Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1398 din 10.10.2019

privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 16 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere:Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 37.591 din data de 27.09.2019;

Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 23.09.2019,ţinând cont de prevederile:

art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;

cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., cu modificările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 şi 186 bis din 8 martie 2019, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucANEXĂ ACT ADIŢIONAL Nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 Încheiat între : Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă, şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator, în continuare denumite în mod individual partea şi în mod colectiv părţile Părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 7 la contract, după cum urmează: 1. anexa nr. 1 „Program de transport al Operatorului" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 (anexele 1.1 şi 1.2*) la prezentul act adiţional;III. Programul de circulaţie de noapte - cuprinde programul de circulaţie suplimentar care se asigură pentru intervalul orar cuprins între orele 23,00-05,00 (număr limitat de ore/întreaga noapte) când programul de circulaţie normal este întrerupt şi este compus din: 2. anexa nr. 2 „Programul de investiţii" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional; 3. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei" se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc METROREX - S.A. Director general, Marin Aldea * Anexa 1.2 rămâne neschimbată. ANEXA Nr. 1la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 1 la contract) Program de transport al Operatorului Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel: I. Program cu grafic normal de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioadele: 1.01-30.06 şi 1.09-31.12* ale fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii normale de circulaţie prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maximum 6 călători/m2 în perioadele de vârf de trafic**. II. Programul cu grafic redus de circulaţie (desfăşurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioada 1.07-31.08 a fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii de flux redus de călători, respectiv în perioada în care sunt concedii de odihnă şi vacanţe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populaţiei comparativ cu perioadele normale din an. • program de circulaţie pentru sărbători - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru întreaga noapte, la intervale de succesiune a trenurilor de 10-20 de minute, în nopţile de Paşti şi Revelion; • program de circulaţie pentru evenimente speciale - se aplică pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, denumite evenimente speciale la care este preconizată participarea a peste 25.000 de oameni, la solicitarea directă a unei unităţi administrative centrale (Guvern, minister) sau locale (Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector), federaţii/ligi sportive naţionale, instituţii de cultură naţionale, şi cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru un număr definit de ore cu încadrarea în numărul de kilometri planificaţi (fără costuri suplimentare din partea solicitanţilor). Dacă prin astfel de acţiuni se ajunge să se depăşească numărul de kilometri planificaţi, autoritatea contractantă va aproba orice solicitare care excedează plafonului stabilit; • program de circulaţie solicitat - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru cel puţin o oră (sau multiplu de o oră), ca urmare a achitării de către solicitant a prestaţiei conform tarifului aprobat şi afişat pe site-ul Operatorului. IV. La solicitarea expresă a unei autorităţi centrale abilitate, cu avizul autorităţii contractante, circulaţia trenurilor de metrou poate fi suspendată total sau parţial pentru anumite staţii magistrale, secţiuni sau staţii de metrou. *Aceste perioade se pot modifica, fără acordul autorităţii contractante, în funcţie de perioada vacanţei de vară pentru elevi/studenţi, stabilită pentru fiecare an şcolar de către instituţiile abilitate ale statului. ** Prin perioade de vârf de trafic se înţelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micşorarea intervalului de circulaţie între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depăşească 6 călători/m2. ANEXA 1.1 Programul de transport al Operatorului Programul anual de transport al Operatorului

Magistrala km estimaţi
2019
Pantelimon-Dristor 2 3.009.110
Berceni-Pipera 2.654.370
Anghel Saligny-Preciziei 2.138.461
Gara de Nord-Parc Bazilescu -
Gara de Nord-Străuleşti 593.956
Râul Doamnei-Eroilor 54.817**
km planificaţi 8.450.714
Total km* = km planificaţi x 1,021 8.628.179

* 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale. ** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru finele trimestrului IV 2019. ANEXA Nr. 2la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 2 la contract) Programul de investiţii milioane lei cu TVA

Nr. crt. Denumire proiect Descriere proiect Durata până la finalizare/ Valoarea respectivă Termen 2018 2019 Sursa de finanţare
Alocat conf. BVC Rectificat conf. OUG nr. 101/2018 Suplimentare/ Diminuare Buget cf. H.G. nr. 430/2019 Buget cf. O.G. nr. 12/2019
Început Finalizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu-Străuleşti 2,24 km linie dublă, 2 staţii, 1 depou 1 an/318 2014 31.03.2017 - staţiile Laminorului şi Străuleşti 2018 - depou şi terminal Străuleşti 45,0 95,4 37,1 38,2 POIM Buget de stat
2 Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon - secţiunea 1 Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei - secţiunea 2 Eroilor-Iancului - secţiunea 3 Iancului-Pantelimon 16,2 km linie dublă, 22 staţii, 2 depouri 7 km, 10 staţii, 1 depou 5,4 km, 6 staţii 3,8 km, 6 staţii, 1 depou 2 ani/1.814 8 ani/2.908 13 ani/2.989 2013 2018 2023 2019 orizont 2023 orizont 2030 627,0 616,0 11,0 0 294,8 288,0 6,8 0 445,0 434,0 11,0 0 445,0 434,0 11,0 0 POIM Credite externe Buget de stat
Nr. crt. Denumire proiect Descriere proiect Durata până la finalizare/ Valoarea respectivă Termen 2018 2019 Sursa de finanţare
Alocat conf. BVC Rectificat conf. OUG nr. 101/2018 Suplimentare/ Diminuare Buget cf. H.G. nr. 430/2019 Buget cf. O.G. nr. 12/2019
Început Finalizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă H.G. nr. 930/2016 14,2 km linie dublă, 12 staţii 4 ani/5.899 2019 2023 71,0 138,8 430,0 430,0 POIM JICA Buget de stat
4 Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II - cale de rulare pe Magistrala 2 - acces nou la staţia Tineretului - achiziţie material rulant Magistrala 2 18 km linie dublă, 14 staţii, 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16+8 trenuri 5 ani/544 5 ani/523 1an/21 - 2014 2018 2016 2014 2022 2023 2018 Finalizat 2016 17,0 0 17,0 - 10,5 0 10,5 - 113,0 106,7 6,3 - 113,0 106,7 6,3 - POIM Buget de stat finalizat
5 Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL. Instalaţii de control acces 41 de staţii - 2016 2018 18,0 9,3 0,2 0,2 POIM Buget de stat
6 Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara Progresu SPF, SF 2 ani/43 2017 2019 3,0 3,9 30,0 28,3 Grant Elveţia
7 Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara Progresu 12 staţii 5 ani/1.200 2020 2025 0 0 0 0 Buget de stat POIM
8 Achiziţie material rulant Magistrala 5, S 1 13 trenuri 2 ani/487 2018 2020 1,0 0,01 138,4 57,5 BEI IV Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI şi MFP Amendament nr. 2 - H.G. nr. 233/2018. Împrumut rambursabil
9 Accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere Dotarea a 63 de staţii de metrou cu elemente din oţel inoxidabil aplicate pe suprafaţa existentă a staţiilor de metrou şi montarea de panouri de semnalistică Braille 1,2 ani/25 2019 2020 0 0 0 0 Buget de stat POIM
10 Modernizarea staţiilor de metrou din reţeaua existentă 51 de staţii 6 ani/2.852 2020 2026 0 0 0 0 Buget de stat POIM
11 Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL. Rest de implementat. Instalaţii de ventilaţie 35 de staţii 30 de interstaţii 3 ani/224 2019 2023 0 0 0 0 Buget de stat POIM
12 Extensia Magistralei 2 Berceni-Pipera 4 staţii 4 ani/1.600 2019 2022 0 0 0 0 Buget de stat POIM
13 Extensia Magistralei 1 - Păcii 4 staţii 4 ani/1.600 2019 2022 0 0 0 0 Buget de stat POIM
14 Modernizarea instalaţiilor pe Magistrala 4. Instalaţii de control acces 10 staţii 2 ani/30 2019 2020 0 0 0 0 Buget de stat POIM

ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la Actul adiţional nr. 2/2019 (Anexa nr. 7 la contract) Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - leiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1398/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1398 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1398/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu