Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1523 din 12 octombrie 2004

privind Procedura de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 943 din 14 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilitati fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregatirea si desfasurarea in Romania a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre NATO,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).
    Art. 2
    Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2004, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre. Scutirea se aplica prin restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata achitate de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) furnizorilor de bunuri si prestatorilor de servicii.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata se restituie in lei, la cererea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita in continuare Organizatie, si pe baza documentelor emise de furnizorii de bunuri si de prestatorii de servicii pe numele Organizatiei, in care vor fi consemnate bunurile livrate si serviciile prestate, precum si suma taxei pe valoarea adaugata aferente.
    Art. 2
    (1) Organizatia va depune la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pana la finele anului 2004, o cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, completata conform modelului prezentat in anexa nr. 1, precum si un borderou completat potrivit anexei nr. 2. Borderoul va fi insotit de copii xerox ale documentelor justificative emise de furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii pe numele Organizatiei.
    (2) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, impreuna cu documentatia prevazuta la alin. (1) se depun o singura data, fie direct la registratura Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, fie prin posta cu scrisoare recomandata, la adresa: bd. Elisabeta nr. 47, sectorul 5, Bucuresti, codul postal 050013, Oficiul postal 1.
    (3) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata se va solutiona in termen de 15 zile de la data inregistrarii.
    Art. 3
    (1) De la registratura, cererea insotita de documentatia prevazuta la art. 2 alin. (1) se va repartiza Serviciului de aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si reprezentante straine, care va verifica, prin confruntare, informatiile inscrise in cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, precum si in borderou cu documentele justificative prezentate in copie. Astfel, se va verifica daca suma taxei pe valoarea adaugata solicitata la restituire este inscrisa in facturile fiscale sau in alte documente aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Rezultatele verificarilor se vor consemna in cartusul rezervat directiei de pe cerere si vor fi aprobate de directorul executiv adjunct coordonator.
    (3) Serviciul de aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si reprezentante straine va comunica trezoreriei, printr-o adresa completata conform modelului prezentat in anexa nr. 3, suma taxei pe valoarea adaugata de restituit aprobata. Decizia de solutionare a cererii de restituire se va comunica Organizatiei printr-o adresa conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    (4) Dosarul cererii de restituire se va arhiva la Serviciul de aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si reprezentante straine.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                   CERERE
                de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    ORGANIZATIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD, cu sediul in ..................
.............................................................................. .
    In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2004, solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ............... lei, aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate conform documentelor anexate la prezenta, care au fost destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre ale organizatiei noastre.
    Solicitam restituirea in contul nr. ................................ deschis la .................................................... .

               Semnatura solicitantei                 Data

     ______________________________________________________________________
    |                                                                      |
    |                      CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL                |
    |                                                                      |
    |    Urmare verificarii documentelor prezentate:                       |
    |    Aprobam restituirea sumei de ............................... lei. |
    |    Nu aprobam restituirea sumei de ............................ lei  |
    | din urmatoarele motive: ...........................................  |
    | ................................................................... .|
    |                                                                      |
    |    Aprobat,                           Verificat,                     |
    |    Functia                            Functia                        |
    |    Numele si prenumele                Numele si prenumele            |
    |    Semnatura                          Semnatura                      |
    |    Data                               Data                           |
    |                                                                      |
    |______________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                               BORDEROU
cuprinzand documentele justificative pentru bunurile si serviciile destinate pregatirii si desfasurarii in Romania, in perioada 13 - 14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre ale NATO

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul    |Valoarea| Valoarea| Total|Documentul de plata|  Suma  |
|crt.|    de livrare    |fara TVA| TVA     |      |   corespunzator   |achitata|
|    |__________________|        |         |      |___________________|        |
|    |Denumirea|Nr.|Data|        |         |      |Denumirea|Nr.|Data |        |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
| 0  |    1    | 2 |  3 |   4    |    5    |   6  |    7    | 8 |  9  |   10   |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|

               Semnatura solicitantei                 Data

    ANEXA 3
    la procedura

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI                           Nr. .... din ..........
    Serviciul de aplicarea conventiilor de
    evitare a dublei impuneri si reprezentante
    straine

                          Catre
                          Trezoreria ..............................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), inregistrata sub nr. .................... din ...................., s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de .................... lei, in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilitati fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregatirea si desfasurarea in Romania a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre NATO.
    Suma de .................... lei se restituie in contul nr. .................................., deschis la ............................... .
    Dupa efectuarea restituirii va rugam sa ne transmiteti o copie de pe Jurnalul contului "Taxa pe valoarea adaugata restituita", pentru evidenta si comunicarea efectuarii restituirii.

                                   Sef serviciu,
                        ................................
                        (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 4
    la procedura

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI                           Nr. .... din ..........
    Adresa: ..............................

                ORGANIZATIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD

    Adresa:

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata in suma de .................... lei, inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sub nr. .................... din ...................., in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilitati fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregatirea si desfasurarea in Romania a Reuniunii informale a ministrilor apararii din tarile membre NATO,
    vi s-a restituit in data de .................... suma solicitata in contul mentionat in cerere; sau, dupa caz,
    din suma solicitata vi s-a restituit in data de .................... suma de .................... lei in contul mentionat in cerere.
    Pentru diferenta de .................... lei nu s-a aprobat restituirea din urmatoarele motive: .......................................................... .

                             Director executiv,
                     ................................
                          (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1523/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1523 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu