Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1087 din 14.05.2020

privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Naţională, precum şi aprobarea preţurilor de decontare pentru cabalinele promovate în Herghelia Naţională
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 05 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS/164.003 din 6.05.2020,în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă normele de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă preţurile de decontare a cabalinelor din patrimoniul public al statului, promovate în Herghelia Naţională, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3
(1) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională cuprind sumele de bani necesare producerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii fondului genetic, salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari, contribuţiile acestora datorate de angajator, potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi, cheltuielile indirecte, precum şi o cotă de 15% din cheltuielile generale ale Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor.
(2) Normele de cheltuieli prevăzute la alin. (1) se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei anului precedent.
(3) Alocaţiile zilnice de întreţinere prevăzute în norme se acordă ca plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor.
Articolul 4Sumele necesare pentru plata cabalinelor, aprobate pentru promovare în Herghelia Naţională de către autoritatea naţională pentru zootehnie, se acordă din fonduri de investiţii de la bugetul de stat. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 718/2006 privind aprobarea preţurilor pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 30 octombrie 2006, cu modificările ulterioare. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Costel Alexe ANEXA Nr. 1NORME DE CHELTUIELI finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din patrimoniul public al statului, înregistrate în categoria Herghelia Naţională A. Pentru întreţinerea armăsarilor pepinieri Lot de cabaline: 100 armăsari pepinieri x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 1.349.712
a) Îngrijitori de zi 1/4 25 3.113 77.825 933.900
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 9 3.113 28.017 336.204
PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază) 296.937
TOTAL SALARII 1.646.649
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţia asiguratorie pentru muncă - 2,25% din TOTAL SALARII) 37.050
TOTAL A 1.683.698
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (morcovi, premixuri vitamino-minerale, ouă, sare etc.) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 2.211.536
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 331.730
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 2.570.574
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 2.570.574 lei/365 zile întreţinere/100 ARMĂSARI PEPINIERI = 70,43 LEI/ZI/ARMĂSAR PEPINIER

B. Pentru întreţinerea iepelor mamă Lot de cabaline: 100 iepe mamă x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 490.524
a) Îngrijitori de zi 1/12 8 3.113 24.904 298.848
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 3 3.113 9.339 112.068
PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază) 107.915
TOTAL SALARII 598.439
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% din TOTAL SALARII) 13.465
TOTAL A 611.904
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (ouă, morcovi, premixuri vitamino-minerale, sare etc.) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 1.139.742
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 170.961
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 1.338.011
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 1.338.011/365 ZILE ÎNTREŢINERE/100 IEPE MAMĂ = 36,66 LEI/ZI/IAPĂ MAMĂ

C. Pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică în depozit Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică x 365 zile de întreţinere = 36.500 zile de întreţinere.

A. SALARII ŞI CONTRIBUŢII ASUPRA SALARIILOR: anul 2020
Specificaţii a), b) Normă de îngrijire (om/capete cabaline) c) Normă de schimb (om/om) Număr de îngrijitori Salariu mediu lunar + sporuri (lei) Fond salarii lunar (lei) Fond salarii anual (lei)
ÎNGRIJITORI DE BAZĂ 1.088.220
a) Îngrijitori de zi 1/5 20 3.113 62.260 747.120
b) Îngrijitori de noapte 1/50 2 3.317 6.634 79.608
c) Îngrijitori de schimb 1/3 7 3.113 21.791 261.492
PERSONAL AUXILIAR: 22% din salariile îngrijitorilor de bază 239.408
TOTAL SALARII 1.327.628
Contribuţii suportate de angajator asupra salariilor (contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% din TOTAL SALARII) 29.872
TOTAL A 1.357.500
B. FURAJE
Specificaţii Zile furajate Norma de furaje (kg/cap/zi furajată) Total furaje (kg) Preţ unitar (lei/kg) Valoare (lei)
Concentrate 36.500 5,0 182.500 0,850 155.125
Fibroase 36.500 9,0 328.500 0,510 167.535
Grosiere pentru aşternut 36.500 5,0 182.500 0,160 29.200
Apă 36.500 50,0 1.825.000 0,005 9.125
Altele (ouă, morcovi, premixuri vitamino-minerale, sare) 75.190
TOTAL B 436.175
C. MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
Obiecte de inventar 6.483
Medicamente, vaccinuri 12.838
Alte materiale 18.356
TOTAL C 37.677
D. SERVICII PRESTATE DE TERŢI 53.986
TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D 1.885.338
E. CHELTUIELI INDIRECTE (15% din TOTAL I) 282.801
F. 15% DIN CHELTUIELILE GENERALE ALE DCEAC (pentru 100 cabaline) 27.308
TOTAL GENERAL (TOTAL I + E + F) 2.195.447
CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTREŢINERE = 2.195.447 LEI/365 ZILE ÎNTREŢINERE/100 ARMĂSARI DE MONTĂ PUBLICĂ = 60,15 LEI/ZI/ARMĂSAR DE MONTĂ PUBLICĂ, ÎN DEPOZIT.

ANEXA Nr. 2PREŢURILE DE DECONTARE a cabalinelor promovate în categoria Herghelia Naţională

Nr. crt. Rasa sau varietatea Sexul Preţurile de decontare pe clase valorice de bonitare - lei - Vârsta minimă a cabalinei la data decontului
Record Elită
0 1 2 3 4 5
1 TRĂPAŞ Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
2 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
3 PUR SÂNGE ENGLEZ Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
4 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
5 SHAGYA Armăsari 37.700 36 000 3 ani şi 6 luni
6 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
7 PUR SÂNGE ARAB Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
8 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
9 LIPIŢAN Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
10 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
11 CAL DE SPORT Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
12 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
13 GIDRAN Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
14 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
15 FURIOSO NORTH STAR Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
16 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
17 NONIUS Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
18 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luni
19 SEMIGREU Armăsari 32.700 31.500 3 ani
20 Iepe 31.000 30.000 3 ani
21 ARDENEZ Armăsari 32.700 31.500 3 ani
22 Iepe 31.000 30.000 3 ani
23 CAL DE BUCOVINA Armăsari 32.700 31.500 3 ani
24 Iepe 31.000 30.000 3 ani
25 HUŢUL Armăsari 37.700 36.000 3 ani şi 6 luni
26 Iepe 35.000 34.000 3 ani şi 6 luniSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1087/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1087 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu