Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1087 din 14.05.2020

privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Naţională, precum şi aprobarea preţurilor de decontare pentru cabalinele promovate în Herghelia Naţională
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 05 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS/164.003 din 6.05.2020,în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă normele de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă preţurile de decontare a cabalinelor din patrimoniul public al statului, promovate în Herghelia Naţională, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3
(1) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională cuprind sumele de bani necesare producerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii fondului genetic, salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari, contribuţiile acestora datorate de angajator, potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi, cheltuielile indirecte, precum şi o cotă de 15% din cheltuielile generale ale Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor.
(2) Normele de cheltuieli prevăzute la alin. (1) se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei anului precedent.
(3) Alocaţiile zilnice de întreţinere prevăzute în norme se acordă ca plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor.
Articolul 4Sumele necesare pentru plata cabalinelor, aprobate pentru promovare în Herghelia Naţională de către autoritatea naţională pentru zootehnie, se acordă din fonduri de investiţii de la bugetul de stat. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 718/2006 privind aprobarea preţurilor pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 30 octombrie 2006, cu modificările ulterioare. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Costel Alexe ANEXA Nr. 1NORME DE CHELTUIELI finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională A. Pentru întreţinerea armăsarilor pepinieri Lot de cabaline: 100 armăsari pepinieri x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 1.349.712
a) Îngrijitori de zi 1/4 25 3.113 77.825 933.900
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 9 3.113 28.017 336.204
PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază) 296.937
TOTAL SALARII 1.646.649
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţia asiguratorie pentru muncă - 2,25% din TOTAL SALARII) 37.050
TOTAL A 1.683.698
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (morcovi, premixuri vitamino-minerale, ouă, sare etc.) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 2.211.536
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 331.730
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 2.570.574
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 2.570.574 lei/365 zile întreţinere/100 ARMĂSARI PEPINIERI = 70,43 LEI/ZI/ARMĂSAR PEPINIER

B. Pentru întreţinerea iepelor mamă Lot de cabaline: 100 iepe mamă x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 490.524
a) Îngrijitori de zi 1/12 8 3.113 24.904 298.848
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 3 3.113 9.339 112.068
PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază) 107.915
TOTAL SALARII 598.439
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% din TOTAL SALARII) 13.465
TOTAL A 611.904
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (ouă, morcovi, premixuri vitamino-minerale, sare etc.) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 1.139.742
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 170.961
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 1.338.011
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 1.338.011/365 ZILE ÎNTREŢINERE/100 IEPE MAMĂ = 36,66 LEI/ZI/IAPĂ MAMĂ

C. Pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică în depozit Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere.

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 1.088.220
a) Îngrijitori de zi 1/5 20 3.113 62.260 747.120
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 7 3.113 21.791 261.492
PERSONAL AUXILIAR: 22% din salariile îngrijitorilor de bază 239.408
TOTAL SALARII 1.327.628
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% din TOTAL SALARII) 29.872
TOTAL A 1.357.500
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/cap/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (ouă, morcovi, premixuri vitamino-minerale, sare) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 1.885.338
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 282.801
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 2.195.447
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 2.195.447 LEI/365 ZILE ÎNTREŢINERE/100 ARMĂSARI DE MONTĂ PUBLICĂ = 60,15 LEI/ZI/ARMĂSAR DE MONTĂ PUBLICĂ, ÎN DEPOZIT.

ANEXA Nr. 2PREŢURILE DE DECONTARE a cabalinelor promovate în categoria Herghelia Naţională

Nr. crt. Rasa sau varietatea Sexul Preţurile de decontare pe clase valorice de bonitare - lei - Vârsta minimă a cabalinei la data decontului
Record Elită
0 1 2 3 4 5
1 TRĂPAŞ Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
2 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
3 PUR SÂNGE ENGLEZ Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
4 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
5 SHAGYA Armăsari 37.700 36 000 3 ani şi 6 luni
6 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
7 PUR SÂNGE ARAB Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
8 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
9 LIPIŢAN Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
10 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
11 CAL DE SPORT Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
12 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
13 GIDRAN Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
14 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
15 FURIOSO NORTH STAR Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
16 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
17 NONIUS Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
18 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
19 SEMIGREU Armăsari 32.700 31.500 3 ani
20 Iepe 31.000 30.000 3 ani
21 ARDENEZ Armăsari 32.700 31.500 3 ani
22 Iepe 31.000 30.000 3 ani
23 CAL DE BUCOVINA Armăsari 32.700 31.500 3 ani
24 Iepe 31.000 30.000 3 ani
25 HUŢUL Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
26 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luniSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1087/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1087 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu