Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1187 din 13.07.2018

pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 08 august 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 19.550 din 11 mai 2018, prin care se solicită aprobarea prezentului ordin,ţinând seama de prevederile art. 4 lit. i) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin. Articolul INormativul feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul 2 „Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare", punctul 2.1 „Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare motoare", litera a) „Revizii planificate" se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Revizii planificate Reviziile planificate se execută în unităţi autorizate, de exemplu: depouri sau remize (ateliere de întreţinere). Aceste revizii se execută, de regulă, fără ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri. La locomotive şi rame, electrice şi diesel, aceste revizii sunt de tip RT, tip R1, tip R2, tip 2R2, tip R3, tip R1 ÷ R6 la rama automotoare DESIRO-SIEMENS şi de tip RP4, tip RP2, tip RP1 la locomotive cu abur. La ramele electrice de metrou Bombardier tipul reviziilor este prevăzut în tabelul 3.1, poziţia D, literele a) şi b), şi anume: revizia 1÷15 la intervale de timp şi revizia 1÷16 la intervale de kilometri. La ramele electrice de metrou tip BM3 (CAF) tipul reviziilor este prevăzut în tabelul 3.1, poziţia D, litera c), şi anume: revizia 1 pentru ciclul scurt la un interval de timp de 30 de zile, revizia 2÷5 pentru ciclul scurt la intervale de kilometri şi revizia 6÷7 pentru ciclul lung la intervale de kilometri. Verificarea stării tehnice a ansamblurilor şi subansamblurilor se face, după caz, pe vehicul, fără demontare. În cazul în care este necesară demontarea totală sau parţială, ansamblurile şi subansamblurile reparate se verifică în ateliere cu dispozitive specializate şi pe standuri de probă. 2. La capitolul 2 punctul 2.1, litera b) „Reparaţii planificate", paragraful 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Ramele electrice de metrou tip I.V Arad sunt supuse la reparaţiile planificate tip RR, iar cele de tip Bombardier la reparaţiile planificate, denumite generic «revizii», prezentate în tabelul 3.1, literele D a) şi D b), şi anume: revizia 16÷22 la intervale de timp şi revizia 17÷23 la intervale de kilometri. Pentru ramele electrice de metrou tip BM3 (CAF) tipul reviziilor este prevăzut în tabelul 3.1 litera D c), şi anume: revizia 1 pentru ciclul scurt la un interval de timp de 30 de zile, revizia 2÷5 pentru ciclul scurt la interval de kilometri şi revizia 6÷7 pentru ciclul lung la interval de kilometri. 3. La capitolul 3, tabelul 3.1 „Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare" se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1. 4. Anexa „Documente de referinţă" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Ministrul transporturilor,Lucian ŞovaANEXA Nr. 1 Tabelul 3.1 NORME pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT [zile/mii km] R1 [zile/mii km] R2 [zile/mii km] 2R2 [zile/mii km] R3 [zile/mii km] RR [ani/mii km] RG [ani/mii km]
A Locomotive, automotoare, rame electrice şi diesel utilizate pe linii magistrale şi secundare
1 Locomotive electrice monofazate, cu redresoare necomandate, 25 KV, 50 Hz tip 060EA de 5100 kW şi 040EC de 3400 KW pentru serviciul de călători şi de marfă 40 60/20-30 120/40-60 240/80-120 - - 5±1/600 10±1/1000
2 Locomotive electrice monofazate, cu redresoare comandate, 25KV, 50 Hz tip 060EA de 5100KV şi 040EC de 3400KW, pentru serviciul de călători şi de marfă (modernizate) 40 60/20-30 120/40-60 240/80-120 - - 6±1/750 12±1/1500
3 Locomotive diesel cu transmisie electrică cc-cc şi ca-ca tip Co-Co şi Bo-Bo pentru serviciul de călători şi de marfă 35 60/15-25 120/30-50 240/60-100 480/120-200 720/180-280 4±1/480 8±1/960
4 Locomotive diesel echipate cu motoare diesel General Motors, cu transmisie electrică cc-cc tip Co-Co pentru serviciul de călători şi de marfă 35 92/- 184/- 368/- 736/- 1104/- 5±1/750 10±1/1500
5 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică 35 60/10-12 120/20-24 240/40-48 480/80-96 - 3±1/200 6±1/400
6 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică echipate cu motoare diesel CATERPILAR şi MTU 35 60/10-12 120/20-24 180/40-48 360/80-96 - 5±1/500 10±1/1500
7 Automotoare diesel cu transmisie mecanică şi hidraulică seriile 700, 900, 1000, LVT, AM282 35 30/8-10 60/16-20 120/32-40 - - - 3±1/250
8 Ramă electrică tip Z 6100 şi Z 6300 35 60/- 120/- 180/- - - 4/- 8/-
9 Rame automotoare diesel cu transmisie hidraulică tip DUEWAG 30 30/10-12 90/30-35 180/50-60 360/100-110 5±1/500
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
R1 [zile/mii km] R2 [zile/mii km] R3 [zile/mii km] R4 [zile/mii km] R5 [ani/mii km] R6 [ani/mii km] R7 Revizia capitală a MD [ani/mii ore funcţionare] R8 Revizia capitală [ani/mii km] R9 Revizia capitală [ani/mii km]
10 Automotoare diesel Desiro - Siemens 30 -/10* -/20* -/40* -/80* 1/160* 2/320* 4,5/18 6/1000* 12/2000*

* Se acceptă + 10% la numărul de kilometri parcurşi.

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT [zile/mii km] R1 [zile/mii km] R2 [zile/mii km] 2R2 [zile/mii km] R3 [zile/mii km] RR* [ani/mii km] RG* [ani/mii km]
B Locomotive utilizate pentru efectuarea serviciului de manevră feroviară
1 Locomotive electrice, orice tip 40 60/- 120/- 360/- - - 5±1/- 10±1/-
2 Locomotive diesel electrice, orice tip 35 60/- 180/- 360/- 720/- 1080/- 4±1/- 8±1/-
3 Locomotive diesel hidraulice, orice tip 35 60/- 180/- 360/- 720/- - 3±1/- 6±1/-
4 Locomotive diesel cu transmisie mecanică tip LDM, BDM 35 60/- 120/- 240/- - - 3±1/- 6±1/-
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT [zile/mii km] R1 [zile/mii km] R2 [zile/mii km] 2R2 [zile/mii km] R3 [zile/mii km] RR* [ani/mii km] RG* [ani/mii km]
C Locomotive, automotoare cu utilizare temporară (transport tehnologic, turism, alte activităţi)
1 Locomotive electrice tip 060EA de 5100KW şi 040EC de 3400KW 40 60/- 180/- 360/- - - 5 ± 1/500 10 ± 1/1000
2 Locomotive diesel cu transmisie electrică tip 060DA 35 60/4 180/12 360/24 720/48 1080/72 4 ± 1/400 8 ± 1/800
3 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică 35 60/4 180/12 360/24 720/48 - 3 ± 1/200 6 ± 1/400
4 Automotoare pe 2 şi 4 osii 35 60/8-10 120/16-20 240/32-40 - - 1 + 0,5/75 2 ± 1/150

* Norma de timp se poate majora astfel: la nr. crt. 1: 7 ani pentru RR şi 14 ani pentru RG; la nr. crt. 2: 6 ani pentru RR şi 12 ani pentru RG; la nr. crt. 3: 5 ani pentru RR şi 10 ani pentru RG (inclusiv nr. crt. B/4); la nr. crt. 4: 3 ani pentru RR şi 6 ani pentru RG.

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau kilometri parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
Revizia planificată mică RP4 [zile/mii km] Revizia planificată medie RP2 [zile/mii km] Revizia planificată mare RP1 [zile/mii km] RR [ani/mii km] RGE [ani/mii km] RG1 [ani/mii km]
5 Locomotive cu tender cu abur ecartament normal din seriile 140000, 150000, 230000, 231000 şi ecartament îngust, seriile 764050 şi 7642000 40 60/3-4 120/6-8 240/12-16 2/36-48 4/72-96 8/144-200
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate Reparaţii planificate
R1 [mii km] R2 [mii km] R3 [mii km] RR [mii km]
D Rame electrice de metrou
1 Rame electrice de metrou (REM) tip I.V Arad cod 239 40 0,6 ± 10% 7 ± 10% 14 ± 10% 150 ± 10%
2 Rame electrice de metrou REM IVA TIP 2 40 0,6 ± 10% 7 ± 10% 14 ± 10% 150 ± 10%
3 Rame electrice de metrou tip BM (Bombardier) 30 Conform tabelelor a) şi b) de mai jos
4 Rame electrice de metrou tip BM3 (CAF) 30 Conform tabelului c) de mai jos

a)Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de timp (zile, luni, ani)

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tipul reviziei Revizia la 7 zile Revizia la 1 lună Revizia la 2 luni Revizia la 3 luni Revizia la 4 luni Revizia la 6 luni Revizia la 1 an A Revizia la 1 an B Revizia la 1 an C Revizia la 1 an D Revizia la 2 ani Revizia la 2,5 ani Revizia la 3 ani Revizia la 4 ani Revizia la 5 ani Revizia la 6 ani Revizia la 7,5 ani Revizia la 8 ani Revizia la 10 ani Revizia la 15 ani Revizia la 16 ani Revizia la 20 de ani

b)Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de km parcurşi

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tipul reviziei Revizia la 4.000 km Revizia la 15.000 km Revizia la 20.000 km Revizia la 25.000 km Revizia la 30.000 km Revizia la 50.000 km Revizia la 100.000 km A Revizia la 100.000 km B Revizia la 100.000 km C Revizia la 100.000 km D Revizia la 125.000 km Revizia la 150.000 km Revizia la 200.000 km Revizia la 300.000 km Revizia la 400.000 km Revizia la 400.000 km B Revizia la 500.000 km Revizia la 600.000 km Revizia la 670.000 km Revizia la 900.000 km Revizia la 1.000.000 km + 5% Revizia la 1.200.000 km Revizia la 1.500.000 km

c)Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM3 (CAF) la norma de timp şi la norma de km parcurşi

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7
Ciclu scurt Ciclu lung
Tipul reviziei Revizie de siguranţă (S) la 30 zile Revizie (V) la 30.000 km Revizie module (B) la 110.000 km Revizie module (C) la 150.000 km Revizie module (D) la 180.000 km Revizie intermediară (RI) la 600.000 km Revizie generală (RG) la 1.200.000 km

N O T E: 1. La unele ansambluri şi subansambluri ale ramelor electrice de metrou tip BM reviziile se execută la normă de timp, iar la altele, la normă de kilometri parcurşi. Atunci când normele de timp şi kilometri parcurşi sunt apropiate, pentru reducerea imobilizării, reviziile se efectuează simultan, astfel încât să nu fie depăşită niciuna din norme. Exemplu: dacă la revizia de 3 luni rama de metrou a realizat un parcurs de 48.000 km, atunci se execută atât procesul tehnologic corespunzător reviziei la 3 luni, cât şi procesul tehnologic corespunzător reviziei la 50.000 km. 2. Literele A, B, C, D diferenţiază lucrările care se efectuează la subansamble ale vagoanelor motoare şi/sau nemotoare. 3. Pentru ramele de metrou BM3 (CAF), limitele maxime pentru efectuarea operaţiilor de mentenanţă corespund valorilor nominale indicate la litera c), majorate cu 10% pentru ciclurile scurte şi cu 5% pentru ciclurile lungi. Acestea se determină prin multiplicarea valorilor nominale cu 1,1 pentru cicluri scurte şi cu 1,05 pentru cicluri lungi. ANEXA Nr. 2(Anexa la normativul feroviar) DOCUMENTE DE REFERINŢĂ [1] Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011, cu modificările ulterioare [2] UIC - Acord privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional - RIC, 1 ianuarie 2017 [3] Contractul uniform de utilizare al vagoanelor de marfă CUU, ediţia 1, 1 ianuarie 2017 [4] Fişa UIC 579-1 OR, ediţia a 3-a, martie 2003. Vagoane de marfă - revizia periodică - Metodologie pentru determinarea periodicităţii şi consistenţei [5] Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L218 din 13.08.2008 [6] Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare [7] Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare [8] SR CEI 60050(811):2000 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 811. Tracţiune electrică [9] SR CEI 60050(191):2002 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191; Siguranţă în funcţionare şi calitatea serviciului, cu amendamentele SR CEI 60050(191):2002/A1:2005, SR CEI 60050(191):2002/A2:2005 [10] Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, modificată prin Protocolul semnat la Vilnius în data de 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1.09.2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002 [11] Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare [12] Legea nr. 128/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004 [13] Fişa UIC 438-3 O, ediţia 1, ianuarie 1971, cu modificările şi completările ulterioare (din 01.08.1977, 01.01.1980, 01.06.1984). Marcajul de identificare al materialului rulant motor [14] Fişa UIC 640 OR, ediţia a 3-a, octombrie 2003. Vehicule motoare - Inscripţionare, marcare şi semne [15] Fişa UIC 438-2 O, ediţia a 7-a, mai 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de marfă [16] Fişa UIC 438-1 O, ediţia a 3-a, aprilie 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de călători [17] SR EN 50126-1:2003 Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, mentenanţei şi siguranţei (FDMS). Partea 1: Prescripţii de bază şi procese generice, cu C91:2007 şi AC:2014 [18] SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe [19] SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OH SAS 18001:2007 [20] SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe [21] SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare [22] SR EN ISO 14004:2016 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare [23] Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare [a se vedea şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 534/2010 pentru aprobarea derogării de la art. 43 alin (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001]. [24] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 [25] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare [26] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.484/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1187/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1187 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu