Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1398 din 10.10.2019

privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 16 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere:Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 37.591 din data de 27.09.2019;

Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 23.09.2019,ţinând cont de prevederile:

art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;

cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., cu modificările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 şi 186 bis din 8 martie 2019, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucANEXĂ ACT ADIŢIONAL Nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 Încheiat între : Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă, şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator, în continuare denumite în mod individual partea şi în mod colectiv părţile Părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 7 la contract, după cum urmează: 1. anexa nr. 1 „Program de transport al Operatorului" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 (anexele 1.1 şi 1.2*) la prezentul act adiţional;III. Programul de circulaţie de noapte - cuprinde programul de circulaţie suplimentar care se asigură pentru intervalul orar cuprins între orele 23,00-05,00 (număr limitat de ore/întreaga noapte) când programul de circulaţie normal este întrerupt şi este compus din: 2. anexa nr. 2 „Programul de investiţii" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional; 3. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei" se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc METROREX - S.A. Director general, Marin Aldea * Anexa 1.2 rămâne neschimbată. ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 1 la contract) Program de transport al Operatorului Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel: I. Program cu grafic normal de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioadele: 1.01-30.06 şi 1.09-31.12* ale fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii normale de circulaţie prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maximum 6 călători/m2 în perioadele de vârf de trafic**. II. Programul cu grafic redus de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioada 1.07-31.08 a fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii de flux redus de călători, respectiv în perioada în care sunt concedii de odihnă şi vacanţe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populaţiei comparativ cu perioadele normale din an. • program de circulaţie pentru sărbători - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru întreaga noapte, la intervale de succesiune a trenurilor de 10-20 de minute, în nopţile de Paşti şi Revelion; • program de circulaţie pentru evenimente speciale - se aplică pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, denumite evenimente speciale la care este preconizată participarea a peste 25.000 de oameni, la solicitarea directă a unei unităţi administrative centrale (Guvern, minister) sau locale (Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector), federaţii/ligi sportive naţionale, instituţii de cultură naţionale, şi cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru un număr definit de ore cu încadrarea în numărul de kilometri planificaţi (fără costuri suplimentare din partea solicitanţilor). Dacă prin astfel de acţiuni se ajunge să se depăşească numărul de kilometri planificaţi, autoritatea contractantă va aproba orice solicitare care excedează plafonului stabilit; • program de circulaţie solicitat - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru cel puţin o oră (sau multiplu de o oră), ca urmare a achitării de către solicitant a prestaţiei conform tarifului aprobat şi afişat pe site-ul Operatorului. IV. La solicitarea expresă a unei autorităţi centrale abilitate, cu avizul autorităţii contractante, circulaţia trenurilor de metrou poate fi suspendată total sau parţial pentru anumite staţii magistrale, secţiuni sau staţii de metrou. *Aceste perioade se pot modifica, fără acordul autorităţii contractante, în funcţie de perioada vacanţei de vară pentru elevi/studenţi, stabilită pentru fiecare an şcolar de către instituţiile abilitate ale statului. ** Prin perioade de vârf de trafic se înţelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micşorarea intervalului de circulaţie între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depăşească 6 călători/m2. ANEXA 1.1 Programul de transport al Operatorului Programul anual de transport al Operatorului

Magistrala km estimaţi
2019
Pantelimon-Dristor 2 3.009.110
Berceni-Pipera 2.654.370
Anghel Saligny-Preciziei 2.138.461
Gara de Nord-Parc Bazilescu -
Gara de Nord-Străuleşti 593.956
Râul Doamnei-Eroilor 54.817**
km planificaţi 8.450.714
Total km* = km planificaţi x 1,021 8.628.179

* 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale. ** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru finele trimestrului IV 2019. ANEXA Nr. 2la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 2 la contract) Programul de investiţii milioane lei cu TVA

Nr. crt. Denumire proiect Descriere proiect Durata până la finalizare/ Valoarea respectivă Termen 2018 2019 Sursa de finanţare
Alocat conf. BVC Rectificat conf. OUG nr. 101/2018 Suplimentare/ Diminuare Buget cf. H.G. nr. 430/2019 Buget cf. O.G. nr. 12/2019
Început Finalizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu-Străuleşti 2,24 km linie dublă, 2 staţii, 1 depou 1 an/318 2014 31.03.2017 - staţiile Laminorului şi Străuleşti 2018 - depou şi terminal Străuleşti 45,0 95,4 37,1 38,2 POIM Buget de stat
2 Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon - secţiunea 1 Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei - secţiunea 2 Eroilor-Iancului - secţiunea 3 Iancului-Pantelimon 16,2 km linie dublă, 22 staţii, 2 depouri 7 km, 10 staţii, 1 depou 5,4 km, 6 staţii 3,8 km, 6 staţii, 1 depou 2 ani/1.814 8 ani/2.908 13 ani/2.989 2013 2018 2023 2019 orizont 2023 orizont 2030 627,0 616,0 11,0 0 294,8 288,0 6,8 0 445,0 434,0 11,0 0 445,0 434,0 11,0 0 POIM Credite externe Buget de stat
Nr. crt. Denumire proiect Descriere proiect Durata până la finalizare/ Valoarea respectivă Termen 2018 2019 Sursa de finanţare
Alocat conf. BVC Rectificat conf. OUG nr. 101/2018 Suplimentare/ Diminuare Buget cf. H.G. nr. 430/2019 Buget cf. O.G. nr. 12/2019
Început Finalizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă H.G. nr. 930/2016 14,2 km linie dublă, 12 staţii 4 ani/5.899 2019 2023 71,0 138,8 430,0 430,0 POIM JICA Buget de stat
4 Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II - cale de rulare pe Magistrala 2 - acces nou la staţia Tineretului - achiziţie material rulant Magistrala 2 18 km linie dublă, 14 staţii, 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16+8 trenuri 5 ani/544 5 ani/523 1an/21 - 2014 2018 2016 2014 2022 2023 2018 Finalizat 2016 17,0 0 17,0 - 10,5 0 10,5 - 113,0 106,7 6,3 - 113,0 106,7 6,3 - POIM Buget de stat finalizat
5 Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL. Instalaţii de control acces 41 de staţii - 2016 2018 18,0 9,3 0,2 0,2 POIM Buget de stat
6 Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara Progresu SPF, SF 2 ani/43 2017 2019 3,0 3,9 30,0 28,3 Grant Elveţia
7 Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara Progresu 12 staţii 5 ani/1.200 2020 2025 0 0 0 0 Buget de stat POIM
8 Achiziţie material rulant Magistrala 5, S 1 13 trenuri 2 ani/487 2018 2020 1,0 0,01 138,4 57,5 BEI IV Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI şi MFP Amendament nr. 2 - H.G. nr. 233/2018. Împrumut rambursabil
9 Accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere Dotarea a 63 de staţii de metrou cu elemente din oţel inoxidabil aplicate pe suprafaţa existentă a staţiilor de metrou şi montarea de panouri de semnalistică Braille 1,2 ani/25 2019 2020 0 0 0 0 Buget de stat POIM
10 Modernizarea staţiilor de metrou din reţeaua existentă 51 de staţii 6 ani/2.852 2020 2026 0 0 0 0 Buget de stat POIM
11 Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL. Rest de implementat. Instalaţii de ventilaţie 35 de staţii 30 de interstaţii 3 ani/224 2019 2023 0 0 0 0 Buget de stat POIM
12 Extensia Magistralei 2 Berceni-Pipera 4 staţii 4 ani/1.600 2019 2022 0 0 0 0 Buget de stat POIM
13 Extensia Magistralei 1 - Păcii 4 staţii 4 ani/1.600 2019 2022 0 0 0 0 Buget de stat POIM
14 Modernizarea instalaţiilor pe Magistrala 4. Instalaţii de control acces 10 staţii 2 ani/30 2019 2020 0 0 0 0 Buget de stat POIM

ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 7 la contract) Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - leiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1398/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1398 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1398/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu