E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1236/154 din 19 septembrie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.236 din 19 septembrie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 154 din 22 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din  6 octombrie 2003

    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Instructiunile privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

                      Ministrul economiei si comertului,
                               Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                INSTRUCTIUNI
privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica

    Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic s-au introdus in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala, urmand regulile si principiile acestui buget.

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

    1. Veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele in vigoare stabilite pentru energia electrica si termica livrata de agentii economici producatori si autoproducatori de energie electrica si termica, indiferent de forma de proprietate a acestora, consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici. Taxa de dezvoltare se calculeaza inclusiv la majorarile din tarife rezultate din intarzierile la plata facturilor de energie electrica si termica.
    2. Taxele de dezvoltare sunt incluse in tarifele pentru energie electrica si termica si sunt stabilite in cuantum de 9% pentru energia electrica si de 2% pentru energia termica, livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.
    3. Potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 60/2001, veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colecteaza de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si de filialele acestora, Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. - pentru energie electrica si de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si filialele sale cu personalitate juridica - pentru energia termica, intr-un cont special, pe masura incasarii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
    Pentru autoproducatorii de energie electrica si termica, interconectati la Sistemul energetic national, veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colecteaza de la acestia intr-un cont special, pe masura incasarii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
    Unitatile colectoare prevazute la alin. 1 si 2 au obligatia sa vireze cu ordin de plata sumele reprezentand taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acestea se incaseaza, in contul nr. 20170119 "Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare, cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    Unitatile colectoare prevazute la alin. 1 si 2 sunt obligate sa declare taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acestea se incaseaza, pe formularul "Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", cod 14.13.01.14, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 386/2003.
    Unitatile colectoare care nu au virat in contul veniturilor cu destinatie speciala sumele reprezentand taxele din dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica la termenul scadent datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

    Veniturile cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice incasate la bugetul de stat se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor de investitii din sistemul energetic, in limita sumelor incasate la acesta.
    1. Cheltuielile care se finanteaza din veniturile cu destinatie speciala se reflecta in bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la capitolul bugetar in care se evidentiaza energia electrica si termica sub forma:
    a) cheltuielilor de investitii;
    b) transferurilor din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic;
    c) rambursarilor de credite interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic.
    2. Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului pe destinatiile prevazute la lit. a), b) si c) de la pct. 1 se pot folosi, la cererea ordonatorului principal de credite, numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.
    Aprobarea cererii de deschidere se face in functie de gradul de incasare a veniturilor cu destinatie speciala, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior.
    3. Veniturile cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice se utilizeaza pentru:
    a) finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic al producatorilor si autoproducatorilor de energie, cuprinse in Strategia energetica a Ministerului Economiei si Comertului, respectiv:
    a1) amenajari hidroenergetice;
    a2) finalizarea capacitatilor in executie, precum si realizarea de capacitati noi, inclusiv cele nucleare, pentru producerea energiei electrice si termice;
    a3) amenajari de depozite de carbune, pacura, cenusa;
    a4) lucrari pentru marirea gradului de siguranta in functionarea capacitatilor existente;
    a5) lucrari pentru protectia mediului inconjurator la obiectivele din sectorul energetic;
    a6) retelele de transport si distributie a energiei electrice, in special in mediul rural;
    a7) instalatii de producere si furnizare a apei fierbinti prin utilizarea aburului disponibil in cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic;
    a8) lucrari pentru cresterea eficientei energetice la consumatorii interconectati la Sistemul energetic national;
    a9) finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica aferenta suportului tehnic national pentru domeniul de energetica nucleara;
    a10) finantarea stocului de uraniu necesar in vederea realizarii primei incarcaturi, precum si depozitarea si conservarea acestuia pentru centralele nuclearelectrice;
    a11) finantarea stocului de apa grea necesar in vederea realizarii primei incarcaturi pentru centralele nuclearelectrice;
    a12) lucrari de transport si distributie a energiei termice, inclusiv cele aflate in subordinea administratiei publice locale;
    a13) lucrari pentru conservarea energiei, respectiv cele destinate reabilitarii sistemelor de incalzire, modernizarii retelelor termice existente, pentru recuperarea resurselor energetice refolosibile si regenerabile, precum si pentru substituirea gazelor naturale si a altor purtatori de energie;
    a14) evaluarea tehnica si avizarea, in conditii de respectare a realitatii, regularitatii si legalitatii, precum si monitorizarea proiectelor in domeniul eficientei energetice de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, ca institutie de specialitate la nivel national, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara din subordinea Ministerului Economiei si Comertului;
    b) transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru:
    b1) repararea, reabilitarea si modernizarea centralelor si punctelor termice;
    b2) repararea, reabilitarea si modernizarea retelelor de transport si distributie a energiei termice;
    b3) contorizarea energiei termice.
    Sumele prevazute ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizeaza pe judete, localitati si obiective de catre Ministerul Economiei si Comertului si se aproba ca anexa la bugetul acestui minister.
    Dupa aprobarea repartizarii pe trimestre a sumelor prevazute ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic, acestea vor fi comunicate, in termen de 15 zile, unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    Sumele necesare finantarii obiectivelor de investitii se determina pe baza notelor de fundamentare prezentate de primarii, aprobate de catre ordonatorul principal de credite si avizate pentru control financiar preventiv.
    Sumele cuvenite bugetelor locale se vireaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului, in contul de venituri al bugetelor locale nr. 21.37.02.07 "Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la unitatile Trezoreriei Statului (anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentele instructiuni). Anexele nr. 1 - 3 se semneaza si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale;
    c) din veniturile cu destinatie speciala pot fi efectuate cheltuieli pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic si pentru plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, potrivit legii bugetului de stat aprobat, in conditiile in care nu sunt interdictii de a utiliza aceasta sursa de finantare.
    In functie de importanta lucrarilor executate pentru dezvoltarea si modernizarea Sistemului energetic national pentru care s-au contractat credite interne si externe de catre agentii producatori de energie electrica si termica, cu garantarea in numele si in contul statului roman, Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de ordonator principal de credite, stabileste prioritatile si cuantumul rambursarilor de credite, platilor de dobanzi si comisioane la credite in functie de cheltuielile cu aceasta destinatie aprobate prin legea anuala a bugetului de stat.
    4. In conditiile legii, in cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din venituri cu destinatie speciala pe obiectivele de investitii, in cadrul listei aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, in conformitate cu prevederile art. 43 si 44 din Legea nr. 500/2002.
    5. Beneficiarii de fonduri alocate din venituri cu destinatie speciala au obligatia sa respecte destinatia sumelor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta, sa isi organizeze evidenta urmaririi realizarii finantarii obiectivelor de investitii, distinct pe obiective si surse de finantare, avandu-se in vedere ca sursele prevazute in liste sunt limite maxime ce nu pot fi depasite, si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    Organele fiscale, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat, vor urmari si modul de utilizare a sumelor privind veniturile cu destinatie speciala. Pentru sumele utilizate cu alta destinatie cei vinovati vor fi sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.
    6. Situatiile lucrarilor si facturile de echipamente pentru investitii, neachitate pana la finele anului din lipsa de disponibil, se vor achita in anul urmator pe masura colectarii si constituirii veniturilor cu destinatie speciala si a incasarii creantelor, cu incadrarea in plafoanele aprobate prin listele-anexe la legea anuala a bugetului de stat.
    7. Alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 500/2002 prevede ca veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se introduc in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala, urmand regulile si principiile acestui buget.
    Avand in vedere aceste prevederi, prezentele instructiuni privind finantarea cheltuielilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu normele, instructiunile si precizarile aprobate pentru finantarea cheltuielilor din fonduri publice.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei veniturilor si a cheltuielilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic

    1.1. Principalele inregistrari contabile privind colectarea si utilizarea de catre agentii economici a veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic:

    La unitatile colectoare:
    - Constituirea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic pe masura ce se factureaza consumul de energie electrica si termica in al carui tarif este inclusa aceasta taxa
                 635                =      447/analitic distinct
    "Cheltuieli cu alte impozite,        "Fonduri speciale - taxe
    taxe si varsaminte asimilate"        si varsaminte asimilate"
    - Virarea sumelor colectate in conturile deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului
      447/analitic distinct         =              5121
    "Fonduri speciale - taxe             "Conturi la banci in lei"
    si varsaminte asimilate"

    La unitatile beneficiare:
    a) In cazul finantarii obiectivelor de investitii:
    - Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie speciala, virate de catre Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate
                 5121                                 131
    "Conturi la banci in lei"       =    "Subventii pentru investitii"
    - Evidentierea imobilizarilor corporale si necorporale receptionate, care au fost efectuate din sumele primite pentru investitii
                213                 =            404 (231)
    "Instalatii tehnice, mijloace       "Furnizori de imobilizari"
    de transport animale si             ("Imobilizari corporale
    plantatii"                          in curs")
                                   sau
              203                              404 (233)
    "Cheltuieli de dezvoltare"      =   "Furnizori de imobilizari"
                                        ("Imobilizari necorporale
                                        in curs")
    - Plata facturilor furnizorilor pentru realizarea obiectivelor de investitii
              404 (401)             =             5121
    "Furnizori de imobilizari"          "Conturi la banci in lei"
    ("Furnizori")
    - Inregistrarea cotei-parti din subventii pe seama veniturilor, pe masura amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale
        - inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale
                681                 =         281
    "Cheltuieli de exploatare            "Amortizari privind
    privind amortizarile si              imobilizari corporale"
    provizioanele"
                                   sau
        - inregistrarea amortizarii imobilizarilor necorporale
                681                 =         280
    "Cheltuieli de exploatare            "Amortizari privind
    privind amortizarile si              imobilizari necorporale"
    provizioanele"
                              si, concomitent,
                131                 =          7584
    "Subventii pentru investitii"       "Venituri din subventii
                                        pentru investitii"
    b) In cazul finantarii altor activitati decat investitii:
    - Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie speciala, virate de catre Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea altor activitati decat cele de natura investitiilor
              5121                  =            472
    "Conturi la banci in lei"           "Venituri inregistrate
                                        in avans"
    - Recunoasterea venitului corespunzator cheltuielilor efectuate, colectate dupa natura lor
               472                  =             741
    "Venituri inregistrate in           "Venituri din subventii
    avans"                              de exploatare"
    1.2. Operatiunile contabile care se efectueaza la Ministerul Economiei si Comertului
    - Virarea sumelor catre unitatile beneficiare
                410                 =           700
    "Cheltuieli ale institutiei         "Finantare de la buget
    publice finantate de la buget"      privind anul curent"

    Prezentele instructiuni inlocuiesc Instructiunile ministrului finantelor si ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Judetul .....................................
    Consiliul Judetean/Local ....................

                            NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru luna ............... anul .......

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.                             Valoarea                Sume alocate   Sume de
crt.   Obiectivul  ___________________________________  cumulat de la  alocat
                    lucrarilor   situatiei lucrarilor   inceputul
                    conform      executate cumulat de   anului pana
                    listei       la inceputul anului    la finele
                    aprobate pe  pana la finele         lunii
                    anul curent  lunii precedente       precedente
________________________________________________________________________________
  A         B           1               2                   3           4=2-3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/S

    ANEXA 2
    la instructiuni

    Judetul .....................................
    Consiliul Judetean/Local ....................

                             BORDEROU Nr. ...........
privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
                  din data de ............ anul ......

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.            Codul               Denumirea                   Suma repartizata
crt.
________________________________________________________________________________
  1. ......................
  2. ......................
  3. ......................
________________________________________________________________________________

    Sumele solicitate la plata reprezinta lucrari executate, achizitii de utilaje si servicii prestate in cadrul contractelor incheiate si au la baza facturi fiscale intocmite si vizate in conformitate cu prevederile legale (Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobata si modificata prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu).

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/S

    ANEXA 3
    la instructiuni

    Judetul .........................................
    Consiliul Judetean/Local ........................

                                BORDEROU
privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
                     din data de ........... anul ......
________________________________________________________________________________
                                                              Suma repartizata
                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
 1. Obiectivul
    1.1. Executanti
    ..................
    ..................
    1.2. Furnizori de echipamente
    ..................
    ..................
    1.3. Alti prestatori de servicii
    ..................
    ..................
________________________________________________________________________________
 2. Obiectivul
    2.1. Executanti
    ..................
    ..................
    2.2. Furnizori de echipamente
    ..................
    ..................
    2.3. Alti prestatori de servicii
    ..................
    ..................
________________________________________________________________________________

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/SSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 154/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 154 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 154/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu