Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.124 din 17.10.2019

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01 noiembrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.764 din 12.09.2019, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale),având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul ILa anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins: A. Tarife sanitar-veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală, al materialelor germinative, al subproduselor de origine animală, al fânului, al paielor, precum şi al produselor alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe I. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de animale vii importate: a)Bovine, ecvidee, porci, oi, capre, păsări, iepuri şi vânat mic cu pene sau vânat de pământ, mistreţ şi rumegătoare:1. 55 euro pe transport până la 6 tone; şi 2. 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau 3. 420 euro pe transport, peste 46 de tone. b)Animalele din alte specii:1. 55 euro pe transport, până la 46 de tone; sau 2. 420 euro pe transport, peste 46 de tone. II. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de carne din import: a)55 euro pe transport, până la 6 tone; şi b)9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau c)420 euro pe transport, peste 46 de tone.III. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de produse pescăreşti din import: a)Produse pescăreşti, care nu sunt transportate în vrac:1. 55 euro pe transport până la 6 tone; şi 2. 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau 3. 420 euro pe transport, peste 46 de tone. b)Produse pescăreşti, transportate în vrac, plasate în ambalaj:1. 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti de până la 500 de tone; 2. 1.200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti peste 500 şi până la 1.000 de tone; c)2.400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti peste 1.000 şi până la 2.000 de tone; d)3.600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti de peste 2.000 de tone.IV. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de produse din carne, carne de pasăre, carne de vânat, carne de iepure sau carne de vânat de crescătorie din import: (a) 55 euro pe transport până la 6 tone; şi (b) 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau (c) 420 euro pe transport, peste 46 de tone. V. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de alte produse de origine animală diferite de produsele din carne destinate consumului uman din import: a)Alte produse de origine animală destinate consumului uman, care nu sunt transportate în vrac;1. 55 euro pe transport până la 6 tone; şi 2. 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau 3. 420 euro pe transport, peste 46 de tone. b)Alte produse de origine animală destinate consumului uman, transportate în vrac, plasate în ambalaj:1. 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de până la 500 de tone; 2. 1.200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 500 şi până la 1.000 de tone; 3. 2.400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 1.000 şi până la 2.000 de tone; 4. 3.600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 2.000 de tone. VI. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de subproduse de origine animală şi de furaje de origine animală din import: a)Subproduse de origine animală şi de furaje de origine animală care nu sunt transportate în vrac:1. 55 euro pe transport până la 6 tone; şi 2. 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau 3. 420 euro pe transport, peste 46 de tone. b)Subproduse de origine animală şi furaje de origine animală, transportate în vrac, plasate în ambalaj:1. 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de până la 500 de tone; 2. 1.200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 500 şi până la 1.000 de tone; 3. 2.400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 1.000 şi până la 2.000 de tone; 4. 3.600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 2.000 de tone. VII. Tarife aplicabile pentru controlul oficial al transporturilor de animale vii, de produse de origine animală, de materiale germinative, de subproduse de origine animală, de fân, de paie, precum şi de produse alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de origine animală - produse compuse, provenind din ţări terţe, care se află în tranzit prin România sau care sunt transbordate: 30 euro pe transport, la care se adaugă 20 euro pentru fiecare sfert de oră pentru fiecare membru al personalului care participă la controale. NOTĂ: Plata tarifelor se face la cursul Băncii Naţionale a României din ziua emiterii facturii. Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, cu modificările ulterioare. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 14 decembrie 2019.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Octavian IlisoiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 124/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 124 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu