI SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. 22,5 mg IPSEN PHARMA FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 6 ML DIN STICLĂ UŞOR COLORATĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU 2 ML SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ.) PT. RECONST. SUSP. INJ. + 1 BLIST. DIN PVC CARE CONŢINE 1 SERINGĂ DIN PP ŞI 2 ACE PR 1 2.055,290000 2.278,420000 0,000000
659 W66035001 L03AA13 PEGFILGRASTIMUM ** PELMEG 6 mg SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 10 mg/ml CINFA BIOTECH - S.L. SPANIA CUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONŢINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ. PR 1 1.856,630000 2.061,880000 0,000000"

8. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţiile 120, 148, 173 şi 174 se abrogă. 9. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţia 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„46 W43318002 A10BA02 METFORMINUM GLUCOPHAGE XR COMPR. ELIB. PREL. 500 mg MERCK SANTE S.A.S. FRANŢA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC- PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL. P6L 30 0,078199 0,105799 0,190534"

10. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 181 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 182-185, cu următorul cuprins:

„182 W65194001 A10AE06 INSULINUM DEGLUDEC ** TRESIBA 100 UI SOL. INJ. 100 UI/ml NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 5 CARTUŞE X 3ML PRF 5 47,954000 58,542000 0,000000
183 W63931004 A10BA02 METFORMINUM GLUCOPHAGE XR 1.000 mg COMPR. ELIB. PREL. 1.000 mg MERCK SANTE S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 6 BLIST. PVC/PVDC/AL X 10 COMPR. ELIB. PREL. PRF 60 0,146400 0,198000 0,610166
184 W63930004 A10BA02 METFORMINUM GLUCOPHAGE XR 750 mg COMPR. ELIB. PREL. 750 mg MERCK SANTE S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL. PRF 60 0,463166 0,605833 0,000000
185 W54586003 A10BJ02 LIRAGLUTIDUM ** VICTOZA 6 mg/ml SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT 6 mg/ml NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE X 3 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUŢIE INJECTABILĂ/STILOU P-RF 3 195,396666 225,700000 0,000000"

11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.1: „Hemofilie şi Talasemie", după poziţia 87 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 88-98, cu următorul cuprins:

„88 W65190001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 1.000 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 1.000 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 2.440,000000 2.697,750000 0,000000
89 W65191001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 1.500 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 1.500 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 3.645,000000 4.011,200000 0,000000
90 W65192001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 2.000 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 2.000 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 4.849,990000 5.324,650000 0,000000
91 W65188001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 250 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 250 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 632,500000 727,580000 0,000000
92 W65193001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 3.000 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 3.000 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 7.259,990000 7.951,550000 0,000000
93 W65189001 B02BD02 TUROCTOCOG ALFA ** NOVOEIGHT 500 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 500 UI NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ŞI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PR 1 1.235,000000 1.384,300000 0,000000
94 W63107001 B02BD04 EFTRENONACOG ALFA ** ALPROLIX 1.000 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 1.000 UI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) SUEDIA 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFON PR 1 5.987,560000 6.564,600000 0,000000
95 W63108001 B02BD04 EFTRENONACOG ALFA ** ALPROLIX 2.000 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 2.000 UI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) SUEDIA 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFON PR 1 11.818,680000 12.920,530000 0,000000
96 W63105001 B02BD04 EFTRENONACOG ALFA ** ALPROLIX 250 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 250 UI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) SUEDIA 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFON PR 1 1.534,680000 1.710,950000 0,000000
97 W63109001 B02BD04 EFTRENONACOG ALFA** ALPROLIX 3.000 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 3.000 UI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) SUEDIA 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC. + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFON PR 1 16.995,980000 18.563,790000 0,000000
98 W63106001 B02BD04 EFTRENONACOG ALFA** ALPROLIX 500 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 500 UI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) SUEDIA 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULBERE + 5 ML SOLV. ÎNTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ DE TIP I + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 ADAPTOR STERIL PT. FLAC.+ 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL + 2 PLASTURI + 1 COMPRESĂ DIN TIFON PR 1 2.958,090000 3.262,470000 0,000000"

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.2: „Epidermoliză buloasă", după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, cu următorul cuprins:

„21 W54309001 D06BA01 SULFADIAZINUM FLAMMAZINE CREMA 1% C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 500 G CREMĂ PRF 1 95,200000 120,370000 0,000000"

13. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune" subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziţia 38 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 39-41, cu următorul cuprins:

„39 W65624003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF. PR 1 949,870000 1.073,510000 0,000000
40 W65624004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF. PR 1 1.859,420000 2.064,920000 0,000000
41 W65624002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF. PR 1 490,690000 573,000000 0,000000"

14. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.8: „Boala Fabry", după poziţia 1 se introduc două noi poziţii, poziţiile 2 şi 3, cu următorul cuprins:

„2 W64982001 A16AX14 MIGALASTATUM ** GALAFOLD 123 mg CAPS. 123 mg AMICUS THERAPEUTICS UK LTD MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/PVC/AL X 14 CAPS. PR 14 4.822,869285 5.259,659285 0,000000
3 W65913001 A16AX14 MIGALASTATUM ** GALAFOLD 123 mg CAPS. 123 mg AMICUS THERAPEUTICS EUROPE LIMITED IRLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/PVC/AL X 14 CAPS. PR 14 4.822,869285 5.259,659285 0,000000"

15. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.15: „Sindrom de imunodeficienţă primară", după poziţia 38 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 39-41, cu următorul cuprins:

„39 W65624002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF. PR 1 490,690000 573,000000 0,000000
40 W65624003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF. PR 1 949,870000 1.073,510000 0,000000
41 W65624004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF. PR 1 1.859,420000 2.064,920000 0,000000"

16. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară" se adaugă un nou subprogram, subprogramul P6.25 „Boala Castelman", cu următorul cuprins: P6.25: Boala Castelman

1 W61750001 L04AC11 SILTUXIMABUM **1 SYLVANT 100 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 100 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA FLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 8 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ŞI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONŢINE 100 MG DE SILTUXIMAB PRF 1 2.151,690000 2.383,500000 0,000000
2 W61751001 L04AC11 SILTUXIMABUM **1 SYLVANT 400 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 400 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA FLACON DE STICLĂ TIP 1 DE 30 ML CU ÎNCHIDERE ELASTOMERICĂ ŞI SIGILIU DE ALUMINIU CU CAPAC FLIP-OFF CE CONŢINE 400 MG DE SILTUXIMAB PRF 1 8.516,830000 9.321,510000 0,000000

17. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 84 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 85-98, cu următorul cuprins:

„85 W66144003 H03BB02 THIAMAZOLUM THYROZOL 10 mg COMPR. FILM. 10 mg MERCK ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 50 COMPR. FILM. (2 BLIST. X 25 COMPR. FILM.) P6L 50 0,334200 0,451800 0,000000
86 W66145003 H03BB02 THIAMAZOLUM THYROZOL 20 mg COMPR. FILM. 20 mg MERCK ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 50 COMPR. FILM. (2 BLIST. X 25 COMPR. FILM.) P6L 50 0,412400 0,557400 0,000000
87 W66143004 H03BB02 THIAMAZOLUM THYROZOL 5 mg COMPR. FILM. 5 mg MERCK ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 100 COMPR. FILM. (4 BLIST. X 25 COMPR. FILM.) P6L 100 0,249600 0,337300 0,000000
88 W66151004 H03CA01 KALII IODIDUM JODID 100 micrograme COMPR. 100 micrograme MERCK ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 COMPR. PRF 100 0,099200 0,134100 0,000000
89 W66155010 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 74 MBQ PR 1 335,670000 404,030000 0,000000
90 W66155009 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 37 MBQ PR 1 229,350000 279,990000 0,000000
91 W66155008 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 370 MBQ PR 1 270,770000 330,560000 0,000000
92 W66155007 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 3.7 GBQ PR 1 1.064,030000 1.197,940000 0,000000
93 W66155006 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 259 MBQ PR 1 355,170000 425,290000 0,000000
94 W66155005 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 2.59 GBQ PR 1 842,910000 956,920000 0,000000
95 W66155003 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 111 MBQ PR 1 335,670000 404,030000 0,000000
96 W66155004 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 185 MBQ PR 1 247,690000 302,380000 0,000000
97 W66155002 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 1.85 GBQ PR 1 563,020000 651,840000 0,000000
98 W66155001 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) THERACAP 131 37 MBq-5,55 GBq CAPS. 37 MBq-5,55 GBq GE HEALTHCARE BUCHLER GMBH&CO. KG GERMANIA CONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 1.11 GBQ PR 1 543,750000 630,840000 0,000000"

18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1: „Transplant medular", poziţiile 116, 233, 235 şi 332 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„116 W61578001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU UN FL X 16,7 ML CONC. PT SOL PERF (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
233 W07200001 L01XC02 RITUXIMABUM ** MABTHERA 500 mg CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML -10 MG/ML) S 1 4.161,468000 4.581,792000 681,968000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
235 W64386001 L01XC02 RITUXIMABUM ** MABTHERA 500 mg CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg ROCHE REGISTRATION GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ML) PR 1 4.161,468000 4.581,792000 681,968000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
332 W64694001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000"

19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1: „Transplant medular", după poziţia 381 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 382-387, cu următorul cuprins:

„382 W65818001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg VIVANTA GENERICS S.R.O., REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPSA DE AL DE CULOARE ROŞIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 877,300000 994,410000 0,000000
383 W65624002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF. PR 1 490,690000 573,000000 0,000000
384 W65624003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF. PR 1 949,870000 1.073,510000 0,000000
385 W65624004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF. PR 1 1.859,420000 2.064,920000 0,000000
386 W63806001 L01BA01 METHOTREXATUM NORDIMET 12,5 mg SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT 12,5 mg NORDIC GROUP BV OLANDA CUTIE CU 1 STILOU INJECTOR PREUMPLUT CARE CONŢINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ CU AC ATAŞAT ŞI UN PISTON X 0,5 ML SOL. PT. INJECTARE PRF 1 60,400000 76,370000 0,000000
387 W66247001 L01XA01 CISPLATINUM CISPLATIN KOCAK 10 mg/20 ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ 20 ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 8,832000 11,940000 31,300000"

20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3: „Transplant hepatic", după poziţia 137 se introduce o nouă poziţie, poziţia 138, cu următorul cuprins:

„138 W54188001 J06BB04 IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B ** HEPATECT CP 50 UI/ml SOL. PERF. 50 UI/ml BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOL. PERF. (100 UI) PR 1 210,960000 257,540000 0,000000"

21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", după poziţia 255 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 256-258, cu următorul cuprins:

„256 W65624002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML SOL. PERF. PR 1 490,690000 573,000000 0,000000
257 W65624003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF. PR 1 949,870000 1.073,510000 0,000000
258 W65624004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 50 mg/ml SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 200 ML SOL. PERF. PR 1 1.859,420000 2.064,920000 0,000000"

22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţiile 79, 99 şi 132 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„79 W61578001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU UN FL. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
99 W59320003 J05AF05 LAMIVUDINUM LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mg COMPR. FILM. 150 mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED MALTA CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/ AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 3,480333 4,248833 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
132 W64694001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** NOXAFIL 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg MERCK SHARP & DOHME OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML) PR 1 1.052,760000 1.193,292000 298,418000"

23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 147 se introduce o nouă poziţie, poziţia 148, cu următorul cuprins:

„148 W65818001 J02AC04 POSACONAZOLUM ** POSACONAZOL MSN LABORATORIES 300 mg CONC. PT. SOL. PERF. 300 mg VIVANTA GENERICS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU FLAC. DE STICLĂ ÎNCHIS CU DOP DE CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPSA DE AL DE CULOARE ROŞIE X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 877,300000 994,410000 0,000000"

24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.8: „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienţii cu transplant hepatic", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W54188001 J06BB04 IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B ** HEPATECT CP 50 UI/ml SOL. PERF. 50 UI/ml BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOL. PERF. (100 UI) PR 1 210,960000 257,540000 0,000000"

25. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„90 W43185002 H05BX01 CINACALCETUM ** MIMPARA 30 mg COMPR. FILM. 30 mg AMGEN EUROPE B.V. OLANDA CUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/AL X 14 COMPR. FILM. PRF 28 13,990714 16,884857 1,150143"

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna noiembrie 2019. Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile CiurcheaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1671/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1671 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1671/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu