Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 165 din 27 martie 2007

pentru aprobarea Registrului de evidenta a operatiunilor de procesare a diamantelor brute si a Raportului anual privind operatiunile cu diamante brute

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 4 aprilie 2007Avand în vedere prevederile:

-   Hotărarii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărarii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 şi 17 din Hotărarea Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului de evidenţă a operaţiunilor de procesare a diamantelor brute, denumit în continuare registrul, şi Normele privind întocmirea şi utilizarea registrului, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Registrul se întocmeşte de către persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează operaţiuni de prelucrare, de natura şlefuirii sau reşlefuirii, de sortare şi de procesare a diamantelor brute.

(2)   Registrul se îndosariază şi se arhivează, împreună cu documentele justificative ce stau la baza întocmirii acestuia, pe o durată de minimum 5 ani de la data întocmirii.

(3)  Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice va avea cate unul dintre aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru adresa punctului de lucru/sediului secundar.

Art. 3. - Se aprobă modelul Raportului anual privind operaţiunile cu diamante brute, denumit în continuare raport, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Raportul se întocmeşte de către persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează operaţiuni cu diamante brute, referitor la întreaga activitate proprie cu diamante brute şi diamante prelucrate, sortate sau procesate.

(2)   Raportul se depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1, Bucureşti, în atenţia Direcţiei metale preţioase şi pietre preţioase, însoţit obligatoriu de o copie a registrului/registrelor întocmit/întocmite pentru anul aferent perioadei de raportare.

(3)   Pană la data de 31 martie 2007 se vor transmite rapoartele anuale pe anul 2006, neînsoţite de copiile prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marian Zlotea

ANEXA Nr. 1

REGISTRUL

de evidenţă a operaţiunilor de procesare a diamantelor brute

Nr. crt.

INTRĂRI

PROCESARE

IEŞIRI

Data înregistrării

Felul mărfii

Codul vamal

Tipul

documentului

(felul,

numărul,

data)

Cantitatea

totală (nr. bucăţi/

carate

Lot intrat

în procesul

tehnologic

(nr. bucăţi/

carate)

Rata randamentului

(%)

Pierderi/ reziduuri

(%)

Observaţii

Cantitatea rezultată

(nr. bucăţi/ carate)

Felul mărfii

Codul vamal

Tipul

documentului

(felul,

numărul,

data)

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NORME

privind întocmirea şi utilizarea Registrului de evidenţă a operaţiunilor de procesare a diamantelor brute

1.   Registrul serveşte ca document obligatoriu de înregistrare cronologică a tuturor operaţiunilor de prelucrare, de natura şlefuirii sau reşlefuirii, de sortare şi de procesare a diamantelor brute.

2.   Registrul se întocmeşte într-un singur exemplar, pentru fiecare an calendaristic, astfel:

a)  In coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunii înregistrate, începand cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pană la data de 31 decembrie sau pană la data încetării activităţii, pentru anul 2007, respectiv de la data de 1 ianuarie sau de la data începerii activităţii şi pană la data de 31 decembrie sau pană la data încetării activităţii, pentru ceilalţi ani calendaristici.

b)  In coloana 2 se înscrie, în format ziua/luna/anul, data înregistrării intrării de marfă în gestiune.

c)   In coloana 3 se înscrie felul mărfii, respectiv diamante brute calitate gemă sau diamante brute industriale, după caz.

d)   In coloanele 4 şi 13 se înscrie poziţia tarifară vamală, conform documentelor de însoţire a mărfii şi reglementărilor vamale în vigoare.

e)  In coloanele 5 şi 14 se înscriu felul, numărul şi data documentelor de intrare/ieşire (factură, aviz de însoţire a mărfii, alte documente comerciale, declaraţie vamală, Certificat Kimberley etc). In cazul diamantelor de uz industrial montate în scule diamante sau în alte cazuri în care diamantele brute sunt încorporate într-un produs finit distinct, sunt exceptate de la completare coloanele 12, 13 si 14.

f)  In coloana 6 se înscrie cantitatea de diamante brute, respectiv numărul de bucăţi şi masa acestora, exprimată în carate.

g)  In coloana 7 se înscrie cantitatea de diamante brute, respectiv numărul de bucăţi şi masa acestora, exprimată în carate, pentru fiecare lot intrat în producţie, din cantitatea totală. Dacă în cantitatea totală se identifică diamante brute ce nu pot fi prelucrate/procesate, acestea se înscriu ca lot distinct.

h) In coloana 8 se înscrie rata randamentului lotului intrat în producţie, exprimată în procente.

i) In coloana 9 se înscriu pierderile sau eventualele reziduuri rezultate în urma procesării, exprimate în procente.

j) In coloana 10 se înscriu eventualele observaţii asupra procesului de producţie/procesare (de exemplu, se menţionează situaţiile în care, din motive comerciale sau tehnologice, unul ori mai multe diamante brute sunt divizate în două sau mai multe bucăţi).

k) In coloana 11 se înscrie cantitatea de diamante rezultată, respectiv numărul de bucăţi şi masa acestora, exprimată în carate. In cazul pulberilor se înscrie numai masa acestora, exprimată în carate.

l) In coloana 12 se înscrie felul mărfii rezultate, respectiv diamante prelucrate, diamante brute (pentru cele neprelucrabile), pulberi de diamant pentru uz industrial etc.

m) In coloana 15 se înscriu menţiuni privind caracteristicile lotului, respectiv parţial sau total din cantitatea introdusă în gestiune, precum şi orice alte aspecte considerate relevante.

ANEXA Nr. 2

RAPORT

privind operaţiunile cu diamante brute pentru anul...

1.  Denumirea operatorului economic........................

2.  Datele de identificare ale operatorului economic:

a)  sediu social şi puncte de lucru/sedii secundare;

b)   numărul certificatului de înregistrare în registrul comerţului sau alt document similar (pentru persoanele juridice);

c)  seria şi numărul actului de identitate (în cazul persoanelor fizice);

d)   numărul autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea de operaţiuni  cu metale preţioase şi pietre preţioase;

e)  contul bancar;

f)  datele de identificare şi de contact ale persoanei împuternicite să semneze şi să depună raportul.

3.  Date statistice privind operatorul economic:

a)  capitalul social;

b)  numărul mediu de salariaţi.

4.  Descrierea operaţiunilor cu diamante brute efectuate şi o scurtă descriere a procesului tehnologic

5.  Date statistice

Cantitate totală intrări diamante brute

Cantitate totală ieşiri (diamante prelucrate sau pulberi)

Cantitate totală diamante brute neprocesate

Cod vamal

Carate

Valoare

Cod vamal

Carate

Valoare

Cod vamal

Carate

Valoare

6. Observaţii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 165/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 165 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu