Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9/14 din 12 ianuarie 2005

privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 9 din 12 ianuarie 2005
              INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
              Nr. 14 din 14 ianuarie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 25 ianuarie 2005

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;
    - Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                              Gheorghe Barbu

             Presedintele Institutului National de Statistica,
                         Clementina Ivan Ungureanu

    ANEXA 1

                               LISTA*)
ocupatiilor ce completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania

    *) Lista este reprodusa in facsimil.

                                                                   cod    pagina
    1 Administrator bancar (client, certificate de depozit, grupa
      operatiuni)                                                  241509   112
    2 Administrator sistem de securitate bancara                   915212   304
    3 Agent compensare (interbancara)                              241513   112
    4 Agent de securitate aeroportuara                             314509   160
    5 Agent de dezvoltare                                          247007   124
    6 Analist bancar                                               241507   112
    7 Analist de mediu                                             244203   117
    8 Analist in turism                                            244204   117
    9 Analist teritorial                                           244205   117
   10 Asistent director/responsabil de functiune (studii sup.)     241924   113
   11 Asistent standardizare                                       242313   113
   12 Arheolog                                                     244206   117
   13 Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane         816116   269
   14 Brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare   721201   228
   15 Controlor de conformitate in industria de masini             731123   239
   16 Clasificator carcase                                         321307   166
   17 Consilier vanzari asigurari                                  241604   114
   18 Consilier/expert in meteorologie si domenii conexe           211205    86
   19 Consultant bancar                                            241512   112
   20 Coordonator secretariat studiouri teritoriale                241934   113
   21 Coordonator compartiment/colectiv banca                      121108    68
   22 Contabil sef/director financiar banca                        121112    68
   23 Director de arhiva banca                                     121113    68
   24 Dealer sef (arbitragist banca)                               121109    68
   25 Delaborator munitie                                          822212   274
   26 Director unitate bancara operationala/director adjunct
      unitate bancara operationala                                 121110    68
   27 Director tehnic                                              121024    69
   28 Director general banca/director general adjunct              121103    68
   29 Director executiv banca/director/director adjunct            121104    68
   30 Director sucursala si asimilati                              121023    69
   31 Director asezamant cultural                                  122953    77
   32 Director general institut national cercetare-dezvoltare
      si asimilati                                                 121025    69
   33 Director incubator tehnologic de afaceri                     121026    69
   34 Director departament cercetare-dezvoltare                    121027    69
   35 Docher                                                       833308   297
   36 Economist sef                                                121102    68
   37 Electromecanic statii pompare apa-canal                      724116   236
   38 Economist banca                                              241502   112
   39 Evaluator de competente profesionale                         241219   111
   40 Expert tehnic extrajudiciar                                  241801   113
   41 Expert evaluator de intreprinderi                            241701   113
   42 Expert evaluator de proprietati imobiliare                   241702   113
   43 Expert evaluator de bunuri mobile                            241703   113
   44 Expert evaluator de active financiare                        241704   113
   45 Expert fiscal                                                241128   111
   46 Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte
      inlocuieste fochist cazane industriale                       816103   269
   47 Fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochist la
      caldari din centrale termice                                 816105   269
   48 Fochist la cazane de abur de joasa presiune inlocuieste
      fochist la caldari pentru incalziri centrale industrial      816106   269
   49 Fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste
      fochist la caldari pentru abur industrial                    816107   269
   50 Formator de formatori va inlocui expert instructor
      pregatire profesionala                                       241207   112
   51 Formator va inlocui instructor pregatire profesionala        241205   112
   52 Impresar artistic                                            342908   179
   53 Inginer chimist                                              214613    95
   54 Inspector de specialitate asigurari                          241601   114
   55 Inspector de specialitate subscriere                         241602   114
   56 Inspector coordonator asigurari                              241605   114
   57 Inspector de risc                                            241606   114
   58 Inspector de specialitate daune                              241607   114
   59 Inspector coordonator daune                                  241608   114
   60 Inspector general de banca                                   241501   112
   61 Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie
      profesionala                                                 241218   112
   62 Inspector sef inspectia meteorologica nationala              123715    81
   63 Ilustrator muzical                                           313126   156
   64 Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta    346003   184
   65 Lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite      722206   232
   66 Muncitor necalificat in industria confectiilor               932006   310
   67 Montator bijuterii pe corp                                   514109   207
   68 Maistru fabricarea armamentului                              311534   151
   69 Maistru la fabricarea munitiei                               311609   152
   70 Mediator social                                              513903   206
   71 Manager banca                                                241503   112
   72 Manager de operatiuni/produs                                 241504   112
   73 Manager relatii cu clientii bancii                           241505   112
   74 Maistru termist tratamentist                                 311712   152
   75 Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor        932007   310
   76 Mecanizator (muncitor portuar)                               833309   297
   77 Muncitor spalare si curatire cisterne                        933008   311
   78 Maestru de ceremonii                                         347306   186
   79 Meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator
      meteo                                                        211202    86
   80 Operator meteorolog                                          311117   149
   81 Operator standuri incercari                                  723105   234
   82 Operator pregatire incercari vehicule                        723106   234
   83 Operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic      812307   261
   84 Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii
      bancare)                                                     241508   112
   85 Operator cifru (mesaje cifrate)                              241510   112
   86 Operator masini electroeruziune automate                     821113   272
   87 Operator taiere inlocuieste taietor cu flacara               721205   228
   88 Organizator de spectacole                                    342909   179
   89 Operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta
      densitate PEHD                                               823208   277
   90 Operator prompter                                            312206   154
   91 Operator de insamantari artificiale la animale               321308   166
   92 Operator de interviu                                         342910   179
   93 Operator umplere recipiente GPL                              932009   310
   94 Operator transport si distribuire butelii de GPL             933007   311
   95 Paznic de vanatoare inlocuieste vanator                      615401   218
   96 Presedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte          121101    68
   97 Proiectant produse bancare                                   241511   112
   98 Proiectant subinginer electrotehnic                          214318    92
   99 Pregatitor completator echipamente tehnice si SDV            822211   274
  100 Presedinte organizatie cooperatista                          114215    67
  101 Radioelectronist statii de emisie radio-tv                   313216   156
  102 Radioelectronist statii radiorelee si satelit                313217   156
  103 Referent de specialitate asigurari                           241603   114
  104 Referent de specialitate marketing                           244703   119
  105 Reglementator                                                247006   124
  106 Restaurator bunuri culturale (studii sup.)                   243107   115
  107 Restaurator bunuri culturale (studii medii)                  414117   194
  108 Referent de specialitate asezamant cultural                  243207   115
  109 Referent bancar                                              241514   112
  110 Receptionist                                                 422207   199
  111 Sortator manual                                              932008   310
  112 Stivuitorist                                                 833403   269
  113 Specialist sistem asigurari                                  241609   114
  114 Specialist in protocol si ceremonial                         244704   119
  115 Sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen    721202   228
  116 Sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric      721203   228
  117 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste
      sudor automatist                                             721204   228
  118 Sudor                                                        721208   228
  119 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz
      protector inlocuieste sudor cu gaze                          721206   228
  120 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz
      protector inlocuieste sudor in mediu protector               721207   228
  121 Sef formatie in industria de masini si echipamente           122227    71
  122 Sef departament banca/sef adjunct departament                121105    68
  123 Sef proiect banca                                            121106    68
  124 Sef serviciu banca/sef birou                                 121107    68
  125 Sef agentie bancara                                          121111    68
  126 Sef serviciu/sef birou/asigurari                             122705    75
  127 Sef serviciu/sef birou/daune                                 122706    75
  128 Specialist incercari componente vehicule/grup
      motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare      214903    96
  129 Sofer transport valori bancare                               832402   296
  130 Sef structura de securitate                                  123905    82
  131 Tehnician statii de emisie radio-tv                          311411   150
  132 Tehnician statii radiorelee si satelit                       311412   150
  133 Tehnician incercari componente vehicule/grup
      motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare      311525   151
  134 Tatuator                                                     514108   207
  135 Trezorier                                                    241506   112
  136 Telebanker                                                   411205   189
  137 Vanzator de produse naturiste                                522007   210
  138 Videotecar                                                   414118   194
  139 Videojokey                                                   347305   186
  140 Vicepresedinte organizatie cooperatista                      114216    67
  141 Ocupatia de formator-organizator/conceptor/consultant
      formare devine organizator/conceptor/consultant formare      241217   112

    - Se introduce grupa de baza 1211 "Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar" cu urmatorul cuprins:
    "Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare."
    - Se introduce grupa de baza 2415 "Specialisti in domeniul bancar" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul bancar aplica politica bancii in domeniul promovarii si vanzarii produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor bancii, administrarea conturilor in lei si in valuta ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de incasari si plati in lei si in valuta, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizand interfata cu clientul; gestioneaza activitatea de management al clientelei prin intretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii bancii; evalueaza bunurile aduse in garantia creditelor si realizeaza studiile de fezabilitate; efectueaza operatiuni de decontare intre unitatile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale bancii etc."
    - Se introduce grupa de baza 2416 "Specialisti in domeniul asigurarilor" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul asigurarilor negociaza si incheie contractele de asigurare si reasigurare, incaseaza primele de asigurare, executa activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despagubirilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate, acorda consultatii clientilor in domeniul asigurarilor, evalueaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si imbunatatesc produsele de asigurare, formeaza si administreaza retele de vanzare asigurari."
    - Se introduce grupa de baza 2417 "Specialisti in evaluare" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in evaluare executa lucrari de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, inteleg si pot aplica in mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile; evalueaza intreprinderi, proprietati (bunuri) imobiliare, marfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectueaza evaluari in scopul asigurarii."
    - Se introduce grupa de baza 2418 "Experti tehnici extrajudiciari" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul tehnic intocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor <<imprejurari de fapt>>, analizeaza aspectele tehnice si economice ale unei intreprinderi in vederea reorganizarii, dezvolta sau imbunatatesc procedeele de productie sau comerciale si intocmesc rapoarte de expertiza tehnica si economica pentru terte persoane."
    - Se completeaza grupa de baza 2470 "Specialisti in administratia publica" cu urmatorul text:
    "[...] informare asupra programelor si posibilitatilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizata, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmarirea derularii proiectelor".
    - Se completeaza grupa de baza 3213 "Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie" cu urmatorul text:
    "[...] tehnicienii din activitatea de productie agricola vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrari specifice silviculturii".
    - Se completeaza grupa de baza 3225 "Tehnicieni dentari" cu urmatorul text:
    "Tehnicienii dentari executa proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind in procesul de invatamant profesional."
    - Se completeaza grupa de baza 3429 "Agenti comerciali si de afaceri" cu urmatorul text:
    "[...] operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica."
    - Se completeaza grupa de baza 3460 "Asistenti sociali" cu urmatorul text:
    "[...] presteaza activitati care de regula se adreseaza unor persoane din grupul-tinta pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei".
    - Se modifica cuprinsul grupei de baza 4141 "Bibliotecari si arhivari" astfel:
    "Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de carti si alte publicatii; triaza si claseaza acte si documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cat mai apropiat de cel original."
    - Se completeaza grupa de baza 5139 "Lucratori in serviciu pentru populatie" cu urmatorul text:
    "Mediatorul social acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tinta, pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, actioneaza pentru a pastra legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, se adapteaza situatiilor pentru a aplana conflicte, tinand seama de obiceiuri si de traditii etnice."
    - Se completeaza grupa de baza 5220 "Vanzatori" cu urmatorul text:
    "Vanzatorii de produse naturiste trebuie sa cunoasca produsele pe care le promoveaza si le vand, sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare, sa stie sa promoveze marfa atat prin expunere vizibila, cat si prin sugestii privind gama de produse, sa aiba cunostinte in domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii."
    - Grupa de baza 6154 se va numi "Paznici de vanatoare" si va avea urmatorul cuprins:
    "Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei si cu gospodarirea fondurilor de vanatoare, cu paza, ocrotirea si ingrijirea animalelor salbatice din fondurile de vanatoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare, cu desfasurarea de activitati agricole pentru asigurarea hranei vanatului, cu combaterea daunatorilor cu par si pene ai speciilor de vanat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea in stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor vanatoresti."
      Se completeaza grupa de baza 9330 "Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri" cu urmatorul text:
    "[...] spalarea si curatarea cisternelor".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 14/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 14 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu