Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1567 din 14 septembrie 2007

privind aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de performanta ai managementului spitalului

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 683 din 8 octombrie 2007Având în vedere prevederile:

- art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 9.524 din 12 septembrie 2007 al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând valorile medii naţionale ale indicatorilor de performanţă ai managementului spitalelor realizaţi în anul 2006, cuprinsă în anexele nr. 1 şi 2, care stau la baza stabilirii indicatorilor de performanţă ai managementului proprii fiecărui spital în anul 2007.

Art. 2. - Metodologia de calcul a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului este cea stabilită de Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informatic si Informaţional în Domeniul Sănătăţii.

Art. 3. - Lista spitalelor grupate pe tipuri de spitale este cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţiile din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA Nr. 1

Indicatorii de performanţă ai managementului spitalului

Denumire indicatori

Total general

Institute

Spitale judeţene

Spitale

clinice, altele decât judeţene,

inclusiv obstetrică-

ginecologie şi pediatrie

Spitale de

recuperare

şi cronici

Spitale

municipale,

orăşeneşti,

comunale şi

centre de

sănătate

Spitale de

pneumo-

ftiziologie

(TBC)

Sanatorii TBC

Spitale de psihiatrie

Spitale

de boli

infecţioase

A. Indicatori de management al resurselor umane

1.

Numărul mediu de bolnavi externaţi (spitalizare continuă) pe un medic

291

275

264

224

374

418

225

288

266

486

2.

Numărul mediu de bolnavi externaţi la o asistentă medicală

76

85

69

75

79

88

49

41

54

131

3.

Proporţia medicilor din total personal angajat

10,49

11,83

10,82

13,99

6,99

8,59

7,11

4,13

6,75

10,77

4.

Proporţia personalului medical din total personal angajat al spitalului

61,33

63,07

64,61

67,80

52,83

55,45

52,42

44,30

50,33

62,50

5.

Proporţia personalului medical cu studii superioare din total personal medical

22,77

25,86

26,48

22,52

20,82

17,70

16,71

10,12

19,38

21,59

Denumire indicatori

Total general

Institute

Spitale judeţene

Spitale clinice, altele decât

judeţene,inclusiv

obstetrică-

ginecologie

şi pediatrie

Spitale de

recuperare

şi cronici

Spitale

municipale,

orăşeneşti,

comunale şi centre de

sănătate

Spitale de

pneumo-

ftiziologie

(TBC)

Sanatorii TBC

Spitale de psihiatrie

Spitale de boli

infecţioase

6.

Nr. mediu de consultaţii efectuate în ambulatoriu pe un medic

4.571

4.535

5.529

3.433

5.038

4.082

4.525

4.819

3.803

7.

Nr. mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă/UPU

167

477

1.209

822

558

50

240

243

447

955

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1.

Număr pacienţi externaţi - total spital şi pe fiecare secţie

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

2.

Durata medie de spitalizare - total spital şi pe fiecare secţie

7,9

7,0

7,2

6,0

11,4

7,1

20,2

43,5

23,0

7,7

3.a)

Rata de utilizare a paturilor (zile)

293

312

285

293

293

289

292

255

328

268

3.b)

Rata de utilizare a paturilor (%)

80,30

85,50

78,10

80,30

80,30

79,20

80,0

69,90

89,90

73,40

4.

Proporţia pacienţilor internaţi din totalul pacienţilor prezenţi la camera de gardă (%)

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

5.

Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi (%)

15

60

50

13

59

30

5

39

41

6.

Indicele de complexitate al cazurilor - pe spital şi pe fiecare secţie

1,1749

0,8060

0,7218

0,6915

0,6675

0,4845

0,5752

0,7528

7.

Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale (%)

Specific fiecărui tip de secţie chirurgicală - anexa nr. 2

8.

Procentul pacienţilor cu complicaţii şi comorbidităţi din totalul pacienţilor externaţi (%)

Specific fiecărui tip de secţie - anexa nr. 2

9.

Nr. consultaţii în ambulatoriu

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

C. Indicatori economico-financiari

1.

Execuţia bugetară faţă de bugetul aprobat (%)

94,97

93,65

95,03

94,83

92,09

96,11

93,61

96,63

96,15

93,30

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de finanţare

2.a)

Proporţia cheltuielilor cu servicii de urgenţă în total cheltuieli (%)

3,40

1,29

4,04

4,53

0,61

3,44

0,77

0,78

2,09

Denumire indicatori

Total general

Institute

Spitale judeţene

Spitale clinice,

altele decât

judeţene,

inclusiv

obstetrică-

ginecologie

şi pediatrie

Spitale de

recuperare

şi cronici

Spitale

municipale,

orăşeneşti,

comunale şi

centre de

sănătate

Spitale de

pneumo-

ftiziologie

(TBC)

Sanatorii TBC

Spitale de psihiatrie

Spitale de boli

infecţioase

2.b)

Proporţia cheltuielilor pentru servicii paraclinice în total cheltuieli (%)

3,10

13,63

1,50

3,54

0,45

3,62

0,89

0,61

0,32

2.c)

Proporţia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare continuă în total cheltuieli (%)

81,43

76,13

82,52

81,30

91,41

79,52

77,84

99,97

94,57

67,98

2.d)

Proporţia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi în total cheltuieli (%)

4,46

6,03

4,78

3,16

0,59

3,24

2,51

1,42

22,18

2.e)

Proporţia cheltuielilor pentru servicii în ambulatoriul de specialitate în total cheltuieli (%)

5,57

0,96

6,82

4,66

6,93

6,42

5,56

2,56

7,42

3.

Procentul veniturilor proprii în total venituri (%)

12,14

18,74

12,85

10,59

12,03

10,73

12,58

2,86

7,03

15,78

4.

Procentul cheltuielilor de personal în total cheltuieli ale spitalului (%)

59,26

37,86

61,94

57,11

54,58

66,89

63,93

61,20

60,64

49,34

5.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii în total cheltuieli ale spitalului

35,62

58,15

34,16

38,24

39,70

24,77

30,63

28,70

33,59

46,85

6.

Procentul cheltuielilor cu medicamente în totalul cheltuielilor spitalului (%)

10,03

13,93

10,73

11,87

9,66

5,87

5,61

4,34

6,74

15,38

7.

Procentul prevederilor de cheltuieli cu medicamente în total prevederi cheltuieli cu bunuri şi servicii (%)

28,17

23,95

31,41

31,03

24,35

23,69

18,32

15,12

20,06

32,82

8.

Procentul cheltuielilor de capital în total cheltuieli (%)

4,56

3,99

2,97

4,55

5,65

7,41

4,72

9,96

6,37

3,81

9.

Costul mediu pe zi de spitalizare

21,01

70,55

25,38

23,82

11,69

9,33

13,97

4,08

5,01

76,53

D. Indicatori de calitate

1.

Rata mortalităţii generale

0,96

1,25

1,32

0,95

0,64

0,53

1,58

2,15

0,56

0,60

2.

Proporţia pacienţilor decedaţi la 48 de ore de la intervenţia chirurgicală

Specific fiecărui tip de secţie - anexa nr. 2

3.

Rata infecţiilor nosocomiale - pe spital şi pe fiecare secţie

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

Denumire indicatori

Total general

Institute

Spitale judeţene

Spitale clinice, altele decât judeţene, inclusiv

obstetrică-

ginecologie

şi pediatrie

Spitale de

recuperare

şi cronici

Spitale

municipale,

orăşeneşti,

comunale şi centre de

sănătate

Spitale de

pneumo-

ftiziologie

(TBC)

Sanatorii TBC

Spitale de psihiatrie

Spitale de boli

infecţioase

4.

Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile de la externare

1

4

3

0

4

2

0

4

2

5.

Indice de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

6.

Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte spitale (%)

18

60

51

13

59

30

5

34

45

7.

Număr

reclamaţii/plângeri ale pacienţilor

Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

ANEXA Nr. 2

Cod secţie

Secţie

Durata medie de spitalizare

% internări

în urgenţă

din total

internări

Indice de

complexitate

a cazurilor

% pacienţi

chirurgicali

din total

pacienţi în

secţii chirurgicale

% pacienţi cu diagnostice secundare

% pacienţi externaţi prin deces

% pacienţi decedaţi la 24 ore de la internare

% pacienţi decedaţi la 48 ore de la

intervenţia chirurgicală

Indice de

concordanţă

diagnostic

internare -

diagnostic

externare

% pacienţi

transferaţi

către alte

spitale

Secţii de acuţi

2013

Arşi

13,57

84,02%

1,155

24,09%

96,49%

4,33%

0,28%

0,28%

0,89

1,66%

1011

Boli infecţioase

7,60

40,33%

0,630

71,96%

0,34%

0,05%

0,00%

0,68

1,12%

1012

Boli  infecţioase copii

6,15

41,82%

0,598

76,64%

0,16%

0,02%

0,00%

0,61

1,22%

1033

Boli parazitare

3,71

3,06%

0,948

52,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,98

0,00%

1051

Cardiologie

7,56

51,91%

0,713

96,91%

1,79%

0,38%

0,00%

0,69

0,46%

1052

Cardiologie copii

6,77

12,45%

0,702

84,96%

0,37%

0,00%

0,00%

0,67

0,59%

2073

Chirurgie artoscopică

2,51

0,00%

1,334

97,59%

65,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,76

0,00%

2043

Chirurgie   cardiacă şi a vaselor mari

10,57

41,69%

1,922

55,78%

92,95%

1,69%

0,19%

0,32%

1,00

1,13%

2033

Chirurgie cardiovasculară

13,19

11,36%

2,347

64,25%

85,22%

3,57%

0,36%

0,29%

0,70

1,52%

2051

Chirurgie generală

7,59

57,26%

0,832

53,26%

59,20%

1,55%

0,22%

0,07%

0,79

1,03%

2063

Chirurgie laparoscopică

7,48

24,80%

1,085

97,28%

95,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,60

0,00%

6013

Chirurgie     maxilo-facială

5,35

29,97%

0,849

47,06%

56,03%

0,08%

0,02%

0,01%

0,97

0,07%

2083

Chirurgie oncologică

9,31

6,40%

0,868

72,61%

70,22%

0,36%

0,05%

0,00%

0,77

0,21%

2102

Chirurgie pediatrică

5,44

31,91%

0,702

66,33%

44,36%

0,38%

0,07%

0,00%

0,67

0,50%

2113

Chirurgie plastică şi reparatorie

7,85

58,93%

1,097

72,68%

58,99%

0,83%

0,07%

0,02%

0,94

0,30%

Cod secţie

Secţie

Durata medie de spitalizare

% internări

în urgenţă

din total

internări

Indice de

complexitate

a cazurilor

% pacienţi

chirurgicali

din total

pacienţi în

secţii chirurgicale

% pacienţi

cu diagnostice secundare

% pacienţi externaţi prin deces

% pacienţi decedaţi la 24 ore de la internare

% pacienţi decedaţi la 48 ore de la intervenţia chirurgicală

Indice de

concordanţă

diagnostic

internare -

diagnostic

externare

% pacienţi

transferaţi

către alte

spitale

2092

Chirurgie şi ortopedie pediatrică

5,01

47,47%

0,726

58,95%

47,62%

0,20%

0,04%

0,02%

0,78

0,43%

2123

Chirurgie toracică

11,99

41,65%

1,107

21,47%

64,25%

2,53%

0,15%

0,08%

0,76

1,08%

2133

Chirurgie vasculară

10,31

41,40%

1,381

64,52%

87,11%

2,35%

0,15%

0,30%

0,92

0,24%

1071

Dermatovenerologie

7,82

13,70%

0,683

64,80%

0,06%

0,01%

0,00%

0,94

0,08%

1072

Dermatovenerologie copii

5,68

5,57%

0,520

76,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,89

0,58%

1081

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

7,26

33,14%

0,672

96,10%

1,08%

0,26%

0,00%

0,64

0,94%

1082

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice copii

5,67

28,19%

0,596

81,74%

0,21%

0,07%

0,00%

0,83

0,00%

1093

Dializă peritoneală

6,74

16,98%

0,962

99,80%

1,35%

0,00%

0,00%

0,31

2,50%

1101

Endocrinologie

5,63

5,70%

0,637

82,90%

0,05%

0,00%

0,00%

0,80

0,14%

1102

Endocrinologie copii

6,70

0,35%

0,477

27,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,71

0,00%

1111

Gastroenterologie

6,00

26,97%

0,761

88,42%

1,24%

0,25%

0,00%

0,65

0,38%

2141

Ginecologie

5,28

53,59%

0,636

49,88%

60,45%

0,02%

0,01%

0,00%

0,75

0,14%

2151

Gineco-oncologie

5,37

13,23%

0,757

54,19%

57,25%

0,25%

0,25%

0,00%

0,69

0,76%

1131

Hematologie clinică

5,91

14,18%

1,384

91,23%

0,91%

0,12%

0,00%

0,56

0,31%

1132

Hematologie copii

5,98

7,00%

0,957

73,37%

0,37%

0,00%

0,00%

0,67

0,75%

1141

Hemodializă

3,85

97,48%

0,913

99,63%

0,88%

0,07%

0,00%

0,95

0,36%

1142

Hemodializă copii

4,50

38,09%

1,195

97,61%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1023

HIV/SIDA

8,89

28,47%

0,988

85,86%

0,81%

0,09%

0,00%

0,82

0,85%

1151

Imunologie clinică şi alergologie

5,48

35,73%

0,674

96,17%

0,05%

0,00%

0,00%

0,74

0,05%

1152

Imunologie clinică şi alergologie copii

6,06

22,42%

0,529

84,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62

0,14%

1163

Medicină de familie

6,77

37,06%

0,581

94,35%

0,15%

0,00%

0,00%

0,98

0,15%

1171

Medicină internă

7,45

43,21%

0,679

91,03%

1,22%

0,25%

0,00%

0,73

0,96%

2163

Microchirurgie neurovasculară

29,57

70,00%

1,248

83,33%

90,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1191

Nefrologie

7,88

38,51%

0,807

95,72%

1,82%

0,31%

0,00%

0,55

1,26%

1192

Nefrologie copii

6,72

7,67%

0,673

84,44%

0,25%

0,00%

0,00%

0,53

0,15%

1202

Neonatologie (nn şi prematuri)

6,26

81,86%

0,347

85,56%

1,01%

0,24%

0,00%

0,69

1,00%

Cod secţie

Secţie

Durata medie de spitalizare

% internări

în urgenţă

din total

internări

Indice de

complexitate

a cazurilor

% pacienţi

chirurgicali

din total

pacienţi în

secţii chirurgicale

% pacienţi

cu diagnostice secundare

% pacienţi externaţi prin deces

% pacienţi decedaţi la 24 ore de la internare

% pacienţi decedaţi la 48 ore de la

intervenţia chirurgicală

Indice de

concordanţă

diagnostic

internare -

diagnostic

externare

% pacienţi

transferaţi

către alte

spitale

1212

Neonatologie (nou născuţi)

5,94

91,60%

0,294

78,83%

0,56%

0,14%

0,00%

0,71

1,12%

1222

Neonatologie (prematuri)

17,92

77,68%

1,097

95,66%

4,92%

1,00%

0,02%

0,56

3,13%

2173

Neurochirurgie

7,06

46,66%

1,077

33,54%

70,02%

3,97%

0,63%

0,16%

0,82

2,51%

1231

Neurologie

8,91

58,83%

0,829

86,35%

4,16%

0,70%

0,00%

0,72

1,81%

1232

Neurologie pediatrică

7,20

14,70%

0,661

83,38%

0,22%

0,06%

0,00%

0,69

0,91%

2181

Obstetrică

6,02

81,14%

0,607

43,88%

80,97%

0,01%

0,00%

0,00%

0,35

0,29%

2191

Obstetrică-ginecologie

5,44

73,46%

0,599

41,14%

65,76%

0,01%

0,00%

0,00%

0,61

0,58%

2201

Oftalmologie

5,09

20,72%

0,566

46,42%

68,16%

0,01%

0,00%

0,00%

0,79

0,12%

2202

Oftalmologie copii

5,47

11,94%

0,490

8,58%

91,87%

0,00%

0,00%

0,00%

0,87

0,23%

1241

Oncologie medicală

5,09

6,71%

0,985

86,02%

0,86%

0,11%

0,00%

0,58

0,08%

1242

Oncopediatrie

6,90

7,39%

1,962

86,04%

0,54%

0,02%

0,00%

0,56

0,44%

2212

Ortopedie pediatrică

6,77

31,21%

0,892

52,22%

49,16%

0,08%

0,00%

0,00%

0,82

0,23%

2211

Ortopedie şi traumatologie

8,82

58,13%

0,986

54,61%

68,85%

0,52%

0,04%

0,02%

0,91

0,61%

2221

Otorinolaringologie (ORL)

6,07

33,83%

0,647

34,20%

59,47%

0,13%

0,02%

0,00%

0,92

0,19%

2233

Otorinolaringologie (ORL) -implant cohlear

11,89

0,00%

0,872

77,77%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00

0,00%

2222

Otorinolaringologie (ORL) copii

3,76

9,60%

0,483

69,99%

63,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,92

0,23%

1252

Pediatrie

6,38

52,40%

0,520

77,78%

0,23%

0,05%

0,00%

0,73

1,73%

1262

Pediatrie (pediatrie şi recuperare pediatrică)

6,13

72,42%

0,444

84,41%

0,17%

0,04%

0,00%

0,81

2,06%

1291

Pneumologie

17,01

14,78%

0,719

63,07%

1,13%

0,16%

0,00%

0,77

2,74%

1292

Pneumologie copii

15,29

16,12%

0,750

86,61%

0,27%

0,00%

0,00%

0,39

1,91%

1343

Psihiatrie (acuţi şi cronici)

12,25

31,71%

0,783

52,19%

0,23%

0,07%

0,00%

0,87

0,99%

1321

Psihiatrie (Nevroze)

12,53

28,70%

0,867

77,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,93

0,00%

1311

Psihiatrie acuţi

13,92

35,59%

0,757

44,05%

0,25%

0,02%

0,00%

0,85

0,55%

1312

Psihiatrie pediatrică

10,51

17,33%

0,758

70,27%

0,07%

0,03%

0,00%

0,72

0,28%

1363

Radioterapie

10,82

1,13%

0,868

92,93%

0,52%

0,05%

0,00%

0,53

0,16%

1433

Reumatologie

8,15

18,81%

0,738

83,04%

0,01%

0,01%

0,00%

0,79

0,17%

1483

Staţionar de zi

8,89

0,23%

0,825

49,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,66

0,03%

2241

Sterilitate- infertilitate

1,85

38,46%

0,498

23,07%

53,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62

0,00%

1443

TBC extrapulmonar

34,26

9,54%

0,994

67,63%

0,62%

0,00%

0,00%

0,44

0,62%

Cod secţie

Secţie

Durata medie de spitalizare

% internări în  urgenţă

din total

internări

Indice de

complexitate

a cazurilor

% pacienţi

chirurgicali

din total

pacienţi în

secţii chirurgicale

% pacienţi

cu diagnostice secundare

% pacienţi externaţi prin deces

% pacienţi decedaţi la 24 ore de la internare

% pacienţi decedaţi la 48 ore de la intervenţia chirurgicală

Indice de

concordanţă

diagnostic

internare -

diagnostic

externare

% pacienţi

transferaţi

către alte

spitale

2263

TBC osteo-articular

27,15

10,94%

0,785

18,24%

99,27%

0,00%

0,00%

0,00%

0,64

0,72%

1453

Terapie intensivă coronarieni - UTIC

6,51

57,85%

0,826

95,15%

6,30%

1,24%

0,03%

0,61

2,04%

1463

Toxicologie

4,04

78,56%

0,600

88,31%

1,50%

0,38%

0,00%

0,82

2,46%

1353

Toxicomanie

15,03

9,41%

0,663

75,81%

0,16%

0,00%

0,00%

0,72

0,00%

2281

Transplant medular adulţi

12,58

5,26%

3,750

10,52%

78,94%

5,26%

0,00%

0,00%

1,00

0,00%

2282

Transplant medular copii

13,93

13,33%

1,006

0,00%

80,00%

6,66%

0,00%

0,00%

1,00

0,00%

2293

Transplant renal

10,18

2,60%

2,164

19,47%

65,57%

0,56%

0,00%

0,00%

0,90

1,92%

2301

Urologie

7,65

34,48%

0,730

45,64%

70,14%

0,50%

0,02%

0,03%

0,66

0,21%

2302

Urologie pediatrică

5,43

3,79%

0,732

67,29%

60,66%

0,00%

0,00%

0,00%

0,60

0,00%

Secţii de cronici

1041

Boli profesionale

10,40

4,81%

0,597

97,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,53

0,00%

1061

Cronici

11,00

18,86%

0,659

93,82%

0,73%

0,09%

0,00%

0,82

0,66%

1121

Geriatrie şi gerontologie

12,03

11,01%

0,648

96,90%

0,79%

0,03%

0,00%

0,63

0,16%

1181

Medicina muncii

8,80

5,40%

0,657

79,85%

0,07%

0,07%

0,00%

0,73

0,19%

1272

Pediatrie (recuperare pediatrică)

26,29

6,42%

0,622

97,64%

0,04%

0,00%

0,00%

0,53

8,62%

1301

Pneumoftiziologie

24,85

20,55%

0,815

68,58%

1,45%

0,16%

0,00%

0,66

1,82%

1302

Pneumoftiziologie pediatrică

26,56

4,91%

1,024

67,65%

0,04%

0,00%

0,00%

0,70

1,82%

1333

Psihiatrie cronici

42,00

17,38%

0,798

39,46%

1,40%

0,00%

0,00%

0,93

1,10%

1383

Recuperare medicală - cardiovasculară

8,65

13,03%

0,593

97,43%

0,52%

0,03%

0,00%

0,53

0,58%

1403

Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie

15,28

0,00%

1,025

45,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,78

0,00%

1413

Recuperare medicală - respiratorie

9,33

6,25%

0,627

20,53%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00

0,00%

1393

Recuperare medicală neurologie

12,65

12,58%

0,776

83,79%

0,41%

0,00%

0,00%

0,91

0,22%

1423

Recuperare neuro-psiho-motorie

13,68

0,05%

0,806

52,35%

0,02%

0,00%

0,00%

0,96

0,25%

1371

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

10,86

7,07%

0,656

74,42%

0,01%

0,01%

0,00%

0,92

0,11%

1372

Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii

22,10

0,18%

0,698

62,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,95

0,12%

1473

Secţii sanatoriale

24,54

0,00%

0,829

35,50%

0,59%

0,00%

0,00%

0,99

0,14%

ANEXA Nr. 3

Lista spitalelor grupate pe tipuri de spitale

Judeţul

Cod

Tip

1. Institute

13

CJ08

1

Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca

13

CJ09

1

Institutul Inimii „Prof. dr. N. Stăncioiu" Cluj-Napoca

13

CJ21

1

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

17

IS

1

Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie laşi

24

IS

1

Institutul de Boli Cardio-Vasculare „Prof. dr. G.I.M. Georgescu" laşi

24

MS

1

Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

37

TM06

1

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

42

B18

1

Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

42

B12

1

Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti

42

B17

1

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti

42

B11

1

Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan" Bucureşti

42

B36

1

Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti

42

B19

1

Institutul Naţional de Endocrinologie „CI. Parhon" Bucureşti

42

B32

1

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti

42

B14

1

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

42

B20

1

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneodimatologie Bucureşti

42

B27

1

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. dr. D. Hociotă" Bucureşti

B

1

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti

B

1

Institutul de Boli Cardiovasculare „CC. Iliescu" Bucureşti

1

2. Spitale judeţene

1

AB01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

2

AR01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

3

AG01

2

Spitalul Judeţean Piteşti

4

BC01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

BH01

2

Spitalul Clinic Judeţean Oradea

5

BN01

2

Spitalul Judeţean Bistriţa

6

BT01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati" Botoşani

7

BV01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov

8

BR01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

9

BZ01

2

Spitalul Judeţean Buzău

10

CS01

2

Spitalul Judeţean Reşiţa

11

CL01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

12

CJ01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca

13

CT01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa

14

CV01

2

Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe

15

DB01

2

Spitalul Judeţean Târgovişte

16

DJ01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova

17

GL01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei" Galaţi

18

GR01

2

Spitalul Judeţean Giurgiu

19

GJ01

2

Spitalul Judeţean Târgu Jiu

20

HR01

2

Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc

21

HD01

2

Spitalul Judeţean Deva

22

IL01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

23

IS01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon"Iaşi

24

MH01

2

Spitalul Judeţean Drobeta Turnu Severin

25

MS01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş

MS01

2

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

26

NT01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

27

OT01

2

Spitalul Judeţean Slatina

28

PH01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

29

SM01

2

Spitalul Judeţean Satu Mare

30

SJ01

2

Spitalul Judeţean Zalău

Judeţul

Cod

Tip

31

SV01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan Cel Nou" Suceava

32

TR01

2

Spitalul Judeţean Alexandria

33

TM01

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara

34

TL01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

35

VS01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

36

VL01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea

37

VN01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon" Focşani

38

IF01

2

Spitalul Judeţean „Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena" Ilfov

39

MM01

2

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" Baia Mare

40

SB01

2

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu

3. Spitale clinice altele decât judeţene, inclusiv obstetrică-ginecologie şi pediatrie

2

AR03

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad

3

AG02

3

Spitalul de Pediatrie Piteşti

4

BC10

3

Spitalul de Pediatrie Bacău

5

BH04

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea

5

BH02

3

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu" Oradea

7

BT05

3

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani

7

BT04

3

Spitalul de Copii Botoşani

8

BV02

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea" Braşov

8

BV03

3

Spitalul Clinic de Copii Braşov

9

BR04

3

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

13

CJ02

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca

13

CJ03

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

18

GL04

3

Spitalul Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire" Galaţi

18

GL02

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi

22

IS02

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Măria" Iaşi

24

IS04

3

Spitalul Clinic „Dr. CI. Parhon" Iaşi

24

IS11

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Treime" Iaşi

24

IS10

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan" Iaşi

24

IS05

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă" Iaşi

24

IS06

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna" laşi

31

PH04

3

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti

31

PH02

3

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

34

SB08

3

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

37

TM02

3

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

37

TM05

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. D. Popescu" Timişoara

37

TM03

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu" Timişoara

39

VS03

3

Spitalul de Copii „Sf. Nicolae" Bârlad

40

VL02

3

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea

42

B29

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan" Bucureşti

42

B24

3

Spitalul Clinic Caritas „Acad. Nicolae Cajal" Bucureşti

42

B03

3

Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti

42

B04

3

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila" Bucureşti

42

B08

3

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

42

B09

3

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. dr. Dan Teodorescu" Bucureşti

42

B01

3

Spitalul Clinic „Sf. Măria" Bucureşti

42

B33

3

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

42

B35

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. D. Bagdasar-Arseni" Bucureşti

42

B30

3

Spitalul Clinic de Dermatovenerologie „Prof. dr. Scarlat Longhin" Bucureşti

42

B16

3

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

42

B31

3

Spitalul Clinic „Prof. dr. Th. Burghele" Bucureşti

42

B15

3

Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor" Bucureşti

42

B02

3

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

42

B13

3

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti

42

B23

3

Spitalul Clinic „Colţea" Bucureşti

Judeţul

Cod

Tip

42

B21

3

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon" Bucureşti

42

B42

3

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" Bucureşti

42

B06

3

Spitalul Clinic „Filantropia" Bucureşti

42

B34

3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. dr. Panait Sârbu" Bucureşti

42

B05

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu" Bucureşti

42

B22

3

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" Bucureşti

42

B28

3

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie" Bucureşti

4. Spitale de recuperare şi cronici

AR

4

Spitalul de Boli Cronice Lipova

AR

4

Spitalul de Boli Cronice Sebiş

4

Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie „Dr. Corneliu Bârsan" Dezna

3

AG10

4

Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefaneşti

3

AG16

4

Spitalul de Recuperare Brădet

3

AG09

4

Spitalul de Boli Cronice Rucăr

3

AG18

4

Spitalul de Boli Cronice Mozăceni

4

BC09

4

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

5

BH18

4

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

7

BT02

4

Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe" Botoşani

BV

4

Spitalul de Boli Cronice Victoria

10

BZ07

4

Spitalul de Boli Cronice Smeeni

4

Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele

11

CS04

4

Spitalul de Boli Cronice Bocşa

13

CJ06

4

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

14

CT14

4

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

CT

4

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud

14

CT13

4

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

14

CT08

4

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

15

CV07

4

Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. R. Horia" Vâlcele

16

DB10

4

Centrul de recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei

18

GL09

4

Spitalul de Boli Cronice Iveşti

22

HD04

4

Spitalul de Boli Cronice Petrila

24

IS12

4

Spitalul Clinic de Recuperare laşi

26

MM05

4

Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie

26

MM07

4

Spitalul de Recuperare Borşa

31

PH22

4

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

4

Spitalul de Boli Cronice „Dr. I.T Nicolăescu" Tutova

33

SJ05

4

Spitalul de Boli Cronice Crasna

35

SV09

4

Spitalul de Boli Cronice Solea

TM

4

Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi „Cristian Şerban" Buziaş

42

B07

4

Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie „Sf. Luca" Bucureşti

B

4

Centrul de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia" Bucureşti

B

4

Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. N. Robanescu" Bucureşti

5. Spitale municipale, orăşeneşti, comunale şi centre de sănătate

AR

5

Spitalul Municipal Clinic Arad

1

AB03

5

Spitalul Municipal Blaj

1

AB04

5

Spitalul Orăşenesc Abrud

1

AB05

5

Spitalul Municipal Aiud

1

AB06

5

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

1

AB07

5

Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş

1

AB08

5

Spitalul Municipal Sebeş

1

AB09

5

Spitalul Orăşenesc Cugir

1

AB10

5

Spitalul Orăşenesc Zlatna

1

AB11

5

Centrul de Sănătate Baia de Arieş

2

AR04

5

Spitalul Orăşenesc Ineu

2

AR05

5

Spitalul Orăşenesc Lipova

Judeţul

Cod

Tip

2

AR07

5

Spitalul Teritorial Gurahonţ

2

AR11

5

Centrul de Sănătate Chişineu Criş

2

AR10

5

Spitalul Orăşenesc Sântana

3

AG05

5

Spitalul Municipal Câmpulung

3

AG07

5

Spitalul Municipal Curtea de Argeş

3

AG06

5

Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I" Costeşti

3

AG08

5

Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni

3

AG12

5

Spitalul „Dr. Teja Papahagi" Domneşti

3

AG11

5

Spitalul Călineşti

4

BC03

5

Spitalul Municipal Oneşti

4

BC04

5

Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr" Comăneşti

4

BC06

5

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

4

BC05

5

Spitalul Orăşenesc Buhuşi

5

BH07

5

Spitalul Orăşenesc Aleşd

5

BH09

5

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici" Beiuş

5

BH10

5

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea" Marghita

5

BH12

5

Spitalul Municipal Salonta

5

BH20

5

Centrul de Sănătate Bratca

5

BH13

5

Centrul de Sănătate Stei

5

BH19

5

Centrul de Sănătate Valea lui Mihai

6

BN02

5

Spitalul Orăşenesc „Dr. G. Trifon" Năsăud

6

BN03

5

Spitalul Orăşenesc Beclean

6

BV06

5

Spitalul Municipal Făgăraş

6

BN04

5

Centrul de Sănătate Teaca

7

BT06

5

Spitalul Municipal Dorohoi

7

BT07

5

Spitalul Orăşenesc Săveni

7

BT08

5

Spitalul Orăşenesc Darabani

7

BT14

5

Spitalul Comunal Truşeşti

8

BV04

5

Spitalul Municipal Săcele

8

BV09

5

Spitalul Municipal Codlea

8

BV10

5

Spitalul Orăşenesc „Dr. C.T. Sparchez" Zarneşti

8

BV12

5

Spitalul Orăşenesc Rupea

9

BR05

5

Spitalul Orăşenesc Făurei

10

BZ04

5

Spitalul Orăşenesc Nehoiu

10

BZ02

5

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

10

BZ08

5

Spitalul Comunal Vintilă Vodă

10

BZ06

5

Centrul de Sănătate Pârscov

10

BZ05

5

Centrul de Sănătate Pătârlagele

CS

5

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş

11

CS03

5

Spitalul Orăşenesc Oraviţa

11

CS06

5

Spitalul Orăşenesc Anina

11

CS07

5

Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu

11

CS05

5

Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă

11

CS08

5

Spitalul Comunal Bozovici

12

CL02

5

Spitalul Municipal Olteniţa

12

CL03

5

Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară

12

CL04

5

Spitalul Orăşenesc Budeşti

13

CJ10

5

Spitalul Municipal Dej

13

CJ11

5

Spitalul Municipal Turda

13

CJ12

5

Spitalul Municipal Gherla

13

CJ13

5

Spitalul Orăşenesc Huedin

13

CJ14

5

Spitalul Municipal Câmpia Turzii

CJ

5

Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca

Judeţul

Cod

Tip

13

CJ16

5

Centrul de Sănătate Mociu Cluj

14

CT09

5

Spitalul Orăşenesc Cernavodă

14

CT06

5

Spitalul Municipal Mangalia

14

CT04

5

Spitalul Municipal Medgidia

14

CT07

5

Spitalul Orăşenesc Hârşova

14

CT12

5

Centrul de Sănătate Băneasa

15

CV02

5

Spitalul Orăşenesc Covasna

15

CV04

5

Spitalul Orăşenesc Baraolt

15

CV05

5

Spitalul de Cardiologie Covasna

15

CV03

5

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

16

DB02

5

Spitalul Orăşenesc Pucioasa

16

DB04

5

Spitalul Orăşenesc Moreni

16

DB11

5

Spitalul Municipal Târgovişte

16

DB03

5

Spitalul Orăşenesc Găeşti

16

DB05

5

Spitalul Orăşenesc Titu

16

DB09

5

Centrul de Sănătate Voineşti

DJ

5

Centrul de Cardiologie Craiova

DJ

5

Spitalul Municipal Clinic „Filantropia" Craiova

17

DJ04

5

Spitalul Municipal Băileşti

17

DJ05

5

Spitalul „Filişanilor" Filiaşi

17

DJ06

5

Spitalul Orăşenesc Segarcea

17

DJ07

5

Spitalul Municipal Calafat

17

DJ13

5

Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brancoveneşti" Dabuleni

18

GL07

5

Spitalul Municipal „Anton Cincu" Tecuci

18

GL08

5

Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

19

GR05

5

Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale

19

GR04

5

Centrul de Sănătate Ghimpaţi

20

GJ02

5

Spitalul Municipal Motru

20

GJ03

5

Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti

20

GJ04

5

Spitalul Orăşenesc Rovinari

20

GJ05

5

Spitalul Orăşenesc Novaci

20

GJ06

5

Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu

20

GJ11

5

Spitalul Orăşenesc Turceni

21

HR03

5

Spitalul Municipal Gheorgheni

21

HR04

5

Spitalul Municipal Topliţa

21

HR02

5

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

22

HD02

5

Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu " Hunedoara

22

HD03

5

Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani

22

HD05

5

Spitalul Municipal Lupeni

22

HD06

5

Spitalul Municipal Vulcan

22