E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 132 din  6 iunie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia

ACT EMIS DE:                MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 452 din 25 iunie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 2 din Normele metodologice privind modalitatile de finantare a programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 797/1999,
    in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificarile ulterioare,

    ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba componenta Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 174/2001.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul pentru intreprinderile
                       mici si mijlocii si cooperatie,
                              Silvia Ciornei

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    CAP. 1
    Organizarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 1
    Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Comitet, functioneaza pe langa Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie ca organism consultativ, fara personalitate juridica, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Comitetul constituie un inalt forum pentru dezbaterea situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in cadrul caruia organele de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentantii camerelor de comert si industrie, ai patronatelor si organizatiilor neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si intreprinzatorii pot sa isi exprime punctele de vedere si propunerile sau pot sa isi manifeste interesul, acordul si sustinerea pentru realizarea efectiva a proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local.
    (2) Comitetul contribuie la cresterea gradului de transparenta a deciziilor administratiei publice, asigurand informarea, consultarea si participarea activa a reprezentantilor patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale si a intreprinzatorilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 3
    (1) Comitetul are urmatoarea componenta:
    a) presedinte: ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie;
    b) membri: reprezentanti ai Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, desemnati de conducerea ministerului, si reprezentanti ai ministerelor, organizatiilor si institutiilor prevazute in anexa nr. 2 la ordin, desemnati de conducerea acestora.
    (2) La sedintele Comitetului mai pot participa, cu acordul presedintelui Comitetului, si invitati din mediul de afaceri sau societatea civila, interesati de subiectele ce urmeaza a fi dezbatute.
    Art. 4
    (1) Conducerea Comitetului este asigurata de ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
    (2) Secretariatul Comitetului este asigurat de catre Directia de analize, sinteze, strategii si politici pentru intreprinderile mici si mijlocii din cadrul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

    CAP. 2
    Atributiile Comitetului si ale Secretariatului

    Art. 5
    Comitetul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) dezbate si elaboreaza recomandari in vederea fundamentarii strategiilor privind dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul realizarii Programului de guvernare;
    b) dezbate si elaboreaza recomandari privind definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitatii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in concordanta cu cerintele pietei unice si necesitatile cresterii calitatii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, si asigura corelarea cu celelalte politici sectoriale;
    c) dezbate si elaboreaza recomandari privind initierea si implementarea de programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national, regional si local;
    d) dezbate propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ si administrativ, cu impact asupra infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
    e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
    f) monitorizeaza valorificarea de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet.
    Art. 6
    Secretariatul Comitetului indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Comitetului;
    b) primeste propunerile membrilor Comitetului pentru problemele necesar a fi dezbatute in plenul sedintelor Comitetului;
    c) intocmeste, cu consultarea membrilor Comitetului, proiectul ordinii de zi a sedintelor si il supune aprobarii presedintelui Comitetului;
    d) asigura convocarea membrilor Comitetului si ai comisiilor de specialitate;
    e) informeaza membrii Comitetului cu privire la lucrarile acestuia si le transmite ordinea de zi si materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
    f) asigura redactarea proceselor-verbale ale sedintelor Comitetului si transmiterea lor, prin posta electronica si/sau in forma tiparita, membrilor acestuia;
    g) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor asumate de membrii Comitetului si derularea actiunilor prevazute in planul de actiuni al Comitetului;
    h) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor comisiilor de specialitate si asigura transmiterea rapoartelor acestora membrilor Comitetului;
    i) asigura arhivarea documentelor privind activitatea Comitetului;
    j) intocmeste si prezinta in plen raportul anual al activitatii Comitetului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, situatia prezentei si participarii membrilor la lucrarile Comitetului, recomandarile formulate, rezultatele monitorizarii de catre membrii Comitetului a valorificarii de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet;
    k) asigura publicarea pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie a ordinii de zi, a concluziilor sedintelor Comitetului si a raportului anual al activitatii Comitetului;
    l) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Comitetului pentru buna desfasurare a activitatii acestuia.

    CAP. 3
    Modul de functionare a Comitetului

    Art. 7
    Comitetul se intruneste trimestrial in sedinte ordinare, de regula in ultima zi de marti a trimestrului, respectiv in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a majoritatii simple a membrilor Comitetului.
    Art. 8
    (1) In vederea pregatirii, pe probleme specifice, a lucrarilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.
    (2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Comitetului si vor avea ca obiect de activitate analizarea in detaliu a problemelor specifice identificate de catre membrii Comitetului cu privire la sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovarii si transferului de tehnologie, dezvoltarea productiei si serviciilor, comertului si turismului, dezvoltarea durabila si imbunatatirea cadrului legislativ si administrativ.
    (3) Componenta comisiilor de specialitate va fi aprobata in functie de problemele specifice pentru care se constituie.
    (4) Din comisiile de specialitate pot face parte si reprezentanti ai Retelei Euro-Info, ai Delegatiei Comisiei Europene in Romania, ai organizatiilor internationale active in Romania (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Mondiala sau alte organizatii), reprezentanti ai principalelor banci comerciale din Romania si ai institutiilor de invatamant superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Dupa incheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrarii aflate in examinare, comisia de specialitate va intocmi un raport, care va cuprinde, pe langa opinia majoritatii membrilor comisiei, si parerile contrare, motivate, dupa caz.
    (6) Rapoartele intocmite de comisiile de specialitate sunt prezentate si analizate in cadrul sedintelor Comitetului.
    Art. 9
    (1) Ordinea de zi a sedintelor se intocmeste de catre Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aproba de presedintele Comitetului si se afiseaza pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data sedintei.
    (2) Convocarea sedintelor Comitetului se face cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data sedintei de catre Secretariatul Comitetului, care va transmite fiecarui membru invitatia de participare, ordinea de zi si, daca este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
    Art. 10
    Sedintele Comitetului sunt conduse de presedinte sau de inlocuitorul acestuia.
    Art. 11
    (1) In realizarea atributiilor prevazute la art. 5 Comitetul elaboreaza recomandari.
    (2) Recomandarile elaborate de Comitet au rol consultativ si se emit cu votul majoritatii simple a participantilor. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui Comitetului sau al inlocuitorului acestuia este hotarator.
    (3) Votul membrilor Comitetului este nominal deschis. Comitetul poate decide ca anumite recomandari sa fie luate prin vot secret.
    Art. 12
    (1) Secretariatul Comitetului va consemna dezbaterile sedintei, punctele de vedere si propunerile formulate de membrii Comitetului, precum si recomandarile elaborate, in procesul-verbal al sedintei.
    (2) La sfarsitul sedintei toti participantii vor semna procesul-verbal incheiat.
    (3) Procesele-verbale impreuna cu documentele informative se comunica membrilor Comitetului, prin grija Secretariatului, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei.
    (4) Recomandarile elaborate de Comitet se transmit de catre Secretariatul Comitetului, in scris, autoritatilor sau institutiilor publice competente sa le analizeze si sa le valorifice, precum si organizatiilor neguvernamentale care deruleaza proiecte si programe pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Concluziile sedintelor Comitetului se aduc la cunostinta publicului, integral sau in extras, de catre Secretariat, prin publicare pe site-ul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei, precum si prin transmiterea lor catre mass-media centrala sau locala, dupa caz.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    (1) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Comitetului.
    (2) Modificarile sau completarile prezentului regulament vor fi aprobate prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 2

                  MINISTERELE, INSTITUTIILE SI ORGANIZATIILE
reprezentate in Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

    1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
    2. Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti
    3. Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania - ANEIR
    4. Uniunea Nationala a Patronatului Roman
    5. Confederatia Nationala a Patronatului Roman
    6. Confederatia Patronala din Industria Romaniei
    7. Consiliul National al Patronilor din Romania
    8. Patronatul National Roman
    9. Alianta pentru Dezvoltarea Economica in Romania (ADER)
    10. Asociatia Bancilor din Romania
    11. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - UGIR 1903
    12. Blocul National Sindical
    13. Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania
    14. Confederatia Nationala a Sindicatelor "Cartel Alfa"
    15. Confederatia Sindicala Nationala "Meridian"
    16. Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - "Fratia"
    17. Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN
    18. Federatia Patronala a Industriei Usoare - FEPAIUS
    19. Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini
    20. Ministerul Industriei si Resurselor
    21. Ministerul Finantelor Publice
    22. Ministerul Justitiei
    23. Ministerul Integrarii Europene
    24. Ministerul Afacerilor Externe
    25. Ministerul Tineretului si Sportului
    26. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor
    27. Ministerul Educatiei si Cercetarii
    28. Ministerul Administratiei Publice
    29. Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
    30. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
    31. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
    32. Departamentul de Comert Exterior
    33. Asociatia Romana de Standardizare
    34. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    35. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    36. Agentiile de dezvoltare regionala: Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru; Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 132/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 132 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 132/2003
Decizia 65 2010
privind înfiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
Ordin 38 2004
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia
Ordin 255 2003
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu