Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1103 din 11 august 2003

privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 586 din 18 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. IV pct. 8 si ale art. XIII alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala de proceduri si gestiune a colectarii veniturilor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal

    1. Vectorul fiscal al platitorilor de impozite si taxe aflati in evidenta Ministerului Finantelor Publice la data de 31 decembrie 2002 si care nu s-au radiat pana la data de 30 iunie 2003 se completeaza pe baza informatiilor din "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat", completata si depusa de catre platitorii de impozite si taxe pentru luna decembrie 2002.
    Informatiile preluate din "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" sunt obligatiile de declarare si plata referitoare la impozitele care se regasesc la cap. 4 "Date privind vectorul fiscal" din declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni, respectiv:
    - impozit pe profit;
    - accize;
    - impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
    - impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
    - impozit pe veniturile microintreprinderilor;
    - taxa pentru jocurile de noroc.
    2. Contribuabilii pentru care vectorul fiscal se completeaza potrivit pct. 1 se considera luati in evidenta cu obligatiile de declarare si plata astfel constituite incepand cu data de 1 ianuarie 2003.
    Pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata inregistrati pana la data de 31 decembrie 2002 si care au ramas in evidenta platitorilor de taxa pe valoarea adaugata pana la data de 30 iunie 2003, informatiile sunt preluate din evidenta Ministerului Finantelor Publice existenta la data de 30 iunie 2003.
    3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, notifica platitorilor de impozite si taxe datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plata astfel rezultat.
    4. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica platitorului de impozite si taxe, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al platitorului.
    Modelul si continutul formularului de notificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.
    5. In cazul existentei unor neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, platitorii de impozite si taxe comunica modificarile directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
    6. In cazul nedepunerii declaratiei de mentiuni prevazute la pct. 5, datele inscrise in vectorul fiscal raman definitive in ceea ce priveste procedura completarii initiale a vectorului fiscal.
    7. Modificarile ulterioare intervenite in datele privind vectorul fiscal declarate de catre platitorii de impozite si taxe se comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la procedura

    Nr. ....../.......

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A
    ........................................
    DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
    MARILOR CONTRIBUABILI DIN MUNICIPIUL
    BUCURESTI SI DIN JUDETUL ILFOV
    Administratia Finantelor Publice a Sectorului .......

                                NOTIFICARE
privind obligatiile de plata cuprinse in vectorul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2003

    Denumirea/numele ...................... si prenumele ....................., judetul ........., localitatea .............., codul postal ..........., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul ......, telefon .............., fax ............., e-mail ..............., codul de inregistrare fiscala ......................... .
    Pentru completarea vectorului fiscal, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2003, va comunicam ca sunteti inregistrat in evidentele fiscale ale Ministerului Finantelor Publice pe baza informatiilor din "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat", completata si depusa pentru luna decembrie 2002, ca platitor al urmatoarelor impozite si taxe:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    De asemenea, va informam ca in evidenta Ministerului Finantelor Publice sunteti/nu sunteti inregistrat ca platitor de T.V.A.
    In cazul existentei unei neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, aveti obligatia de a comunica modificarile directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
    In cazul nedepunerii declaratiei de mentiuni in termenul prevazut mai sus, datele inscrise in vectorul fiscal raman definitive.

                       Conducatorul unitatii fiscale,
                    ....................................
                           (numele si prenumele)
                    ....................................
                      (semnatura si stampila unitatii)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1103/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1103 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu