Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.151 din 17.05.2017

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 20 iunie 2017SmartCity1

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare nr. 2.109/2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016,având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, văzând Referatul de aprobare nr. 244.508 din 17.05.2017, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1) punctul I, literele a)-c) se modifică după cum urmează: a)la litera a), denumirea „Lolium x boucheanum Kunthˮ se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Haussknˮ; b) litera b) „Fabaceae (Leguminosae) Leguminoaseˮ se modifică şi va avea următorul cuprins:b)Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase

Biserrula pelecinus L. Biserrula pelecinus
Galega orientalis Lam. Galega furajeră
Hedysarum coronarium L. Sparcetă spaniolă
Lathyrus cicera L. Latir/latir pitic
Lotus corniculatus L. Ghizdei
Lupinus albus L. Lupin alb
Lupinus angustifolius L. Lupin albastru cu frunze înguste
Lupinus luteus L. Lupin galben
Medicago doliata Carmign. Medicago doliata
Medicago italica (Mill.) Fiori Medicago italica
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Medicago littoralis
Medicago lupulina L. Trifoi mărunt
Medicago murex Willd. Medicago murex
Medicago polymorpha L. Medicago polymorpha
Medicago rugosa Desr. Medicago rugosa
Medicago sativa L. Lucernă
Medicago scutellata (L.) Mill. Medicago scutellata
Medicago truncatula Gaertn. Medicago truncatula
Medicago × varia T. Martyn Sand Lucernă de nisip
Onobrychis viciifolia Scop. Sparcetă
Ornithopus compressus L. Seradelă galbenă
Ornithopus sativus Brot. Seradelă
Pisum sativum L. (partim) Mazăre furajeră
Trifolium alexandrinum L. Trifoi de Alexandria
Trifolium fragiferum L. Trifoi fragiferum
Trifolium glanduliferum Boiss. Trifoi glanduliferum
Trifolium hirtum All. Trifoi hirtum
Trifolium hybridum L. Trifoi hibrid
Trifolium incarnatum L. Trifoi încarnat
Trifolium isthmocarpum Brot. Trifoi isthmocarpum
Trifolium michelianum Savi Trifoi michelianum
Trifolium pratense L. Trifoi roşu
Trifolium repens L. Trifoi alb
Trifolium resupinatum L. Trifoi persan
Trifolium squarrosum L. Trifoi squarrosum
Trifolium subterraneum L. Trifoi subteran
Trifolium vesiculosum Savi Trifoi vesiculosum
Trigonella foenum-graecum L. Schinduf
Vicia benghalensis L. Vicia benghalensis
Vicia faba L. Bob
Vicia pannonica Crantz Măzăriche de toamnă
Vicia sativa L. Măzăriche
Vicia villosa Roth Măzăriche păroasă

c)la litera c), după denumirea „Phacelia tanacetifolia - Benth Floarea Albinelor" se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

„Plantago lanceolata L Pătlagină îngustă"

2. La articolul 3 alineatul (1), denumirea „Lolium x boucheanum Kunthˮ se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Haussknˮ. 3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 1, după rubrica referitoare la Pisum sativum, Vicia faba se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

„Trifolium subterraneum, Medicago spp., cu excepţia M. Lupulina, M. Sativa, M.x varia:
- pentru sămânţa Bază: 99,5%
- pentru sămânţă Certificată destinată multiplicării: 98%
- pentru sămânţă Certificată: 95%"

4. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Specie Germinaţie Puritate specifică Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante într-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană) Condiţii cu privire la conţinutul de seminţe de Lupinus spp. de altă culoare şi de seminţe de lupin amar
Germinaţie minimă (% din seminţele pure) Conţinut maxim de seminţe dure (% din seminţele pure) Puritatea specifică minimă (% din greutate) Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante (% din greutate) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus
Total O singură specie Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n)
Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)
Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)
Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2
Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Lolium × hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)
Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n)
Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus 70 98 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n)
Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5
Lathyrus cicera 80 95 1 0,5 0,3 0 (i) 0 (j) (k) 20
Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10
Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medicago doliata 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago italica 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago littoralis 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Medicago murex 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Medicago scutellata 70 98 2 0 (i) 0 (j)(k) 10
Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10
Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5
Ornithopus compressus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Ornithopus sativus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium fragiferum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium glanduliferum 70 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium hirtum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium isthmocarpum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium michelianum 75 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10
Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trifolium vesiculosum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5
Vicia benghalensis 80 (b) 20 97 (e) 1 0 (i) 0 (j) (k) 10
Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10
Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k)
Plantago lanceolata 75 85 1,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5"

5. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera B, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,5% în greutate de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă. 6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Specie Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante Alte standarde sau condiţii
Total (% din greutate) Conţinut în număr într-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană)
O singură specie Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.
1 2 3 4 5 6 7 8
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j)
Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (i) (j)
Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j)
Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j)
Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j)
Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
× Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium × hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j)
Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (j)
Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j)
Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j)
Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus 0,3 20 5
Galega orientalis 0,3 20 2 0 (e) (j)
Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (e) (j)
Lathyrus cicera 0,3 20 5 - - 0 (d)
Lotus corniculatus 0,3 20 3 0 (e) (g) (j)
Lupinus albus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k)
Medicago doliata 0,3 20 5 - - 0 (e)
1 2 3 4 5 6 7 8
Medicago italica 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago littoralis 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago lupulina 0,3 20 5 - - 0 (e) (j)
Medicago murex 0,3 20 5 - - 0 (e)
Medicago polymorpha 0,3 20 5 - - -
Medicago rugosa 0,3 20 5 - - -
Medicago sativa 0,3 20 3 0 (e) (j)
Medicago scutellata 0,3 20 5
Medicago truncatula 0,3 20 5
Medicago × varia 0,3 20 3 0 (e) (j)
Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0 (d)
Ornithopus compressus 0,3 20 5
Ornithopus sativus 0,3 20 5
Pisum sativum 0,3 20 2 0 (d)
Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium fragiferum 0,3 20 5
Trifolium glanduliferum 0,3 20 5
Trifolium hirtum 0,3 20 5
Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 - - - (j)
Trifolium michelianum 0,3 20 5 - - - -
Trifolium pratense 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium repens 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium squarrosum 0,3 20 5 - - - -
Trifolium subterraneum 0,3 20 5 - - - (j)
Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 - - - (j)
Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 0 (d)
Vicia benghalensis 0,3 20 5 - - 0 (d) -
Vicia faba 0,3 20 2 0 (d)
Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia sativa 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia villosa 0,3 20 2 0 (d) (h)
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 (j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0,3 20 3 (j)2
Phacelia tanacetifolia 0,3 20
Plantago lanceolata 0,3 20 3
Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2"

7. În anexa nr. 2, la capitolul III, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. Pentru Vicia spp. nu se consideră impuritate un conţinut total maxim de 6% în greutate de seminţe de Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sau de specii cultivate înrudite aflat într-o altă specie relevantă. 8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis puritatea fizică minimă este de 97,0% în greutate. 8. În anexa nr. 2, la capitolul III, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, având următorul cuprins: 9. Pentru Lathyrus cicera, puritatea fizică minimă este de 90% în greutate. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 5% în greutate de seminţe de specii cultivate similare. 9. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010) GREUTATEA loturilor şi a eşantioanelor

Specie Greutatea maximă a unui lot (tone) Greutatea minimă a unui eşantion de prelevat dintr-un lot (grame) Greutatea eşantionului utilizat pentru determinarea numărului prevăzută în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I pct. 2 lit. A şi coloanele 3-7 din anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A (grame)
1 2 3 4
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina 10 50 5
Agrostis capillaris 10 50 5
Agrostis gigantea 10 50 5
Agrostis stolonifera 10 50 5
Alopecurus pratensis 10 100 30
Arrhenatherum elatius 10 200 80
Bromus catharticus 10 200 200
Bromus sitchensis 10 200 200
Cynodon dactylon 10 50 5
Dactylis glomerata 10 100 30
Festuca arundinacea 10 100 50
Festuca filiformis 10 100 30
Festuca ovina 10 100 30
Festuca pratensis 10 100 50
Festuca rubra 10 100 30
Festuca trachyphylla 10 100 30
× Festulolium 10 200 60
Lolium multiflorum 10 200 60
Lolium perenne 10 200 60
Lolium × hybridum 10 200 60
Phalaris aquatica 10 100 50
Phleum nodosum 10 50 10
Phleum pratense 10 50 10
Poa annua 10 50 10
Poa nemoralis 10 50 5
Poa palustris 10 50 5
Poa pratensis 10 50 5
Poa trivialis 10 50 5
Trisetum flavescens 10 50 5
1 2 3 4
Fabaceae (Leguminoase)
Biserrula pelecinus 10 30 3
Galega orientalis 10 250 200
Hedysarum coronarium
- fruct 10 1000 300
- seminţe 10 400 120
Lathyrus cicera 25 1000 140
Lotus corniculatus 10 200 30
Lupinus albus 30 1000 1000
Lupinus angustifolius 30 1000 1000
Lupinus luteus 30 1000 1000
Medicago doliata 10 100 10
Medicago italica 10 100 10
Medicago littoralis 10 70 7
Medicago lupulina 10 300 50
Medicago murex 10 50 5
Medicago polymorpha 10 70 7
Medicago rugosa 10 180 18
Medicago sativa 10 300 50
Medicago scutellata 10 400 40
Medicago truncatula 10 100 10
Medicago × varia 10 300 50
Onobrychis viciifolia
- fruct 10 600 600
- seminţe 10 400 400
Ornithopus compressus 10 120 12
Ornithopus sativus 10 90 9
Pisum sativum 30 1000 1000
Trifolium alexandrinum 10 400 60
Trifolium fragiferum 10 40 4
Trifolium glanduliferum 10 20 2
Trifolium hirtum 10 70 7
Trifolium hybridum 10 200 20
Trifolium incarnatum 10 500 80
Trifolium isthmocarpum 10 100 3
Trifolium michelianum 10 25 2
Trifolium pratense 10 300 50
Trifolium repens 10 200 20
Trifolium resupinatum 10 200 20
Trifolium squarrosum 10 150 15
Trifolium subterraneum 10 250 25
Trifolium vesiculosum 10 100 3
Trigonella foenum-graecum 10 500 450
Vicia benghalensis 20 1000 120
Vicia faba 30 1000 1000
Vicia pannonica 30 1000 1000
Vicia sativa 30 1000 1000
Vicia villosa 30 1000 1000
Alte specii
Brassica napus var. napobrassica 10 200 100
Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100
Phacelia tanacetifolia 10 300 40
Plantago lanceolata 5 20 2
Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depăşită cu mai mult de 5%.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu