Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.11 din 31.01.2013

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 13 februarie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 970 din 1 noiembrie 2011/nr. 4.303 din 2 noiembrie 2011, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare şi de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.070/2010 al Comisiei din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2008/38/CE prin adăugarea pe lista utilizărilor prevăzute, ca scop nutriţional special, susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul osteoartritei la câini şi la pisici,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare naţionale de referinţă şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 62 din 6 martie 2008, astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 1.070/2010 al Comisiei din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2008/38/CE prin adăugarea pe lista utilizărilor prevăzute, ca scop nutriţional special, susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul osteoartritei la câini şi la pisici. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Mihai Ţurcanu
ANEXĂNORMA sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale Articolul 1Furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, sunt comercializate numai dacă utilizările prevăzute pentru aceste furaje sunt incluse în partea B din anexa nr. 1 şi sunt în conformitate cu celelalte prevederi stabilite în partea B, precum şi cu „Prevederile generale“ stabilite în partea A din anexa nr. 1. Articolul 2(1) Furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale pot fi comercializate cu ridicata de către depozitele farmaceutice veterinare şi depozitele de furaje, depozitele de hrană pentru animalele de companie, comercializate cu amănuntul de către farmaciile şi punctele farmaceutice veterinare, doar în ambalaje originale, în baza unei recomandări scrise a unui medic veterinar de liberă practică organizat conform legii, sau utilizate de către unităţile de asistenţă medicală veterinară în cadrul prestării de servicii medicale veterinare.(2) Modelul de recomandare este prezentat în anexa nr. 2. Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. ANEXA Nr. 1la norma sanitară veterinară PARTEA APrevederi generale 1. În cazul în care există mai mult de o grupă de caracteristici nutriţionale indicate în coloana 2 din partea B, desemnate prin „şi/sau“, pentru acelaşi scop nutriţional, producătorul are opţiunea de a utiliza una sau ambele grupe de caracteristici esenţiale, pentru a îndeplini obiectivul nutriţional definit în coloana 1. Pentru fiecare opţiune, menţiunile pentru etichetare corespunzătoare sunt prevăzute alăturat, în coloana 4 din partea B. 2. În cazul în care se menţionează un grup de aditivi în coloana 2 sau în coloana 4 din partea B, aditivii folosiţi trebuie să fie autorizaţi în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ca fiind în conformitate cu caracteristicile esenţiale menţionate. 3. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menţionarea sursei sau surselor ingredientelor sau compuşilor analitici, producătorul trebuie să facă o menţiune precisă, cum ar fi: denumirea specifică a ingredientelor, a speciei animalului sau a părţii animalului, care să permită evaluarea conformităţii hranei cu caracteristicile nutriţionale esenţiale corespunzătoare. 4. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menţionarea unei substanţe care este autorizată şi ca aditiv şi care este însoţită de expresia „total“, conţinutul declarat trebuie să se refere, în funcţie de caz, la cantitatea prezentă în mod natural atunci când nu se adaugă nimic sau, prin derogare de la Regulamentul (CE) 1.831/2003, la cantitatea totală de substanţă prezentă în mod natural şi cantitatea adăugată ca aditiv. 5. Menţiunile cerute în coloana 4 din partea B, cu trimiterea „dacă se adaugă“, sunt obligatorii atunci când ingredientul sau aditivul a fost încorporat ori prevăzut în cantitate mai mare tocmai pentru a permite atingerea obiectivului nutriţional special. 6. Menţiunile care urmează a fi prevăzute, în conformitate cu coloana 4 din partea B cu privire la compuşii analitici şi la aditivi, trebuie să fie cantitative. 7. Perioada de utilizare recomandată, indicată în coloana 5 din partea B, arată intervalul în care trebuie atins, în mod normal, scopul nutriţional. Producătorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, în limitele stabilite. 8. În cazul în care se prevede ca furajele să corespundă mai multor obiective nutriţionale speciale, acestea trebuie să fie conforme cu menţiunile corespunzătoare din partea B. 9. În cazul furajelor complementare, destinate unor scopuri nutriţionale speciale, trebuie să se prevadă recomandări în instrucţiunile de pe etichetă cu privire la echilibrarea raţiei zilnice. PARTEA BLista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

Scopuri nutriţionale speciale Caracteristici nutriţionale esenţiale Specia sau categoria de animale Menţiuni pentru etichetare Perioada de utilizare recomandată Alte dispoziţii
1 2 3 4 5 6
1. Susţinerea funcţiei renale în cazul insuficienţei renale cronice(1) Nivel scăzut de fosfor şi nivel restricţionat de proteine, dar de calitate superioară sau Absorbţie redusă a fosforului prin încorporarea preparatului carbonat de lantan octahidrat Câini şi pisici Pisici adulte - Sursă/Surse de proteine - Calciu - Fosfor - Potasiu - Sodiu - Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă - Sursă/Surse de proteine - Calciu - Fosfor - Potasiu - Sodiu - Carbonat de lantan octahidrat - Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adaugă Iniţial până la 6 luni(2) Iniţial până la 6 luni(2) Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“ Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.“ Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“ Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.“
2. Dizolvarea calculilor de struvit(3) - Proprietăţi de acidifiere a urinei, nivel scăzut de magneziu şi nivel restricţionat de proteine, dar de calitate superioară Câini Sursă/Surse de proteine - Calciu - Fosfor - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Substanţe de acidifiere a urinei 5-12 săptămâni Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.“ Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
1 2 3 4 5 6
Proprietăţi de acidifiere a urinei şi nivel moderat de magneziu Pisici - Calciu - Fosfor - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Taurină totală - Substanţe de acidifiere a urinei
3. Reducerea reapariţiei calculilor de struvit (3) Proprietăţi de acidifiere a urinei şi nivel moderat de magneziu Câini şi pisici - Calciu - Fosfor - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Substanţe de acidifiere a urinei Până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
4. Reducerea formării calculilor de urat Nivel redus de purine, nivel redus de proteine, dar de calitate superioară Câini şi pisici Surse de proteine Până la 6 luni, dar se foloseşte pe toată durata vieţii în cazurile tulburării ireversibile a metabolis-mului acidului uric Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
5. Reducerea formării calculilor de oxalat Nivel redus de calciu, nivel redus de vitamina D şi proprietăţi de alcalinizare a urinei Câini şi pisici - Fosfor - Calciu - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Vitamina D totală - Hidroxiprolină - Substanţe de alcalinizare a urinei Până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
6. Reducerea formării calculilor de cistină Nivel redus de proteine, nivel moderat de aminoacizi cu sulf şi proprietăţi de alcalinizare a urinei Câini şi pisici - Aminoacizi cu sulf totali - Sodiu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Substanţe de alcalinizare a urinei Iniţial până la un an Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“
7. Reducerea intoleranţelor la unele ingrediente şi nutrienţi (4) - Surse de proteine selectate şi/sau - Surse de carbohidrat selectate Câini şi pisici - Surse de proteine - Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă - Sursă/Surse de carbohidraţi - Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă 3-8 săptămâni: această hrană poate fi folosită nelimitat în cazul în care semnele de intoleranţă dispar.
1 2 3 4 5 6
8. Reducerea tulburărilor de absorbţie intestinală acută Nivel ridicat de electroliţi şi ingrediente cu grad de digestibilitate crescută Câini şi pisici - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi tratarea lor, dacă este cazul - Sodiu - Potasiu - Sursă/surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adăugă 1-2 săptămâni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: - „În perioadele de diaree acută şi de refacere“; - „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
9. Compensaţie pentru maldigestie (5) Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi un nivel redus de grăsime Câini şi pisici Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi tratarea lor, dacă este cazul 3-12 săptămâni, pe durata vieţii în cazul insuficienţei pancreatice cronice Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
10. Susţinerea funcţiei cardiace în cazul insuficienţei cardiace cronice Nivel scăzut de sodiu şi raport K/Na crescut Câini şi pisici - Sodiu - Potasiu - Magneziu Iniţial până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“
11. Reglarea aportului de glucoză - Diabetes mellitus Nivel scăzut de carbohidraţi cu eliberare rapidă de glucoză Câini şi pisici - Sursă/Surse de carbohidraţi - Tratarea carbohidraţilor, dacă este cazul - Amidon - Zahăr total - Fructoză, dacă se adăugă - Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă - Sursă/Surse de lanţuri scurte sau medii de acizi graşi, dacă se adăugă Iniţial până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“
12. Susţinerea funcţiei hepatice în caz de insuficienţă hepatică cronică - Proteine de înaltă calitate, nivel mediu de proteine, nivel crescut de acizi graşi esenţiali şi carbohidraţi uşor digestibili Câini - Sursă/Surse de proteine - Conţinut de acizi graşi esenţiali - Carbohidraţi uşor digestibili, inclusiv tratamentul lor, după caz - Sodiu - Cupru total Iniţial până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“ Se va menţiona în instrucţiunile de folosire: „A se asigura apă în permanenţă.“
- Proteine de înaltă calitate, nivel mediu de proteine şi nivel ridicat de acizi graşi esenţiali Pisici - Sursă/Surse de proteine - Conţinut de acizi graşi esenţiali - Sodiu - Cupru total Iniţial până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“ Se va menţiona în instrucţiunile de folosire: „A se asigura apă în permanenţă.“
1 2 3 4 5 6
13. Reglarea metabolismului lipidic în cazul hiperlipidemiei Nivel scăzut de grăsimi şi nivel ridicat de acizi graşi esenţiali Câini şi pisici - Conţinut de acizi graşi esenţiali - Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă Iniţial până la 2 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“
14. Reducerea acumulării hepatice de cupru Nivel scăzut de cupru Câini Cupru total Iniţial până la 6 luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.“
15. Reducerea greutăţii corporale excesive Densitate energetică scăzută Câini şi pisici Valoare energetică Până la atingerea greutăţii corporale stabilite drept obiectiv În instrucţiunile de utilizare trebuie să se indice doza zilnică recomandată.
16. Refacerea nutriţională, convalescenţă (6) Densitate energetică ridicată, concentraţie mare de nutrienţi esenţiali şi ingrediente cu digestibilitate crescută Câini şi pisici - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul - Valoarea energetică - Conţinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adăugă Până la refacere În cazul furajelor special prezentate pentru administrare prin intubare, pe ambalaj, recipient sau etichetă se va indica: „Se administrează sub supraveghere veterinară.“
17. Susţinerea funcţiei dermice în cazul dermatozei şi căderii excesive a părului Nivel ridicat de acizi graşi esenţiali Câini şi pisici Conţinut de acizi graşi esenţiali Până la două luni Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.“
18. Susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul osteoartritei Câini: Concentraţia minimă a totalului de acizi graşi omega-3 de 3,3 % şi a totalului de acid eicosapentaenoic (EPA) de 0,38 %, raportată la substanţă uscată Nivel adecvat de vitamina E Pisici: Concentraţia minimă a totalului de acizi graşi omega-3 de 1,2 % şi a totalului de acid docosahexaenoic (DHA) de 0,28 %, raportată la substanţă uscată Niveluri crescute de metionină şi de mangan Nivel adecvat de vitamina E Câini şi pisici Câini: - Total acizi graşi omega- 3 - Total EPA - Total vitamina E Pisici: - Total acizi graşi omega- 3 - Total DHA - Total metionină - Total mangan - Total vitamina E Iniţial până la 3 luni Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.
1 2 3 4 5 6
19. Reducerea riscului febrei laptelui - Nivel scăzut de calciu şi/sau - Raport scăzut cationi/anioni sau - Nivel ridicat de zeolit (silicat alumino-sodic sintetic) sau - Nivel ridicat de calciu sub forma sărurilor de calciu cu disponibilitate ridicată Vaci de lapte - Calciu - Fosfor - Magneziu - Calciu - Fosfor - Sodiu - Potasiu - Cloruri - Sulf Conţinut de silicat alumino-sodic sintetic Conţinut total de calciu, surse şi cantitate corespunzătoare de calciu 1-4 săptămâni înainte de fătare 1-4 săptămâni înainte de fătare Cele două săptămâni înainte de fătare Se începe de la primele semne de fătare, până la două zile după fătare. A se preciza în modul de utilizare: „Se opreşte administrarea după fătare.“ A se preciza în modul de utilizare: „Se opreşte administrarea după fătare.“ A se preciza în modul de utilizare: - „Cantitatea de furaje va fi limitată pentru a asigura că nu se depăşeşte doza zilnică de 500 g de silicat de sodiu şi aluminiu per animal.“; - „Se opreşte administrarea după fătare.“ A se indica pe ambalaj, pe recipient sau pe etichetă: - instrucţiunile de utilizare, adică numărul de administrări şi perioada de timp înainte şi după fătare; - textul „Înainte de utilizare, se recomandă solicitarea avizului unui expert în probleme de nutriţie.“
20. Reducerea riscului de cetoză (7) (8) Ingrediente care furnizează surse de energie glicogenică Vaci de lapte şi oi - Ingrediente care furnizează surse de energie glicogenică - Propan-1,2-diol, dacă este adăugat ca precursor al glucozei - Glicerol, dacă este adăugat ca precursor al glucozei 3-6 săptămâni după fătarea viţeilor (9) Ultimele 6 săptămâni înainte şi primele 3 săptămâni după fătarea mieilor (10)
21. Reducerea riscului de tetanie - hipomagneziemie Nivel ridicat de magneziu, carbohidraţi uşor disponibili, nivel moderat de proteine şi nivel scăzut de potasiu Rumegătoare - Amidon - Zaharuri totale - Magneziu - Sodiu - Potasiu 3-10 săptămâni în perioadele de creştere rapidă a ierbii În instrucţiunile de utilizare se prevăd recomandări privind echilibrarea raţiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de energie uşor accesibile. În cazul hranei pentru ovine, se menţionează pe ambalaj, pe container sau etichetă: „Special pentru oile lactante.“
22. Reducerea riscului de acidoză Nivel scăzut de carbohidraţi uşor fermentescibili şi capacitate ridicată de tamponare Rumegă-toare - Amidon - Zaharuri totale Maximum două luni (11) În instrucţiunile de utilizare se prevăd recomandări privind echilibrarea raţiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de hidrocarbonaţi uşor fermentescibili. În cazul furajelor pentru vaci de lapte se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Special pentru vacile cu performanţe productive ridicate“.
1 2 3 4 5 6
În cazul hranei pentru rumegătoarele pentru îngrăşare se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Special pentru hrănirea intensivă.“ (12)
23. Stabilizarea echilibrului apei şi a electroliţilor Electroliţi predominanţi şi carbohidraţi uşor absorbabili Viţei Purcei Miei Iezi Mânji - Sursă/Surse de carbohidraţi - Sodiu - Potasiu - Cloruri 1-7 zile sau 1-3 zile dacă se hrăneşte exclusiv Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: - „În cazul în care există riscul apariţiei tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree)“; - „Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.“
24. Reducerea riscului de calculi urinari Nivel scăzut de fosfor, magneziu şi proprietăţi de acidifiere a urinei Rumegă-toare - Calciu - Fosfor - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Sulf - Substanţe de acidifiere a urinei Până la 6 săptămâni Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Special pentru hrănirea intensivă a animalelor tinere“. Se menţionează în instrucţiunile de utilizare: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.“
25. Reducerea reacţiilor de stres - Nivel ridicat de magneziu şi/sau - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut Porci - Magneziu - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul - Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă 1-7 zile Se prevăd recomandări cu privire la situaţia în care este indicată utilizarea acestui tip de hrană.
26. Stabilizarea digestiei fiziologice - Ingrediente cu capacitate scăzută de neutralizare şi grad ridicat de digerare - Ingrediente cu grad ridicat de digerare Purcei Porci - Ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul - Capacitate de neutralizare - Surse de substanţe astringente, dacă se adaugă - Surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adaugă - Ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul - Surse de substanţe astringente, dacă se adaugă - Surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adaugă 2-4 săptămâni Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: „În cazul în care există riscul apariţiei tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive.“
1 2 3 4 5 6
27. Reducerea riscului de constipaţie Ingrediente de stimulare a tranzitului intestinal Scroafe Ingrediente de stimulare a tranzitului intestinal 10-14 zile înainte de fătare şi 10-14 zile după fătare
28. Reducerea riscului de sindrom de ficat gras Energie scăzută şi proporţie mare de energie metabolizabilă din lipide cu nivel ridicat de acizi graşi polinesaturaţi Găini ouătoare - Valoare energetică care se calculează conform metodei CE - Procente de energie metabolizabilă din lipide - Conţinut de acizi graşi polinesaturaţi Până la 12 săptămâni
29. Compensarea pentru malabsorbţie Nivel scăzut de acizi graşi saturaţi şi nivel ridicat de vitamine liposolubile Păsări de curte, excluzând gâştele şi porumbeii - Procent de acizi graşi saturaţi raportaţi la acizii graşi totali - total Vitamina A - total Vitamina D - total Vitamina E - total Vitamina K Primele două săptămâni după incubaţie
30. Compensarea insuficienţei cronice a funcţiei intestinului subţire Carbohidraţi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de digestibilitate prececală Cabaline (13) - Sursă/Surse de carbohidraţi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de digestibilitate, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul Iniţial până la 6 luni Este recomandabil să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare a acestuia, inclusiv necesitatea fracţionării raţiilor zilnice în tainuri mici şi dese. Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menţiona: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.“
31. Compensarea tulburărilor digestive cronice ale intestinului gros Fibre cu grad de digestibilitate crescut Cabaline - Sursă/Surse de fibre - Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă Iniţial până la 6 luni Este recomandabil să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare. Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menţiona: „Se recomandă consultarea veterinarului înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.“
32. Reducerea reacţiilor la stres Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut Cabaline - Magneziu - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul - Conţinutul de acizi graşi n-3, dacă se adăugă Două până la 4 săptămâni Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului.
33. Compensarea pierderii electrolitice în cazul transpiraţiei abundente Cu preponderenţă electroliţi şi carbohidraţi uşor absorbabili Cabaline - Calciu - Sodiu - Magneziu - Potasiu - Cloruri - Glucoză Una până la 3 zile Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului.
1 2 3 4 5 6
Dacă furajul reprezintă o parte semnificativă a raţiei zilnice, este recomandabil să se ofere îndrumare pentru a preveni riscul schimbărilor bruşte în natura hranei. În instrucţiunile de utilizare se va indica: „Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenţă.“
34. Recuperare nutriţională, convalescenţă Concentraţie mare a elementelor nutriţionale esenţiale şi ingrediente cu grad de digestibilitate crescut Cabaline - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul - Conţinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adaugă Până la realizarea recuperării Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului. În cazul furajelor prezentate special pentru a fi administrate prin intubare, pe ambalaj, recipient sau etichetă se va indica: „A se administra sub supraveghere veterinară.“
35. Susţinerea funcţiei hepatice în cazul insuficienţei hepatice cronice Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară, şi carbohidraţi cu digestibilitate crescută Cabaline - Surse de fibre şi proteine - Carbohidraţi cu digestibilitate crescută, inclusiv tratamentul acestora, dacă este cazul - Metionină - Colină - Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă Iniţial până la 6 luni Trebuie să se precizeze maniera în care furajul trebuie să fie administrat, inclusiv necesitatea tainurilor mici şi dese. Se indică pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.“
36. Susţinerea funcţiei renale în cazul insuficienţei renale cronice Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară, şi nivel scăzut de fosfor Cabaline - Surse de proteine - Calciu - Fosfor - Potasiu - Magneziu - Sodiu Iniţial până la 6 luni Pe ambalaj, recipient sau etichetă se indică: „Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.“ În instrucţiunile de utilizare se va indica: „Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenţă.“

(1) Dacă este cazul, producătorul poate recomanda utilizarea şi pentru insuficienţa renală temporară. (2) În cazul în care hrana este recomandată pentru insuficienţa renală temporară, se recomandă o perioadă de utilizare de 2-4 săptămâni. (3) În cazul hranei pentru pisici, „afecţiunea tractului urinar inferior al felinelor“ sau „sindromul urologic al felinelor - S.U.F.“ poate finaliza scopul nutriţional specific. (4) În cazul hranei pentru o anumită intoleranţă, trimiterea la intoleranţa specifică poate înlocui „ingredient şi nutrient“. (5) Producătorul poate completa scopul nutriţional specific cu trimiterea: „insuficienţă pancreatică exocrină“. (6) În cazul hranei pentru pisici, producătorul poate completa scopul nutriţional special cu referirea la „lipidoza hepatică a felinelor“. (7) Termenul „cetoză“ poate fi înlocuit cu „acetonemie“. (8) Producătorii pot recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea cetozei. (9) În cazul hranei pentru vacile de lapte. (10) În cazul hranei pentru oi. (11) În cazul hranei pentru vacile de lapte: „maximum două luni de la începerea lactaţiei“. (12) Precizează categoria de rumegătoare. (13) În cazul hranei preparate special pentru a îndeplini cerinţele specifice ale animalelor foarte bătrâne (ingrediente uşor digerabile), indicarea speciei sau a categoriei de animale va fi completată cu referirea la „animale bătrâne“. ANEXA Nr. 2la norma sanitară veterinară Seria ........ ........ Nr. ........ ........... Denumirea şi adresa cabinetului medical veterinar: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nr. din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Nr. din registrul de consultaţii şi tratamente/data emiterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ RECOMANDARE pentru eliberarea de furaje destinate unor scopuri nutriţionale speciale Numele deţinătorului/proprietarului animalului/animalelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Codul exploataţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Specia animalului/animalelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Rasa animalului/animalelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Identificarea şi numărul animalelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Scopul nutriţional special pentru care se recomandă furajul (conform anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013, ce transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Tipul/Denumirea furajului dietetic recomandat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Cantitatea recomandată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Perioada de utilizare recomandată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Instrucţiuni şi recomandări ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Semnătura şi parafa medicului veterinar ........ ................ ................ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu