Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 14 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 22 ianuarie 2002


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. m) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind transferul de portofoliu,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind transferul de portofoliu, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                           Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                  NORME
                     privind transferul de portofoliu

    Art. 1
    (1) Asiguratorii autorizati in conditiile legii sa practice activitatea de asigurare pot sa isi transfere portofoliul de contracte de asigurari catre una sau mai multe societati de asigurare stabilite in Romania, in baza unui acord aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (2) Transferul partial de portofoliu poate sa includa o intreaga clasa de asigurari sau cel putin un risc asigurat inclus intr-o clasa; cu acordul persoanelor asigurate se poate efectua si un transfer partial, polita cu polita.
    (3) Transferul de portofoliu va cuprinde in mod obligatoriu atat transferul de datorii si drepturi, cat si transferul de obligatii sau proprietati.
    (4) Transferul de portofoliu include si transferul activelor simultan cu rezervele tehnice corespunzatoare politelor de asigurare transferate.
    (5) Transferul este complet dupa incheierea acordului de predare-primire a portofoliului transferat, acord ce trebuie sa cuprinda totalul rezervelor tehnice existente la data semnarii. In cazul in care transferul de portofoliu include si polite de viata, protocolul trebuie verificat si confirmat de catre un actuar numit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (6) Transferul nu este valabil fara aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (7) Transferul de portofoliu se aproba de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si pentru un asigurator care intra in procedura de lichidare.
    (8) Transferul de portofoliu poate fi efectuat, in conditiile mentionate mai sus, si de catre filiale sau sucursale ale unor asiguratori straini, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 2
    Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba transferul de portofoliu, realizat cu respectarea prevederilor art. 1, pe baza analizei unei documentatii care va cuprinde:
    a) raportarile asiguratorului care preia portofoliul privind marja de solvabilitate, rezervele tehnice de care dispune si modul de investire a acestor rezerve;
    b) raportarile asiguratorului care cedeaza portofoliul privind contributia la Fondul special de protejare a asiguratilor si taxa de functionare datorata conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 1/2001 privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 18 iulie 2001;
    c) proiectul acordului care urmeaza sa fie incheiat intre asiguratorul care cedeaza portofoliul si asiguratorul care accepta portofoliul va contine data la care intra in vigoare transferul de portofoliu, precum si o serie de informatii prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    Art. 3
    In vederea aprobarii transferului de portofoliu asiguratorul care accepta o parte sau intregul portofoliu al unui alt asigurator va face dovada ca indeplineste urmatoarele conditii:
    a) dispune de marja de solvabilitate minima prevazuta la art. 16 din Legea nr. 32/2000 si in Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2001;
    b) prezinta un studiu de fezabilitate din care sa rezulte ca va dispune de marja de solvabilitate minima si dupa preluarea portofoliului;
    c) nu prejudiciaza interesele asiguratilor sau ale oricaror alte persoane care au drepturi si obligatii provenite direct din contractele preluate;
    d) are rezervele tehnice necesare pentru a acoperi obligatiile care decurg din polite.
    Art. 4
    (1) Inainte de a se aproba de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transferul de portofoliu, asiguratorii vor publica un anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un cotidian de larga circulatie, in care se va fixa o perioada de o luna in cursul careia partile implicate in transferul de portofoliu (asigurati, beneficiari ai contractelor de asigurare etc.) isi pot prezenta obiectiile.
    (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea competenta sa aprobe sau sa respinga obiectiile.
    (3) Nici un creditor care nu este parte implicata in transferul de portofoliu nu are dreptul sa ridice obiectii privind efectuarea acestuia.
    Art. 5
    Dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a deciziei prin care se aproba transferul de portofoliu, nici o obiectie nu mai poate fi ridicata impotriva acestei decizii.
    Art. 6
    Asiguratorii care isi inceteaza activitatea ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 32/2000 si nu au procedat la efectuarea transferului de portofoliu in conditiile prevazute la art. 23 din legea sus-mentionata raman raspunzatori pentru obligatiile asumate.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

    ANEXA 1
    la norme

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Momentul inceperii raspunderii asiguratorului
    B - Momentul incetarii raspunderii asiguratorului
    C - Rezerva de prime
    D - Conditii de reziliere a contractelor
 ______________________________________________________________________________
|Numarul|    Numele    | Obiectul |Riscurile| A | B |Prima de |  Suma   | C | D|
|politei| asiguratului |asigurarii|  ce se  |   |   |asigurare|asigurata|   |  |
|       |  si/sau al   |          | asigura |   |   |         |         |   |  |
|       |beneficiarului|          |         |   |   |         |         |   |  |
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 14/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 14 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu