Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1120 din 27.11.2015

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 03 decembrie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 408/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.153 din 27 noiembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Până la data de 1 martie 2016, prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale Natrii Iodidum (131I) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare. 2. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„145 W54044001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM ROCLARIN 500 mg COMPR. FILM. 500 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. P-RF 20 1,413500 1,849000"

3. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 439 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 440-444, cu următorul cuprins:

„440 W61240002 J01FA10 AZITHROMYCINUM AZIBIOT 250 mg COMPR. FILM. 250 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 6 COMPR. FILM. PRF 6 2,435000 3,291666
441 W61631003 J01MA12 LEVOFLOXACINUM LEVALOX 250 mg COMPR. FILM. 250 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 7 COMPR. FILM. PRF 7 1,381714 1,866857
442 W61706003 J01MA12 LEVOFLOXACINUM LEVALOX 500 mg COMPR. FILM. 500 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 7 COMPR. FILM. PRF 7 2,866285 3,874285
443 W61707001 J01MA12 LEVOFLOXACINUM LEVALOX 5 mg/ml SOL. PERF. 5 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPAC DIN AL A 100 ML SOL. PERF. PR 1 33,144000 43,356000
444 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

4. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„25 W54044001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM ROCLARIN 500 mg COMPR. FILM. 500 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. P-RF 20 1,413500 1,849000"

5. La anexa nr. 2, secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 336, 359-368 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„336 W42249001 L01XX32 BORTEZOMIBUM**** VELCADE 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENT P-RF/R 1 3.087,800000 3.411,490000
.......
359 W58725009 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA RANBAXY 50 mg COMPR. FILM. 50 mg RANBAXY (U.K.) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC PP X 28 COMPR. FILM. P6L 28 1,359199 1,777999
360 W56707002 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA KABI 50 mg COMPR. FILM. 50 mg FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 (2X14) COMPR. FILM. P6L 28 1,359199 1,777999
361 W58725001 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA RANBAXY 50 mg COMPR. FILM. 50 mg RANBAXY (U.K.) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM. P6L 28 1,359199 1,777999
362 W56520001 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA ATB 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM. PR 30 1,359199 1,777999
363 W61108001 L02BB03 BICALUTAMIDUM YONISTIB 50 mg COMPR. FILM. 50 mg NEOLA PHARMA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM. P-6L 28 1,359199 1,777999
364 W54851001 L02BB03 BICALUTAMIDUM CALUMID COMPR. FILM. 50 mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVDC-PVC X 15 COMPR. FILM. P-6L 30 1,359199 1,777999
365 W10174001 L02BB03 BICALUTAMIDUM CASODEX 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ASTRAZENECA UK LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 2 BLIST. TIP CALENDAR AL/PVC X 14 COMPR. FILM. P-6L 28 1,359199 1,777999
366 W58039001 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA ALVOGEN 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ALVOGEN ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM P6L 28 1,359199 1,777999
367 W55156001 L02BB03 BICALUTAMIDUM YONISTIB 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ROMASTRU TRADING S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM. P-6L 28 1,359199 1,777999
368 W53339003 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA SANDOZ 50 mg COMPR. FILM. 50 mg SANDOZ S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P-6L 30 1,359199 1,777999
.......
371 W53245005 L02BG03 ANASTROZOLUM ENZAMIDEX 1 mg COMPR. FILM. 1 mg LANNACHER HEILMITTEL GES. M.B.H. AUSTRIA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 1,096666 1,434333"

6. La anexa nr. 2, secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", după poziţia 482 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 483-488, cu următorul cuprins:

„483 W10508001 L01XX02 ASPARAGINAZUM ASPARAGINASE 5000 MEDAC LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. 5000 ui MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 5000 UI LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. S 1 297,550000 363,250000
484 W61918001 L01XX32 BORTEZOMIBUM**** BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 ML PR 1 2.573,170000 2.842,910000
485 W56123004 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P-6L 30 1,132666 1,481666
486 W56123006 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 84 COMPR. FILM. P-6L 84 1,359199 1,777999
487 W56123003 L02BB03 BICALUTAMIDUM BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM. P-6L 28 1,133214 1,482142
488 W61792001 M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM** ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5 ml CONC. PT. SOL. PERF. 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 5 ML DIN COPOLIMER CICLOOLEFINIC TRANSPARENT PRF 1 87,516000 106,839000"

7. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză", poziţia 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17 W54044001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM ROCLARIN 500 mg COMPR. FILM. 500 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. P-RF 20 1,413500 1,849000"

8. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză", după poziţia 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia 32, cu următorul cuprins:

„32 W59802002 A09AA02 PANCREATINUM** KREON 40000 CAPS. GASTROREZ. 400 mg ABBOTT LABORATORIES GMBH GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 50 CAPS. GASTROREZ. P6L 50 1,684200 2,129600"

9. La anexa nr. 2, secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţiile 48 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„48 W52559002 M05BB03 COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM+ COLECALCIFEROLUM)** FOSAVANCE 70 mg/5600 UI COMPR. 70 mg/5600 UI MERCK SHARP & DOHME MAREA BRITANIE CUTIE X 4 COMPR. (1 PLIANT CU BLIST. AL/AL X 4 COMPR.) P-6L 4 6,483000 8,763000
49 W52559001 M05BB03 COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM+ COLECALCIFEROLUM)** FOSAVANCE 70 mg/5600 UI COMPR. 70 mg/5600 UI MERCK SHARP & DOHME MAREA BRITANIE CUTIE X 2 COMPR. (1 PLIANT CU BLIST. AL/AL X 2 COMPR.) P-6L 2 6,483000 8,763000"

10. La anexa nr. 2, secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia 50, cu următorul cuprins:

„50 W62143003 M05BB03 COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM+ COLECALCIFEROLUM)** DA-BONE 70 mg/5600 UI COMPR. 70 mg/5600 UI TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4 COMPR., AMBALAJ TIP CALENDAR P6L 4 5,402500 7,302500"

11. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", poziţia 9 se abrogă. 12. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", după poziţia 279 se introduce o nouă poziţie, poziţia 280, cu următorul cuprins:

„280 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

13. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.2. „Transplant de cord", după poziţia 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia 114, cu următorul cuprins:

„114 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

14. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 „Transplant hepatic", poziţia 3 se abrogă. 15. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 „Transplant hepatic", după poziţia 90 se introduce o nouă poziţie, poziţia 91, cu următorul cuprins:

„91 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

16. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţia 3 se abrogă. 17. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 186 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 187-189, cu următorul cuprins:

„187 W42954002 H01CB02 OCTREOTIDUM** SANDOSTATIN LAR 10 mg PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. 10 mg NOVARTIS PHARMA GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON+1 AC PR 1 1.336,810000 1.495,280000
188 W42955002 H01CB02 OCTREOTIDUM** SANDOSTATIN LAR 20 mg PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. 20 mg NOVARTIS PHARMA GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON+1 AC PR 1 2.643,630000 2.919,710000
189 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

18. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice", după poziţia 14 se introduce o nouă poziţie, poziţia 15, cu următorul cuprins:

„15 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

19. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar", după poziţia 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia 143, cu următorul cuprins:

„143 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

20. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţia 3 se abrogă. 21. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:

„132 W61605001 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM** ALVANOCYT 450 mg COMPR. FILM. 450 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L. LUXEMBURG CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PRF 60 49,306500 54,380000"

22. La anexa nr. 2, secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 82 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 83-93, cu următorul cuprins:

„83 W13989004 B05DB COMBINAŢII BALANCE 2,3% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE X 2500 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE") S 4 20,800000 26,300000
84 W13989003 B05DB COMBINAŢII BALANCE 2,3% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE") S 4 20,277500 25,640000
85 W53456003 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 2 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SIST. SLEEP SAFE S 2 20,715000 27,095000
86 W53457003 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 3 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SIST. SLEEP SAFE S 2 20,715000 27,095000
87 W53458003 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 4 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SISTEM SLEEP-SAFE S 2 20,715000 27,095000
88 W13998003 B05DB COMBINAŢII BALANCE 4,25% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE CONŢINÂND CÂTE 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE") S 4 20,610000 26,060000
89 W53458002 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 4 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI DIN PVC X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SISTEM STAY SAFE S 4 16,460000 20,812500
90 W13997003 B05DB COMBINAŢII BALANCE 1,5% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE") S 4 20,087500 25,397500
91 W13997004 B05DB COMBINAŢII BALANCE 1,5% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2500 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE") S 4 20,610000 26,060000

92 W53456002 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 2 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ -SISTEM STAY SAFE S 4 14,837500 18,760000
93 W53457002 B05DB COMBINAŢII CAPD/DPCA 3 SOL. DIAL. PERIT. FĂRĂ CONCENTRAŢIE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ -SISTEM STAY SAFE S 4 16,795000 21,235000"

23. La anexa nr. 2, secţiunea P11 „Programul naţional de sănătate mintală", Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor, după poziţia 6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7 W60166003 N07BC02 METHADONUM MISYO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. ORALĂ 10 mg/ml INN-FARM D.O.O. SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 CU SIGILIU DIN PE A 1000 ML CONC. PT. SOL. ORALĂ PS 1 320,120000 387,080000
8 W60166004 N07BC02 METHADONUM MISYO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. ORALĂ 10 mg/ml INN-FARM D.O.O. SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII, A 1000 ML CONC. PT. SOL. ORALĂ PS 1 320,120000 387,080000"

Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2015. Ministrul sănătăţii, Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Leana Stoea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1120/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1120 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1120/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu