Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.116 din 29.05.2012

privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 07 iunie 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. În anexa nr. 4, la articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la Casa de Ajutor Reciproc şi bănci. Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învăţământ, la începutul fiecărui an şcolar. În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata. Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, Liviu Marian Pop Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.576/230/2.445/2011) STAT DE PLATĂ pe luna LL.AAAA Unitate de învăţământ: Cod SIRUES: Cod fiscal: Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins) Număr zile lucrătoare:

Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume şi prenume Funcţia de bază Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale
XXXXXX X X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie didactic: X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Categorie personal - didactic - auxiliar
Număr curent Nume şi prenume Funcţia Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni-zaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale
XXXXXX X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Total categorie didactic - auxiliar: X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume şi prenume Funcţia Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni-zaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie nedidactic: X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total: X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X

RECAPITULAŢIE STAT SALARII pe luna LL.AAAA

Număr curent Explicaţii Total
1 Salarii brute (salariul de bază şi alte drepturi incluse în salariul de bază) X
2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
2.1 Indemnizaţie predare simultană X
2.2 Spor condiţii vătămătoare X
2.3 Indemnizaţie zone izolate X
2.4 Practică pedagogică X
2.5 Control financiar preventiv X
2.6 Spor nevăzători X
2.7 Spor noapte X
2.8 Spor model X
3 Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] X
4 Indemnizaţii concedii de odihnă X
5 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de salarii X
6 Indemnizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate X
7 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
8 Plata cu ora X
9 Drepturi cumul X
10 Sume examene naţionale X
11 Alte drepturi X
12 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 X
13 Total salarii brute X
14 Total contribuţii angajat, din care: X
14.1 Contribuţie individuală şomaj (0,5%) X
14.2 Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) X
14.3 Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
14.4 Impozit pe salarii (16%) X
15 Avans concediu de odihnă X
16 Total reţineri, din care: X
16.1 Pensie facultativă deductibilă X
16.2 Pensie alimentară X
16.3 Titluri executorii X
16,4 Debite X
16.5 Sindicat X
16.6 Rate bănci X
16.7 CAR X
17 Rest plată salarii, din care: X
17.1 pe card X
17.2 numerar X
18 Bază calcul contribuţie angajator fond şomaj X
19 Bază calcul contribuţie angajator asigurări sociale X
20 Bază calcul contribuţie fond de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
21 Bază calcul cotă de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii X
22 Bază calcul contribuţie angajator fond de sănătate X
23 Contribuţie angajator asigurări sociale (20,8%) X
24 Contribuţie la fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
25 Contribuţie angajator fond şomaj (0,5%) X
26 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (0,85%) X
27 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii accidente de muncă şi boli profesionale (0,85%) X
28 Contribuţie angajator fond sănătate (5,2%) X
29 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) X
30 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din fond salarii (5,5%) X
31 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) x

Ordonator de credite, ........ ................ ................ ............... Ştampila unităţii Contabil-şef, ........ ................ ................ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 116/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 116 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu