Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9/14 din 12 ianuarie 2005

privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 9 din 12 ianuarie 2005
              INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
              Nr. 14 din 14 ianuarie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 25 ianuarie 2005

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;
    - Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                              Gheorghe Barbu

             Presedintele Institutului National de Statistica,
                         Clementina Ivan Ungureanu

    ANEXA 1

                               LISTA*)
ocupatiilor ce completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania

    *) Lista este reprodusa in facsimil.

                                                                   cod    pagina
    1 Administrator bancar (client, certificate de depozit, grupa
      operatiuni)                                                  241509   112
    2 Administrator sistem de securitate bancara                   915212   304
    3 Agent compensare (interbancara)                              241513   112
    4 Agent de securitate aeroportuara                             314509   160
    5 Agent de dezvoltare                                          247007   124
    6 Analist bancar                                               241507   112
    7 Analist de mediu                                             244203   117
    8 Analist in turism                                            244204   117
    9 Analist teritorial                                           244205   117
   10 Asistent director/responsabil de functiune (studii sup.)     241924   113
   11 Asistent standardizare                                       242313   113
   12 Arheolog                                                     244206   117
   13 Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane         816116   269
   14 Brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare   721201   228
   15 Controlor de conformitate in industria de masini             731123   239
   16 Clasificator carcase                                         321307   166
   17 Consilier vanzari asigurari                                  241604   114
   18 Consilier/expert in meteorologie si domenii conexe           211205    86
   19 Consultant bancar                                            241512   112
   20 Coordonator secretariat studiouri teritoriale                241934   113
   21 Coordonator compartiment/colectiv banca                      121108    68
   22 Contabil sef/director financiar banca                        121112    68
   23 Director de arhiva banca                                     121113    68
   24 Dealer sef (arbitragist banca)                               121109    68
   25 Delaborator munitie                                          822212   274
   26 Director unitate bancara operationala/director adjunct
      unitate bancara operationala                                 121110    68
   27 Director tehnic                                              121024    69
   28 Director general banca/director general adjunct              121103    68
   29 Director executiv banca/director/director adjunct            121104    68
   30 Director sucursala si asimilati                              121023    69
   31 Director asezamant cultural                                  122953    77
   32 Director general institut national cercetare-dezvoltare
      si asimilati                                                 121025    69
   33 Director incubator tehnologic de afaceri                     121026    69
   34 Director departament cercetare-dezvoltare                    121027    69
   35 Docher                                                       833308   297
   36 Economist sef                                                121102    68
   37 Electromecanic statii pompare apa-canal                      724116   236
   38 Economist banca                                              241502   112
   39 Evaluator de competente profesionale                         241219   111
   40 Expert tehnic extrajudiciar                                  241801   113
   41 Expert evaluator de intreprinderi                            241701   113
   42 Expert evaluator de proprietati imobiliare                   241702   113
   43 Expert evaluator de bunuri mobile                            241703   113
   44 Expert evaluator de active financiare                        241704   113
   45 Expert fiscal                                                241128   111
   46 Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte
      inlocuieste fochist cazane industriale                       816103   269
   47 Fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochist la
      caldari din centrale termice                                 816105   269
   48 Fochist la cazane de abur de joasa presiune inlocuieste
      fochist la caldari pentru incalziri centrale industrial      816106   269
   49 Fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste
      fochist la caldari pentru abur industrial                    816107   269
   50 Formator de formatori va inlocui expert instructor
      pregatire profesionala                                       241207   112
   51 Formator va inlocui instructor pregatire profesionala        241205   112
   52 Impresar artistic                                            342908   179
   53 Inginer chimist                                              214613    95
   54 Inspector de specialitate asigurari                          241601   114
   55 Inspector de specialitate subscriere                         241602   114
   56 Inspector coordonator asigurari                              241605   114
   57 Inspector de risc                                            241606   114
   58 Inspector de specialitate daune                              241607   114
   59 Inspector coordonator daune                                  241608   114
   60 Inspector general de banca                                   241501   112
   61 Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie
      profesionala                                                 241218   112
   62 Inspector sef inspectia meteorologica nationala              123715    81
   63 Ilustrator muzical                                           313126   156
   64 Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta    346003   184
   65 Lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite      722206   232
   66 Muncitor necalificat in industria confectiilor               932006   310
   67 Montator bijuterii pe corp                                   514109   207
   68 Maistru fabricarea armamentului                              311534   151
   69 Maistru la fabricarea munitiei                               311609   152
   70 Mediator social                                              513903   206
   71 Manager banca                                                241503   112
   72 Manager de operatiuni/produs                                 241504   112
   73 Manager relatii cu clientii bancii                           241505   112
   74 Maistru termist tratamentist                                 311712   152
   75 Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor        932007   310
   76 Mecanizator (muncitor portuar)                               833309   297
   77 Muncitor spalare si curatire cisterne                        933008   311
   78 Maestru de ceremonii                                         347306   186
   79 Meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator
      meteo                                                        211202    86
   80 Operator meteorolog                                          311117   149
   81 Operator standuri incercari                                  723105   234
   82 Operator pregatire incercari vehicule                        723106   234
   83 Operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic      812307   261
   84 Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii
      bancare)                                                     241508   112
   85 Operator cifru (mesaje cifrate)                              241510   112
   86 Operator masini electroeruziune automate                     821113   272
   87 Operator taiere inlocuieste taietor cu flacara               721205   228
   88 Organizator de spectacole                                    342909   179
   89 Operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta
      densitate PEHD                                               823208   277
   90 Operator prompter                                            312206   154
   91 Operator de insamantari artificiale la animale               321308   166
   92 Operator de interviu                                         342910   179
   93 Operator umplere recipiente GPL                              932009   310
   94 Operator transport si distribuire butelii de GPL             933007   311
   95 Paznic de vanatoare inlocuieste vanator                      615401   218
   96 Presedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte          121101    68
   97 Proiectant produse bancare                                   241511   112
   98 Proiectant subinginer electrotehnic                          214318    92
   99 Pregatitor completator echipamente tehnice si SDV            822211   274
  100 Presedinte organizatie cooperatista                          114215    67
  101 Radioelectronist statii de emisie radio-tv                   313216   156
  102 Radioelectronist statii radiorelee si satelit                313217   156
  103 Referent de specialitate asigurari                           241603   114
  104 Referent de specialitate marketing                           244703   119
  105 Reglementator                                                247006   124
  106 Restaurator bunuri culturale (studii sup.)                   243107   115
  107 Restaurator bunuri culturale (studii medii)                  414117   194
  108 Referent de specialitate asezamant cultural                  243207   115
  109 Referent bancar                                              241514   112
  110 Receptionist                                                 422207   199
  111 Sortator manual                                              932008   310
  112 Stivuitorist                                                 833403   269
  113 Specialist sistem asigurari                                  241609   114
  114 Specialist in protocol si ceremonial                         244704   119
  115 Sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen    721202   228
  116 Sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric      721203   228
  117 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste
      sudor automatist                                             721204   228
  118 Sudor                                                        721208   228
  119 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz
      protector inlocuieste sudor cu gaze                          721206   228
  120 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz
      protector inlocuieste sudor in mediu protector               721207   228
  121 Sef formatie in industria de masini si echipamente           122227    71
  122 Sef departament banca/sef adjunct departament                121105    68
  123 Sef proiect banca                                            121106    68
  124 Sef serviciu banca/sef birou                                 121107    68
  125 Sef agentie bancara                                          121111    68
  126 Sef serviciu/sef birou/asigurari                             122705    75
  127 Sef serviciu/sef birou/daune                                 122706    75
  128 Specialist incercari componente vehicule/grup
      motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare      214903    96
  129 Sofer transport valori bancare                               832402   296
  130 Sef structura de securitate                                  123905    82
  131 Tehnician statii de emisie radio-tv                          311411   150
  132 Tehnician statii radiorelee si satelit                       311412   150
  133 Tehnician incercari componente vehicule/grup
      motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare      311525   151
  134 Tatuator                                                     514108   207
  135 Trezorier                                                    241506   112
  136 Telebanker                                                   411205   189
  137 Vanzator de produse naturiste                                522007   210
  138 Videotecar                                                   414118   194
  139 Videojokey                                                   347305   186
  140 Vicepresedinte organizatie cooperatista                      114216    67
  141 Ocupatia de formator-organizator/conceptor/consultant
      formare devine organizator/conceptor/consultant formare      241217   112

    - Se introduce grupa de baza 1211 "Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar" cu urmatorul cuprins:
    "Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare."
    - Se introduce grupa de baza 2415 "Specialisti in domeniul bancar" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul bancar aplica politica bancii in domeniul promovarii si vanzarii produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor bancii, administrarea conturilor in lei si in valuta ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de incasari si plati in lei si in valuta, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizand interfata cu clientul; gestioneaza activitatea de management al clientelei prin intretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii bancii; evalueaza bunurile aduse in garantia creditelor si realizeaza studiile de fezabilitate; efectueaza operatiuni de decontare intre unitatile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale bancii etc."
    - Se introduce grupa de baza 2416 "Specialisti in domeniul asigurarilor" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul asigurarilor negociaza si incheie contractele de asigurare si reasigurare, incaseaza primele de asigurare, executa activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despagubirilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate, acorda consultatii clientilor in domeniul asigurarilor, evalueaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si imbunatatesc produsele de asigurare, formeaza si administreaza retele de vanzare asigurari."
    - Se introduce grupa de baza 2417 "Specialisti in evaluare" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in evaluare executa lucrari de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, inteleg si pot aplica in mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile; evalueaza intreprinderi, proprietati (bunuri) imobiliare, marfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectueaza evaluari in scopul asigurarii."
    - Se introduce grupa de baza 2418 "Experti tehnici extrajudiciari" cu urmatorul cuprins:
    "Specialistii in domeniul tehnic intocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor <<imprejurari de fapt>>, analizeaza aspectele tehnice si economice ale unei intreprinderi in vederea reorganizarii, dezvolta sau imbunatatesc procedeele de productie sau comerciale si intocmesc rapoarte de expertiza tehnica si economica pentru terte persoane."
    - Se completeaza grupa de baza 2470 "Specialisti in administratia publica" cu urmatorul text:
    "[...] informare asupra programelor si posibilitatilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizata, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmarirea derularii proiectelor".
    - Se completeaza grupa de baza 3213 "Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie" cu urmatorul text:
    "[...] tehnicienii din activitatea de productie agricola vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrari specifice silviculturii".
    - Se completeaza grupa de baza 3225 "Tehnicieni dentari" cu urmatorul text:
    "Tehnicienii dentari executa proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind in procesul de invatamant profesional."
    - Se completeaza grupa de baza 3429 "Agenti comerciali si de afaceri" cu urmatorul text:
    "[...] operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica."
    - Se completeaza grupa de baza 3460 "Asistenti sociali" cu urmatorul text:
    "[...] presteaza activitati care de regula se adreseaza unor persoane din grupul-tinta pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei".
    - Se modifica cuprinsul grupei de baza 4141 "Bibliotecari si arhivari" astfel:
    "Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de carti si alte publicatii; triaza si claseaza acte si documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cat mai apropiat de cel original."
    - Se completeaza grupa de baza 5139 "Lucratori in serviciu pentru populatie" cu urmatorul text:
    "Mediatorul social acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tinta, pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, actioneaza pentru a pastra legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, se adapteaza situatiilor pentru a aplana conflicte, tinand seama de obiceiuri si de traditii etnice."
    - Se completeaza grupa de baza 5220 "Vanzatori" cu urmatorul text:
    "Vanzatorii de produse naturiste trebuie sa cunoasca produsele pe care le promoveaza si le vand, sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare, sa stie sa promoveze marfa atat prin expunere vizibila, cat si prin sugestii privind gama de produse, sa aiba cunostinte in domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii."
    - Grupa de baza 6154 se va numi "Paznici de vanatoare" si va avea urmatorul cuprins:
    "Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei si cu gospodarirea fondurilor de vanatoare, cu paza, ocrotirea si ingrijirea animalelor salbatice din fondurile de vanatoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare, cu desfasurarea de activitati agricole pentru asigurarea hranei vanatului, cu combaterea daunatorilor cu par si pene ai speciilor de vanat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea in stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor vanatoresti."
      Se completeaza grupa de baza 9330 "Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri" cu urmatorul text:
    "[...] spalarea si curatarea cisternelor".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 14/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 14 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu