Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1134 din 28 octombrie 2005

privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 985 din  7 noiembrie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Referatului de aprobare nr. 2.259 din 20 octombrie 2005;
    - prevederilor art. 7^3 lit. e), art. 8 alin. (1), art. 12^1, art. 14, art. 16 alin. (1), (2), (4) si (5), ale art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului se face in baza permisului de pescuit in zona solicitata.
    Art. 2
    Permisul de pescuit este un document cu regim special, tiparit de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si eliberat de gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 3
    Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.
    Art. 4
    (1) Permisul de pescuit poate fi:
    a) permis de pescuit comercial pentru pescar profesionist - valabil 10 ani;
    b) permis de pescuit recreativ/sportiv pentru pescar sportiv - valabil un an.
    (2) Modelul si continutul permiselor de pescuit sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Pentru dobandirea permisului de pescuit comercial sunt necesare urmatoarele documente:
    - cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
    - copie de pe actul de identitate;
    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala.
    Art. 6
    (1) Pentru dobandirea permisului de pescuit recreativ/sportiv este necesara dovada calitatii de membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.
    (2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se face de catre asociatia de pescari sportivi, in baza contractului incheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 7
    (1) Detinatorii de permis de pescuit pot pescui in scop recreativ/sportiv in orice bazin piscicol natural de pe teritoriul Romaniei in baza unei viniete speciale emise de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, aplicata pe permis.
    (2) Modelul si continutul vinietei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Gestionarul resursei acvatice vii poate suspenda permisul de pescuit pe o perioada de 30 de zile in cazul in care exista un litigiu declarat.
    (2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate anula permisul de pescuit la propunerea personalului propriu cu drept de control, a gestionarilor, precum si a altor institutii abilitate cu drept de control.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 1 octombrie 2001;
    - art. 6 si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                             Gheorghe Flutur

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                MODELUL SI CONTINUTUL PERMISELOR DE PESCUIT

    1. Permis de pescuit comercial

     FATA
     _____________________________________________________
    |      MAPDR                                     ANPA |
    |              PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL            |
    | R                                                   |
    | O  __________                                       |
    | M |          | CNP ................................ |
    | A |          | NUME ............................... |
    | N |   FOTO   | PRENUME ............................ |
    | I |          | DOMICILIUL ......................... |
    | A |          | .................................... |
    |   |          |                                      |
    |   |__________| Valabil pana la .................... |
    |      P00237                                         |
    |_____________________________________________________|

     VERSO
     _____________________________________________________
    |                                                     |
    |                                                     |
    | ZONA DE PESCUIT  _________________________________  |
    |    COMERCIAL    |                                 | |
    |                 |          loc pentru             | |
    | 1. ____________ |                                 | |
    |                 |            VINIETA              | |
    | 2. ____________ |    pentru pescuit recreativ/    | |
    |                 |            sportiv              | |
    | 3. ____________ |                                 | |
    |                 |_________________________________| |
    |                                                     |
    |_____________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt      L - 10,5 cm, 1 - 7,5 cm
    Dimensiunile fotografiei          3 cm x 3,5 cm
    Dimensiunile vinietei             5 cm x 5 cm

    2. Permis de pescuit recreativ/sportiv

     FATA
     _________________________________________________
    | PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV             |
    |                                                 |
    | R  ASOCIATIA .................................. |
    | O  CNP ........................................ |
    | M                                               |
    | A  NUME ....................................... |
    | N  PRENUME .................................... |
    | I                                               |
    | A  DOMICILIUL ................................. |
    |                                                 |
    |      S 0123       Valabil in anul ............. |
    |_________________________________________________|

     VERSO
     _________________________________________________
    |            ___________________________________  |
    |           |                                   | |
    |  CARNET   |                                   | |
    |  MEMBRU   |             loc pentru            | |
    |           |                                   | |
    |           |              VINIETA              | |
    |   SERIA   |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |    Nr.    |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |           |___________________________________| |
    |_________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt    L - 8,5 cm, 1 - 5,5 cm
    Dimensiunile vinietei           5 cm x 5 cm

    ANEXA 2

                                  CERERE
                 privind dobandirea permisului de pescuit

    Catre ....................................................................
                                (gestionar, asociatie)
    Subsemnatul .................................................., CNP ..........................., BI/CI .................., fiul lui ............................... si al ........................................, domiciliat in comuna/orasul/municipiul ......................................., judetul .........................., str. ...................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., cod ................, posesor al carnetului de membru asociat seria .......... nr. ..............., cotizatia ..................................,
    solicit/detin permisul de pescuit:
                         ___
    - recreativ/sportiv |___|
                         ___
    - comercial         |___|
                         _______________
    - zona              |_______________|

    Anexez la prezenta cerere:                                         _      _
    - copie de pe actul de identitate                              da |_|/nu |_|

    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care
      sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru
      infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu                  _      _
      modificarile si completarile ulterioare                      da |_|/nu |_|

    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al                 _      _
      asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala  da |_|/nu |_|

                                      Semnatura

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        MODELUL SI CONTINUTUL VINIETELOR

    A. Vinieta anuala

     _____________________________________________________
    |                                  _________________  |
    |  _____________________________  |      Seria      | |
    | |                             | |                 | |
    | | Seria ....... nr. ......... | | Nr. ........... | |
    | |                             | | ............... | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | | Anul ...................... | |                 | |
    | |                             | |       Anul      | |
    | |                             | | ............... | |
    | |_____________________________| |_________________| |
    |_____________________________________________________|

    B. Vinieta decadala

     _____________________________________________________
    | I  __________________________________   31 | S .... |
    | F |                                  |  30 |    1   |
    | M |                                  |  29 |        |
    | A | Seria ............ nr. ......... |  28 |    1   |
    | M |                                  |  27 |        |
    | I |                                  |  26 |    2   |
    | I |                                  |  25 |        |
    | A |                                  |  24 |    8   |
    | S |                                  |  23 |        |
    | O | Anul ........................... |  22 |    7   |
    | N |                                  |  21 |        |
    | D |                                  |  20 |    9   |
    |   |                                  |  19 |        |
    |   |__________________________________|  18 |   10   |
    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  zile  |
    |____________________________________________|________|

    Descriere

    - dimensiuni        5 cm x 5 cm
      vinieta este de tip laminat   plastifiat, autocolanta

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1134/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1134 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu