E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 132 din  6 iunie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia

ACT EMIS DE:                MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 452 din 25 iunie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 2 din Normele metodologice privind modalitatile de finantare a programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 797/1999,
    in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificarile ulterioare,

    ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba componenta Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 174/2001.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul pentru intreprinderile
                       mici si mijlocii si cooperatie,
                              Silvia Ciornei

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    CAP. 1
    Organizarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 1
    Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Comitet, functioneaza pe langa Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie ca organism consultativ, fara personalitate juridica, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Comitetul constituie un inalt forum pentru dezbaterea situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in cadrul caruia organele de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentantii camerelor de comert si industrie, ai patronatelor si organizatiilor neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si intreprinzatorii pot sa isi exprime punctele de vedere si propunerile sau pot sa isi manifeste interesul, acordul si sustinerea pentru realizarea efectiva a proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local.
    (2) Comitetul contribuie la cresterea gradului de transparenta a deciziilor administratiei publice, asigurand informarea, consultarea si participarea activa a reprezentantilor patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale si a intreprinzatorilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 3
    (1) Comitetul are urmatoarea componenta:
    a) presedinte: ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie;
    b) membri: reprezentanti ai Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, desemnati de conducerea ministerului, si reprezentanti ai ministerelor, organizatiilor si institutiilor prevazute in anexa nr. 2 la ordin, desemnati de conducerea acestora.
    (2) La sedintele Comitetului mai pot participa, cu acordul presedintelui Comitetului, si invitati din mediul de afaceri sau societatea civila, interesati de subiectele ce urmeaza a fi dezbatute.
    Art. 4
    (1) Conducerea Comitetului este asigurata de ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    (2) Secretariatul Comitetului este asigurat de catre Directia de analize, sinteze, strategii si politici pentru intreprinderile mici si mijlocii din cadrul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

    CAP. 2
    Atributiile Comitetului si ale Secretariatului

    Art. 5
    Comitetul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) dezbate si elaboreaza recomandari in vederea fundamentarii strategiilor privind dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul realizarii Programului de guvernare;
    b) dezbate si elaboreaza recomandari privind definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitatii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in concordanta cu cerintele pietei unice si necesitatile cresterii calitatii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, si asigura corelarea cu celelalte politici sectoriale;
    c) dezbate si elaboreaza recomandari privind initierea si implementarea de programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national, regional si local;
    d) dezbate propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ si administrativ, cu impact asupra infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    f) monitorizeaza valorificarea de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet.
    Art. 6
    Secretariatul Comitetului indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Comitetului;
    b) primeste propunerile membrilor Comitetului pentru problemele necesar a fi dezbatute in plenul sedintelor Comitetului;
    c) intocmeste, cu consultarea membrilor Comitetului, proiectul ordinii de zi a sedintelor si il supune aprobarii presedintelui Comitetului;
    d) asigura convocarea membrilor Comitetului si ai comisiilor de specialitate;
    e) informeaza membrii Comitetului cu privire la lucrarile acestuia si le transmite ordinea de zi si materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
    f) asigura redactarea proceselor-verbale ale sedintelor Comitetului si transmiterea lor, prin posta electronica si/sau in forma tiparita, membrilor acestuia;
    g) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor asumate de membrii Comitetului si derularea actiunilor prevazute in planul de actiuni al Comitetului;
    h) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor comisiilor de specialitate si asigura transmiterea rapoartelor acestora membrilor Comitetului;
    i) asigura arhivarea documentelor privind activitatea Comitetului;
    j) intocmeste si prezinta in plen raportul anual al activitatii Comitetului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, situatia prezentei si participarii membrilor la lucrarile Comitetului, recomandarile formulate, rezultatele monitorizarii de catre membrii Comitetului a valorificarii de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet;
    k) asigura publicarea pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie a ordinii de zi, a concluziilor sedintelor Comitetului si a raportului anual al activitatii Comitetului;
    l) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Comitetului pentru buna desfasurare a activitatii acestuia.

    CAP. 3
    Modul de functionare a Comitetului

    Art. 7
    Comitetul se intruneste trimestrial in sedinte ordinare, de regula in ultima zi de marti a trimestrului, respectiv in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a majoritatii simple a membrilor Comitetului.
    Art. 8
    (1) In vederea pregatirii, pe probleme specifice, a lucrarilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.
    (2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Comitetului si vor avea ca obiect de activitate analizarea in detaliu a problemelor specifice identificate de catre membrii Comitetului cu privire la sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovarii si transferului de tehnologie, dezvoltarea productiei si serviciilor, comertului si turismului, dezvoltarea durabila si imbunatatirea cadrului legislativ si administrativ.
    (3) Componenta comisiilor de specialitate va fi aprobata in functie de problemele specifice pentru care se constituie.
    (4) Din comisiile de specialitate pot face parte si reprezentanti ai Retelei Euro-Info, ai Delegatiei Comisiei Europene in Romania, ai organizatiilor internationale active in Romania (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Mondiala sau alte organizatii), reprezentanti ai principalelor banci comerciale din Romania si ai institutiilor de invatamant superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Dupa incheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrarii aflate in examinare, comisia de specialitate va intocmi un raport, care va cuprinde, pe langa opinia majoritatii membrilor comisiei, si parerile contrare, motivate, dupa caz.
    (6) Rapoartele intocmite de comisiile de specialitate sunt prezentate si analizate in cadrul sedintelor Comitetului.
    Art. 9
    (1) Ordinea de zi a sedintelor se intocmeste de catre Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aproba de presedintele Comitetului si se afiseaza pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data sedintei.
    (2) Convocarea sedintelor Comitetului se face cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data sedintei de catre Secretariatul Comitetului, care va transmite fiecarui membru invitatia de participare, ordinea de zi si, daca este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
    Art. 10
    Sedintele Comitetului sunt conduse de presedinte sau de inlocuitorul acestuia.
    Art. 11
    (1) In realizarea atributiilor prevazute la art. 5 Comitetul elaboreaza recomandari.
    (2) Recomandarile elaborate de Comitet au rol consultativ si se emit cu votul majoritatii simple a participantilor. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui Comitetului sau al inlocuitorului acestuia este hotarator.
    (3) Votul membrilor Comitetului este nominal deschis. Comitetul poate decide ca anumite recomandari sa fie luate prin vot secret.
    Art. 12
    (1) Secretariatul Comitetului va consemna dezbaterile sedintei, punctele de vedere si propunerile formulate de membrii Comitetului, precum si recomandarile elaborate, in procesul-verbal al sedintei.
    (2) La sfarsitul sedintei toti participantii vor semna procesul-verbal incheiat.
    (3) Procesele-verbale impreuna cu documentele informative se comunica membrilor Comitetului, prin grija Secretariatului, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei.
    (4) Recomandarile elaborate de Comitet se transmit de catre Secretariatul Comitetului, in scris, autoritatilor sau institutiilor publice competente sa le analizeze si sa le valorifice, precum si organizatiilor neguvernamentale care deruleaza proiecte si programe pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Concluziile sedintelor Comitetului se aduc la cunostinta publicului, integral sau in extras, de catre Secretariat, prin publicare pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei, precum si prin transmiterea lor catre mass-media centrala sau locala, dupa caz.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    (1) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Comitetului.
    (2) Modificarile sau completarile prezentului regulament vor fi aprobate prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 2

                  MINISTERELE, INSTITUTIILE SI ORGANIZATIILE
reprezentate in Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
    2. Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti
    3. Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania - ANEIR
    4. Uniunea Nationala a Patronatului Roman
    5. Confederatia Nationala a Patronatului Roman
    6. Confederatia Patronala din Industria Romaniei
    7. Consiliul National al Patronilor din Romania
    8. Patronatul National Roman
    9. Alianta pentru Dezvoltarea Economica in Romania (ADER)
    10. Asociatia Bancilor din Romania
    11. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - UGIR 1903
    12. Blocul National Sindical
    13. Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania
    14. Confederatia Nationala a Sindicatelor "Cartel Alfa"
    15. Confederatia Sindicala Nationala "Meridian"
    16. Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - "Fratia"
    17. Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN
    18. Federatia Patronala a Industriei Usoare - FEPAIUS
    19. Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini
    20. Ministerul Industriei si Resurselor
    21. Ministerul Finantelor Publice
    22. Ministerul Justitiei
    23. Ministerul Integrarii Europene
    24. Ministerul Afacerilor Externe
    25. Ministerul Tineretului si Sportului
    26. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor
    27. Ministerul Educatiei si Cercetarii
    28. Ministerul Administratiei Publice
    29. Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
    30. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
    31. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
    32. Departamentul de Comert Exterior
    33. Asociatia Romana de Standardizare
    34. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    35. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    36. Agentiile de dezvoltare regionala: Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 132/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 132 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 132/2003
Decizia 65 2010
privind înfiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
Ordin 38 2004
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia
Ordin 255 2003
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu