Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.151 din 17.05.2017

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 20 iunie 2017SmartCity1

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare nr. 2.109/2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016,având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, văzând Referatul de aprobare nr. 244.508 din 17.05.2017, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1) punctul I, literele a)-c) se modifică după cum urmează: a)la litera a), denumirea „Lolium x boucheanum Kunthˮ se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Haussknˮ; b) litera b) „Fabaceae (Leguminosae) Leguminoaseˮ se modifică şi va avea următorul cuprins:b)Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase

Biserrula pelecinus L. Biserrula pelecinus
Galega orientalis Lam. Galega furajeră
Hedysarum coronarium L. Sparcetă spaniolă
Lathyrus cicera L. Latir/latir pitic
Lotus corniculatus L. Ghizdei
Lupinus albus L. Lupin alb
Lupinus angustifolius L. Lupin albastru cu frunze înguste
Lupinus luteus L. Lupin galben
Medicago doliata Carmign. Medicago doliata
Medicago italica (Mill.) Fiori Medicago italica
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Medicago littoralis
Medicago lupulina L. Trifoi mărunt
Medicago murex Willd. Medicago murex
Medicago polymorpha L. Medicago polymorpha
Medicago rugosa Desr. Medicago rugosa
Medicago sativa L. Lucernă
Medicago scutellata (L.) Mill. Medicago scutellata
Medicago truncatula Gaertn. Medicago truncatula
Medicago × varia T. Martyn Sand Lucernă de nisip
Onobrychis viciifolia Scop. Sparcetă
Ornithopus compressus L. Seradelă galbenă
Ornithopus sativus Brot. Seradelă
Pisum sativum L. (partim) Mazăre furajeră
Trifolium alexandrinum L. Trifoi de Alexandria
Trifolium fragiferum L. Trifoi fragiferum
Trifolium glanduliferum Boiss. Trifoi glanduliferum
Trifolium hirtum All. Trifoi hirtum
Trifolium hybridum L. Trifoi hibrid
Trifolium incarnatum L. Trifoi încarnat
Trifolium isthmocarpum Brot. Trifoi isthmocarpum
Trifolium michelianum Savi Trifoi michelianum
Trifolium pratense L. Trifoi roşu
Trifolium repens L. Trifoi alb
Trifolium resupinatum L. Trifoi persan
Trifolium squarrosum L. Trifoi squarrosum
Trifolium subterraneum L. Trifoi subteran
Trifolium vesiculosum Savi Trifoi vesiculosum
Trigonella foenum-graecum L. Schinduf
Vicia benghalensis L. Vicia benghalensis
Vicia faba L. Bob
Vicia pannonica Crantz Măzăriche de toamnă
Vicia sativa L. Măzăriche
Vicia villosa Roth Măzăriche păroasă

c)la litera c), după denumirea „Phacelia tanacetifolia - Benth Floarea Albinelor" se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

„Plantago lanceolata L Pătlagină îngustă"

2. La articolul 3 alineatul (1), denumirea „Lolium x boucheanum Kunthˮ se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Haussknˮ. 3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 1, după rubrica referitoare la Pisum sativum, Vicia faba se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

„Trifolium subterraneum, Medicago spp., cu excepţia M. Lupulina, M. Sativa, M.x varia:
- pentru sămânţa Bază: 99,5%
- pentru sămânţă Certificată destinată multiplicării: 98%
- pentru sămânţă Certificată: 95%"

4. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Specie Germinaţie Puritate specifică Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante într-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană) Condiţii cu privire la conţinutul de seminţe de Lupinus spp. de altă culoare şi de seminţe de lupin amar
Germinaţie minimă (% din seminţele pure) Conţinut maxim de seminţe dure (% din seminţele pure) Puritatea specifică minimă (% din greutate) Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante (% din greutate) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus
Total O singură specie Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n)
Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)
Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)
Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2
Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium × hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus 70 98 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n)
Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5
Lathyrus cicera 80 95 1 0,5 0,3 0 (i) 0 (j) (k) 20
Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10
Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medicago doliata 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago italica 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago littoralis 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Medicago murex 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Medicago scutellata 70 98 2 0 (i) 0 (j)(k) 10
Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5
Ornithopus compressus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Ornithopus sativus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium fragiferum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium glanduliferum 70 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium hirtum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium isthmocarpum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium michelianum 75 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium vesiculosum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5
Vicia benghalensis 80 (b) 20 97 (e) 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10
Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k)
Plantago lanceolata 75 85 1,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5"

5. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera B, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,5% în greutate de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă. 6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Specie Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante Alte standarde sau condiţii
Total (% din greutate) Conţinut în număr într-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană)
O singură specie Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.
1 2 3 4 5 6 7 8
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j)
Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (i) (j)
Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j)
Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j)
Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j)
Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
× Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium × hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j)
Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (j)
Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j)
Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus 0,3 20 5
Galega orientalis 0,3 20 2 0 (e) (j)
Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (e) (j)
Lathyrus cicera 0,3 20 5 - - 0 (d)
Lotus corniculatus 0,3 20 3 0 (e) (g) (j)
Lupinus albus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Medicago doliata 0,3 20 5 - - 0 (e)
1 2 3 4 5 6 7 8
Medicago italica 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago littoralis 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago lupulina 0,3 20 5 - - 0 (e) (j)
Medicago murex 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago polymorpha 0,3 20 5 - - -
Medicago rugosa 0,3 20 5 - - -
Medicago sativa 0,3 20 3 0 (e) (j)
Medicago scutellata 0,3 20 5
Medicago truncatula 0,3 20 5
Medicago × varia 0,3 20 3 0 (e) (j)
Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0 (d)
Ornithopus compressus 0,3 20 5
Ornithopus sativus 0,3 20 5
Pisum sativum 0,3 20 2 0 (d)
Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium fragiferum 0,3 20 5
Trifolium glanduliferum 0,3 20 5
Trifolium hirtum 0,3 20 5
Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 - - - (j)
Trifolium michelianum 0,3 20 5 - - - -
Trifolium pratense 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium repens 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium squarrosum 0,3 20 5 - - - -
Trifolium subterraneum 0,3 20 5 - - - (j)
Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 - - - (j)
Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 0 (d)
Vicia benghalensis 0,3 20 5 - - 0 (d) -
Vicia faba 0,3 20 2 0 (d)
Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia sativa 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia villosa 0,3 20 2 0 (d) (h)
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 (j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0,3 20 3 (j)2
Phacelia tanacetifolia 0,3 20
Plantago lanceolata 0,3 20 3
Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2"

7. În anexa nr. 2, la capitolul III, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. Pentru Vicia spp. nu se consideră impuritate un conţinut total maxim de 6% în greutate de seminţe de Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sau de specii cultivate înrudite aflat într-o altă specie relevantă. 8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis puritatea fizică minimă este de 97,0% în greutate. 8. În anexa nr. 2, la capitolul III, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, având următorul cuprins: 9. Pentru Lathyrus cicera, puritatea fizică minimă este de 90% în greutate. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 5% în greutate de seminţe de specii cultivate similare. 9. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010) GREUTATEA loturilor şi a eşantioanelor

Specie Greutatea maximă a unui lot (tone) Greutatea minimă a unui eşantion de prelevat dintr-un lot (grame) Greutatea eşantionului utilizat pentru determinarea numărului prevăzută în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I pct. 2 lit. A şi coloanele 3-7 din anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A (grame)
1 2 3 4
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 10 50 5
Agrostis capillaris 10 50 5
Agrostis gigantea 10 50 5
Agrostis stolonifera 10 50 5
Alopecurus pratensis 10 100 30
Arrhenatherum elatius 10 200 80
Bromus catharticus 10 200 200
Bromus sitchensis 10 200 200
Cynodon dactylon 10 50 5
Dactylis glomerata 10 100 30
Festuca arundinacea 10 100 50
Festuca filiformis 10 100 30
Festuca ovina 10 100 30
Festuca pratensis 10 100 50
Festuca rubra 10 100 30
Festuca trachyphylla 10 100 30
× Festulolium 10 200 60
Lolium multiflorum 10 200 60
Lolium perenne 10 200 60
Lolium × hybridum 10 200 60
Phalaris aquatica 10 100 50
Phleum nodosum 10 50 10
Phleum pratense 10 50 10
Poa annua 10 50 10
Poa nemoralis 10 50 5
Poa palustris 10 50 5
Poa pratensis 10 50 5
Poa trivialis 10 50 5
Trisetum flavescens 10 50 5
1 2 3 4
Fabaceae (Leguminoase)
Biserrula pelecinus 10 30 3
Galega orientalis 10 250 200
Hedysarum coronarium
- fruct 10 1000 300
- seminţe 10 400 120
Lathyrus cicera 25 1000 140
Lotus corniculatus 10 200 30
Lupinus albus 30 1000 1000
Lupinus angustifolius 30 1000 1000
Lupinus luteus 30 1000 1000
Medicago doliata 10 100 10
Medicago italica 10 100 10
Medicago littoralis 10 70 7
Medicago lupulina 10 300 50
Medicago murex 10 50 5
Medicago polymorpha 10 70 7
Medicago rugosa 10 180 18
Medicago sativa 10 300 50
Medicago scutellata 10 400 40
Medicago truncatula 10 100 10
Medicago × varia 10 300 50
Onobrychis viciifolia
- fruct 10 600 600
- seminţe 10 400 400
Ornithopus compressus 10 120 12
Ornithopus sativus 10 90 9
Pisum sativum 30 1000 1000
Trifolium alexandrinum 10 400 60
Trifolium fragiferum 10 40 4
Trifolium glanduliferum 10 20 2
Trifolium hirtum 10 70 7
Trifolium hybridum 10 200 20
Trifolium incarnatum 10 500 80
Trifolium isthmocarpum 10 100 3
Trifolium michelianum 10 25 2
Trifolium pratense 10 300 50
Trifolium repens 10 200 20
Trifolium resupinatum 10 200 20
Trifolium squarrosum 10 150 15
Trifolium subterraneum 10 250 25
Trifolium vesiculosum 10 100 3
Trigonella foenum-graecum 10 500 450
Vicia benghalensis 20 1000 120
Vicia faba 30 1000 1000
Vicia pannonica 30 1000 1000
Vicia sativa 30 1000 1000
Vicia villosa 30 1000 1000
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 10 200 100
Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100
Phacelia tanacetifolia 10 300 40
Plantago lanceolata 5 20 2
Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depăşită cu mai mult de 5%.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu