Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.102 din 06.10.2021

privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 8 alin. (11), art. 23 şi 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IMetodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2, şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnco2:
(2) În determinarea preţului mediu anual al certificatului de CO2 se iau în considerare nivelul mediu al alocărilor cu titlu gratuit ale certificatelor şi ponderea combustibilului pentru producerea energiei termice, respectiv electrice din total combustibil în cogenerare care accesează schema de sprijin, conform raportărilor producătorilor pentru analiza de antesupracompensare pentru anul respectiv.
2. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În cazul în care există luni în care preţurile medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI au o variaţie mai mare de 50% faţă de preţurile medii din ultima lună analizată, adică luna octombrie a anului precedent pentru analiza efectuată până la 15 iunie a anului curent, respectiv luna august din anul curent pentru analiza efectuată până la 15 octombrie a anului curent, acele luni se elimină din determinarea preţurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI. 3. La articolul 46, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (41)-(45), cu următorul cuprins: (41) În cazul în care producătorul declară, pentru perioadele pentru care nu are încheiate contracte, că va achiziţiona gaze naturale pe bursă, producătorul respectiv va raporta estimarea cantităţilor de gaze naturale pentru aceste perioade şi estimarea preţului gazelor naturale conform evoluţiei cotaţiilor Bursei Române de Mărfuri. (42) În cazul în care producătorul declară că achiziţionează gaze naturale în baza unui contract de vânzare-cumpărare în care nu este prevăzut un preţ fix, producătorul respectiv prezintă o simulare a preţului gazelor naturale realizată de furnizorul cu care a încheiat contractul pentru perioadele prevăzute la alin. (4). (43) În cazul în care, din motive întemeiate, producătorul nu încheie contract de achiziţie gaze naturale pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor până cel târziu la data de 15 septembrie, raportează preţul mediu al gazelor naturale în baza ofertei/estimării primite de la furnizorul cu care are în derulare negocieri pentru încheierea contractului de achiziţie gaze naturale. (44) La solicitarea ANRE, producătorii vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului de achiziţie a combustibilului, transmis conform prevederilor alin. (4)-(43). (45) În cazul în care producătorul nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la alin. (4)-(43), datele raportate de acesta nu se iau în considerare la determinarea preţului mediu al combustibilului. 4. La articolul 46, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Ponderarea preţului combustibilului, în cazul gazelor naturale, se determină cu cantităţile contractate pentru trimestrul II, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor/estimate a fi consumate în trimestrul II, respectiv în trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, iar pentru combustibilul solid, cu consumurile estimate de producători pentru trimestrul II, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor.
(6) În cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu al combustibilului determinat în conformitate cu prevederile alin. (4), (41), (42), (43) şi (5), aceste valori nu sunt luate în calcul, situaţie în care preţul mediu se recalculează.
5. La articolul 54, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) - (6), cu următorul cuprins:
(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul capacităţilor de cogenerare pentru care s-a accesat schema de sprijin de tip bonus în perioada aprilie-decembrie 2011 şi în anul 2012, se aprobă bonus în anul 2022, respectiv în anul 2023 pentru un număr de luni care să asigure acestor capacităţi 11 ani de accesare a schemei.
(5) Bonusul acordat producătorilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (4) se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE la nivelul bonusului de referinţă aferent anului XI, aplicabil în anul 2022, respectiv în anul 2023.
(6) Pentru centralele de cogenerare specificate la alin. (4), pentru perioadele aferente anului 2022, respectiv anului 2023 se aplică diminuarea rezultată la analiza de antesupracompensare efectuată de ANRE în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în trimestrul IV al anului 2021, respectiv în trimestrul IV al anului 2022.
Articolul IIPentru analiza prevăzută la art. 46 alin. (1) din Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare, efectuată până la 15 octombrie 2021, prevederile art. 46 alin. (6) din aceeaşi metodologie, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, nu se aplică. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 102/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 102 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 102/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu