Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1134 din 28 octombrie 2005

privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 985 din  7 noiembrie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Referatului de aprobare nr. 2.259 din 20 octombrie 2005;
    - prevederilor art. 7^3 lit. e), art. 8 alin. (1), art. 12^1, art. 14, art. 16 alin. (1), (2), (4) si (5), ale art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului se face in baza permisului de pescuit in zona solicitata.
    Art. 2
    Permisul de pescuit este un document cu regim special, tiparit de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si eliberat de gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 3
    Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.
    Art. 4
    (1) Permisul de pescuit poate fi:
    a) permis de pescuit comercial pentru pescar profesionist - valabil 10 ani;
    b) permis de pescuit recreativ/sportiv pentru pescar sportiv - valabil un an.
    (2) Modelul si continutul permiselor de pescuit sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Pentru dobandirea permisului de pescuit comercial sunt necesare urmatoarele documente:
    - cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
    - copie de pe actul de identitate;
    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala.
    Art. 6
    (1) Pentru dobandirea permisului de pescuit recreativ/sportiv este necesara dovada calitatii de membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.
    (2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se face de catre asociatia de pescari sportivi, in baza contractului incheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
    Art. 7
    (1) Detinatorii de permis de pescuit pot pescui in scop recreativ/sportiv in orice bazin piscicol natural de pe teritoriul Romaniei in baza unei viniete speciale emise de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, aplicata pe permis.
    (2) Modelul si continutul vinietei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Gestionarul resursei acvatice vii poate suspenda permisul de pescuit pe o perioada de 30 de zile in cazul in care exista un litigiu declarat.
    (2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate anula permisul de pescuit la propunerea personalului propriu cu drept de control, a gestionarilor, precum si a altor institutii abilitate cu drept de control.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 1 octombrie 2001;
    - art. 6 si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                             Gheorghe Flutur

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                MODELUL SI CONTINUTUL PERMISELOR DE PESCUIT

    1. Permis de pescuit comercial

     FATA
     _____________________________________________________
    |      MAPDR                                     ANPA |
    |              PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL            |
    | R                                                   |
    | O  __________                                       |
    | M |          | CNP ................................ |
    | A |          | NUME ............................... |
    | N |   FOTO   | PRENUME ............................ |
    | I |          | DOMICILIUL ......................... |
    | A |          | .................................... |
    |   |          |                                      |
    |   |__________| Valabil pana la .................... |
    |      P00237                                         |
    |_____________________________________________________|

     VERSO
     _____________________________________________________
    |                                                     |
    |                                                     |
    | ZONA DE PESCUIT  _________________________________  |
    |    COMERCIAL    |                                 | |
    |                 |          loc pentru             | |
    | 1. ____________ |                                 | |
    |                 |            VINIETA              | |
    | 2. ____________ |    pentru pescuit recreativ/    | |
    |                 |            sportiv              | |
    | 3. ____________ |                                 | |
    |                 |_________________________________| |
    |                                                     |
    |_____________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt      L - 10,5 cm, 1 - 7,5 cm
    Dimensiunile fotografiei          3 cm x 3,5 cm
    Dimensiunile vinietei             5 cm x 5 cm

    2. Permis de pescuit recreativ/sportiv

     FATA
     _________________________________________________
    | PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV             |
    |                                                 |
    | R  ASOCIATIA .................................. |
    | O  CNP ........................................ |
    | M                                               |
    | A  NUME ....................................... |
    | N  PRENUME .................................... |
    | I                                               |
    | A  DOMICILIUL ................................. |
    |                                                 |
    |      S 0123       Valabil in anul ............. |
    |_________________________________________________|

     VERSO
     _________________________________________________
    |            ___________________________________  |
    |           |                                   | |
    |  CARNET   |                                   | |
    |  MEMBRU   |             loc pentru            | |
    |           |                                   | |
    |           |              VINIETA              | |
    |   SERIA   |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |    Nr.    |                                   | |
    | ......... |                                   | |
    |           |___________________________________| |
    |_________________________________________________|

    Permisul este de tip laminat - plastificat
    Dimensiunile formatului sunt    L - 8,5 cm, 1 - 5,5 cm
    Dimensiunile vinietei           5 cm x 5 cm

    ANEXA 2

                                  CERERE
                 privind dobandirea permisului de pescuit

    Catre ....................................................................
                                (gestionar, asociatie)
    Subsemnatul .................................................., CNP ..........................., BI/CI .................., fiul lui ............................... si al ........................................, domiciliat in comuna/orasul/municipiul ......................................., judetul .........................., str. ...................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., cod ................, posesor al carnetului de membru asociat seria .......... nr. ..............., cotizatia ..................................,
    solicit/detin permisul de pescuit:
                         ___
    - recreativ/sportiv |___|
                         ___
    - comercial         |___|
                         _______________
    - zona              |_______________|

    Anexez la prezenta cerere:                                         _      _
    - copie de pe actul de identitate                              da |_|/nu |_|

    - cazier judiciar/declaratie pe propria raspundere din care
      sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru
      infractiuni prevazute in Legea nr. 192/2001, cu                  _      _
      modificarile si completarile ulterioare                      da |_|/nu |_|

    - certificatul de inregistrare/dovada de membru al                 _      _
      asociatiei/organizatiei/documentul de atestare profesionala  da |_|/nu |_|

                                      Semnatura

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        MODELUL SI CONTINUTUL VINIETELOR

    A. Vinieta anuala

     _____________________________________________________
    |                                  _________________  |
    |  _____________________________  |      Seria      | |
    | |                             | |                 | |
    | | Seria ....... nr. ......... | | Nr. ........... | |
    | |                             | | ............... | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | |                             | |                 | |
    | | Anul ...................... | |                 | |
    | |                             | |       Anul      | |
    | |                             | | ............... | |
    | |_____________________________| |_________________| |
    |_____________________________________________________|

    B. Vinieta decadala

     _____________________________________________________
    | I  __________________________________   31 | S .... |
    | F |                                  |  30 |    1   |
    | M |                                  |  29 |        |
    | A | Seria ............ nr. ......... |  28 |    1   |
    | M |                                  |  27 |        |
    | I |                                  |  26 |    2   |
    | I |                                  |  25 |        |
    | A |                                  |  24 |    8   |
    | S |                                  |  23 |        |
    | O | Anul ........................... |  22 |    7   |
    | N |                                  |  21 |        |
    | D |                                  |  20 |    9   |
    |   |                                  |  19 |        |
    |   |__________________________________|  18 |   10   |
    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  zile  |
    |____________________________________________|________|

    Descriere

    - dimensiuni        5 cm x 5 cm
      vinieta este de tip laminat   plastifiat, autocolanta

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1134/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1134 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu