Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1095 din 26.07.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 21 august 2019SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 4 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 2 - Reglementări aeronautice civile române RACR-LPAN ULM „Licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare motorizate ediţia 1/2007" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 şi 265 bis din 19 aprilie 2007, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La capitolul 1, paragraful RACR-LPAN ULM.1000 (b) - Abrevieri, după abrevierea VFR se introduce o nouă abreviere, cu următorul cuprins: OPD - organizaţie de pregătire declarată 2. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2020, după litera (i) se introduce o nouă literă, litera (j), cu următorul cuprins: (j) Autoritatea de certificare poate elibera un certificat de recunoaştere general, pentru toate licenţele de pilot aeronave ultrauşoare motorizate emise de o autoritate competentă din alt stat, dacă se constată că cerinţele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puţin la nivelul celor prevăzute în RACR-LPAN ULM. Posesorii de licenţe de pilot aeronave ultrauşoare emise de autorităţi competente din alte state care îşi desfăşoară activitatea în baza unui certificat de recunoaştere general nu se supun prevederilor RACR-LPAN ULM.2020 lit. (h), RACR-LPAN ULM.2175 lit. (b) şi (c) şi RACR-LPAN ULM. 3015. Un certificat de recunoaştere general se emite printr-o decizie a conducătorului autorităţii de certificare. Lista certificatelor de recunoaştere emise se publică pe pagina de internet a autorităţii de certificare. 3. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM. 2030 - Privilegii, nota se modifică şi va avea următorul cuprins: NOTĂ: Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2030, se pot exercita de către persoanele care deţin licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, de posesorii de licenţe naţionale de personal tehnic aeronautic, de posesorii de licenţe PART 66, precum şi de persoanele autorizate de producătorii aeronavelor, echipamentelor sau subansamblelor. 4. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2060 - Pregătirea practică la sol şi în zbor, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, are o durată minimă, pe clase de aeronave ultrauşoare motorizate, după cum urmează:

(i) pentru avioane ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(ii) pentru motodeltaplane: minimum 25 de ore de zbor, incluzând minimum 5 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(iii) pentru motoparapante/motoparaşute: minimum 15 ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(iv) pentru elicoptere ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(v) pentru autogire ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(vi) pentru dirijabile ultrauşoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(vii) toate cursurile (programele) de pregătire practică în zbor vor conţine minimum 3 ore de zbor în dublă comandă. Cazurile speciale simulate, efectuate în cadrul cursurilor (programelor) de pregătire practică în zbor se vor efectua în dublă comandă.

5. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2065 - Credite acordate, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins: (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor Un solicitant care deţine o licenţă de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv şi al modului de pilotaj trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă stabilite de către acesta (instructorul), fără însă ca aceasta să fie mai mică de 5 ore ca pilot de aeronavă ultrauşoară motorizată din clasa pentru care solicită obţinerea calificării, dintre care:

(i) minimum 1 oră de zbor în simplă comandă;
(ii) minimum 5 decolări şi 5 aterizări în simplă comandă;
(iii) minimum 2 ore de zbor în dublă comandă, care includ proceduri de urgenţă/cazuri speciale simulate, specifice tipului de aeronavă.

Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060. 6. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2075 - Condiţii specifice, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 6 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care solicită revalidarea, incluzând 12 aterizări; şi 7. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2075 - Condiţii specifice, litera (b) se abrogă. 8. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2110 - Condiţii specifice, litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins: (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:

(i) pentru avioane ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane ultrauşoare;
(ii) pentru motodeltaplane: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motodeltaplane;
(iii) pentru motoparapante/motoparaşute: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motoparapante/ motoparaşute;
(iv) pentru elicoptere ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe elicoptere ultrauşoare;
(v) pentru autogire ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe autogire ultrauşoare;
(vi) pentru dirijabile ultrauşoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe dirijabile ultrauşoare.

9. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2140 - Credite acordate, după litera (b) se introduce o nouă literă, litera (c), cu următorul cuprins: (c) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare poate credita 75% din experienţa minimă prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) dacă se constată că solicitantul deţine o experienţă cel puţin egală cu cea solicitată pentru RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) efectuată pe alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv şi al modului de pilotaj cu aeronava din clasa/categoria pentru care solicită calificarea de instructor. 10. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2150 - Condiţii specifice, litera (b) se abrogă. 11. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2170 - Alte calificări/autorizaţii/certificate/atestate, litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins: (f) Autorizaţia specială pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot se poate acorda deţinătorilor de licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate numai dacă aceştia posedă jumătate din experienţa minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) corespunzătoare instructorilor. Autoritatea de certificare poate credita cu maximum 50% experienţa necesară pentru obţinerea autorizaţiei speciale pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot dacă se constată că solicitantul deţine o calificare de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave similare din punct de vedere constructiv şi din punctul de vedere al modului de pilotaj pentru care deţine şi dreptul de zbor cu pasageri la bord, iar experienţa acumulată pe aceste aeronave este cel puţin egală cu experienţa creditată. 12. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4010 - Examinările, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, fiecare conţinând minimum 10 întrebări. Conţinutul acestor grile este diferit în funcţie de nivelul calificării/autorizaţiilor pentru care se solicită licenţierea. 13. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4015 - Procesul-verbal, litera (e) se abrogă. 14. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4045 - Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate se realizează de către autoritatea de certificare, prin persoane desemnate în acest sens de către aceasta, în baza unei proceduri interne. 15. După capitolul 4 - Dispoziţii finale se introduce capitolul 5 - Organizaţii de pregătire declarate, cu următorul cuprins: Capitolul 5Organizaţii de pregătire declarate RACR-LPAN ULM.5005 - Aplicabilitate Privilegiile calificării de instructor, aşa cum sunt prevăzute în RACR-LPAN ULM.2130 lit. (a), pot fi exercitate de către posesorii calificării de instructor doar în cadrul unei OPD. RACR-LPAN ULM.5010 - Solicitări în vederea aprobării unei organizaţii de pregătire (a) În vederea aprobării unei organizaţii de pregătire, un solicitant trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare o declaraţie (anexa 12), însoţită de documente din care să reiasă că cerinţele prezentului capitol sunt îndeplinite. (b) Solicitanţii pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. RACR-LPAN ULM.5015 - Cerinţe privind personalul (a) O organizaţie de pregătire desemnează: 1. un reprezentant, care este responsabil să facă cel puţin următoarele:

(i) asigură conformitatea OPD şi a activităţii ei cu cerinţele aplicabile şi cu declaraţia depusă;
(ii) elaborează şi instituie o politică de siguranţă care să garanteze că activităţile OPD sunt efectuate în condiţii de siguranţă, se asigură că OPD aderă la această politică de siguranţă şi ia măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor acestei politici de siguranţă;
(iii) promovează siguranţa în cadrul OPD;
(iv) se asigură că OPD dispune de resurse suficiente, astfel încât activităţile menţionate la subpunctele (i), (ii) şi (iii) să poată fi efectuate în mod eficient;

2. un responsabil cu pregătirea, care trebuie să asigure cel puţin:

(i) conformitatea pregătirii furnizate cu cerinţele din programul de pregătire al OPD;
(ii) integritatea satisfăcătoare a cursurilor de pregătire practică pe aeronavă şi a cursurilor teoretice;
(iii) supravegherea progresului cursanţilor.

(b) O OPD poate desemna o singură persoană ca reprezentant şi responsabilă cu pregătirea. (c) O OPD nu desemnează o persoană în calitate de reprezentant sau responsabilă cu pregătirea dacă există indicii obiective că nu i se poate încredinţa acestei persoane îndeplinirea atribuţiilor enumerate la lit. (a) într-un mod care să protejeze şi să promoveze siguranţa aviaţiei. Faptul că în ultimii trei ani o persoană a făcut obiectul unei măsuri de suspendare a privilegiilor acordate de licenţa de zbor pentru aeronave ultrauşoare este considerat un astfel de indiciu obiectiv. (d) O OPD se asigură că instructorii care asigură pregătirea teoretică deţin experienţă practică în aviaţie în domeniile relevante pentru pregătirea furnizată. (e) Instructorii care asigură pregătirea practică la sol şi în zbor deţin atât experienţă practică suficientă în aviaţie, cât şi calificările necesare efectuării cursurilor. (f) Reprezentantul unei OPD şi responsabilul cu pregătirea trebuie ca la momentul desemnării să aibă o experienţă de minimum doi ani ca instructor pe aeronave ultrauşoare motorizate. (g) Reprezentantul unei OPD şi responsabilul cu pregătirea nu pot ocupa aceste funcţii simultan la mai multe organizaţii de pregătire constituite conform acestei reglementări. (h) O persoană fizică poate constitui o OPD, fiind în acelaşi timp reprezentant, responsabilă cu pregătirea şi instructor. RACR-LPAN ULM.5020 - Cerinţe privind baza materială (a) O OPD trebuie să deţină sau să poată face dovada că are dreptul să utilizeze minimum un aerodrom sau un teren de zbor de pe care se poate efectua activitate de zbor conform legislaţiei în vigoare. (b) O OPD trebuie să deţină sau să facă dovada că are dreptul să utilizeze minimum o aeronavă ultrauşoară motorizată. (c) În situaţia utilizării aeronavelor neomologate pentru operaţiuni de şcolarizare, responsabilul OPD va completa în declaraţia prevăzută în anexa 12 şi persoanele fizice care au dreptul să fie şcolarizate pe aeronava/aeronavele respectivă/respective conform prezentei reglementări. (d) O OPD trebuie să poată face dovada că deţine sau are dreptul să utilizeze următoarele: 1. sală de pregătire cu acces la minim următoarele facilităţi:

(i) hărţi de navigaţie aeriană actualizate;
(ii) acces la servicii de informare aeriană;
(iii) acces la informaţii meteorologice;
(iv) manuale pentru toate cursurile oferite.

2. încăpere cu birou pentru instructorii de zbor. RACR-LPAN ULM.5025 - Cerinţe privind programele de pregătire teoretice şi practice (a) Pentru fiecare curs de pregătire furnizat, o OPD trebuie să propună spre aprobare autorităţii de certificare un program de pregătire. (b) Programul de pregătire trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. scopul cursului; 2. structura şi conţinutul cursului teoretic; 3. structura şi conţinutul cursului practic. (c) Programele de pregătire vizate de autoritatea de certificare devin obligatorii de respectat pentru OPD. (d) Autoritatea de certificare poate impune modificarea programelor de pregătire dacă prin acest lucru se urmăreşte îmbunătăţirea siguranţei zborului. RACR-LPAN ULM.5030 - Politica de siguranţă (a) Responsabilul OPD elaborează o politică de siguranţă care să garanteze că activităţile OPD sunt efectuate în condiţii de siguranţă. (b) Politica de siguranţă este vizată de către autoritatea de certificare şi este transmisă tuturor persoanelor implicate în activităţile OPD. (c) Politica de siguranţă tratează minimum următoarele aspecte: 1. identificarea riscurilor; 2. metode de a minimiza riscurile; 3. modalităţi de raportare a situaţiilor periculoase. RACR-LPAN ULM.5035 - Aerodromuri/Terenuri de zbor şi baze de operare (a) Atunci când furnizează cursuri de pregătire practică pe o aeronavă, o OPD utilizează numai aerodromuri/terenuri de zbor care dispun de dotările şi caracteristicile adecvate pentru a permite efectuarea în siguranţă a zborurilor. (b) Caracteristicile fizice ale aerodromurilor/terenurilor de zbor trebuie să permită operarea în siguranţă a aeronavelor utilizate pentru şcolarizare. RACR-LPAN ULM.5040 - Declararea organizaţiei de pregătire (a) O organizaţie de pregătire devine declarată în momentul vizării declaraţiei de către autoritatea de certificare. (b) Organizaţia de pregătire îşi va putea începe activitatea numai după ce aceasta a fost vizată în conformitate cu lit. (a). (c) Aprobarea OPD are o valabilitate de 24 luni de la data vizării. (d) Prelungirea valabilităţii vizării unei OPD se face în urma unei verificări a activităţii acesteia, auditarea fiind efectuată de o persoană mandatată de către autoritatea de certificare. RACR-LPAN ULM.5045 - Evidenţa datelor (a) O OPD păstrează pentru fiecare cursant următoarele evidenţe pe întreaga durată a cursului de pregătire şi timp de trei ani de la absolvirea ultimei sesiuni de pregătire: 1. fişa de pregătire (anexa 5), copii carnet de zbor - pagini relevante privind cursul urmat, copie livret aeronavă - pagini relevante privind cursul respectiv; 2. licenţele şi calificările asociate relevante pregătirii furnizate, inclusiv datele de expirare ale certificatelor medicale şi ale calificărilor. (b) În conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, OPD păstrează evidenţele menţionate la lit. (a) într-un mod care să asigure protecţia prin instrumente şi protocoale adecvate şi ia toate măsurile necesare pentru a restricţiona accesul la evidenţele respective. RACR-LPAN ULM.5050 - Acces În scopul de a stabili dacă o OPD funcţionează în conformitate cu declaraţia sa, OPD acordă acces oricărei persoane autorizate de autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate, în orice moment, la orice unitate de lucru, aeronavă, documente, registre, date, proceduri sau alte materiale relevante pentru activităţile sale de pregătire care fac obiectul declaraţiei. RACR-LPAN ULM.5055 - Coerciţie Autoritatea de certificare poate refuza să aprobe o organizaţie de pregătire sau poate, în orice moment, să limiteze tipurile de cursuri de pregătire aprobate sau să suspende activitatea acesteia dacă se constată că aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că aceasta nu respectă declaraţia sau încalcă prevederile legale specifice aplicabile. RACR-LPAN ULM.5060 - Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD se face prin vizarea fişei de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (anexa 5) şi de către reprezentantul OPD în care s-a desfăşurat pregătirea. RACR-LPAN ULM.5065 - Măsuri tranzitorii (a) Prevederile prezentului capitol se aplică la 90 de zile de la data intrării sale în vigoare. (b) Programele de pregătire teoretică şi practică începute înaintea aplicării prevederilor prezentului capitol pot fi creditate parţial sau total de către o OPD în baza unei evaluări. 16. După anexa 11 se introduce o nouă anexă, anexa 12, cu următorul cuprins: ANEXA 12 la RACR-LPAN ULM Nr. de înregistrare la autoritatea de certificare ........ ................ ................ ................ ........... Aprob. (conducătorul autorităţii de certificare) DECLARAŢIE organizaţie de pregătire declarată 1. Denumire ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Cod: Se completează de către autoritatea de certificare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale sediului principal al activităţii OPD: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 3. Sfera pregătirii Lista cu toate cursurile de pregătire furnizate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 4. Aeronave utilizate Identificare, tip/model, cursuri de pregătire furnizate pe această aeronavă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 5. Reprezentantul OPD Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 6. Responsabilul cu pregătirea Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 7. Instructori Nume/Prenume şi cursurile de pregătire pe care le poate furniza ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 8. Valabilitate Se completează de către autoritatea de certificare de la: ........ ................ ................ ................ ........ ......... până la: ........ ................ ................ ................ ........ ............ 9. Semnături Responsabil OPD ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Responsabilul cu pregătirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Ionel Minea, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1095/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1095 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu