Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1117 din 12 august 2010

privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi în programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate în anul 2010

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 614 din 31 august 2010Văzând Referatul de aprobare nr. Cs. A. 8.762 din 12 august 2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, direcţiile de sănătate publică, instituţiile publice, furnizorii de servicii medicale, coordonatorii tehnici ai programelor naţionale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

ANEXA

LISTA

materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010

1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere:

- teste de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu SIDA

2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

1.  lame de sticlă portobiect;

2. coloranţi şi reactivi pentru colorarea frotiurilor de spută;

3. ulei de cedru pentru examinarea microscopică în imersie;

4.  medii de cultură pentru cultivarea micobacteriilor;

5.   medii de cultură cu antibiotice pentru efectuarea antibiog ramelor;

6.  kituri şi materiale necesare pentru metode de diagnostic rapid de laborator de tip PCR;

7.   filme radiologice pentru radiografii toracopulmonare standard;

8.  reactivi pentru developarea filmelor;

9. flacoane pentru recoltarea probelor de spută;

10. eprubete de sticlă şi de plastic;

11.  pipete, sticlărie de laborator;

12.  hârtie de filtru;

13.  măşti, mănuşi;

14. ace, seringi;

15.  perfuzoare;

16. vată, alcool medicinal;

17. dezinfectanţi, detergenţi;

18.  recipiente pentru colectarea seringilor folosite;

19.  recoltoare de sânge pentru analize de laborator.

3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare:

a) proceduri de dilatare percutană:

1.  kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;

2. ac puncţie femurală;

3. ac puncţie radială;

4. set puncţie arteră femurală;

5. set puncţie arteră radială;

6.  Manifold;

7. seringă luer lock;

8.  kit tuburi presiune;

9.  perfuzor fluide fără cameră;

10.  kit recipiente pentru angiografie;

11.  lamă bisturiu;

12. ac cu aţă permanentă;

13.  portac;

14. extensii pentru cateter;

15. seringi pentru injectomat 50 ml;

16. seringi 20 ml;

17. seringi 10 ml;

18. seringi 5 ml;

19.    ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;

20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;

21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;

22. cateter diagnostic pentru angiografie;

23. cateter ghid pentru angioplastie;

24. valvă hemostatică pentru angioplastie;

25.    pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);

26.  introductor pentru arc ghid angioplastie;

27. torquer pentru arc ghid angioplastie;

28.  balon angioplastie;

29.  balon angioplastie tip cutting;

30.  balon angioplastie tip angio-sculpt;

31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);

32. stent metalic (BMS);

33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului;

34. dispozitiv de protecţie distală;

35.  microcateter pentru angioplastie;

36. arc ghid angioplastie;

37.  balon contrapulsaţie;

38. snare wire;

39. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve";

40. sondă pentru ecografie intravasculară;

41. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;

42. tornous;

43. compact discuri pentru stocare media;

44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT;

45.  măşti protecţie faţă;

46.  mănuşi chirurgicale;

47. dispozitiv de compresie externă arteră radială;

48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală;

49. sondă de stimulare temporară;

50.  sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;

b) proceduri de electrofiziologie:

1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipienţi sterili, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosinţă, halate sterile, set perfuzor, ace pentru puncţie, seringi de diferite tipuri, inclusiv tip Luer, seringi pentru injectomat 50 ml, măşti protecţie faţă, mănuşi chirurgicale;

2. set puncţie vasculară;

3. sonde pentru stimulare temporară;

4. sonda de ablaţie neirigate;

5. sonda de ablaţie irigată;

6. sonda pentru crioablaţie;

7. consumabile pentru proceduri de crioablaţie;

8. teci pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;

9. set puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);

10. sondă diagnostică multipolară fixă;

11. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;

12. sondă diagnostică cuadripolară fixă;

13. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;

14.  cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;

15.  kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;

16. ace pentru puncţie transseptală;

17. ghiduri de angioplastie;

18. ghiduri metalice, inclusiv hidrofile, pentru abord vascular;

19. catetere adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;

20. sondă pentru monitorizarea temperaturii intraesofagiene;

21. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;

22. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);

23. kit pericardiocenteză;

24. electrozi pentru defibrilare externă;

25. electrozi pentru monitorizare electrică;

26. kituri pentru aparat de monitorizare a coagulării;

27. dispozitiv cu manometru pentru perfuzii rapide intravenoase;

c) stimulatoare cardiace:

1.  accesorii specifice manevrei de implant furnizate separat sau la set (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe, necesar pentru repararea sondelor, adaptatoare, ocludere port etc);

2.  introductor peel-away;

3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;

4. sonde pentru stimulare cardiacă temporară;

5. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;

6. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;

7.  instrumentar chirurgical;

8.  material pentru sutură chirurgicală;

9. electrozi pentru defibrilare externă;

10. cabluri pentru măsurarea pragului;

11.  hârtie pentru programator;

d) defibrilatoare interne

1.  defibrilator automat implantabil unicameral cu sondă aferentă;

2.  defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;

3. sondă de defibrilare internă;

4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;

5. electrozi pentru defibrilare externă;

6.      defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de VS;

7.  accesorii specifice manevrei de implant furnizate separat sau la set (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe, necesar pentru repararea sondelor, adaptatoare);

8.  materiale pentru sutură chirurgicală;

9. sondă de stimulare temporară;

e) terapia de resincronizare:

1.  sonde pentru stimulare cardiacă permanentă (atrială ventriculară dreaptă şi ventriculară stângă);

2.   stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;

3.  sonde pentru stimularea ventriculului stâng de diferite tipuri (unipolare, bipolare, cu fixare activă/pasivă);

4. sonde pentru stimulare epicardică;

5. set introductor pentru sonda VS;

6. ghiduri pentru angioplastie;

7. accesorii specifice pentru introducerea sondei de ventricul stâng (catetere ghid de diferite forme şi tipuri, cutter, valvă hemostatică, seringi de diferite tipuri etc);

8. cateter Swan-Ganz;

9.  material pentru sutură chirurgicală;

10. electrozi pentru defibrilare externă;

11.  accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe, necesar pentru repararea sondelor, adaptatoare);

12. sondă de stimulare temporară;

f) chirurgie cardiovasculară:

f. 1 Materiale sanitare necesare procedurilor de chirurgie cardiovasculară:

1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;

2. seturi de cardioplegie;

3. valve cardiace mecanice;

4. valve cardiace biologice;

5.  inele de valvuloplastie;

6.  proteze şi petece vasculare şi cardiace;

7.  materiale - fire de sutură în chirurgia cardiovasculară;

8.  material de hemostază celulozic şi necelulozic;

9. adezivi chirurgicali;

10.  materiale pentru osteosinteze sternale;

11. electrozi epicardici temporari;

12.  balon de contrapulsaţie aortică;

13.  butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;

14. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);

15. set hemofiltre adulţi şi copii;

16. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală:

17. conducte valvulate;

18. soluţii de cardioplegie;

19. aspiratoare toracice (cu 3 compartimente), recipiente cu vid pentru aspiraţie toracică;

20. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare „flowmetru";

21.  celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi Sv02 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;

22.  pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;

23.   celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;

24. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;

25. seturi de asistare ventriculară;

26. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;

27. senzori de nivel pentru oxigenatoare;

28. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;

29.  seturi de izolări chirurgicale impermeabile de unică folosinţă;

30.  halate chirurgicale impermeabile de unică utilizare;

31. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord în activitate;

32. shunturi intracoronariene, shunturi carotidiene;

33. dispozitive pentru orificii aortice (aortic „punch");

34. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;

35. endografturi pentru anevrisme sau chirurgie aortică;

36.  proteze arteriale impregnate porozitate redusă;

37.  proteze arteriale de Goretex;

38.  seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;

39. ace de sutură pentru chirurgie cardiovasculară;

f. 2 Materiale sanitare necesare secţiei ATI - chirurgie cardiovasculară:

1. catetere venoase centrale pentru adulţi şi copii;

2. catetere arteriale pentru adulţi şi copii (radială, femurală);

3. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);

4. cateter Swan-Ganz;

5. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;

6. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;

7. set încălzitor sânge pacient;

8.  butelii de oxid nitric;

9. senzori de saturaţie de oxigen şi P02;

10. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);

11.  sonde pentru aspiraţie bronşică în circuit închis, pentru adulţi şi copii;

12. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;

13. seturi - catetere dializă veno-venoasă adulţi;

14.  circuite complete cu filtru pentru dializă veno-venoasă adulţi;

15. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;

16. seturi universale pentru montare catetere;

17. senzori NIRS;

18.   sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;

19.  saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;

20.  cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;

21.  cartuşe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;

22. cartuşe pentru monitorizat ACT;

g) chirurgie vasculară:

1. fire sutură:

1.1  monofilament;

1.2 poliester;

1.3 reabsorbabile;

2. clipuri vasculare;

3.  proteze vasculare:

3.1  DACRON;

3.2 Argint;

3.3 PTFE;

4. stenturi şi baloane arteriale periferice;

5. endoproteze aortice toracice;

6. endoproteze abdominale cu extensii;

7. endoproteze pentru artere periferice;

8. substanţă de contrast;

9. arc hidrofilic 2,6 m;

10. arc ghid superstiff 2,6 m;

11. set teci peel-away F6-18;

12. sonda Pig - tail cu markeri;

13. snare pentru extragere corpi străini;

14. device pentru închidere percutanată a arterei femurale;

15. sonde Fogarty;

16. cell saver;

17. tub valvulat;

18.  lipici biologic chirurgical;

19. stripper venos;

20. sonda laser pentru varice;

21. shunt carotidă;

22.  petece vasculare;

23. set peridurală;

24.  linii arteriale;

25. catetere venoase centrale;

26.  balon contrapulsaţie aortică;

27.  oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;

28. câmpuri sterile chirurgicale;

29.  halate;

30. steril drape.

4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut:

1.  kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;

2. ac puncţie femurală;

3. ac puncţie radială;

4. set puncţie arteră femurală;

5. set puncţie arteră radială;

6.  Manifold;

7. seringă luer lock;

8.  kit tuburi presiune;

9.  perfuzor fluide fără cameră;

10.  kit recipiente pentru angiografie;

11.  lamă bisturiu

12. ac cu aţă permanentă;

13.  portac;

14. extensii pentru cateter;

15. seringi pentru injectomat 50 ml;

16. seringi 20 ml;

17. seringi 10 ml;

18. seringi 5 ml;

19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;

20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;

21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;

22. cateter diagnostic pentru angiografie;

23. cateter ghid pentru angioplastie;

24. valvă hemostatică pentru angioplastie;

25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);

26. introductor pentru arc ghid angioplastie;

27. torquer pentru arc ghid angioplastie;

28. balon angioplastie;

29. balon angioplastie tip cutting;

30. balon angioplastie tip angio-sculpt;

31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);

32. stent metalic (BMS);

33. dispozitiv de aspiraţie al trombusului;

34. dispozitiv de protecţie distală;

35. microcateter pentru angioplastie;

36. arc ghid angioplastie;

37. balon contrapulsaţie;

38. snare wire;

39. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve";

40. sondă pentru ecografie intravasculară;

41. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;

42. tornous;

43. compact discuri pentru stocare media;

44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT;

45.  măşti protecţie faţă;

46.  mănuşi chirurgicale;

47. dispozitiv de compresie externă arteră radială;

48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală;

49. sondă de stimulare temporară;

50.  sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală.

5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile:

1.  implant cohlear;

2.  proteze auditive cu ancorare osoasă.

6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat:

1. teste de automonitorizare a glicemiei;

2. seringi pentru insulina;

3. ace pentru stilou injector (pen)insulină;

4.   reactivi pentru dozarea prin metoda standardizată a HbA1c.

7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de tratament al sepsisului sever

1. cateter venos central pentru adulţi şi copii;

2. cateter Swan-Ganz;

3. sistem închis pentru măsurarea debitului cardiac;

4. senzor în linie pentru măsurarea debitului cardiac;

5. catetere arteriale pentru adulţi şi copii;

6. catetere de dializă pentru adulţi şi copii;

7. celule (transduceri) de presiune invazivă;

8. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;

9.   set monitorizare hemodinamică miniinvaziv metoda APCO-Vigileo;

10.  set monitorizare hemodinamică miniinvaziv ecografie transesofagiană;

11.  set monitorizare hemodinamică miniinvaziv ecografie intracardiacă;

12. set monitorizare hemodinamică miniinvaziv Nexfin;

13. senzor pulsoximetrie;

14. senzor capnografie;

15. senzor temperatură;

16.  sonde de intubaţie speciale cu calităţi superioare de etanşeitate şi protecţie;

17. truse şi canule de traheostomie;

18.   măşti faciale şi sisteme similare pentru ventilaţie noninvazivă;

19. circuite sau tuburi ventilator;

20. filtre antibacteriene;

21. senzori de flux ventilatoare;

22. senzori de oxigen;

23. sisteme de aspiraţie traheală în sistem închis;

24. sisteme de aspiraţie pleurală;

25. set linie - hemo/diafiltru;

26.  butelii de oxid nitric;

27.     prelungitoare, robineţi, rampe şi conectoare antimicrobiene;

28. seringi pentru injectomate;

29.  prelungitoare pentru injectomate;

30. seturi pentru infuzomate;

31.    seturi pentru administrarea nutriţiei enterale pe nutri pompă;

32. seturi pentru administrarea transfuziilor încălzite, în ritm rapid;

33. dispozitive antidecubit;

34. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;

35. câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;

36.  halate chirurgicale de unică folosinţă;

37.  reactivi şi materiale consumabile pentru aparatele de măsurare a gazelor sanguine şi a echilibrului acidobazic;

38.  reactivi pentru determinarea procalcitoninei;

39.  reactivi şi materiale consumabile pentru determinări microbiologice;

40.   seturi pentru sedare/analgezie continuă cu agenţi anestezici volatili;

41. set încălzitor sânge pacient;

42. set monitorizare noninvazivă continuă a concentraţiei de hemoglobina şi a indexului pletismografic.

8. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie

a) Tratamentul prin endoprotezare

1. endoproteze articulare primare;

2. endoproteze articulare de revizie;

3. ciment ortopedic cu şi fără antibiotic;

4. elemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizare.

b)  Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorala sau netumorala prin endoprotezare articulară tumorala

-   endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorala sau netumorala

c) Tratamentul prin instrumentaţie segmentară de coloană

- implantologie de tip segmentar specifică diformităţilor de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienţei cardiorespiratorii

9. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.  kit tratament MARS;

2. set hemodializă acuţi;

3. cateter venos central.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1117/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1117 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1117/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu