Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1134 din 28 octombrie 2005

privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 985 din  7 noiembrie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Referatului de aprobare nr. 2.259 din 20 octombrie 2005;
    - prevederilor art. 7^3 lit. e), art. 8 alin. (1), art. 12^1, art. 14, art. 16 alin. (1), (2), (4) si (5), ale art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului se face in baza permisului de pescuit in zona solicitata.
    Art. 2
    Permisul de pescuit este un document cu regim special, tiparit de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si eliberat de gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 3
    Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.
    Art. 4
    (1) Permisul de pescuit poate fi:
    a) permis de pescuit comercial pentru pescar profesionist - valabil 10 ani;
    b) permis de pescuit recreativ/sportiv pentru pescar sportiv - valabil un an.
    (2) Modelul si continutul permiselor de pescuit sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Pentru dobandirea permisului de pescuit comercial sunt necesare urmatoarele documente:
    - cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
    - copie de pe actul de identitate;
    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala.
    Art. 6
    (1) Pentru dobandirea permisului de pescuit recreativ/sportiv este necesara dovada calitatii de membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.
    (2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se face de catre asociatia de pescari sportivi, in baza contractului incheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 7
    (1) Detinatorii de permis de pescuit pot pescui in scop recreativ/sportiv in orice bazin piscicol natural de pe teritoriul Romaniei in baza unei viniete speciale emise de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, aplicata pe permis.
    (2) Modelul si continutul vinietei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Gestionarul resursei acvatice vii poate suspenda permisul de pescuit pe o perioada de 30 de zile in cazul in care exista un litigiu declarat.
    (2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate anula permisul de pescuit la propunerea personalului propriu cu drept de control, a gestionarilor, precum si a altor institutii abilitate cu drept de control.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 1 octombrie 2001;
    - art. 6 si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                             Gheorghe Flutur

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                MODELUL SI CONTINUTUL PERMISELOR DE PESCUIT

    1. Permis de pescuit comercial

     FATA
     _____________________________________________________
    |      MAPDR                                     ANPA |
    |              PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL            |
    | R                                                   |
    | O  __________                                       |
    | M |          | CNP ................................ |
    | A |          | NUME ............................... |
    | N |   FOTO   | PRENUME ............................ |
    | I |          | DOMICILIUL ......................... |
    | A |          | .................................... |
    |   |          |                                      |
    |   |__________| Valabil pana la .................... |
    |      P00237                                         |
    |_____________________________________________________|

     VERSO
     _____________________________________________________
    |                                                     |
    |                                                     |
    | ZONA DE PESCUIT  _________________________________  |
    |    COMERCIAL    |                                 | |
    |                 |          loc pentru             | |
    | 1. ____________ |                                 | |
    |                 |            VINIETA              | |
    | 2. ____________ |    pentru pescuit recreativ/    | |
    |                 |            sportiv              | |
    | 3. ____________ |                                 | |
    |                 |_________________________________| |
    |                                                     |
    |_____________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt      L - 10,5 cm, 1 - 7,5 cm
    Dimensiunile fotografiei          3 cm x 3,5 cm
    Dimensiunile vinietei             5 cm x 5 cm

    2. Permis de pescuit recreativ/sportiv

     FATA
     _________________________________________________
    | PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV             |
    |                                                 |
    | R  ASOCIATIA .................................. |
    | O  CNP ........................................ |
    | M                                               |
    | A  NUME ....................................... |
    | N  PRENUME .................................... |
    | I                                               |
    | A  DOMICILIUL ................................. |
    |                                                 |
    |      S 0123       Valabil in anul ............. |
    |_________________________________________________|

     VERSO
     _________________________________________________
    |            ___________________________________  |
    |           |                                   | |
    |  CARNET   |                                   | |
    |  MEMBRU   |             loc pentru            | |
    |           |                                   | |
    |           |              VINIETA              | |
    |   SERIA   |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |    Nr.    |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |           |___________________________________| |
    |_________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt    L - 8,5 cm, 1 - 5,5 cm
    Dimensiunile vinietei           5 cm x 5 cm

    ANEXA 2

                                  CERERE
                 privind dobandirea permisului de pescuit

    Catre ....................................................................
                                (gestionar, asociatie)
    Subsemnatul .................................................., CNP ..........................., BI/CI .................., fiul lui ............................... si al ........................................, domiciliat in comuna/orasul/municipiul ......................................., judetul .........................., str. ...................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., cod ................, posesor al carnetului de membru asociat seria .......... nr. ..............., cotizatia ..................................,
    solicit/detin permisul de pescuit:
                         ___
    - recreativ/sportiv |___|
                         ___
    - comercial         |___|
                         _______________
    - zona              |_______________|

    Anexez la prezenta cerere:                                         _      _
    - copie de pe actul de identitate                              da |_|/nu |_|

    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care
      sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru
      infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu                  _      _
      modificarile si completarile ulterioare                      da |_|/nu |_|

    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al                 _      _
      asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala  da |_|/nu |_|

                                      Semnatura

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        MODELUL SI CONTINUTUL VINIETELOR

    A. Vinieta anuala

     _____________________________________________________
    |                                  _________________  |
    |  _____________________________  |      Seria      | |
    | |                             | |                 | |
    | | Seria ....... nr. ......... | | Nr. ........... | |
    | |                             | | ............... | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | | Anul ...................... | |                 | |
    | |                             | |       Anul      | |
    | |                             | | ............... | |
    | |_____________________________| |_________________| |
    |_____________________________________________________|

    B. Vinieta decadala

     _____________________________________________________
    | I  __________________________________   31 | S .... |
    | F |                                  |  30 |    1   |
    | M |                                  |  29 |        |
    | A | Seria ............ nr. ......... |  28 |    1   |
    | M |                                  |  27 |        |
    | I |                                  |  26 |    2   |
    | I |                                  |  25 |        |
    | A |                                  |  24 |    8   |
    | S |                                  |  23 |        |
    | O | Anul ........................... |  22 |    7   |
    | N |                                  |  21 |        |
    | D |                                  |  20 |    9   |
    |   |                                  |  19 |        |
    |   |__________________________________|  18 |   10   |
    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  zile  |
    |____________________________________________|________|

    Descriere

    - dimensiuni        5 cm x 5 cm
      vinieta este de tip laminat   plastifiat, autocolanta

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1134/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1134 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu