Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1095 din 26.07.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 21 august 2019SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 4 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 2 - Reglementări aeronautice civile române RACR-LPAN ULM „Licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare motorizate ediţia 1/2007" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 şi 265 bis din 19 aprilie 2007, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La capitolul 1, paragraful RACR-LPAN ULM.1000 (b) - Abrevieri, după abrevierea VFR se introduce o nouă abreviere, cu următorul cuprins: OPD - organizaţie de pregătire declarată 2. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2020, după litera (i) se introduce o nouă literă, litera (j), cu următorul cuprins: (j) Autoritatea de certificare poate elibera un certificat de recunoaştere general, pentru toate licenţele de pilot aeronave ultrauşoare motorizate emise de o autoritate competentă din alt stat, dacă se constată că cerinţele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puţin la nivelul celor prevăzute în RACR-LPAN ULM. Posesorii de licenţe de pilot aeronave ultrauşoare emise de autorităţi competente din alte state care îşi desfăşoară activitatea în baza unui certificat de recunoaştere general nu se supun prevederilor RACR-LPAN ULM.2020 lit. (h), RACR-LPAN ULM.2175 lit. (b) şi (c) şi RACR-LPAN ULM. 3015. Un certificat de recunoaştere general se emite printr-o decizie a conducătorului autorităţii de certificare. Lista certificatelor de recunoaştere emise se publică pe pagina de internet a autorităţii de certificare. 3. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM. 2030 - Privilegii, nota se modifică şi va avea următorul cuprins: NOTĂ: Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2030, se pot exercita de către persoanele care deţin licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, de posesorii de licenţe naţionale de personal tehnic aeronautic, de posesorii de licenţe PART 66, precum şi de persoanele autorizate de producătorii aeronavelor, echipamentelor sau subansamblelor. 4. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2060 - Pregătirea practică la sol şi în zbor, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, are o durată minimă, pe clase de aeronave ultrauşoare motorizate, după cum urmează:

(i) pentru avioane ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(ii) pentru motodeltaplane: minimum 25 de ore de zbor, incluzând minimum 5 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(iii) pentru motoparapante/motoparaşute: minimum 15 ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(iv) pentru elicoptere ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(v) pentru autogire ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(vi) pentru dirijabile ultrauşoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
(vii) toate cursurile (programele) de pregătire practică în zbor vor conţine minimum 3 ore de zbor în dublă comandă. Cazurile speciale simulate, efectuate în cadrul cursurilor (programelor) de pregătire practică în zbor se vor efectua în dublă comandă.

5. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2065 - Credite acordate, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins: (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor Un solicitant care deţine o licenţă de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv şi al modului de pilotaj trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă stabilite de către acesta (instructorul), fără însă ca aceasta să fie mai mică de 5 ore ca pilot de aeronavă ultrauşoară motorizată din clasa pentru care solicită obţinerea calificării, dintre care:

(i) minimum 1 oră de zbor în simplă comandă;
(ii) minimum 5 decolări şi 5 aterizări în simplă comandă;
(iii) minimum 2 ore de zbor în dublă comandă, care includ proceduri de urgenţă/cazuri speciale simulate, specifice tipului de aeronavă.

Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060. 6. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2075 - Condiţii specifice, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 6 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care solicită revalidarea, incluzând 12 aterizări; şi 7. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2075 - Condiţii specifice, litera (b) se abrogă. 8. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2110 - Condiţii specifice, litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins: (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:

(i) pentru avioane ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane ultrauşoare;
(ii) pentru motodeltaplane: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motodeltaplane;
(iii) pentru motoparapante/motoparaşute: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motoparapante/ motoparaşute;
(iv) pentru elicoptere ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe elicoptere ultrauşoare;
(v) pentru autogire ultrauşoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe autogire ultrauşoare;
(vi) pentru dirijabile ultrauşoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe dirijabile ultrauşoare.

9. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2140 - Credite acordate, după litera (b) se introduce o nouă literă, litera (c), cu următorul cuprins: (c) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare poate credita 75% din experienţa minimă prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) dacă se constată că solicitantul deţine o experienţă cel puţin egală cu cea solicitată pentru RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) efectuată pe alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv şi al modului de pilotaj cu aeronava din clasa/categoria pentru care solicită calificarea de instructor. 10. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2150 - Condiţii specifice, litera (b) se abrogă. 11. La capitolul 2, paragraful RACR-LPAN ULM.2170 - Alte calificări/autorizaţii/certificate/atestate, litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins: (f) Autorizaţia specială pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot se poate acorda deţinătorilor de licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate numai dacă aceştia posedă jumătate din experienţa minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) corespunzătoare instructorilor. Autoritatea de certificare poate credita cu maximum 50% experienţa necesară pentru obţinerea autorizaţiei speciale pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot dacă se constată că solicitantul deţine o calificare de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave similare din punct de vedere constructiv şi din punctul de vedere al modului de pilotaj pentru care deţine şi dreptul de zbor cu pasageri la bord, iar experienţa acumulată pe aceste aeronave este cel puţin egală cu experienţa creditată. 12. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4010 - Examinările, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, fiecare conţinând minimum 10 întrebări. Conţinutul acestor grile este diferit în funcţie de nivelul calificării/autorizaţiilor pentru care se solicită licenţierea. 13. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4015 - Procesul-verbal, litera (e) se abrogă. 14. La capitolul 4, paragraful RACR-LPAN ULM.4045 - Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins: (a) Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate se realizează de către autoritatea de certificare, prin persoane desemnate în acest sens de către aceasta, în baza unei proceduri interne. 15. După capitolul 4 - Dispoziţii finale se introduce capitolul 5 - Organizaţii de pregătire declarate, cu următorul cuprins: Capitolul 5Organizaţii de pregătire declarate RACR-LPAN ULM.5005 - Aplicabilitate Privilegiile calificării de instructor, aşa cum sunt prevăzute în RACR-LPAN ULM.2130 lit. (a), pot fi exercitate de către posesorii calificării de instructor doar în cadrul unei OPD. RACR-LPAN ULM.5010 - Solicitări în vederea aprobării unei organizaţii de pregătire (a) În vederea aprobării unei organizaţii de pregătire, un solicitant trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare o declaraţie (anexa 12), însoţită de documente din care să reiasă că cerinţele prezentului capitol sunt îndeplinite. (b) Solicitanţii pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. RACR-LPAN ULM.5015 - Cerinţe privind personalul (a) O organizaţie de pregătire desemnează: 1. un reprezentant, care este responsabil să facă cel puţin următoarele:

(i) asigură conformitatea OPD şi a activităţii ei cu cerinţele aplicabile şi cu declaraţia depusă;
(ii) elaborează şi instituie o politică de siguranţă care să garanteze că activităţile OPD sunt efectuate în condiţii de siguranţă, se asigură că OPD aderă la această politică de siguranţă şi ia măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor acestei politici de siguranţă;
(iii) promovează siguranţa în cadrul OPD;
(iv) se asigură că OPD dispune de resurse suficiente, astfel încât activităţile menţionate la subpunctele (i), (ii) şi (iii) să poată fi efectuate în mod eficient;

2. un responsabil cu pregătirea, care trebuie să asigure cel puţin:

(i) conformitatea pregătirii furnizate cu cerinţele din programul de pregătire al OPD;
(ii) integritatea satisfăcătoare a cursurilor de pregătire practică pe aeronavă şi a cursurilor teoretice;
(iii) supravegherea progresului cursanţilor.

(b) O OPD poate desemna o singură persoană ca reprezentant şi responsabilă cu pregătirea. (c) O OPD nu desemnează o persoană în calitate de reprezentant sau responsabilă cu pregătirea dacă există indicii obiective că nu i se poate încredinţa acestei persoane îndeplinirea atribuţiilor enumerate la lit. (a) într-un mod care să protejeze şi să promoveze siguranţa aviaţiei. Faptul că în ultimii trei ani o persoană a făcut obiectul unei măsuri de suspendare a privilegiilor acordate de licenţa de zbor pentru aeronave ultrauşoare este considerat un astfel de indiciu obiectiv. (d) O OPD se asigură că instructorii care asigură pregătirea teoretică deţin experienţă practică în aviaţie în domeniile relevante pentru pregătirea furnizată. (e) Instructorii care asigură pregătirea practică la sol şi în zbor deţin atât experienţă practică suficientă în aviaţie, cât şi calificările necesare efectuării cursurilor. (f) Reprezentantul unei OPD şi responsabilul cu pregătirea trebuie ca la momentul desemnării să aibă o experienţă de minimum doi ani ca instructor pe aeronave ultrauşoare motorizate. (g) Reprezentantul unei OPD şi responsabilul cu pregătirea nu pot ocupa aceste funcţii simultan la mai multe organizaţii de pregătire constituite conform acestei reglementări. (h) O persoană fizică poate constitui o OPD, fiind în acelaşi timp reprezentant, responsabilă cu pregătirea şi instructor. RACR-LPAN ULM.5020 - Cerinţe privind baza materială (a) O OPD trebuie să deţină sau să poată face dovada că are dreptul să utilizeze minimum un aerodrom sau un teren de zbor de pe care se poate efectua activitate de zbor conform legislaţiei în vigoare. (b) O OPD trebuie să deţină sau să facă dovada că are dreptul să utilizeze minimum o aeronavă ultrauşoară motorizată. (c) În situaţia utilizării aeronavelor neomologate pentru operaţiuni de şcolarizare, responsabilul OPD va completa în declaraţia prevăzută în anexa 12 şi persoanele fizice care au dreptul să fie şcolarizate pe aeronava/aeronavele respectivă/respective conform prezentei reglementări. (d) O OPD trebuie să poată face dovada că deţine sau are dreptul să utilizeze următoarele: 1. sală de pregătire cu acces la minim următoarele facilităţi:

(i) hărţi de navigaţie aeriană actualizate;
(ii) acces la servicii de informare aeriană;
(iii) acces la informaţii meteorologice;
(iv) manuale pentru toate cursurile oferite.

2. încăpere cu birou pentru instructorii de zbor. RACR-LPAN ULM.5025 - Cerinţe privind programele de pregătire teoretice şi practice (a) Pentru fiecare curs de pregătire furnizat, o OPD trebuie să propună spre aprobare autorităţii de certificare un program de pregătire. (b) Programul de pregătire trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. scopul cursului; 2. structura şi conţinutul cursului teoretic; 3. structura şi conţinutul cursului practic. (c) Programele de pregătire vizate de autoritatea de certificare devin obligatorii de respectat pentru OPD. (d) Autoritatea de certificare poate impune modificarea programelor de pregătire dacă prin acest lucru se urmăreşte îmbunătăţirea siguranţei zborului. RACR-LPAN ULM.5030 - Politica de siguranţă (a) Responsabilul OPD elaborează o politică de siguranţă care să garanteze că activităţile OPD sunt efectuate în condiţii de siguranţă. (b) Politica de siguranţă este vizată de către autoritatea de certificare şi este transmisă tuturor persoanelor implicate în activităţile OPD. (c) Politica de siguranţă tratează minimum următoarele aspecte: 1. identificarea riscurilor; 2. metode de a minimiza riscurile; 3. modalităţi de raportare a situaţiilor periculoase. RACR-LPAN ULM.5035 - Aerodromuri/Terenuri de zbor şi baze de operare (a) Atunci când furnizează cursuri de pregătire practică pe o aeronavă, o OPD utilizează numai aerodromuri/terenuri de zbor care dispun de dotările şi caracteristicile adecvate pentru a permite efectuarea în siguranţă a zborurilor. (b) Caracteristicile fizice ale aerodromurilor/terenurilor de zbor trebuie să permită operarea în siguranţă a aeronavelor utilizate pentru şcolarizare. RACR-LPAN ULM.5040 - Declararea organizaţiei de pregătire (a) O organizaţie de pregătire devine declarată în momentul vizării declaraţiei de către autoritatea de certificare. (b) Organizaţia de pregătire îşi va putea începe activitatea numai după ce aceasta a fost vizată în conformitate cu lit. (a). (c) Aprobarea OPD are o valabilitate de 24 luni de la data vizării. (d) Prelungirea valabilităţii vizării unei OPD se face în urma unei verificări a activităţii acesteia, auditarea fiind efectuată de o persoană mandatată de către autoritatea de certificare. RACR-LPAN ULM.5045 - Evidenţa datelor (a) O OPD păstrează pentru fiecare cursant următoarele evidenţe pe întreaga durată a cursului de pregătire şi timp de trei ani de la absolvirea ultimei sesiuni de pregătire: 1. fişa de pregătire (anexa 5), copii carnet de zbor - pagini relevante privind cursul urmat, copie livret aeronavă - pagini relevante privind cursul respectiv; 2. licenţele şi calificările asociate relevante pregătirii furnizate, inclusiv datele de expirare ale certificatelor medicale şi ale calificărilor. (b) În conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, OPD păstrează evidenţele menţionate la lit. (a) într-un mod care să asigure protecţia prin instrumente şi protocoale adecvate şi ia toate măsurile necesare pentru a restricţiona accesul la evidenţele respective. RACR-LPAN ULM.5050 - Acces În scopul de a stabili dacă o OPD funcţionează în conformitate cu declaraţia sa, OPD acordă acces oricărei persoane autorizate de autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate, în orice moment, la orice unitate de lucru, aeronavă, documente, registre, date, proceduri sau alte materiale relevante pentru activităţile sale de pregătire care fac obiectul declaraţiei. RACR-LPAN ULM.5055 - Coerciţie Autoritatea de certificare poate refuza să aprobe o organizaţie de pregătire sau poate, în orice moment, să limiteze tipurile de cursuri de pregătire aprobate sau să suspende activitatea acesteia dacă se constată că aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că aceasta nu respectă declaraţia sau încalcă prevederile legale specifice aplicabile. RACR-LPAN ULM.5060 - Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD se face prin vizarea fişei de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (anexa 5) şi de către reprezentantul OPD în care s-a desfăşurat pregătirea. RACR-LPAN ULM.5065 - Măsuri tranzitorii (a) Prevederile prezentului capitol se aplică la 90 de zile de la data intrării sale în vigoare. (b) Programele de pregătire teoretică şi practică începute înaintea aplicării prevederilor prezentului capitol pot fi creditate parţial sau total de către o OPD în baza unei evaluări. 16. După anexa 11 se introduce o nouă anexă, anexa 12, cu următorul cuprins: ANEXA 12 la RACR-LPAN ULM Nr. de înregistrare la autoritatea de certificare ........ ................ ................ ................ ........... Aprob. (conducătorul autorităţii de certificare) DECLARAŢIE organizaţie de pregătire declarată 1. Denumire ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Cod: Se completează de către autoritatea de certificare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale sediului principal al activităţii OPD: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 3. Sfera pregătirii Lista cu toate cursurile de pregătire furnizate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 4. Aeronave utilizate Identificare, tip/model, cursuri de pregătire furnizate pe această aeronavă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 5. Reprezentantul OPD Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 6. Responsabilul cu pregătirea Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 7. Instructori Nume/Prenume şi cursurile de pregătire pe care le poate furniza ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 8. Valabilitate Se completează de către autoritatea de certificare de la: ........ ................ ................ ................ ........ ......... până la: ........ ................ ................ ................ ........ ............ 9. Semnături Responsabil OPD ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Responsabilul cu pregătirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Ionel Minea, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1095/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1095 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu